Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Kdo je Curry Ray Blake

aktualizováno 13.3.2018
*****

Curry R. Blake se narodil ve Spojených státech v Texasu v roce 1959. Když mu bylo 17 měsíců přejel ho autem jeho otec, když si ho nevšiml na příjezdové cestě. Přes to, že mu lékaři nedávali žádnou šanci na přežití (rozsáhlé poškození mozku...), jeho matka, která byla letniční, se modlila k Bohu aby žil a pokud bude žít a bude normální, tak ho vychová, aby sloužil Bohu. Byl zázračně uzdraven a dnes je úplně a dokonale zdravý. Má alespoň průmerné IQ, má vlasy na celé hlavě a slyší výborně na obě uši.

Curry Blake studoval uzdravení a Boží moc přes 30 let. Jeden z důvodů pro tuto pouť bylo, že se jeho první dcera narodila s velkým nádorem z krevních cév v jazyku. Nešlo mu jen o "moc" nebo "uzdravení", hledal odpovědi, které fungují. Hledání ho vedlo k velikánům víry jako byli Smith Wigglesworth, John G. Lake, Charles Finney, George Müller a další.

Výsledkem jeho vydání se Bohu a hledání Božího Království je cesta plná zázraků jak v osobním životě, tak v životech lidí, kterým slouží. Žije a vyučuje co opravdu Bible říká o uzdravení a životě věřících.

Bio

Curry Ray Blake se narodil  1. dubna 1959 v USA, ve městě Jasper (Texas). Když mu bylo 17 měsíců, přejel ho autem jeho otec, když couval na příjezdové cestě a nevšiml si ho. Měl zranění neslučitelná se životem, ale jeho matka se tehdy za něj modlila, zasvětila ho Bohu a Bůh ho uzdravil. Kvůli nehodě se jeho matka rozhodla nedát ho do školky, ale učila ho doma. Učila ho číst z King James Bible a než šel Curry do školy, tak již několikrát Bibli přečetl.

Když mu bylo 17 let, narukoval k bezpečnostní policii U.S. Air Force. Během této doby s ním Bůh jednal, aby Mu šel sloužit. Když se po nějaké době v srdci rozhodl, začal se modlit, aby byl propuštěn a za tři dny na to mu byla nabídnuta možnost odejít z armády.

V roce 1977 potkal Dawn Stewart a v říjnu téhož roku se vzali. V listopadu 1978 se jim narodila první dcera - Erika. Narodila se s nádorem z krevních cév v jazyku, který byl velký jako lidská pěst. Erika žila téměř tři roky, zemřela v pátek 13. února 1981. Curry se tehdy pokoušel dovolat ke všem známým "velikým Božím mužům" pro pomoc, ale nikdo nebyl k dispozici. Curry tehdy řekl Bohu, že pokud mu ukáže pravdu o uzdravení, tak on bude k dispozici pro ostatní lidi, když ho budou potřebovat.

V roce 1980 se jim narodilo druhé dítě (Becky) , v r. 1981 třetí a v r. 1982 čtvrté. Když Becky bylo 7 let, spadla z druhého patra na betonový dvůr, když se k ní Curry dostal, byla mrtvá. Zvedl ji chodil po dvoře a říkal "Ve jménu Ježíše nezemřeš, ale budeš žít". Říkal to víc než pět minut a potom ji vzal do domu. Položil ji na zem a opřel ji o zeď. Stále byla mrtvá, srdce netlouklo a nedýchala. Klečel před ní a 20x - 30x opakoval toto vyznání, když najednou zhluboka vydechla a vychrlila krev. První slova, která řekla byla "Tati mám hlad". Vzali ji do nemocnice, kde lékaři potvrdili, že byla nejméně 45minut mrtvá. Dnes je Becky mladá žena, znovuzrozená, naplněná Duchem.

V r. 1981 se skrze sérii Bohem řízených okolností setkal s člověkem jménem Wilford Reidt (zeť John G. Lake) a začal se rozsáhle věnovat prvním průkopníkům letničního hnutí. Každý týden volal Reverendu Reidt a ptal se ho na otázky ohledně života a služby John(a) Lake. Toto trvalo téměř 6 let a krátce před svojí smrtí v r. 1987 mu Wilford předal službu a materiály John G. Lake.

V r. 1997 se Curry dostal k manuálu, který John Lake používal k tréninku svých spolupracovníků, kteří se modlili za nemocné a od té doby začal cestovat a vyučovat Křesťany, jak sloužit nemocným uzdravením.

Od r. 2001 jezdí po celém světě a vyučuje a trénuje lidi nejen jak sloužit uzdravením, ale hlavně o tom, co je základ života věřících - o tom, kdo jsou v Kristu a kdo je Kristus v nich.

Za dosavadní dobu své služby vytrénovali tisíce lidí a viděli mrtvé vzkříšené, uzdravené všechny možné nemoci (rakovina, AIDS, ...), nahrazené různé orgány, otevřené oči, uši, chodící chromé lidi, lidi vstávající z vozíků, dorostlé končetiny.., prožili množství dalších zázraků a projevů Boží moci.

ukázat více ...

Materiály

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-curry-blake
HTML odkaz:
Nové stvoření: JGLM > Curry R. Blake
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-curry-blake
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-curry-blake">https://www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-curry-blake</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>