Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Dan Mohler - Škola moci a Lásky - Lekce 1

aktualizováno 12.6.2015


Text podléhá licenci Creative Commons: CC BY-NC-SA

Škola moci a lásky - Lekce 1 - Dan Mohler


[[Dan Mohler na Power & Love konferenci - prosinec 2012]]

Pojďme na to. V posledních 6ti letech jsem hodně cestoval a opravdu si myslím, že Ježíš vykonal mnohem více a Evangelium znamená mnohem více, než někdy rozumíme. Neříkám to ve špatném, samospravedlivém smyslu. Vyrostl jsem v myšlení, že Ježíš zemřel, aby mně odpustil moje hříchy a vzal mě do nebe, ale je to mnohem víc. Ve skutečnosti je to jen povrch toho, proč zemřel. Budeme o tom mluvit, budeme mluvit o tom, kdo jsme, když již přišel a v té totožnosti/identitě najdete plnost, úplnost a odtud půjdete dál. Takže zde teď budu trochu vylévat své srdce. Ok? Budu mluvit rychle a pravděpodobně toho mnoho řeknu a budu zde učit všechno, co mě Ježíš doteď naučil. Nesnažte se to všechno pojmout, od toho jsou CD a nahrávky, ale čím se Bůh dotkne vašeho srdce, to vám říká. Jeden kluk mi řekl "Kámo, tys na mě dneska vylil celou cisternu s mlékem". Řekl jsem mu "To je v pořádku, mléko je dobré, množství nevadí, nemusíš vypít celou cisternu." ||

Evangelium bylo vždy o proměně, nikdy nebylo o tom "jít do nebe", vždy jen o proměně. Evangelium nikdy nepřestalo být o proměně. Můžu vám ukázat Písmo za Písmem a je to o odstranění/pominutí starého člověka a příchodu nového člověka, o odložení toho starého a oblečení nového, o obnovení duchem své mysli. V Americe si musíme dát pozor, protože jsme udělali Evangelium, které je o "požehnání nás" a "postarání se o nás", a které nás "bere do nebe". To všechno je skvělé, protože Bůh je dobrý a je skvělý, ale to není naše motivace, proč jsme křesťany - abychom byli požehnaní a šli do nebe. Nebe přijde dovnitř křesťana a vy se stanete jedno s Bohem. Evangelium bylo vždy o proměně. Myslím tím - na počátku Bůh řekl "Učiňme člověka k našemu obrazu" a k obrazu Božímu stvořil ho. Takže právě zde v Genesis 1:26 vidíte stvořenou hodnotu/smysl člověka, Boží touhu a záměr/úmysl a Boží plán, když stvořil člověka - aby byl k obrazu Božímu. On stvořil člověka ke svému Obrazu a podle svého obrazu stvořil je - to je dědictví od Pána, to je kdo jsem, když se dívám na počátek. My se ztotožňujeme s tím, do čeho jsme se narodili, co jsme znali když jsme vyrůstali a co nás vyučovala světská moudrost, ale přišel Ježíš - přišla Pravda a Pravda nás osvobozuje. Takže Ježíš přišel a dal nám příklad života, ke kterému jsme byli stvořeni. Přišel a žil k čemu jsme byli určeni. Sledujete? A potom neřekl - abychom mu jen zpívali, nebo se k Němu modlili, ale abychom Ho následovali - to je velká věc.

Nečekám, až mě jednoho dne vyzvedne autobus a vezme mě do nebe. Bůh se nastěhoval do mě. Chápete? Jako bych byl výstavní dům. Jsem dům pro Krále. Dřív jsem to nevěděl, ale teď to již vím a jsem z toho nadšený. Snažím se vám to podat co nejklidněji a musím se zklidňovat, ale jsem úplně nadšený, že ve mně žije Duch Boží. Můj den není ustaraný a plný snažení se - Duch Boží žije ve mně a je odpověď na všechno. Lidé nejsou váš problém, život není váš problém - Ježíš je Pán. Ok? To neznamená, že nebudeme procházet věcmi a nebude potřeba se s něčím vypořádat a že nepotkáme lidi, kteří by se nemohli zachovat/rozhodnout lépe, ale Kristus je v nás. A řeknu vám, že je čas, aby začal prostě zářit, abychom si uvědomili, že On je větší světlo. Světlo je větší než temnota - pokud jste na to ještě nepřišli. Světlo je větší než temnota. Nikdo nepřijde do světlé místnosti a neřekne "kamaráde nepřidal bys temnoty?" :D Pokud se místnost stane temnější, je to pro to, že někdo ztlumí světlo, takže temnota nikdy není problém, nikdy není otázkou a nikdy není tématem. Je to světlo - povstaňte a zařte, vaše světlo přišlo a Pánova sláva je na vás. Temnota přikryje Zemi, velká temnota, ale světlo je na vás. Amen? Říká "Ať vaše světlo tak září před lidmi, že co? Že uvidí jak žijete váš život, uvidí vaše dobré skutky a budou slavit Otce". Dejte si pozor, abyste nepřevrátili Evangelium na způsob, jak získat lepší život a více požehnaný a pohodlnější den. Dejte si na to pozor, protože byste byli zklamaní křesťané a to neexistuje. Dejte si pozor, abyste rozuměli, proč Duch Boží žije ve vás, k čemu máte všechna vzácná zaslíbení - nemodlíme se ty věci, abychom měli lepší den, modlíme se je, abychom měli proměněný den. Takže tváří v tvář životu Ho projevujeme/zjevujeme a pak Kristus opravdu jasně září tváří v tvář protivenství. - Když lidé s vámi nespravedlivě jednají, vy jdete v lásce a dáváte jim milost a působíte pokoj a projevíte se jako synové živého Boha.

Nepleťte si, proč On přišel sem. On je ve vás, aby mohl žít skrze vás. Není zde, abyste se cítili lépe i když způsobuje, že se dobře cítíte. Víte, proč se cítím dobře? - Nemám problémy, nemám problém s lidmi, mám ve svém srdci Lásku a vidím lidi takové, kdo opravdu jsou, nezávisle na tom, jak se vidí oni. Takže lidé již nikdy nemůžou být můj problém. Je zde Ježíš. Takže dny zklamání, potíží, zranění - nenechte se do toho zatáhnout, nepodceňte se a nenechte si namluvit, že to tak musí být. Nedejte se lacino, protože za vás byla zaplacena veliká cena - Jeho to stálo mnoho, aby se do vás dostal, neprodávejte se lacino - hlavně nejste ani na prodej. Učte se a osvědčte se. Zůstávejte v Jeho přítomnosti, ať Jeho přítomnost způsobí rozdíl, ať ta [lidská] "moudrost", o které jsme si mysleli že je moudrost, je změněna pravdou. Amen? Pokud s vámi někdo jedná špatně, to jen ukazuje, že netuší, kdo jsou a proč jsou zde na Zemi. Nemělo by to mít moc ovlivnit váš den, vaši náladu - ve vás má být něco většího jménem Ježíš, aby povstal a zářil v té situaci. Protože lidé nejsou pán, On je Pán, takže by měl převládnout v té situaci. Pokud mi lidé dělají špatně, tak by to pro mě nemělo být špatné. My myslíme, že máme problém, voláme o modlitbu, ale zřejmě nemáme problém, ale máme odpověď a ta se jmenuje "milujte jedni druhé, položte svůj život a vydejte se pro Jeho slávu". Mluvím o probuzení - protože pokud tohle bude žít ve vás, tak je všechno jak má být. Amen?

Pokud Bůh řekl "učiňme člověka k našemu obrazu" a podle svého obrazu stvořil člověka a řekl Adamovi "nikdy nejez z tohoto stromu, protože v den kdy pojíš, jistě zemřeš" - je to ve vaší Bibli, jste si jistí? Neříkám kde to je, abych ušetřil trochu času, ale víte, že to je v Genesis? Říká "nejez z toho stromu, v den kdy pojíš, jistě zemřeš". - Když jedl z toho stromu, padl mrtvý? Ne, takže Bůh musel mít na mysli něco jiného, protože když to slyším, čekal bych že pojí a hned padne mrtvý. Je zajímavé, že říká "pojíš - zemřeš", protože věřím, že byl stvořen, aby žil věčně. Člověk byl stvořen aby žil, ne aby zemřel - proto v Kristu máme věčný život, protože nás vykoupil z toho co jsme ztratili. Vrátil nám původní hodnotu/smysl a umístil nás do zahrady, jako bychom nikdy nejedli ze stromu. Frank zde z nedostatku času nesdílel, že když poprvé přišel na Power and Love konferenci, tak žil ve velkém odsouzení a nerozuměl, kdo je a jakou má hodnotu a jak moc ho Bůh miluje, ale pokud za vás byla prolita krev, pak musíte být velmi důležití. Vypadá, že Bůh si myslí, že smrt Jeho Syna stojí za to, abyste vy žili. Pravděpodobně nerozumíme proč. Rozumíte? Oblečení, co máte na sobě, pravděpodobně máte protože vám stálo za tu cenu. Auto ve kterém jezdíte - dali jste za to peníze, protože jste si mysleli, že to stojí za to. Důvod, proč si něco kupujete je, že věříte, že za peníze získáváte něco s odpovídající nebo vyšší hodnotou. Snažíme se koupit něco, co stojí za to, a cítit se, že jsme na tom vydělali. A On prolil krev svého Syna za tebe a za mě a věří, že co za to získá, za to stojí, případně na tom ještě vydělá.

Vidíte mě? Již jsem přestal "snažit se bojovat". Neskloním hlavu a nenechám se vámi naštvat/rozhodit - vy nemáte takovou moc, nemůžete mě naštvat. Budu vás milovat i když vás to bude deptat. :D Myslím to vážně. Nedokážete mě zastavit, ten vlak je již rozjetý. Jsem pastor již nějakou dobu a potkal jsem mnoho křesťanů, kteří měli mnoho důvodů a věcí v životě, které se ozývaly hlasitěji než Pravda. Okolnosti překřičí pravdu a najednou jsme jen výsledkem věcí, kterými procházíme na místo toho, čím prošel On. Pokud opravdu v tomto dostaneme porozumění, tak to úplně změní váš život a každý den budete připraveni zjevovat/manifestovat Božího Syna. - A vůbec to nebude záviset na tom, čím zrovna procházíte, bude to závislé na tom, kdo je On ve vás - to je/způsobí ten rozdíl. Lidé kolem potřebují vidět, jak lidé pod tlakem září, potřebují vidět, že lidé pod tlakem to neberou osobně. Trošku mě znepokojuje - myslím, že někdy si v "církvi" myslíme, že podle našich zkušeností by to tak mělo být - ale my jsme následovníci Ježíše a já ty věci nevidím v Jeho životě - sklíčenost, zdeptanost, strach. ON řekl "Nebojte se" - takže to musí být možné. Řekl "Nestrachujte se" - takže to musí být možné. Dvě věci co děláme nejdřív - bojíme se, staráme se a pak se modlíme - a nazýváme to víra a divíme se, kde Bůh byl. Přiznejme si to - stane se tohle a tohle a říkáme "Ó můj Bože, to snad není možné.." - to je špatný vtip, ne? A zvuky jako "Ó, ach.. úúú". - Možná tu toho neděláte všechny ty zvuky, ale vidíte kam mířím? Když nás život zastihne nepřipravené a potom se snažíme "aplikovat Ho", tak Ho snižujeme na princip, který používáme, abychom našli pomoc - na místo Jeho jako Pána a Krále a bytí ve vztahu lásky. Doufám, že vám to aspoň trochu dává smysl. Chtěl jsem se dostat k tomuto.

Když Adam jedl ze stromu - padl mrtvý na zem? Ne, ale Bůh řekl, že zemře v den, kdy pojí. Takže co se stalo? Něco zemřít muselo - on musel zemřít, něco muselo zemřít - Bůh nelže, není člověk, aby musel lhát. Takže on jí ze stromu a není mrtvý. Víme, že je nahý a stydí se, víme, že se schovává před Boží přítomností a že se stane velmi vědomý sebe. Takže co zemřelo? Zemřelo to, kým byl. Řekl "V den kdy pojíš z toho stromu jistě zemřeš". V okamžiku hříchu bylo ztraceno to, kým byl stvořen. Stvořená hodnota/smysl, kterou mu Bůh dal byla ztracena, ale Bůh ji nepřestal vidět, protože Láska nikdy neselhává. Bůh ví, kým vás stvořil i ve vaší nejčernější hodince, ve dni, kdy jste nejvíc ve hříchu, ve chvíli, kdy jste z vaší vůle ve vzpouře, tak Bůh říká "To nejste vy, vím, kdo opravdu jste". To proto, když jste ještě byli hříšníci a když já jsem ještě byl hříšník, tak Bůh poslal svého Syna. Proč? Protože ví, jaké nás stvořil, abychom byli. Něco na nás je, že kdybychom tomu porozuměli, tak bychom hleděli v údivu a On si myslí, že smrt Jeho Syna stojí za vykoupení té pravdy. Pokud bychom to někdy pochopili, tak bychom nepotřebovali povzbuzování a sloužení, které si neustále myslíme, že v určitých oblastech potřebujeme. Jen to, že se probudíte, by pro vás potom byla radost. Vážně. Je to nepopsatelná radost. Anděl říká "radostnou zvěst o veliké radosti".

Pokud bychom opravdu rozuměli evangeliu, tak by naše srdce explodovali porozuměním a pravdou, že jsme svobodní. Proč? Kvůli té skutečnosti. Najednou bychom věděli, kdo jsme a přestali bychom být lidmi, kteří se snaží aplikovat/použít Boha, aby přežili. Byli bychom lidé, ve kterých žije On a ukazuje nám, čím jsme se stali, kdo jsme a proč. Pak to najednou již není o mně, ale o Něm a o vás [o těch ostatních]. A pak jsem najednou svobodný - nejen od hříchu, ale ode mě samotného a od mého strachu o mě, od myšlení na sebe, sebeobrany, samospravedlnosti - najednou je mrtvý můj největší nepřítel - tj. "Já". "Ale já sem si myslel, že největší nepřítel je ďábel" - ne, ten jen pracuje s tím, co mu dáte. "Přichází vládce tohoto světa, ale nic ve mně nemá." "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha." Nepodceňujte se, byli jste koupeni za vysokou cenu. "Ale ďábel.... " - nechte takových řečí - "vládce tohoto světa přichází a nemá ve mně nic". Pokud to řekl Ježíš a řekl nám, abychom Ho následovali, pak to může být pravda i v našich životech. Neříkejte mi, že nemůžete mít čisté srdce, že je stále lstivé a převrácené - znovuzroďte se. "Ale lidské srdce je přece lstivé a nenapravitelné, kdo mu porozumí... " - znovuzroďte se, On vám dá nové srdce a nového ducha. Sledujte "Choďte duchem a nevykonáte žádost těla", pokud se rozmohla milost, když jsme hřešili - máme stále hřešit, aby se rozmáhala? Ani náhodou. Římanům 6:1 Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? 2 V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? 3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? 4 Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. Četl jsem tu Knihu [Bibli] a opravdu mi to moc pomohlo :P.

Víte, proč jsem ve dvaceti přestal chodit do "církve"? Protože jsem si myslel, že tento ubohý člověk Ježíš zemřel na kříži, protože jsem hříšník, ale já stejně nemůžu přestat hřešit. Stále jsem se cítil vinu a cítil jsem se, že když byl Ježíš bit kvůli takovému blbovi, jako jsem já, proč by mě vůbec chtěl v nebi. Přiznejte se - kdo někdy cítil něco jako - "Co na mně Boha tak přitahuje, že by mě chtěl v nebi?" Napadlo to ještě někoho jiného než mě? Mě to vypudilo z "církve", protože jsem si byl tak vědom hříchu, protože jsem vždy slyšel, že "Ježíš zemřel na kříži, protože jsi hříšník". To mě učili celý život. Ale On přišel, aby spasil co zahynulo - čtěme si naše Bible. On musel zemřít, protože my jsme zhřešili, ale nezemřel na kříži, protože jste hříšníci, ale zemřel na kříži, protože jste ztracení synové - On chce získat zpět vaše synovství. Stal se čím jste byli, postavil se na vaše místo a zemřel na vašem místě. On nezemřel na kříži, protože jste hříšníci, ale protože jste stvořeni k Božímu obrazu. On potřeboval odstranit hřích, takže ho sňal z vás a vložil na Něj, aby vy jste se mohli stát syny a dcerami Božími. Takže přestaňme vstávat s tím "snažit se nehřešit". Vstaňme a radujme se, že nás přijal, že jsme čistí, spravedliví, že jsme synové, dcery. Protože pokud si toto oblečete, tak tak budete žít, ale pokud se vzbudíte a budete se snažit nehřešit, jste si vědomi svých selhání, neschopností, slabostí, svého těla a neustále si budete vědomí hříchu i když budete mít upřímné srdce a budete si vědomi své potřeby Zachránce. Ale my nejsme lidé, kteří by se snažili udělat chybu - někdy tomu nerozumíme. Můžete přijít na tuto konferenci s tím, že hrajte s Bohem nějakou hru, ale snažte se porozumět. Můžete mít čisté srdce a vidět potřebu Zachránce, ale přitom zůstat ve vědomí hříchu po celý váš život a bojovat bitvu, kterou On již vyhrál. Nezaprodáte mě hříchu a jdete pozdě, pokud si myslíte, že mě přesvědčíte o něčem jiném - protože vy se mnou nežijete, já ano a jsem velmi smělý, protože se shlížím v zrcadle. Já se sebou v noci spím a spíme dobře. A jednoho dne poznáte, že jsem říkal pravdu - co vy na to?

Opravdu se podceňujeme. Vidíme se přes naši minulost a i ostatní nás tak vidí, ale já následuji Ježíše a ten řekl, že můžu žít čistý. "Takže bratře ty už jsi dokonalý?" - O tom zde vůbec nemluvím, přestaňte se na to takto dívat. Mluvím o následování Ježíše, o tom, co je možné se stát díky milosti, v co může Boží Duch zformovat jedince. - Proč stanovujeme hranice a omezení? Proč to nenecháme na Duchu Svatém? Proč Ho nenecháte, aby vás vydrancoval a změnil k Boží slávě? Proč se nezavřete do pokojíku a když se nikdo nedívá, tak se neotevřete Jemu a nenecháte Ho vejít do vás? Pokud se ráno vzbudíte a budete se snažit nehřešit, tak nerozumíte, kdo jste. - To je přímá řeč, ne zlá. Snažím se pomoci. Jediný důvod, proč vstáváte a snažíte se nehřešit je, že jste čistí a že vám na tom záleží. Není to že byste měli problém, vy chcete dělat správně, ale je to zavádějící touha. Mě nerozhodí, když za mnou přijdou lidé a přiznají, že něco nedali. Zavolal vám někdy někdo a se slzami vám vyznával nějaký hřích? Jsem nadšený, že zavolají a pláčou. Mohli bychom uvíznou v tom, co [hrozného] udělali, ale já jsem nadšený z místa, na jakém je jejich srdce. - Protože pokud je na tom místě budu budovat, změní se co příště udělají, protože pokud udělám strom dobrý, ovoce je automatické.

My jsme tolik zaměstnáni nesením lepšího ovoce, že ten strom nikdy neuděláme dobrým a potom chybějící ovoce určuje strom a máme to převrácené. Sledujte, co říká Ježíš "dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný nemůže mít dobré, proto poznáte strom podle ovoce." Víte co slyšíme když to říká? Slyšíme "ovoce", ale hádejte o čem mluví - "o stromu". Evangelium je tak jednoduché. :) Ježíš mluví a říká "dávejte pozor, co slyšíte" a říká "strom", ale my slyšíme "ovoce". - A protože jsme upřímní a opravdu milujeme Boha do míry do jaké Ho milujeme, tak se snažíme nést dobré ovoce. - Ale to Ježíš neříká, říká "udělejte dobrým ten strom". Protože když se snažíte nést dobré ovoce, zůstává otázka, jak je na tom strom - vy se snažíte dokázat strom ovocem a pak se vždy cítíte, že nežijete podle svých představ, cítíte že je nenaplňujete a že nejste dobrý strom. - Dostanete se do skutků a snažíte se, protože nejste zlý člověk a milujete Boha, ale to je špatně. "Takže co tím Dane myslíš - udělat strom dobrý?" Každé ráno vstaňte a buďte syn, dcera. Vzbuďte se a buďte "odpuštění", spravedliví a svobodní a přivítejte Ducha Svatého do vašeho dne, řekněte mu "Díky, že jsi zde". Naučte se sdílet a mít spojení a jednotu s všemohoucím Bohem. Každé ráno se vzbuďte a buďte čistí. || Pokud přijmete Krev a obmytí krví a vydání Ježíšova života a těla, tak to ve vás něco udělá - dá vám to charakter, disciplínu a způsobí, že budete opravdu opravdoví. Pokud tomuto evangeliu budete správně rozumět, vloží do vás péči. Dá to do vás něco, co bylo ztraceno - touhu žít pro Jeho jméno, ne pro vaše. Před jezením ze stromu v zahradě žili pro Jeho jméno a potom již pro sebe na úkor všech ostatních - jak převrácené a překroucené. Takže Ježíš nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil, aby dal, aby položil svůj život a ukázal nám, o čem to doopravdy je.

Dejte si velký pozor, abyste nevzali toto Evangelium a nechtěli ho použít pro sebe - abyste měli víc, byli lepší a byli něco víc, prosperita a plné sýpky. Nemám problém s tím, když vám Bůh požehná, ale o to vám nejde, vám jde o Jeho přirozenost, Jeho Lásku, Jeho soucit, moudrost, Jeho Život. Pokud vám jde o něco jiného, mám pro vás smělé oznámení - jste na cestě zklamání, zmatku a jízdy na horské dráze - to není křesťanství. Křesťanství je růst do Něj. Zemřeli jsme sobě a máme jediný důvod k životu a to je pro Jeho jméno. Zanechám zde odkaz položeného života a získám život a dostanu odměnu. Potřebujete zahodit svoje možnosti - lidé řeknou "tehdy ses mohl urazit.." - ne zapomeňte na to, to není ani možnost. Vidíte? Pokud si držíte tuto možnost, pak do ní spadnete. Lidé řeknou - Ježíš dokázal lásku tím, že neodešel z kříže - ale On nemohl odejít z kříže, protože Láska nikdy neselhává, nerozmyslel by si to. Nevisel tam a neříkal si "měl bych použít trochu moci a pomoci si od těla". On tam visel kvůli vám a ví, kdo jste, i když vy to ani netušíte, a říká "Otče odpusť jim, protože neví, co dělají" - "ale my oba víme, co je důvod, proč zde jsem, a když budu pozvednut, tak k sobě přitáhnu všechny lidi." Proč jste zde a máte touhu po Bohu? - Protože vás milost přitáhla k Němu, protože vás chce. Pokud by vás On nechtěl, ani by vás nezajímal - neměli byste vůbec touhu po Bohu, pokud by vám nedával ochotu a neříkal přijďte ke Mně. On je tak dobrý Bůh.

Ďábel miluje, když to zařídí, že je to celé o nás, o pocitech a o tom "on řekl, tamta řekla.. ", řeknete "ale ty nevíš, čím procházím" a další věci, které se zdá dávají smysl - je cesta, která se zdá být člověku správná, ale hádejte, co vždy přináší? Zamyslete se. Pokud vaše myšlení nepůsobí život a nedává vám vášeň a rostoucí touhu pro Království ve vás, pokud váš způsob myšlení nepůsobí život, pak asi nemyslíte jako Bůh. Adam jí ze stromu a zemře to, kdo je. - Kdo byl? Byl obrazem Božím. Co je Bůh? Bůh je Láska. Studoval jsem to. Můžete říct, že Bůh je hodně věcí, ale všechno to vychází z Lásky, protože to je největší a nejlepší cesta. Všechno co Bůh dělá pramení z Lásky, takže říct Bůh je Láska je nejčistší definice Boha. Je to pravda? Když Bůh řekl "učiňme člověka k našemu obrazu" - o čem mluví? "Rozmnožme Lásku v těle a ať se tělo množí, aby Moje sláva zaplnila celou Zem". Když je Mojžíš na poušti a prosí, aby Bůh nezničil Izrael, tak jednou, když tak prosí, tak dostane odpověd "dobře, ale budou nést následky." - Sklízí, co zaseli - jsou pod zákonem hříchu a smrti - takže to nebylo tak, že by tam Bůh seděl a mačkal tlačítko elektrických šoků pokaždé, když něco minuli - "Bzz, neposlušné děti, bzz neposlušné děti, bzz" - ale hřích má následky. Ale pak říká "poslouchej Mojžíši, jako že jsem živ, celá země bude naplněna mojí slávou". To řekl tak rozhodně ve chvíli, kdy to Izrael hodně míjel. Co říkal? Prorokoval, díval se dál za "tělo" [na pravou hodnotu]. Že Starý zákon ukazuje na Krista doufám víte. Doufám že víte, že středem celé Bible je Pán Ježíš Kristus. Pokud vás váš výklad Starého [zákona] nevede k Novému, změňte svůj výklad. Ukazuje na den, kdy člověk bude naplněn Jeho Duchem, obmyt Jeho krví a bude zjevovat/vyjadřovat Jeho velké jméno. Celá země naplněná Jeho slávou.

Podívejte se na Eden. Když byly vyhozeni z ráje - "již zde nemůžete nadále být" - to vypadá jako vykopnutí, ne? Eden byl Boží ráj, byli tam, aby o tu zahradu pečovali, udržovali ji a plodili a množili se. Když opustili Eden, byl tam postaven anděl, aby to místo hlídal, aby se nemohli vrátit. Takže z Bible víme, že to bylo místo. Ploďte se a množte se - zajímavé - co se stane, když budete bydlet v garsonce a budete se množit? Budete se muset nastěhovat do většího bytu - něco se musí změnit. Bůh je postaví sem na zem, řekne jim, ať jsou plodní a množí se - Žalm 8 a Žid 2 ukazují, že člověk, který chodí ve své stvořené hodnotě [podobě/smyslu], je Boží slávou. Takže zde máme Boží slávu na Zemi v těle a plodí se a množí se a plodí se a množí se, dokud Boží sláva nezaplní Zemi. Víme, že se to změnilo, když člověk zhřešil. Již v Gen 6 vidíme, že člověk byl v srdci neustále zkaženější, v Gen 6 to nevypadalo moc dobře. Víte, co se tam stalo? Byla potopa. Vidíme a vnímáme to jako potopu, všichni kromě Noeho a jeho rodiny zemřeli - máte to ve své Bibli? Víte, co Bůh udělal? On pokřtil Zemi vodou a ukazuje na přicházející den. Skrze vodu utopí všechnu nespravedlnost a všechno, co zůstalo, bylo spravedlivé - a ukazuje na ten den. Dal na nebe duhu a řekl, že se to takto již nikdy nestane - že to nebude na úkor zmaření lidských životů. Proč? Protože to bude dávání života. Že bude křest, bude voda, ale bude dávat život a spravedlnost bude odhalena a všechna nespravedlnost bude odstraněna. Je to stín věcí budoucích - Petr o tom mluví v 1. Petr 3 - vodní křest není na očištění těla, říká že "je to vodní křest, co nás nyní zachraňuje" a používá slovo "sozó", což je úžasné - znamená "zachráněn, uzdraven, vysvobozen, chráněn, zachován". Ne očištění těla, ale jako dobré svědomí k Bohu. "Proč o tom Dane mluvíš? Abys učil nějakou teologii?" - Ne, protože je nezbytné, abyste měli dobré svědomí k Bohu. Jak chcete žít mimo sebe a dovolit Bohu, aby žil skrze vás, pokud k Němu nemáte dobré svědomí?

Pokud nemáte svědomí k Bohu, hádejte ke komu je vaše svědomí - k vám, jste si vědomí sebe. Proč lidé nepřekročí hranice svého života? Protože si jsou většinou vědomí sebe - "Co si budou lidé myslet, jak to bude vypadat, budu za blbce, nepřijmou mě, můžou mě odmítnout... " Já již nejsem na Zemi pro to, abych tím byl ovlivňován. Ono na tom v podstatě nezáleží - a tím neříkám, že je jedno, co si myslíte. Říkám, že teď již vím, kdo jsem. Takže pokud odsoudíte to, co říkám, nebo si to budete špatně vykládat, špatně tomu porozumíte a nebo vaše srdce je tomu úplně vzdálené a říkáte si "jaký to blb" - tak mně to nemůže ublížit a dnes večer budu uléhat s Ním. Nebudu někomu s brekem volat "Oni si myslí, že jsem hloupý...". Haló, často se chytáme na podobné věci - "Oni se na mě divně podívali." - "No a?". Tohle myslíme tím, když říkáme, aby vaše totožnost/identita byla v Něm. Proč žiji? Proč jsem se dnes vzbudil? Proč chodím po této Zemi? Lidé se ptají ty otázky neustále. Ale nyní přišla Pravda a Ježíš je naše všechno, protože když vidíme Jeho, tak zjistíme, kdo jsme a nyní rozumíme, proč žijeme, protože jsme Ho viděli. Teď nám to dochází - On byl ukázkou života, pro který jsme byli stvořeni a vdechl do nás svého Ducha, jako by člověk nikdy nezhřešil a můžeme pokračovat.

Musíme být opatrní, abychom to neudělali o Bohu, který nám mění plínky, a žehná nám a nuchňá nás a podobně. Podívejte, On mě úplně obklopuje, dotýká se mě, miluje mě, ale pro to já nežiji. Já žiji pro Jeho záměr a všechno ostatní je přidaná hodnota. Pokud budu něco cítit, super, ale vím proč žiji. Pokud se mnou budete jednat pěkně, super, ale vím, proč žiji. Pokud zle, nic to nezmění - vím proč žiji. Chápete? Měli byste vědět, proč žijete - žijete pro Jeho obraz. Kol 3:10 říká "abyste byli obnoveni v poznání podle obrazu Toho, který vás stvořil". Nějak jsme začali kázat toto evangelium a udělali ho o "požehnání nás" na místo o "proměně nás". - To je důvod, proč se vodní křest vytratil z mnoha kruhů, protože jsme to udělali o cestě do nebe, na místo o proměně života. Není to cestovní pas do nebe, je to proměna vašeho života. Je to odložení toho starého a oblečení nového. Podívejte - když Adam jedl z toho stromu a zemřel, tak se stal sebestředným, vědomým si sebe, sebe bránícím, samospravedlivým.. Bůh se ho zeptal na "ano/ne" otázku "Jak víš, že jsi nahý, jedl jsi ze stromu?" a Adam odpověděl "to ta žena, kterou jsi mi dal. Ona mi dala jíst." - co je to za odpověď? Tělu to přijde normální, zní to rozumně a já a vy jsme to často používali, než jsme uvěřili a někteří i poté. :D "Adame, jak jsi poznal, že jsi nahý? Jedl jsi ze stromu?" - "To ta žena, kterou jsi mi dal.. Podívej, kdybys Ty mi nedal tu ženu, tak bych kvůli ní asi ze stromu nejedl. Ok? Jako měl jsem kousek, ale to ona, na mě se nedívej." - To je první účinek hříchu - vědomí si sama sebe, sebestřednost, sebeobrana, samospravedlnost. První známka a účinek hříchu je žít pro sebe sama. Proto Ježíš říká "pokud mě chce někdo následovat, ať nejdřív zapře sám sebe" - neříkal, ať se modlí modlitbu, aby měli zapsané jméno v Knize života. Řekl "pokud mě chcete následovat, zapřete sami sebe" - proč? Protože to je problém, který nás ničí - nikdy jste nebyli stvořeni pro sebe, byli jste stvořeni k Božímu obrazu. Takže "pokud mě chce někdo následovat, ať zapře..." - nejdete k Ježíši protože se bojíte pekla, nejdete k Němu kvůli strachu ze smrti, jdete k Ježíši, protože si uvědomíte, že žijete pro svoje sobecké věci a přitom jste byli stvořeni pro Jeho slávu. - A činíte pokání = změníte způsob jakým přemýšlíte a poté se každý den probudíte a dovolíte Bohu, aby vám dal moudrost a porozumění, poddáte se jako dobrá hlína a přilnete k ruce Velkého hrnčíře, aby se zjevil Jeho mistrovský kousek. To je křesťanský život. On je hrnčíř, vy jste hlína - prostě jen buďte dobrá hlína, vlhká, tvárná a jen přilněte. Neříkejte "Co to děláš? Ta křivka se mi nelíbí..." - prostě jen buďte dobrou hlínou.

Cítíte, jak je to vážné téma a přitom můžeme být veselí? Bůh nechce, abyste byli tak zavalení, že odsud nebudete moct ani odejít. Co sdílím není abych vám ukázal, kde nejste, ale abych učil, k čemu jsme povoláni, a Boží Láska ví, jak naše duše dokáže vzít věci [ve smyslu] - "Tý jo, tak to sem vedle, mám před sebou ještě takovou cestu, sotva že jsem spasený.." - Kvůli tomu takto nekážete. Je to pro získání porozumění, urovnání cesty, pozvednutí standardu a vybudování cesty, po které se můžeme pohybovat. Není to pro ukázání toho, kde nejsme, je to pro ukázání toho, kam jsme povoláni. Ok? Takže když kážu tyto věci tak je v mém srdci velká radost a On nás nechá smát se po celou dobu. Nemá to být bolestivé - pokud jste na operaci, nemusí to být bolestivé - ani nemusíte poznat řezání těla nebo ztrátu krve. - Proto se smějete po celou dobu. Duch Svatý to zajistí, On je dobrý - [je to] anestezie Ducha Svatého. :) On má velice ostrý meč. Říká "Za všechno své vlastnictví získej rozumnost." [Přísloví 4:7] - neříká tam "požehnání". Nejsem proti požehnání, ale neměla by to být naše priorita číslo jedna. Jenom to "znát Ho" je již více než dost, někdo zde by z toho mohl mít radost. :P. Vzbudit se s Duchem Svatým, to by mělo být něco - a nebo to je jen teologie? Je to prostě jen vaše Biblická pozice? Odpusťte, nesnažím se dělat chytrého, ale mohla by to být jen teologie, a nebo to může být vaše skutečnost a můžete se s ní probudit každé ráno..

Co vám brání říct "Dobré ráno, je tak skvělé být živý, díky, že žiješ ve mně. Díky, že mě miluješ, že jsi mě umyl od všeho, co jsem kdy mohl udělat špatně a dal mi dnes všechny příležitosti zjevovat/manifestovat Tvoje velké jméno. Nejsem naštvaný na čas, na svou práci, na svého šéfa. Vzdávám Ti dík za čest života a děkuji Ti, že budeš dnes skrze mě ve všem zářit. Díky velký a mocný Bože." - Tohle je pravděpodobně křesťanské obecenství a modlitba. - Zřejmě víc než toto - 6 hodin [ráno], [zvoní] budík - "Bože jak dlouho mě ještě budeš držet v té práci, kdy mi dáš jinou práci? Proč dovolíš, aby na mě šéf byl takový, když mě miluješ jak říkáš?.." - to pravděpodobně není křesťanská modlitba, to je zřejmě sobecké oklamání a stěžování si. Je v pořádku, když takhle mluvíme pravdu? Jste stále v pohodě? Zeptal bych se, zda mě stále milujete, ale kvůli tomu zde nejsem, jsem zde, abych kázal pravdu. - Vy se musíte vypořádat s tím, co ke mně cítíte, protože On mě miluje tak moc, až je to absurdní. Dnes půjdu spát v Boží přítomnosti bez ohledu na to, jak to teď přijmete, ale budu věřit, že dobře. Ale bez ohledu na to, jak s tím naložíte, co o mně řeknou po cestě v autě - rozumíte, že budu mít pokoj ve svém srdci a ráno se s ním vzbudím? Rozumíte, že jsem konečně "v pohodě" se sebou? Jako že miluji kým jsem se stal? Dívám se do zrcadla "Hurá to jsem já" - ne že bych byl nějaký krasavec, ale že Ho vidím ve mně a mám čisté svědomí a čisté ruce. Nemám žádné tajemství - nedočtete se o mně jednou v novinách, nebojím se, že někdo něco vytáhne. - Žiji v Duchu Svatém. Miluji takhle mluvit, působí to, že se cítím čistý, opravdu. Můžete milovat kým jste se stali v Něm a je to opravdu důležité, protože to je druhé největší přikázání. První je "Miluj Boha vším" a druhé je podobné "miluj bližního jako sebe". Problém je - co když sebe nemáme rádi a pak milujeme bližního jako sebe? Není divu, že kritizujeme, hledáme chyby, samospravedlivě soudíme, protože tak vidíme sebe. A když to vidíme na ostatních, tak nás to přestane tlačit a nezměníme se s výmluvou, že "všichni přece mají nějaký problém". ||

Milujte svého bližního jako sebe. - Proto je tolik důležité, abych měl co nejzdravější pohled na to, kým jsem se stal skrze Kristovo dokonané dílo - abych vás mohl vidět úplně jasně. Protože pokud vidím sebe jasně, tak polovina bitvy je vyhrána, protože teď tak můžu vidět vás. - Pokud On mě takto vidí, tak vás jistě také mohu tak vidět. A ať již to vidíte nebo ne - "Odpusť jim Otče, protože nevědí co činí" - ale já to vidím. Takže již nikdy vás nebudu soudit, mít o vás předsudky, nebudu vás zařazovat, pomlouvat, zneužívat vašich slabostí. - Jsem teď určený milovat vás a vytáhnout z vás to nejlepší. A pokud jediné co budu moct dělat je modlit se, tak se budu modlit, protože máte potenciál a budoucnost, ne z motivu, že máte nějakou slabost a nedostatek. Hádám, že modlitba z prvního motivu dojde až do nebe a z druhého se odrazí od stropu a spadne na zem, protože Bůh pravděpodobně slyší na Lásku. Víra se projevuje skrze Lásku a Láska nikdy neselhává. Jste v pohodě? {Doufám, že se bavíte aspoň jako já. Nevidím většině z vás do obličeje, ale i kdybych viděl, stejně bych kázal to samé. ||}

Vážně - pokud budeme kázat dobrou zprávu bez humbuku (hype) a super duchovního fantazírování, tak dobrá zpráva by zněla, že "váš život je hodný/stojí za to žít a Bůh o nás ví něco, do čeho bychom pravděpodobně měli pokračovat růst". Zdá se, že Bohu stojí život váš za smrt Jeho Syna. - Právě to by mě mělo nastartovat k hledání. Rozumíte? Musí to být něco víc, než jen že se mám/žiji jako svět kolem mě, že se cítím jen tak, jak zrovna jde můj život [/jak se mi daří]. Kdy se On konečně stane převládajícím a bude určující faktor mého života, a ať přijde cokoliv, tak Ho budu vidět jasně? Kdy, když do vašeho života přijdou Nabukadnezarové a řeknou vám, abyste je uctívali a báli se jich - tak kdy se jim postavíte [/budete jim čelit], protože je to všechno o Bohu? Když pak budou ohrožovat váš život, tak to pro vás nebude problém - "Co je váš oheň, když On je Bůh". A najednou to ďábel udělá 7x horší, protože je zvyklý, že se tělo vzdá, pokud je to celé o těle - ale tělo se pak nepohne a stojí tam, protože to je vše o Bohu.

Říkám lidem "Pokud se opravdu nechcete změnit {teď to kážu hodně}, tak neubližujte někomu, kdo rozumí Lásce. Nejednejte se mnou špatně, pokud se nechcete změnit." Protože když budu o samotě, tak se za vás budu modlit a nebude to pro to, že bych vás soudil, byl samospravedlivý a nebo vámi zraněný. Budu pro vás plakat, protože nevíte kdo jste. A můžete se tak chovat a žít jedině pro to, že nerozumíte své hodnotě/významu a hodnotě ostatních - a způsobí to slzy v mém srdci a budu se modlit a prosit o milost pro váš život a přijde Duch Svatý a dostane vás. Nějak, nějakým způsobem. :) - Protože se nemodlím naštvaný, nestěžuji si, není to z dotčení mých práv, není to "Bože, proč je nenapravíš, sraz je z jejich koně". Rozumíte? Vsadím se, že slyší tu modlitbu, když pláčete kdy se nikdo nedívá, pro člověka, který se zdá být nepřítel, ale víte, že nebojujete proti tělu. Pláčete a vyslovujete jejich jméno "Bože, oni neví, kdo jsou, dej jim milost a světlo, ať povstanou k potenciálu a určení, které jsi jim dal na počátku. Bože, ať již neprojde další den, přesuň se na ně Duchu Svatý." Hádám, že to zvítězí nad: "Bože nemůžu uvěřit, že jsi jim dovolil mně udělat toto." Vsázím, že nebe slyší tu první modlitbu. Vsadím se, že takové bylo srdce Ježíše, když zemřel za všechny v této místnosti. Hádám, že ta radost, kterou měl před sebou byl den, kdy vy a já budeme nejen naplněni Jeho Duchem, ale také budeme rozumět proč. Cílem přikázání je Láska - 1. Tim 1:5 Cílem našeho přikázání a vyučování je Láska. Proč tomu věnuji tolik času? Protože jsme sem nepřijeli učit evangelizování, chození mezi lidi, a nebo vám říct, abyste dělali "treasure hunt" a i když to je zábava a Bůh a Duch Svatý si to může použít - tak chceme, abyste věděli, kdo jste, a každý den, jak se vzbudíte, byli skálopevní a nepohnutelní, a z té pravdy žili zdravý a produktivní život. - Věřím, že to je probuzení. Je to v srdci každého a společně zjevujeme/manifestujeme Království.

Žil jsem určitým způsobem posledních 17 a půl roku a měl jsem oči upřené na jednu věc - jsem syn - nesnažím se být, stal jsem se jím. On mě miluje, chce žít uvnitř mě - "On mě nikdy neopustí, ani se mě nezřekne". Zní to divně a tradiční myšlení to považuje za rouhání, ale On nás tak miluje, protože miluje to "jaké nás stvořil" a jde po vykoupení toho čím nás stvořil. Sledujte. Teď to bude výzva pro vašeho ducha, vaše srdce a porozumění. Má to opodstatnění, protože když slyšíte člověka jako já mluvit, tak Duch Svatý chce, abyste byli opravdu strážci svého srdce a učinili ve svém srdci rozhodnutí, jako byste byli na Božím oltáři - rozhodnutí, co uděláte s tím, co říkám, a se svým životem od tohoto dne. Ať již jde o odhalení slabosti, mentality, skrytého motivu, který není produktivní - zabijte dnes tu věc a řekněte si "Za všechno co mám získám rozumnost", budu žít z jiného motivu než jsem žil a vyhodím tu hromadu "ano, ale" myšlení. Protože sledujte, něco zde odhalím, mám to na srdci udělat.

