NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Materiály pro Nový Život - začněme žít život, pro který jsme byli stvořeni

Materiály zde vám mohou pomoci uvidět, co je skutečný Život, změnit smýšlení o Bohu, vstoupit  do skutečného vztahu s Ním a do svobody, která z toho plyne - tj. objevit a vstoupit do života, pro který jste byli stvořeni. Je ale potřeba rozumět, že tito lidé jsou také v určité fázi růstu, a co sdílí, není všechno dokonalé. To, že se skrze někoho dějí zázraky / projevuje se v darech, vůbec neznamená, že všechno, co mluví, je správné. Vždy je potřeba rozlišovat podle ducha, a co není jako Ježíš, jednoduše vypustit.

Není to o dokonalé teologii, poznání nebo vědomostech, není to o metodách, jak něčeho dosáhnout. Jde o to Boha opravdu znát, ne o Něm mít jen nějaké informace. ― Nové Stvoření

Audio / Video - Online


Spusťte si a sledujte nebo poslouchejte přímo na stránkách audio a videa od různých lidí.

Texty


Přeložené věci v textové podobě, knihovna přeložených textů - čtěte nebo poslouchejte přeložené věci přímo na stránkách.

Ke stažení


Stáhněte si do počítače přeložené texty v PDF, ePUB, videa, audio, obrazy CD k vypálení a další materiály.

Doporučené věci


Výběr z lidí, knih a filmů, které stojí za to vidět, slyšet, nebo číst

Co změní můj život?

Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. ― Ježíš, Bible, Jan 8:31

Vybrané věci

Vybraní lidé