NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Stát se Láskou - 2

Dan Mohler - Stát se Láskou - 2

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Díky. Díky, že jste zde jako rodina - jak domácí, tak návštěvníci, všichni jsme jedna rodina. Bible říká, že můžeme být jednoho ducha a jedné mysli. Je to tak? Říkáte si, jak je to možné, když máme každý jiné preference, povolání, osobnosti? Protože se všichni můžeme budit pro stejný důvod - všichni se můžeme budit, abychom svědčili o Božím obrazu, všichni se můžeme budit, abychom chodili jako On. Amen? Takže i když máte různá povolání, máte ve svém životě různé dary, různé chutě, tak stejně můžeme být jedno. Není to úžasné? Není skvělé, že zde Jimmy a já nevypadáme stejně, ale oba můžeme vypadat jako On? To je bomba. Vypadáme různě a rozeznáváte nás podle našeho vzhledu a víte, že já jsem Dan a on Jimmy, ale oba můžeme vypadat jako On. To nás sjednocuje. To je bomba.

Co se týká služby Neck Ministries, tak ani nevím proč o tom teď mluvím, ale zmíním to rychle. Byl jsem v Pánu asi rok a četl jsem, jak v Těle potřebujeme jedni druhé a jak Pán mluví o ruce, noze, oku a říká "neříkejte, že nějakou část nepotřebujete" a že všichni tvoříme celek. Říkal jsem si, to je skvělé, tomu rozumím - dohromady tvoříme celek toho, kdo jsi. A chodil jsem po obýváku, měl jsem otevřenou Bibli, nikdo jiný nebyl doma, byl jsem tam jen já a Ježíš, a já jsem s Ním mluvil jako kdyby seděl u našeho stolu, protože takový je náš vztah s Ním. Je to tak? A říkám "Pane, tohle je skvělé, vidím to. My všichni společně tvoříme celek toho, kdo Ty jsi - Tělo Kristovo. To je krásné. Nevím, zda je toto správná otázka, ale jsem v těle nějaká konkrétní část, nebo se to mění, je to dočasné, nebo.. Co jsem vlastně já?" Říkal jsem "Ani nevím, zda se tak můžu ptát.." A jak jsem to dostal ze svého srdce, tak - mluvil k vám někdy Pán do vašeho srdce, kdy jste slyšeli Jeho hlas opravdu jasně? On řekl "Dane, pozvedávám tě v Těle Kristově, abys byl krk - krk v Těle Kristově." A já říkám "Krk? Krk?" Neměl jsem tušení. A přišla na mě taková uctivost, svatá uctivost a začal jsem plakat, protože to bylo jako když ke mně šeptá a řekl "Ano, abys pomohl Tělu držet se pevně Hlavy" - a já jsem začal plakat, protože jsem cítil, že je to zvláštní, svaté a prostě jsem řekl "Dobře."

Uplynulo několik roků, byl jsem nějakou dobu pastor, začal jsem cestovat a přišel čas, kdy můj účetní, kterého mi Bůh dal - on je velkým požehnáním, tak říká "Budeš muset být identifikován nějakým jménem služby, vím že tě takové věci netrápí - protože mě zná a ví - ale je to potřeba pro identifikaci, pro berňák, aby věděli, kdo jsi.." A ještě než to dořekl, tak ze mě vypadlo "Neck Ministries". A on říká "Net Ministries", to zní dobře. A já říkám ne, "Neck" - tzn. "krk". A on říká "krk?". A já "Ano, pomáhám Tělu držet se pevně Hlavy." A on říká "No, dobře, tak pro začátek to bude asi stačit." Ale hledali na internetu a na světě nebyla žádná služba, která by měla ve jménu "krk" a to mě nadchlo.

Takže jdeme kázat Slovo, jste připraveni? Jsem opravdu šťastný a pár věcí se ve mně rozněcuje. Dnes ráno jsem mluvil velice střízlivě, ani nevím, kde se to vzalo, teď cítím úplně jiné věci. Já proudím s Duchem, neopakuji kázání, nekážu kázání, prostě vylévám své srdce. Tak se nikdy nemůžu ztratit v poznámkách, nebo něco vynechat. Prostě proudím. Je dnešní ráno nahrané? "Ano." Obvykle to neříkám, ale dnešní ráno jsem něco řekl asi 6x a nemluvil jsem ty věci, protože bychom byli špatní lidé, nebo máme špatné srdce. Někdy se vám dostane život pod kůži, někdy se vám vyvinou nebo vrátí myšlení, které nejsou dobré, a někdy prostě některé myšlení neopustíme i když již dávno mělo být z naší mysli pryč. A poselství jako jsme slyšeli dnes ráno může být nápomocné, může být dobré pustit si ho vždy jednou za pár měsíců, aby člověk zůstal střízlivý, ostrý a neztratil ze zřetele, proč je zde. Protože pokud ty věci přestanete vidět, tak život začne mluvit hlasitěji než Pravda, a bude vás oblékat život na místo Jeho ruky. A pak začnete vypadat jako život, kterým právě procházíte, na místo Toho, který žije ve vás.

Celý smysl křesťanství je vypadat jako váš Otec. Je to svědectví Jeho Obrazu, protože člověk byl učiněn k Božímu Obrazu. Chci mluvit o něčem skvělém. Pravděpodobně nebudu mluvit jako jsem mluvil dnes ráno, ale na některé věci narazíme. Chci s vámi sdílet dobrou zprávu, protože Evangelium znamená "Dobrá zpráva". A anděl pastýřům říká "Přináším vám dobrou zprávu o veliké radosti." Což znamená, že pokud opravdu rozumíme dobré zprávě, tak výsledkem je velká radost. A nemluvím o tom, že nasadíte radostný obličej. Mluvím o tom, že vaše srdce exploduje porozuměním, že jste v obecenství s Bohem a On vás miluje, a radost je nevýslovná. Ok? Já jsem hodně nadšený člověk a když kážu, tak se krotím a to nepotlačuje Boha, protože On rozumí, proč to dělám, protože vevnitř jsem pěkně napumpovaný, ale nejsem zde, abych vás děsil, nebo podobně. Na to zde nejsem, jsem zde, abych mluvil Boží Slovo. Ale uvidíte ve mně vášeň, za pár minut se dostanu k věcem, které mám teď právě hodně na srdci a budu u toho radostný, ok? Já s tím nemůžu nic udělat. Lidé mi říkají "Líbí se mi tvoje radost." A já odpovídám "Já za to nemůžu, mě z toho neviňte. Já jsem nikdy radostný nebýval, v době před Ježíšem byste mě nechtěli ani potkat a vůbec byste mi nedali mikrofon." Byl jsem arogantní, byl jsem zlý, pyšný, žárlivý a měl bych vás rád pouze pokud byste mi činili dobře. Neměl jsem důvod mít vás rád, pokud jste si to nezasloužili, protože jsem byl padlý člověk a neměl jsem Život, neměl jsem Krista, a narodil jsem se a vyrostl ve světě.

Takže co se mi zdálo být správné bylo úplně špatné a neměl jsem co dát. Žil jsem na úkor lidí a lidi mě určovali. A jednoho dne Ježíš zaklepal na dveře mého srdce. - Chodil jsem sice do církve do svých dvaceti let, ale až tehdy jsem se znovuzrodil. To je pravda, to není vtip. Chodil jsem do církve, protože máte chodit do církve, pokud to místo je náhodou skutečné, tak přece chcete jít do nebe.. Asi byste měli chodit do církve, abyste byli na správném místě v případě, že Ježíš přijde. - Takhle jsem byl omezený. Ale celých těch 20 let jsem slyšel kázat jedinou věc - a vy jste to možná nezažili a nejsem naštvaný na lidi - ale jediné, co jsem slyšel, bylo "Ježíš zemřel, protože jsi hříšník.. Ježíš zemřel, protože jsi hříšník.. Potřebuješ smířit s Bohem, On zemřel, protože jsi hříšník." Rozumím, že podle Písma na tom něco je, ale zemřel pro mnohem více než "že jsem hříšník". Ve skutečnosti - když jsem byl zachráněn a četl jsem si ve své ložnici Bibli, tak jsem zjistil, že On nezemřel protože jsem byl hříšník, On zemřel, protože jsem byl ztracený syn. On musel zemřít, protože jsem zhřešil, ale důvod, proč zemřel, byl vykoupit moji hodnotu/smysl a vrátit mě zpět. Proč by umíral protože jsem hříšník? Pokud jsem hříšník, pak mě nech hříšníkem a neumírej kvůli tomu. :O Rozumíte? Takže pokud zemřel, tak mě nenechal hříšníkem. Sláva!

Pokud myslíte že hřešíte zatímco dýcháte, znovuzroďte se. Já jsem se dnes nevzbudil, abych hřešil, vzbudil jsem se, abych byl syn. Nevzbudil jsem se, aby život šel dobře, vzbudil jsem se, abych byl jako On. Nevzbudil jsem se abyste mi činili dobře, vzbudil jsem se abych vás miloval a to mě drží ve svobodě, ne pod vaší mocí, ale pod Boží mocí. A potom mám vždy co dát. Proč? Protože jsem se stal [synem/Láskou]. Rozumíte? Takže zde je dobrá zpráva - Lukáš 24 - Ježíš přišel, aby pokání a odpuštění hříchů bylo kázáno všem národům. Myslím, že jsme hodně kázali pokání i když myslím, že jsme ho udělali zákonické a omezené, myslíme si, že to je brečet a říct "odpusť mi" každý týden. Pokání není pláč a říct "Je mi líto jak žiji" a vím, že za chvíli budu muset zase prosit [o odpuštění], protože jsem hříšník. To není pokání. Můžete kázat určitým způsobem a pak vám každý týden přijdou na výzvu dopředu s pláčem ti samí lidé, protože nerozumíme spravedlnosti a Evangeliu. Já takovým způsobem kázat nebudu. Já vám dnes řeknu, kdo jste kvůli tomu, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. A nic s tím nenaděláte, můžete to jedině přijmout a nebo v tom nechodit/nežít, ale stále to bude pravda. Protože nemůžete zastavit Boha v tom, aby vás miloval. Bůh ve vašem nejtemnějším dni neztratil ze zřetele kým vás stvořil. Ve vašem největším projevu vzpoury se na vás díval a říkal "Tohle jsem tě nestvořil, to nejsi ty, ty nevíš kdo jsi, ale já to vím." A nikdy nepřestal vidět, kdo jste, protože Láska nikdy neselhává a Pravda zůstává Pravda.

