Nové stvoření - život proměny, Lásky a moci, v novotě života, svobodě, spravedlnosti a pravdě, plynoucí z důvěrného vztahu s Otcem

Byli jste stvořeni Bohem pro Boha a k Božímu obrazu - a Bůh je Láska. Byli jste stvořeni, aby jste znali Boha a chodili s Ním a vyjadřovali, jaký Bůh je. Byli jste ustanoveni nad dílem Jeho rukou.

Při pádu člověk zemřel - zemřel Boží obraz a člověk se stal bohem sám sobě. Změnil pána, dal svoji vládu Božímu nepříteli a přijal jeho přirozenost. Stal se sobeckým, sebestředným, samospravedlivým.

Od pádu člověka se každý rodí do "Adama" - do následků pádu člověka. Je vychováván světem a jeho moudrostí, což je moudrost nepřítele, je poddán zákonu hříchu a smrti a následkům hříchu.

Bůh ale poslal svého Syna - Ježíš Kristus přišel v těle jako člověk, aby nám ukázal, k jakému životu jsme byli stvořeni, a aby zaplatil za náš hřích a odstranil ho cesty, aby jsme se díky Ježíšově oběti mohli vírou znovu narodit, přijít zpět k našemu Otci, poznat Ho a mít s Ním opět osobní a důvěrný vztah, zemřít sobě, být proměněni, být opět k Božímu obrazu - žít to, k čemu jsme byli stvořeni.

Díky Ježíši se můžete znovu narodit, být nové stvoření a mít opět důvěrný vztah s Otcem, znát Jeho vůli. Milostí skrze víru můžete být opět proměněni do Božího obrazu. Můžete zemřít sobě, následovat Ježíše, být jako On a změnit svět kolem sebe. Můžete být věřící, vkládat ruce na nemocné a vidět je uzdravené ...

více ...

Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky.
A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

Dan Mohler


Neck Ministries

Curry R. Blake


John G. Lake Ministries

Todd White


Lifestyle Christianity

Andrew Wommack


Andrew Wommack Ministries

David Hogan


Freedom Ministries

Torben Søndergaard


The Last Reformation

Lidé

Přehled lidí a informace o lidech a službách, od kterých najdete materiály na tomto webu.

Ke čtení

V sekci Ke čtení najdete krátké zápisky, překlady a další...

Odkazy

Další informace a materiály najdete v odkazech na jiné webové stránky. K dispozici jsou odkazy na české stránky a anglické stránky.

Materiály online

Přímo na stránkach si můžete spustit online různé audio/video materiály.

Neck Ministries: Dan Mohler: čtené překlady z NS, Dobrá zpráva, Todd White: Svědectví, Slovensko 2013.

JGLM: Curry Blake: Škola uzdravenia - DHT - Kyjev 2014, Světlana Krotova: Jak uzdravovat nemocné 2014

Materiály ke stažení

Texty - překlady a přepisy kázání a vyučování ke stažení do počítače.

Neck Ministries - Dan Mohler. JGLM - Curry Blake.


Audio materiály pro poslech na PC nebo mp3 přehrávačích.

Neck Ministries: Dan Mohler: čtené překlady z NS

JGLM: Curry Blake: Škola uzdravenia - DHT - Kyjev 2014

Lajknout/sdílet tuto stránku: facebook google+ twitter e-mail odkazy

Informace:

Lidé:

Online:

Ke čtení:

Ke stažení:

Odkazy:

Sdílet Nové Stvoření.cz:
facebook google plus twitter email

RSS:
rss Novinky /  rss News (Angl.)

Nové Stvoření na:
youtube Youtube

Attributions:
Some icons by:
Yusuke Kamiyamane.

Aktuální odkaz:

http://www.nove-stvoreni.cz/
HTML odkaz:
Nové stvoření: Informace > Úvod
Odkaz na zdroj:
Převzato z webu Nové-Stvoření.cz
Html kód odkazu na zdroj:
<a target="_blank" href="http://www.nove-stvoreni.cz/">Převzato z webu Nové-Stvoření.cz</a>