NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler a Todd White - Řídí Bůh všechno, co se děje? (text)

Dan Mohler a Todd White - Otázka: Řídí Bůh všechno, co se děje?

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Dan Mohler:

Učí se, že Bůh vše řídí a vypadá to jako rouhání, když zde říkáme, že neřídí. Chceme tím říct, že všechno, co se děje, není Boží vůle. Moc života a smrti je ve vašem jazyku. Pokud by všechno, co se děje, byla Boží vůle, proč by dal takovou moc do vašeho jazyka? Lidé hynou pro nedostatek poznání. Pokud Bůh rozhoduje o všem, tak proč hyneme pro nedostatek poznání? To bychom hynuli kvůli Božímu řízení. Získejme poznání a zastavme zkázu. Lidé žnou, co zaseli. Není to nějaké Boží řízení. Někdy neseme v životě následky, protože nechodíme ve víře, v pravdě, a potom to lidskou moudrostí hodíme na Boha, jako by tu věc svrchovaně způsobil, zatímco my jsme mohli jednat v nevědomosti, svéhlavosti a s Bohem to vůbec nesouviselo. Rozumíte?

Bůh působí život, ne smrt. On je původcem a dárcem života, ok? Bůh není zloděj. Bůh přijímá vaše ztracené milované, když zemřou, ale Bůh neurčuje jejich smrt. Bůh nám řekl, abychom křísili mrtvé! Proč by zabíjel lidi? Ujasněme si to. "Já nevím, proč si je Bůh vzal..." - Bůh si nikoho nevzal, On je pouze přijal. Potřebujeme vyrůst ve víře. Poslouchejte mě velmi pozorně a zůstaňte pokorní. Byli jste pokorní celý týden, jste skvělí. Znovu a znovu jsem vás chválil ve svém srdci i ostatním. Jste úžasné společenství. Byli jste tolik vnímaví, vážím si vás. Mluvím zde přímé, ostré, vyzývavé a usvědčující věci a vy zde sedíte jako pokorné houby a nasáváte to do sebe. A i když je to víc, než zvládnete, tak to chcete slyšet. Vidím to na vás. A jsem tím poctěn. Vidím, že jste skvělí, opravdu skvělí, ok? Takže... Nevím co dodat, možná to stačí.

Shrnuto. My jsme zodpovědní, my máme meč, máme štít a zbroj. Bojujme dobrý boj víry. Sledujte. Pokud je Bůh svrchovaný a všechno řídí, tak pokud tomu věříte, tak to křesťanům znemožní boj. Pokud věříte tomu, že Bůh je svrchovaný - ve smyslu, že všechno, co se děje, je Boží vůle, tak to křesťanům bere možnost bojovat a odzbrojí vás to, a to by byla lež z pekla. A ďábel by vás chtěl odzbrojit. Rozumíte? Takže sledujte. Ježíš řekl: "Nebojte se, ani se nestrachujte." A první reakce průměrného křesťana v krizi je strach a obavy a potom teprve volá k Bohu. A to dokazuje, že chodíme na velmi nízké úrovni porozumění autoritě, moci a Boží volby. Takže jsme zredukovali Evangelium na metodu a princip, který aplikujeme, když se snažíme získat pomoc, namísto vztahu, který jsme Evangeliem získali.

Pokud budeme upřímní, tak nás strach motivuje více, než víra. Měli bychom zůstat pokorní a přestat vymýšlet vysvětlení našich problémů, a přestat utěšovat naše zraněné srdce věcmi na úkor pravdy, která nás osvobozuje. Znovu se pokořme a vraťme se k Božímu Slovu. Přestaňme Ho obviňovat, přestaňme Mu přisuzovat věci, a vyrosťme do Něj ve všech věcech, k jednotě víry, a obraťme tento svět vzhůru nohama, protože Ježíš je Pán! Rozumíte?

Nemůžeme si dovolit říkat: "To udělal Bůh." Protože pokud Bůh vzal vaše dítě, jak Ho chcete chválit, pokud tomu opravdu věříte? Ve smyslu chválit ho jako Vykupitele, jako spravedlivého, jako vaše vítězství? Protože tomu lidé nerozumí, tak pak mají ruce v kapsách a při chvále pláčou, protože věří, že Bůh si nějak vzal jejich dítě. A pak vůbec nemůžou vstoupit do slávy toho, kým Bůh je, protože je jejich život zmátl. Bůh nám dal vše proto, abychom zvítězili. A řekl nám, ať se nebojíme. To že se tak rychle bojíme, dokazuje, že před sebou máme dlouhou cestu růstu.