Takže pokud vás Bůh stvořil ke Svému Obrazu a vy nežijete k Jeho Obrazu, pak Bůh zná stále váš potenciál, stále ví k čemu jste určeni, jaká je vaše stvořená hodnota/smysl. Co tedy udělá? Pošle svého Syna, aby zaplatil cenu a dostal vás z té lži, abyste to jednoho dne mohli uvidět a věřit, a aby Pravda mohla přijít a naplnit vás a změnit vás. Sláva! - Neposlal svého Syna, aby ti odpustil a rezervoval ti nějaké místo v nebi. No tak, Evangelium není vstupenka do nebe. Evangelium je, že nebe se vrátí do vás a vy se stanete tím, čím jste vždy byli stvořeni být - tj. syny a dcerami Živého Boha, naplnění Jeho Duchem a plní Jeho přirozenosti. O tom je celé Evangelium. Pokání a odpuštění hříchů. Pokání jednoduše znamená "změňte svoje myšlení", prostě myslete jinak. Vyrostli jsme v myšlení na sebe, vyrostli jsme v myšlení světa a nyní potřebujeme myslet a vyrůst v myšlení nebe, protože Boží Království je Spravedlnost a to ostatní.. Izraelci přišli na poušť a předtím se udály úžasné věci - Bůh poslal rány a otřásl Egyptem a faraonovo srdce se dostalo aspoň na místo, že řekl ať jdou. I když měl zatvrzelé srdce a později je pronásledoval, o což bylo také postaráno, tak Bůh udělal úžasnou věc - farao nechal všechny jít a ještě jim dali své bohatství. Vzal je na poušť a důvod, proč tam šli - řekl "obětovat našemu Bohu" - to byla forma uctívání. Takže tam šli, aby uctívali Boha. Jak uctíváte Boha? Tím, že Mu důvěřujete, věříte, vydáváte se Mu. Neuctíváte Ho zpíváním písní, ale tím, že mu dáte svůj život s plnou důvěrou a jste poslušní z celého srdce. Život, který je žitý v Něm, je nejvyšší formou uctívání. Není to zpívání písní. I když písně jsou skvělé a mám je rád, ale co říkám je, že uctívání je mnohem víc.

Takže šli na poušť, aby důvěřovali a věřili Bohu, aby byli zmocněni Bohem, aby když je uvidí ostatní národy, tak zůstanou v údivu a uvidí Boha díky Jeho lidu. Ale když se dostali na poušť, tak udělali velkou chybu - mysleli na sebe a nějak si mysleli, že je to celé o nich. Začali říkat "Bylo by lepší, kdybychom.. Radši jsme měli zůstat.." - Začali si stěžovat a průměrnému člověku se to zdá normální, ale pro nebe to není normální. Bible říká "Všechno dělejte bez reptání a pochybování." Proč? Protože to již není o vás. Není to o tom, jak se cítíte, jak se k vám lidé chovají, ale je to o tom, kdo je On ve vás. Takže děláte všechny věci bez reptání a pochybování. Proč? Aby svět viděl, že jste bezúhonní a bezelstní uprostřed jejich převrácených a zvrácených motivací. A svítíte jako světlo na jejich životy a skrze svůj život pevně držíte slovo života. Není to kázání/mluvení, mluví váš život. Rozumíte? Než ve Filipským říká tyto věci, tak říká, že to je Bůh, který ve vás působí chtění i činění podle své dobré vůle - proto dělejte všechny věci bez reptání - kolik věcí? Všechny věci. 1. Korintským 10 říká "Nestěžujte si jako ti na poušti, abyste nebyli zničeni zhoubcem jako oni." Proč? Protože stěžování si odhaluje sebestředné motivy a nyní je z vás terč. - Protože je to celé o vás a toho se dá snadno dotknout - stačí se dotknout vás. Jak se chcete dotknout mrtvého muže? Jak se dotknete člověka, který se stal Láskou, který je nesobecký, který má ostatní za přednější? Jak se chcete dotknout Ježíše? To nejde. Ježíš řekl "Přichází vládce tohoto světa a nemá ve mně nic." A jako Otec poslal Ježíše, tak Ježíš poslal nás a řekl nám, abychom Ho následovali, ne abychom Mu jen zpívali.

Tohle je realita. Nikdy se nestaňte náboženskými. Nechoďte do církve, buďte církev. Nechoďte na setkání, abyste získali identitu, nebo abyste si splnili duchovní přesvědčení. Znejte Ježíše a choďte s Ježíšem, mějte s Ním vztah a milujte Boha, abyste mohli milovat jedni druhé. Odhoďte protivnost, zlobu/hněv, frustraci a cokoliv, co nepůsobí život, vyhoďte všechno, co soudí lidi a vidí je méně, než jsou skrze krev Ježíše Krista. - Protože když jsme byli ještě hříšníci, tak Bůh poslal svého Syna. Zatímco my jsme nežili svatě, Bůh poslal svého Syna. Proč? Protože jste byli víc, než co jste předváděli a Bůh vás nesoudil podle obalu, On se podíval hlouběji - do stvořené hodnoty - člověk stvořený k Božímu Obrazu. Takže Bůh opravdu ví, kdo jsme a celá cesta křesťana spočívá v tom, aby zjistil kdo sám je, protože Bůh to již ví. Nikdo by nezaplatil tak nesmyslně vysokou cenu, jako je krev vlastního Syna, pokud by (vy)kupovaná věc neměla pro kupujícího nesmírnou hodnotu. Bůh nám nezajišťuje místo v nebi, On vás získává zpět do rodiny, aby mohl být vaším Otcem a vy jste mohli být Jeho děti. Aby se mohl vrátit do vás a žít ve vás, protože pro to vás stvořil. Nechce žít někde jinde, chce žít ve vás. Hřích ho vystěhoval z Jeho domu, takže se s ním vypořádal a nastěhoval se zpět. To je bomba!

Takže bychom se měli všichni dostat přes naši falešnou pokoru, přes naše já, a ty řeči jako "Ale ty nevíš, co sem prožil a co sem udělal.." - Ale co třeba to, čím prošel On a co On udělal? Byl jsem dům postavený pro Krále a ani jsem to netušil. Jsem luxusní nemovitost a nyní tomu [již] rozumím. Vidíte? Je to dobrá zpráva o veliké radosti a nebo vám život mluví hlasitěji, než Pravda. - A pak jste podvedeni lidskými postoji, lidskou moudrostí, říkáte "No a co.." - To je padlý člověk, to se nazývá kamenné srdce, to se nazývá "mít [svoji] pravdu" a přitom jste mimo. Rozumíte? Takhle to je. Protože vy jste byli stvořeni, abyste produkovali život, abyste zjevovali život. Byli jste stvořeni zářit světlo, nebyli jste stvořeni abyste měli problémy a postoje/přístupy. A pokud jste naštvaní, že se vám děje nespravedlnost, tak je to pro to, že jste poznamenáni světem. Ne každý se mnou dobře zacházel za 17 let, co jsem spasený, ale Ježíš mně činil opravdu dobře. A Ježíš je ten, který dominuje mému charakteru, mojí přirozenosti a mé reakci/odpovědi vám. On nepřišel, aby miloval mě a já vás přitom mohl nenávidět a soudit vás. On přišel a miloval mě, abych rozuměl Lásce a konečně mohl milovat vás. On mě osvobodil ode mě samotného, abych mohl být svobodný od vás, abych vás mohl konečně milovat. Protože jediný důvod, proč nemůžete milovat lidi je, že je to celé o vás - a to potřebuje zemřít. Protože pokud nezapřete sebe, nevezmete svůj kříž a nenásledujete, tak nevejdete do Království.

Proč máte zapřít sebe? Protože jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe. Byli jste stvořeni pro Boží Obraz. Takže se musíme vzdát všech práv, které jsme získali skrze hřích. Jediné, čeho Bůh chce abyste se vzdali, je co jste na počátku nebyli. Bůh nežádá, abyste se vzdali něčeho, co jste byli stvořeni, On vám říká, abyste se vzdali lži. Proč je tak těžké vzdát se něčeho, co jsme původně nebyli? Proč jsme žádostiví života, který popravdě nemáme rádi? No tak.. Vy chcete aby vás měli všichni rádi, protože vy sami se nemáte rádi, a pokud vás ostatní milují, tak vám to dává naději, že vás někdo může mít rád. Buďte upřímní. Máte zoufalou potřebu být oceněni/vážení, protože si myslíte, že jste odpad. Tak proč si to držíte? Odhoďte to pryč a staňte se pokladem. Nedovolte aby to bylo o vás, ať je to o Něm. Vidíte? Již můžeme být volní/svobodní. Je to celé o tom "zemřít sobě". Když jste svobodní od sebe, jste svobodní. Ďábel ve vaší svobodě nehraje roli, on není velký zlý obr, ďábel jen použije co mu dáte. Ano je šmejd, je chudák, je temnota - tomu rozumím, ale co říkám je, že ďábel není váš problém. Já o něm ani nepřemýšlím, ďábel je useknutá suchá větev, proč bych ho stavěl na jeviště? Ani mě nenapadne, uběhnou týdny a ani mi nepřijde na mysl, a dokonce se mně ani neplete do cesty a pokud to udělá, pak se s tím rychle vypořádáme. - A protože jsme s ním rychle hotoví, tak se již ani neukazuje tak často jako dřív. Vůbec o ďáblu nepřemýšlím, přemýšlím o Ježíši a myslím na vás. Já se teď cítím tak skvěle, to byste měli zažít. Wow.

Víte o čem ještě vůbec nepřemýšlím? Nepřemýšlím o hříchu. Proč? Protože Bůh mě učinil spravedlivým a jsem Jeho syn a že budu žít lepší život nezpůsobí, že budu myslet na hřích, ale že budu myslet na to, kým jsem se stal. Pokud se stanete dobrým stromem, ponesete dobré ovoce. Přestaňte se snažit nést dobré ovoce, prostě buďte dobrý strom. Skutečnost, že se snažíte nést dobré ovoce, vypovídá o tom, že vám na tom záleží a že vaše srdce je čisté. Skutečnost, že se vůbec snažíte nést dobré ovoce znamená, že máte vevnitř dobré srdce, že se vás Evangelium dotklo a záleží vám na tom. Ale nikdy se nezměníte tím, že se budete snažit dělat/žít lépe. Změníte se uvědoměním si "kým jste se díky Němu stali". A milost pro vás bude žít váš život. Vidíte?

Kolik lidí se může ztotožnit s následujícím? Slyšíme Ježíše říkat "Poznáte strom podle ovoce", nebo "dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný nemůže nést dobré, proto poznáte strom podle ovoce.." - a zhrozíme se a jsme si najednou velmi vědomi ovoce. Je to tak? Říkáme si "No to by mě zajímalo, jak jsem na tom já.." Představujeme si, jak Ježíš prohlíží fíkovník a vidí "Nic tam není." - Takže více snažíme "žít lépe", abychom dokázali že jsme co říkáme že jsme. - A to je převrácené a tak se nikdy nedostanete na místo spravedlnosti, protože si to nemůžete zasloužit. Nikdy to není o ovoci dříve, než je to o stromu. Vždy jde prvně o strom, než o ovoce. Říká "Pokud uděláte strom dobrý.." Takže pro každý strom je naděje. Takže nezáleží na tom, co vidíte na větvích, ale na tom, co děláte se stromem. Pokud učiníte strom dobrý, hádejte co se stane s jeho ovocem? - Bude dobré. Takže ovoce je automatické a pochází z vašeho "bytí" [ne z vašeho dělání], pochází z vaší víry před Bohem, z přijímání Jeho Lásky a spravedlnosti.

Bůh je tak dobrý! V mém nejošklivěji vypadajícím dni mě neztratil z očí. Nezasloužil jsem si vůbec nic a Boží Království žije ve mně. Já jsem se ani nepokusil změnit a On zaplatil cenu za moje vykoupení. V temné ztracené noci, kdy jsem si myslel, že nenávidím svoji manželku, díval jsem se po mladší a představoval si s ní svoji budoucnost, On přišel a zachránil mě. A o 30 minut později mi přišla na mysl moje manželka a poprvé v životě jsem věděl, že ji opravdu miluji. Proč? Protože jsem se modlil modlitbu, abych šel do nebe? Ne, protože do mě přišla Láska. Již jsem neměl nenávist ke své ženě, protože jsem si uvědomil, že za to nemohla. - To já jsem nikdy nežil pro Pravdu, nikdy sem nežil pro Boha a dával jsem jí za vinu jak vypadal můj život a udělal jsem z ní svoji výmluvu. A ona není moje výmluva, jsem odpovědný před Bohem, ona není můj hrnčíř, ona je moje žena. Takže jsem ji uvolnil a plakal jsem "Bože odpusť mi, že jsem ji měl na tom místě." Vidíte, jak nebe všechno změnilo? Předtím byste se se mnou bavili u oběda a já bych o ní mluvil příšerně a říkal bych, že jsem takový jaký jsem kvůli ní. A běžní lidé a dokonce i lidi z církve by říkali "Tý jo, no to tě lituji že máš takovou ženu, chápu proč jsi tak zraněný." Ale já zde nejsem, aby se vzbudila a žila pro mě, já jsem zde, abych se vzbudil a miloval ji. Ona se za sebe budí, aby milovala mě. - Ale já ji za to nedržím zodpovědnou, já jsem Boží muž a naplňuji pro co jsem byl stvořen já. Já se nesnažím, aby ona plnila sliby, které mi dala, já chodím bezúhonně. Neříkám jí "Já dobře vím, co jsi mně slibovala a naplňuješ tak 2 z 5ti slibů?" - Ne, já ji miluji. Já ji nepotřebuji, já ji miluji.

My myslíme jako "Ne, ty ji chceš potřebovat. Lidé chtějí být chtění/žádání." - Ne, to je divné. Jediný důvod, proč chcete být "chtění" je, že jste nebyli přijati, protože jste nedovolili Bohu, aby vás miloval, obmyl a přijal kdo doopravdy jste, a nyní se snažíte najít sebe skrze to, že vás lidé "potřebují", a to vám dává hodnotu. To je převrácené. Protože potom jste na tom jen tak dobře, jak moc vás lidé potřebují. No tak. Snesete to? Jste v pořádku?

Sledujte. Dobrá zpráva Evangelia je pokání a odpuštění hříchů - to je Lukáš 24. - To říká Ježíš jako důvod, proč přišel. Pokání je jednoduše změna vašeho myšlení. Chci, abyste viděli, jak mocné je pokání. Petr říká "čiňte pokání a buďte pokřtěni na odpuštění hříchů." Kde to říká? Ve skutcích v druhé kapitole o prvním dni letnic. První Novozákonní Duchem vedené a naplněné kázání Evangelia světu. Víte, co řekl předtím? Řekl "Vy jste zabili Ježíše, vašeho Mesiáše, Pilát ho chtěl propustit, ale vy jste volali Barabáš, vy jste ho zabili.." A jim to usvědčením Ducha Svatého došlo a uvědomili si, že mohou za smrt Božího Syna a věděli, že hráli na ruku klamu a zabili svého Spasitele. To je vážné obvinění, pěkně šokující realita. To není přehánění. Je napsané, že byli hluboce zasaženi v srdci. To nebylo hrané jako v nějakém filmu, oni roztrhávali své oblečení, padli na zem, trhali si vlasy.. || Byli usvědčeni ze smrti Božího Syna a byli tam lidi, kteří věděli, že volali "Barabáše". A nyní si uvědomují, že byli podvedeni a leží na nich obrovská vina. A volají "Co máme dělat, muži bratři?" Protože to nezní moc jako že byste mohli něco udělat, kromě zemřít. A víte, co říká Petr? "Čiňte pokání, změňte smýšlení, přejte si, abyste to neudělali a nechte se pokřtít ve vodě na odpuštění hříchů a vstupte a buďte synové." Cože? [To je tak jednoduché?] - Tohle se nazývá spravedlnost Nebe, nazývá se to "Boží milosrdenství". Pokud se lidské srdce změní, pak Bůh říká "tohle již není ten člověk, který udělal ten zločin."

Pokud bych si povídal s kamarádem, co se známe, pak bychom mohli vzpomenout na nějaké věci, co jsme kdysi udělali, a smáli bychom se - myšleno skrze krev - my nikdy nebudeme souzeni za ty věci, o kterých mluvíme, nikdy nebudeme stát před Bohem, abychom se z nich zodpovídali. A kdybych se ho zeptal, zda si umí představit, že by to udělal znovu, tak řekne "Nikdy, pokud bych měl možnost, tak to vrátím a změním." - Ale to nejde, vidíte? Již se stalo. Ale hádejte co. On to neudělal, udělal to člověk, kterým dřív býval. Ale On je úplně nový člověk, protože se změnil. To je moc Evangelia.

V okamžik usvědčení si přáli, aby to mohli změnit a vrátit, ale nemohou. Křičeli [propusť] "Barabáše" a Ježíš již zemřel. Nyní litují, ale Bůh ví, že žal by vás zničil, protože to je způsob světa, ale naneštěstí to je i v církvi. Lítost vás zničí, vy se nemůžete vrátit a změnit "kde jste byli" a věci "co jste udělali", ale můžete změnit kdo jste - když budete osamotě s Ním a vydáte se Mu a dovolíte, aby očistil vaše srdce a proměnil vás zevnitř. A lidé si můžou pamatovat, co jste udělali a kam jste šli, ale Bůh ví, že jste se změnili. Mohli byste na mě vytáhnout cokoliv z doby před Kristem a neměli byste pravdu - ten muž je mrtvý. Vy se nedíváte na toho stejného člověka. A proto mám čisté svědomí před Bohem, proto nemám problém nechat Ho, aby mě miloval a žil ve mně. Můj závoj je zvednutý, jsem zamilovaný. Chápete? Jsem nádherná nevěsta.

On mě miluje. Ne kvůli tomu, kde jsem byl a co jsem udělal. On mě miluje pro to, co mě stvořil být a nikdy se nezměnil, protože Láska nikdy neselhává a Pravda se nemění. A On během mého života držel moji stvořenou hodnotu, můj osud a moji schopnost zanechat věčný odkaz, a jednoho dne jsem to uviděl a byl [Ním] změněn. Jediné co musíte je chtít. Nedovolte životu aby vás ubil natolik, že máte postoje, nedovolte životu vás podvést tím, že Bůh není dobrý. Pokud by Bůh nebyl dobrý, neposlal by svého nevinného Syna, aby uzdravil a obnovil naše životy [když jsme ještě byli] ve vinách. No tak. Nemyslete si, že máte něco na hrnčíře, když jste hlína. - To je jisté znamení pýchy a pádu. Nebuďte tolik inteligentní, že najdete na Bohu chybu, to by bylo z ďábla, to se nazývá "lidské zdůvodnění", nazývá se to moudrost světa a není to z Boha. Je mi jedno, jak moc si vaše mysl ospravedlňuje váš špatný postoj k Bohu, nemá pravdu. On poslal svého Syna když jsme byli ještě hříšníci. On udělal všechno, aby věci napravil, ne aby přidal do vašeho života bolest. My jen nerozumíme že jsme ve válce a že máme zbraně a tak je nepoužíváme, stále mluvíme smrt a nevyrosteme do Ježíše a když se rozpoutá peklo, tak obviňujeme Boha. [To je] Sobecké, sobecké, sobecké, oklamání, oklamání, oklamání.. Vyrosťme do Ježíše. Je v pořádku, když takto mluvím? Vidíte, že se na vás nehněvám, jen mluvím na rovinu? Vypadá to, že Pravda nás osvobozuje, takže bychom ji měli mluvit a nebýt neschopní pravdu slyšet. Pokud se vám načepýřily pírka, vytrhejte si je. Obnažte se před svým Bohem, aby vás mohl správně obléci. Wow, to si poznamenejte, to budu někdy kázat, to se mi fakt líbilo. :D Jste v pohodě? Skvělé, protože by byla škoda, abyste nebyli v pohodě, když tak dobře kážu.

Víte, že dneska budu sedět připoutaný vedle někoho v letadle? A oni nemají kam utéct? A oni se na mě pravděpodobně podívají a zeptají se "Co jsi zde dělal, jak se máš?" A je to. [Musím jim to říct. :D] Život je skvělý. "No ale co když bude mít tvůj let zpoždění?" - Koho to zajímá? "Ale zdrží tě to." - No a co? Není to můj život, vzpomínáte? "No, ale zmeškal jsi svůj let.." - Ano, kolem je spousta lidí, které můžu milovat, ops. :D Jak čekám na další letadlo, tak někdo prostě může být zasažen. Na místo abyste tam seděli zasmušilí a divili se, kde je Boží milost, protože jste nestihli svůj let. Vidíte Izrael na poušti? Takhle přemýšleli oni. "Proč letadlo nepřiletělo na čas? Kdes byl Bože? Kde je voda? Kde je jídlo? Tohle nevypadá jako pětihvězdičkový hotel. Kde je to mléko a med? Mojžíši si politováníhodný vůdce, kde je to mléko a med? Bože, ty vůbec nejsi Bůh, protože je moc teplo, je ošklivě, není výhled a je sucho a my máme žízeň, tak co je?" A mysleli si, že to je celé o nich a o tom, že se o ně Bůh bude starat. Namísto aby viděli, kdo Bůh je a důvěřovali Mu uprostřed všeho i ničeho. A i když to vypadalo, že tam nic není, stejně tam něco bylo, protože tam byl On. Je jedno, kde jste, pokud tam je On. A na to oni zapomněli. Co v té pustině udělali? Chodili tam 40 let a celá jedna generace tam zemřela a nikdy nedošla do cíle. To je smutný příběh. Pavel říká že ty věci píše pro výstrahu, abyste nedělali stejné chyby.

