NOVÉ STVOŘENÍ Život, pro který jsme byli stvořeni

O projektu Nové Stvoření

Co je Nové Stvoření.cz

Nové Stvoření.cz je projekt, jehož cílem je poskytnout ty nejlepší materiály (na světě) ohledně skutečného života lidem, kteří hledají víc, chtějí rozumět, kdo vlastně jsme a proč jsme zde, kteří touží po realitě Boha ve svém životě.

Nové Stvoření není žádná náboženská organizace, instituce, "církev" nebo skupina, ani není s ničím takovým spojené. Nikde se "neschází", nic nezakládá, nesnaží se nikomu přebrat "ovce".

Co zde najdu, není už křesťanských stránek víc než dost?

Najdete zde vybrané věci z toho nejlepšího, co je na světě aktuálně dostupné - přeložené věci hlavně od současně žijících lidí, jejichž život ukazuje, že je mnohem víc - že to není o slovech a rituálech, ale o Boží moci, ale nejen Boží moci navenek (o projevech), ale hlavně o proměněném životě, Božím srdci v člověku, Boží Lásce v nás a skrze nás - o jednotě s Ním, o Jeho realitě v našich životech, která nás promění.

Ve zkratce - tito lidé žijí něco, na co se v našich končinách (zatím) nedá prakticky narazit.

Není to jen pro nějaké vybrané lidi, to je normální křesťanský život a je i pro TEBE! Je mnohem víc, než někam v neděli chodit, mít své názory nebo názory nějaké skupiny, něco se o Bohu naučit, něco pro Boha "dělat" a nějak tento život přežít! Mám pro tebe Dobrou zprávu! ;-) A pokud nevíš, kde začít, můžeš u doporučených věcí.

Otázky a odpovědi ohledně Nového Stvoření

Jak a proč projekt vznikl a proč zrovna "Nové Stvoření"?

Projekt Nové Stvoření vznikl na jaře roku 2012, původně jako jednoduché stránky pro sdílení přeložených věcí, které mi změnily život, ale nebyly lidem dostupné v češtině. Název "Nové Stvoření" byl inspirován seminářem "Nový člověk" od Curryho Blake, který byl prvním překladem na NS a velmi mi otevřel oči ;-)

Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.
― 2. Korintským 5:17-19 (NBK)

Jak lze nakládat s materiály z projektu Nové Stvoření.cz?

Všechny materiály (texty, mp3, cd, pdf, e-knihy, ...), kde je autorem Nové Stvoření, lze nekomerčně šířit všemi možnými způsoby při dodržení licence CC BY-NC-SA - Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci

Našel jsem odkaz na Nové Stvoření.cz v materiálech/letácích/... xyz?

Nikomu se nebrání propagovat nebo odkazovat na Nové Stvoření.cz jako na zdroj informací kdekoliv a jakoukoliv formou, pokud z propagace nevyplývá, že by projekt Nové Stvořeni.cz danou akci nebo věc podporoval, schvaloval, propagoval atp.

Pokud máte nějakou otázku, můžete se zkusit zeptat.