NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Todd White - Jak můžeme reprezentovat Ježíše, když Ho neznáme?

Věřím, že stojíme před probuzení církve, kdy se církev probudí ke své stvořené hodnotě a svému smyslu na této planetě Zemi.

Přezkoumejte, zda je váš život pouze vyznáváním Ježíše, nebo zda je to život žitý pro Krále. Ježíš říká, že nám dal příležitost, že přišla Boží milost a není jen pro vybrané, je pro všechny, kteří řeknou Ježíši své "Ano!". Když dáš Ježíši svůj život, tak On přijde, zbourá tu starou stavbu, aby tě učinil úplně novým člověkem - člověkem, který nikdy předtím neexistoval.

Křesťané mají být známí jako velvyslanci naděje, jako vojáci kříže, kteří nesou něco jiného, něco, co svět hledá. A když k nám přijdou a zeptají se, tak jim dáme vztah s Bohem, který máme. Příhodný čas je právě teď, jak ho využíváme?

Potřebujeme vystoupit a uvidět, kdo jsme, abychom mohli uvidět, kdo jsou ostatní doopravdy. Lidi, křičím ze střech, už mám dost toho dívat se, jak jsou lidé zotročováni lžemi!

A když Ježíš přijde a učiní si v tobě svůj příbytek, tak získáš plné poznání Jeho, je v tobě! Možnosti jsou bez limitů! A to není jen pro mě, to je pro každého! Vy nepotřebujete, abych se za vás modlil, potřebujete mít vztah s Ježíšem, abyste mohli uvidět, že ten samý Duch Svatý, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, který přebývá v Toddovi, tak přebývá i ve vás!

Je to o tom poddat svůj život opět Jemu a nechat Boha, aby přišel a naplnil vás, proudil skrze vás a dotýkal se světa kolem vás! Je to o křesťanovi, který se znovu narodil, a získal toho nejlepšího Otce na celém světě! Je to o tom, abyste chodili schopní ničit peklo v každé situaci! Je to o tom znát Boží vůli neustále a v každé situaci.

Ježíš zaplatil tuhle obrovskou cenu, abychom vstoupili do úžasného důvěrného vztahu s Bohem. To co skutečně potřebujete, je znát Ho!

Žádné peníze, žádný majetek, žádná věc, ani auta ani nic jiného vám nemůže přinést/dát pokoj. Jedině Ježíš, princ pokoje, vám může dát opravdový pokoj. Jenom vztah a neustále obecenství a blízkost s mocným Duchem Svatým, to jediné vám přinese pokoj.

Říkáte sice, že Ježíš je Pán, ale vaše televize je pro vás také bohem. Vztahy s lidmi jsou vám přednější než Bůh, vaše děti jsou vám přednější, než Bůh. Ale vy si nemůžete dovolit, aby lidé nebo vaše děti určovali, zda a jaký máte vztah s Bohem! Namítnete: "Ale já mám málo času!" Hlavně že máte dost času se v noci koukat tři hodiny na televizi. Máte čas sedět 2 hodiny na Facebooku, hodiny vykládat po telefonu o ničem a posílat tisíce SMS, které nic neznamenají, ale nemáte dost času, abyste mohli být s Bohem a říct Mu: "Bože! Ukaž mi, kým jsi mě stvořil, abych byl, protože chci být, kým ty říkáš, že jsem!"

Jak můžeme reprezentovat Ježíše, když Ho neznáme?

© 2016 nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. (CC BY-NC-SA)


Zdrojové video (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=Qi1ypyTdnmQ