Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Co je John G. Lake Ministries

aktualizováno 25.6.2018

John G. Lake Ministries je služba, která navazuje na službu John(a) G. Lake. Generální overseer je Curry Blake, který tuto službu převzal na základě proroctví, které dal John G. Lake před svou smrtí.

International Apostolic Council (I.A.C.) - původní organizace, kterou John G. Lake založil v r. 1914, přes 20 let zakládala církve, místa uzdravení a Biblické školy.Po smrti Rev. John(a) Lake v r. 1935 tato služba přešla na Lake(ovu) dceru Gertrude. Getrude a její muž Wilford ji měli až do roku 1986, kdy ji, když rozpoznali, že splňuje proroctví, předali Rev. Curry Blake, který tuto službu rozšířil do více než 30 zemí světa.

Tato služba zůstává vedoucím lídrem v oblasti vyučování a službě uzdravením tisícům lidí, výcviku služebníků Evangelia a zakládáním církví, míst uzdravení a Biblických škol po světě.

Hlavním poselstvím je zvěstování Božího Království v moci, ne podle lidských tradic, ale podle Bible, poznání, kdo jsou věřící v Kristu a co Kristus udělal pro nás, poznání a vybavení věřících k životu, který jsou povoláni žít.

Materiály

Online: Audio a video - online, texty ke čtení.

Ke stažení: Texty v pdf, epub, mobi, audio soubory v mp3.

Překlad "Kdo jsme" z webu John G. Lake Ministries (duben 2012).

Služba John G. Lake Ministries přináší kompletní Biblické poselství "Novosmluvního" způsobu života tak, jak bylo původně zamýšleno naším Pánem pro Jeho lid.

Zatímco prospěch ze života, smrti a vzkříšení Ježíše jsou dostupné pro všechny, služba John G. Lake Ministries hledá lidi, kteří nejsou spokojeni se současným stavem. Beze studu přinášíme revoluční poselství Tělu Kristovu a světu. 

Věříme, že Bůh hledá opravdové, vydané a vykoupené lidi skrze které se může ukázat jako silný. 

Věříme, že uzdravení je pouze částí úplného Evangelia Ježíše Krista, velkou, ale pouze částí. Věříme, že Bůh zaopatřil úplné Evangelium a úplné uzdravení pro člověka: ducha, duše, těla.

Věříme, že Ježíš se nikdy neomlouval za to, že věřil tomu co učil a my to také neděláme. Nabízíme pomoc a uzdravení každému, kdykoliv a z čehokoliv. Jsme vděční Ježíši, že nás poslal kázat "Evangelium které funguje".

Nemocní jsou uzdraveni, mrtví kříšeni, dobrá zpráva je hlásána chudým (ne jen bohatým). Naše mise je vymítit hřích, nemoci a zbytečné utrpení skrze vyhlašování a demonstrování Evangelia Božího Království.

Za méně než 8 let jsme vytrénovali přes 40 000 lidí různého věku a s různou minulostí jak sloužit přesně a efektivně. Měsíčně dostáváme tisíce svědectví. Rakovina, AIDS, leukémie, migrény, nádory byly a jsou uzdravovány.

Zakládáme církve, Life Teamy (studijní skupiny), uzdravovací místnosti a Dominion Life Training Centers (Biblické školy) po celém světě. Pokud hledáte a chcete se připojit ke službě která něco opravdu dělá, tohle by mohla být ona. Pokuď jste připraveni projevovat Jeho přítomnost raději než se v ní jen namáčet, JGLM je efektivní způsob, jak způsobit rozdíl v reálném světě.

Věříme, že křesťané by měli žít zasvěcené životy v poslušnosti Božímu Slovu. Jsme pro svatost, zdraví a lásku k bližním. Jsme proti hříchu, nemocem a proti bezmocnému evangeliu které obviňuje nemocné a ubližuje za to, že je někdo nemocný a v bolesti.

Pokud jste slabí, budeme silní pro vás. Pokud jste silní v Pánu a v moci Jeho síly, připojte se k pomoci ostatním.

Odkazy

Domovská stránka služby JGLM

Informace o aktuálním dění, historie služby, odpovědi na nějaké otázky

Kontaktní informace

Hlavní kontakt na službu JGLM, kontakt na modlitební tým a další.

Oficiální Youtube kanál s videi ze služby JGLM

Aktuální, převážně záznamy z iChurch / Dominion Life Church (online vysílání nedělních shromáždění)

We are in no way affiliated with John G. Lake Ministries
Upozornění: nejsme nijak spojeni s JGLM.

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/co-je-jglm
HTML odkaz:
Nové stvoření: JGLM > John G. Lake Ministries
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/co-je-jglm
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/co-je-jglm">https://www.nove-stvoreni.cz/co-je-jglm</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>