NOVÉ STVOŘENÍ Život, pro který jsme byli stvořeni

Co znamená licence Creative Commons: CC BY-NC-ND

Co znamená licence Creative Commons?

Creative Commons licence (CC) je licence, která umožňuje veřejnosti legální využití a sdílení děl podle konkrétní specifikace.

Co znamená BY-NC-ND?

BY-NC-ND znamená jednu ze specifikací licence Creative Commons a to: Uveďte autoraNeužívejte komerčněNezpracovávejte

BY - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.

NC - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.

ND - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.

Licenci CC se specifikaci BY-NC-ND vyjadřuje následující obrázek:

Více najdete buď na Wikipedii, nebo na českých stránkách organizace Creative Commons