Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Dan Mohler - Dobrá zpráva (Evangelium)

aktualizováno 16.2.2018


Dan Mohler - Dobrá zpráva

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA ?

Díky, díky.. Zdravím všechny.. Vítejte na nejlepším shromáždění dnešního dne. Můžete se posadit. Skvělý čas, že? Díky, že zde můžu být. Díky pastore. Prožíváme úžasný víkend, kázali jsem celé dopoledne a protože Evagelium dává život, tak nejsem unavený, ale opravdu nadšený. Takže jsme připraveni pokračovat? Amen? Amen. Chci s vámi dnes sdílet jednu dobrou zprávu. Když slyšíte to slovo "evangelium", tak evangelium znamená "dobrá zpráva". Když se narodil Ježíš, tak anděl říká pastýřům: "Hle přináším vám dobrou zprávu o veliké radosti." Nesnažíme být šťastní lidé, nesnažíme se najít štěstí. Když rozumíme Pravdě, tak prostě máme radost. Takže chci trochu mluvit o té Pravdě. A potom každý, kdo se bude chtít namočit, tak vás ponoříme pod hladinu a když přestanou bublinky tak vás vytáhneme a budete si jistí, že jste zemřeli, abyste mohli konečně žít. Ale teď žerty stranou.

V Evangeliu nemůžete žít, dokud nezemřete. Vy nepřijmete Ježíše do svého života, Ježíš se stane vaším životem. Vy Ho nepřidáváte ke svému starému způsobu myšlení a cítění. On vejde a dá vám úplně nový život. Úplně nový motor a hnací sílu pro život, úplně nové oči, přes které se díváte, a úplně nové srdce, ze kterého můžete žít. Nazývá se to "znovuzrození". My jsme se nemodlili modlitbu, abychom šli do nebe. Nebe se vrátí zpět do nás. Celý svět potřebuje tuto pravdu a oni se k ní nedostanou, pokud budeme pouze kázat, že mají jít do nebe, ale hlavně tím, že budeme žít život Lásky, milosti, odpuštění a budeme následovat Ježíše. Ježíš si nezasloužil nic z toho, co dostal na kříži, a nestěžoval si, nebrečel, neříkal "Toto není fér, tohle by mi neměli dělat." Jen řekl "Otče odpusť jim, oni neví, co dělají." A Ježíš věděl, že pokud nám ukáže Lásku, tak budeme moci uvidět její krásu, její moc a budeme inspirováni stát se Láskou. Kdokoliv může bránit svoje práva, každý se umí naštvat a hněvat se, ale kdo je připravený se pokořit, položit svůj život a milovat? - To je následování Ježíše.

Možná Ježíši zpíváte, možná se k Němu modlíte, když jsou věci těžké, ale jsme povoláni Ho následovat. A pokud tyhle věci nenacházím v Ježíšově životě, potom je nechci ani ve svém. Již nemám žádný důvod být zraněný, uražený nebo odrazený. Před 18ti lety jsem zjistil, že to již nadále nikdy není o mě, že to je o Kristu ve mě a On je naděje slávy. Proto jsme znovuzrození, proto máme nové srdce, novou přirozenost, novou cestu. Musíme přestat dovolovat životu, aby určoval kdo jsme, musíme přestat dovolovat životu říkat "jaký je Bůh", protože On je již zjevený skrze svého Syna. Skrze Ježíše víme, kdo a jaký Bůh je, a nyní skrze Ježíše poznáme kdo opravdu jsme. Takže položíme svůj život, vezmeme svůj kříž a následujeme Ho.

