Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Torben Søndergaard - Křest vodou a svoboda od hříchu (text)

aktualizováno 16.2.2018


Torben Søndergaard - Křest vodou a svoboda od hříchu

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA ?

Zdravím vás. Právě sedím v kavárně a chtěl bych s vámi sdílet úžasné vyučování. Je velmi krátké, ale mění život. Prvně budu sdílet svědectví ze svého života. Byl jsem zachráněn, anebo moje spasení začalo 5. dubna 1995. Přišel jsem do církve, slyšel jsem evangelium, činil jsem pokání ze hříchu, později jsem byl pokřtěn ve vodě a Duchem Svatým, ale nežil jsem ve svobodě, kterou pro mě Bůh měl, nebyl jsem svobodný od hříchu.

Prožil jsem, že jsem dostal nové srdce, že nemůžu nadále žít ve hříchu, přestal jsem dělat mnoho hříchů, které jsem dřív dělal, ale nebyl jsem svobodný. Ale když jsem potom po šesti letech prožil svobodu od hříchu... Dal jsem svůj život Kristu a prožil jsem tu svobodu. A když ta svoboda přišla, tak to bylo něco úplně jiného. Díval jsem se zpětně na svůj život a říkal jsem si: "Byl jsem předtím opravdu spasen? Byl jsem předtím opravdu znovuzrozený?" Protože ta svoboda byla tolik úžasná! Prožil jsem svobodu od hříchu a způsobilo to ve mně smělost, smělost ve vztahu s Bohem, kterou jsem nikdy předtím nezažil. A od toho dne, od té chvíle se můj život opravdu změnil. A když teď pracuji s lidmi a sdílím s nimi Evangelium, tak jsem si všiml, že co mně trvalo 6 let, než jsem to objevil a začal žít, tak dnes to spousta lidí zažije v jediném dni. Když slyší úplné Evangelium a uvidí, co je křest vodou, co je pokání, co vlastně Ježíš udělal, tak prožijí nové narození a svobodu od hříchu od prvního dne. A já věřím, že všechno by mělo začít právě svobodou od hříchu.

Pokud se podívám na dnešní církev, tak je tam spousta špatného učení, co se týká svobody od hříchu. A je snadné být v církvích oklamán. Vím, že my Dánové jsme luteránská země, je zde luteránské učení a to učení říká, že budeme hřešit až do konce života, že jsme v zajetí hříchu a nikdy od něj nemůžeme být svobodní. Ale Bible říká něco jiného! Chci začít číst v Janovi 8:34, kde Ježíš říká: "Každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu." Takže každý, kdo hřeší, se stane/je otrokem hříchu.

Vzpomínám si, že když jsem před léty začal kouřit... Když jsem kouřil první cigarety, tak jsem to měl pod kontrolou a myslel jsem si, že to je v pohodě. Necítil jsem se, že jsem otrokem kouření. Myslel jsem si, že jsem nad tím a že to mám pod kontrolou. Ale zakrátko to náhle ovládlo můj život a já se stal otrokem kouření. Cítil jsem se, že ten hřích potřebuji, že si musím zapálit, a začalo mě to ovládat. Stejně to zažila spousta lidí s drogami, alkoholem, ale i dalšími věcmi, jako sledování pornografie na internetu a podobně. Jsou lidé, kteří něco udělali, a najednou to nad nimi převzalo kontrolu a stali se otroky té věci. A lidé ve světě jsou dnes otroky hříchu, protože lidé zhřešili, tak se stali otroky toho hříchu. To zde Ježíš říká, ale pak pokračuje. "A otrok nezůstává v domě navěky, ale syn zůstává navěky." Takže kdokoliv je otrokem hříchu, tak v domě nezůstává navěky, ale syn zůstává v domě navěky. "Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní."

Takže Ježíš přišel jako beránek Boží, aby odstranil náš hřích. Přišel nám odpustit a vysvobodit nás. Odpustit nám neznamená, že by teď naše hříchy přehlížel. Ježíš přišel naše hříchy odstranit, abychom byli vysvobozeni, abychom už nemuseli být otroky hříchu. Takže jsme svobodní, svobodní nehřešit! A nejlepší způsob, jak to vysvětlit, pro mě je, že když jsem činil pokání, prožil křest Duchem svatým a křest vodou, tak jsem prožil, že na mé srdce byl napsán zákon, prožil jsem, že už nemohu pokračovat hřešit a přestal jsem dělat spoustu "velkých" hříchů, které jsem dělal. Přestal jsem spát se svojí přítelkyní, přestal jsem se dívat na porno na internetu, což jsem předtím dělal. Přestal jsem lhát a podvádět, jako dřív, ale nebyl jsem svobodný. Vypadalo to, že jsem žil několik týdnů ve svobodě, ale potom jsem padl. Držel jsem se několik týdnů, ale zase jsem padl. A to se neustále opakovalo. A já jsem se cítil opakovaně tolik odsouzený a říkal jsem si: "Co je to se mnou špatně?" Chci dělat správné věci, ale cítím, že nemůžu. Dělal jsem špatné věci, které jsem nechtěl dělat. Cítil jsem, že ve mně probíhá boj.

Někteří lidé učí, že toto je normální křesťanský život. Zkouší citovat z Římanům, 7. kapitoly, kde Pavel říká: Verš 14 ...já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Verš 15 Nerozumím totiž tomu, co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Toto není normální křesťanský život! Já jsem takto žil 6 let a dneska tak žije spousta lidí. Chtějí činit dobře, ale nemohou, protože se cítí, že jsou zaprodaní hříchu, jsou otroky hříchu. Ale Ježíš nás přišel vysvobodit od hříchu. Ježíš nás přišel vysvobodit, abychom už nebyli pod zákonem hříchu. Můžu vám to ukázat ještě jinak. Mám zde cukr. Platí gravitační zákon, takže pokud cukr pustím, spadne dolů. Ať dělám, co dělám, vždycky spadne dolů. Pokud řeknu: "Ale já na zákon nevěřím!" Tak stejně spadne dolů. Proč? Protože to vůbec nezávisí na tom, čemu věřím, nebo nevěřím. Protože zákon gravitace existuje a funguje. Úplně stejně - Bible mluví o existenci zákona hříchu a smrti. A tento zákon je duchovní. A kvůli tomu zákonu - pokud hřešíme, tak se stáváme otroky hříchu.

Takže před znovuzrozením jsem byl otrokem hříchu. Žil jsem ve hříchu a nic jsem si z toho nedělal. Ale když jsem činil pokání, tak chci dělat správné věci. Moje srdce najednou nechtělo žít ve hříchu, chtělo dělat správné věci. Ale moje tělo bylo stále pod zákonem, stále jsem nezemřel hříchu, jak Bible říká. Takže jsem zkoušel žít dobře, ale nakonec jsem padl. Zkoušel jsem žít dobře, ale zase jsem padl. Zkoušel jsem žít dobře, ale znovu jsem padl. Nemohl jsem být svobodný, protože v mých údech pracoval jiný zákon. Zákon hříchu a smrti. Ale když jsem prožil tu svobodu, když jsem dostal to zjevení, tak mi došlo, že už nemusím znovu padat, že jsem svobodný!

Prožil jsem to, když jsem jednou seděl ve své kanceláři a procházel Římanům 6, 7 a 8, jak o tom teď budu mluvit. A když jsem začal číst Římanům 6, tak mi to najednou docvaklo, uviděl jsem to. Jsem svobodný! Tohle Ježíš udělal! On přišel, aby nás vysvobodil! Když jsem prožil tohle zjevení, tak jsem si stoupl, roztáhl jsem takto ruce a říkám: "Takže jsem svobodný!" Takže už ty věci nemusím dělat! Už nemusím padnout každý druhý nebo třetí týden. Nemusím v tom neustále selhávat, jsem svobodný! Už nejsem pod zákonem hříchu a smrti! Jsem svobodný! A když jsem prožil tohle zjevení, tak to změnilo můj život. A prožil jsem svobodu, kterou jsem nikdy dřív nezažil. A chci vám ve zkratce vysvětlit, jak to funguje.

Zaprvé - je hodně neporozumění ohledně toho, co Bible říká v Římanům 6, 7 a 8. Když Pavel v Římanům 7:14 říká, že je zaprodaný hříchu, tak tyto verše nemluví o normálním křesťanském životě. Pavel zde mluví, jak to bylo s ním, když on jako žid, jako farizeus, znal Zákon svojí hlavou a chtěl činit dobře, ale nebyl v Kristu, nebyl svobodný od hříchu. To samé jsem několik let prožíval já. Chtěl jsem činit dobře, ale nemohl jsem. Proč? Protože jsem nechodil ve svobodě, kterou pro mě Kristus měl.

Takže jak to teď je? Jsme svobodní od hříchu! Protože velice rychle, Bible v 6. kapitole říká, že když jsme pokřtěni do Krista, tak s Ním zemřeme a jsme s Ním vzkříšeni a že jsme pohřbili to staré tělo, které bylo pod zákonem, pod hříchem. A protože starý člověk byl ukřižován, aby bylo umlčeno hříšné tělo, tak již nejsme nadále otroky hříchu. Už nejsme otroky hříchu! Při křtu ponořením umřeme spolu s Kristem a při vynoření jsme s Ním vzkříšeni, a už nejsme otoky hříchu. A Pavel zde mluví o svobodě od hříchu, že už nejsme otroky. Verš 14: Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. A získal jsem tohle zjevení: Wow, já nemusím hřešit! Já už nemusím hřešit a hřích nade mnou už nepanuje. Já už nemusím pokračovat v hříchu! Proč? Protože již nejsem pod zákonem, už nejsem pod zákonem hříchu a smrti, který funguje jako gravitační zákon. Nejsem pod zákonem, který pracuje v našich údech. My jsme svobodní! A proto nad námi hřích nepanuje.

Pavel pokračuje a mluví o tom, jak to bylo, když jsme byli otroci, a že nyní jsme svobodní od hříchu. Nyní jste osvobozeni od hříchu a jste svobodní. A pokračuje dál a dál. Takže ve zkratce - co nás Bible učí? Ježíš přišel, aby nás osvobodil. Ježíš je Boží beránek, který přišel odstranit hřích světa. Kdo hřeší, se stane otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, ale syn ano. A ten, koho Ježíš osvobodil, má být opravdu svobodný. Jak nás osvobodil? Skrze vodu křtu. Když nám dojde, že jsme zhřešili proti Bohu, když se odvrátíme od svých hříchů a jsme pokřtěni do Ježíše Krista, tak s Kristem zemřeme a jsme s Kristem vzkříšeni. Není to jen nějaký symbol. Když se tohle stane, tak začneme prožívat tuhle úžasnou svobodu. Tohle zažije dneska spousta lidí, když je křtíme vodou. Ale když jsem byl pokřtěn já, tak jsem tuto svobodu hned neprožíval. Proč? Protože mi to nikdo neřekl. Nikdo mě neučil, co je ve skutečnosti křest vodou. Takže jsem byl při křtu ponořen, vynořil jsem se, ale protože mi nikdo neřekl, co jsem právě prožil a co mám žít, tak jsem v té svobodě nežil. Ale když jsem potom studoval v Římanům 6, co je skutečně vodní křest, tak jsem to zjevení dostal a když jsem to zjevení dostal, tak jsem začal žít v té svobodě, a od té chvíle jsem byl svobodný.

Takže se vás chci zeptat. Pokud máte luteránské nebo katolické pozadí, tak tam nemají biblický vodní křest a tohle vyučování jste nikdy neslyšeli. Slyšeli jste něco, že jste otroci hříchu, a že jste nadosmrti hříšníci. Proč? Protože tohle je jejich zkušenost, protože nemají biblický křest. Nemají jinou zkušenost, než že jsou otroky hříchu. A oni jsou otroky, protože potřebují přijít ke Kristu, aby byli svobodní. Ale je také spousta lidí, kteří jsou pokřtění biblickým křtem ponořením... Pokud jste pokřtěni, tak si vezměte Římanům 6, čtete to opakovaně a porozumějte, že takto byste měli žít. Tohle je normální život. Získejte to zjevení a prožijte tu svobodu. A potom se váš život změní, stejně jako můj a životy spousty dalších, kdy nyní žijeme ve svobodě.

Svoboda neznamená, že nezakoušíme pokušení. Svoboda neznamená, že nemůžeme udělat něco, co je špatně - tehdy činíme pokání. Ale jsme svobodní a nemusíme ten samý hřích dělat znovu a znovu. Jsme svobodní. Kéž by stačilo, že vám tohle zjevení dám, zde je, vezměte si ho, ale vy ho musíte vírou přijmout, musíte tomu porozumět. Takže vám chci říct, vezměte si Římanům 6 a čtěte to znovu, znovu a znovu, a čtěte to, že tohle je pro vás normální křesťanský život. Jste svobodní, hřích nad vámi už nepanuje, protože už nejste pod zákonem, ale jste pod milostí!

Znovu - pokud nejste pokřtěni ponořením z vlastní víry, potom tohle zjevení nemůžete vzít a nemůžete v něm začít žít. Potřebujete být prvně pokřtěni, a když se po křtu vynoříte, tak v tom zjevení můžete začít žít. Takže vám chci říct, vezměte si Římanům 6, 7 a 8, pročtěte si to a dovolte Slovu, aby změnilo váš život, abyste prožívali svobodu, kterou jsem prožil já a mnoho dalších. Bůh vám žehnej!

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA) ?


Torben Søndergaard byl pokřtěný jako malé dítě, konfirmovaný ve 14 letech, ale nikdy se nesetkal s Bohem. Když na kamarádovi uviděl, že je možné Boha osobně poznat, obrátil se, činil pokání a měl silný osobní kontakt s Bohem, byl pokřtěný vodou a Duchem Svatým. Přestože s Bohem něco zažíval, tak se po nějaké době začal zamýšlet nad tím, proč jeho život nevypadá, jak o tom čte v Bibli. Při hledání Boha uviděl, proč a jak daleko jsme se dostali od života, o kterém v Bibli čteme...

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-torben-sondergaard-krest-vodou-a-svoboda-od-hrichu
HTML odkaz:
Nové stvoření: Torben Søndergaard > Křest vodou a svoboda od hříchu
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-torben-sondergaard-krest-vodou-a-svoboda-od-hrichu
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-torben-sondergaard-krest-vodou-a-svoboda-od-hrichu">https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-torben-sondergaard-krest-vodou-a-svoboda-od-hrichu</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>