Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

David Wagner - Proroctví pro rok 2016 - (31.12.2015)

aktualizováno 18.1.2017

soubor David Wagner - Proroctví pro rok 2016

Stáhnout David_Wagner-Proroctvi_pro_rok_2016-v01.cc.pdf
(PDF, 2 stran, 77,14 kB, 18.10.2016)
Stáhnout David_Wagner-Proroctvi_pro_rok_2016-v01.epub
(ePub pro čtečky a tablety: 42,28 kB, vytvořeno 18.10.2016)
Stáhnout David_Wagner-Proroctvi_pro_rok_2016-v01.mobi
(Mobi pro Amazon Kindle: 70,12 kB, vytvořeno 18.10.2016)

Slyším Ducha Svatého říkat:

"Tento rok bude nejzásadnějším a nejmonumentálnějším rokem v moderní historii. Země se opět otřese mým hlasem. Jako Otec volá své děti, tak opět volám k národům, aby se ke mně vrátily. A i když toto jsou nebezpečné dny, nedovolte, aby vaše víra byla otřesena, nebo aby se vaše srdce trápila. Nezmizel jsem nikam, ani nejsem daleko. Jsem na trůnu a vládnu a kraluji. Nic mě nepřekvapí, ani nezaskočí. Přivádím na světlo a činím zjevným každý plán a úmysl nepřítele a způsobím, že bude klopýtat před vašima očima. Přijmete pomazání, které bude frustrovat a terorizovat peklo. Nebojte se, protože nebudete přemoženi, protože jste více než vítězové. Je čas zabrat nové území a jít za všechny omezující hranice."

"Volám vás do období správné perspektivy. Je čas se znovu podívat a vidět věci skrze Moje oči a Moje srdce. Nedovolte svým pocitům a emocím, aby vás vedly, ale dovolte, aby vás vedlo Moje Slovo a Duch Svatý. Vystupte z toho, co znáte, na místo dobrodružství. Vystupte z pohodlného a vypočitatelného a utíkejte do neznámého. Dovolte své víře, aby vás vzala na místa setkání, které vás vezmou daleko za to, co jste kdy dřív věděli, nebo zažili. Hledám lidi, kteří jsou ochotní riskovat a vystoupí z loďky. Povstává generace, která nebude mít strach, která odmítne zůstat u náboženství a kompromisů. Spravedliví jsou smělí jako lev a přichází smělost na mladé lidi, kteří byli odděleni pro tento čas v historii. Teď je čas, abyste se povzbudili v Hospodinu, jak Ho budete prožívat a setkávat se s Ním úplně novým způsobem a v nové hloubce. Přišel čas utéct ze světského a běžného, a vstoupit do úžasných věcí, které jsem pro vás připravil. Nové věci, za které jste se modlili a věřili, se začnou dít jako nikdy předtím."

"Po zemi se bude šířit zjevení lásky, jak svoji církev přivedu zpět na místo, kdy je jako město na hoře. Chystám se zaujmout pozornost národů a uvolnit můj soucit ke ztraceným a zlomeným jako nikdy předtím. A jak bude oznamována moje sláva a milost, tak probudím národy svojí dobrotou, láskou a mocí. A když se toto stane, tak srdce hříšníků budou tát jako vosk a národy, které byly v zajetí temnoty nepravosti, náboženství a teroru, budou osvobozeny. Pro církev se otvírá příležitost, aby mohla proniknout na nejtemnější místa se světlem a láskou evangelia. Klíčoví vůdci ve světě jsou připraveni padnout na svoje kolena, když zažijí lásku Otce. Hořící srdce budou přenášet reformující oheň a uvedou další vlnu probuzení. Tento rok bude naplněn samotnou Boží podstatou, jak se opět církví proženou letnice moderních dní a rozleje se to do národů. Moje přítomnost bude vylévána jako nikdy předtím a ti, kdo hladověli a žíznili, budou naplněni. Demonstrace mé zázračné moci budou vidět a budou o nich informovat jak křesťanská tak světská média."

"Je zde rok vykoupení! Stále jsem na misi najít a zachránit "co bylo zahynulo", a to zahrnuje i vaše naděje, sny, rodiny, finance a čas. V Království není nic na zmar, a Já jsem schopný použít každou zkoušku, pokušení a každou slzu ve váš prospěch. Moje plány s vaším životem jsou větší, než jakékoliv problémy okolo vás. Zapomeňte na to, co bylo v minulosti, a vyrazte vpřed do své budoucnosti. Vaše včerejší ztráty, selhání a strachy nezrušily žádné z mých zaslíbení a plánů, které mám pro váš život. Dovolte, aby každý žal a výčitka byly odplaveny, jak uvolňuji řeku obnovení skrze váš život. Je čas rozbít staré myšlení a cesty, které kradly vaši radost a pozornost. Buďte ostražití a zajímejte a odvrhujte každou myšlenku, která se povyšuje proti věcem, které jsem vám zaslíbil. Moje zaslíbení jsou Ano a Amen. Moje slova jsou pravdivá a živá ve vás. Já bojuji za vás a starám se odpovědět na vaše modlitby. Takže nastavte svoji tvář k nebi a shlížejte se v mé dobrotě. Slaďte svoje srdce s nebem a vstupte do tohoto období, které změní všechno. Změna je na obzoru. Není to změna, která by vám přinesla nějaké omezení, je to změna, která vás uvolní do větších věcí v Mém Království. Váš čas přišel, váš čas zázraků a divů je přímo před vámi. Je čas se znovu podívat. Skryl jsem před vámi dříve věci, které byly uchovány pro tento čas. Rok usilování a dřiny je pryč a rok radosti a naplnění mých zaslíbení je zde! Rok 2016 je rokem pro nové sny, novou naději a novou vizi. Je čas jasně vidět a slyšet a jednat směle."

© 2016 nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. (CC BY-NC-SA)

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-david-wagner-proroctvi-pro-rok-2016
HTML odkaz:
Nové stvoření: Další > David Wagner - Proroctví pro rok 2016
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-david-wagner-proroctvi-pro-rok-2016
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-david-wagner-proroctvi-pro-rok-2016">https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-david-wagner-proroctvi-pro-rok-2016</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>