V Matouši 16 řekl "Pokud někdo chce jít za mnou, ať prvně zapře sám sebe" - neřekl "Modlete se modlitbu, abyste šli do nebe" - a já jsem šťastný, že jdeme do nebe, ale tohle neřekl. Jsem šťastný, že budeme žít navěky, ale to není důvod, proč jsem křesťan. Jsem křesťan, abych naplnil důvod, proč mě stvořil. Jsem křesťan abych svědčil o Jeho obrazu, o Jeho srdci a aby to světlo, které ve mě zapálil, zářilo tak, aby ho ostatní mohli vidět. Nepotřebuji, abyste pro mě něco dělali, již jsem v pořádku. Konečně jsem na místě, kdy vás miluji na místo, abych vás potřeboval. A to vás osvobozuje, protože tak mě již nemůžete zklamat, nemůžete mě naštvat nebo frustrovat. A nyní vás již nemůžu použít jako výmluvu, proč nejsem v pořádku. - Protože Pravda, které nyní rozumím způsobuje, že jsem vždycky v pořádku. A pokud mi něco uděláte, proč je tak snadné kvůli vám plakat/prosit? Proč bych neměl plakat za vás? Protože pokud mi uděláte něco špatného, tak vy nevíte kdo jste, takže ve skutečnosti já nejsem ten, kdo má problém, vy jste v potížích, protože nevíte kdo jste. Protože pokud byste to věděli, tak byste se tak nechovali nebo nemluvili. Takže proč bych se měl urazit, proč bych tomu měl dovolit, aby mě to ovlivnilo, když mě již osvobodila pravda? Vidíte? Dny zatvrzelého srdce u mě již skončily, proto se neustále usmívám a vy to nemůžete nijak ovlivnit. Můžete mě zastřelit a stejně se budu navždy usmívat.

Bůh v Genesis stvořil člověka ke Svému obrazu. Četli jste to někdy ve své Bibli? Řekl "Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil člověka." Takže náš stvořený smysl/hodnota a důvod, proč člověk žije, je pro "Boží obraz". Proto Ježíš řekl "Pokud někdo chce jít, ať zapře sebe." Proč je to na prvním místě? Protože jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe. Byli jste stvořeni pro Boží obraz a když člověk zhřešil a jedl ovoce z toho stromu v zahradě, tak ztratil Boží obraz. Byl oddělen od Lásky. Stále byl milován, ale již nebyl naroubovaný, takže přišel na mizinu, stal se vevnitř mrtvým a sebestředným.

On jenom nezhřešil, ale převzal přirozenost toho, který je podvedl, a všechno, kým ho Bůh udělal, se zdálo být ztracené. - Protože Bůh řekl "V den, kdy budeš jíst z toho stromu, jistě zemřeš." Víme, že nepadl na zem mrtvý, to znamená, že zemřelo všechno co byl stvořen být. Ztratil svoji identitu/totožnost a ztratil Boží obraz. Takže co udělal Bůh? Poslal posledního Adama - druhého a posledního Adama - a jeho jméno je Ježíš. On naplnil co první Adam nezvládl. On byl příkladem života, pro který jsme byli stvořeni. On nám ukázal, jak život opravdu vypadá. Ježíš je víc než váš zachránce, On je více než váš Král, Ježíš je váš vzor a příklad života. On nám ukázal, pro jaký život byl stvořen člověk, jinak by nikdy neřekl "Následujte mě." Jinak by řekl pouze: "Uctívejte mě." Ale On řekl "Následujte mě." - Takže můžeme být jako On. Bible říká "pokud říkáte, že v Něm zůstáváte, máte chodit jako chodil On." Amen.

Takže je zde dobrá zpráva. Když se dobře podíváme na Ježíše, uvědomíme si, že On na kříži neodhaluje náš hřích, ale že náš hřích na kříži odstraňuje, aby nám ukázal, že máme pro Boha a Jeho Království obrovskou hodnotu. Kříž neodhaluje váš hřích, ale odstraňuje váš hřích. On nezemřel, aby vás vzal do nebe. On zemřel, aby zaplatil cenu, aby se nebe mohlo vrátit zpět do vás. On přišel aby spasil co bylo zahynulo. - To není opilý člověk někde v parku. To je váš osud, vaše stvořená hodnota a váš smysl/účel v životě. - Když toto v zahradě zemřelo, tak Ježíš řekl "Nyní zemřu já, abych to znovu přivedl k životu." Zde je co znamená být znovu narozen. - Vy se obnovíte duchem své mysli, důvod a motivace vašeho života se úplně změní. Již nežijete nadále na úkor druhých, již světu kolem vás nedovolujete, aby vás určoval. Ale dovolujete Tomu, který je ve vás, ukázat vám "kdo jste". Nejste produktem/výsledkem světa a lidí. Jste výsledkem dokonaného Kristova díla.

Naneštěstí jsme byli učeni něco jiného, jiné cestě, ale musíme se obrátit na Tu pravou Cestu. Byli jsme učeni jinak. Byli jsme učeni, že pokud vám lidi něco udělají, tak jste zranění, naštvaní, hněváte se a mstíte se. Ale Ježíš říká "Kde se rozmůže hřích, milost se rozmůže ještě víc." Říká "Boží dobrota vede lidi ke změně." Vy neodplácíte zlem za zlé, vy přemáháte zlo dobrem. Vidíte? Pokud bychom měli přemáhat zlo zlem, tak by Bůh neposlal svého Syna, aby nás zachránil, ale prostě by nás odsoudil a smetl. Ale namísto toho Bůh přemohl zlo tím, že poslal dobro. My nyní můžeme vystoupit z temnoty, ze zla, ze sobeckosti, a vstoupit rovnou do Krista. - Toto znamená být křesťan. Pokud tomuto nebudete rozumět, tak prostě jen budete chodit do církve a myslet si, že Bohu děláte "bohoslužbu", že se mu odvděčujete svými písněmi. Ne, On chce váš život, chce vaši dispozici/povahu, vaše emoce, vaše myšlení, vaše srdce, chce celý váš život. Pokud si nedáte pozor, a nebudete tomuto rozumět, tak budete konkubína. Víte, co je konkubína? Ve Starém zákoně to byly ženy, které byli kolem krále a jediné co dělali bylo, že sloužili králi, čekali na krále a dělali věci pro krále, a jednou za čas jednu z nich zavolal do svých komnat a strávila noc s králem a otřela se o královu slávu. Spousta křesťanů má mentalitu konkubíny - jen slouží Pánu a myslí si, že k tomu jsou povoláni, a doufají, že se občas o Něj otřou a že se jich dotkne. Vy nejste konkubína, jste Královna, jste Nevěsta. On nehledá přítelkyni na chvíli, On našel manželku. Sledujete?

Takže zde je pointa. Když se znovu narodíme, tak zapřeme sebe. Vodní křest je znamením, že jste zemřeli sobě. Říkám vám pravdu - pokud nikdy nezemřete sobě, tak nikdy nebudete svobodní, nikdy nebudete opravdu žít. Lidé kolem vás vás budou moci zklamat, budete se ospravedlňovat věcmi, kterými v životě procházíte a zaručeně zůstanete stejní. Pokud si budete držet právo mít práva, nikdy nepoznáte svobodu. Když se stanete křesťanem, tak se vzdáváte všech svých práv, abyste získali jediné - vypadat jako váš Otec. A pokud něco nenajdete v životě Ježíše, tak ať to není ani ve vašem životě.

Takže vás chci dnes povzbudit, abyste věděli, že můžete znovu narodit. Pokud již jste znovzrození, tak to je skvělé, jen se ujistěte, že přidáte toto zjevení k vaší víře. Nejste křesťané kvůli požehnání. Nejste křesťané jen pro zaopatření. Nejste křesťané, aby vám Bůh všechno urovnal. Jste křesťané, aby vás On proměnil zevnitř ven. Nejsme zde dnes ráno kvůli tomu, co pro nás může udělat. Jsme zde pro to, jak nás může učinit, abychom vypadali více jako On. Milost vás dnes vzbudila - důvod, proč jste naživu je milost. Milost vás dnes vzbudila, aby vám dala další den, abyste mohli vypadat jako váš Otec. Ne pro to, aby vám všichni činili dobře a všechny okolnosti byli perfektní. ON vám dal další den na to, abyste vypadali jako On a zanechali odkaz, který navěky přinese slávu Jeho jménu. Poslouchejte dobře. Váš život je dar. Není to otročina, nebo břemeno. Váš život je dar. Máte tuto krátkou příležitost nazvanou "život", abyste žili způsobem, který mluví navěky. Můžete se zaseknout v nějaké situaci, můžete uvíznout v povrchní bolesti, v řečech jako "on řekl, ona řekla", v pomluvách, a úplně minout důvod, proč Duch Boží žije ve vás. Neříkám, že nepůjdete do nebe, ale není to dobrý odkaz/dílo. Máte tuto obrovskou výsadu žít život tak, že to přinese slávu Jeho jménu navždy. Máte jednu krátkou příležitost, teď jste zde a vzápětí jste pryč, ale váš život může jménem Krále mluvit navždy.

