NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Nové stvoření - LCF 31.7.2008 - část

Dan Mohler - Nové stvoření - LCF 31.7.2008 - část

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[část 1. a také poslední :‑) - začátek překladu v 67:48, předchází různá svědectví lidí o uzdravení a Boží moci]]

Kapitola Římanům 5 je tolik mocná - ve smyslu, že popisuje mnoho. Popisuje Boží Lásku, která nás přišla zachránit, v době, kdy jsme byli padlí. Musíte rozumět, že jsme byli na počátku stvořeni k Božímu obrazu a člověk padl - jmenoval se Adam a jeho žena byla Eva. Zde se mluví o tom, že jsme všichni byli narozeni do Adama. Takže protože jeden člověk zhřešil, všichni zhřešili. Jinými slovy "každý z nás jsme se narodili do toho hříchu, do té přirozenosti, do pádu člověka". Každý z nás. Ok? Takže je tam dilema. Ale Bůh ve své velké Lásce k nám, když jsme byli ještě hříšníci a narození do hříchu, tak On poslal svého Syna, aby za nás zemřel. Co tím říká? "Pád není vaše stvořená hodnota a Já vás povolávám k původní hodnotě, chci vás z toho dostat a dostat vás do Mě." Takže jsme znovu narozeni. "Nenarodí li se kdo znovu, nemůže vidět Boží Království" - což znamená, že pokud je znovuzrozený, uvidí Boží Království. A to je působení Krále zde na Zemi, vládu Krále, způsob, jakým se Bůh pohybuje a jak plyne to, co je na nebi, na Zem. Věřím, že do toho nemusíme zacházet.

Když toto Ježíš řekl Nikodémovi v Janovi 3, Nikodém řekl "Víme, že jsi učitel poslaný od Boha, protože nikdo nemůže dělat věci, které děláš, aniž by Bůh byl s ním." Takže tam neříká "nikdo nemůže říkat věci, které říkáš" - takže to není o vašem kázání, je to o tom, co děláte. Slyšeli jste dnes všechny ty svědectví, co jste měli? Wow. Řeknete si "to není možné - ruce, nohy, játra - to musí být Bůh, Bůh je s těmi lidmi, Bůh slyšel ty modlitby." Všechny ty svědectví, které jste říkali, tak to dělal Bůh, správně? Takže "nikdo nemůže dělat věci, které děláš, aniž by Bůh byl s ním". Pokud já jsem tam stál [jedno ze svědectví] a žertem říkám k tomu "spadlému močovému měchýři", aby se "zvedl" a on se zvedne, kdo ví, že Bůh je s vámi? Já sem se bavil a chystal jsem se modlit, jen sem si z toho dělal trochu legraci a Duch Svatý na to skočil a močový měchýř si řekl "budu se muset zvednout dřív nebo později, tak proč ne hned a bylo to". To se mi líbí, to je skvělé. Co když tomu budeme věřit? Co když v tomto budeme prostí jako děti?

Vidíte? Nikodém říká "Nikdo nemůže dělat věci, které děláš, aniž by Bůh byl s ním." Kdo z vás ví, že Ježíš by mohl odpovědět hodně věcí? "Já jsem beránek obětovaný před založením světa...." Ale on se na něj podíval a říká mu "Pokud se člověk nenarodí znovu, tak neuvidí Boží Království". Co říká? "Nikodéme, [zázraky] co vidíš, to je Boží Království a pokud se znovuzrodíš, tak můžeš zažívat co co dělám Já. Ty to můžeš dělat také a skrze Mě to bude možné". Uvědomte si, jak je Ježíš skvělý - Nikodém přijde a říká "nikdo nemůže dělat..." a On mu na to říká "pokud se člověk znovu nenarodí..." Prohlašuje "Věci, které vidíš, to je plynutí Království skrze mě, protože mám správný [/spravedlivý] vztah s Bohem a nemám překážku hříchu, ale jsem Beránek, který byl obětován a snímám hřích a pokud se znovu narodíš, tak můžeš také chodit/žít v Království a dělat věci, které dělám. A věci, které dělám, můžeš dělat také, protože také můžeš být spravedlivý ve vztahu s Bohem". To je tak bohaté. Wow.

Takže On se stal tělem, vzal na sebe podobu těla a byl učiněn hříchem, takže by se doslova dalo říct, že On zaujal naše místo v Adamovi a pádu, aby nás dostal zpět do Něj. On se stal tím, čím jsme byli my, aby my jsme se mohli stát čím je On - božím synem, akorát On je Syn - má jméno nad každé jméno - ale my jsme co? Synové a dcery. Je to rouhání? Ne, byli jsme stvořeni synové a dcery? Je ON Otec? Znamená to, že co je v Otci, to je také v nás? Staví nás to dokonce na místo rodinných příslušníků a dědičnosti, genetiky? Wow. To není rouhání, to je moje stvořená hodnota/smysl a já jsem dítě Krále. Správně? Ha, to jsem pak princ :D. Cítím se skvěle, je skvělé tomu věřit. Řeknete "jsi mimo".. Ne, jsem mimo svoji starou mysl, jsem mimo mysl jiných lidí, ale jsem v mysli Kristově. Amen?

Toto je Evangelium. Narodili jsme se do Adama a Bůh nás vzal z Adama a umístil nás do Krista. Koloským 1 říká, že Kristus ve vás je naděje slávy a že to je to tajemství, které bylo odhaleno pohanům. A Pavel říká "je to On, koho kážeme a napomínáme každého, aby to bylo úplné". Kristus v nás. Takže co je naděje Boží slávy v mém životě? Sláva velice jednoduše znamená "zjevné/projevené Boží vlastnosti" - očividné věci, vidění Božího pohybu. Sláva může být shrnuta jako jakýkoliv projev Božích vlastností. Není to zlehčování slova "sláva", je to jen zesumírování. Takže Kristus ve mně je nadějí manifestace Boha. Takže když se ona [[jedno svědectví]] modlí na odstavném parkovišti za alkoholika bez košile a on říká "co se to píp píp děje", tak projevená Boží vlastnost je Kristus v ní, který proudí z ní, protože ona uvolňuje víru, která pracuje skrze Lásku. Takže buď může kolem toho muže projít s nezájmem, nebo se na něj může podívat a uvidět, že potřebuje Lásku. To je rozdíl mezi tím "chodit s Ježíšem důvěrně" a tím "nebýt si moc jistý" - protože tehdy se zapojí sebevědomí, vědomí si sebe, nejistota, malé sebevědomí a neotevřeme svoje ústa a neuvolníme Království. - Ale co když "Kristus ve vás" je nadějí slávy a ovládá/vládne vaši identitu a vidíte, kdo jste v Něm, a nemůžete to ani pojmout. Není to skvělé?

Sledujte Římanům 5 - máme zde "proto". Vždy když narazím na "proto/když", tak to znamená "ve světle toho, co jsem právě řekl". Takže se vrátíme několik veršů. Pokud najdete "proto", zjistěte proč tam je :) Jinými slovy - pokud jen začnete číst "proto", tak můžete minout souvislosti, o kterých píše, protože říká "ve světle toho, co jsem právě řekl". Neskákejte jen tak do Bible a nečtěte mimo souvislosti. Dejte si pozor, abyste to nedělali. Vždy zjistěte - já čtu vždy kousek před tím a za tím, abych měl představu, o čem se tam mluví, abych to nepoužil špatně, protože se to stává. Jednou mi někdo z "jiné víry/náboženství" dal list s textem a říkal "člověče, toto mnou tak otřáslo" - a ho to opravdu přesvědčilo a vydal se tím směrem. Když mi to dal a přečetl jsem si to, tak pokud bych neznal Slovo, tak by mě to taky dostalo, ale všechny Písma, které používali byly vytrženy z kontextu. Nebyly ve světle toho, jak byly napsány. Udělali z nich, aby říkaly něco.. - vytrhali jednotlivé verše a spojili je dohromady a vytvořili z toho náboženství, nebo doktrínu, víru. A bylo to všechno převrácené a zarmoutilo mě to. Takže jsem zvýraznil všechny ty věci a doplnil ty Písma, odhalil jsem, kde byli věci vytrženy z kontextu a vrátil jsem mu to. - Protože Slovo je v mém srdci do míry, kdy to mohu prohlédnout. Vidíte? Pokud nestudujete a neosvědčíte se...

Pojďme do verše.. Zde mluví o Abrahamovi a že mu byla víra počtena za spravedlnost, protože věřil Bohu. Pojďme do verše 23. Římanům 4:23 Že "mu to bylo počteno" však není napsáno jen kvůli němu,  V 24 ale také kvůli nám - o čem mluví? O spravedlnosti. O totožnosti spravedlnosti. Takže my jsme spravedliví, protože věříme v dokonané Kristovo dílo. Věříme a usmíříme se v Něm a přijmeme totožnost/identitu spravedlnosti, kdy jsme odděleni od našeho hříchu a jsme znovu narozeni a jsme v Kristu. To je opravdu velká věc. 24 ale také kvůli nám, kterým to má být počteno, nám, věřícím v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. 25 On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Slyšeli jste někdy tu píseň "Protože On žije? Smrt ho nemohla zadržet." Miluji tu píseň. "Nepřítel byl poražen..."

Takže On vstal z mrtvých skrze Ducha Svatosti, ďábel nad Ním neměl žádnou moc, protože On nikdy nezhřešil, nemohl si nárokovat Jeho tělo, byl vzkříšen díky nevinnosti. Prolil nevinnou krev. Takže byl vzkříšen z mrtvých stále jako člověk. Rozumíte? Stále tělo a kosti. Proto říká učedníkům, aby se ho dotkli - duch nemá tělo a kosti jako Já. To bylo po vzkříšení a musíte vidět tělo a kosti jsou ve svatém místě nebeského stánku. Je tam Člověk Ježíš Kristus za celé lidstvo. Tomuto potřebujete rozumět - tohle vám umožňuje směle přistoupit k trůnu milosti - Židům 4 - Přistupte směle a přijměte milosrdenství a milost. Je to smlouva milosrdenství. Je to celé o Božím milosrdenství, o Boží milosti. Milosrdenství vítězí nad soudem. Milosrdenství trvá na věky, Láska nikdy neselže. Láska přišla a zachránila nás, byli jsme ztraceni, ale nyní jsme nalezeni. Je to zásadní, pokud tomu rozumíme.

Pokud začneme k Bohu přicházet z této perspektivy, kdy: jsme spravedliví v Jeho očích, hřích nemá žádnou moc, jsme ospravedlněni - "spravedliví, jako bychom nikdy nezhřešili"... Člověk, který tomu opravdu rozumí, to nebude používat, aby mu to dovolilo zůstat stejný, protože to je volání po změně. Já jsem nenašel způsob, jak hřešit "aby mi to prošlo", já jsem našel způsob, jak být od hříchu svobodný. Takže jsem ospravedlněn skrze Ježíše. Sledujte. Jednou jsem šel jako vždy do práce a můj život byl v troskách. Duševně, duchovně a dokonce i fyzicky - měl jsem vážné problémy se zády a kyčlemi a pravděpodobně jsem potřeboval operaci, ale nechtěl jsem jít ani na vyšetření. Měl jsem velké bolesti. Přišel jsem takhle do práce jeden den a vrátil jsem se úplně spravedlivý a smířený s Bohem, měl jsem uzdravená záda, naplněn pokojem v duchu a moje mysl byla poprvé v mém životě čistá. Přišel jsem do práce jako troska a vrátil jsem se domů úplně proměněný mocí Evangelia. Takže mi tohle nikdo nevymluví. Dostalo mě to na vždy, tohle je skutečné. Moje záda byly uzdravené - to jsem si uvědomil za týden. A mám se dobře, celkem se mi daří :D - zeptejte se Ježíše, On vám řekne :)

Takže jsme zde - jsme ospravedlněni - spravedliví jako bychom nikdy nezhřešili. Bojovat dobrý boj víry a mít oblečenou zbroj znamená hlavně držet to svědectví/vyznání živé ve vašem srdci a mít na zřeteli, že vaše totožnost je určena skrze Krista, ne skrze to, čím procházíte. Satan vám chce ukrást vaši jistotu před Bohem, vaši totožnost, vaši schopnost stát spravedliví v Jeho přítomnosti. Bojovat dobrý boj víry ve většině případů - pokud budete studovat co je víra a zachovat víru - tak to znamená pevně si držet Boží spravedlivý soud vůči vašemu životu - aby to bylo silou a motivací vašeho života. Protože pokud žiji pod spravedlností, potom nesu ovoce ke svatosti. Pokud vydám svoje údy [za nástroje] spravedlnosti, potom ponesu ovoce ke svatosti. Lidi je to tak skvělé. Takže Otec nás miluje, ospravedlnil nás, odstranil problém hříchu z cesty. - Kolik hříchů přikrývá Ježíšova krev? Všechen hřích. Takže je o to postaráno. Takže máme správný vztah [s Bohem] skrze Syna. Takže já mám úplný přistup k Bohu, takže můžu následovat Ježíše. On žil ze Života a správného vztahu s Bohem a umožnil mi tak také žít i když jsem to [původně] minul. Vidíte? I když jsem odpadl od Boží slávy, tak Bůh to nevidí, ale vidí to, kým mě stvořil abych byl a nazývá mě "syn". Má mou fotku ve své peněžence, opravdu. || Pastor Don říká, že je na Jeho lednici - to se mi líbí.

Takže jsme byli ospravedlněni. || "Proto" - protože zaslíbení nebylo jen pro Abrahama, ale spravedlnost je i pro nás a byli jsme ospravedlněni skrze Krista, "proto/když" - Římanům 5:1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista - moje dobroto, válka mezi Bohem a člověkem skončila, válka mezi hříchem.. skončilo to - v případě, že to uvidíte a budete vyhlašovat. Dokonce i když padnete do skutku hříchu, i když podlehnete ve chvíli slabosti a přistihnete se v situaci "ale ne, to jsem neměl udělat" - tak se nedostaňte do odsouzení, neztrácejte svoji totožnost kvůli jedné chvíli. - Utíkejte k tatínkovi Bohu a neutíkejte od Něj, jako tehdy v zahradě utíkali od Jeho přítomnosti. Utíkejte k Bohu, ať je vaše srdce čisté a řekněte "to bylo pod úrovní kým jsi mě stvořil, to byla stará přirozenost, to byl minulý život, jsem tak šťastný, že můj život je v Tobě víc než tohle, a já to vyznávám jako hřích a dovoluji Tvojí síle, aby pohltila tu slabost, a Bože děkuji Ti že mě miluješ, že jsem moudřejší, chytřejší a bystřejší než kdykoliv, děkuji za přesvědčení v mém srdci a že mi ukazuješ cestu." - A pokračujete v cestě.

Lidi, tomuto spousta lidí v církvi nerozumí. Udělají chybu a jsou z toho 3 dny hotoví a dovolí, aby se ta totožnost stala pevností hříchu v jejich životě a potom hřeší dál - a proto se oddělí od Otce a přitom On prochází zahradou vašeho života a říká "Kde jsi?". - A vy se schováváte a utápíte v hříchu, který On již zničil skrze krev a jméno Ježíš. Lidi to je tak skvělé. Protože On je věrný a spravedlivý, aby vás očistil od veškeré nepravosti. Proč? Protože to je nezbytné, abyste zůstali spravedliví v Jeho očích, aby Království mohlo proudit. On chce, aby vaše identita spravedlnosti zůstala netknutá - "24h v týdnu spravedlivý". Takže potom mám vždy právo uvolnit víru, právo milovat, zastavit muže na kole [[svědectví]], vždy mám právo uvolnit Boží Království. Rozumíte? Pokud je vaše identita/totožnost v krizi, potom to právo neuplatníte, ani ho nebudete projevovat. Nezapomeňte, že máme pokoj s Bohem.

Římanům 5:2 skrze něhož také máme vírou přístup k této milosti, ve které stojíme... - Vidíte? Naše víra nás bere na toto místo. Přijmeme to, věříme tomu a řekneme "hurá Ježíši" a radujeme/chlubíme se v naději Boží slávy. Takže se radujeme v naději zjevení/projevení Boha v našich životech. Kdysi jsme od Něj byli odděleni, nyní jsme jedno v Něm. Všechno to je o tom. A nejen to - vypadá to, že pokračuje - sledujte, co říká V 3 A nejen to, chlubíme se také souženími - tomuhle spousta lidí nerozumí - přichází do Království kvůli sobě na místo, aby se smířili s Bohem - kvůli Němu. Pokud do Království přicházíte kvůli sobě, aby váš život byl více požehnaný, nebo abyste nešli do pekla ale do nebe, pak se můžete divit, jak rychle budete odrazeni v protivenství. Pokud přicházíte do Království pro Něj, abyste byli smířeni s Ním, tak ať přijde cokoliv, tak On je Bůh a vy víte, že On mění věci a budete stát a bojovat dobrý boj víry. Nebudete otřeseni problémy.

Římanům 5:3 A nejen to, chlubíme se také souženími neboť víme, že soužení působí vytrvalost, 4 vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. 5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. - Tohle vám dává jasnou perspektivu když čelíte protivenství. Ti co mě znáte, slyšeli jste mě kázat "když zmáčknete pomeranč, očekáváte pomerančovou šťávu, když zmáčknete křesťana, pak by měl ven vytéct Kristus". Satan zjistil, že pokud zmáčkne křesťana, tak zjistí, co je uvnitř. Bylo by divné dostat citrónovou šťávu, pokud zmáčknete pomeranč. - Dali byste to k ústům a vyplivli zpět: "Co to...?" To by bylo divné. Na druhou stranu se nám nezdá divné, že když zmáčknete Boží lidi, tak vyjde všechno kromě Boha a nazýváme to normální... To není normální. Musíme vyrůst v Něj ve všech věcech a nechat Ho jednat v nás. Takže kdyby satan zjistil, že když nás zmáčkne, tak se více projeví Kristus v nás, pak by zřejmě tolik nemačkal. Někdy se učiníte zranitelní vůči zmáčknutí, protože co z vás jde je strach a tělo a pud sebezáchovy a "já". Nemluvím o nikom konkrétním, prostě kážu. Ok? Můžete do svého života zvát protivenství a nemusíte si to vůbec uvědomovat. Můžete chodit s velkým nápisem "uhoď mě sem".

Naděje nezahanbuje. V 6 Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. 7 Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. - Říká, že sotva někdo dá svůj život za někoho i když ví, že je to dobrý člověk. Ok? Ale Bůh šel mnohem dál než to. Sledujte. V 8 Bůh však projevuje svou lásku k nám {Jeho Lásku, ne tuhle lidskou tělesnou "lásku".} tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. - Ještě jste pořád hřešili a byli ve hříchu a již bylo dáno zaopatření, Syn již zemřel a vy jste to ještě stále míjeli. Někdy křesťané dokonce vědí, co dělají, a stejně to udělají a mají momenty odpadnutí, dělají si co chtějí, a zaopatření je přitom stále dostupné, Bůh stejně poslal svého Syna - je to úžasné, Boží Láska je neuvěřitelná.

Římanům 5:9 Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni {sozo - zachráněni, uzdraveni, vysvobozeni, chráněni, zachováni, zdraví, v bezpečí} od Božího hněvu. - Takže soud hříchu a soud posledního času a hněvu hříchu je úplně odstraněn skrze krev Ježíše Krista. To je neuvěřitelné. Takže cokoliv jste přivedli do svého života skrze hříšné chování musí být zničeno stejným Evangeliem, které vás zachránilo od vašich hříchů. Pokud krev Ježíše vás vykupuje a promíjí hřích, potom tělo, které bylo dané, vykupuje vaše tělo. Je čas to víc a víc učit v církvi.

|~ Dan byl pozván opět na jedno místo do Iowy, kde předtím vyučoval 6 lekcí, a teď ho tam chtějí na 5 dní. Jeden den ho plánují vzít do Teen Challenge. "Zařídili jsme, abys šel do Teen Challenge centra, bude tam několik stovek lidí a chceme, abys tam těm lidem vylil svoje zjevení spravedlnosti a vykoupení". A já jsem se sotva držel na nohách, můj duch se vevnitř obracel.. Byl jsem opravdu nadšený - protože ona říkala, že mají různé sexuálně přenosné nemoci, žloutenky, viny, odsouzení, nemohou si odpustit. A já budu mít možnost tam kázat toto Evangelium Lásky, které osvobozuje lidi a také z jejich těl odstraňuje poznamenání hříchu a budu vidět, jak Boží vykupující oheň projde těmi lidmi a osvobodí jejich těla. Již teď jsem nadšený... ~ Chtějí, aby mluvil na spoustě důležitých akcí.. ~ "Proč to chtějí? Kvůli tomuto poselství, protože to je Evangelium." |

Toto je klíčový verš, který vložil vykoupení do mého srdce. V tomto místě mně Duch Svatý ukázal vykoupení - v těchto dvou verších - verš 9 a 10. V 9 Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví {takže Jeho krev nám odpustila naše hříchy}, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. A nyní to rozvádí. Sledujte. Takže to slovo zachráněni tam je "sozo" a znamená "uzdraveni, vysvobozeni, chráněni, zachování... " a všechny ty dobré věci. Verš 10 vysvětluje verš 9. V 10 Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše {slyšíte větší vylití milosti?} jako usmíření {nyní, když jsme Jeho, když jsme synové, když jsme ospravedlněni, nyní, když jsme odděleni od hříchu, tak tím spíše budeme co?} budeme zachráněni {sozo} jeho životem {protože žije}. Moje dobroto. Říká "protože On žije, tak z toho můžete těžit ve svém životě a nejen že hřích byl odstraněn, ale všechno, co hřích způsobil a přinesl a čím vás poznamenal, to všechno musí být zničeno stejným Evangeliem, pokud tomu jen budete věřit a půjdete po tom". Pochopili jste to? Takže to budu velice jasně kázat těm lidem a budeme se modlit za kohokoliv, kdo si skrze hřích přinesl nějakou nemoc do svého života a svatá Boží přítomnost přijde. On přijde a dotkne se lidí a bude hořet v jejich krvi a dělat skvělé věci.

Byl jsem na Randy(ho) konferenci [[Randy Clark]] a kázal jsem tyto věci a přišla ke mně žena, měla nevyléčitelnou sexuálně přenosnou chorobu ve své krvi. Když přišla dopředu na výzvu, tak cítila, jak jí celou prošlo teplo a potom si nechala udělat test a ta nevyléčitelná věc byla úplně pryč, ani stopa po ní nezbyla. - To všechno kvůli poselství, kvůli Pravdě. Pokud tyto věci vyhlašujete s přesvědčením, tak milost přijde do místnosti a osvobodí lidi. Ona říkala, že se jí tehdy nikdo ani nedotkl, jen slyšela to poselství, zareagovala na výzvu a On prošel jejím tělem. Nikdo se jí ani nedotkl. Kázal jsem v Iowě tyto pravdy a uši, které byli roky hluché začaly slyšet. Ten kluk úplně slyšel. Lidé byli uzdraveni jen když slyšeli kázání Slova. Není to skvělé? Mně se to líbí. |~|

Takže jsme smířeni s Bohem.. V 11 A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření. Takže se radujeme v Bohu, máme s ním důvěrný/intimní vztah a uctíváme Ho za tuhle úžasnou věc, co udělal. Čím více toto bude převládat ve vašem životě, tím více budete žít život uctívání, radosti a pokoje. Vidíte, co to se mnou dělá, když toto mluvím? V mém srdci je vášeň, protože toto je skutečné, podle toho žiji, podle toho jednám. Tohle v mém životě nemůžete napadnout, [to jak jde] život nemá žádnou moc nad tím, co právě kážu. Neexistuje okolnost, která by během dne vzala tuto vášeň z mého srdce. Není to že něco přijde a "průšvih", na světě neexistuje člověk, který by měl moc nad Pravdou v mém životě, kterou právě kážu. Uvidíte mě takového jako jsem teď až do dne, kdy budu s Ježíšem, protože je hloubka v tom, co říkám a je to skutečné. Je to perspektiva, ze které žiji. Rozumíte? Protože jinak budeme hračky a satanu bude stačit zatahat za naše nitky a "bum", bude mu stačit najít správné spojení, jak vás dostat od Krista, vzít vám radost, pokoj, jak vám vzít zdravou totožnost/identitu, a potom se najednou ocitnete spoutaní a omezovaní tělem a lidskou moudrostí, na místo [svobodní] mocí evangelia, které vládne a kraluje.

ON mě vzal z Adama a dal mě do Krista, jsem v Kristu, vy jste v Kristu, ale máte čemu věříte. Toto Evangelium je pro věřící. Je to Boží moc ke spasení těm, kteří věří. Římanům 1. Co když tomu nevěříte? Potom z toho nebudete mít užitek. Je to dostupné a stále je to pravda a stále vám to náleží, ale nebudete z toho mít užitek. Rozumíte? Takže já mluvím z perspektivy člověka, který ví co to znamená. Já jsem se postavil čelem k mému životu a co hodně lidí nevidí, protože nevidí tu druhou stranu o které mluvím - Boží stranu, tak se naučili "vyrovnávat se" se životem a snaží se ho udělat vlastními silami nejlepší, jak jen to jde, ale to je stále nenaplňující a frustrující a dřina. Takže spousta lidí se úplně nevzdá/nevydá. Já k vám mluvím z perspektivy - já jsem došel na své dno a uviděl jsem jaký můj život opravdu je a uvědomil jsem si to a znovuzrodil se Duchem milostí a je zřejmé, že jsem byl na obou stranách. Je to mocné a já jsem za to rád. Protože to mě drží kde jsem. Petr říká "Pane, kam bych šel, ty jsi jediný, kdo má slova věčného života. Ty jsi jediný, kdo způsobuje, že žiji".

V 12 Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. - Vidíte to? Byli jsme narozeni do Adama. 13 Do Zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není Zákon. Pokračuje to V 14 Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam {proč? protože jsme narozeni do Adama}; ten je předobrazem toho budoucího. V 15 Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. 16 A s darem tomu není tak jako s tím, co přišlo skrze jednoho člověka, který zhřešil. Rozsudek nad jedním proviněním přinesl odsouzení, kdežto dar milosti z mnohých provinění vedl k ospravedlnění. - Takže smrt jednoho člověka, to celé obrátila. To je mimořádné. Potřebujeme tohle uvidět a nejen číst naši Bible, ale věřit naší Bibli. Opravdu, je potřeba jít do toho a říct "Díky Otče..." a uvolnit víru, aby to [Slovo] Duch Svatý mohl učinit živé v našich srdcích. Když jste úplně sami ve své místnosti, sedíte a čtete tohle, tak řekněte "Otče, jsem ospravedlněn, tý jo, děkuji Ti Duchu Svatý, že mi právě ukazuješ pravdu tohoto, a že budu chodit v síle a radosti a účelu tohoto, je to úžasné." Modlíte se takovým způsobem a Duch Svatý začne proměňovat váš život a dotýkat se vašeho srdce a najednou je to skutečné. Amen?

V 17 Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše {slyšíte tam to "tím spíše?"} ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě {ne v nebi, budou vládnout v životě} skrze toho jednoho, Ježíše Krista.

Snažím se skončit a je již pozdě, ale chci ještě něco přečíst. Koloským, rychle :) Pokud potřebujete odejít, běžte, ale neodcházejte bez modlitby, pokud potřebujete jít a potřebujete modlitbu, zamávejte rukou a pošleme někoho, aby se modlil, ale musím tohle ještě rychle projít. Víte, jak jsem vždy mluvil o navrácení [nás] k původní hodnotě, o tom "být stvořeni k Božímu obrazu", ti kdo poslouchají moje kázání nebo CéDéčka, tak o tom mluvím neustále. Vykoupení - návrat na počátek, jsem k Božímu obrazu, svléknu starého člověka, obléknu nového, jsem znovu narozen, nejsem v Adamovi, jsem v Kristu. Slyšíte to? Takže se mění perspektiva, život. Nemůžu již být nadále "pouhý/starý" člověk, nemám žádnou omluvu/výmluvu a ani nechci žádnou najít. Slyšeli jste, co jsem právě řekl? Vím že to znělo ostře, ale tak mluvím k sobě.

Nechci se nějak ospravedlňovat a být starý člověk. Nepotřebuji výmluvu, abych mohl mít špatný den, nepotřebuji si omluvit špatnou náladu, postoj a myšlení, které je méně než moje stvořená hodnota, nechci dávat Evangelium lacino skrze cestu/způsob, který se zdá rozumný člověku. Nemám čas na vlastní postoje, názory, pýchu, žárlivost, závist - to není možné. Mluvím ze svého srdce, ok? Přijmout co říkám a jít po tom je vaše výsada/právo. Ale já slyším spoustu lidí, kteří si ospravedlňují život, když je méně než Pravda. Říkají "Ano, ale víš...." - prosím, nebuďte takoví k sobě a nebuďte takoví k Evangeliu, protože Boží milost má moc změnit váš život, pokud ji vírou přijmete. Římanům 12 ukazuje, že míra milosti je podle víry. Takže pokud uvolním víru, je milost. Pokud není víra, není ani milost. Ale milost je schopná se rozhojnit a já jsem co jsem díky Boží milosti - pokud uvolním víru. Pochopili jste? Je to jednoduché. :)

Přečtu toto, protože to je pro mě úžasné. Nechte Slovo mluvit, protože kvůli času to nebudu rozebírat, i když bych rád. Koloským 3. Musel jsem to číst kdoví kolikrát ve svém křesťanském životě. Kdo z vás někdy četl něco v Bibli nespočetně mockrát a najednou to k němu promluvilo? A já jsem to najednou uviděl "To je ono! To je zásadní." Sledujte. Koloským 3:1 Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem {takže pokud jste opravdu vzkříšeni s Kristem}, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. - To znamená žijte svůj život z perspektivy nebe. Nežijte jako člověk na zemi, který vzhlíží k Bohu, žijte jako Boží člověk, který se dívá na Zem. Žijete z pohledu nebe. Jsme posazeni v nebeských oblastech - to neznamená, že tam doslova sedíme, ale duchovně jsme tam byli posazeni skrze Pravdu. Skrze zaslíbení máme přístup ke všemu, co On je. Jsme posazeni v nebeských oblastech, nebe je na Zemi a Království je na dosah.

Není to nějaká přitroublá věc, že jsme pozičně tam a Bůh o nás ví.. Ne je to o tom, k čemu mám přístup a to je Boží Království na Zemi - můžu zjevovat/manifestovat nebe. Rozumíte? Cítím ohledně toho vášeň, protože tohle potřebujeme uvidět. Jako Církev tohle potřebujeme začít vidět a být z toho nadšení. "hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus" - a zde přichází můj a váš úkol: V 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; - Není pravě toto ta výzva? Nástrahy a úklady nepřítele jsou k tomu, aby vás rozptýlili, abyste začali myslet pozemsky, sobecky, sebestředně a starali se jen o věci ve svém omezeném výhledu, abyste neviděli z globálního pohledu. "Upněte svoji mysl k věcem na hoře" - proč? Abyste se modlili ze sféry Nebe, ne ze sféry Země. Nejsme na Zemi a nevoláme k Bohu, my z pozice v nebi mluvíme k hoře. Nestrachujeme se, nejsme zoufalí lidé, kteří volají k Bohu a doufají, že On zasáhne. My máme být lidé víry, která pracuje skrze Lásku, máme přikazovat a požadovat a měnit věci na Zemi. Nemáme přikazovat Bohu a vyžadovat od Něj, ale věcem na Zemi. ON nám řekl vládněte/panujte, ne buďte opanováni.

Sledujte. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; 3 neboť jste zemřeli {to je dobré, doufám, že jsme všichni zemřeli.. zemřeli jsme} a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Takže zemřelo to co bylo z Adama - byli jsme narozeni do Adama a to zemřelo, vzdal jsem se toho a již nechci být v Adamovi. Chci být v Kristu. Takže můj život v Adamovi zemřel. Zemřel jsem životu v Adamovi. Již se neztotožňuji s hříchem, ale se spravedlivým Božím soudem. Již nejsem pod hněvem, ale pod milostí a Láskou. Již se mě netýká zavržení, ale přijetí. Nespojuji se s lidskými hříchy a s věcmi, které si přeji, aby se v mém životě změnili, spojuji se s tím, co přišlo a co je v Něm. Kážu skvělé věci a doufám, že to chápete. :) Vy jste zemřeli - to znamená vy v Adamovi. V 4 Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. - Wow. Někdo mě může slyšet a říct "jako nevím, co je ten člověk zač" - uvidíte - i když mně nebudete věřit do konce svého života, tak když On se objeví, tak tam budu s Ním a potom řeknete "wow, on jen tak nemluvil, on opravdu znal Pána". ;)

Proto = kvůli tomu, co jsem psal: V 5 Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo {to je jakákoliv podoba sexuální nemorálnosti mimo manželskou smlouvu - odložte to, to ani neexistovalo před pádem člověka, před tím, než jedli ze stromu. nemám čas se tomu víc věnovat, ale někdy to udělám, protože nám to nedochází.}, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. - To všechno jsme se stali skrze hřích při pádu a není to normální, to není vaše stvořená/zděděná hodnota, takoví jsme se stali, když člověk padl a přijal přirozenost Božího nepřítele. Každá lidská žádost a vášeň ve vás byla narozena skrze pád. Když se dostanete zpět do Krista, tak vám slibuji - můžou být rozdrceny a zničeny skrze Evangelium, skrze správné zjevení a porozumění. Nejste vydáni na milost vášním a žádostem a chtíči, jste pod milostí Boží. A pokud poddáte a vydáte svoje srdce, potom uvidíte, že váš celý vnitřek bude změněn. A pokud vyčistíte vnitřek poháru, vnějšek bude také čistý. Takže já se nekousám do rtu a nesnažím se žít křesťanský život. Já jsem se stal vevnitř Božím mužem a prostě se to projevuje. Dává to smysl?

V 6 Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. - To jsou prostě lidé, kteří říkají "Nechci život, pro který jsi mě stvořil, nechci být po Tobě, chci to, co mi bylo dáno pádem, chci být tím, čím jsem se narodil skrze hřích, nechci ospravedlnění" - a když se člověk takto rozhodne, tak to není tak, že by ho Bůh házel do pekla, prostě říkají "já chci žít svůj život bez Tebe, nechci být čím jsi mě stvořil, chci být tím, čím jsem se stal skrze pád." - Pokud bychom takto vysvětlovali evangelium, pak by to zřejmě byl rozdíl oproti tomu "zkoušet je nalákat, aby se modlili nějakou modlitbu". Pokud bychom mluvili o otroctví tělu a o tom, jací jsme [tělesní] - že nikdy nebylo plánováno, abychom takoví byli a že Bůh neposílá lidi do pekla. - Jediné co lidé dělají je, že přijmou podvržený život, přijmou sebe, sebe skrze pád a přitom nikdy nebyli stvořeni pro sebe. - Ježíš řekl zapřete sami sebe, vezměte svůj kříž a následujte mě. - A lidé říkají "Ne, já chci sebe" - Tak to je potom to, co budete mít "sami sebe, své já" - to je to, co [původně] máte. Takže když si jdete svojí cestou bez Boha, tak hádejte co budete mít - věčný život bez Boha. Opravdu není těžké na to přijít, nemusíte být jaderný fyzik, abyste na to přišli, když se díváte do Slova. Vy totiž přijímáte život, který vám byl dán skrze oklamání, skrze pád, hřích, a říkáte "já to chci" a toužíte po tom na místo života, který vám byl opravdu dán v první řadě Bohem. ON se snaží nás přitáhnout zpět k naší původní hodnotě a k důvodu proč existujeme, a když člověk ve svém vzdoru říká "Já to [původní] nechci", potom dostane co chce. To je silné.

V 7 I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. - Takže když tohle čteme, tak všichni víme, o čem se zde bavíme. Všichni jsme měli zlé touhy, nečistotu, vášně. Nemůžu říct, že jsme všichni dělali smilstvo, nemůžu říct, že všichni, protože tady John se směje, protože jediný, koho on kdy poznal je jeho žena Kathy a ona poznala jen jeho a mně se to moc líbí. Dobrá zpráva je, že mně je jedno, jestli jste "poznali" všechny lidi v ulici, jakmile přijdete k poznání Krista a vaše srdce se změní a vy si přejete, abyste takoví nebyli, pak takoví nejste a Bůh vás učiní úplně nové a uvolní vás do novoty života a stanete se úplně novým stvořením. Vidíte, potřebuji tuto milost ve svém životě. Ježíš je můj hrdina, protože On mě vrátil k něčemu, co jsem nikdy nemohl být bez Něj. On je tolik dobrý.

V 8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Vy odložte - vidíte, jak je to osobní? Slyšíte v tom zodpovědnost? A to není sprosté slovo - zodpovědnost není sprosté slovo. Slyšíte v tom svoji zodpovědnost? Vy máte odložit tyto věci. A to neznamená skrze program na "zvládání hněvu" [a podobně]. Znamená to, že vy se od toho oddělíte, oddělíte od toho svoji totožnost, to kdo jste. Jinými slovy přestanete přijímat tyto věci jako normální. Protože když je přijímáte jako normální, potom budou mít neustále vliv a budou vám mluvit do života. Pokud budete věřit tomu, že takoví prostě jste, potom takoví prostě budete. Ale pokud půjdete do své místnosti a začnete děkovat Bohu, že jste odděleni od těchto věcí, že jste úplně noví a naplnění Duchem, Duchem Svatým, "Děkuji Ti, že jsi mě naplnil Láskou a laskavostí a jemností" a pokud se od toho budete oddělovat a uvidíte, že jste úplně nové stvoření v Kristu a již nikdy nebudete pod mocí těch věcí, ani se nebudete poddávat pod moc těchto věcí, ale uvidíte, že jste Boží lidé, potom uvidíte, že se ty věci ve vašem životě změní, protože budete žít z té perspektivy. Je to mocné.

Spousta křesťanů nazývá to, jací jsme, "normální" - ne, to je převrácené, zkažené, je to jací jsme se stali. Pokud by to tak nebylo, On by nám neříkal, abychom to odložili. Ef. říká "odložte toho starého člověka a oblečte nového, který byl stvořen podle poznání Krista". Sledujte "odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst" V 9 Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky - Takže když svlečete starého člověka, tak jste zemřeli. Na konci měsíce budeme mít vodní křest - umíráme narození do Adama a žijeme, protože jsme byli narozeni do Krista. Je to velmi mocné. - Odkládáme všechno, co s sebou nese život, který byl v Adamovi. Již to nenazýváme, že jsme to my, protože my to již nejsme. Oddělujeme se od toho.

Takže svlékáme starého člověka s jeho skutky - to zní jako práce "kousni se do rtu a zkus nebýt tělesný člověk." - Ne, my budeme žít pro spravedlnost a poneseme ovoce ke svatosti, milost bude mít prostor a náš život se změní - tzn. nekoušeme se do rtu. My se rozhodneme "nechci být zlostný člověk, pyšný, závistivý, nechci mít špatné myšlenky, chci být jako On" - takže se to modlím k Bohu, děkuji Mu, pokleknu před Něj a vydám se a požádám Ducha Svatého, aby jednal, dám mu prostor a pak zjistím, že moje přirozenost je změněná. Není to skvělé? Já nezápasím s dvojí přirozeností. Nemám zde [ukazuje asi na hlavu] malého ďábla a zde [asi srdce] andílka. Na malbách je anděl vždy jako malý slaboch a hračka - nepřekvapuje mě to, protože to je ďáblova lež. Mimochodem ďábel je ten, který žije lež, on je ten, kdo vykupuje čas, on je pozlátko. Když Ježíš chodil po Zemi, tak se [démoni] ukázali jací jsou - vystrašení - měli strach "Co zde děláš? Jsi zde, abys nás trápil než přijde náš čas? Pošli nás do prasat, ty jsou prokletá a tam patříme..." - a právě tohle to znamená. Bylo to pod Starou smlouvou a prasata byly nečisté, prokleté pro židovský lid, takže "Proč nejdete kam patříte? Jste prokletí..." - To mi Duch Svatý ukázal před dlouhou dobou. Lidé říkají "Proč je Ježíš poslouchal a udělal o co ho žádali?" - Protože to byl ve skutečnosti správný požadavek. Jejich totožnost byla natolik odhalena ve světle toho, kdo On byl, že nejlepší, na co se zmohli, bylo "Pošli nás do prasat".

"Když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky" V 10 a oblékli toho nového {sledujte, kdo je ten nový člověk, potřebujete to uvidět}, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. - Oblékli jsme nového člověka, který se obnovuje v poznání - to znamená, že získáváme porozumění. "Můj lid hyne pro nedostatek poznání." [Ozeáš 4:6 ] My získáváme porozumění skrze Slovo, jsme obnoveni v poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Takže jsme obnovováni k původní hodnotě/stavu ke které jsme byli stvořeni - což je k Obrazu toho, který ho stvořil. "Jaký Otec, takový syn" - toto to říká. Takže oblečeme nového, svlečeme starého - je to celé o tom, že jsme narozeni do Adama a Adam je o 180 stupňů převrácený oproti tomu, jak jsme byli původně stvořeni, ale Kristus nás vrátil na to místo, to je zkušenost znovuzrození. Není to sladké? :) || Dává vám to smysl?

Takže v Něm není ani řek ani žid, obřezaný, neobřezaný, otrok ani svobodný, ale Kristus je vše a ve všem, všechny věci jsou jedno v Něm. Lidi, my žijeme v Kristu. Proto se neustále modlíme za nemocné - protože věříme ve vykoupení a obnovu. Věříme ve smíření, věříme, že jsme ospravedlněni. Věříme, že milosrdenství vítězí nad soudem, že Boží dobrota je úžasná. Ok? || Tohle nebylo kontroverzní kázání, to bylo Evangelium. || Budeme se modlit za nemocné. || Modleme se prvně.

Otče, ať poselství Evangelia svědčí našemu srdci a toto poselství zapadne do srdce a porozumění všech, ať tomu nikdo neunikne. Duchu Svatý, žádám tě, abys přišel a udržoval toto Evangelium živé v našich srdcích. Otče, skrze cokoliv, ať přijde cokoliv, v protivenství, zkouškách, ať přijde Slovo a ať Slovo je první v našich srdcích. Žádáme tě, abys nám ho připomněl v každý čas potřeby. Nesnažíme se být chodící encyklopedie Bible, nesnažíme se být počítačovými soubory, my spoléháme na Tebe, chceme Tvoje Slovo, chceme tuto Pravdu, chceme žít tento život a děkujeme Ti za milost, která nás zmocňuje. Duchu Svatý žádám, abys zahrnul lidi a veď nás denně, abychom toto žili a uskutečňovali své spasení před Tvým trůnem a zjevovali Tvoji slávu všem lidem. Otče, děkujeme Ti za tuto čest, ve jménu Ježíše, amen.

{Kdo potřebuje modlitbu? Kdo má něco s tělem, s životem, nějakou nemoc, kdo potřebuje uzdravení? Přihlaste se, buďte upřímní...}

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky