NOVÉ STVOŘENÍ * Život, pro který jste byli stvořeni

O projektu Nové Stvoření

aktualizováno 18.1.2017

Co je Nové Stvoření.cz

Nové Stvoření.cz je projekt, jehož cílem je poskytnout ty nejlepší materiály ohledně skutečného křesťanského života lidem, kteří hledají pravdu, touží po realitě Boha ve svém životě, touží po opravdovém a důvěrném vztahu s milujícím Bohem Otcem, touží po skutečné proměně života - touží po životě, pro který byli stvořeni a který nám Ježíš ukázal, umožnil a ke kterému nás pozval. - Tj. žít opravdu jako nové stvoření, mít důvěrný vztah s Otcem, znát Ho a být jako On - opět být, k čemu jsme byli stvořeni na počátku, být opět k Jeho obrazu.

Projekt Nové Stvoření není žádná náboženská organizace, instituce, "církev" nebo skupina, ani není s ničím takovým spojený, ani žádnou náboženskou organizaci, instituci, "církev" nebo skupinu nepropaguje ani nepodporuje.

Co zde najdu, není už křesťanských stránek víc než dost?

Najdete zde přeložené věci od současně žijících lidí, kteří svým životem ukazují na to, co je skutečné křesťanství - že to není o slovech, ale o Boží moci, ale nejen Boží moci navenek (o zázracích), ale také o proměněném životě, Božím srdci, Boží Lásce v nás a skrze nás - o jednotě s Ním, o Jeho realitě v našich životech, která nás promění.

Ve zkratce - tito lidé žijí život, o kterém si většina "křesťanů" myslí, že ani není možný a neumí si ho vůbec představit, protože se nikdy s ničím podobným nesetkali a nedá se k tomu dopracovat vlastním snažením a praktikováním náboženství. Ale díky pravdě, kterou tito lidé žijí a mluví, do takového života vstupuje čím dál víc lidí, které prostě dostane Boží úžasná Láska, dobrota a pravda, která je osvobodí.

Takový život není jen pro nějaké vybrané lidi, to je normální křesťanský život a je i pro TEBE! Je mnohem víc, než někam v neděli chodit, mít názory nějaké skupiny, něco se o Bohu naučit, něco pro Boha "dělat" a nějak tento život prožít! Mám pro tebe Dobrou zprávu! ;-) A pokud nevíš, kde začít, můžeš u doporučených věcí.

Otázky a odpovědi

Jak a proč projekt vznikl a proč zrovna "Nové Stvoření"?

Projekt Nové Stvoření vznikl na jaře roku 2012, původně jako jednoduché stránky pro sdílení přeložených věcí, které mi změnily život, a nebyly lidem dostupné v češtině. Název "Nové Stvoření" byl inspirován seminářem "Nový člověk" od Curryho Blake, který byl prvním překladem a hodně mi otevřel oči ;-)

Jak lze nakládat s materiály z projektu Nové stvoření.cz?

Všechny materiály (texty, mp3, cd, pdf, e-knihy, ...), kde je autorem Nové Stvoření, lze nekomerčně šířit všemi možnými způsoby při dodržení licence CC BY-NC-SA - Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci

Našel jsem odkaz na Nové stvoření.cz v materiálech/letácích/... xyz?

Nikomu se nebrání propagovat nebo odkazovat na Nové stvoření.cz jako na zdroj informací kdekoliv a jakoukoliv formou, pokud z propagace nevyplývá, že by projekt Nové stvořeni.cz danou akci nebo věc podporoval, schvaloval, propagoval atp.

Pokud máte nějakou otázku, můžete se zeptat.

Prosba

Prosím dopřejte i ostatním to, čeho se dostalo vám - nezprostředkovávejte tyto věci ostatním podle sebe, ale odkažte lidi přímo ke zdroji, ať se do toho mohou sami ponořit a vstoupit do těchhle věcí. Jednak co mluví Dan Mohler i Curry Blake má obrovský záběr ve smyslu, že mluví tak, že se různé věci dotýkají lidí na různých "úrovních" růstu a vy vynecháte spoustu věcí, které nebudete považovat za důležité, ale hlavně nejste schopní lidem předat to, co není realita ve vašem životě! (To neznamená, že nemůžete s ostatními sdílet to, co se vás dotýká a proměňuje váš život. ;-)

Není to jen o správných informacích, správných doktrínách a učeních, ale o proměněném životě a realitě Boha. Je to o osobním, skutečném a důvěrném vztahu každého jednotlivce s Otcem, protože odtud všechno vychází...

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/informace-o-projektu-nove-stvoreni
HTML odkaz:
Nové stvoření: Informace > O projektu
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/informace-o-projektu-nove-stvoreni
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/informace-o-projektu-nove-stvoreni">https://www.nove-stvoreni.cz/informace-o-projektu-nove-stvoreni</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>