NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Intimita s Bohem (2008) - část 1.

Dan Mohler - Intimita s Bohem - (r. 2008) - část 1.

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[Krátký úryvek ze začátku jednoho starého kázání]]

Nejsme zde, abychom učili nějaké doktríny nebo filozofii. Celý svůj křesťanský život žijete z vašeho vztahu s Ním a Bůh je skutečný a je Otec. A o tom budeme trochu mluvit.

Víte, mluvíme hodně o uzdravení, o různých věcech a používám termín "podle příručky" - ví každý, co tím myslím? Právě v těchto věcech to často není jednání "podle příručky", ale být veden Duchem. Je to život, který je veden Duchem. Myslím, že často různé věci v křesťanství obrátíme na metody a techniky a ani si neuvědomíme, že to děláme. Máme "Jak na ..", "3 cesty jak.." a někdy vytrhneme život ze vztahu s Otcem skrze Ježíše Krista, který bychom měli mít, a máme spoustu věcí "co máme dělat" a co "nemáme dělat", které se nám vkradou do života a takové to "to bys neměl dělat" nebo "měl bys dělat toto". A je to jako bychom žili zde "dole" s vyznáním, že jsme křesťané, a Bůh byl někde "tam nahoře", nebo něco podobného. A přitom máme být jedno s Ním. On je v nás. |~|

Jsem tak vášnivý a přesvědčený o věcech jako je služba, uzdravení a spoustě Písma, co je v mém srdci, ale chci, abyste porozuměli, že to všechno může plynout pouze ze vztahu a to vztahu s Ním. Skrze váš modlitební život, skrze vaše obecenství a sdílení s Duchem Božím, odtud teče ta řeka. Víte, my se nesnažíme vás naučit a) b) c), nesnažíme učit, že 1 a 1 jsou dvě. || Jméno Ježíš není synonymum "abrakadabra". Nesnažíme se vytáhnout králíka z klobouku. Nemůžete použít Jeho jméno s mocí, pokud neznáte tu osobu, která to jméno má, a čeho bylo dosaženo křížem a vzkříšením, a bez toho, aniž byste rozuměli, že nyní sedí po pravici a jeho krev je na slitovnici a lidem byla dána milost. - A Boží Láska vás bude motivovat, ona vás zavazuje. A toto je velká věc, protože pokud si nedáme pozor, tak budeme číst různé knížky a zkoušet najít cesty, jak způsobit průlom, a budeme se snažit modlit "ty pravé" modlitby a říkat správné věci. Viděl jsem tohle mockrát, obzvláště s uzdravením, kdy lidé se snaží modlit "ty pravé modlitby". Já jsem viděl mnoho lidí uzdravených, kdy jsem se ve skutečnosti ani nic nemodlil. Bůh prostě přišel a uzdravil, protože je Bůh, prostě jsem řekl jen "Buď svobodný", "Buď zdravý", nebo jsem jen řekl Jeho jméno a On přišel.

Chci vás všechny dnes povzbudit - dveře ke vztahu s Pánem jsou dokořán, ale je milión věcí, které se snaží vás zadržet. Satan se opravdu bojí, že bychom si rozvinuli společenství s Bohem, protože ať si to uvědomujeme nebo ne, tak jsme byli tolik zvyklí poslouchat ďáblův hlas a žít v jeho sféře emocí. Doufám, že jsem vás neztratil. Neříkám, že jsme ztraceni, říkám, že jsme byli vychováni padlým člověkem. Cesta, která se zdá být člověku správná, se stala převládající v běžném myšlení. A pouze skrze vztah a to, že jdeme do Jeho Slova, a skrze obecenství a přijímání Boží Lásky [se to změní]... - Dokonce ani čtení vaší Bible.. Dokonce i když čtete svoji Bibli, tak ji můžete číst, abyste získali poznání, anebo můžete číst Bibli s vědomím, že to je hlas Živého Boha.

Můžete číst Bibli, jen abyste si ujasnili věci, můžete číst Bibli, abyste měli pravdu v nějakém případě. - Blé. Dokonce můžete zkusit podporovat vaši pýchu - číst Bibli a říct "vidíš, já ti to říkal". - Ne, stejně to řekl Bůh, takže... :D Neberte svoji Bibli, abyste ji četli kvůli informacím. Neberte ji jako jiné knihy, které jste v životě četli. Vezměte ji a ctěte ji - ne že byste ji ctili jako knihu, ale vezměte ji a ctěte ji jako Slovo Boží a mluvte k Otci. Přivítejte Ducha Svatého, požádejte ho, aby otevřel vaše srdce, abyste uviděli, co Pán říká a přinesl zjevení. "Děkuji Ti, že mě tolik miluješ, že jsi poslal Své Slovo". Rozumíte, co říkám?

Je to o místě, kde všechno co děláte, děláte skrze vztah. Navažte tento vztah, protože pak se naučíte slyšet Boží hlas. Hodně lidí říká "Bůh nemluví". - Jan 16 říká, že když přijde Pomocník, tak nebude mluvit sám od sebe, ale to co slyší. Takže ho někdo musí slyšet - zřejmě lidé, kteří jsou otevření slyšet. :D Pokud říkáte, že nemluví, pak zřejmě neslyšíte, ale hádám, že něco slyšíte. Ďábel miluje, když jsme ve tmě, Bůh chce, abychom chodili ve světle. V tomto vztahu se dostanete do světla. Co říká ve zjevení? "Hle stojím u dveří a klepu." Ke komu tam mluví? Kdo ví? K církvi. Mysleli byste, že mluví k nespaseným, k nevěřícím. Ne, ve Zjevení mluví k církvi. Dokonce v Efeské církvi dělali vše správně, ale opustili svoji první Lásku. - On nyní klepe na dveře. "Pokud otevřete já vejdu a budu s vámi večeřet" - to zní intimně. To zní jako to bylo se Zacheem "Dnes chci jíst u tebe v domě, slez ze stromu." "Přestaň mě hledat, dívat se na mě, pojď a měj společenství se mnou." To je skvělé ne? [zvuk klepání na něco] - Doufám, že tak nezní něčí srdce. :D Pokud ano, budeme se za vás hned modlit. :D Otevři, já vejdu a co? Budu s tebou večeřet. Všimněte si, jaká je podmínka - jen musíte otevřít. Byli byste překvapeni, jak je usazená pýcha v lidských životech. Předsudky, názory, a podobné věci vás mohou držet od toho co potřebujeme nejvíc - otevřít se a učinit se zranitelnými všemohoucímu Bohu.

Miluji za sebou zavřít dveře své ložnice, když vím.. mám takovou svou představu - zavřu dveře a vím, že nikdo na světě neví, že tam jsem kromě Něho. A je to skutečné, jsem tam, protože tam chci být. Nikdo nemusí vědět, že tam jsem, On ví, že jsem tam a já to miluji. Opustil jsem to místo, jen abych vás zde přišel pozdravit, ale byl jsem na tom místě před chvílí a prostě to miluji. Miluji když za sebou zavřu dveře, lehnu si na postel a dívám se nahoru a mluvím s Otcem. Čestně, Jeho přítomnost - ne že ji musíte vždycky cítit, ale Jeho přítomnost přijde a je na mně, On mě miluje a vychovává mě, já se Ho ptám na otázky, mluvím s Ním a děkuji Mu za věci. Mám intimitu s Otcem, je to dobrá věc. Naneštěstí je to cizí myšlenka pro většinu křesťanů, kteří se [na místo toho] snaží žít dobré životy, "lepší životy", "jiné životy" - a to není Život. Je to o tom být jedno s Ním, chodit s Ním, mít společenství s Ním. Takže pokud se s Ním takto setkáváme, tak to "kdo je On" se dostává do nás a potom nebudeme žít ze skutků, nebudeme se modlit za nemocné jen proto, že to máme dělat. To je suché, ne? Vy se nemodlíte za nemocné, protože to je správná věc, stejně jako nepřestanete dělat něco jiného jen proto, že to je správná věc. V tom není žádné zjevení Jeho Lásky. Pokud tam něco je, pak je to hlas odsouzení, který čeká, aby udeřil, pokud selžete. Je to tak?

Pokud začnete vstupovat do vztahu s Bohem, tak umístíte svoje srdce na místo, kde je čisté. - Právě teď je moje svědomí čisté před Bohem, protože bez ohledu na to, co si kdo myslí, tak sledujte - miluji toto říct - "já vím, co mě motivuje, vím co mě bere, vím z čeho žiji svůj den, znám to "proč", které je za mým životem." A je napsané, že pokud mě moje srdce neodsuzuje, mám smělou důvěru k Bohu. Takže když jsem osamotě s Bohem, tak je tam smělá důvěra se kterou se s ním můžu sdílet a mít s Ním obecenství, protože jsem tam z důvodu, že tam chci být, protože je můj Otec. Jsem tam, protože On řekl "dveře jsou otevřené vejdi směle dovnitř".

Takže i když riskuji, že se budu opakovat, tak chci, abychom věděli, že my neučíme tyhle věci, abyste "šli a modlili se za nemocné, aby byli uzdraveni" - mělo by to plynout z toho, že máte zjevení toho, kdo je On, mělo by to být z naší intimnosti s Ním a našeho vztahu s Otcem. Ok?

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky