NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Kdo je Andrew Wommack

Andrew Wommack se narodil v roce 1949. Má manželku Jamie a dva syny (Joshua and Jonathan Peter). Žije ve Spojených státech (asi ve státě Colorado).

Andrew Wommack vyrůstal v křesťanské rodině. Když mu bylo 8 let, tak přijal Ježíše Krista jako svého Pána a spasitele, ale stal se z něj náboženský člověk. Snažil se Bohu zalíbit svými skutky, vlastní spravedlností a "dobrotou". V roce 1968, když mu bylo 18 let, prožil setkání s Bohem, které mu navždy změnilo život. Uvědomil si, že žil jako farizeus - zákoník, že spoléhal na své skutky a chtěl si u Boha něco zasloužit. Vyznal to všechno Bohu a očekával potrestání, ale namísto trestu ho zaplavila Boží láska. Porozuměl, že předtím se snažil zasloužit si Boží lásku, milost a přízeň svým náboženským jednáním, ale tak to nefunguje.

Andrew se rozhodl následovat Boží vedení a opustil školu. Potom byl odveden a poslali ho do Vietnamu. Byl asistent kaplana a mohl strávit spoustu času v Božím Slově, kde mu Bůh ukázal zásadní pravdy. V roce 1972 si vzal za ženu Jamie. Službu Andrew Wommack Ministries založili v roce 1978 a v roce 1994 založil biblickou školu Charis Bible College.

Od roku 1976 vystupoval v rádiu se svým pořadem "Pravda Evangelia", který vysílá až dodnes a od roku 2000 i na několika televizních stanicích. Na jejich webových stránkách je zdarma dostupná spousta materiálu a za svoji službu už také rozdali spoustu kazet, CD a knih. Skrze jeho službu byly uzdraveny tisíce lidí a Andrew také viděl několik lidí vstát z mrtvých.

Mnoho věřících o ďábla nebo démony už roky nezakoplo. Ďábel nemá potřebu se namáhat, protože si svůj život ničíte vy sami a jde vám to dobře. Převzali jste po ďáblovi myšlení a jednání a teď podle toho žijete, i když s dobrými úmysly. Snažíte se žít pro Boha, ale je to vaše snaha, namísto abyste nechali Boha žít skrze vás.
― Andrew Wommack

Andrew Wommack cestuje po celém světě, slouží lidem a káže poselství o bezpodmínečné Boží lásce, milosti a víře - základy, které mnoho lidí nikdy nedostalo.

Materiály