Chci vás k tomu dnes pozvat. A chci sdílet jednu jednoduchou pravdu ohledně vodního křtu. Pokud máte Bibli, podívejte se do Římanům 6. Jsem šťastný.. Jak říkal pastor, tak Energizer králiček nemá šanci udržet krok s tím co je v mém duchu Předběhneme ho každý den, slibuji. Zastaví se, ale Evangelium bude znít navěky. Říká se zde "Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?" Vidíte je to více než se jen modlit modlitbu, abychom šli do nebe. Je to víc než že jsme cítili lítost a poprosili, aby nám Bůh odpustil. My jsme zemřeli hříchu. Uvědomili jsme si, že jsme nebyli stvořeni pro hřích, nebyli jsme stvořeni pro sebe, byli jsme stvořeni pro Jeho obraz. - A říkáme tím, že končíme s tím životem pro sebe a pro hřích. Neprobudíme se s tím, že se budeme snažit žít lépe. Vzbudíme se a budeme přijati Bohem, budeme věřit, že jsme synové. Nebudeme se snažit nehřešit, budeme se považovat za vskutku mrtvé hříchu. Vzbudíme se ráno přijatí, odpuštění, spravedliví a s tím, že jsme Boží vůlí. Pokud učiníme strom dobrý, ovoce bude dobré. Já se nemusím snažit vyprodukovat dobré ovoce, prostě se stanu dobrým stromem a vírou jsem zachráněn skrze milost. Pokud se vzbudíte a budete se snažit nehřešit, tak se budete cítit, že selháváte. Pokud se vzbudíte a budete věřit, že jste Jeho, tak začnete žít "jako že jste Jeho", začnete myslet jako že jste Jeho. Pokud si budete myslet, že jste konkubína, tak budete žít jako konkubína. Ale pokud budete myslet, že jste nevěsta, potom ponesete ovoce nevěsty. Vidíte? Pokud se Bohu povede změnit pohled, jakým se díváme, potom může změnit způsob, jakým žijeme.

Takže jsme mrtví hříchu. Říká "Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. Jsme-li s ním tedy ztotožněni podobou ve smrti, jistě budeme ztotožněni i podobou vzkříšení. Víme přece, že náš starý člověk/život byl ukřižován s ním, aby bylo umlčeno hříšné tělo, abychom již dále nesloužili hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také žijeme. Víme přece, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale že žije, žije Bohu. Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. - Není to dobrá zpráva?

Když jste pokřtěni vodou, tak jdete pod vodu. Vodní křest symbolizuje smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše. Voda symbolizuje Jeho hrob. Důvod, proč ponořujeme celé tělo je, že On byl dán do hrobu. Důvod, proč vaše tělo pak vytáhneme je, že On vstal z mrtvých. Boží mocí všechno co jste kdy udělali a čím jste kdy byli/prošli jde pod vodu, všechny hříchy jsou odpuštěny, každá chyba, kterou jste kdy udělali, všechno co jste kdy udělali a co vám někdo udělal je mrtvé. Ten člověk zemře. Není to o lítosti, vině, odsouzení nebo hanbě. Není to o zranění a že teď musíte vynahradit za svoji minulost. Je to vírou nazvání toho starého mrtvým, abyste mohli obléci úplně nový život. Není to vracet se do minulosti a snažit se ji vyřešit Evangeliem. Vy berete minulost skrze Evangelium a minulost je smyta pryč. To jak jste se kvůli/ohledně minulosti cítili se začne měnit kvůli pravdě a najednou namísto abyste byli zraněni, tak máte bolest za druhé, namísto abyste se sami litovali, tak toužíte, aby všichni viděli jasně. Namísto abyste byli rozhněvaní a frustrovaní, tak denně pokládáte svůj život jako Ježíš a říkáte "Odpusť jim Otče, nevědí co činí." Tím nebudete rohožka, tím budete Boží muži a ženy a pomůže vám to chodit v moci Lásky.

Každý může být naštvaný, kdokoliv může být frustrovaný, pokud ve světě žijete frustrovaní, tak nejste nijak výjimeční. Jste výjimeční, pokud máte moudrost a vidíte dál, za to a žijete svůj život s radostí do tváře toho všeho. - To ukazuje, že opravdu rozumíte. - Podle ovoce vašeho života je zjevné, co vidíte a kam je zaměřený váš pohled. Kolik mám času? Upřímně. Mám již skončit? Určitě? Dobře... Chci něco přečíst. Dva malé oddíly? Kapitoly? :D

Efeským 4. Pavel hovoří o obdarováních v Těle Kristově a tyto obdarování jsou pro přípravu a vybavení [svatých] ke službě. Říká, že tyto obdarování budeme mít abychom již nadále nebyli zmítáni a unášeni každým větrem učení, abychom měli jedno srdce, byli jedné mysli, byli založeni v jedné víře. Jak můžeme chodit v takové jednotě, když máme tolik různých povolání, obdarování, rozdíly v preferencích? Jak můžeme být jednotní a v jednotě, když je taková různost? Je to možné takto - ve vaší milosti, ve vašem obdarování, povolání, ať je to uctívání, misie, lidé bez domova, staří lidé, nebo prostě milování lidí ve světě bez ohledu na to, jak se zdáme různí ve svém povolání, tak se všichni probouzíme pro stejný důvod, všichni žijeme pro jeden důvod: probouzíme se pro Jeho obraz a abychom milovali. Jsme synové a dcery dávno před tím, než jsme pastorové a vedoucí chval. Jsme synové a dcery dávno před tím, než jsme manželé a manželky. Vy můžete být ten nejlepší manžel pouze pokud jste na prvním místě [Boží] syn. Nejúžasnější manželka můžete být pouze, pokud prvně vidíte, že jste [Boží] dcera. - A takto jsme povolání žít. Jednota víry je, že se všichni budíme pro stejný důvod a to je chození v Jeho přirozenosti, chození v Jeho Lásce.

Zde to máte. Efeským 4:17 Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli, zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu. Zde říká, že ti lidé neví "kdo jsou", a že nevidí jasně, takže život marní věcmi, které nemají hodnotu nebo nevedou k životu. Podívejte se, co dále říká nám. Mluví zde k vám. Říká: Vy jste však Krista takto nepoznali - pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí. Obnovujte se pak duchem své mysli a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Skončím následujícím oddílem.

Koloským, kapitola 3. "Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem - to slovo "pokud" nezpochybňuje vaše spasení je to řecké slovo znamenající "od momentu", říká "od vašeho znovuzrození", neříká "Pokud jste snad spasení" Když jste již znovuzrození, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi;" - Proč? Protože jste zemřeli. Vidíte? Nemodlili jste se modlitbu, abyste šli do nebe, vy jste zemřeli. neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. {protože toto je pravda, tak} umrtvěte tedy své pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je všechno modlářství), - Všimli jste si? Říká usmrťte to. Neříká "udělejte novoroční předsevzetí", neříká "více se snažte", řekl "usmrťte". Jak to udělám, aniž bych se chytil do dělání skutků? Aniž bych se vystavoval selhání? Jak to prostě odložím? Tak, že si uvědomím, že jsem pro ty věci nebyl nikdy stvořen. Tím, že si uvědomím, že to nikdy nebyla moje stvořená hodnota/smysl. Tím, že osamotě přijdete před Boha a uznáte, že jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe a vaše tělo. Nikdy jste nebyli stvořeni, abyste žili na úkor těla jiného člověka. Byli jste stvořeni milovat. Přátelé, jediné co musíte chtít, je stát se Láskou. Přijít s tím osamotě před Boha a říct Mu to a Bůh vás začne uvnitř měnit. - způsobí, že uvidíte způsobem, jakým vidí On a způsobí, že budete žít tak, jako žije On.

Ve verši 8 říká že "VY" máte ty věci "ODLOŽIT". Neřekl zvládněte je. Řekl odložte je. Rozmohlo se nám zde "zvládání hněvu", ale on neřekl "zvládněte svůj hněv." On řekl "odložte ho". Takže co mám tedy udělat? Mám zvládat svůj hněv? Takže jsem opravdu nahněvaný na svého bratra, ale řeknu "To je v pohodě..." a vevnitř bude grr? Je to zvládání hněvu? Ne, to je pokrytectví. Sice mu nedávám najevo svůj hněv, ale jsem naštvaný. To je bláznivé, to je pokrytectví. To už by bylo lepší dát to najevo. Ale Ježíš říká odložte to. Nebyli jste stvořeni abyste se hněvali, protože jste nebyli stvořeni pro sebe a jediný důvod, proč jste naštvaní je, že si berete lidi osobně. My potřebujeme brát osobně Evangelium a potom se již nikdy nebudeme hněvat a budeme se dívat očima, kterými se dívá Ježíš. A pak uvidíme lidi tak, jak nás viděl On, a budeme po Zemi šířit Evangelium - nejen kázáním: "Obraťte se k Ježíši, abyste šli do nebe", ale tím, že žijete život zjevující Jeho Lásku.

Říká: Nelžete jedni druhým, - Proč bych nelhal druhým? Protože jsem svlékl toho starého člověka a oblékl jsem toho nového. Stejně - proč vlastně lžu? Protože se snažím chránit a zachránit, protože chci, abyste si mysleli, že něco jsem Lžete totiž jedině kvůli sobě a my již nyní druhým nelžeme, protože jsme zemřeli sobě. Nemusíme nic dokazovat, nepotřebujeme od druhých něco získat, již jsme všechno přijali: "Kristus v nás" Takže nebudeme lhát, protože jsme svlékli starého člověka a podívejte, koho jsme oblékli: "nového člověka". Kdo je tento "nový člověk"? který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. - Takže vidíte, o co Ježíši jde? Jde mu o to, aby vás obnovil zpět k Božímu Obrazu. Nejde Mu o to vzít vás jednoho dne autobusem do nebe. On vás obnovuje zpět k Božímu Obrazu. On byl příkladem života, aby vám ukázal, čím jste byli odpočátku. On přišel a stal se lží, aby vy jste se mohli stát pravdou. On se stal hříchem, aby vy jste mohli být svobodní. On byl oddělen od Boha, aby vy jste mohli být navždy připojeni. On byl vzkříšen z mrtvých, aby vy jste nikdy nezemřeli. To je Evangelium Ježíše Krista.

Takže říká, že jsme obnoveni v poznání podle Obrazu toho, který ho stvořil, a ve verši 12 říká "Proto". Tímto to uzavřu a moje modlitba za vás je, abyste jak to budu číst, dali své srdce této pravdě. Opravdu vás prosím, abyste se pokořili pod mocnou ruku Boží. Prosím neodejděte dnes s něčím, co by nebyla Láska. Prosím neodejděte odsud zranění, nahněvaní, neodcházejte naštvaní na bratra nebo sestru, neodcházejte s tím, že soudíte druhé. Bůh vám nic z toho neudělal. Pokud by měl něco takového vůči vám, nebyli byste teď spasení, neměli byste Božího Ducha a jednoho dne byste nešli do nebe. Takže proč se díváme na ostatní způsobem, kterým se On na nás nedíval? V Matouši 18 nazval "zlým služebníkem" toho muže, který prosil, aby mu odpustil dluh. Bylo mu odpuštěno všechno, co kdy dlužil obrátil se a uvěznil svého bližního, který mu něco dlužil. Tomu člověku jeho pán vše odpustil, ale svému bližnímu potom něco neodpustil. Když si spočítáte hodnotu těch peněz v dnešní měně, tak v 90-tých letech by to byl dluh asi 19 miliónů dolarů a ten druhý 500 dolarů. Tomu služebníku bylo odpuštěno 19 miliónů dolarů a škrtil svého bližního kvůli 500-ti dolarům. Bylo mu Bohem odpuštěno všechno, co dlužil, a neodpustil svému bližnímu. Bůh říká, že to byl zlý služebník, který je spoutaný, žije v temnotě a nezná pravdu. Nechci, abych to byl já nebo vy. Bůh nám odpustil všechno a my toto požehnání jenom nepřijímáme, my se stáváme tímto požehnáním. Nestačí být milován Bohem, je potřeba stát se Boží Láskou.

Koloským 3:12 Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, - To jste vy - milovaní, jste Jeho povolaní a vyvolení. Podívejte - "nikdo nepřichází k Otci, aniž by byl zavolán, nebo přitažen Ním". Vy máte touho po Bohu jedině pro to, že Bůh vás chce a přitahuje. Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, a pokud má někdo stížnost, tak neříká, aby to řešil s vedením, neříká, aby zavolal kamarádovi a řekl mu o tom, ale říká "Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy." Vidíte? Ani nemáte pravomoc někoho napravovat, dokud je nemilujete. Protože pokud vy jen máte pravdu a oni ne, tak ten přístup nezpůsobí Boží spravedlnost. Nemáte žádné právo napravit svého bratra, pokud ho nemilujete, a pokud proč je napomínáte není pro jejich dobro, a nenapomínáte je, protože jste frustrovaní. Nenapravujte ani svoje děti, protože vás vyvedly z míry, opanujte svoje srdce a napravte svoje děti, protože jsou víc, než co předvádí. Nenapravujete své děti, protože jste na ně naštvaní. Napravujte své děti, protože pro ně máte soucit a protože mají na víc, než co žijí. To se nazývá Láska a tak jsme povoláni, abychom milovali jedni druhé.

Takže verš 14 končí takto: Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.

Předám to za chvíli vašemu pastorovi, ale chci vám říct - pokud jste se nikdy znovu nenarodili, proč byste na sobě lpěli? Buďte upřímní, stejně nejste šťastní, život je pro vás boj, buďte upřímní, lidé vás můžou povzbudit i zlomit a daří se vám jen tak dobře, jak se daří věci. Pokud jste se nikdy nenarodili znovu, prosím znovuzroďte se dnes. Nechte ať vás krev Ježíše omyje a očistí, ať Duch Svatý přijde do vás a změní vás zevnitř. Právě teď jsou zde lidé, kteří se nikdy opravdu znovu nenarodili. Nikdy jste neřekli "Nechci žít pro sebe, chci žít pro Tvůj Obraz." Vím to ve svém srdci, je to tak 6 lidí, co zde sedí, kteří se nikdy nevydali Ježíši a neřekli "Zde je můj život Pane." Takže vás dnes zvu, abyste dnes přišli za mnou tam do bazénu a přijali ponoření do smrti, abyste mohli vstoupit do života.

Protože pokud semínko nezemře a nepadne do země, tak zůstane samo. Ale pokud semínko zemře a padne do země, pak vyroste a přinese úrodu. Váš život je jako plátno, Bůh na něj namaloval pár kopečků, ale jsou úplně holé, a dal na obrázek jedno malé semínko a to jste vy. A pokud to semínko nikdy nezemře a nepadne do země, tak tam bude sedět celý život a nikdy nic nezplodí. Ale pokud zemře a padne do země, tak se stane stromem. Řekněme, že to je semínko dubu a když vyroste, tak je tam velký dub. Máte tedy na plátně jeden dub a na podzim jsou najednou všude žaludy. Začalo to jedním žaludem, ale nyní je jich plný strom a spadnou na zem. Veverky je zahrabou po celém plátně, ptáci létají, perou se o ně a upouští je po celém plátně. Zdá se, že některé jsou snězeny a spolknuty, ale i tak jsou žaludy po celém plátně. A po nějaké době kvůli tomu, že jedno semínko zemřelo a vyrostlo, máte celé plátno porostlé duby a jsou na nich miliony žaludů. - Kvůli jedinému semínku, které zemřelo a vyrostlo. To může být váš život. A zde je dobrá zpráva: jednoduchá víra říká "Je to pravda."

Takže pokud jste se nikdy znovu nenarodili, znovuzroďte se dnes, bude pro nás čest vás pokřtít. Nebudu čekat, až přestanou bublinky, jen vás ponořím a zase vytáhnu. Pokud jste byli křesťané a nikdy jste nebyli pokřtěni, potom vás dnes zveme také na prohlášení Bohu, rodině, vašemu srdci: "Skončil jsem se životem pro sebe, dávám ho celý Tobě Bože." - On vás obmyje, osvobodí, a dá vám úplně nový život skrze Ježíše Krista. Pokud jste odpadli, odešli daleko a nedávno jste se vrátili "domů" a cítíte, že chcete znovu potvrdit své vydání, tak vás pokřtíme.

Žehnám vám, děkuji, že jste mě zde dnes nechali mluvit, ve jménu Ježíše...

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA) ?


Dan Mohler se setkal s Bohem a úplně se Mu vydal. Má velmi důvěrný vztah s Bohem Otcem, prožívá neustále Jeho realitu a zasahuje lidi kolem. Má zjevení Pravdy, Evangelia, vykoupení...

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-dobra-zprava-evangelium
HTML odkaz:
Nové stvoření: Dan Mohler > Dobrá zpráva
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-dobra-zprava-evangelium
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-dobra-zprava-evangelium">https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-dobra-zprava-evangelium</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>