NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler a Todd White - Setkávání se s Bohem (text)

Dan Mohler a Todd White - Setkávání se s Bohem

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Otázka z publika: Jak buduješ svoji víru, případně jaké metody používáš?

Todd White: Dan má na tohle perfektní návod. :‑D
Bob Halzett: Skládá se ze tří bodů, které vám totálně změní život. :‑D
Todd White: a) b) c)...
Tom Ruotolo: Zapište si je! Takže první bod. Mluv, Dane. :‑D
Todd White: Bod číslo 1.

Dan Mohler:

Tohle se mi opravdu jednou stalo, přišli za mnou s tužkami a zápisníky, a zeptali se mě: "Řekni nám, jak se dostáváš do Boží přítomnosti, jak dlouho jsi na kolenou, jak dlouho ležíš na tváři, jak dlouho tohle a tamto?" A já ":‑O ?" To je vztah, víte? Já nemám s Bohem schůzky a nesetkávám se s Ním, On je ve mně. Takže kdy nejsem s Ním? Neustále s Ním mluvím a mám s Ním obecenství. Nikdy nečtu Boží Slovo pro informace, čtu Slovo, abych znal Jeho. Ctím Boží Slovo. Pokud On vyvýšil své Slovo nad své jméno, tak ho nečtu kvůli...

Nikdy jsem nečetl Bibli kvůli vám, abych vám něco kázal... Čtu Bibli abych Ho znal a když Ho znám, tak vám mám co říct. Rozumíte? Takže přivlastněte si Jeho Lásku, přijměte Jeho odpuštění, přijměte Jeho milosrdenství, probouzejte se s vědomím, že jste Jeho syn, dcera, řekněte "Ano" každému "ano", které je skrze Ježíše Krista a prostě buďte Jeho dítě! Rozumíte?

Když otevřete Bibli, požádejte Ducha Svatého... Prostě Ho přivítejte, děkujte Mu, že je ve vašem životě, aby vám zjevoval Ježíše. Já si tolik cením Ducha Svatého, říkám Mu: "Jsi pro mě úžasný, ty mi zjevuješ Krista, ukazuješ mi věci, které mají přijít, jsi úžasný, proměňuješ můj život do Božího obrazu. Děkuji Ti, že jak čtu toto Slovo, tak mi ho otvíráš a osvětluješ ho ve mně, abych viděl, kým jsem se stal. Takže všechno dělám ze svého vztahu [s Ním]. Když jedu v autě, tak s Ním mám obecenství, mluvím s Ním, prostě...

Umíte si představit, že bychom spolu jeli několik hodin autem a nemluvili? Proč zapomínáme, že On je vždycky s námi a proč se nikdy nestane naší realitou? Potom je On jen něco, čemu věříme, a máme učení namísto vztahu. To, čemu věřím by nikdy nemělo nahradit můj vztah [s Ním], to, čemu věřím, by mě mělo vést do vztahu. Takže s Ním mám obecenství a nechám Ho být tak reálným, jak si přeje, tím, že se Mu dám k dispozici. Takže je to úplně jednoduché, Neexistuje žádný návod, body, metody, oni jen žertovali. Amen?

Todd White:

Já jsem nezesměšňoval otázku, protože to je regulérní otázka. Protože lidi slyší druhé mluvit o soakingu, přítomnosti a pokud sami nic necítí... Takže pokud Ho necítíme tam Bůh není... A to je lež, protože se snažíme žít podle pocitů! Správně? Pokud Boha necítíte, to neznamená, že není s vámi, máme chodit vírou, ne pocity! Takže já si najdu tiché místo, je mi jedno kde, ztiším se před Ním a řeknu: "Bože, nejsem zde, abych od Tebe něco získal, jsem zde, abych byl jako Ty. Ani o nic neprosím, nechci nic než Tebe. Bože, já Tě ani neznám..."

Poslouchejte, potřebujete si prvně uvědomit: "Bože, já Tě vlastně opravdu neznám a nerozumím tomu, kdo jsi, a s pokorou jdu k Tobě a ty jsi řekl, že pokud Tě budu hledat..." Matouš 6 říká, že pokud Ho budete hledat na skrytém místě, odmění vás zjevně. "Bože, já jsem teď na skrytém místě, není zde nikdo kromě Tebe a mě, [jsme zde] Ty a já, a to jediné, co chci, je znát Tě, takže mi pomoz Tě znát." - A buďte pokorní a běžte na to místo a přiznejte si: "Bože, já tě opravdu neznám tak, jak Tě potřebuji znát." To je moje každodenní modlitba, protože Ho neznám, jak Ho potřebuji znát, ale chci Ho znát víc.

Jistě, znám Ho, ale nikdy to není dostatečně. Ale dostaňte se na místo, kdy řeknete: "Bože, já Tě neznám tak, jak Tě potřebuji znát, ale chci Tě opravdu znát, takže zde jsem Bože..."

Dan Mohler:

Vím, že této otázce věnujeme hodně času, ale je natolik důležitá a zásadní. Takže k tomu ještě něco dodám a vy mě laskavě vyslechněte, není to nic těžkého. Jako pastor jsem si za ty roky uvědomil, že spousta služby lidem - že jejich otázky, obavy a problémy života spočívají v tom, že nemají realitu Boha. Za spoustu slabostí a cyklů v životě lidí může chybějící realita Boha a to potvrzuje, že o Bohu víme všechno, slyšeli jsme spoustu kázání, ale nedostali jsme se na místo, že Ho známe.

To, že znám Boha, udržuje můj život tolik čistý, že spousta věcí u mě není ani možná, rozumíte? Vidíte, jak mě to ovlivňuje? Je to skvělé. Víte, mě neláká milión různých věcí, já Ho miluji a znám Ho. Boží realita mě udržuje na velmi svatém a krásném místě. Spousta věcí v mém životě nejsou kvůli Boží realitě ani možnost. Nazývá se to "Boží bázeň" a znamená to znát Ho. A spousta lidí o Něm sice hodně ví, ale poznání vás může nadýmat a poznání dokonce může zaujmout místo toho, že Ho znáte, ale Láska buduje [/přináší užitek].

Církvi: "Toto je věčný život - abychom Ho znali..." Nemůžu vám dostatečně vyjádřit, jak moc je důležité být s Ním na místě, kdy vás nikdo na světě nevidí, kdy jen řeknete: "Otče, jsem zde, děkuji Ti, že mě miluješ, děkuji Ti, že se mi dáváš poznat. Děkuji Ti, Duchu svatý, že přinášíš mému srdci zjevení..." A najednou jste na místě obecenství s Bohem. Když jsem se znovu narodil, tak jsem za sebou při odchodu z ložnice zavíral dveře, protože jsem věděl, že je pak budu muset otevřít a nejlepší věc, když jsem tam opět šel, byla, že jsem otevřel, vklouzl dovnitř a řekl jsem: "Jsem zde." a zavřel jsem dveře. Nemělo to chybu!

Vyrostl jsem tím na takové místo intimity, že to již nedělám a prostě s Ním chodím, ale v té době se pro mě Bůh stal opravdu velmi reálným. A to až tak.. Já nekážu projevy [/manifestace], za celý týden jste mě o tom neslyšeli mluvit - o pocitech, vnímání, nic takového, ale byl reálný do míry, že jsem otevřel dveře: "Otče!" a přišla na mě Jeho přítomnost. A já jsem zavřel dveře a nevěděl, co mám dělat. Někdy jsem si klekl, jindy skočil na postel, plakal... Ale vstupoval jsem tam vírou. Věřil jsem, že se tam se mnou intimně setká a to přešlo do toho, že Ho znám a jsem s Ním 24h denně.

A Boží realita bude chránit váš život od cyklů a hloupostí, o které v životě zakopáváme. Je skvělé být na místě, kdy ty věci už nejsou ani možné, protože On je tolik úžasný! Amen?

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky