NOVÉ STVOŘENÍ Život, pro který jsme byli stvořeni

Co znamená licence Creative Commons: CC BY-NC-SA

Co znamená licence Creative Commons?

Creative Commons licence (CC) je licence, která umožňuje veřejnosti legální využití a sdílení děl podle konkrétní specifikace.

Co znamená BY-NC-SA?

BY-NC-SA znamená jednu ze specifikací licence Creative Commons a to: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci

BY - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.

NC - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.

SA - Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence.

Oficiální znění licence na webu CC (anglicky), rozšířené vysvětlení pojmů na českém webu CC.

Další informace najdete na českých stránkách organizace Creative Commons

Proč a jaké materiály jsou na Novém Stvoření pod licencí CC BY-NC-SA?

Aby byla zaručena svoboda šíření a bylo jasně definováno, za jakých podmínek lze materiály šířit :-)

Pod touto licencí jsou všechny přeložené texty ("překlady") a mp3 ("čtené překlady"), jejichž autorem je Nové Stvoření. Pozor, nejsou to zatím všechny materiály, protože na stránkách jsou také zveřejněny práce jiných autorů, kde probíhá vyjednání licenčních podmínek. U textů je již licence uvedena, u mp3 bude postupně doplněna.

Jakým způsobem označovat věci převzaté z Nového Stvoření?

Například pokud chcete použít z NS nějaký text nebo jeho část, je potřeba uvést autora (nove-stvoreni.cz), zdroj (odkaz na konkrétní stránku) a licenci (CC BY-NC-SA). Pokud se je to možné, odkazy by měli být "klikatelné". (Správné "citování" se vám na každé stránce zobrazí po kliknutí na ikonu modré zeměkoule dole v ikonách sdílení stránky, nebo se automaticky přidá ke kopírovanému textu)

Příklad:

Dan Mohler: Například povědomé věci, že se vám snaží připomínat dřívější věci, prožitky a pocity, které jste zažili. Jsou to třeba dojmy, vjemy, záblesky, vzpomínky, sny. Něco z toho může být i psychologické, ale myslím, že hodně z toho jsou duchovní věci. Jsou takzvaní "povědomí" duchové, kteří dříve ovládali váš život, kteří nad vámi vyhrávali a drželi vás v otroctví. Ale nyní jste spasení, jdete po pravdě a rostete v Bohu, ale stává se, že lidé berou tyto věci a zkušenosti osobně [že si je přivlastňují]. Myslí si, že to pochází z jejich srdce, že jsou to jejich myšlenky a vzpomínky. A když se to děje, tak to berou za svoje a chtějí, aby to přestalo. Berou to osobně a chtějí, aby to odešlo. Namísto aby našli pravdu, ustanovili pravdu a prošli tím, tak jen chtějí, aby ty špatné věci prostě odešly. Ale tak to nefunguje...

Pokud vám licence nevyhovuje

Pokud by jste potřebovali nějaké dílo z NS pod jinou licencí, využijte kontakt.