Takže o generace později zde máte Ježíše a Duch Boží ho vede na poušť. Ve 40ti dnech naplní co oni nezvládli za 40 let. Stejná poušť, stejná pokušení, stejný ďábel, stejný Bůh, jiná perspektiva/pohled. Oni byli sobečtí, Ježíš byl nesobecký. Oni tam bloudili a zemřeli, Ježíš vyšel plný Ducha Svatého a moci. Stejná pustina, stejný Bůh, jiná motivace. Je to až takto kritické. Řeknu něco upřímného a silného. "Pokud budete [žít] pro sebe, tak budete bloudit a zemřete." Pokud budete myslet pro Boha a Jeho jméno a pro ostatní, pak budete žít a chodit v pomazání a moci. To je přímé že? Pokud vás mám rád, tak k vám budu takto mluvit. Nebo bych mohl říkat nějaké růžové věci a zahřát vaše srdíčka. Mladí, poslouchejte, pokud poznáte co to znamená zapřít sebe a nežít pro své dobro, ale pro Boží slávu a pro dobro ostatních, tak budete rozumět Božímu pomazání a moci. Neztratíte srdce, nebudete zranění a podobně, nebudete se cítit odmítnutí a že někam nezapadáte, protože On je ve vás a vy v Něm a to zapadá skvěle. Ano? Nemluvím jen k mladým, mluvím k nám všem.

Ježíš vyšel z pouště plný Ducha a moci. Za 17 let ke mně přišlo moře křesťanů, kteří říkali "Modli se za mě bratře, procházím pouští." - Takže to musí být ta Izraelitská, určitě to není ta Ježíšova. Takový přístup znamená, že se díváte na tu zkoušku, vidíte tlak, jak vás to ovlivňuje, začnete pochybovat o Bohu, začnete to brát osobně a všechno prohrajete. Uděláte to celé o sobě a Bůh je nyní džin v lahvi, nebo poskok, nebo kdo ví co. A nedostane dobré spropitné, protože vás u stolu moc dobře neobsloužil. - No tak. Tohle není Bůh. Bůh je náš Otec a On nám ukazuje, kdo je, abychom Ho mohli ukazovat světu. Takže možná to před vámi vypadá trochu suše a bez života, ale On je život a On je ve vás, takže zřejmě nemáme problém. :) No tak. Ráno vyjdete ze stanu a umíte si představit, jak až můžete být oklamáni? Jejich oblečení se s nimi zvětšovalo, neměli žádné nemoci, viděli všechny ty rány [na Egypt], viděli rozdělení rudého moře a pomalu to udělali celé o sobě a na Boha zapomněli. Po nějaké době padá na zem zaopatření v podobě many - mana znamená "Co jeto ?" - protože "Co je to ?", ale každopádně je to udržuje při životě. Je to stín chleba, který měl přijít z nebe, Boží potrava, Boží zaopatření, život, Spasení Boží - Chléb Života. Takže vyjdou ze stanu a Bůh je tak mazaný - kdo z vás věří, že Bůh ví, co dělá? Bůh je moudrý a již je tady nějaký čas. On řekl "Vezměte si akorát na jeden den." - Proč? Protože chce, aby Mu každý den věřili. Chce, aby to prožívali každý den a neztratili to ze zřetele. Řeknu vám - pokud byste si mohli nabrat na týden, tak byste týden žili v těle, lenošili, spali a žili pro tělo a na týden zapomněli na Boha. A po tom týdnu by vám došly zásoby, tak "Nyní se musíme upnout k Bohu". Haló?

Nějak jsme Boha snížili aby naplňoval naše potřeby, na místo, aby proměňoval naše životy. Církev v Americe je na hranici udělat to celé o tom, že On vám žehná, na místo toho, že On proměňuje váš život. A dnes sedí v církvích tisíce lidí, kteří jsou hluboce v srdci odrazeni, protože Bůh v jejich okolnostech nezasáhl. Ale to my jsme hlásali Evangelium takovým způsobem a udělali jsme víru jen o zaopatření, na místo účastnění se Jeho Božské přirozenosti. Neříkám, že to je tato církev, že jste to vy, říkám povětšinou. A v Těle Kristově je spousta zklamání, protože se cítíme jako že Bůh nezasáhl. A v krizi netušíme, jak máme reagovat jako On, v nespravedlnosti [vůči nám] nevíme jak milovat jako On. - Pochybujeme o Něm, proč nás nechá tímto procházet a proč se to vůbec děje - protože to je o nás a ne o Něm v nás.

No tak, toto je druh kázání, který se nám nelíbí, protože se cítíme nepohodlně, ale je to přímé a jasné a dovolte, ať to usvědčí vaše srdce a ochrání vás to od té lži. Protože pokud jste odrazení, na koho se díváte? A pak říkáte "No ale ty nevíš, čím JÁ procházím.." - Slyšíte, co jste právě řekli? Vy nejste produktem toho, čím procházíte, vy jste produktem toho, čím prošel On - takže můžete vidět jasně [bez ohledu] čím procházíte a zářit Jeho světlo. Protože zkoušky přichází k moudrému i bláznivému a mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. Proč? Protože osprchoval vaše srdce pravdou a změnil vaši perspektivu, takže vás to nezničí a vy [v tom] zjevujete Jeho. A když vám lidé něco udělají, tak vypadáte více jako On. Když se vaše okolnosti třesou, tak prostě vypadáte více jako On. Když se vás dotkne ďábel, tak vypadáte více jako On. Vy nejste člověk, který má problém, vy máte odpověď - Jeho. Hledáte ho na skrytém místě a Ten, který je v skrytu vás vidí a odmění vás zjevně. Čím? Sebou. Co hledáte? Jeho. Co je vaše odměna? On. Musí to být zřejmě celé o Něm! :O "Učiňme člověka k našemu Obrazu." - Je to celé o Něm!

Vy máte obrovskou výsadu Ho manifestovat/zjevovat. Život je dar se záměrem/určením. No tak, nedáváte kovové věci do mikrovlnné trouby. Když dáte do mikrovlnky kovové věci, tak ji zničíte. Pokud budete žít pro sebe, tak to zničíte, protože nejste stvořeni pro sebe. Jste stvořeni pro Něj. Musíte rozumět vaší stvořené hodnotě/smyslu, vaší uživatelské příručce. Jste stvořeni se záměrem. Důvod, proč se dostaneme do mnoha problémů, důvod, proč jsou naše srdce tolik zraněná, proč jsme tolik zoufalí, proč jsme zdrceni je, že nerozumíme proč jsme zde a kdo jsme. - A je to nějak o nás. - Ne je to celé o Něm a když je to celé o Něm, tak hádejte o kom se to ještě celé stane? O vás. Nyní oblékám stejnou mysl, která byla v Kristu Ježíši - Filipským 2 - najednou mám tu čest mít stejnou mysl, kterou měl Kristus Ježíš, který sám sebe zmařil [učinil se člověkem bez pověsti] i když byl Syn k Obrazu Božímu, i když byl plný Boha. I když byl roven Bohu, tak se učinil bez pověsti. A my hledáme pověst celý život. Někteří z nás chtějí sloužit, aby se cítili více duchovní a lidé říkali "Tý jo, ty jsi úžasný." A On řekl učiňte se [lidi] "bez pověsti". A my se snažíme ji najít, protože při pádu člověk ztratil svoji totožnost/identitu a člověk se snaží najít sebe skrze život. Ale vy najdete sebe skrze Ježíše a ten krysí závod je u konce. No tak, proč byste se snažili běžet v tom krysím závodě? Nikdo ho nevyhraje a i když si myslíte, že vyhráváte, tak jste stejně pořád jen krysa. :D |~|

Vidíte, že toto není nějaké těžké poselství. Vidíte, že mluvím lehce a přitom jsem úplně vážný? Protože Bůh vás nechce přetížit, on vám nenakládá cihly, On mluví k vašemu srdci jako Otec. Není to nějaká nesnesitelná lekce. || Teď se smějete, pak odejdete a Bůh udělal operaci na otevřeném srdci a vy ani necítíte bolest, prostě teď znáte pravdu. Bůh je dobrý Otec. Vidíte? Jediné co potřebujete je říct "Ano" Pravdě - to je vaše úloha, to musíte udělat vy. My k Němu přijdeme osamotě, když se nikdo nedívá, a jsme upřímní a poctiví, nežijeme někde tajně a ve stínech. Jste sami s Ním a řeknete "Bože děkuji Ti za hodnotu mého života, děkuji Ti, že jsi mě stvořil pro svoji slávu. Nechci to udělat o ničem jiném, Duchu Svatý pomoz mi tohle žít, pomoz mi vypadat jako můj Otec, pomoz mi zářit jako Ty a chodit ve Tvé Lásce. Díky Bože." - Když to začnete upřímně dělat, tak se všechno změní. Víra jde do nebe a milost přichází jako Boží nástroj a osekává, odívá a činí realitou v jeho životě čemu [ten člověk] věří. A potom se již nesnaží být křesťan, je prostě syn. Kámo, ok?

Pokání a odpuštění hříchů. Vracím se k tomu, protože se snažím někam dostat, ale vždy skončím jinde. Ale to nevadí. Říkám lidem, že vždy kážu dobře. Jsem si jistý, já neanalyzuji. Doma si nebudu říkat "Neminul jsem tě snad Bože?" Jen řeknu "Doufám, že [opravdu] poslouchali." Řeknete "To je pýcha!" Ne, to je vztah. Vy jste skvělí, to první shromáždění bylo skvělé. Když kážu, tak si všímám všeho. Mám schopnost - a nebuďte tím vystrašení - ale vidím co se děje téměř v každém. Byli byste udiveni - když kážu, tak se můžu zastavit a říct vám, co si někdy myslíte. Bůh mi dává takové vnímání. Tím vás nechci nějak vylekat a pokud jste si zrovna mysleli něco špatného, tak buďte v klidu. I když viděl jsem 2 z vás.. [smích] :D To byl jen vtip. Ale vážně, Bůh mi ukazuje co se děje uvnitř lidí a dokážete říct, kdy lidé odporují nebo přijímají. Mě to nezmění, nezmění to Pravdu a já budu kázat pořád stejně, ale mému srdci záleží na lidech a jsem nadšený, když lidé jsou jako houby. Když narazím na odpor, tak to pro mě nic neznamená, protože musíte zasít semínko pravdy, aby se stala změna. Bez pravdy není žádná změna. Bez pravdy není žádná svoboda. Takže pokud někdo odporuje, tak moje věc je "zda jsem kázal pravdu." A divili byste se - můžete si myslet, že odporujete a Bůh se do vás dostává, protože Boží Láska je mnohem větší, než váš odpor. A On vás povolá k odpovědnosti/rozhodnutí a dá vám všechny příležitosti, abyste mohli vidět jasně. On vám to udělá natolik zjevné, že když se budete muset nakonec rozhodnout, tak to je jasná volba a ne oklamání. Tak moc vás miluje.

Takže já jsem poctěn být v této pozici a jsem napumpovaný, protože vy jste teď nahraní. - Protože Pravda přichází. Ale při obou shromážděních jsem vnímal úžasné lidi, kteří nasávali jako houba, kteří jdou po Bohu a prostě chtějí Pravdu. Některé věci, co jsem řekl, byli velmi ostré a řezaly a byly usvědčující, ale přicházejí jako pozvedající a pro vás není těžké je slyšet kvůli tomu, kde jsou vaše srdce. Není to jen způsob, jakým bych je říkal a já je neříkám abych ublížil, ale abych pomohl. Můj motiv je čistý, takže milost je na tom, co mluvím, ale můžu hromadně říct, že vaše srdce jsou úžasná a chválím vás za to. Vy opravdu chcete pravdu. Proto říkám tyhle věci a odbočuji, protože se sice snažím někam dostat, ale zatím se mi to nedaří. Proč? Protože vy jste na místě, kdy slyšíte všechno co říkám a je to skvělé. Takže vás za to chválím a říkám vám, že nekážu do zdi, ale Božím lidem a to mě těší, to mě vzrušuje. Neříkám to, abyste mě měli rádi, vy už mě máte rádi. :D Neslyšte mě jako pyšného, jsem si jen velmi jistý v Pánu. Jistota a arogance jsou dvě různé věci. Jak chcete nemít rádi Ježíše? :D Dobře se podívejte. :D Já Ho vidím neustále - každý den v zrcadle, "Wow". Podíváte se [sobě] zblízka do očí.. Když se shlížíte v zrcadle .. "My všichni se pak s odkrytou tváří zhlížíme v Pánově slávě jako v zrcadle a jsme proměňováni v tentýž obraz, od slávy k slávě, jako od Pánova Ducha." Proč? Protože se poddáváme Jemu, protože jediné, co hlína dělá je, že se poddává. Hlína se jen činí tvárnou a dostupnou tvořivosti Hrnčíře. A vy se dáte do Jeho ruky a On vás vytvaruje. Jenom se opravdu vydáte, vy se nesnažíte víc, vy se vydáte.

Pokání a odpuštění hříchů. Zvládli jsme lidem říkat, že se potřebují změnit - když jsme na nárožích křičeli všechny ty podle mě odsuzující verše. Říkali jsme lidem, kde nejsou a nebo kde jsou a kde nejsou. Oni to již ví, ale neznají dobrou zprávu. Co jim říkáte se stává doktrínou a přitom je to Boží dobrota, co vede lidi k pokání, ne poukazování na jejich špínu. Milosrdenství vítězí nad soudem. Vy je nesoudíte, abyste je změnili, vy je nedostanete do Království strachem z kázání pekla. Protože pokud je dostanete do Království strachem z kázání pekla, tak nepřichází kvůli Boží Lásce a nikdy nebudou proměněni do Lásky, protože ani Boží Lásku neznají, jsou zde jen pro to, že se bojí. Ale dokonalá Láska vyhání strach ven. Je zde stále realita pekla? Jistě. Ale pokud kážete Boží dobrotu, tak lidé nebudou potřebovat motivaci peklem a nebudou žít jako falešný bůh, budou žít jako syn. Takže o peklo se zde ani nejedná, jde o Království. Lidé říkají "Mám obavu - věříš na peklo? Protože někteří lidé nevěří na peklo. Věříš na peklo? Nikdy o něm nemluvíš." Ano jistě, že věřím, je to po celé Bibli, je to v Bibli, ale Ježíš kázal nekázal peklo, aby získal lidi pro nebe. Ve vaší Bibli jsou varování, ale nikdy nekázal církvi peklo, aby je dostal do nebe. On nekáže peklo, aby vás dostal do nebe. On káže dobrou zprávu. On káže "Miluji vás, jste víc než co žijete. Vaše postoje se mohou změnit, učte se ode mě, vezměte moje jho, je lehké, protože vy žijete pod těžkým jhem a drtí vás, protože je to celé o vás. Staňte se Láskou - je to jednoduché a zdarma. Moje jho - nechte se zapřáhnout k Lásce, k milosrdenství, k odpuštění a nebudete mít [osobní] problémy. Vždy uvidíte v lidech to nejlepší a vždy ke mně budete moct jít s odkrytým závojem." - Je to jednoduché.

Hodně jsme kázali, že se lidé potřebují změnit, ale většinou jsme - a neříkám, že to jste zrovna vy, neznám vás - ale už se nám tolik nedařilo jasně kázat odpuštění hříchů. Pokud jsou mi odpuštěny hříchy, potom hřích již není můj problém. Já se nesnažím "nehřešit", já si užívám, že jsem přijatý syn. Jak si začnu užívat, že jsem přijatý syn, tak začnu žít svobodný od hříchu, který se tak snadno přichytí. Proč? Protože vidím jinak, žiji jinak, moje touhy se změní a budu chodit ve svatosti, protože žiji spravedlivý. Nyní se nesnažím žít křesťanský život, užívám si že jsem spasený. Nebudím se a nesnažím se nezhřešit. Já se vzbudím a říkám "Wow Bože, díky že mě miluješ. Další den, jaký to dar. Můžeme zanechat věčný odkaz.. Díky že se mnou chodíš, díky, že se dotýkáš lidských srdcí. Díky že dnešek má cenu, že na něm záleží, budeme zasévat semínka Lásky, ukazovat milosrdenství, lidé budou vědět že Ty jsi, protože já jsem v Tobě a Ty jsi ve mně." - Tohle je křesťanská modlitba. Není to "Ale ne, 6 hodin ráno, další den u brusky, Bože prosím tě kdy už mi dáš lepší práci? Proč mě neobklopíš křesťany? Proč musím dělat s těmi pohany? A přeji si, aby auto fungovalo líp." :D - To není křesťanská modlitba. To je zaměřené na sebe, sebestředné, to je "stěžování si" a chcete po Bohu, aby vám znovu připravil stůl. Bůh není váš poskok, On je váš Otec. A Ježíš je vaším příkladem/modelem života, On nám ukázal život, pro který jsme byli stvořeni a my Ho následujeme.

A řeknu vám, že i když se k Ježíši nechovali všichni správně/dobře, tak chodil v neselhávající Lásce. Činil dobře a oni si nemysleli, že to je dobré a mluvili o tom jako o špatném, ale Ježíš zůstal dobrý. Vidíte? Protože Království rozumí a nikdy nedovolí hříchu proti vám, aby vypůsobil hřích ve vás. Nedovolíte hříchu proti vám vypůsobit hřích ve vás - to je ospravedlnění pro tělo a vyklouznete z Božího Obrazu, oblečete si sebe a budete produktem toho, co oni udělali špatně, na místo výsledkem zjevení toho, "co On udělal dobře". Takže jde o to, že krev Ježíše nás očistila od všech hříchů. Římanům 6 říká "považujte se za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu.." Nikdy neporostete v důvěrnosti a vztahu s Bohem, když se budete snažit přestat hřešit. Růst budete pokud budete přijímat Jeho Lásku a děkovat Mu, že krev je dostatečná. Dává vám to svolení ke hřešení? Ne. Dává vám to všechny důvody se změnit. Já jsem nenašel způsob, jak hřešit "aby mi to prošlo", já jsem našel způsob, jak být od hříchu svobodný a jmenuje se Evangelium.

Podívejte, je mi jedno, čemu věříte. Čas ukáže. Můj život je tak naprosto čistý, že z toho jde hrůza. Žiji způsobem, o kterém si většina křesťanů myslí, že není možný. Myslím to vážně a nestydím se říct vám to. Můžete říct, že zapírám, že .. cokoliv chcete a mýlíte se, protože já se sebou žiji, mám velkou jistotu a nevyvyšuji se, protože čas by ukázal, že vyvyšovat se je bláznivé. Já se sebou spím a probouzím se a líbí se mi to. A když se podívám do zrcadla, tak jsem napumpovaný, protože hádejte koho vidím? Vidím sebe a hádejte, kdo je ve mně? Takže jsem rád se sebou.

Zjistil jsem, že spousta křesťanů se nemá ráda, nemůžou se ani podívat do zrcadla, přejí si, aby byli změnění. Já miluji sebe v Něm a nyní můžu konečně milovat svého bližního jako sám sebe. Protože pokud nemiluji kdo jsem, jak můžu mít jasný pohled na vás? Jak můžu naplnit velké poslání a povolání? - [Jak můžu] Milovat Boha a vás jako sám sebe - pokud nemám rád sebe? Protože vás budu vidět stejně jako vidím sebe a uvidím, co je na vás špatně, protože to vidím i na sobě a budu hledat třísky, chyby a budu drbat, protože to ze mě snímá tíhu a budu si říkat "nejsem tak špatný, druzí jsou také takoví".. Čím jasněji vidím, kdo jsem v Něm, tím jasnější pohled mám na vás a nyní jsem na místě, kdy vás miluji. No tak, káži vám přímou pravdu Evangelia, váš duch to slyší. Pro mě již válka s hříchem skončila. Já se považuji že jsem vskutku mrtvý hříchu a živý Bohu. Můžu zde sdílet tolik Písem. 1. Petr 2 říká: On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo {kde je tedy náš hřích?}, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni." Co jsme? Spravedliví. Byli jsme učiněni spravedlivými před naším Bohem, abychom nesli ovoce správného postavení. Co je ovoce spravedlnosti? Vyjádření Boží přirozenosti. Spravedlnost má dva významy. Spravedlnost zaprvé znamená "Být ve správném postavení před Bohem bez jakéhokoliv pocitu viny, odsouzení a hanby." Ovoce spravedlnosti - vyjádření spravedlnosti je jakýkoliv projev Božích vlastností. To je ovoce spravedlnosti. Takže proč nesu ovoce spravedlnosti? Protože jsem spravedlivý strom. Nesnažím se být křesťan, jsem syn. Jsem přijatý v tom Milovaném, to řekl On, já jsem to vírou přijal a chodím v Něm. Je to po celé Bibli.

Bible říká, že jste byli odcizení a nepřátelští v mysli kvůli zlým skutkům, ale On vás nyní již usmířil svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné - pokud ovšem zůstáváte založení a pevní ve víře a neodchylujete se od naděje evangelia. - Jak zničím pevnosti a věci, co se v mém životě opakují? Pokud se na počátků mého spasení ukázali a zkoušeli mi říkat, kdo jsem, a i když jsem třeba poslechl, tak se nesvlékám a nepřikrývám se fíkovým listím a neutíkám od Boha. Běžím přímo k Bohu a říkám "Otče, ty jsi vložil světlo do mého života, ukázal jsi mi, že takový nejsem, takový jsem býval a nemám již touhu takový být, jsem více, než to, protože to, kdo ty jsi ve mně je větší. Díky že mě miluješ, obmýváš, očišťuješ a zmocňuješ Svým Duchem. Jsem díky Tobě moudřejší a citlivější člověk. Děkuji Ti za tvoji Lásku."

Řeknete "Takhle se mám modlit, když to minu?" - Podle Bible není žádná jiná možnost. Co jinak uděláte? Budete tři dny brečet, ztratíte svoji totožnost/identitu, zavoláte čtyřem přátelům a řeknete jim, jaký jste břídil? To je převrácené a je to oklamání. Již nikdy nedovolte hříchu, aby vás identifikoval/určoval. Ať vám Kristovo dokonané dílo řekne, kdo jste. A vy jste spravedliví v Jeho očích. Nejste čekající hřích. Jste syn ve své podstatě a zjevujete Jeho. Pokud je vaše srdce upřímné a čisté, tak můžete uchopit co říkám. Pokud vaše srdce není upřímné a čisté, potom můžete zkusit mít toto jako důvod, proč se nezměníte a budete křesťané pouze podle slov, ale vaše svědomí to bude vědět a stejně nebudete v pohodě. Protože Bůh poddal každého člověka svému svědomí. Sledujete?

No tak, Ježíš nás miluje. Když jsme byli ještě hříšníci On poslal svého Syna. Jeho dílo je dostatečné. Pokud máte běžet dobře, musíte začít kde On skončil. Nemůžete k Jeho dokonanému dílu nic přidat, nemůžete nic přidat k něčemu, co je dokonané. Jen do toho vstoupíte a běžíte. Římanům říká, že jste zemřeli podobou Ježíšovy smrti, jste pokřtěni a pohřbeni do Jeho smrti a že když zemřel, tak zemřel hříchu jednou provždy. Takže zemřete s Ním a víte, že pokud jste s Ním opravdu zemřeli, tak budete žít, protože jste vzkříšeni v novotě života. A jste vzkříšeni v moci vzkříšení Krista. To je všechno v Římanům 6. Říká se tam - již tedy nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti pro poslušnost a svatost. Takže každý den se budíte jako "Otče děkuji Ti, že jsem úplně čistý, děkuji Ti, že jsi očistil a vyčistil moje srdce, že jsi do mě vložil touho po Tobě, protože jsi mě miloval první .. Miluji Tě.. Děkuji Ti Ježíši za to, co jsi pro mě udělal, díky, že jsem bez poskvrny a vrásky. Ty mě vidíš, jako bych nikdy nejedl ze stromu, jako bych se nikdy nenarodil do Adama, já jsem znovuzrozený, jsem Tvoje dítě a jsem nadšený. A ty žiješ ve mně, bude to úžasný den. Dej mi moudrost a rozpoznání, ať vidím do lidských srdcí, ať vždycky vidím to, co vidíš Ty. Bože, děkuji Ti za jednotu a smlouvu. Jsem tak požehnaný že můžu žít."

Nebo to může být - právě jste ztratili práci, auto nejede, všechny možné věci a najednou to pro vás začne být důležitější, než to, na čem [opravdu] záleží. Pak najednou protahujete Boha uchem jehly vašich věcí, na místo abyste vaše věci protáhli uchem Boží jehly. || Tohle jsou dobré věci. Vidíte, že je to již dokonáno? Evangelium je Boží moc. - Římanům 1, Evangelium je Boží moc ke spasení pro ty, kteří věří. Takže tomu musíte věřit, neříká tam, že to musíte cítit. Přestaňme žít podle našich pocitů. Pocity jsou skvělé, pokud jsou vykoupené a proudí z Boha. Já cítím Boha neustále, ale nepotřebuji to. Nežiji podle svých pocitů, nejsem v pořádku protože se cítím v pořádku. Jsem v pořádku, protože On říká, že jsem v pořádku. Necítím se hodný, protože bych se tak cítil, nejsem hodný, protože se cítím hodný, jsem hodný, protože On mě učinil hodným. - A protože tomu věřím, tak jsem tomu začal rozumět a chodím jako hodný. Řeknete "Ale já jsem nikdy Boží Lásku necítil." - VĚŘTE Boží Lásce! "Prosím, modli se za mě, abych cítil Boží Lásku.." - Já nebudu podporovat vaši závislost na pocitech, takhle se za vás nebudu modlit. Protože pokaždé, když se nebudete cítit dobře, tak budete opět potřebovat modlitbu, aby se vás někdo dotkl a něco jste cítili, a pak žijete podle pocitů a potřebujete další dávku manifestace Boha, na místo abyste prostě věřili, žili ve víře a byli nepohnutelní a neotřesitelní.

Pokud žijete podle pocitů, tak jste terč pro nepřítele, protože na vás bude pracovat, bude na vás tlačit a bude vás řídit podle vašich pocitů. Ale vy žijete vírou, ne z pocitu Boží Lásky. Já cítím Boží Lásku neustále, je to až absurdní, jak cítím Boží Lásku, ale On ví, že jsem věřil Jeho Lásce mnohem dříve, než jsem ji cítil. Na začátku jsem neprožíval Jeho Lásku tak intimním způsobem, jako ji prožívám teď. Na začátku jsem šel do své ložnice a řekl "Jó, skvělé, já tomu věřím, již nikdy nebudu stejný, můj život je navždy změněn, Bože ty jsi úžasný." A pak na mě přišla milost a rozsvítilo se mi, a "Jó.. !" Teď se nesnažím věřit, prostě to tak je. Nesnažím se každý den věřit "Jsem syn, jsem syn.." - To má být vtip? Já jsem syn! Stále dobré? Podívejte, uvědomuji si, že někteří z nás prošli peklem, těžkostmi, fyzickými věcmi, přirozenými věcmi - ale všechny ty věci by z nás měli vytáhnout to, "Kdo je On v nás". A i když víme, že některé ty věci se potřebují změnit, že jsou zaslíbení, že se změní, tak jim nedovolte, aby ty věci změnily vás, než se změní samy.

Když zmáčknete pomeranč, co vyteče? Šťáva. Jaká? Pomerančová šťáva. To není moc hluboké, že? To není jaderná fyzika. Takže pokud byste si dnes k snídani vymačkali pomeranč, napili se a zjistili, že to je jablečná šťáva, zřejmě byste ji vyplivli zpět do sklenice, že? Protože vaše mysl ví, že to byl pomeranč. Možná byste zavolali kamarádovi a ti by se za vás zřejmě modlili, protože by si mysleli, že asi blázníte. "Já jsem vymačkal pomeranč a byla to jablečná šťáva!" - "Šakarabasaka.." :D Někam mířím. Když zmáčknete pomeranč, co očekáváte? Pomerančovou šťávu. Takže pokud je to jablečná, tak je to divné. A když zmáčknete křesťana, proč není divné, že dostanete všechno možné, jen ne Krista? To by mělo být tak divné. Co když ďábel zjistil, že když nás zmáčkne, tak zjistí, jak na tom jsme, čemu rozumíme, z čeho jsme a čím jsme motivováni? Co když jsme právě jedno zmáčknutí od toho, že budeme odhaleni?

Takže vyhledáváme boj? Ne, ale ale vůbec se nebojíme být zmáčknuti. "No, do toho, zmáčkni jak nejlíp umíš a zjisti, co je ve mně, protože po celé místnosti bude Ježíš." Já nejsem provokativní a namyšlený. Já takhle žiji 17 let a ďábel přesně ví, o čem mluvím a stejně tak i Bůh, jen křesťané s tím občas mají problém. Protože pokud bych teď byl namyšlený, tak bych byl převálcovaný a ďábel by mě již dávno rozdrtil. Ale on si dává velice pozor na to, jak se mě teď dotýká. Musíte využít jeho strachu, zjistit, že ďábel je vyděšený z Ježíše a dělá vše pro to, abyste nikdy nezjistili, co ďábel již ví. Chce abyste nikdy neviděli Ježíše takového, jako ho zná on. - Toho Ježíše, který ho vykopl z nebe a nyní už nemá žádnou šanci, bude spoután v ohni navěky a nic s tím nemůže udělat, a přitom chce, abyste utíkali strachem, přesto že jste Boží děti. Ďábel chce abyste běželi strachy z něho, když sám skončí spoutaný ve věčném ohni a nic s tím nemůže udělat.. Nemůže vymyslet nic, co by tomu zabránilo a přitom se ho lidé stvoření k Božímu obrazu bojí. Jaký je to lhář. On chce, abyste se báli, protože to je známka sobeckých věcí - já, já, já.. Dělá bububu v životě člověka protože se lidé vyděsí. A pokud se nevyděsíte, tak stejně přijde, protože je prostě had v trávě. Snaží se jednat skrze oklamání a svod. - Ale říkám vám, že pokud jste vydaní, odhodlaní a zůstáváte v obecenství s Bohem a zůstáváte na místě Pravdy, tak se vás ďábel může dotknout, s úmyslem vás zlomit, ale podstupuje riziko, že vás zbuduje. A pak si může uvědomit, že pokaždé, když se vás dotkne, tak vypadáte více jako váš Otec. Vidíte? Takže nejste člověk s problémy, jste člověk, který má úžasné řešení, protože jste vydali svůj život a už to není o vás.

Takže je náš problém ďábel, nebo to, že nevěříme Evangeliu? Wow. Takže co říkáte na to, že budeme věřit Evangeliu? Co říkáte na to, že ať přijde peklo nebo velká voda, tak tohle budeme žít v bezúhonnosti? Co říkáte na to, že odmítneme být odmítnutí, neztratíme srdce a nebudeme se cítit, jako že neustále potřebujeme posloužit? Co když do toho půjdeme a necháme vyvinout to, kdo je On v nás, abychom uprostřed zkoušek a potíží měli co ukázat? Aby když náš pohár bude naplněn, tak aby obsahem byl Ježíš? Ne jablečná šťáva, ale pomerančová. Rozumíte? Poslouchejte Bůh nás miluje, On nevzpomíná váš hřích, On váš hřích odstranil. Pokud jste očištěni od veškeré nepravosti, tak již žádná nepravost nemohla zůstat. Nejste špinavý hadr, jste oblek z bílé tkaniny. Jste bez poskvrny, jste svatí, máte oblečenou spravedlnost, máte roucho spasení a moc se Mu v něm líbíte, nádherně vás oblékl. Měli byste si to obléci na sebe a zářit. Přestaňte říkat, proč nemůžete být v pořádku, proč nemůžete být milováni, že jste udělali něco zlého, že je podivuhodné, že by vás Bůh miloval. On ví, kdo jste když jste v Něm. Přijměte to a řekněte "Ano". Slyšíte? ;)

Považujte se za vskutku mrtvé hříchu a živé Bohu. Evangelium je Boží moc ke spasení pro ty, kteří věří. Kteří věří čemu? Že v něm je zjevena spravedlnost. Protože Římanům 14 říká "Boží Království není pokrm ani nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém." Vidíte, jak to postupuje? Když jste spravedliví před Bohem, tak máte s Bohem pokoj, když máte pokoj s Bohem, máte radost v Jeho Duchu. "Hledejte nejprve Království Boží.." - Co je Boží Království? Spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. "Hledejte nejprve Boží Království" - cože máte hledat nejprve? Požehnání? Odpovědi na modlitby? Zaopatření? Aby se vše dařilo? Ne. Hledejte nejprve Království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní zapadne na své místo. Lidi, jste připraveni běžet tento závod? ||

Chci to uzavřít a modlit se, ale chci ještě něco udělat. Není zde příliš mnoho lidí, a chtěl bych.. - Je spousta věcí, které můžeme v neděli dopoledne dělat, je to jen dopoledne a máme děti, rodiny, plány. Je tolik věcí, co můžete dělat při příležitosti jako je tato, ale je klíčové slyšet, co Duch Boží říká, a odejít odsud a vypadat více jako On. Mám něco na srdci, dělal jsem to nedávno na konferenci, a cítím to i teď, zkoušel jsem tomu utéct, ale nejde to. || Připadá mi, že by to trvalo moc dlouho.. ale to je jen moje představa. Je podivuhodné, jak můžu mít stále schopnost tak myslet..

Evangelium je tak úžasná věc. Vy nepijete pouze pohár, ale také jíte chléb. Krev a tělo symbolizují úplné vykoupení člověka. Učinění všech věcí nových. Odtud vychází uzdravení a proto se modlíme za nemocné, protože my žijeme pro spravedlnost, naše hříchy jsou odpuštěny a Jeho ranami jsme uzdraveni. To tam není náhodou. On nevzal a necitoval Izaiáše 53:5 náhodou. Říká to proto, že když jsou odpuštěny hříchy, tak všechny účinky pádu člověka musí být zničeny stejnou milostí a dokonaným dílem Evangelia. Vy nepijete jenom Jeho krev, vy jíte také Jeho tělo. Krev byla prolita, aby odpustila skutek hříchu. Tělo bylo dáno, aby odstranilo účinek a důsledek hříchu. Takže On na svém těle nesl poznamenání, účinky a důsledek/trest lidského hříchu. A tím že visel na kříži a stal se hříchem, tak cokoliv visícího na dřevě je Bohem prokleté. Takže Bůh [na kříži] neproklel svého Syna, ale proklel to, co nás zabíjelo - hřích. Bůh proklel hřích v těle a "hřích už nad vámi nemá žádnou moc, protože zákon Ducha Života v Kristu mě osvobodil od zákona hříchu a smrti." Takže On se stal, čím jsme byli my, abychom se mohli stát tím, čím je On - syn. Vykoupený, svatý a čistý syn. Takže Bůh dal na kříž toho, který neznal hříchu, aby my jsme se mohli stát spravedliví v Božích očích. Je to tak? Takže proklel svého Syna a zabil ho na kříži? Ne, Bůh proklel a zabil hřích. - Zabil jeho hlas, jeho osten, jeho poskvrnu a jeho moc. A hřích již nade mnou nebude panovat.

Jsou zde lidé - teď se nebudu modlit za všechny nemocné, dávejte pozor. Nechci, aby teď dopředu přišli všichni nemocní. Chci aby přišli lidé s konkrétními věcmi. Mluvím asi o 15ti lidech, nechám to na 15ti, ne že bychom je počítali.. Jsou zde [totiž] lidé - vzpomínáte jak jsme mluvili o lítosti? Můžete změnit kde jste byli a co jste udělali? "Ne." Ale vy se můžete změnit, že? Zjistil jsem, že někteří lidé byli na místech a udělali věci a něco je to stálo, kouslo je to a poznamenalo je to. - A od té doby byli spaseni, smířili se s Bohem, jsou znovuzrození a jejich srdce se změnilo a oni litují co udělali, ale neustále jsou tím poznamenaní a neustále se jim to připomíná. Někteří z toho zkouší udělat svědectví, ale já to vidím takto. Co krev odpouští, tělo odstraňuje. Pokud všechny věci pominuly a všechny jsou učiněny nové a pokud se nikdy nebudete [před Bohem] zodpovídat z toho, kde jste byli a co jste udělali, tak proč to stále mluví ve vašem těle? Pokud je to odpuštěné a zapomenuté, jak to, že to stále je ve vašem těle, když váš duch, duše i tělo je bez úhony až do příchodu Syna? Kážu Evangelium. Tohle se nazývá vykoupení člověka - staré věci pominuly a všechny jsou učiněny nové.

Jsou lidé, kteří udělali věci, někteří šli a udělali v životě chyby a ta chyba je kousla jako zmije a poznamenala je. Mohli jste zranit svoje plíce, své tělo.. Zrovna včera jsem mluvil s jedním mužem, dlouho kouřil a jeho plíce byly tak omezené, že již těžko dýchal a přišel dopředu když jsme měli na konferenci tuto výzvu a jeho plíce se roztáhly a mohl dýchat jako předtím, než začal kouřit. Proč? Protože Bůh ho nikdy nebude soudit za to co udělal. Já nejsem ten, kdo by zjišťoval "Kouříš nebo ne? Ale neměl bys kouřit.." - tohle já vůbec nekážu. Ten člověk porušil své svědomí a dostalo ho to na místo, kdy zjistil, že ubližuje svému tělu a neměl by to dělat, že s tím musí přestat. Když s tím přestal, tak si uvědomil, že ho to něco stálo. Ten večer řekl "Wow, Bože, ty jsi mi to odpustil, já již nejsem ten stejný člověk, jsem jiný, takže proč bych byl souzen jako člověk, který kouřil, na místo člověka, který je změněný?" Takže co krev odpouští, tělo odstraňuje. Takže přišel dopředu a jeho plíce se úplně otevřely. To by se mělo stát úplně vždycky, protože to je normální. Hepatitida musí opustit vaše tělo. Pokud již neužíváte drogy, pokud si již nepícháte špinavé jehly do těla a již po tom vůbec netoužíte a přejete si, abyste to nikdy neudělali, tak proč se hepatitida stále ozývá ve vaší krvi? Pokud staré věci pominuly, tak všechny, VŠECHNY - kolik? Všechny mají být nové, protože kdo je v Kristu je nové stvoření, které nikdy předtím nebylo. To je moc vodního křtu. Jdete pod vodu a všechno staré zemře a když se vynoříte, tak jste úplně čistí a úplně noví.

Pokřtili jsme spousty mladých žen, které se řezali a procházeli různou temnotou a pokřtili jsme je a když vyšli z vody, tak všechny jejich jizvy byli pryč. Tak to má být. To musí být normální, ani by to nemělo být překvapení, mělo by to být "Samozřejmě!". - Protože všechno je učiněno nové. Proč by se měli dívat po zbytek života na své ruce a muset si vymýšlet a nějak to vysvětlit.. Rozumím, že lidé můžou být od toho svobodní a nevadí jim to a říkají "Podívej, dělal jsem tohle.." a použijí to, když mluví s druhými - tomu rozumím, ale realita je, že spousta těch lidí si při pohledu [na ty jizvy a podobně] říkají "Kéž bych to nikdy neudělal svému jednou Bohem danému tělu." A Bůh říká "Ty nejsi ten, kdo to udělal." Na jednom shromáždění byl mladík, který měl z řezání červenou jizvu po celém předloktí a jak jsme se modlili, tak jsme sledovali, jak to mizí a jeho maminka tam stála a byla z toho úplně vyřízená a plakala. Dívka co stála vedle něj, měla 20 zářezů na těle a všechny zmizely. Buď lžu a potřebuji poradenství a pomoc, nebo vám říkám pravdu. Čas ukáže. Nesnažte se na to přijít, čas to ukáže. Neměli bychom se bát svědectví. Měli bychom již věřit, že se tyhle věci dějí. Neměli bychom slyšet svědectví o uzdravení z rakoviny a říkat si "Zajímalo by mě, zda je to pravda." Měli bychom říct "Skvělé!" - Protože Ježíš je Pán a lékař a dělá věci. Proč máme problémy se svědectvími? To jen dokazuje že sotva věříme Božímu Slovu.

Další kategorie jsou sexuálně přenosné infekce/nemoci (SPI). Zjistil jsem, že lidé mají různé SPI z chyb, které ve svém životě udělali. Jsou lidé, kterým je 40, 50 let a mají SPI ze svého mládí. A viděl jsem z lidí odejít bezpočet SPI. Lidé ve svých 50ti a najednou je to z jejich krve pryč. Proč? Protože se nikdy nebudou zodpovídat za den, kdy jim bylo 17. Oni se budou zodpovídat za den, kdy byli proměněni. Takže proč je SPI stále ve vaší krvi? Zřejmě by měla odejít a to právě teď? Myslím to úplně vážně. Protože se mi nelíbí, že lidé jsou poznamenáni minulostí, když všechny věci jsou nové. Protože vím, co to spoustě lidí dělá. Spousta lidí zápasí o to zůstat ve zdravé identitě/totožnosti, ale když přijdou ty věci a ukáže se opar, nebo něco podobného, tak se objeví lítost a vrátí se jim ta vzpomínka na moment, kdy se to stalo, a poznamenává to jejich život, ale nyní to musí odejít, protože všechny věci jsou nové. My musíme být agresivní a milovat jedni druhé Evangeliem a nestydět se za to, co jsme udělali a co se stalo, ale být nadšení z toho, kdo jsme se stali a co Bůh chce udělat.

Někteří lidé si poškodili paměť/mysl předávkováním nebo tím, že něco dělali příliš dlouho. Cítí se, že jejich paměť je zasažená, nemůžou spát, porušili chod svého těla zneužíváním, a Bůh to chce napravit. Rozumíte? Řeknu vám příběh jedné ženy. Už je to dávno, co za mnou přišla při takovéto výzvě žena, chytla se mě a plakala. Říkal jsem jim tehdy "nepotřebuji vědět, co vám je, nebo kde jste byli a co jste udělali, do toho mi nic není, jsem nadšený, že jste v Království, že jste Boží děti." A jdu od jednoho k druhému a prohlašuji vykoupen, vykoupen a tahle žena mě chytla za ruku a začala plakat. Zeptal jsem se "Co se děje?" A ona říká "Já nejsem taková žena.. Opravdu nejsem taková.." - A hned jsem věděl, o čem mluví. Jak jsem později zjistil tak jí bylo 52 let, byla 30 let vdaná a opustil ji manžel. Ona přestala vidět svoji hodnotu a myslela si, že pokud by ji muži chtěli, tak by se opět cítila jako žena. Za celý život nic takového neudělala, ale v moment slabosti šla a našla muže, který jí poskytl co hledala. A jak s ním byla, tak se cítila příšerně, špinavá, znečištěná a myslela si "Ó můj Bože, tohle není to co hledám." Zhrozila se a odešla domů, aby zjistila, že dostala nevyléčitelnou SPI. Jeden den, jeden moment v hodině zranitelnosti a slabosti se dostala z rovnováhy a had jménem hřích ji uštknul. Někteří lidé jsou na tom místě roky a nikdy je neuštkl.

Ona tam byla 10 minut a je uštknutá do konce života. A pláče "Já nejsem taková žena." A já jí říkám "Chápu, rozumím." A pak mi pošeptala co se stalo. Nepotřeboval jsem její příběh slyšet, ale nyní jsem rád, že ho řekla. Vyslechl jsem ji a říkám jí "Podívej se na mě." A byl jsem hodně agresivní, připravený, protože rozumím Boží Lásce k ní, ne protože jsem mocný Boží muž, ale protože Bůh ji miluje a dal za ni svůj život a Jeho Duch je připravený tu věc zničit a vyhnat, protože je úžasný. A Duch Svatý není v rozpacích z nějaké nevyléčitelné SPI, On je připravený tu věc zničit. Podíval jsem se na ni a říkám jí "Podívej se na mě" a již jsem se neusmíval, byl jsem jako [voják]. Říkám jí "Podívej se mi do očí, ta věc z tebe odejde, rozumíš? Odejde a nikdo s tím nemůže nic udělat." - Řeknete "To je pýcha." - tak to řekněte té SPI. [Přikázal jsem jí:] "Vyjdi z ní právě teď a nikdy se jí již nedotýkej, ona je Boží žena. Dostala lekci, ale jen lekci, odejdi." A pokračoval jsem v řadě a modlil se za další lidi. Za 6 týdnů později jsem se do té církve vrátil a ona ke mně s úsměvem běžela a já si říkám "Tak na tohle nepotřebuji nějaké zvláštní rozeznání." Říkám jí "Ahoj, drahá." A ona říká "Hádej co?" Řekni mi. Sledujte. Říkala "Oni mi udělali všechny testy a už to nemám. Nemůžou nic najít.." Říkám "Samozřejmě, že to tam již není. Víš proč?" Odpověděla "Protože Bůh je úžasný, protože Jeho Láska neselhává, protože je tak dobrý.." Odpověděl jsem jí "To je všechno pravda a správně, ale řeknu ti, proč to tam není - Protože ty nejsi taková žena!" A ona se rozplakala. Protože Bůh je takový, ale ty věci se projeví jedině, pokud my se s nimi dostaneme do souhlasu.

Bůh se mě jednou zeptal, zda vím proč žiji způsobem jakým žiji. On ví, co myslel a já to vím také. Vy možná nevíte, ale po dnešním ránu možná můžete něco tušit. Já znám konzistenci/pevnost svého života, žiji se sebou 17 let a neznám ani jednu z těch věcí, znám jen Jeho. 17 let. Nemám potřebu vám lhát, nebo vás na moment ohromit, nepotřebuji na vás udělat dojem, to na mě to dělá dojem. On řekl "Víš proč žiješ způsobem jakým žiješ Dane?" A já říkám "Protože jsi úžasný a Tvá milost je dostatečná, .." - a začal jsem mu vzdávat chválu, jako byste to udělali vy. A On se zasmál a řekl "Dobře, vím co myslíš a jsou to správné odpovědi, ale důvod, proč žiješ takovým způsobem je, že v moment, kdy jsi byl spasen, jsi si byl na moment vědomý hříchu, ale o od chvíle, co jsem tě zachránil, jsi byl ve svém srdci synem. A potom jsi na místě, kdy můžeš přijímat všechny ty věci, které jsi o mně právě řekl." Protože Bůh je vždy takový, ale On může být věrný a ty nemusíš chodit/žít v té věrnosti. Bůh může být Láska, a ty nemusíš chodit/žít v Jeho Lásce. Jeho milost může být dostatečná, ale ty nemusíš chodit v Jeho milosti. Takže Bůh mě nežádal, abych Ho chválil, ale ptal se mě na jasnou otázku "Víš proč žiješ jak žiješ?" - Říkám "No protože Ty jsi, kdo jsi." - A On řekl "Ne Dane, protože nemáš vědomí hříchu, ale jsi syn a nyní můžeš přijmout všechno co jsem." Wow.

Chci se teď rychle modlit. Pokud něco z minulosti poznamenává vaše tělo, ať je to ve vaší krvi, těle, orgánech, paměti, snech. Pokud v sobě máte něco, co vás nutí znovu prožívat, kde jste byli, a od té dobyste se znovuzrodili a nedalo vám to pokoj - SPI, hepatitida, nemoci krve, cokoliv, tak se za vás teď potřebuji modlit. Neseďte na svých místech a nemyslete jako "Já nechci aby lidé věděli, co mi je.. kde jsem byl a co jsem udělal.." - Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. O tom to není. No tak, již dávno jsme se dostali přes hanbu. Děkuji za vaši pokoru. Potřebuji, abyste rychle přišli dopředu, vím že je to nejméně 15 lidí. To není ostuda/hanba, to není hanba vám, to je "Hurá za vás", protože jsem na vás hrdý, že jste přišli, a těší mě, že jste se rozhodli přijít, protože tím říkáte "To již není kdo jsem. Již nejsem takový. Stala se ve mně změna. Je to pravda?" "Ano." Jste připravení? Bůh vás právě teď obmyje. Ani se vás všech nemusím dotknout, říkám vám, že to můžete přijmout, jak zde stojíte, protože Jeho milost je úžasná. Sledujte - vidíte, kolik lidí žije a mají vzpomínku na minulost ve svém těle? Vidíte, že toto poselství je Boží Slovo? Proč to není jen poselství o uzdravení? Protože někdy kvůli způsobu, jakým jsme k tomu přišli, podvědomě cítíme, že jsme si to zasloužili a musíme to mít. Říkáte "Jak si ustelete, tak si lehnete", ale já vám říkám, že On vám ustlal úplně novou postel s čistým povlečením, takže si lehneme do ní. Vy nesklízíte co jste zaseli, vy sklízíte co zasel On. Rozumíte?

Poslouchejte, právě teď zapomeňte na mě, zapomeňte na lidi kolem, klidně zavřete oči a dívejte se na Něj. Děkujte teď Bohu, že vás miluje. Děkujte Bohu, že vás nedrží zodpovědné za hřích. Děkujte Bohu, že vám odpouští všechno, co jste kdy udělali a kdy jste byli mimo Jeho vůli. Děkujte Mu, že to již nikdy v Jeho přítomnosti nebude připomenuto. A děkujte Mu, že pokud to před Ním nikdy nebude připomenuto, pak by se to nemělo připomínat ani ve vašem těle. A děkujte Mu, že si uvědomujete, že jste nové stvoření protože jste v Kristu, všechny staré věci pominuly a přišly nové. Chci, abyste na znamení vydání se a pokory zvedli své ruce k Otci a děkovali Mu, že vás miluje. Děkujte mu, že vás obmyl, že vám odpustil a očistil vás. Rychle mezi vámi projdu a nemusí to trvat, není to svolávání hromů blesků, je to vykoupení, je to Boží moc, je to Pravda, která osvobozuje lidi. Viděl jsem bezpočet lidí uzdravených z hepatitidy a SPI. Dostávám neustále emaily, že to již lidé nemají. A víte co říkají? "Doktoři říkají, že je to divné, že tam není ani známka po protilátkách, že to je jako by to nikdy neměli." Proč? Protože to je jako by nikdy nezhřešili. Takže se nad vámi teď budu rychle modlit a prostě přijměte Lásku. Mnozí budou změněni ještě než se k nim dostanu, není to o mně, že na vás vkládám ruce, je to o vás, že Mu věříte. Rozumíte?

Otče, děkuji Ti za vykoupení, děkuji ti Otče, že očišťuješ svoje děti, děkuji Ti, že je obmýváš právě teď v autoritě Ježíše Krista. Obmytý a bílý jako sníh, dítě. Člověče, Otec tě tolik miluje a ty to víš, že? Vidím, protože Jeho Láska tě úplně dostává. Slyším v srdci zpívat nad tebou tuto píseň. "Činím všechny věci nové, všechny věci činím nové a když jsou všechny věci nové, tak tě vidím jako kdo jsi ve mně vždycky byl, kdo vždycky jsi, činím všechny věci nové.." To byla písnička pro tebe. Díky Ježíši. Nedejte se nijak ovlivnit, pokud nad vámi něco takového neudělám, pokud to ve mně je, musím poslechnout. Otče děkuji Ti, že na ně již nikdy nebudu vkládat ruce kvůli této věci. Děkuji Ti, že dnes je ten den.

Ty jsi přišel za pastorem a říkal jsi "Dnes je ten den, teď je ten čas" a já to nad tebou také uvolňuji. Dnes je ten den, teď je čas, kdys se ta věc mění. Vyjdi z jejich manželství ve jménu Ježíše. Vyjdi z Brendna a Becky, odejdi z jejich manželství, odejdi z jejich životů a nikdy, nikdy se již nevracej. Otče děkuji Ti za vykoupení, děkuji Ti Bože. Lidi jsem na vás tak hrdý, že jste přišli, protože říkáte "To nejsem já, já jsem vykoupený, milovaný, jsem hodný vykoupení". "Obnovený ve jménu Ježíše."

Obnovená ve jménu Ježíše. Již nikdy nelituj drahá. Buď Tatínkova holčička, Tatínkova malá holčička. No tak, [buď] Tatínkova malá holčička, to změní všechno. Přesně to jsi. Víš, co tě právě Bůh činí? Ženu, která nikdy nebyla nikde jinde, než v Něm. Není to dobré? Říkám ti, On to právě teď dělá a udělá to pro tebe skutečné právě zde. Nejen ve tvém srdci, ale i ve tvé mysli a tvém těle. Řeknu ti - pokud by ďábel byl někdy tak hloupý a připomněl by ti to, tak z tvých úst vytryskne Pravda jako z fontány a řekneš "Bože, díky, že jsi mě zachránil! Díky Bože, že jsi mě vykoupil! Bože díky, že jsem úplně nový člověk, spasená, vykoupená, obnovená!" A Úplně vyděsíš své srdce i ďábla. Říkám ti, že pokud se ti někdy vrátí vzpomínka, uvolní se z tebe pravda. Ty nepotřebuješ, aby se za tebe někdo modlil, potřebuješ Pravdu. Protože pokud něco rmoutí tvoje srdce, pak to není tvoje myšlenka. Rozumíš tomu?

Buď úplná ve jménu Ježíše, úplně celá, svobodná od té věci, svobodná. Přesně tak, očištěná a obmytá. Nikdy nebudeš stejná. Ty opravdu miluješ Slovo, že? Máš uši k slyšeni Božího Slova. Cením si tvého srdce po celé shromáždění a jsem rád, že mám tu čest se tě dotknout. Ta věc odchází z tvého života, z tvého těla, říkám ti, že odchází, nemá na výběr, není místo pro diskuzi. Odejdi! V autoritě jména Ježíš nech ji být a nikdy, nikdy se nevracej. Ve jménu Ježíše. Je to opravdu dobré co? Bože, ať Tvé potěšení, milost a moudrost v ní explodují. Otče ve jménu Ježíše. Jsi skvělá, jsi vzácná, chytla jsi moji ruku, jako bys to chtěla posílit, co? :)

Duchu Svatý, obmyj ji, děkuji Ti. Vykoupená skrze krev. Drahá, není to o tom, kde jsi byla, záleží na tom, kde byl On. Jsi úplně nová, nedíváš se zpět a ani tvé tělo se nebude dívat. Ve jménu Ježíše buď úplná/neporušená. Buď čistá, obmytá, úplně nová. Otče, obmyj svoje děti. Úplné vykoupení! Některým se to může zdát jen jako výzva pro modlitbu za uzdravení, ale uvidíte, je to mnohem víc. Raději získejte lepší pohled, abyste viděli více, než jak věci vypadají na povrchu. Dělám to již dlouhou dobu a měli byste vidět, co Bůh dělá v těchto lidech..

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky