NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Todd White - Křesťanství - Vánoce 2013

Todd White - Křesťanství - Vánoce 2013

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Dobré ráno. [Z publika:] - Vše nejlepší k narozeninám. Děkuji.

Prvně bych chtěl poděkovat, že jste nikde nezveřejňovali, že zde budu, protože jsem opravdu cítil ve svém srdci, že nechci, aby sem přijeli lidé odevšad. Nechtěl jsem, aby kvůli tomu lidé odjížděli ze svých shromáždění, protože jsem chtěl mluvit ke své rodině, vylít [zde] svoje srdce. A upřímně mně celkem vadí, že lidé dostávají větší pozornost než Ježíš. To opravdu trápí moje srdce - to, že lidé přijedou na konferenci, aby slyšeli někoho [známého] mluvit, ale nemají vztah s Ježíšem - to je problém. To je opravdu v rozporu s mým srdcem, takže zde dnes vyliji své srdce a doufám, že jste připraveni, protože jsem dost přemožen. Je pěkné, že tleskáte.

Já jen nemám pochopení pro to [vyvyšování lidí]. Protože víte, že Ježíš se narodil, přišel na tento svět, že Bůh Ho dal, protože nás tolik miloval. A vše co od vás žádá, je vzdát se toho, co jste nikdy nebyli stvořeni být. - Protože jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe, byli jste stvořeni pro svého Otce. A vůbec to není o tom, aby vám někdo lechtal sluch. Je to o vašem srdci úplně položeném v každodenním životě před Bohem, abyste žili ve vztahu, za který Ježíš zaplatil cenu, abyste do něho mohli vstoupit. Protože Ježíš nepřišel na svět, aby vám dal nějakou vstupenku do nebe. On přišel na svět, abyste mohli být svobodní od sebe. Je to tolik důležité, protože jsme v této době kdy.. Řeknu vám, není těžké se modlit za nemocné a oni byli uzdraveni, protože dary jsou dány. Ale vztah je něco, co se rozvíjí a roste každý den. Můžete uzdravovat nemocné a přitom vůbec nemít vztah s Bohem. Učedníci uzdravovali nemocné a nebyli ani znovuzrození. Zamyslete se nad tím. Ježíš jim dal autoritu a učedníci šli a modlili se za nemocné a nebyli ani znovuzrození. Nemohli být, protože Ježíš ještě nebyl ukřižován. A já jsem pro uzdravování nemocných, pro prorokování lidem, ale zřídka prorokuji lidem z kazatelny, protože to přitahuje pozornost lidí ke mně. Ale Ježíš řekl "když já budu vyzdvižen". Ježíš řekl "Když bude syn člověka vyvýšen, tak potáhne všechny k sobě." A když budete přitahování k Ježíši, tak budete přitahováni k Otci a začnete mít vztah s Bohem. My jsme z toho udělali něco jiného, ale nemá to tak být.

Právě jsem se vrátil - měl jsem výsadu jet do Afriky s CFaN. Jel jsem tam a měli jsme evangelizaci, a sloužil jsem mnoha vedoucím a pastorům. A bylo to v části Afriky, kde jsou dredy zakázané. Nejsou dovolené, je to něco jako proti tamější kultuře. A já jsem to netušil. || Takže když jsem tam přiletěl s týmem, tak se na mě dívali jako "co to sem vítr zavál". Bylo to kvůli jejich kultuře. Mně nevadí být v opozici. Jak se zde ptal pastor: "Kdo zde čelí výzvám?" Mám pro vás novinku - pokud nečelíte výzvám, pak nejste v tomto světě. Ale pokud jim čelíte bez Ježíše, tak jim čelíte bez toho, za co zaplatil. On zaplatil a řekl "buďte dobré mysli když procházíte zkouškami, protože Já jsem přemohl svět". Ale my jsme přemoženi zkouškami, protože Ho neznáme. Okolnosti nás přemohou a divíme se "Proč tohle Bůh dělá? Proč tohle Bůh dovoluje?" - A přitom Bůh vůbec nic nedovoluje. To jen my nerozumíme tomu, kdo jsme, takže najednou máme postoje jako "Jak mi to můžou udělat, jsem Boží muž, což to nechápou?" - Na tomhle si smlsávám. Skutečnost, že se na mě podívají a soudí mě jako někoho, kdo nejsem - to vůbec nemůže ovlivnit moje srdce - já mám vztah s Bohem a nikoho nemám soudit podle těla, ale mám je vidět podle jejich stvořené hodnoty. A pokud mě oni nevidí pro moji stvořenou hodnotu, tak to by nemělo ovlivnit moji schopnost vidět je pro jejich stvořenou hodnotu. Ale pokud nemám vztah, pak vás nikdy nebudu schopen vidět pro to, co jste povoláni být, ale budu vás vidět podle vašeho jednání, jak se ke mně chováte, jak o mně mluvíte, co si o mně myslíte. Pokud bych takto přemýšlel, tak by zde teď neseděla moje rodina. Mám zde tchyni, která mě nenáviděla - ale již mě miluje. || Sedí zde lidé, kteří mnou pohrdali, nemohli mě vystát, ale to nic neovlivní. Nikdy bych nedovolil, aby to určovalo jak je vidím. - Což se může stát, pokud nemám vztah.

Ježíš za nás zaplatil cenu, abychom vstoupili do úžasné důvěrnosti s Bohem. Do takové důvěrnosti, že se s Bohem můžu sdílet, přátelit, kdy se můžu pohybovat a mít své bytí v Něm. Přijít k Bohu, protože máte nějakou potřebu, je jedna věc, ale druhá věc je vědět, že vaše skutečná potřeba je "znát Ho". Jinak můžete procházet životem, který je hnaný potřebami a potřebujete tohle a tamto.. a Bůh je zde, aby naplňoval vaše potřeby.. Ale Bůh naplnil vaši potřebu, když za vás na Golgotě zaplatil cenu. Ale pokud nevidíme, jaká je realita kříže, tak nikdy nebudeme chodit v tom, v čem synové a dcery mají chodit. - A to je vztah se svým Otcem, kdy vaše tělo naplní oheň nebe a pohltí vás. A On vás bude milovat i když jste oškliví. On vás miluje a najednou se stanete tím za co Ježíš zaplatil. Ježíš za vás zaplatil, abyste se stali Láskou. Ne abyste se naučili "jak milovat". Pokud se musíte naučit "jak milovat", tak se budete snažit někam dopracovat, budete na tom pracovat, udřete se a budete zničení. Není to o pracování na "milování lidí". To pak slyšíte řeči jako "Můžete je milovat, ale nemusí se vám líbit." - to je ďábel.

Ježíš řekl "Pokud někomu odpustíte hříchy, já mu odpustím a pokud je zadržíte, já je zadržím." Proč? Protože jsme Boží vyslanci a pokud lidé nevidí odpuštění v nás, tak nevěří, že je odpuštění v Něm. Pokud u nás vidí "Můžu je milovat ale nemusí se mi líbit", tak si pak myslí, že Bůh je miluje tak, že je toleruje, ale nelíbí se Mu, a to prostě není pravda. Pokud by to bylo o "líbení se", pak by Ježíš nikdy nepřišel a nezemřel za vás, protože jsme byli beznadějní, bezcenní a převrácení lidé. Ale Bůh řekl, že nejsme beznadějní, že nejsme bezcenní. Byli jsme převrácení, ale když přijde Ježíš, tak obnoví ducha naší mysli a změní všechno. Ale pokud hledáte to "kdo je Bůh" v různých knihách, tak máte problém, protože Bůh napsal příručku, příručku jak máte žít život, ale protože nemáme vztah, tak ji ani neotvíráme a když ji náhodou otevřeme, tak ji zase zavřeme, protože ji nechápeme, a potřebujeme někoho druhého, aby nám to vysvětlil. A Ježíš přitom zaplatil cenu, aby vám dal osobní vztah s vaším Otcem.

Cestuji po celém světě a kážu Evangelium, miluji to a moje srdce je tolik usvědčené. Je neustále na místě usvědčení, kdy neustále vím, jak moc mě Bůh miluje. A pokud vím, jak moc mě miluje, tak vím, jak moc miluje vás. A žádný váš hněv, vztek, nenávist, slova, pomluvy, kritika nemůže ovlivnit to, jak vás vidím. Vaše kritika a pomluvy neovlivní jak vás Bůh vidí. To pouze ovlivní to, jak vidíte sami sebe, protože jste stvořeni k Božímu obrazu a když pomlouváte a žijete takovým způsobem, tak se vaše srdce zatvrdí a pak se podíváte do zrcadla a ani nevíte, kdo jste. A odejdete a zapomenete na odraz, který jste viděli, protože se máte shlížet v zrcadle s odhaleným závojem - zhlížet se v Pánově slávě jako v zrcadle. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Máte v zrcadle vidět svého Otce, jak se na vás dívá. Musíme vystoupit a uvidět kdo jsme, abychom mohli uvidět, kdo doopravdy jsou ostatní.

Lidé, kteří si [teď] říkají "Nepřišel jsem sem, aby na mě někdo křičel." - Já na vás nekřičím, já křičím ze střech a již mě nebaví vidět lidi vychovávané lžemi. Lidi, Ježíš za vás zaplatil cenu, abyste vstoupili do tohoto úžasného vztahu, ale my neustále hledáme něco jiného, čím se snažíme uspokojit tu potřebu, ale nic jiného ji nenaplní. A není to jen záležitost jednorázové emotivní prosby "Bože odpusť mi, jsem hříšník" - a pak se otočíte a žijete svůj život, jako by se nikdy nic nestalo. Tohle není o nějakém vyznání, kdy v emocích přijdete jeden den k Ježíši a zbytek dní si necháte pro sebe.

Co je tohle za vánoční kázání? Je to to jediné, které znám. Je to Ten jediný, kterého jsem se naučil od počátku. Byl jsem v Africe a viděl jsem 750 tisíc lidí, kteří neměli nic a přišli k Ježíši a uvědomili si, že On je vším. A my v Americe máme všechno a myslíme si, že máme všechno, ale nemáme nic. Nejel jsem do Afriky, aby mě tam kousl nějaký misionářský brouk a řekl jsem si "Nechci už být v Americe". - Ne, já miluji Ameriku, Ježíš je stejný zde, jako je tam. Stál jsem tam na pódiu a sdílel své srdce se statisíci lidmi. Poté, co Ježíš pokřtil 220 tisíc lidí Duchem Svatým, jsme se modlili za uzdravení. Jsou lidé, kteří nevěří, že křest Duchem Svatým není možný i jen pro jednoho člověka - to proto, že sami nejsou pokřtěni. Jak můžete věřit, že to je možné, pokud jste sami nebyli pokřtěni [Duchem]?

Potřebujete být naplněni Bohem. Není to jen o začlenění Bible do svého života, aby se vám dařilo lépe. Je to o vydání života Jemu a aby Bůh přišel, naplnil vás, proudil skrze vás a dotýkal se světa kolem vás. Je to o křesťanech, kteří se narodí znovu a jsou znovu zplozeni tím nejlepším Otcem na celém světě. Je to o tom "chodit schopný ničit peklo v každé situaci", je to o tom "znát Boží vůli vždy a v každé situaci". Tolik lidí se chytí na termín "Boží vůle" a budou si ho přehazovat jako horký brambor. - Ale když přijde Duch Svatý a učiní si ve vás příbytek, On je porozuměním Boží vůle, On je Duch moudrosti a zjevení poznání Jeho. A když Duch Svatý přijde a učiní si ve vás příbytek, pak máte plnou znalost Jeho, je ve vás, a Jeho kapacita je neomezená. S Bohem není žádný limit. Nemusím se modlit za otevřené nebe - já jsem otevřené nebe! Ale to není jen pro mě, tohle je pro každého. Když tohle řeknu, tak lidé říkají "Potřebuji, aby se za mě Todd White modlil." - Ne, vy nepotřebujete, abych se za vás modlil, vy potřebujete mít vztah s Ježíšem, abyste uviděli, že ten samý Duch Svatý, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, který přebývá v Toddovi, přebývá i ve vás.

Lidi, přichází vánoce a nemáme problém vzít si dárky a rozbalit je na Štědrý večer, ale máme problém rozbalit ten jeden dar - dar spravedlnosti, který je zdarma, protože se necítíme hodní. - Ale pokud byste nebyli hodni, tak by nebe nezaplatilo tak obrovskou cenu, aby vás získalo zpět. Ale Bůh si myslel, že jste toho hodni, takže zasel svého Syna, abyste mohli sklidit co On zasel. To je úžasné. No tak, my dovolujeme životu mluvit hlasitěji než cokoliv jiného a to je převrácené. Život se vás snaží zničit, ne vás povzbudit. Pokud potřebujete být povzbuzeni okolnostmi života, pokud se díváte na "Show Dr. Phila" a další, no tak co to je? Odtud nepřichází vaše naděje. To Jím se hýbeme a [v něm] máme své bytí.

Sledoval jsem, jak ti úplně noví obrácení lidé - jak 220 tisíc lidí bylo pokřtěno Duchem Svatým a sedl sem si tam, plakal jsem, a řekl jsem "Můj Bože, nikdy jsem neviděl něco podobného." Byl jsem přemožen. A potom Daniel [Kolenda] říká "Todde, chci abys se modlil za uzdravení.." A já jsem se ho hned zeptal "Můžu prvně vylít svoje srdce?" A on říká jistě, cokoliv slyšíš. Takže jsem mohl 220 tisíc lidí uvést do reality toho, co se jim právě stalo a za nemocné jsem se vůbec nemodlil. To oni se za ně modlili. Poslouchejte - první člověk, který přišel dát svědectví byl 4letý chlapec a přivedla ho jeho máma, protože se narodil bez varlat a penisu. A nemusí to pro vás být jednoduché slyšet, ale ve čtyřech letech mu tam Bůh ty orgány stvořil. Ani jsem nevěděl, jak to svědectví přijmout, říkám "Řekněte to znovu.." Byl jsem úplně otřesený. Jako druhý přišel 3letý chlapec, který se narodil němý a hluchý, který nikdy neslyšel ani nepromluvil. A když se ti lidé za sebe modlili, tak ten chlapec řekl "Máma" a ukázal na reproduktor. Tento tříletý chlapec přišel a slyšel a mluvil, řekl "Máma". A já jsem ho objal a držel v náruči.

Lidi, jsem přemožený, opravdu moc. A nejsem naštvaný, ale musíme se probudit a uvědomit si, proč jsme zde na Zemi. Nejsme zde, abychom šli a utratili na vánoce tolik peněz, že budeme mít dluh, který budeme muset splácet a pak budeme ještě více vystresovaní, než dříve, ale řekneme si "Alespoň dostali dárek." - Protože tak získáváme to "kdo jsme/svoji totožnost" skrze to, co dostáváme. A získáváme svoji identitu skrze to, co dáváme, ale není to dávání v Ježíši, je to dávání "abychom potěšili druhé". No tak lidi. Byl jsem teď ve vánočním čase tam venku v obchodech, a viděl jsem tam ty vystresované, naštvané, šílející lidi, kteří nakupovali na co ani neměli. Šel jsem se svojí dcerou do obchodu s preclíky v jednom nákupním středisku, jen abych koupil něco pro svoji nejmladší - má 2,5 roku. Přišel jsem tam a nějaký kluk mi tam říká "Kámo, já tě znám." Já říkám "Dobře?" A on říká, tys přišel do mé školy - byl jeden ze studentů z Dover High School, které Bůh dostal a přemohl Ježíšem, když jsem tam přišel a sdílel svoje srdce. Šel jsem tam na debatu o "Křesťanství". Přišel jsem tam, začali jsme, učitel to uvedl a tenhle mladík byl jeden z prvních, kdo se hlásili, protože si mě chtěl podat. A já jsem se na něj podíval a říkám "Ty máš problém se svým pravým ramenem." A on říká "Ne, nemám." A já "Ale ano, máš." Odpověděl "Ano, mám." A já říkám "Takže se právě teď budeme modlit a Ježíš tě uzdraví." Bylo to ve světské škole. A Ježíš ho dostal a to na tolik, že dal své srdce Ježíši.

On stojí u pokladny a pokladní říká "Tohle zní šíleně ani netušíte jak moc.." A já říkám "Ježíš ví. Ježíš na tebe myslel před založením světa kámo." Pro něj to bylo šílené. Přišla další dívka a říká "To o čem jste se zde bavili se mě moc dotklo." A já jsem jí řekl "Drahá, máš poškozené dva obratle a způsobují ti neustálou bolest a bolí tě to právě teď jak připravuješ ty preclíky." A ona říká "Můj Bože, nemůžu tomu uvěřit. Mám kamarádku, která říká, že slyší od Boha a nemůžu uvěřit, že mi říkáš tyhle věci." Řekl jsem "Ježíš zaplatil za každého z nás cenu, abychom všichni mohli slyšet od Boha". A ona říká "Tohle je šílený." A ten kluk se podíval na tu dívku a říká jí "Tenhle chlápek slyší od Boha, řeknu ti, co udělal s mým ramenem." A svědčil jí. - Nyní je již dva roky křesťan. Řekla "to je šílené". Sundala si rukavice a natáhla ke mně ruce. Říkám modleme se. Modlili jsme se a Ježíš jí dal nové záda. Přišla další žena a říká "Co se zde děje? Vypadá to děsivě." A ta dívka říká "Nevím, ale moje záda jsou kompletně zdravé." A já říkám "To je Ježíš", a sdílel jsem Evangelium. Tohle se všechno dělo uprostřed vánočního shonu, kdy jen procházíte.

Neříkám tyhle svědectví, aby všichni říkali "Skvělé Todde..", ale sdílím je, abyste věděli co je možné v křesťanském životě, který je vydaný Bohu. Neříkám to, abych vás ohromil. Říkám to, abych inspiroval vaše srdce, abyste věděli co je možné. Lidi nemiňte to ani na jednu vteřinu, vykupujte čas. Dny jsou zlé, vykupujte je. Využijte čas k tomu, proč jste zde na Zemi. Čas je zde, abyste přinášeli slávu Králi. Nestraňte si ani jeden den pro sebe, ani jednu vteřinu. Nestraňte se Ho během svátků se svými nevěřícími příbuznými. Já odmítám být ticho a nemluvit o Ježíši, jen abych neznepokojoval vaši nevěru. To neudělám. Mám zde rodinné příslušníky a Katy je jedna z nich - právě dělá Teen Challenge a je to skvělé. Ale před několika lety mě neměla ráda a to vůbec. Nenáviděla mě a to je v pořádku, protože nyní už to tak není a má světlo v očích. Její život se mění a bude ničit peklo. To je úžasné. Lidi nemiňte to, proč jste zde. Nedovolte aby tyhle vánoce byli jen o Ježíšově narození. Udělejte je o svém narození. Není to o novoročních předsevzetích. Udělejte je o svém životě, kdy si uvědomíte "Bože já jsem nežil pro Tebe, žil jsem pro sebe. Žil jsem na místě sobectví a hledání svých věcí, žil jsem sebestředným životem, kdy jsem se snažil vyřešit toto a tamto a mít něco.." - Nic z těch věcí mi nedává smysl. My přijmeme Ježíše a doufáme, že když v neděli přijdeme, tak budeme mít lepší život. A potom je nám mizerně v neděli odpoledne, večer, v pondělí ráno.. A pak musíme čekat na další bohoslužbu nebo si pustíme nějakou křesťanskou televizi.

Bůh chraň, abychom měli svůj vztah [s Bohem] skrze křesťanskou televizi. Nejsem proti "God.tv", ale jsem úplně proti tomu, abyste získávali svůj vztah skrze to, co vidíte v televizi. Ježíš za mě nezaplatil takovou cenu, abych se díval na křesťanskou televizi. On nezaplatil cenu, abych si pouštěl chvály v autě. Říká "Budou mě uctívat v Duchu a v Pravdě." Lidi můžete uctívat Ježíše ve svém duchu a mít skvělý "haleluja" čas a přitom ani netušit, k čemu vás Pravda povolala. - A proto Ho nemůžete uctívat tak, jak nás Bůh povolal. On nás povolal uctívat ho v duchu a v Pravdě. A Ježíš kázal Slovo a to zasahovalo, On byl Slovo učiněné tělem, které přebývalo mezi námi a Jeho Slovo je Pravda. A pokud nerozumím tomu, co řekl, jak můžu rozumět tomu, kdo jsem? Nemůžete studovat Písmo mimo Ducha Svatého a mít tento úžasný vztah s Bohem, protože to není jen o znalosti Písma, a Bůh nás chraň, abychom si sepsali velký list zaslíbení, dali jej na svoji lednici a doufali, že budeme mít lepší den. Spousta věcí je tak podávána - jako "Tý jo, Bůh řekl toto a tamto. Bože držím se tvých zaslíbení.." - A přitom nikdy nezískáme vztah a nikdy před Ním netrávíme čas.

Řeknete "No ale já na to nemám čas." - Máte čas sledovat 3h v noci televizi, máte dost času sedět 2hodiny na facebooku, máte dost času vykecávat na telefonu o nepotřebných věcech, máte čas posílat SMSky, 5000 SMS za měsíc, které nemají význam, ale nemáte čas, který byste strávili před Bohem, a volali v něm z celého srdce "Můj Bože ukaž mi kým jsi mě stvořil být, protože chci být co Ty říkáš, že jsem." Dnes jsem měl s Pánem 2 hodinové sezení. Šel jsem pozdě spát - v 1h 30 - a vzbudil jsem se v 6h 30, Duch Svatý mě vzbudil a chtěl se mnou být. Po tomto tolik toužím a miluji to.

Strávím hodně času v letadle, létám i 20ti hodinové lety a to je dlouhý čas na to být v letadle. A sedím tam a jsou tam lidi, jsou zavřeni v ocelové trubce 11km vysoko s někým, kdo je posednutý. A je to skvělé. Ale to posednutí přichází pouze z přetékání mého vztahu s Ježíšem. Zeptáte se "A jak to vypadá?" Jako já, takto to vypadá. Vstanete ráno a ani se nemůžete ovládat a jste ztracení, ale nalezeni. Vidíte a již nejste slepí. Díky tomu vidím vás pro vaši stvořenou hodnotu a pro to, kdo doopravdy jste. Takže vstanu a to "jak jde život" mě nemůže ovlivnit. Lidi, pokud by okolnosti byli ukazatelem toho, jak mě Bůh miluje - což většina lidí považuje za ukazatel, zda na vás Bohu záleží - to jak se vám daří v životě, jak se vám daří v práci, jak se k vám lidé chovají, jak vás lidé vnímají, zda vás mají rádi nebo ne.. - Co to má být? Pokud žiji život, aby mě měli lidi rádi, pak nebudu kázat Pravdu, ale budu kázat co vás potěší a já zde nejsem, abych vás těšil. Já jsem zde, abych vylil svoje srdce před svým Otcem, abych před Ním mohl jednoho dne stát. Každý den žiji s touto perspektivou - že před Ním budu jednou stát. Každý den žiji s perspektivou, že jednou stanu před Ním a On řekne "Wow Todde, výborně dobrý a věrný služebníku.." Ani vám neumím vysvětlit, jak je pro mě tohle silné. Každý den se budím a slyším "Dobrá práce Todde.." Každý den a není to pýcha, to není troufání si, znám svého Otce. Každý touží po takovém vztahu. Není to jen to, že jednou při výzvě vydáte svůj život. Je to život, který je vydaný Králi slávy.

Lidi, nejsem šílený, jsem zamilovaný. Zeptejte se mé ženy, mých dětí, zda jsem zamilovaný do Ježíše. - Není o tom pochyb. Jsem zamilovaný do Ježíše. Vypadám někdy jako blázen? Ano, ale jsem do Něj zamilovaný. A pokud jste takto do někoho zamilovaní, tak to prostě před lidmi neutajíte a musíte to říct celému světu. Musíte. Tohle cítíme, když se zamilujeme do dívky, nebo dívka do kluka, tak to potřebujeme lidem říct a jsme tak šťastní. "Tý jo, poslouchej, s ním se cítím tak skvěle.." Ale když přijde Ježíš, tak Ho zatajujeme a hrajeme jako by nějaké 007 křesťanské agenty, "mise nemožná". Jako "Pro mě je nemožné sdílet moji víru." - Proč? Protože opravdu nejsem tak zamilovaný jak potřebuji být.

Lidi, křesťanství není jen o vašem chválícím shromáždění, není to o [shromáždění v] neděli dopoledne, večer, nebo o bohoslužbě na Štědrý den. Tohle je o životě, kterému se vydáte. Vstoupili jste do armády a je napsané, že voják se nezaplétá do věcí tohoto světa. To neznamená, že v tomto světě nefunguji a že se nestarám o své věci, ale rozdíl je, že jednám s Boží moudrostí a dělám svoje věci s Otcovým srdcem. - Protože On mi dal nové srdce, On neřekl "Pozvi mě do svého srdce", ale řekl "Dám ti nové srdce a to srdce mě bude znát." "Todde, dávám ti své srdce, zde je, bav se se mnou.." Ale lidé to tak nevidí. Lidi, někteří z vás se neusmívají, přeneste se přes sebe. Já vás miluji, ale nebudu tohle skrývat. Proč byste zde seděli a pak odešli s postojem "To se mi nelíbilo, ten chlap byl moc hlasitý, byl moc agresivní a příliš šťastný.." - Tohle jsem si myslel o Danu [Mohlerovi] když jsem ho poprvé potkal.

Přišel jsem do Danovi [Mohlerovi] církve a chtěl jsem spáchat sebevraždu, zabít sebe, skončil sem již se životem. Nenáviděl jsem všechny, nenáviděl jsem sebe a přišel jsem tam a viděl jsem tohoto člověka, který je úplně zamilovaný do Ježíše. A já sem byl pěkně naštvaný, říkám mu "Co je ti?" A nyní to vím. Devět let, devět let a je to čím dál lepší. Důvod, proč to říkám je, že Ho víc znám. Dnes ráno jsem strávil dvě hodiny, plakal jsem, miloval Ježíše, prostě zamilovaný do Boha. On řekl "Todde, slova v mých ústech jsou ta samá jako v tvých, protože jsou moje." Lidi, jaká příležitost. Pokud byste byli takto zamilovaní do Ježíše, když jste byli na rodinných setkáních nebo na vánoce a mluvili jste s lidmi, tak by to bylo jiné. Nemlčeli byste, nebyli byste zticha o Ježíši jen abyste někoho neurazili. Nesnesl bych pomyšlení, že budu jednoho dne stát před Bohem a moje rodina nebude spasená a nebude znát Ježíše a já abych se bál zodpovídat se za svůj život. Já se v ten den nebudu ničeho bát. Nebojím se ničeho dnes a nebudu se bát ničeho ani v ten den, protože bez ohledu na všechno budu stát před Bohem a budu čistý v srdci po celou cestu. A moje rodina - všichni zatím na 100% nerozumí, ale to nevadí. Já budu žít svůj život nahlas a nebudu zticha kvůli pohodlí. ||

Lidi, chci číst Slovo. || Mám něco na srdci. Chci číst Efeským 4 a dostat se do páté kapitoly. Chci se toho lehce dotknout. Nevím jak daleko se dostaneme, ale začněme tam. Efeským 4, toto je vánoční poselství. Dan [Mohler] bude mít [třeba] něco v úterý a bude to dobré.

Efeským 4:1 Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni, - Právě tohle ke mně moc mluví, nevím zda se dostanu kam chci. Pavel říká, že je vězeň v Pánu a pro mě to říká, že můžete být buď otrokem hříchu, v okovech hříchu a nebo otroky spravedlnosti. Pro mě mluví k mému srdci a říká, že on je vězeň Pána. Slyšel jsem jednou Dana sdílet, že je otrokem spravedlnosti a říkal jsem si "To je skvělé, jsem připoután ke spravedlnosti, to je úžasné." Jsem spravedlivý před Bohem.

A říká zde, že vás prosí, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni. Všimněte si, že neříká "pokud jste povoláni k tomuhle nebo onomu" - pokud jste řekli "Ano" Ježíši, pak jste povoláni. Říká choďte jak se sluší na to povolání - 2 s veškerou pokorou a krotkostí, abyste se navzájem trpělivě snášeli v lásce 3 a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. - Zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje není kompromitovat vaši víru, abyste pomáhali nevíře. Zachovávat pokoj ve vaší rodině neznamená být zticha o Ježíši, když jsou kolem vás lidé, kteří to nechtějí slyšet. To není zachovávání pokoje, to je duch světa, to je něco jiného. To znamená, že se snažíte mít pokoj s duchem světa. Je napsáno, že bude rozdělení v domácnosti a že lidé nebudou věřit. Ale jak můžou uvěřit, pokud nežijete co je skutečné? A jak mohou vědět, co je skutečné, pokud jste zticha a nechcete problémy, takže máte zavřenou pusu a nechcete nic říkat?

Lidi žijte život hlasitě pro Ježíše, neseďte tam jen a nepodporujte nevěru, protože jednoho dne budete stát před Králem. To vůbec není v pořádku. Právě slyším, jak někteří rozumujete ve svém srdci - "Víš, tohle ale není moje povolání.." - Tak to si myslíte špatně, protože jsem právě četl, že to je vaše povolání. Pokud jste řekli "Ano" Ježíši, pak je to vaše povolání. Pokud jste neřekli "Ano" Ježíši, tak Mu to řeknete, aby to mohlo být vaše povolání. :) Proč byste se bránili Bohu? Řeknete si "Já už to nemůžu poslouchat." - Vy tomu neutečete, Duch Svatý dostane vaše srdce. Podívejte, pokud se mohl dotknout mě, pak se může dotknout kohokoliv, takže nemáte žádnou šanci uniknout. Byl jsem tak ztracený, jak jen ztracený člověk může být a Ježíš řekl "Miluji tamhle toho.." A když zasáhl mé srdce, tak jsem explodoval pravdou toho, kým mě Bůh povolal být. Je to již 9 let a byly to úžasné roky. A já Ho teď miluji víc a již v den, kdy jsem mu řekl "Ano" to bylo skvělé. Lidi máme životní příležitost.

Efeským 4:4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání; 5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech. 7 Každému jednotlivému z nás pak byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8 Proto říká: "Když vystoupil do výše, přivedl s sebou zajatce a rozdal dary lidem." 9 (A co jiného znamená, že "vystoupil", než že předtím také sestoupil do nižších končin země? Na tohle nebudu mluvit, chci se dostat dál. 10 Ten, který sestoupil, je také Ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.) 11 On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, 12 pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla. - To je skvělé. Apoštolé a proroci, učitelé, evangelisté - pětinásobná služba je pro přípravu/vybavení svatých, ne k přípravě hříšníků. On nás nazývá svatými, nazývá nás syny a dcerami Božími. || Protože Bůh mě již nenazývá hříšníkem. Když jsem říkal [svoje] "Ano" Bohu, tak jsem byl ztracen, ale nyní jsem nalezen. Bůh změní moji totožnost a pokud vidím, kdo jsem, tak jsem stejný jako můj Otec a můj Otec je Láska. A pokud to uvidím, tak se jí také stanu. Nemusím se učit jak milovat, musím se stát tím, kým Bůh říká, že jsem.

Efeským 4:13 dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku. - To je skvělé. Opravdu na 100% věřím, že apoštolé, pastoři, evangelisté, učitelé, že tato pětinásobná služba je zde pro to, aby zmocnila lidi mít úžasně ohromující vztah. Věřím, že všichni jsou povoláni k tomuto. Rozumím, že z různých úhlů, ale je to celé o vztahu. Protože prorok vás naučí "jak prorokovat" a vy pak můžete prorokovat bez vztahu a to je problém. Pokud jste evangelista a vaše představa je "přivádět lidi do Království", ale nemáte žádný vztah v Království, potom lidi vedete do Království bez vztahu. Pokud jste pastor jen abyste kázali lidem, pak výsledkem je mnoho "poradenských" sezení, ale máte vždy lidi vést k důvěrnosti a osobnímu vztahu, kdy lidé mohou přijmout "pomoc" od Poradce [samotného]. Dává to smysl?

Učitel vás má učit o Bohu, ale Duch Svatý je Učitel. Ježíš řekl "Máte jednoho učitele a to je Kristus" a nenazývejte nikoho na zemi otcem, protože máte jednoho Otce. Přesto se ten dar nazývá učitel - pokud jste povoláni být učitel, máte učit ze skutečnosti, že Duch Svatý je váš Učitel, aby ti lidé měli ten samý vztah, který máte vy, a vy učíte z vaší intimity [s Ním]. Boží milost zmocňuje ty dary, takže milost, která vás zve, vám umožní žít to, k čemu vás pravda povolává. Definice milosti je "Boží inspirace srdce s vnějším odrazem Boha, který je ve vašem životě." To je moje oblíbená definice. || Takže milost není jen.. Ani se mi do toho nechce zabíhat, protože tam venku se káže převrácená milost. Milost a pravda přišla skrze Ježíše. Ježíš nezkoušel hřešit, aby mu to prošlo a nenazýval to milost. Jednoduché. ||

Milost je Boží inspirace vašeho srdce Duchem Svatým s vnějším odrazem toho, co se událo vevnitř, ve vašem srdci, s výsledkem, že to je vidět navenek. Najednou chodíte a lidé říkají "Tý jo, ten člověk žije jinak, jak je to možné?" A máme zde 1. Petr 3:15 "Přijdou k vám a zeptají se, co to je za naději, kterou máte." Křesťané mají být známí jako velvyslanci naděje, jako vojáci kříže, kdy neseme něco jiného, co svět hledá. A když k nám přijdou a zeptají se, tak jim dáme vztah, který máme, aby oni mohli mít také osobní vztah a být také velvyslanci naděje ve svém životě. Dává to trochu smysl?

Efeským 4:14 abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání, 15 ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista. 16 Z něj celé tělo, spojené a svázané za přispění každého kloubu, podle činnosti odpovídající míře každé jednotlivé části působí růst těla, aby se budovalo v lásce. 17 Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané {- Takže nám přikazuje, abychom nežili jako žije svět. Přikazuje nám žít v takovém oddělení, kdy světlo a tma nemají nic společného - a potom chodíme v takovém světle, že temnota je odhalena. Tohle sem si nevymyslel, to je Slovo.} - abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané v marnosti své mysli.

Našel jsem si to slovo "marnost" a podíval jsem se také do Římanům 1:16, kde je napsáno "nestydím se za Evangelium, protože to je Boží moc ke spasení pro ty, kdo věří. Protože v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno - Spravedlivý pak bude žít z víry." A hned za tím pokračuje a mluví o lidech, kteří nejsou vděční Bohu, přestože Jeho znaky jsou viditelné na Zemi. A protože Ho popírají a nebyli vděční a neoslavovali Ho, tak je napsané, že propadli ve svých myšlenkách marnosti a stali se Božími nepřáteli ve své mysli. A je tam napsané, že Bůh je vydal špatným věcem. Takže během krátkého času, kdy nejste vděční, spadnete do života, který není zbožný, který nebuduje ani nepovzbuzuje. Neukazuji na nikoho prstem, prostě kážu pravdu. Žijeme svůj život podle usvědčení. Žijeme na místě usvědčení, nežijeme a nechodíme na místě odsouzení. Žijeme tak, že jakmile je vaše srdce z něčeho usvědčeno, okamžitě poslechnete a vstoupíte na jiné místo. Bůh vás vezme z moci temnoty a postaví vás do Království svého Syna. A Bůh nemá proti vám ty věci [co jste dělali], ale očekává, že od nich nyní budete svobodní, ne že v nich budete nadále žít/chodit. To je úžasné, to je Evangelium, není to o ničem jiném.

Pokud se divíme, proč náš život vypadá takto a proč se dějí špatné věci, a proč se stalo toto - přezkoumejte svůj život, zda váš život není jen vyznávání Ježíše, a nebo zda je to život žitý pro Krále. Protože život žitý pro Krále vypadá tak, že On inspiruje vaše srdce milostí a Slovem, přijde Pravda a váš život přetéká hojností milosti a zasahuje to všechny kolem vás. Lidé jsou dotčeni vaším životem a možná nechtějí být ve vaší přítomnosti, protože to usvědčuje jejich život, ale to neznamená, že na ně budete ukazovat prstem. - To prostě znamená, že žijete ve vztahu s Bohem a úplně přetékáte Kristovou Láskou a to ovlivňuje ty lidi kolem. Je to tvrdá řeč? Ve skutečnosti není.

Efeským 4:18 {mluví o pohanech} zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. 19 Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu. 20 Vy jste však Krista takto nepoznali 21 - pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22 že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí. 23 Obnovujte se pak duchem své mysli 24 a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. - To je úžasné, jaká příležitost. Ježíš říká, že nám dal tuhle příležitost, že přijde Boží milost a není jen pro někoho, ale pro každého, kdo řekne Ježíši "Ano". Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Každý. Ale on nevejde do vašeho života aby jen vyměnil závěsy, ale aby všechno zbořil a udělal z vás nového člověka, takového, jaký nikdy předtím neexistoval. Máme zde na Zemi tuhle příležitost/možnost - co s ní děláme? Jak ji využíváme? Jdeme s nějakým proudem, žijeme něco a nebo jdeme po Ježíši celou svou bytostí? Lidi, čas je krátký.

Efeským 4:25 Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých. 26 "Hněvejte se a nehřešte;" ať nad vaším hněvem nezapadá slunce. 27 Nedávejte místo ďáblu. 28 Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl z čeho dávat tomu, kdo má nouzi. 29 Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co je dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost. 30 A nezarmucujte Božího Svatého Ducha, jímž jste byli označeni ke dni vykoupení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností. - Hádám, že drby a pomluvy nejsou dobrý nápad, protože to ani tak nezraní osobu, o které mluvíte, jako to zraní vás, a způsobí to, že lidé, kterým jste ty věci říkali, se budou na tu dotyčnou osobu dívat jinak, a to není v pořádku. Měli bychom být velmi opatrní co mluvíme. Velmi opatrní. Buďte rychlí k naslouchání a pomalí k mluvení. Není v pořádku, pokud někoho odepíšete a mluvíte o nich takovým způsobem, že lidé, kteří vás slyší a nejsou tolik silní ve víře.. - Pokud byste vy byli silní ve víře, tak byste tak nemluvili. Ale ti co to slyší, tak místo aby viděli toho dotyčného jako božího muže nebo ženu, tak je vidí jak jste je vylíčili. Je to důležité. A teď to, k čemu jsem se chtěl dostat.

Efeským 4:32 Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 5:1 Jakožto milované děti tedy následujte Boží příklad - když vidíte slova "tedy" nebo "proto" - víte, jak se říká "čtěte několik předcházejících veršů", pokud v textu narazíte na tyto slova? Tak já jsem četl celou kapitolu, takže jsme to splnili. "Následujte tedy Boží příklad.." Jan Křtitel řekl "Ten který jde za mnou, tomu nejsem hoden ani rozvázat sandále." A Bůh vám říká, že v nich máte chodit. Jana Křtitele se ptali "Jsi Mesiáš?" Ne. "Jsi ten, který má přijít?" Ne. "Tak kdo jsi?" - "Já křtím vodou, ale ten který jde za mnou, jehož sandále nejsem hoden rozvázat, ten vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm." Miluji to, protože říká "následujte/imitujte Boží příklad". To není jen rozvázání Jeho sandálů, to je jejich nošení. To je bláznivá věc, ke které jsme byli povoláni. Možná řeknete "Ale my toho nejsme hodni.." - Nebe si myslelo, že jste, jinak by Ježíš nepřišel. Ježíš zaplatil velmi vysokou cenu. Moc se mi líbí - slyšel jsem Dana [Mohlera] říkat, že "Hodnota věci je určena cenou, která je za ni zaplacena." Pokud Nebe zaplatilo tak vysokou cenu, aby vás získalo zpět, tak to vás činí velmi hodnotné/hodné pro Otce. To je úžasné. Nikdy jsem to neztratil a vždy jsem to držel jako svoji hodnotu před Bohem, neustále. Každý den mě to dostává. Ďábel říká "nejsi hoden" a já říkám "Děkuji Ti Otče." Já už ďáblu nevěnuji ani pozornost. On neustále mluví - no a co? Ale pokud nemáte vztah s Bohem, tak si můžete myslet, že k vám mluví Bůh a přitom to může být špatný bůh, ten s malým "b". Pokud vám Bůh řekl, abyste imitovali Boha, pak by vám nikdy neříkal, že nejste hodní.

Efeským 5:2 a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu na líbeznou vůni. 3 Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté; {Svatý - to znamená ten, kdo je křesťan.} 4 ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění. 5 Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. 6 Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy.. - Pro mě toto znamená "Ať vás nikdo neoklame abyste si mysleli, že je v pořádku takto žít život." Tohle není zákonictví, tohle je vztah. Protože nic z toho, co učím, nemůžete dokázat/zvládnout tak, že budete zkoušet být silní. Pokud byste to mohli dokázat ve vlastní síle, pak byste nepotřebovali Ježíše. Je napsané posilněte se v milosti, vytrvejte. ||

Efeským 5:6 Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. 7 Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. 8 Kdysi jste byli tmou.. - Poslouchejte to - "Kdysi jste byli tmou" - BYLI jste tmou, ale nyní jste světlem. Poslouchejte co zde říká - Byli jste tmou, jinými slovy "každá vaše část byla tmou". Je mi jedno jaké jste měli a dělali dobré skutky mimo Ježíše, ale před tím, než váš život patřil Jemu - je napsané beze mě nemůžete nést žádné ovoce. Ježíš řekl "beze mě nemůžete nést žádné ovoce." To neznamená, že nemůžete udělat dobré skutky, to znamená, že žádné vaše dobré skutky nemají věčnou hodnotu. A k čemu vám bude mít spoustu dobrých skutků a pomáhat lidem mimo Ježíše a potom stát před Bohem a neznat Ježíše? To není dobré, protože je jen jedno Jméno, jen jedna Cesta. Ježíš je cesta k Otci - ta cesta je, že nyní máme vztah s Otcem. Ježíš je ta Cesta, Pravda a Život a nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze Něj.

Efeským 5:8 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte jako děti světla, 9 neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10 Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, 11 a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte. 12 Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i jen mluvit. 13 Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno; všechno, co je zjevné, je přece světlo.

Právě teď vnímám spoustu konfliktů v srdcích lidí na tomto místě. Cítím to. Co my nazýváme normální není [podle Písma] přípustné, takže si můžete vybrat, zda co si myslíte je normální a je to normální pro to, že to je cesta, která se zdá člověku správná, a nebo zda je správné to, co je podle Boha. Jsou zde lidé, kteří to nemůžou strávit, a jsou zde lidé, kteří zde sedí a tolerují co říkám, protože se nechtějí zvednout a odejít. Miluji vás, jen to kvůli vám nebudu rozřeďovat. Nechtěl bych, abyste stáli před Bohem a zodpovídali se za svůj život až tehdy, na místo abyste byli zodpovědní již teď, protože nyní to již víte. || Slovo se nikdy nemění, je stejné včera, dnes i na věky.

Efeským 5:14 Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" - Tohle je opravdu dobré. Nevěřím, že se blíží probuzení, věřím, že se blíží probuzení Církve, kdy se Církev probudí ke své stvořené hodnotě/smyslu a jejímu účelu na této Zemi, aby Církev uviděla to, kdo je. Kdy Duch Svatý a váš vztah s Bohem vás usvědčí takovým způsobem, že vaše svědomí najednou nebude tolik cejchované mrtvými skutky, ale bude obmyto krví, že budete od těch skutků svobodní, abyste mohli opravdově sloužit Bohu, ne Ho jen přijmout do svého života.

Efeským 5:15 Dbejte tedy pečlivě na to, jak máte chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří. 16 Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle. - To je opravdu jasné. Zde přestanu číst a budu s vámi něco sdílet. Jste v pořádku? || Možná se to zdá jako těžké slovo, ale toto je jedna z nejúžasnějších kapitol. Celá Bible je skvělá, ale kniha Efeským.. - Většinu mého prvního roku v Kristu jsem zůstal v Efeským 1, protože jsem nemohl všechny ty věci pojmout. Bylo to pro mě těžké, Slovo se mi začalo otvírat, ale vzal jsem to jako dítě a zůstal v knize Efeským. Tu kapitolu jsem četl pravděpodobně více než 10000x. Proč? Protože to nejsou jen slova na stránce, které si jednou přečtete a myslíte si, že to znáte. - Je to slovo života, je to Pravda, která přichází, a je to Boží božská inspirace mého srdce, která se navenek odráží na mém životě. Takže jak to čtu a rozvíjím svůj vztah [s Otcem], tak najednou ovoce mého života odráží pravdu Božího Slova, která je v tom Písmu. Takže ty věci, které mě trápily - špatné mluvení o lidech, drby, pomlouvání lidí, zesměšňování lidí, říkání zlých věcí lidem, zlá ústa, špatný život, všechny ty věci - najednou přišel Ježíš a bum.. [a byly pryč.] ||

Chci sdílet svědectví, které je mocné a odvíjí se od následujícího. - Když se někoho dotknu v Kristu, nebo když mám slovo poznání, tak to není pro to, že mám dar a nemám vztah, nebo že se snažím získat slova poznání pro lidi a mluvit k lidem. Mám vztah s Bohem a protože vím, co si Bůh myslí o mně, tak když dostanu slovo poznání o vás, tak to není abych vás ohromil, ale je to pro to, že Bohu na vás tolik záleží, že mi dal to slovo pro vás. Bůh mi nedá prorocké slovo o vás, abych vás ohromil a řekli jste "Ty jsi úžasný..", je to pro to, abyste viděli, že Bůh na vás opravdu myslí, záleží Mu na vás a ví o vás všechno. - Nechtěli byste být do takového zamilovaní? Proto je slovo poznání a ty věci. Není to na to vás ohromit, je to pro to, že Bůh vás tolik miluje a záleží mu na vás tolik, že ve svém Synu zajistil, že můžete být uzdraveni a vysvobozeni.. Protože Bůh poslal svého Syna skrze pannu Marii, narodil se a žil zde celý život a prošel peklem na zemi, větším, než si kdokoliv z nás umí představit. A Ježíš to vše udělal pro nás, pro naše dobro a náš prospěch, protože nás miloval. Proto Bůh dělá tyhle věci - protože vás miluje.

Takže jsem letěl letadlem, měl jsem za sebou asi 20ti hodinový let, jsem v Johannesburgu čekám na další letadlo a jsem pěkně unavený, jsou to dlouhé lety. Jsem na letišti a letadlo má zpoždění a přitom to letadlo čeká u brány, nikdo se mu nevěnuje, ale je zpožděné a nikdo neví proč. Všichni se ptají co se děje a nikdo nám nedokázal odpovědět, takže netušíme. Konečně se dostanu do letadla, mám 1h a 20minut, než dorazíme, sednu si a říkám "Díky Ježíši, jsi úžasný.." Sednu si a přichází člověk, který měl sedět vedle mě, a když mě vidí, tak říká obsluze "Nechci sedět vedle tohoto člověka." A to je v pořádku, protože on mě nemůže urazit nebo zranit tím, jak se na mě dívá, protože já nedovolím, aby to jak mě vidí on ovlivnilo jak já vidím jeho. Protože já ho musím vidět skrze oči nebe. Musím ho vidět tak, jak Bůh vidí mě - a Bůh mě miluje, záleží mu na mně a jsem jeho oblíbenec. Opravdu. :)

My všichni jsme Jeho oblíbenci. Pokud byste to uviděli, změnilo by vám to život. Očekávám, že když se zítra vzbudíte, tak věci budou úplně jinak. Vzbudíte se a nebudete vědět, co se děje. Podíváte se do zrcadla a nebudete moct přestat plakat a nebudete vědět proč, protože normálně nebrečíte. Já jsem dřív nikdy neplakal, byl jsem muž hněvu. Bůh změnil úplně všechno a nyní mě prostě miluje. Je to úžasné.

Takže ten člověk se posadí vedle mě a každý kdo, jde do toho letadla, tohoto člověka zná. Oni přichází, unavení, a jakmile uvidí tohoto člověka, tak se zastaví a zdraví ho.. Říkám si "To je divné." Takže se k němu obrátím a říkám "Hej, všichni tě znají, já tě chci také znát." :D A on říká "Já pomáhám spoustě lidí. Jsem podnikatel a pomáhám.." Říkám to je skvělé a on se zeptal "A co děláš ty?" - "Já pracuji u svého Otce a také pomáhám spoustě lidí." A on se ptá "A kdo je tvůj Otec?" Takže jsem začal sdílet věci o Ježíši a on říká "Ne, ne, já jsem hinduista.." A já říkám "To je skvělé, a co děláš?" On mi to řekne a zeptá se a jaký je tvůj příběh? A já mu říkám "Velmi mě těší že jsi se zeptal." Vylil jsem svoje srdce a sdílel svoje svědectví, sdílel jsem 22 let závislosti na drogách, útěky z armády, ateizmus, nenávist proti každému náboženství.. Sdílel jsem, že jsem nenáviděl všechny kromě sebe, ale ve skutečnosti jsem nenáviděl sebe a proto jsem nenáviděl všechny. A sdílel jsem pravdu o tom, co Ježíš udělal, a on říká "Wow, to je skvělé!"

Sdílel jsem pár svědectví, co jsem viděl Boha dělat a on se diví "Opravdu?" A já mu říkám "Opravdu a ty máš nemocné srdce." A on se podívá kolem sebe se studem a říká "Ne, ne, jsem v pořádku." A já jsem to neříkal nijak nahlas, že by to slyšeli ostatní, jen jsem měl slovo poznání o jeho srdci. On se to snažil zamluvit a změnit téma, ale já nemám jiné téma. Já nebudu mluvit o fotbalu. Křesťanství je úplně kontaktní sport. Já prostě nebudu mluvit o něčem jiném. Pokud se díváte na fotbal, tak super, ale fandite pro Ježíše, zapojte se do hry, chytněte balón a utíkejte.

Takže ten člověk říká "Tohle je ale opravdu divné.." A já říkám "To vůbec není divné." A on říká "Chtěl bych, aby ses modlil za mého syna.." Říkám "Rád se budu pak modlit za tvého syna, ale teď za tebe.." On říká, až vystoupíme z letadla. Když jsme přistáli a vycházíme z letadla, tak říká "Víš, já mám nemocné srdce.." A já říkám "No tak, nech mě modlit se.." a položil jsem ruce na jeho hruď a modlil jsem se a bylo na něm vidět, že mu to není zrovna příjemné ve smyslu "Co se to zde děje.." - Ale to je v pořádku, já neočekávám, že bude v pohodě, ale já mám utěšitele, takže je to v pohodě. Takže se za něj modlím, odcházíme od letadla a on tam jednomu člověku říká, aby mi vzal mé zavazadlo. Já jsem se snažil protestovat, ale on na tom trval. Dělal to z respektu.

Takže ten člověk vzal moje cestovní zavazadlo a šli jsme do haly pro velká zavazadla. A jak jdeme tak říkám tomu člověku, který mně nese zavazadlo "Ty jsi hrál ragby, že?" Odpověděl "Ano." Říkám mu "Když jsi hrál ragby, tak tě někdo srazil ze strany na pravou nohu a přetrhlo ti to kolenní vazy, a věříš, že Bůh ti vzal tvou kariéru." A on nejistě odpověděl "Ano, to je pravda." A ten týpek z letadla se hned ptá "Opravdu je to tak? Já jsem seděl vedle tohoto týpka v letadle a on mi říkal všechny možné věci, věděl o mém srdci a o dalších.." Takže jsem se za toho člověka modlil a byl uzdraven a bylo to skvělé. Jdeme dál a čeká mě tam pastor, který má vyzvednout. Pozdravíme se a když uvidí člověka, se kterým tam jsem, tak ho pozdraví a aniž by mu něco řekl, tak se ten člověk z letadla ptá "Bude tenhle člověk mluvit u vás v církvi?" Pastor odpovídá "Ano." - "Tak to určitě přijdu." Říkám "to je skvělé, vezmeš sebou i svého syna?" - "Nene, zavolám ti nebo ti napíšu. V neděli budu na shromáždění a pak ti zavolám a budeš se modlit za mého syna." Říkám "Skvělé." Jeho syn má deprese a podobné věci.

Sedneme do auta a pastor se ptá "Víš, kdo byl ten člověk?" Ani moc ne, ale je podnikatel a já se zase zabývám podnikem svého Otce. A je celkem jedno kdo je, protože není rozdíl, zda sloužím jemu a nebo člověku bydlícím v kartónových krabicích. Ty věci nic neznamenají, ale ten pastor takto nepřemýšlel. Říkal, že to je velice mocný muž. A já jsem mu řekl, že Ježíš je mnohem mocnější. Další den mi napsal SMS, že pošle řidiče, aby mě vyzvedl, setkáme se v restauraci a můžu se modlit za jeho syna. Odepsal jsem mu, že mě přiveze pastor. Takže jsem přijel k té restauraci a on ještě nedorazil, tak jsem šel dovnitř a modlil se za číšníky a číšnice, protože jsem měl čas. A je to skvělé, protože když jste zamilovaní, tak by to měl každý vědět. Opravdu. Bylo by skvělé, kdybyste se dotýkali lidí všude kde jste. Ne proto, že musíte, ale protože to je jediná příležitost, kdy můžete. Jednou budete stát před Bohem a již nebude možnost dotýkat se lidí. Nepropásněte ani den.

Takže jsem tam a dotýkám se číšníků a číšnic a Ježíš prostě miluje lidi, je to skvělé. Přijde ten muž a říká, že musíme jít dovnitř, protože je tam moc hlučno a jeho syn by to těžce snášel. Vejdeme dovnitř, posadíme se ke stolu, začneme mluvit a bylo na něm vidět, že je rozrušen. Řekl mi, že vedle nás sedí reportér, který o něm nepíše zrovna pěkné věci, že si musíme sednout jinam. Říkám "Dobře." Reportér tam sedí a dělá že nic. Jak jsme se zvedli, tak jsem o tom reportéru dostal slovo poznání. Ten muž již poodešel a já říkám "Ahoj člověče, máš špatné záda na pravé straně že?" Odpovídá "Ano". A ten muž se vrátil a říká "Jak se máte, tohle je můj přítel z Ameriky." A ten reportér říká, že jsem mu řekl o jeho zádech. Zeptal jsem se ho, zda se za něj můžu modlit. Říká "Jistě, já jsem křesťan." Takže se modlíme a Ježíš mu dá úplně nová záda. Bylo to krásné. Ještě úžasnější bylo, že můj hinduistický přítel viděl, jak se Bůh dotkl toho reportéra, který o něm píše špatné věci. Hned se ho ptal "Vážně? Je to úplně dobré? Tohle je úžasné!" Otočíme se, a žena, která seděla u stolu za námi, pláče. Má na krku ortézu a můj hinduistický přítel k ní přišel a ptá se jí, zda je v pořádku. Já jsem zatím mluvil s tím reportérem, který mi říkal svůj příběh, že je znovuzrozený a podobně. Ta žena mu odpověděla: "Nejsem v pořádku, mám tuto nemoc a přijela jsem do Durbanu, abych sehnala na to léky." A on říká "Malý moment, můj přítel z Ameriky vám pomůže, počkejte." Takže z mého hinduistického přítele se stane pomocník, je to skvělé.

Přišel jsem k tomu stolu a on mi řekl, co se děje. Sedl jsem si. Měla dystonii, což je věc, která jí zkrucuje tělo, a není to nic pěkného. Přijela sem pro nějaké léky, protože tam byl ústav, kde se tím zabývají. Říkala "Žádný doktor se nechce zabývat mým případem.." a já jsem jí řekl "Ježíš převezme tvůj případ." A byl jsem přemožen. Modlili jsme se a Ježíš tuto ženu uzdravil. Sundá si tu ortézu z krku, pohybuje se a je přemožená Bohem. A můj přítel je nadšený "Tohle je úžasné, to je neskutečné. Todde, můj syn právě přišel, budeme tamhle vzadu u stolu, přijď jak zde skončíš." Přišel jsem k jejich stolu, objednáme si jídlo a podíval jsem se na jeho syna a jeho syn se dívá stranou a nemůže se mi podívat do očí. Říkám "Víš, všechno bude v pořádku." A on říká "Dobře.." ||

Podíval jsem se na jeho otce a říkám mu "Pane, chcete, abych se modlil za vašeho syna a já to neudělám, pokud s ním nebudu moct sdílet moje Evangelium." A on odpověděl "Cokoliv co mu pomůže, chci mu pomoct." Takže jsem vylil svoje srdce a kázal Evangelium, sdílel jsem pravdu o Ježíši a jeho syn dal Ježíši svůj život. Tohle je hodně bláznivé. Jeho syn se na mě dívá s čistýma očima, křesťan, znovuzrozený, Duch Svatý na něm přistane. Sdílíme se dál u stolu a ten muž, skvělý podnikatel, se začal cítit u stolu velmi nepohodlně. On je dobrý člověk, pomáhá spoustě lidí. Na letišti mi řekl, že pracoval na projektu jak udělat, aby spolu všechny náboženství vycházely a řekl mi, že to měl být "jeho lístek do nebe". Tehdy jsem mu na to nic neřekl, protože jsem věděl, že se znovu setkáme.

Sedíme u stolu a říká "Nikdy jsem toto neřekl svému synu, ale podnikám již dlouho.." - a on začal od nuly a nyní se mu daří skvěle. Boží požehnání je na tomto muži a on ani není křesťan. Je napsané, že "Synové tohoto světa jsou totiž ve svém pokolení rozumnější než synové světla." A mluví se tam o dešti, který padá na spravedlivé i nespravedlivé. A Boží požehnání velmi prší na tohoto člověka. Takže ten muž říká "V posledních12ti letech mého života jsem ztratil radost a pokoj." A já jsem k němu mluvil ze srdce "Vy jste získával pokoj skrze to, co jste dělal pro lidi a myslel jste si, že odtud pochází váš pokoj. Myslíte si, že pokoj/smír je to, co spojí všechna náboženství. Nikdy nebude smír s křížem Ježíše Krista, to bude vždy pohoršení." A řekl jsem "Dovolil jste, aby to pro vás bylo takové pohoršení, že jste neřekl, že Ježíš je ta cesta. Udělal jste spoustu věcí, abyste pomohl druhým lidem a nějak vypadal před lidmi, ale nic z toho vám nikdy nepřinese pokoj. Pane, vy potřebujete mého Ježíše." A nesnažil jsem se o nic, jen jsem kázal pravdu, stejně jako dnes sdílím pravdu, která je v mém srdci.

A on říká "Chci tvého Ježíše." A tento hinduista se znovuzrodí. Tohle byla obrovská věc, stejně obrovská, jako když jeden člověk žijící v kartonových krabicích řekne "Ano" Ježíši. Je to stejné jako když člověk, který je multimilionář, řekne "Ano" Ježíši. Je to stejně důležité. Protože bohatství, dobré skutky - nic z těch věcí vám nemůže dát pokoj. Žádné množství peněz, domy, nic z toho, co můžete vlastnit, auta, krabice, konzervy, jídlo, které vytahujete z popelnic.. Jedině Ježíš, Princ pokoje vám může dát Pokoj. Pouze vztah a neustálé společenství a obecenství s mocným Duchem Svatým, což je obecenství mezi člověkem a Bohem, za které Ježíš zaplatil na kříži a všichni mohli mít vztah s Bohem. Kříž je jediná věc, která vám to může dát. Takže tento člověk se znovuzrodí a je to skvělý čas, Duch Svatý se ho dotkne, prostě skvělé. Když odcházíme, tak on říká "Zítra přijdu na nedělní shromáždění, abych tě slyšel mluvit." Přišel a neposadili jsme ho do první řady, dostali jsme ho tam a ven bez nepotřebné pozornosti. Další den mi poslal SMS: "Todde, potřeboval bych laskavost - abys přišel do mého domu a mluvil s mojí rodinou, aby to slyšela moje žena. Jak se ti to bude hodit, pošlu pro tebe řidiče." A nyní jsem věděl, že je v pořádku, aby pro mě přijel. Takže přijede řidič s Rolls-Royce, aby mě vyzvedl, a hádejte, jak se to auto jmenovalo - "Duch". Jak jedeme, tak se ptám řidiče, jak se to auto jmenuje a on říká "Duch", a já říkám "Člověče, v tvém autě jede Duch Svatý." :D A měli jsme skvělý čas. Ježíš se ho dotkl, uzdravil ho, bylo to skvělé.

Přijeli jsme k nim a jeho žena je velmi silná hinduistka. Na stěnách obrazy guru a vůbec dům je vyzdobeny vším možným, asi si to umíte představit. Hinduizmus jako vyšitý. Chvíli jsme tam seděli a mluvili, sdílel jsem svoje srdce a byl tam její hinduistický otec a její dvě malé děti, kterým bylo 3 a 5 a pobíhali tam. Její matku právě propustili z nemocnice po zákroku odstranění rakoviny, ale stejně předpokládali, že ji má již rozlezlou po celém těle. Říkám "Než odsud odjedu, tak zavoláme tvé matce a Ježíš se jí dotkne." A ona říká "To by bylo skvělé, ale musíme si něco vyjasnit Todde. Můj manžel se vrátil z vašeho setkání a všechno mi řekl a já chci, aby než začneme mluvit ti bylo jasné, že moje děti můžou uctívat koho chtějí. Můžou uctívat Marii, Ježíše, Allu, tohle a tamto.." - A nastavila standart pro průběh setkání. Ale já se tím nemůžu nechat ovlivnit, protože Ježíš má na mysli něco jiného. Myslím to vážně. Takže jsme asi hodinu a půl mluvili. A nebyla to debata, prostě jsem vylil svoje srdce, sdílel jsem svoje svědectví, protože svědectví o Ježíši je duch proroctví. Když sdílíte své svědectví, tak sdílíte pravdu o tom, co Bůh udělal pro vás, a nikdo to nemůže napadnout, protože to pro vás Bůh udělal. Takže je jedno jakého náboženství je člověk, se kterým mluvíte, svědectví toho, co Bůh udělal ve vašem životě - svědectví toho, co může udělat pouze On, svědčí srdci člověka před vámi, bez ohledu zda souhlasí nebo nesouhlasí. Takže neopomínejte sdílet svoje svědectví, protože je mocné a změní životy lidí, ke kterým mluvíte.

Když jsem jí řekl své svědectví, tak ona sdílela trochu ze svého srdce a já jsem se na ní podíval, sdílel pár věcí a řekl jsem jí "Potřebuješ mého Ježíše. Jinak nikdy nebudeš mít pokoj." Podívala se na mě, a říká "Chci ho." Řekl jsem jí "Chci, abys něčemu rozuměla. Právě teď tím říkáš, že není milión bohů a Ježíš je jedním z nich. Říkáš tím, že nikdo jiný není Bůh, že Ježíš je ten jediný." Musel jsem jí to objasnit, protože pro mě to není hra. Není v pořádku mít Ježíše a všechno ostatní a Ježíše prostě jen přijmout. Protože v křesťanství říkáme, že Ježíš je Pán, ale naše televize je také bohem. A pak máte všechny tyto věci, které stojí mezi Bohem - počítač, rádio, vztahy, děti.. Vy si nemůžete dovolit, aby vaše děti určovaly/ovlivňovaly zda a jaký máte vztah s Bohem. Jedině vy jste zodpovědní za svůj vztah s Bohem. A ona řekla "Je to jedině Ježíš, co mám udělat?"

Takže celá rodina se znovuzrodila, zavolali jsme její matce domů a Boží oheň prošel jejím tělem, kde byla ta rakovina. Za několik měsíců se vracím do Afriky. Ten člověk mi řekl "Todde, až se vrátíš, tak můj nejlepší přítel potřebuje slyšet tohle poselství a potřebuji, abys přišel a sdílel se." A kvůli tomu příštímu setkání bude změněna Jižní Afrika. Nemůžu říct, s kým to bude, ale bude to úžasné. A nikdo se před tím neschová, protože životy jsou změněny a svědectví Ježíše prochází jako meč životy těch lidí. Ale pokud v sobě nebudu mít toto Slovo a nebudu mít v sobě vztah s Ním, tak budu jen používat dary, abych udělal na lidi dojem, ale zde jde o lidské životy. || Ježíš změní váš život navždy.

Můj život se před devíti lety úplně změnil. Úplně, kdy jak se v Efeským 5 píše "Napodobujte tedy Boha.." - tak tohle se začalo dít v mém životě, když sem uviděl, že to Bůh říká. Někdy je život tak velký a zlý, že mu dovolíme, aby mluvil hlasitěji než cokoliv jiného. Poslouchejte, vy jste zde na Zemi na krátký čas. Je jedno zda žijete 100 let, je to krátký čas, nejste zde nadlouho. Co je 100 let ve srovnání s věčností? Není to moc. Vím, že jsem již mluvil dlouho. Mohl jsem sdílet příběhy z Afriky a všechny různé věci, co se staly. Sdílel jsem dvě svědectví, ale dělo se tolik věcí. Lidé se mě ptají "Todde, co je největší zázrak, který jsi kdy viděl?" To bývá častá otázka. Víte, co je pro mě největší věc? Byl jsem v Africe, viděl jsem slepé oči otevřené, hluché jak slyší, chromé chodit, lidi vstávající z vozíků, viděl jsem chodit lidi, kteří nikdy nechodili.. Potkal jsem lidi, kteří zemřeli, ale žijí, protože byli vzkříšeni. A lidé se ptají "Jaký je největší zázrak?" A já jim vždy odpovídám "Největší zázrak je někdo, kdo se vydá Bohu tolik, že jejich život nevypadá ani trochu, jak vypadal před tím." A upřímně, tohle je pro mě pořád to největší.

Pokud jste nikdy opravdu nedali svůj život Ježíši, tak vám to chybí. Lidé říkají "Křesťanství je nudné." Lidi, já jsem nikdy v životě neprožíval více vzrušující čas, jako prožívám teď a to jsem dělal všechny [světské] věci. Dělal jsem všechno a ještě víc. A nikdy jsem nebyl více vzrušený, než jsem dnes. A pokud nemáte vztah s Ježíšem, pokud Ježíše neznáte, tak není v pořádku mít vánoce bez vztahu s Bohem. Dávám vám možnost, takže pokud neznáte Ježíše, pokud Ho neznáte a nikdy jste Mu nedali svůj život, pak vás žádám, abyste teď přišli do předu. Nebojte se, přijďte do předu. || Pokud neznáte Ježíše, přijďte sem a nepropásněte to. Nemůžete si dovolit prožít svůj život a neznat Ho. Potřebuji, abyste přišli. Změní vám to život. Lidé, kteří mě na střední škole znali a věděli, co jsem zač, tak ti ani nevěří, že jsem [ještě] naživu. A když slyší, že jsem kazatel, tak říkají "To není možné, to nemůže být ten stejný člověk." - A mají pravdu, protože není.

Nemluvím teď o tom "Přijmout Ježíše do vašeho života, aby vám bylo líp." Mluvím o tom, že máte dost svého života a chcete na místo svého života ten Jeho. Pokud to jste vy, přijďte dopředu. Cítím, že je zde víc takových lidí, ještě chvíli počkám. Pokud jste to vy, přijďte prosím. Vyjasním to, jako jsem to udělal pro toho muže a jeho rodinu. Říkáte tím "Rozhoduji se a nebudu mít žádné jiné bohy před Tebou, říkám Ježíš je ten jediný." - To právě teď říkáte. || Tohle je nejlepší věc, kterou kdy můžete udělat. Mluvím o vztahu s Králem. Ještě někdo?

Otče děkuji ti za smělost. "Přijel jsi sem na vánoce, přišel jsi a nedá ti to pokoj, protože se to dotklo tvého srdce a jsou věci, které se potřebují změnit." - Pokud to jste vy, přijďte sem. Kdokoliv další se chce připojit? Jsem na vás hrdý. || Nemiňte tuto příležitost. || Pokud se vás to týká, nedovolte studu, aby vám zabránil přijít. Pokud jste ochotni vzdát se života, který jste žili, pokud opravdu chcete opravdovou hojnost života a nachízíte se na místě, že víte,že na něm již nechcete být, tak vás žádám, abyste dali Ježíši kompletně svůj život. Neříkáte jen "Ježíši zvu tě do svého života", říkáte "Ježíši, dávám ti celé své srdce, celý život, abych mohl mít tvůj." Skládám všechny věci, kterými jsem byl obtížen a úplně se ti vydávám. || Pokud [totiž] nemáte Ježíše, nemáte opravdový pokoj.

Otče, děkujeme Ti ve jménu Ježíše za všechny tyhle skvělé lidi, kteří říkají Tobě "Ano, ano a ano.." Bože, děkujeme Ti ve jménu Ježíše za všechny tvé syny a dcery, kteří ti řekli "Ano", kteří se vzdávají odpadu, zranění a všech věcí a říkají "Ty věci nebudou stát mezi Tebou a mnou Bože, nic z toho odpadu nebude stát mezi námi." || Potřebuji, aby přišli lidé z týmu služebníků a obklopili tyhle lidi. ||

"Ty jsi ale krásná.. - Můžu požehnat tvoje dítě?" Otče, děkuji Ti ve jménu Ježíše a žádám Tě, abys požehnal toto dítě, Ježíši, požehnej ho. Otče děkuji ti za přemožení požehnáním ve jménu Ježíše, žehnám ti. Díky Otče, díky Ježíši, ve jménu Ježíše.

Právě teď říkáte "Bože, byl jsem ztracen, ale nyní jsem nalézán." A bude to skvělé, protože On přijde a vyčistí dům a najednou si uvědomíte "Pro tohle jsem naživu/žiji." Takže se se mnou modlete toto.

"Bože, právě teď pokládám svůj život a žádám Tě, abys mi odpustil všechny moje hříchy, abys vykopl všechny stopy hříchu z mého života. Věřím, že Ježíš za mě zemřel, že smyl moje hříchy krví, kterou prolil na Golgotě. Žádám tě dnes, abys přišel a učinil si domov v mém životě, abys vzal ten starý život a já mohl chodit v novém člověku, v novém životě. Ve jménu Ježíše říkám, že ty Bože, jsi dnes můj Otec. Ve jménu Ježíše, Amen.

Služebníci, modlete se za ty lidi, co sem přišli. Dane, můžeš sem prosím přijít? Je pro mě vzácné, že se můžu o kazatelnu podělit s Danem Mohlerem. Dan [Mohler] vám řekne, co znamená křest, protože potřebujete být pokřtěni.

[Dan Mohler:] - Vítejte do rodiny. Amen? Amen. Poslouchejte. Máme zde "bazén" na křty, máme zde oblečení. Již jste učinili krok a nechci, abyste o křtu přemýšleli jako o něčem nepohodlném. Křest je úžasná věc. Vodní křest je symbolikou smrti, pohřbu a vzkříšení Ježíše Krista. Když jdete pod vodu, tak je to jako když pohřbili Ježíše do hrobu. Když jdete pod hladinu, tak umíráte všemu, čemu zemřel On, a On zemřel hříchu a to jednou pro vždy - to říká Římanům 16. Takže když zemřete, zemřete hříchu jednou pro vždy a když se vynoříte z vody, je to přesně jako když Ježíš vstal z mrtvých. - Bible říká, že jste vzkříšeni v novotě života. Takže Duch Boží na vás přijde, naplní vás a změní vás zevnitř ven. Takže vodní křest je velmi jednoduše toto: "Je to vyznání víry a zároveň také práce Boží moci." Vyznání víry, že umírám všemu, co jsem kdy byl, co jsem kdy udělal a když se vynořím, tak budu žít všechno co je On. A je to mocná věc. Ježíš řekl "Věřte, buďte pokřtěni a budete zachráněni." Takže je důležité k tomu lidi hned povzbudit.

Bazén teď není naplněný vodou? || Takže pokud můžete, přijďte v úterý [[24. 12. 2013]], pokud ne, dejte na sebe kontakt lidem, kteří se za vás modlili, ať můžete být pokřtěni. Je to dobré a důležité. Je to tak důležité, že jsem křtil lidi i ve vaně svého hotelového pokoje, křtili jsme v hotelových bazénech. Pokud přijdete v úterý, tak budeme mluvit o křtu a osobně vás pokřtím.

[Todd White:] - Skvělé, málokdy se potkám s Danem na kazatelně. Poslouchejte, pokud jste nebyli pokřtěni, tak v úterý večer to pro vás může být ten nejúžasnější den a dárek. Podržíme vás pod vodou, než přestanou bublinky :D, bude to skvělé. Křest je důležitý, všude ve Skutcích byli lidé pokřtěni v den, kdy uvěřili. Prostě tím vyjadřujete "je to odstartováno".

Pokud máte v těle nějakou nemoc nebo chorobu, cokoliv co vás trápí, tak chci, abyste právě teď povstali a Tělo Kristovo se za vás teď bude modlit. Budeme se modlit jako Tělo - tak to děláme zde v Harvest Chapel. Zde se neshromáždí lidé v předu, aby se za ně modlil ten, kdo mluví, ale jsme Tělo Kristovo a věříme v uzdravení, věříme že Bůh uzdravuje, protože za to Ježíš zaplatil. Je zde spousta mladých a byl bych rád, kdybyste mi pomohli. Pokud máte nějakou nemoc nebo chorobu, zvedněte ruku. Shromážděte se kolem lidí, kteří mají ruku nahoře. Protože jste věřící, tak se můžete modlit za nemocné. Někdy to vyděsí lidi, kteří na to nejsou zvyklí, ale Ježíš řekl "Modlete se, vkládejte ruce na nemocné a budou uzdraveni." Takže se shromáždíme kolem bratrů a sester a požádáme Ježíše, aby se jich právě teď dotkl.

Bože děkujeme Ti ve jménu Ježíše za úplné zdraví, že každá buňka v jejich těle bude uzdravena. Ve jménu Ježíše přikazujeme zádům buďte zdravé, ramenům buďte zdravé, hlavy uzdravené, úplné zdraví, ve jménu Ježíše. Modlete se za lidi a ať si po modlitbě zkontrolují, co se stalo..

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky