NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Kdo je Curry Ray Blake

Curry R. Blake se narodil v roce 1959 a žije s manželkou ve Spojených státech v Texasu .

Když Curry Blake(ovi) bylo 17 měsíců přejel ho autem jeho otec, když si ho nevšiml na příjezdové cestě. Přes to, že mu lékaři nedávali žádnou šanci na přežití (rozsáhlé poškození mozku...), jeho matka, která byla letniční, se modlila k Bohu aby žil a pokud bude žít a bude normální, tak ho vychová, aby sloužil Bohu. Byl zázračně uzdraven a dnes je úplně a dokonale zdravý. Má alespoň průmerné IQ, má vlasy na celé hlavě a slyší výborně na obě uši.

Curry Blake studoval uzdravení a Boží moc přes 30 let. Jeden z důvodů pro tuto pouť bylo, že se jeho první dcera narodila s velkým nádorem z krevních cév v jazyku a později zemřela. Nešlo mu jen o "moc" nebo "uzdravení", hledal odpovědi, které fungují. Hledání ho vedlo k mužům víry jako byli Smith Wigglesworth, John G. Lake, Charles Finney, George Müller a další. Nyní žije a vyučuje, co opravdu Bible říká o uzdravení a novém životě.

Materiály