Takže si přestaňme myslet, že všechno známe a nezkoušejme všechno vysvětlit, když Ho stále potřebujeme více znát. Protože když žiji bez strachu, tak jsem mnohem blíž, než jsem kdy byl. A uvidím ve svém životě autoritu, kterou jsem nikdy dřív neviděl. Potom se již nemodlím, protože jsem člověk, který má potřebu, ale modlím se, protože mám úžasnou odpověď a jsem ve smlouvě. A potom Bůh není určován okolností, ale ta okolnost je určována Bohem. To je ten rozdíl, co se týká svrchovanosti.

Promiň, ale tohle je pro mé srdce vášnivá otázka. Protože jsme se už tolikrát nechali oklamat. Označovali jsme Ho za zloděje... Jednou mi při přímluvné modlitbě Bůh řekl: "Dane, lidé mě označují za zloděje již generace..." A já jsem vnímal Jeho srdce a začal jsem plakat. Řekl jsem: "Ty jsi nikoho nezabil, Bože. Jediné, co jsi udělal je, že jsi poslal svého Syna, a my Tě přitom obviňujeme, že jsi vzal našeho. A přitom Ty jsi jedině dal svého Syna." A zloděj se plazí jako had v trávě a směje se, jak obviňuje Boha před lidmi a lidi před Bohem.

Už neposlouchejte ďábla. Bůh je dobrý a je dárce života. Takže vytáhněte svůj meč, zvedněte štít a bojujte jako nikdy předtím. Amen?

Todd White:

"Víte, kolik lidí je naštvaných na Boha," protože je učili, že Bůh všechno řídí?" A přitom to v Bibli nikde není. Není. V Písmu takový verš nenajdete, ale my jsme z toho udělali Písmo. Neříkám, že Bůh není svrchovaný, protože Bůh je svrchovaný. Ale to, že Bůh je svrchovaný, a že všechno řídí, to jsou 2 různé věci. Pokud říkáte, že Bůh všechno řídí, tak narazíte na realitu, že za všechno, co se děje, může Bůh. A to je síla. V našich životech se udála spousta věcí...

Vydržte to se mnou, protože někteří z vás jsou teď velmi zmatení z toho, co teď říkám, protože je spousta lidí, kteří obviňují Boha z věcí, které neudělal. Satan se přikradl, uštkl někoho a zmizel jako had v trávě, a Bůh za to, kvůli tomuto učení, sklízí hněv. Když jsem ještě byl ve světě a netušil jsem, kdo Bůh je, tak jsem si myslel, že pokud Bůh je, tak všechno řídí. A to nevěstilo nic dobrého. To znamená, že když někdo umře, pokud se někomu něco stane, pokud někdo zemře předčasně, nebo se něco stane, že to Bůh tak chtěl, že Bůh řekl, že je čas, aby zemřeli.

Poslouchejte. Máme "Bůh všechno řídí" a "Všechno se děje z nějakého důvodu." A Bůh mi ukázal, že když naše mysl slyší, že Bůh všechno řídí a to, že se všechno děje z nějakého důvodu, tak ty dvě věci spojí dohromady jako: "Všechno má svoji příčinu, protože Bůh všechno řídí." - Vidíte to spojení? Mysl to udělá úplně automaticky. "Když Bůh všechno řídí, tak všechno má svůj důvod, proto to, že všechno má příčinu, znamená, že Bůh všechno řídí..." A potom to celé zabalíme jedním veršem a řekneme: "Všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří znají Boha." Poslouchejte. A to se stane pevností [v mysli] a stane se to...

Pokud jste učeni, že Bůh všechno řídí, a ztratíte blízkého, kvůli nějaké hrozné nemoci, a kazatel káže, že "Bůh všechno řídí a ví, co je nejlepší." - a ve vás to zůstane, tak najednou za 20 let jste na Boha naštvaní, protože pokud Bůh tohle udělal vaší mámě, tak proč by Bůh nemohl za dalších tisíc věcí, které jste zařadili do stejné kategorie? A pak netušíte, jaký Bůh je a myslíte si, že On je ten zloděj, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil.

Existují důvody, proč se věci dějí. Dva zde uvedu - jsou to dvě kategorie. První kategorie je: "kradení, zabíjení a ničení" druhá je: "život a to hojnost života". Má to logiku: Pokud něco krade, zabíjí a ničí, tak za tím nikdy není Bůh! No tak, to je síla! Změní vám to život. Najednou se všechno změní.

Když takto začnete mluvit, tak se na povrch dostane všechno, co jste proti Bohu měli. - "Cože? To jako chceš říct, že to jako neudělal Bůh?"

Když se dostanete do bodu, kdy jste schopní rozřadit "zabíjet, krást, ničit" a "život a to hojnost života", a dát je na místo, kam patří, tak se do Boha skutečně zamilujete.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky