NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Dobrá zpráva (Evangelium)

Dan Mohler - Dobrá zpráva

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Díky, díky... Zdravím všechny... Vítejte na nejlepším shromáždění dnešního dne. Můžete se posadit. Skvělý čas, že? Díky, že zde můžu být. Díky pastore. Máme úžasný víkend, kázali jsme celé dopoledne, a protože Evangelium dává život, tak nejsem unavený, ale opravdu nadšený. Takže jsme připraveni pokračovat? Amen? Amen.

Chci s vámi dnes sdílet jednu dobrou zprávu. Když slyšíte slovo "evangelium", tak "evangelium" znamená "dobrá zpráva". Když se narodil Ježíš, tak anděl říká pastýřům: "Hle přináším vám dobrou zprávu o veliké radosti." Nesnažíme se být šťastní lidé, nesnažíme se najít štěstí. Když rozumíme Pravdě, tak prostě máme radost. Takže chci trochu mluvit o té Pravdě. A potom každý, kdo se bude chtít namočit, tak vás ponoříme pod hladinu, a když přestanou bublinky, tak vás vytáhneme. Budete si jistí, že jste zemřeli, abyste mohli konečně žít. Ale teď žerty stranou.

V Evangeliu nemůžete žít, dokud nezemřete. Vy nepřijmete Ježíše do svého života, Ježíš se stane vaším životem. Vy Ho nepřidáváte ke svému starému způsobu myšlení a cítění. On vejde a dá vám úplně nový život. Úplně nový motiv proč žít, úplně nové oči, přes které se díváte, a úplně nové srdce, podle kterého žijete. Nazývá se to "znovuzrození". My jsme se nemodlili modlitbu, abychom šli do nebe. Nebe se vrátí zpět do nás. Celý svět potřebuje poznat tuto pravdu, ale oni se k ní nedostanou, pokud budeme kázat, že se potřebují dostat do nebe, ale tím, že budeme žít život lásky, milosti, odpuštění a budeme následovat Ježíše. Ježíš si nezasloužil nic z toho, co dostal na kříži, ale nestěžoval si, nebrečel, neříkal "Toto není fér, tohle by mi neměli dělat." Jen řekl "Otče odpusť jim, oni neví, co dělají." A Ježíš věděl, že pokud nám ukáže lásku, tak budeme moci uvidět její krásu, její moc a budeme inspirováni stát se láskou. Každý umí bránit svoje práva, každý se umí naštvat a hněvat se, ale kdo je připravený se pokořit, položit svůj život a milovat? To je následování Ježíše.

Možná Ježíši zpíváte, možná se k Němu modlíte, když jsou věci těžké, ale jsme povoláni Ho následovat. A pokud tyhle věci nenacházím v Ježíšově životě, tak je nechci mít ani ve svém životě. Už nemám žádný důvod být zraněný, uražený nebo zklamaný. Před 18 lety jsem zjistil, že to už nadále nikdy není o mně, že to je o Kristu ve mně a On je naděje slávy. Lidi, pro to jsme znovuzrození. Máme nové srdce, novou přirozenost, novou cestu. Musíme přestat dovolovat životu, aby určoval, kdo jsme, musíme přestat dovolovat zkušenostem říkat "jaký je Bůh", protože On je již zjevený skrze svého Syna. Skrze Ježíše víme, kdo a jaký Bůh je. A nyní skrze Ježíše poznáme, kdo opravdu jsme. Takže položíme svůj život, vezmeme svůj kříž a následujeme Ho.

V Matouši 16 řekl "Pokud někdo chce jít za mnou, ať prvně zapře sám sebe." Neřekl "Modlete se modlitbu, abyste šli do nebe." A já jsem šťastný, že půjdeme do nebe, ale tohle neřekl. Jsem šťastný, že budeme žít navěky, ale to není důvod, proč jsem křesťan. Jsem křesťan, abych naplnil to, k čemu mě stvořil. Jsem křesťan, abych svědčil o Jeho obrazu a o Jeho srdci. A aby to světlo, které ve mně zapálil, zářilo tak, aby ho ostatní mohli vidět. Už nepotřebuji, abyste pro mě cokoliv dělali, už jsem v pořádku. Konečně jsem na místě, kdy vás miluji, namísto abych vás potřeboval. A to vás osvobozuje, protože teď mě už nemůžete zklamat, nemůžete mě naštvat nebo frustrovat. A nyní vás už nemůžu použít jako výmluvu, proč nejsem v pořádku. Protože Pravda, které nyní rozumím, způsobuje, že jsem vždycky v pořádku. A pokud mi něco uděláte, proč je tak snadné kvůli tomu plakat? Neměl bych snad plakat za vás? Protože pokud mi uděláte něco špatného, tak vy nevíte kdo jste. Takže ve skutečnosti já nejsem ten, kdo má problém, vy jste v potížích, protože nevíte kdo jste. Protože pokud byste to věděli, tak byste se tak nechovali nebo nemluvili. Takže proč bych se měl urazit, proč bych tomu měl dovolit, aby mě to utvářelo, když mě už osvobodila pravda? Vidíte? Dny zatvrzelého srdce u mě již skončily, proto se neustále usmívám a vy to nemůžete nijak ovlivnit. Můžete mě zastřelit a stejně se budu navždy usmívat.

Bůh v Genesis stvořil člověka ke Svému obrazu. Četli jste to někdy ve své Bibli? Řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil člověka." Takže náš stvořený smysl a důvod, proč člověk žije, je "Boží obraz". Proto Ježíš řekl: "Pokud někdo chce jít za mnou, ať zapře sebe." Proč je to na prvním místě? Protože jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe. Byli jste stvořeni pro Boží obraz. A když člověk zhřešil a jedl ovoce z toho stromu v zahradě, tak Boží obraz ztratil. Byl oddělen od Lásky. Stále byl milován, ale již nebyl naroubovaný, takže přišel na mizinu, stal se vevnitř mrtvým a sebestředným.

Člověk jenom nezhřešil, ale převzal přirozenost toho, který je podvedl, a všechno, kým člověka Bůh udělal, se zdálo být ztracené. Protože Bůh řekl: "V den, kdy budeš jíst z toho stromu, jistě zemřeš." Víme, že nepadl na zem mrtvý, to znamená, že zemřelo všechno, co byl stvořen být. Ztratil svoji identitu/totožnost a ztratil Boží obraz. Takže co udělal Bůh? Poslal posledního Adama - druhého - posledního Adama. Jeho jméno je Ježíš. On naplnil, co první Adam nezvládl. On byl příkladem života, pro který jsme byli stvořeni. On nám ukázal, jak život opravdu vypadá. Ježíš je víc než váš zachránce, On je více než váš Král, Ježíš je váš vzor a příklad života. On nám ukázal, pro jaký život byl stvořen člověk, jinak by nikdy neřekl "Následujte mě." Řekl by pouze: "Uctívejte mě." Ale On řekl "Následujte mě." - Takže můžeme být jako On! Bible říká, že pokud říkáte, že v Něm zůstáváte, tak máte chodit, jako chodil On. Že? Amen.

Takže je zde dobrá zpráva. Když se podíváme na Ježíše, uvědomíme si, že On na kříži neodhaluje náš hřích, ale že náš hřích na kříži odstraňuje, aby nám ukázal, že máme pro Boha a Jeho Království obrovskou hodnotu. Kříž neodhaluje váš hřích, ale odstraňuje ho. Ježíš nezemřel, aby vás vzal do nebe. On zemřel, aby zaplatil cenu, aby se nebe mohlo vrátit zpět do vás. On přišel, aby hledal a zachránil, co bylo ztraceno. To není opilý člověk někde v parku. To je váš osud, vaše stvořená hodnota a váš smysl/účel v životě. Když toto v Zahradě zemřelo, tak Ježíš řekl "Nyní zemřu já, abych to znovu přivedl k životu." Zde je, co znamená být znovu narozen: Je obnoven duch vaší mysli, důvod a motivace vašeho života se úplně změní. Už nežijete nadále na úkor druhých, už světu kolem vás nedovolujete, aby vás určoval. Ale necháte Toho, který je ve vás, ukázat "kdo jste". Už nejste výsledkem vlivu světa a lidí. Jste výsledkem dokonaného Kristova díla.

Naneštěstí... Naneštěstí jsme byli učeni něco jiného, jiné cestě, ale musíme se obrátit na Tu pravou Cestu. Byli jsme učeni jiné cestě. Byli jsme učeni, že pokud vám lidi něco udělají, tak jste zranění, naštvaní, hněváte se a mstíte se. Ale Ježíš říká "Kde se rozmůže hřích, milost se rozmůže ještě víc." Říká "Boží dobrota vede lidi ke změně." Vy neodplácíte zlem za zlé, vy přemáháte zlo dobrem. Vidíte? Pokud bychom měli přemáhat zlo zlem, tak by Bůh neposlal svého Syna, aby nás zachránil, ale prostě by nás odsoudil a smetl. Ale namísto toho Bůh přemohl zlo tím, že poslal dobro. My nyní můžeme vystoupit z temnoty, ze zla, ze sobeckosti, a vstoupit rovnou do Krista. To znamená být křesťan. Pokud tomu nebudete rozumět, tak prostě jen budete chodit do církve a budete si myslet, že Bohu děláte "bohoslužbu", že se mu odvděčujete svými písněmi. Ale, On chce váš život, chce vaši dispozici/povahu, vaše emoce, vaše myšlení, vaše srdce, chce celý váš život. Pokud si nedáte pozor a nebudete tomuto rozumět, tak budete konkubína. Víte, co je konkubína? Ve Starém zákoně to byly ženy, které byly kolem krále a jediné, co dělaly, bylo, že sloužily králi, čekaly na krále a dělaly věci pro krále, a jednou za čas jednu z nich zavolal do svých komnat, strávila noc s králem a otřela se o královu slávu. Spousta křesťanů má mentalitu konkubíny. Slouží Pánu a myslí si, že k tomu jsou povoláni, a doufají, že se občas o Něj otřou, nebo že se jich dotkne. Vy nejste konkubína, jste Královna, jste Nevěsta. On nehledá přítelkyni na chvíli, On našel manželku. Sledujete? Dobře.

Takže zde je pointa. Když se znovu narodíme, tak zapřeme sebe. Vodní křest je znamením, že jsme zemřeli sami sobě. A říkám vám pravdu - pokud nikdy nezemřete sobě, tak nikdy nebudete svobodní, nikdy nebudete opravdu žít. Lidé kolem vás vás budou moci zklamat, budete se ospravedlňovat tím, čím procházíte, a zaručeně zůstanete stejní. Pokud si budete držet právo "mít právo", nikdy nepoznáte svobodu. Když se stanete křesťanem, tak se vzdáte všech svých práv, abyste získali jediné - vypadat jako váš Otec. A pokud něco nenajdete v životě Ježíše, tak ať to není ani ve vašem životě.

Takže vás dnes povzbuzuji, abyste věděli, že se můžete znovu narodit. Pokud již jste znovuzrození, tak to je skvělé, jen se ujistěte, že přidáte toto zjevení k vaší víře. Nejste křesťané kvůli požehnání. Nejste křesťané pro zaopatření. Nejste křesťané, aby vám Bůh všechno spravil. Jste křesťané, aby vás On proměnil zevnitř ven. Nejsme zde dnes v neděli ráno kvůli tomu, co pro nás může udělat. Jsme zde pro to, jak nás může učinit, abychom vypadali více jako On. Milost vás dnes vzbudila - důvodem, proč jste naživu, je milost. Milost vás dnes vzbudila, aby vám dala další den, abyste mohli vypadat jako váš Otec. Ne pro to, aby vám všichni činili dobře a všechny okolnosti byly perfektní. ON vám dal další den na to, abyste vypadali jako On a zanechali odkaz, který navěky přinese slávu Jeho jménu. Poslouchejte dobře. Váš život je dar. Není to otročina nebo břemeno. Váš život je dar. Máte tuto krátkou příležitost nazvanou "život", abyste ho žili způsobem, který mluví navěky. Můžete se zaseknout v nějaké situaci, můžete uvíznout v povrchní bolesti, v tom, co někdo řekl, v pomluvách a podobně, a hrozivě minout důvod, proč Duch Boží žije ve vás. Neříkám, že nepůjdete do nebe, ale není to dobrý odkaz/dílo. Máte tuto obrovskou příležitost žít život takovým způsobem, že to přinese slávu Jeho jménu navždy. Máte jednu krátkou příležitost, teď jste zde a vzápětí jste pryč, ale váš život může jménem Krále mluvit navždy.

Chci vás k tomu dnes pozvat. A chci sdílet jednu jednoduchou pravdu ohledně vodního křtu. Pokud máte Bibli, podívejte se do Římanům 6. kapitoly. Jsem šťastný... Jak říkal pastor, Energizér králíček nemá šanci udržet krok s tím, co je v mém duchu. Dostaneme ho každý den, zaručeně. Jeho bubnování ustane, ale Evangelium bude znít navěky.

Říká se zde "Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?" Vidíte? Je to více, než se modlit modlitbu, abychom šli do nebe. Je to více, než že jsme cítili lítost a poprosili, aby nám Bůh odpustil. My jsme zemřeli hříchu. Uvědomili jsme si, že jsme nebyli stvořeni pro hřích, nebyli jsme stvořeni pro sebe, byli jsme stvořeni pro Jeho obraz. A říkáme "Končím s žitím té lži." Ale neprobudíme se s tím, že se budeme snažit žít lépe. Vzbudíme se a budeme přijatí Bohem, budeme věřit, že jsme synové. Nebudeme se snažit nehřešit, ale budeme se považovat za vskutku mrtvé hříchu. Vzbudíme se ráno přijatí, odpuštění, spravedliví a s tím, že jsme Boží vůlí. Pokud učiníme strom dobrý, ovoce bude dobré. Já se nemusím snažit změnit, já se něčím stanu a jsem proměňován milostí skrze víru. Pokud se vzbudíte a budete se snažit nehřešit, budete selhávat. Pokud se vzbudíte a budete věřit, že jste Jeho, tak začnete žít, "jako že jste Jeho", začnete myslet, jako že jste Jeho. Pokud si budete myslet, že jste konkubína, tak budete žít jako konkubína. Ale pokud budete myslet, že jste nevěsta, potom ponesete ovoce nevěsty. Vidíte? Pokud se Bohu povede změnit náš pohled, tak může změnit náš život.

Takže jsme mrtví hříchu. Říká: Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. Jsme-li s ním tedy ztotožněni podobou ve smrti, jistě budeme ztotožněni i podobou vzkříšení. Víme přece, že náš starý člověk/život byl ukřižován s ním, aby bylo umlčeno hříšné tělo, abychom již dále neotročili hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také žijeme. Víme přece, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale že žije, žije Bohu. Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Není to dobrá zpráva?

Když jste křtěni vodou, tak jdete pod vodu. Vodní křest symbolizuje smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše. Voda symbolizuje Jeho hrob. Důvodem, proč ponořujeme celé tělo, je, že On byl dán do hrobu. Důvodem, proč vaše tělo pak vytáhneme, je, že On vstal z mrtvých. Boží mocí jde všechno, co jste kdy udělali a čím jste kdy byli/prošli, pod vodu, všechny hříchy jsou odpuštěny, každá chyba, kterou jste kdy udělali, všechno, co jste kdy udělali a co vám někdo udělal, je mrtvé. Ten člověk zemře. Není to o lítosti, vině, odsouzení nebo hanbě. Není to o zranění, nebo že teď musíte vynahradit za svoji minulost. Je to vírou nazvání toho starého mrtvým, abyste mohli obléci úplně nový život. Není to vracet se do minulosti a snažit se ji vyřešit Evangeliem. Vy berete minulost skrze Evangelium a minulost je smyta pryč. A to, jak jste se kvůli minulosti cítili, se začne měnit kvůli pravdě. A potom namísto abyste byli zranění, tak máte bolest za druhé, namísto abyste se sami litovali, tak toužíte, aby všichni viděli jasně. Namísto abyste byli rozhněvaní a frustrovaní, tak denně pokládáte svůj život, jako Ježíš a říkáte "Odpusť jim, Otče, nevědí, co činí." Tím nebudete rohožka, tím budete Boží muži a ženy a pomůže vám to chodit v moci lásky.

Každý zvládne být naštvaný, kdokoliv může být frustrovaný, pokud žijete frustrovaní, tak nejste na světě nijak výjimeční. Jste výjimeční, pokud máte moudrost a vidíte dál, za to a žijete svůj život s radostí tváří v tvář tomu všemu. To ukazuje, že opravdu rozumíte. Ovoce vašeho života ukazuje, co vidíte a čemu věříte. Amen?

Kolik mám času? Upřímně. Mám už skončit? Určitě? Dobře... Jsi si jistý? To by mohlo být nebezpečné. Nebojte se, nebudu to natahovat. Chci něco přečíst. Dva verše? Kapitoly?

Efeským 4. kapitola. Pavel zde hovoří o obdarováních v Těle Kristově, a že tyto obdarování jsou pro přípravu a vybavení svatých ke službě. Říká, že tyto obdarování budeme mít, abychom již nadále nebyli zmítáni a unášeni každým větrem učení, abychom měli jedno srdce, byli jedné mysli, byli založeni v jedné víře. Jak můžeme žít v takové jednotě, když máme tolik různých povolání, obdarování, různé osobnosti? Jak můžeme být jedné mysli a v jednotě, když je taková různost? Je to možné takto - ve vaší milosti, ve vašem obdarování, povolání, ať je to uctívání, misie, lidé bez domova, staří lidé nebo prostě milování lidí ve světě, tak bez ohledu na to, jak se zdá, že máme různá povolání, tak se všichni probouzíme pro stejný důvod a všichni žijeme pro jeden důvod: probouzíme se, abychom byli Jeho obrazem a abychom milovali. Jsme synové a dcery dávno předtím, než jsme pastoři a vedoucí chval. Jsme synové a dcery dávno předtím, než jsme manželé a manželky. Vy můžete být ten nejlepší manžel, pouze pokud jste na prvním místě Boží syn. Nejúžasnější manželka můžete být pouze, pokud prvně vidíte, že jste Boží dcera. A takto jsme povoláni žít. Jednota víry je, že se všichni probouzíme pro stejný důvod - chodit v Jeho přirozenosti, chodit v Jeho lásce.

Zde to máte. Efeským 4:17 Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli, zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu. Zde říká, že ti lidé nevědí "kdo jsou", a že nevidí jasně, takže život tratí na věci, které nemají hodnotu nebo nevedou k životu. Podívejte se, co dále říká nám. Mluví zde k vám. Říká: Vy jste však Krista takto nepoznali, pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí. Obnovujte se pak duchem své mysli a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Skončím posledním oddílem. Slibuji.

Koloským 3. kapitola. Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem - to slovo "pokud" nezpochybňuje vaše spasení. Je tam řecké slovo znamenající "od momentu". Říká "od vašeho znovuzrození", neříká "pokud jste opravdu spasení". Když jste znovuzrození, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; - Proč? Protože jste zemřeli. Vidíte? Nemodlili jste se modlitbu, abyste šli do nebe, vy jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Protože to je pravda, tak umrtvěte tedy své pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je všechno modlářství), - Všimli jste si? Říká "usmrťte to". Neříká "udělejte novoroční předsevzetí", neříká "více se snažte", řekl "usmrťte". Jak to udělám, aniž bych se chytil do skutkaření? Aniž bych se vystavoval selhání? Jak to prostě odložím? Tak, že si uvědomím, že jsem pro ty věci nebyl nikdy stvořen. Tím, že si uvědomím, že to nikdy nebyla moje stvořená hodnota/smysl. Tím, že se budete s Bohem setkávat o samotě v modlitbě a vyjádříte Mu, že si uvědomujete, že jste nebyli stvořeni žít pro sebe a vaše tělo. Nikdy jste nebyli stvořeni, abyste žili na úkor těla jiného člověka. Byli jste stvořeni milovat. Přátelé, to jediné, co je potřeba, je opravdu chtít stát se láskou a být s tím o samotě s Bohem, říct Mu to a Bůh vás začne uvnitř měnit. Způsobí, že budete vidět způsobem, jakým vidí On, abyste mohli žít tak, jak žije On.

Ve verši 8 říká, že "VY" máte ty věci "ODLOŽIT". Neříká "zvládněte je." Říká "odložte je." Rozmohlo se nám zde tzv. "zvládání hněvu", ale on neřekl "zvládejte svůj hněv." On řekl "odložte ho". Takže co mám tedy udělat? Mám zvládat svůj hněv? Takže jsem opravdu nahněvaný na svého bratra, ale řeknu "To je v pohodě...", ale vevnitř ve mně bude "grrr"? Je to zvládání hněvu? Ne, to je pokrytectví. Sice mu nedávám najevo svůj hněv, ale jsem naštvaný. To je pošetilé, to je pokrytectví. To už by bylo lepší dát to najevo. Ale Ježíš říká "odložte to." Nebyli jste stvořeni, abyste se hněvali, protože jste nebyli stvořeni pro sebe. A jediný důvod, proč jste naštvaní je, že si berete lidi osobně. My potřebujeme brát osobně Evangelium a potom se už nikdy nebudeme hněvat a budeme se dívat očima, kterýma se dívá Ježíš. A budeme vidět lidi tak, jak nás viděl On, a budeme po Zemi šířit Evangelium. Ne kázáním: "Obraťte se k Ježíši, abyste šli do nebe", ale tím, že žijete život zjevující Jeho lásku.

Už končím. Říká: Nelžete jedni druhým... Proč bych nelhal druhým? Protože jsem svlékl toho starého člověka a oblékl jsem toho nového. Stejně - proč vlastně lžu? Protože se snažím chránit a zachránit sebe, protože chci, abyste si mysleli, že jsem někdo. Lžete totiž jedině kvůli sobě. Ale my už druhým nelžeme, protože jsme zemřeli sobě. Nemusíme nic dokazovat, nepotřebujeme nic od druhých lidí, již jsme všechno přijali: "Kristus v nás!" Takže už nebudeme lhát, protože jsme svlékli starého člověka a podívejte, koho jsme oblékli: "nového člověka". Kdo je tento "nový člověk"? Který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Takže vidíte, o co Ježíši jde? Jde mu o to, aby vás obnovil zpět k Božímu Obrazu. Nejde Mu o to vzít vás jednoho dne do nebe. On vás obnovuje zpět k Božímu Obrazu. On žil příklad života, aby vám ukázal, čím jste byli na počátku. On přišel a stal se lží, abyste se vy mohli stát pravdou. On se stal hříchem, abyste mohli být svobodní. On byl oddělen od Boha, abyste mohli být navždy připojeni. On byl vzkříšen z mrtvých, abyste nikdy nezemřeli. To je Evangelium Ježíše Krista.

Takže říká, že jsme obnoveni v poznání podle Obrazu toho, který ho stvořil, a ve verši 12 říká "Proto". Tímto to uzavřu a moje modlitba za vás je, abyste, jak to budu číst, dali své srdce této pravdě. Opravdu vás prosím, abyste se pokořili pod mocnou ruku Boží. Prosím neodejděte dnes s něčím, co by nebyla Láska. Prosím neodejděte odsud zranění, nahněvaní, neodcházejte naštvaní na bratra nebo sestru, neodcházejte s tím, že byste soudili druhé. Bůh vám nic z toho neudělal. Pokud by Bůh udělal něco takového vám, nebyli byste teď spasení, neměli byste Božího Ducha a jednoho dne byste nešli do nebe. Takže proč se díváme na ostatní způsobem, kterým se On na nás nedíval? V Matouši 18 nazval "zlým služebníkem" muže, který prosil, aby mu bylo odpuštěno. Bylo mu odpuštěno všechno, co dlužil, ale obratem uvěznil svého bližního, který mu dlužil něco málo. Tomu člověku jeho pán vše odpustil, ale on svému bližnímu potom něco neodpustil. Když spočítáte hodnotu těch peněz v dnešní měně, tak v 90. letech by to byl dluh asi 19 miliónů dolarů a 500 dolarů. Tomu služebníku byl odpuštěn dluh 19 miliónů dolarů a škrtil svého bližního kvůli 500 dolarům. Bylo mu Bohem odpuštěno všechno, co dlužil, ale neodpustil svému bližnímu. Bůh říká, že to byl zlý služebník, který je spoutaný, žije ve vnější temnotě a nezná pravdu. Nechci, abych to byl já nebo vy. Bůh nám odpustil všechno a my to jenom nepřijímáme, my se tím také stáváme. Nestačí být milován Bohem, je potřeba stát se Boží láskou.

Takže to konečně přečtu. Koloským 3:12 Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, ... - To jste vy - milovaní, jste Jeho povolaní a vyvolení. Podívejte "nikdo nepřichází k Otci, aniž by byl zavolán nebo přitažen Ním". Vy máte touhu po Bohu jedině proto, že Bůh vás chce a přitahuje. Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, a pokud má někdo stížnost, tak neříká, aby to řešil s vedením, neříká, aby zavolal kamarádovi a řekl mu o tom, ale říká "Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy." Vidíte? Ani nemáte pravomoc někoho napravovat, dokud je nemilujete. Protože pokud je to tak, že vy máte pravdu a oni ne, tak tento přístup nepůsobí Boží spravedlnost. Nemáte žádné právo napravovat svého bratra, pokud ho nemilujete, a pokud v čem ho napomínáte, není pro jeho dobro. Ne protože jste frustrovaní. Nenapravujte ani svoje děti, protože vás vyvedly z míry, opanujte svoje srdce a napravte svoje děti, protože jsou víc, než co předvádí. Nenapravujete své děti, protože jste na ně naštvaní. Napravujete své děti, protože pro ně máte soucit a protože jsou víc, než co žijí. To se nazývá Láska a k tomu jsme povoláni, abychom milovali jedni druhé.

Takže verš 14 končí takto: Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.

Předám to vašemu pastorovi, ale chci vám říct: "Pokud jste se nikdy znovu nenarodili, proč byste na sobě lpěli? Buďte upřímní, stejně nejste šťastní, život je pro vás boj, buďte upřímní, lidé vás můžou povzbudit i zlomit a daří se vám jen tak dobře, jak se daří věci." Pokud jste se nikdy nenarodili znovu, prosím znovuzroďte se dnes. Nechte, ať vás krev Ježíše omyje a očistí, ať Duch Svatý přijde do vás a změní vás zevnitř.

Právě teď jsou zde lidé, kteří se nikdy opravdu znovu nenarodili. Nikdy jste neřekli "Nechci žít pro sebe, chci žít pro Tvůj Obraz." Vím to ve svém srdci, je to tak 6 lidí, co zde sedí, kteří se nikdy nevydali Ježíši a neřekli "Zde je můj život Pane." Takže vás zvu, abyste dnes šli se mnou tam do bazénu a přijali ponoření smrti, abyste mohli vstoupit do života vzkříšení.

Protože pokud semínko nezemře a nepadne do země, tak zůstane samo. Ale pokud semínko zemře a padne do země, pak vyroste a přinese úrodu. Představte si váš život jako plátno. Bůh na něj namaloval pár kopečků, ale jsou úplně holé, a dal na obrázek jedno malé semínko a to jste vy. A pokud to semínko nikdy nezemře a nepadne do země, tak tam bude sedět celý život a nikdy nic nezplodí. Ale pokud zemře a padne do země, tak se stane stromem. Řekněme, že to je semínko dubu, a když vyroste, tak je tam velký dub. Máte tedy na plátně jeden dub a na podzim jsou najednou všude žaludy. Začalo to jedním, ale nyní je jich plný strom a spadnou na zem. Veverky je zahrabou po celém plátně, ptáci létají, perou se o ně a upouští je po celém plátně. Některá jsou snězena, pohlcena, ale přesto jsou semínka po celém plátně. A po nějaké době kvůli tomu, že jedno semínko zemřelo a vyrostlo, máte celé plátno porostlé duby a jsou na nich miliony žaludů. Kvůli jedinému semínku, které zemřelo a vyrostlo. To může být váš život. A zde je dobrá zpráva: prostá víra říká "Je to pravda."

Takže pokud jste se nikdy znovu nenarodili, znovuzroďte se dnes, bude pro nás čest vás pokřtít. Nebudu čekat, až přestanou bublinky, jen vás ponořím a zase vytáhnu. A pokud jste se stali křesťany a nebyli jste zatím pokřtěni, potom vás dnes zveme také na prohlášení Bohu, rodině, vašemu srdci: "Skončil jsem se životem pro sebe, dávám ho celý Tobě, Bože." On vás obmyje, osvobodí a dá vám úplně nový život skrze Ježíše Krista. Pokud jste odpadli, odešli daleko a nedávno jste se vrátili "domů" a cítíte, že chcete znovu potvrdit své vydání, tak vás pokřtíme.

Žehnám vám, děkuji, že jsem k vám dnes mohl mluvit, ve jménu Ježíše.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky