Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Andrew Wommack - Moc slov naplněných vírou

24.4.2017

Andrew Wommack - Moc slov naplněných vírou (2012)

Překlad: ?

Moc slov naplněných vírou je TV série pěti přednášek, které Andrew Wommack vysílal v roce 2012.

Pokud chceme, aby se v našich životech začala projevovat Boží moc, musíme začít věnovat pozornost tomu, co říkáme. Slova mají větší moc, než si kdokoliv z nás uvědomuje, ale často je používáme, jako by nic neznamenala.
Právě kvůli tomu většina věřících někdy "dojela" na svá slova.

Matouš 12:36-37: "Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.  Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen."

"Každé prázdné slovo" jednoduše znamená každé neproduktivní slovo. Jsou to slova, které říkáte, ale nevěříte jim.  Například byste mohli říci: "Umírám touhou vidět svá vnoučata." Ve skutečnosti tím nemyslíte, že opravdu umíráte, ale přesto to říkáte, abyste zdůraznili, jak je to pro vás důležité. Ale pokaždé, když řeknete něco, co doopravdy nemyslíte, tak tím otupujete svoje srdce. Nevědomky každé takové slovo způsobuje, že když potřebujete, aby se stalo, co říkáte, tak je pro vás těžší věřit, že co říkáte, se opravdu stane.

Audio soubory najdete na ulozto.cz, originál v angličtině je zde.


Javascript + Flash Player Required

Stáhnout mp3 soubory Andrew Wommack - Moc slov naplněných vírou

Andrew Wommack přijal Ježíše jako svého Pána a spasitele v 8 letech, ale až v 18 letech prohlédl a uvědomil si, že se snažil zasloužit si Boží lásku a přízeň svými skutky a svojí spravedlností a svatostí. Činil pokání a Bůh mu dal poznat svoji bezpodmínečnou lásku, která mu úplně změnila život. Už desítky let sdílí osvobozující pravdy z Božího Slova s lidmi po celém světě...

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/online-andrew-wommack-moc-slov-naplnenych-virou
HTML odkaz:
Nové stvoření: Andrew Wommack > Moc slov naplněných vírou
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/online-andrew-wommack-moc-slov-naplnenych-virou
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/online-andrew-wommack-moc-slov-naplnenych-virou">https://www.nove-stvoreni.cz/online-andrew-wommack-moc-slov-naplnenych-virou</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>