Pokud Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a Bůh je Láska, pak Adam byl Láska, než jedl ze stromu. Takže sledujte - Adam neměl potřebu Lásky, byl Láska. Víte proč máme již od nepaměti zoufalou potřebu Lásky? Proč se snažíme najít sebe, chceme zapadnout, nebýt odmítnutí? Proč jsme lidé, cítící se jako sirotci, nepřijatí, snažící se upozornit na sebe, získat úctu a pověst? Protože co bylo stvořeno, aby bylo Láska, zemřelo a stalo se zoufalou potřebou Lásky. - A jediný způsob, jak ji naplnit je být naroubován zpět na vinný kmen a poznat Kristovu Lásku (Ef 3) a být naplněni veškerou plností Boží. Pokud mám Boží plnost, tak prostě nepotřebuji vámi být přijat, abych se cítil v pořádku - mám Boží plnost. Chci být vámi přijat, ale nehledě na to mám Boží plnost. Vidíte to? Když jste znovuzrozeni, zapřeli jste sami sebe a vzali svůj kříž - to znamená každou křivdu, nespravedlnost, všechno nespravedlivé, čím musíte na Zemi "projít" - vezmete svůj kříž a co následujete? Padlého člověka a lidské zkušenosti, nebo lidi, které respektujete [kterých si vážíte]? Ne, následujete Ježíše. To jsou docela dobré šlépěje, které máme následovat - zůstaňte v nich a držte se blízko. Takže zapřete sami sebe - nikdy nebudete schopni vzít svůj kříž, pokud nezapřete sami sebe, protože to bude stále "o vás" a budete "zraněni církví", zraněni vedením, zraněni lidmi, kterým jste pastor... Jako by teď byla epidemie "zraněných křesťanů", jako by to bylo biblické.. To je ale nebiblické - Bible říká "pokud budete Láska, pak nemáte žádný důvod pohoršit se nad [/být uraženi] svým bratrem". Říká "pokud byste měli stížnost proti druhému, tak prostě odpusťte jako již Kristus odpustil vám". Neodpouštíte, aby vám bylo odpuštěno, odpouštíte, protože jste byli zahrnuti odpuštěním. Zákon říká "odpusťte, aby vám bylo odpuštěno", milost říká "odpusťte protože vám již bylo odpuštěno."

Lidé, kteří mají problém odpustit, prostě nepřijali Boží lásku a milost a nenechali ji, aby je obmývala, protože to je nejúžasnější věc - že nikdy se nebudu muset zodpovídat za věci, které jsem udělal mimo Něj, nikdy. I když se ty věci snaží šeptat a připomínat se mi, tak jsou úplně mrtvé. Takže nepotřebuji modlitbu, nepotřebuji v tom posloužit. Jako "Ó modlete se za mě, vybavují se mi špatné vzpomínky" - to má být vtip? Začněte uctívat Boha a vzdejte Bohu slávu, že proměnil váš život a že dřív jste nerozuměli, ale nyní vidíte jasně. "[ďábel:] Šepty, šepty, šepty... ." - "Otče děkuji Ti za svobodu, byly doby, kdy jsem říkal a dělal věci a ani jsem nemrkl okem, ale nyní již to není ani v mém srdci. A přišla mi tato vzpomínka a způsobila, že Tě uctívám a připomínám svému srdci, že nikdy nebudu ten co dřív." - Tohle určitě bude lepší než volání o modlitbu, protože máte nějaké divné myšlenky. No tak - vy nejste co si myslíte, jste tím čeho dosáhl On [co On vykonal], takže to oblečte a budete vypadat dobře. :) Přestaňte si myslet, že všechno co vám jde hlavou, pochází z vašeho srdce. Pokud vás něco rmoutí a přejete si, abyste si to nikdy nemysleli, nebo abyste to nikdy neviděli, tak to nemůže být z vás. - Je to prostě jen špatná vzpomínka, ďábel, který lže, tak proč tomu dávat tolik moci? Nepotřebujete v tom [osvobozovací] službu, jen potřebujete Pravdu - Pravda vás osvobodí. [Osvobozovací] služba v této oblasti vás zavede na bludný kruh. Pravda vás osvobodí, slibuji. V církvi strávíme více času řešením depresí, vzpomínek, vracení se minulosti a snů, než následováním pravdy. Myslíme si, že jsme co cítíme a vzpomínáme si. - Ne, jsme čeho On dosáhl a musíme to obléci a být svobodní. Můžete mít uprostřed noci špatný sen o drogách, promiskuitě, prostituci a probudit se celí zpocení - to je chvíle dostat se do svého srdce a ducha a říct "Díky Bože, že ta noční můra [navždy] pominula, již jsem navěky jiný." - Nepotřebujete někomu volat, aby se za vás modlil, protože pak budete mít ten sen znovu a znovu. Pokud mě tím bude provokovat a připomínat mi ty věci, tak se díky tomu tak zamiluji do Ježíše a vybuduje to ve mně pevnost pravdy, že se s tím bude bát znovu přijít, protože z toho budu mít záchvat [radosti].

Vždy, když ďábel přijde s těmi věcmi, tak podstupuje riziko, že začnete věřit evangeliu. Takže on se dotýká nějaké sestry a doufá, že ji zlomí, ale je zde riziko, že ji vybuduje - pokud ona nespustí zrak z Pána. Ďábel zkouší: "Podívejme se, zda si to vezme osobně [, zda to přijme], dáme jí trochu odsouzení, uvidíme, zda jak to začne znovu prožívat, tak si začne spojovat pocity a myšlenky se svým srdcem.." - pokud ano, je zde zranitelné místo. Ale pokud ta sestra povstane hned, když ta věc přijde, třeba jede v autě a jak to přijde tak řekne "Otče, děkuji Ti, že můj život je navždy změněn, Ty jsi můj Otec a já jsem tvoje holčička a Ty mě miluješ, to je skvělé." - A ten ďáblík tam sedí a kouká "tohle sem jí přece neříkal ne?". Umíte si představit, jak běží za šéfem a říká "Šéfe já sem jí to řekl a ona začala uctívat Ježíše." - Ty jeden.. - plesk plesk. :D - "Opravdu, řekl jsem jí všechno cos mi říkal - že je nehodná, že jí nemůže být odpuštěno, že příliš hřešila." - "A ona chválila Ježíše? Divné, křesťané se na to odsouzení vždycky chytnou. Nečtou svoje Bible a nerozumí, že Bůh neposlal svého Syna, aby svět odsoudil, ale stejně je na to vždycky dostanu. Nemůžu uvěřit, že to nepřijala. Běž a řekni jí, že její život nebude za nic stát, že je jedno, jak ho žije, protože stejně nic neovlivní." - "Šepty, šepty, šepty..." - "Otče, děkuji Ti za ovoce, které zůstane po všechny dny mého života, že zde zanechám odkaz do nebe a že nás teď nic nemůže zastavit, protože Ty jsi ve mně a já v Tobě..." - "Ááá, šéfe tomuhle nebudeš věřit. Řekl jsem jí, že nikdy nic nebude a ona úplně vyskočila a začala prorokovat." Cože?? Co dělala? [plesk, plesk.] :D

Myslím, že volíme delší a složitější cestu a navzájem se držíme v potřebě "služby". Pokud byste byli dobří služebníci, pak byste tomu člověku řekli "Tu věc zboříš/zničíš Pravdou" - protože pokud to neuděláte, tak se ta lež bude vracet. Lži se nejde zbavit jinak než Pravdou. Lež nezničí služba "Duchem/Ducha", Duch Pravdy ji zničí. - Pokud slyšíte [v mysli] takové věci, tak nepotřebujete, aby na vás vkládali ruce a mazali vás olejem - tak se stanete jen mastnými křesťany. Myslím to vážně. Miluji práci Ducha Svatého a věci, které dělá v lidech, ale pokud jde o takovéto věci - tj. pevnosti, myšlenky, tak vy jste strážci vlastního srdce, proč nepovstanete a nezvěstujete/nevyhlašujete pravdu? Ta myšlenka/tvrzení vás obtěžuje/trápí a hned ji nepřijímáte, protože nic z toho ve vašem srdci není. Nesníte a nemeditujete nad tím, jaké by to bylo zpět v Egyptě. Když přijdou takové myšlenky, tak se tím zabýváte [/není vám to jedno], protože vaše srdce bylo změněno a jste vevnitř čistí. Zřejmě byste se měli radovat, že vám nyní záleží na věcech, na kterých vám předtím nezáleželo. Již nejste člověk, který má problém, vy máte odpověď. ||

Máte to vidět - když dáme výzvu, tak lidé přijdou a říkají "Modli se za toto, tamto.." a já se zeptám "Dá se to opravdu řešit modlitbou? Upřímně, řekněte, kolikrát jste již žádali, aby se za vás za tyhle věci modlili?" - "No úplně všude, kam přijdu." :D - Dovol, ať ti pomůžu. - A je spousta věcí, za které se ani nebudu modlit, raději vám řeknu co dělat. Pravda vás osvobodí. Pravda je váš nejlepší přítel. Vy ani nemusíte mít problém, můžete jen "cítit že máte problém". Myslíte si, že dokud máte špatné myšlenky, tak je s vámi něco špatně. Povstaňte a vyhlašujte pravdu a dovolte, ať vás pravda osvobodí. Ďábel už na mě tyhle věci nezkouší. Dřív to zkoušel. Pokud byste se mnou tehdy jeli v autě, tak byste zřejmě zděšením opustili vozidlo. :D Tak sedím a když mě napadly takové myšlenky, tak jsem nadšeně zvolal "Otče, děkuji Ti... " - a prorokoval a proklamoval a vyhlašoval jsem a vrhlo mě to do bláznivého chválení, protože jsem byl zamilovaný. Nebyla to nějaká strategie jako "Ok, zapnu chvály a rozdrtím ďábla, ó ...". Ne, vyšlo to z mého srdce, protože On je pravda a jsem Jím přemožen, a vzápětí na to pláču a uctívám Ježíše, protože je úžasný. A všechno to začalo díky malému ďáblíkovi, který mi šeptal do ucha. Přesně takto ho chcete vyděsit, chcete, aby se vás tak bál.

"Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás" - my přemýšlíme "vzepřít se ďáblu" - ale je to "Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu" - je to jeden krok. Když se poddáte Bohu, komu jste se již vzepřeli? Jsme tak zaměstnáni bojováním s ďáblem, bušíme pěstmi do vzduchu a jsme z toho unavení. "Dovolávám se krve (plead the blood), dovolávám se krve... mám mysl Kristovu, mám mysl Kristovu..., dovolávám se krve..." - tím dosáhnete jen toho, že zde po určité době budete potřebovat nový koberec. Nesnižuji krev, ale byli jsme naučeni dělat duchovní válčení jako "dovolávám se krve, krev Ježíše nade mnou, ..." - a za půl hodiny zase přijde ta myšlenka a "dovolávám se krve...". Netuším, kde jsme to vzali. Naše zbraně jsou mocné k ničení pevností a zajetí každé myšlenky a představy, která se pozvedá proti poznání Boha. To znamená vzít každou lež a zničit ji pravdou. Nechoďte a nedovolávejte se "mysli Kristovy", proklamujte mysl Kristovu - definujte to a mluvte nad svým životem a žehnejte své duši. Rozumíte? Když se vám vrátí vzpomínky na hříchy, když se vrátí touhy minulých hříchů .. - tak prostě začněte děkovat Bohu třeba během řízení, akorát si dejte pozor, aby to neviděli někteří "křesťané", protože by to považovali za rouhání: "Otče, děkuji Ti, že již nejsem hříšný člověk, moje touha je po Tobě, moje touha není hřešit, moje touha je po Tvém Království a pro Tvoje velké jméno. Bože, tak moc Tě miluji, Otče uctívám Tě...". Pokud tak [ze srdce] zareagujete pokaždé, když přijdou takové věci, tak přestanou přicházet, protože to napomáhá, abyste byli dokonalí. A vy si myslíte, že potřebujete, aby se za vás někdo modlil. ||

Víte, proč o tomto všem mluvíme hned první noc konference? Protože všechny ty věci vám brání žít mimo sebe a myslíte si, že se potřebujete vypořádat se všemi překážkami, než budete moct někoho opravdově/účinně milovat. || [Naopak] Vzbudíte se s čistým svědomím a uvědomíte si, že tato bitva je již vyhraná, On již zvítězil nad hříchem. Římanům 6 vám říká "Kristus zemřel hříchu jednou provždy a život, který žije, žije Bohu" a říká "V 11 Stejně tak i vy se považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé v Bohu v Kristu Ježíši." - Co když se s tím budete každý den budit? Nejsem proti knihám, prostě moc na čtení knih nejsem, ale pravděpodobně existují knihy, které říkají "Jak žít křesťanský život" a věřím, že se můžete dostat do problémů, pokud se chytnete všeho co je "dostupné". "Jak žít křesťanský život" a jsou tam všelijaké techniky, jak žít křesťanský život - jako "Jakmile se vzbudíte, zkoušejte nehřešit" - co to je zkoušet? Co to je "zkoušet, žít křesťanský život"? Prostě se naučte být dobrý syn, dobrá dcera, přijměte, že On je váš Otec, přijměte, že On zaplatil cenu, že jste čistí, spravedliví. Začněte deklarovat, že jste před Ním bez úhony a začnete žít bezúhonně. Proč? Protože se vírou stanete dobrým stromem a přinese to ovoce. Bible říká, že není v pohodě, abyste své údy vydávali za nástroje nepravosti - potom nesete takové ovoce, ale pokud vydáváte své údy za nástroje spravedlnosti skrze poslušnost, tak ponesete ovoce ke svatosti.

Když si tedy uvědomím, že jsem spravedlivý v Božích očích, tak hádejte "jak budu žít v očích lidí" ? - "Správně". Chápete? Neříkám "Dobře, buďte svatí, jako Já jsem svatý." - "Můj Bože, jak to udělám? Bože, jak mám být svatý?" - "BUĎ svatý, jako já jsem svatý". Znamená to žít čistý, bez špatných úmyslů, bez vědomých si sebe a sebestředných tužeb a motivů, znamená to mít na srdci nejlepší zájmy lidí okolo, položení svého života pro lidi kolem vás. Co když bych vám řekl, že lze nemít již zlé postoje, že lze nebýt odrazení, zoufalí, urážliví, zranění, osamělí. Když vám řeknu, že to je možné, budete mi věřit? Řeknu vám "pokud vaše oko je čisté, váš pohled prostý, pokud vidíte jasně, vaše celé tělo je zaplaveno světlem." Proto kážu tyto věci. Přestože některých se to ani nedotkne, jiné to sotva zaujme a možná se trochu zamyslí, ale některé to převálcuje a uvidí to. Ale ať již je to s vámi jakkoliv, tak já jsem zemědělec/rozsévač, jsem dobrý zemědělec. Tady ten muž [co zde sedí] obdělává avokádové pole, já obdělávám lidská pole. Dnes jsem oral lidská srdce. Zjišťoval jsem, zda je zde nějaká úrodná půda, připravoval jsem ji a zasel jsem semínka hluboko. Trochu deště a slunce a vyklíčí to. Jsem povzbuzený, vidíte to na mně? Jsem takovýto pořád. Neříkám to, abych vás ohromil, ale protože jsem ohromen. Vážně.

Doma mě znají a ve městě, kde žiji, mám dobré jméno. Lidé ví, že když mi zavolají, tak dostanou jen Ježíše. Říká se, že bychom si měli vážit dobrého jména, že to je dražší než zlato a stříbro. Mám pověst pro Ježíše. Možná řeknete "Ale já jsem si ji pokazil." - Je čas činit pokání, změnit se a uvědomit si, že "Můj život je víc, než co jsem pokazil. Můžu tyto věci žít, protože chci." Není to o chybách, které jste udělali, ale o tom, co jste udělali s Pravdou. Není to o tom, kde jste byli, ale kam jdete v Něm. Nenechte nějakého ďábla, aby vám vymluvil váš osud/cíl jen proto, že se cítíte "že jste si zničili pověst". Pokud se to stalo, pak můžete lidem ukázat, že je možné být pokorný a věřit Bohu a nepřestat pochodovat bez ohledu na to, co si lidé myslí. Protože lidé mají sklon pamatovat si, co jste udělali špatně, ale Bůh ví, kdo jste vevnitř a raději buďte motivováni tím, než co si myslí lidé. Čas ukáže a i kdyby nikdy nezměnili svůj názor na vás, tak žijete pro dědictví a zanecháte odkaz. Nejhorší, co můžete udělat, je zabřednout do lidské moudrosti a říct "Již jsem to nedal a moji spolupracovníci si již myslí, že jsem pokrytec... ." - S tím se nespokojte, to nevyvolává vevnitř moc dobrý pocit, takže je čas ukázat vaším spolupracovníkům, že existuje pokora, pokání a změna. Nemusíte se snažit prodávat jim své ovoce, jen ho nechte růst, oni si ho zvednou/vezmou. Nemusíte jim oznamovat: "Podívej se já sem se změnil jsem úplně jiný..." - prostě buďte jiní a pak i když vám budou předhazovat vaši minulost, tak ve svém srdci budou vidět, že jste jiní. Právě teď mluvím velmi střízlivě k některým lidem, přišlo to na mě a jsem zde na místě bez hnutí. Otec nás zde dnes vychovává a říká "Nedovolte ani jediné lži, aby vám bránila v chůzi vpřed". Protože pokud vám i jen jedna myšlenka brání v postupu vpřed, tak vám říkám, že to je lež, ať vypadá jakkoliv rozumně. On přišel dát vám Život a toho života hojnost a není nic, co by to mohlo zastavit, jedině pokud to neuvidíte, neporozumíte tomu a nevydáte se té pravdě.

Lidi je to možné. Toto je první noc, jen vás povzbuzuji. Říkám vám, že je to pro všechny, vážně. Tohle není nějaká lehká laciná věc. Někteří učí milost způsobem, na který si musíte dát pozor - že všichni jsou synové a podobně. - Ale vy musíte činit pokání, abyste byli znovu narozeni, změnit způsob, jakým myslíte. Rozumíte tomu? Buďte velice opatrní, protože vždy, když přijde to, co dává život, tak přijde satan s podvrhem a bude to znít dobře a možná i lépe, ale vy jste správci svého srdce. Bible vždycky říkala "čiňte pokání". Pokání neznamená plačte a ciťte lítost ve smyslu žalu a zármutku. Neznamená to klečet a probrečet 3 dny, i když by se to mohlo stát, pokud by vaše srdce bylo tak zasaženo. Ale dělat pokání znamená velice jednoduše "změnit jak myslíte". Dám vám příklad. V den letnic je Petr naplněn Duchem Svatým - je to tak? Káže a cituje z Joele - pravda? A v tom jim řekne, že zabili svého Mesiáše. Říká jim "vy jste zabili prince života, Ježíše, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, kterého jste vy zabili" a poprvé od doby Ježíšova ukřižování, byla jejich srdce usvědčena pravdou Ducha Svatého. V Bibli máte napsané, že byli hluboce zasaženi v srdci - když budete studovat význam, tak to je extrémní pocitový stav. Osobně věřím, ať to tak bylo nebo ne, že křičeli, trhali si vlasy, padli na zem a měli takové výčitky a cítili takovou vinu, že neviděli východisko. - Jak vynahradíte/odčiníte zabití Božího Syna? Uvědomují si, že jejich Mesiáš, kterého dlouho očekávali, byl přímo před nimi a oni byli tak slepí, že Ho neviděli. Místo přijetí Ho zabili. Místo, aby On jim dal život, oni vzali život Jemu. To všechno na ně spadlo v moment usvědčení. A oni řekli - "muži bratři, co máme dělat?" Jinými slovy "Co máme dělat, když jsme zabili Božího Syna?" To je vážné obvinění. To není jen že jste přejeli plnou čáru, to by mohlo být vážné, pokud by tam někdo zrovna jel. Je to něco jiného než překročit rychlostní limit.

Zabili Božího Syna a nemohli se z toho nijak vymluvit a věděli to v srdci. Nebyla žádná výmluva, žádné "ano, ale", věděli to. "Co máme dělat?" Petr odpověděl "Čiňte pokání a buďte pokřtěni na odpuštění vašich hříchů a přijmete stejného Ducha, kterého vidíte v nás, protože je zaslíben všem věřícím." Co říká? Oni: "Zabili jsme Syna Božího." - odpověď: "Přejte si, abyste to neudělali. Protože pokud budete mít ten postoj, tak již nejste ti lidé, kteří to udělali, jste jiní. Buďte pokřtěni, aby to provinění bylo odňato a s tím i všechen hřích, a nyní povstaňte a buďte synové." Počkejte chvíli - "Bože my jsme zabili tvého Syna a Ty říkáš přejte si, abyste to neudělali?" - Ano, protože "pokud si opravdově budete přát, abyste to neudělali, již nejste lidé, kteří to udělali a pokud byste měli znovu tu možnost, tak byste to neudělali - jenže teď to nemůžete změnit a žal vás sní zaživa, takže Já vás změním na místo vašich obav co jste to udělali". Ale já jsem "spal s více lidmi." - Ano a nyní vidíte, co jste udělali, a pokud byste to mohli vrátit a změnit, pak byste to neudělali - je to tak? Tak potom nežijte jako osoba, co to udělala, to není vaše svědectví [to o vás nesvědčí]. Vaše svědectví je "svatý, čistý, bezúhonný" před Bohem, pokud to vaše srdce myslí opravdově. Pokud necháte ďábla, aby vám lhal, že nyní jste na prodej/laciní, použité zboží... tak zůstanete na prodej "v regálu u pokladny, kde byste neměli být", protože se ztotožňujete s tím , kde jste byli, na místo, kde byl On, a myslíte jsi, že jste tím, čím jste prošli vy, na místo toho, čím prošel On. Jakmile člověk ve svém srdci upřímně řekne "Ale, ne, to ne... ." - to je změna ve vašem životě. Je to tak snadné? Je to dar a nazývá se pokání. Jakmile si [upřímně] přejete, abyste to neudělali, tak již nejste člověk, který za to bude souzen. Takže byli ti lidé ve Skutcích 3 očištěni a osvobozeni? Vešli do Království a připojili se k Tělu? Budou se někdy zodpovídat před Bohem ze zabití Jeho Syna? Ne, budou souzeni pouze jako ti, co přijali Život. Jaký to je Bůh a jaké Evangelium!

Vidíte, proč byste neměli věřit ďáblovu odsouzení, vině a hanbě? Je okamžik, kdy vezmete odpovědnost za svoje činy, ale poté se stanete synem, dcerou a nikdy se neohlížíte zpět. Uchopíte ten pluh a jedete v brázdě a nikdy se nebudete ohlížet zpět. Pavel říká, že jediný způsob, jak uchvátí k čemu byl uchvácen Ježíšem - což znamená, že je velký smysl/záměr v tom, že vás Syn Boží získá/uchvátí - ten způsob je zapomenout co leží za vámi a vztahovat se k tomu, co je před vámi. Proč trávíme tolik času tam, kam říká ať se ani nedíváme [tj. v minulosti]? Vzpomínáte na Lotovu ženu? - Uvězněná, solný sloup mezi svou minulostí a budoucností, zaseknutá uprostřed. Nebuďte Lotova žena. Jste v pohodě? Ani nevím, jak jsem se k těmto věcem dostal. Budu končit, protože před sebou máme dlouhé dny konference. Vidím tady jednoho nadšence v druhé řadě, jako by říkal "Máš toho ještě víc, že?" Mám toho ještě mnohem víc, slibuji, jen jsem jemný.

Když se vaše srdce upřímně stará a záleží mu na tom, kde jste byli a co jste udělali, tak vás to odstraní z rovnice a nedovolte nějakému ďáblu nebo lidskému uvažování/usuzování přemluvit vás k životu ve lži. || Nedávejte se lacino, krev mluví lepší věci. Neseďte zde s pocitem viny v srdci, když jste si již přáli, abyste mohli změnit, co jste udělali. Teď se máte radovat, že je [zde] milost a že Boží moudrost je větší, a uvědomit si, že to byla ač bolestná lekce, nicméně jen lekce - takže vyjděte z temnoty do světla a buďte díky té chybě moudřejší, nebuďte zaseknutí v chybě. Sledujete? Opravdu vnímám Boží milost sundat to břemeno z některých lidí. Vina, odsouzení a hanba jsou tři hlavní nástroje ďábla. Vina říká "není mi odpuštěno", odsouzení říká "můj život je odsouzení hodný" a vina říká "jsem stále takový". Všechny tři jsou proti evangeliu a proti Kristovu dokonanému dílu a nebe je nikdy nepoužívá. Je místo pro pokání? Jistě. Je místo být vinen, odsouzený a zahanbený? V žádném případě. Ten přechod uděláte v místě, kdy vidíte potřebu odpuštění, uvědomíte si "wow.." a překročíte to přímo do Něj. Pokud by to nebylo tak "jednoduché", tak by neřekl lidem, co zabili Ježíše, aby změnili smýšlení a přáli si, aby to nikdy neudělali - museli to myslet vážně a pokud by to mohli vrátit, určitě by nekřičeli "propustit Barabáše". Uvědomujete si, že v tom zástupu byli lidé, kterým se vybavilo, jak tam křičeli "Barabáše"? - A co s vaším králem? "Ukřižuj." V tom zástupu ze Skutků 2 byli lidé, kteří to volali a rozpomínají se na to, a v tom usvědčujícím momentě, kdy pravda zasáhla jejich srdce, si přáli, aby to nikdy neudělali a Bůh řekl "nikdy za to nebudete souzeni, pojďte dál čistí, nechte se pokřtít jako vnější znamení a prohlášení, že jste zemřeli a vyšli úplně noví a nově". Chápete? Tak bychom zřejmě měli žít, co na to říkáte?

Jak teď mluvím, tak kdokoliv zde může odložit cokoliv takového, co se snaží mít hlas ve vašem životě. Jak mladí, tak staří. Jak říkám - během toho, co mluvím, nepotřebujeme žádnou výzvu, nepotřebujete, aby na vás byly vkládány ruce. Pravda je mnohem mocnější. Můžete zde sedět a myslet si "proč na to ještě myslím, vím ve svém srdci, že pokud bych se mohl vrátit, tak bych to neudělal, takže nejsem ten samý, kdo to udělal, Bože Ty jsi mě změnil. Záleží mi na čem mi dříve nezáleželo." - Potom pravděpodobně odejdete svobodní, že? Je jedna věc, kterou dělám, když kážu tyto věci, ale nevím, zda to mám zde takto udělat, uvidím jak během kázání dostanu vedení.

Toto je první noc a prostě vám říkám, že jsme všichni způsobilí a připravení setkat se s Mistrem, díky krvi Ježíše. ON miluje každého z nás, chce Svého Ducha v nás a Jeho přirozenost [projevenou] skrze nás. Zítra budeme mluvit o milování lidí a jak praktické a jednoduché to je. Nedáme vám seznam jako "zaprvé, zadruhé, ... a neříkejte povaleč" a podobně. Chcete být to nejlepší vy, ne křesťanský robot. Prostě být nejlepší vy. Ne že by vám určité kroky nemohli pomoci dělat určité věci, ale určitě nechcete být automatičtí (mechanical). Mám i další dobré zprávy, které kážu o vykoupení. Víte, že spravedlivý znamená "jako bych nikdy nezhřešil"? Vykoupení znamená v podstatě to samé - "přiveden nebo vykoupen pro původní smysl/účel/hodnotu" - jako byste nikdy nejedli ze stromu. Četli jste někdy - když Ježíš vstal z mrtvých a Marie si myslela, že je zahradník a odnesl Ježíše - znáte ten příběh? Říká "ukaž mi, kam jsi Ho položil." - a Ježíš se na ni podívá a říká "Marie" a ona "Rabboni, á..". :) Taky byste to udělali. Chtěla přiběhnout a obejmout Ho, a On jí říká "Nedotýkej se mě" - neříká, že by se jí štítil, nebo na ni neměl čas. Říká "nedotýkej se mě, protože jsem ještě nevystoupil k Otci." Slyšel jsem jednoho kázat, že by znesvětila Ježíše, pokud by se ho dotkla dřív, než vystoupil k Otci. :D Nevím, ale pokud se dotknete Ježíše, tak nejste znečištěni, pokud se dotknete Ježíše, jste očištěni. Říká "Nedrž se mě, protože jsem ještě neskončil a musím udělat ještě něco důležitého - musím jít k Otci." - Co jde udělat? Vezme svoji vlastní krev, ne krev býků a kozlů, a vejde do svaté nebeské svatyně Božího stánku, do svatého místa v nebi, ne do Mojžíšovy repliky, ale do nebe, a jako nejvyšší kněz navždy nad Božím domem, se svojí vlastní krví, vykoná kněžský obřad a použije svoji krev na slitovnici v nebi. Hotová věc. "Nedrž se mě, ještě jsem to nezakončil, ale běž a řekni mým BRATRŮM." - myslel jsem, zradili Ho, zapřeli, prodali - a přesto jsou pro Ježíše stále rodina. - Víte, jak by se Ježíš kvalifikoval v Americe? - Jako další zraněný služebník. Pokud jsi zde a jsi služebník, odhoď to [zranění] ze sebe a polož svůj život pro lidi. Ježíš nebyl zraněný služebník, on říká "běž a řekni mým bratřím", neříká běž a řekni těm proradným, slabým, nerozhodným, tělem ovládaným, k ničemu dobrým, pravděpodobně špatně vybraným učedníkům..., se kterými si musím vyřídit pár účtů. Řekl "běž, řekni mé rodině". V tu noc, kdy byl zrazen, lámal chléb a ustanovil smlouvu. V den, kdy někdo zradí vás, tak se ujistěte, že se nebudete cítit zrazení a volat s pláčem "pastorovi". Následujte Ježíše, ne vaše tělo.

Ještě vám nelezu na nervy? Usmívám se, když mluvím ty věci, protože se vás nesnažím napravit, ale pomoci nám všem. V životě budete zrazeni, lidé dělají různé věci a občas se dějí věci, které nejsou "fér". Pokud hledáte "fér", tak to hned teď vzdejte a jednoduše zemřete sobě. Tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb rozlomil ho a řekl "ano, moje tělo půjde na kříž, ale tohle je moje tělo" a vzal šálek "a toto je Nová smlouva v mé krvi" - tu noc, kdy byl zrazen. Dívá se přes stůl na Jidáše a ví, co se chystá. Dívá se na Petra - tomu již řekl, že Ho třikrát zapře - již to ví. Ví, že pastýř bude bit a ovce se rozprchnou. Již ví, že jeden bude tak moc utíkat, že na něm nezůstane ani oblečení. Je to ve vaší Bibli. Musíte celkem tvrdě zápasit o život, abyste přitom přišli o oblečení - myšleno že vás chytí a o všechno přijdete. || Myslíte si, že Ježíš byl něčím z toho překvapen a nebo myslíte, že to viděl a věděl? Pokud bychom byli v Ježíšově kůži, držíte chléb a díváte se kolem stolu a vidíte všechny ty věci - "Kluci, já sem myslel že mě neopustíte, bééé. Dal jsem vám svůj život, úú... Vytáhl jsem vás z nicoty a učinil jsem vás něčím a myslel jsem, že byste pro mě mohli taky něco udělat.. bééé" - vidíte, jak šíleně to zní, když si představíte, že by to měl Ježíš říct? A víte, že přesně tak šíleně to zní, když to říkáte vy? - Protože jste stvořeni k Jeho obrazu. Tím sem vás dostal, co? :) || Obdobně když Ježíš nese kříž - "to už stačí, již to nezvládnu, to s tím Barabášem již bylo příliš" - to má být vtip? ||

Potřebujeme opravdu následovat Ježíše, pokud Ho budeme následovat, budeme v pořádku. Nevím, kde jsme vzali, že On nám jen žehná - On je ten, kdo nás proměňuje. Nevím jak vy, ale já nechci jen požehnání, chci změnu. Takže "nedrž se mě, jdu k Otci, běž a řekni bratrům že jdu ke svému a jejich Otci" - takže Bůh byl stále jejich Otec, wow, a říká "jdu ke svému a vašemu Bohu". Slovo "Otec" je na většině míst v Bibli použité ve významu "pocházet z". "Bůh" znamená zdroj života. Když nazýváte Boha "Otec Bůh", tak říkáte "pocházím ze zdroje života". Není to super? Vždy, když nazýváte Boha slovy "Otec Bůh", tak vyznáváte "pocházím ze zdroje života". || Takže Ježíš odejde a pak se vrátí - v ten samý den večer - to je ve vaší Bibli, Jan 20, znáte to?

{Ti lidé zde teď neodchází kvůli tomu, co kážu, jen již je pozdě večer. :) Slibuji, že to není kvůli kázání, protože kážu příliš dobře. :D Ale Bůh vám žehnej lidi. || Prožívám dobrý čas. Pokud potřebujete odejít, odejděte. Pokud potřebujete na WC, běžte a neseďte, abych si myslel, že se tak třesete kvůli Boží moci, nebo kvůli mému kázání. || Pojďme zpět.}

Sledujte - On přijde ve stejný den večer - Jde k otci a stihne to ještě ten den - Kde byl? U Otce. Židům 9 - přinesl svoji krev, slitovnice... Jak to vím? Římanům 5:1 - "nyní máte pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, když jste byli ospravedlněni vírou". První, co jim říká když se vrátí je "Pokoj vám". Proč? Protože nyní Jeho krev mluví. A je to ještě lepší - pak říká "Jako Otec poslal mě, tak i Já posílám vás." - někdo "teologický" může říkat "Ale to nemůžeš zobecňovat Dane, říká to učedníkům.." -  ale On jim řekl "běžte ,čiňte mi učedníky ze všech národů a učte je všechno, co jsem vás naučil." [Matouš 28, 18-20] Takže pokud říká "Jako Otec poslal Mě, tak i Já posílám vás", tak oni mají jít a učit "Jako Otec poslal nás, tak posíláme vás". Není to složité.

Takže sledujte "Jako Otec poslal Mě, tak posílám vás" - a pak udělal co? Dechl na ně. {Výborně, ten nadšený člověk z druhé řady, nechce abych přestal. To že ještě kážu je jeho vina, takže ho viňte, suďte, ... .} Co pak Ježíš udělal? Dechl na ně. Často to vidíme jako "zmocnění", jako to "budete mi svědky" ze skutků 2, ale to není ono, je to vykoupení/spasení člověka. Člověk i když navenek žil, byl mrtvý, než On prolil svoji krev. Protože v den, kdy jedl ze stromu, jistě zemřel, a každý se narodil do Adama a musí se znovuzrodit. Takže On je úplné vykoupení člověka. Ježíš je vykoupení člověka, nový začátek/start člověka. Co udělal? Jak Bůh přivedl Adama k životu v zahradě Eden? Bůh na něj dechl a člověk se stal živým stvořením, živou duší. "V den, kdy pojíš ze stromu, jistě zemřeš" - a zemřel, nepadl na zem mrtvý, ale zemřelo spojení, jednota, obraz. Ježíš vstal z mrtvých, dal svoji krev na slitovnici a vezme člověka zpět na původní místo - poslouchejte, takhle je mocná krev - a úplně odstraňuje hřích. Dává jim Novou smlouvu, novo-smluvní církev v Jeho krvi - bere je zpět do zahrady a vidíme stejný obraz, stejné poslání a povolání, protože On předvedl/ukázal život, pro který jsme byli stvořeni a říká "Jako mě poslal Otec, tak Já posílám vás" a pak na ně dechne, ten samý dech o kterém čtete v Genesis, když Bůh dechl na Adama - a člověk se stal opět živou bytostí - a zde je pointa - "jako by se hřích nikdy nestal". A my se přitom tolik ztotožňujeme s naší schopností selhat, na místo s Jeho schopností nás změnit. "Považujte se za vskutku mrtvé hříchu." - ON do nás vdechl, jako by se hřích nikdy nestal/nebyl. Každý den mě soudí/vidí jako bych nikdy, nikdy nejedl ze stromu a moje svědomí je čisté před Bohem, abych byl dobrý strom a nesl hojné ovoce. Sledujete?

Nikdy jsem ještě tohle nedělal na začátku konference, ale udělám to, alespoň o tom budu vyučovat. Nevím, jak to dopadne. Pokud musíte odejít, protože zítra vstáváte, běžte. Poslouchejte - Co krev Ježíše odpouští, to tělo Ježíše odstraňuje. Je to smluvní "balík" milosti. Krev Krista byla prolita za odpuštění hříchu, ale Ježíšovo tělo bylo dáno, aby odstranilo trest a následky hříchu. Proto byl raněn pro naše přestoupení, protože hřích nás něco stál a Ježíš ho odpustil prolitím své krve, a to, čím jsme ho zaplatili my, to od nás odňal skrze své tělo, které bylo brutálně zbito. Všimli jste si v Bibli někdy, že byl bit nepopsatelně? Že byl poznamenán více, než jakýkoliv člověk, že nešel ani poznat - když jste viděli Ježíše na kříži, tak ani nebylo poznat, kdo je, a myslím, že ani nebylo poznat, že byl člověk, jak to bylo hrozné. Proč? Protože když hřích skončil s námi, tak jsme nevypadali ani trochu, jak jsme byli stvořeni. Jakmile hřích skoncoval s člověkem, tak člověk ztratil Jeho podobu, ztratil pro co byl stvořen, ztratil svoji totožnost/identitu. Takže Ježíš přišel a stal se čím jsme byli, abychom mohli získat zpět synovství. Proto byl bit nepopsatelně, proto Ho nemohli jen tak přibít ke kříži, je to mnohem hlubší - On zaplatil úplnou cenu. Jíte Jeho tělo a pijete Jeho krev a pokud rozumíte - byl bit více, než jakýkoliv člověk, abyste získali zpět své právoplatné dědictví, své rodné místo..

Směřuji k tomuto - když cestuji, tak potkávám nespočet lidí, kteří již nemají hřích ve svém srdci, nezůstávají ve své minulosti ani se jí nechlubí, ale mají její známku [, jsou poznamenáni] ve své krvi, nebo na těle. "Církev" tomu nerozumí a říká "sklízíte co jste zaseli" - to je špatně, my sklízíme co On zasel. My sklízíme Království, protože On zasel své tělo. On udělal úplně novou postel s novým povlečením. Stalo se toto - "Staré věci pominuly, hle" - kolik? - "všechny věci jsou učiněny nové". Takže pokud jste se s někým vyspali a máte nějakou sexuálně přenosnou nemoc, pokud jste si píchli špinavou jehlou a máte žloutenku nebo AIDS, nebo jste příliš pili a poškodili si játra, nebo jen na jednu noc jste udělali něco, co nemůžete zapomenout, ale nyní si přejete, abyste to neudělali, nyní si přejete, abyste se mohli vrátit a změnit co jste udělali - hádejte kdo jste? Již nejste ti, kdo to udělali, a pokud již nejste ti, kdo to udělali, tak jak vás může hřích stále poznamenávat a připomínat vám, co si přejete, abyste nebyli [udělali]? [Jak je to možné,] Když milost je větší než soud a láska přikrývá množství hříchů? Řeknete: "Ale to máš pro to, aby ti to připomínalo a drželo tě střízlivým." - Co je lepší připomínka? Odstranění věcí, o kterých víte, že jste si je zasloužili, nebo jejich ponechání?. Protože jde o to, že vy jste si nic nezasloužili - když děláte pokání, stanete se úplně novými. On pro vás získal spasení.

Nikdy jsem toto nedělal na prvním shromáždění konference, ale cítím, že jsou zde lidé, kteří potřebují očištění svědomí v této oblasti jejich života a cítím, že jsou zde lidé, kteří se zranili díky minulým rozhodnutím, a nyní jdete za Bohem a ta věc se vám neustále připomíná. Lidé si ty věci přinesou do manželství a manželství je v dnešní době zkoušeno. Chci vám říct, že jsem tyhle věci viděl nesčetněkrát zničené, pravděpodobně stovky případů. Proč zničené? Protože krev mluví o lepších věcech a pokud nikdy nebudete souzeni za to, kde jste byli, tak proč to, kde jste byli, vás stále soudí? Vidíte to? || Proč o tomhle konkrétně kážu jako o konkrétní věci? Kvůli množství odsouzení, které lidé mají tendenci nést, protože cítí "že si to zaslouží" a tolerují to a žijí s tím a snaží se to zapomenout i když to nejde. Nechci, abyste sem za chvíli přišli "protože se stydíte" a nebo naopak nepřišli, protože se stydíte. Pokud sem za chvíli přijdete, tak se za vás budu modlit pravděpodobně hromadně, protože je zde mnoho lidí.

Chci se s tímto vypořádat hned první den konference. Viděl jsem, jak se z těl mladých žen ztratily jizvy, viděl jsem, jak po ponoření při křtu zmizely. Chlapec, který se pokusil o sebevraždu - jizvy na jeho zápěstí zmizely. V Coloradu byla žena, která zkusila v 18ti spáchat sebevraždu a používala tohle jako svědectví - ale není úžasné, že jen když jsem kázal tyto věci, tak jizvy, které měla od 18ti let do asi 50ti, zmizely? Nevím jak pro vás, ale pro mě to je něco výjimečného a pokud by ty jizvy nezmizely, tak hádejte co - použijete je jako svědectví. Ale je něco opravdu skvělého na tom, když vidíte odejít jizvy o kterých víte, že jste si je zasloužili a začnete si pak uvědomovat, že Ježíšova krev je větší, než si můžete zasloužit. Pokud jste měli v krvi žloutenku a najednou vám doktoři říkají, že ji nemůžou najít a není po ní ani stopy, říkají že to je "jako byste ji nikdy neměli" - tak si uvědomíte, že to je proto, že to je jako kdybyste nikdy nezhřešili. Protože lékařská zpráva, kterou dostáváme při uzdravení ze žloutenky zní "jako byste ji nikdy neměli, nechápeme to, není jediné známky, nic." - Proč? Protože to je jako kdybyste nikdy nezhřešili. "Staré věci pominuly, hle všechno je učiněné nové". Sledujete?

Chci se modlit za kohokoliv, kdo zde má něco takového.. Mohli jste si třeba zničit nějaký orgán.. Nepřemýšlejte o tom "co si lidé myslí o tom, co máte", kdo zde někdy zhřešil? Kdo by si zasloužil mít nějaký takový následek kvůli tomu, co udělali, akorát jste měli štěstí? Já znám lidi, kteří pouze jednou překročili hranici a ten had je uštkl a poznamenal.. A Evangeliu se to nelíbí a chce, aby ta věc z vás odešla. Budeme se nad vámi teď modlit vykoupení. Pokud jste sebe v minulosti poznamenali, pokud jste učinili špatné rozhodnutí a nějakým způsobem to poznamenalo vaše tělo, "slyším, že někdo bral určitý druh drog a přehnal to, nebyl závislý, jen si těžce užíval na párty a ovlivnilo to tvoji mysl" - pokud budete pokorní a řeknete mi, koho z vás se to týká, tak vám říkám, že Bůh znovu nakopne vaši mysl, právě teď přijďte sem, Bůh obnoví vaši mysl. Viděl jsem to příliš mnohokrát, pokud jste zranili/poškodili svoji mysl a mentální kapacitu mejdany a různými věcmi, pokud jste si poškodili svoje tělo, krev, orgány, přijďte sem. Proč byste seděli na židli, když Kristova krev vás chce vykoupit. Přijdete proto, že řeknete "to nejsem já, již to nejsem já"...

© 2018 nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. (CC BY-NC-SA)


Dan Mohler se setkal s Bohem a úplně se Mu vydal. Má velmi důvěrný vztah s Bohem Otcem, prožívá neustále Jeho realitu a zasahuje lidi kolem. Má zjevení Pravdy, Evangelia, vykoupení...

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-skola-moci-a-lasky-lekce-1
HTML odkaz:
Nové stvoření: Dan Mohler > Škola moci a Lásky - Lekce 1
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-skola-moci-a-lasky-lekce-1
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-skola-moci-a-lasky-lekce-1">https://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-skola-moci-a-lasky-lekce-1</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>