NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Uzdravení podle Bible (text)

Dan Mohler - Uzdravení podle Bible

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Budu teď mluvit o uzdravení a co se toho týká. Pravděpodobně můžu říkat věci jinak, než jste celý život věřili, nebo byli učeni. Není to pro to, že bych se snažil působit rozdělení, prostě budu číst [Boží] Slovo a zamyslím se nad některými věcmi, protože mám obavu, že co se týká uzdravení, tak jsme to skrze naše zkušenosti zkomplikovali a vytvořili tak dlouhý list, proč se to nestane nebo nemůže stát, že váháme vstoupit do této arény nazvané uzdravení. - Protože jsme byli zmateni a viděli jsme spoustu lidí, kteří nebyli uzdraveni, anebo známe lidi v církvi, za které jsme se všichni modlili a oni zemřeli. A všechny ty věci se nám dostanou na mysl a myslíme si, že na ně musíme najít odpověď a vymyslet si, proč se to tak stalo, a myslím, že naše vysvětlení je na úkor Pravdy a Pravda nás činí svobodnými, takže jsme si sami sobě vykopali jámu. Jako třeba - máme 30 důvodů, proč lidé nejsou uzdraveni, nebo už to je myslím 33 - netuším, co říká poslední vydaná kniha na toto téma, ale říkám si, že Ježíš tu knihu asi ve své kapse neměl. Důvod, proč ji neměl byl ten, že neměl takové zkušenosti, a jediný důvod, proč ji máme my, jsou naše zkušenosti a cítíme, že je nějak potřebujeme vysvětlit. Pokud přijmete jeden z těch důvodů jako skutečný, tak jste právě udělali strop pro Boží moc ve svém životě a nemůžete vyrůst za tento důvod. A já hádám, že Evangelium je větší, hádám že Láska je větší, a vsadím se, že Ježíše nic nezastavilo. A o tom budeme trochu mluvit.

Musíme si dát pozor, abychom do toho nepletli sebe a nechali Krista vládnout a kralovat. My jsme to udělali více složité, než to je. Udělali jsme to celé o nás, o našich modlitbách, o tom, modlit se lepší modlitby, více duchovní modlitby, zdůrazňovat jméno Ježíš.. Jméno Ježíš není synonymem "abraka dabra". On je jméno nad každé jméno. Víra není způsob/metoda. Modlitba není důvod, proč jsou lidé uzdraveni. Je to dokonané Kristovo dílo - lidé jsou uzdraveni kvůli víře. Nezáleží to na tom, co se modlíte, záleží to na tom, čemu věříte. A my se staneme v naší modlitbě tolik vědomí sebe, že spousta lidí se nemodlí za nemocné, protože neví "co se modlit". Co třeba "Buďte uzdraveni. Buď úplný. Vyjdi z něj.." - to pravděpodobně stačí, pokud věříte. A každý z nás se tak může modlit, že? Vidíte, my to obrátíme na skutky, přestože je to milost. Snažíme se udělat něco, co je již dokonáno. Pokud bych se dotázal a vy jste byli upřímní, tak zde sedí spousta lidí, kteří jakmile jste se začali modlit za nemocné, tak vám přišlo na mysl, zda se modlíte dost dobře, dost správně, a byli jste si velmi vědomí toho, co jste říkali. Buďte upřímní a zvedněte ruku, pokud se vám to někdy při modlitbě za nemocné stalo. Podívejte se kolem sebe a buďte upřímní, protože moje ruka je nahoře také. Jsou to téměř všichni. Takže mi neříkejte, že tohle nejsou pevnosti, které se nás snaží držet zpět a udržet nás sebestředné, vědomé si sebe a nedostatečné, i když dokonané dílo Kristovo je dostatečné. Proto učím věci, které učím, protože to z vás dostane ty pevnosti a vrátí nás to zpět k pravdě a svobodě, protože Pravda nás osvobodí. A potom najednou nemusím nic produkovat, a obleču si důvěru v to, co je již dokonáno.

Já nemůžu vzbudit člověka z kómatu, ale Duch Boží může a hádejte, kde je? Ve mně, ops, a já tomu věřím. Viděl jsem vzbudit se z kómatu kolem 5ti lidí a je to skvělé. Jeden byl mladý chlapec a byl tam dlouhou dobu. Mluvil jsem s jeho rodiči a oni začali plakat - kázal jsem Ježíše stejně jako teď a moje srdce bylo napumpované a cítil jsem se jako znovuzrozený. Byl to jeden z těch znovu znovuzrozených momentů, když jste již znovuzrození. :D Řekl jsem jim: "Vidíte, je to Boží vůle, je to Boží moc, nezpůsobí to všechny ty půsty, modlitby, trumpety, transparenty a vlajky. S tímhle se dostáváme do skutků a snažíme se získat Boží pohyb a přitom ho již máme - je to víra skrze Ježíše." A otočil jsem se, podíval jsem se na toho chlapce a říkám: "Synu, podívej se na mě." On tam leží připojený na podpoře života a jak jsem to řekl, tak otočil hlavu a podíval se na mě. Další den ho od všeho odpojili. Vidíte, co se mnou je? Řeknu vám pár věcí, abyste rozuměli, proč jsem [neustále] takový [nadšený]. Evangelium je Pravda! Ops. Vidíte? Protože jsme neviděli každého takto vyskočit, tak se ptáme otázky a přepisujeme Knihu, která je již napsána. Já nedovolím svému přirozenému poznání změnit Pravdu, která je věčná. Já se vrátím k životu Ježíše a pokud moje zkušenost neodpovídá životu Ježíše, tak svoji zkušenost vyhodím a nepřestanu Ho hledat. Já se nemusím zpovídat své zkušenosti, já se zpovídám Jeho Slovu. A pokud Jeho Slovo říká, že budou uzdraveni, tak budou uzdraveni, a pokud zemřou, tak prostě potřebuji více Jeho a potřebuji nepřestat hledat a jít se modlit za dalšího a nic z toho mě nebude držet zpět.

Řeči jako "Ale bratře, my jsme se modlili a modlili a pokud by to byla Boží vůle, tak by.." - Přestaňte s tím, tímhle děláte z Božího Slova úplné nic tolika způsoby. - To je lidské uvažování/usuzování, lidská moudrost a cesta, která se zdá člověku správná, která opět trumfuje Pravdu. A přitom Pravda zůstává stejná. Měli bychom být pokorní. Ježíšovi vlastní učedníci se modlili za epileptického chlapce, jste si toho vědomi? Jeho devět učedníků se modlilo za chlapce s epilepsií a nebyl uzdraven. To je novozákonní příklad toho, kdy se lidé, kteří byli pomazáni a povoláni Bohem modlili a nic se nestalo. Ale Ježíš tam neříká všechno to, co říkáme my. Ježíš řekl, že to je kvůli tomu, co nejsou schopni vidět, rozumět a věřit, že jejich mysl je jim překážkou. A v té kapitole je silně napomenul, což znamená, že toho chlapce mohli uzdravit. Podíváme se na tu situaci, podle vašich pohledů vidím, že to bude nutné. :)

Chci se ještě rychle podívat sem - verš 8 a 9 z 10té kapitoly Lukáše. Lukáš 10:8 A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží {jinými slovy "nebuďte vybíraví, neříkejte oni nemají steak" - znamená to pár věcí, ale ve zkratce to znamená být vděční a neočekávat věci, prostě dávat Lásku. Ale sledujte, zkombinujeme verš 8 a 9, nebudeme činit Písmu nespravedlnost. "Do kteréhokoliv města přijdete" - podívejte se na verš 9 }, 9 uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: "Přiblížilo se k vám Boží království." Pokud jim řeknete: "Přišlo k vám Boží Království." poté, co se modlíte a oni jsou uzdraveni, to znamená, že než se za ně modlíte, nemusí vědět vůbec nic - takže jak by mohli mít víru? Co je první v tomto poslání? Je to uzdravování nemocných před tím, než vůbec mluvíte Slovo. Je to tak? V jakémkoli městě uzdravujte nemocné a říkejte jim "Království je tady". V Matouši 10 říká běžte a říkejte "Boží Království je zde" a uzdravujte nemocné, očišťujte malomocné, vymítejte démony a křiste mrtvé. V Lukáši, když posílá těch 70, tak to otočí a říká "Prostě běžte, uzdravujte nemocné, a řekněte jim, že to je pro to, že je zde Boží Království." V dnešní kultuře mám rád tento způsob, protože lidé mají dost znalostí a dost náboženství a teologie, že pokud s nimi chcete prvně mluvit o Ježíši, tak vám to budou rozmlouvat, říkat vám, proč je to jejich osten, že není jejich čas, řeknou vám, že se již modlili a že se za ně 100 lidí modlilo a že to stačí, proč by to mělo být jiné, a všechny podobné důvody, proč je nemáte milovat Evangeliem.

Musíte věřit, že uzdravit lidi je Boží vůle. Jak chcete mít jinak víru? Jak chcete mít realizaci toho, v co doufáte, a důkaz věcí neviditelných, pokud ve svém srdci nemáte ustanovenou a upevněnou Boží vůli? Co mi dává smělost modlit se za nemocné? To, že věřím, že Boží vůle je uzdravit a dotknout se nemocných. Není to pro to, že jsou nemocní. Je to pro to, že Bůh řekl "Běžte a v kterémkoliv městě uzdravujte nemocné." Sledujte, je to tak jednoduché. My v Těle Kristově bojujeme ohledně Boží vůle uzdravit, protože [někteří] lidé nebyli uzdraveni, a my to používáme jako důkazy, a dovolíme zkušenosti trumfovat platnost Božího Slova. A vůbec si nepřipustíme, že nám něco chybí. Neřekl jsem to nijak zle. Něco nám chybí. || Dává vám to smysl? Nedovolme ničemu, aby to zastavilo Boží moc. Nemějme žádný důvod "proč ne". Vyřešme si jeden důvod, proč je to možné a rosťme do toho, dokud to nebude naše realita.

Byl jsem ve 4řech církvích, co si vzpomínám, kde byl uzdraven úplně každý, za kterého jsme se modlili, a nezáleželo na tom, co mu bylo. Od slyšení, přes postižené věci, některé extrémní věci - víte, co tím myslím? My vidíme věci na stupnici, ale pro Nebe je to úplně stejné. Důvod, proč vidíme věci na stupnici je také důvod, proč věci přijímáme na stupnici. Pokud bychom viděli všechny případy stejně, viděli bychom jiné výsledky. Slyšíme rakovina a jdeme do toho a snažíme se modlit lepší modlitbu. Slyšíte bolest zad a modlíme se [normálně], ale slyšíte rakovina a "Ó Bože.." a modlíme se důkladněji. Co tím říkáte? "Rakovino jsi mocná. Rakovino hrozím se tě, jsi úžasná a dostala jsi mnoho mých přátel a kamarádů a pokud se nebudeme pořádně modlit, tak se Bůh nemusí pohnout a nevyhrajeme. Ó Bože rakovina.." - Tohle vlastně říkáte, když se na rakovinu více zaměřujete. Vlastně vyvyšujete rakovinu. To pro to, že zranila hodně z nás a její přirozená realita má hlas [v našich životech]. Nemyslím si, že by Ježíš byl z rakoviny na rozpacích. Myslím, že jsme jí jen byli zraněni, mysleli jsme to dobře, hodně jsme se modlili, a neviděli jsme moc vítězství. - Takže když slyšíme rakovina, tak jsme motivováni ztrátou, na místo zaslíbením. A problém se stane naší identitou a nyní si z problému vybojováváme cestu k Bohu. Stává se to neustále. Sledoval jsem, díval jsem se, dával jsem pozor a ve většině případů se lidé modlí vedeni/poháněni problémem.

Víra nepřichází protože máte problém. Víra přichází kvůli Lásce. Víra přichází kvůli [Božímu] Slovu a zaslíbení. My nejsme lidé vedeni problémem, my jsme lidé vedeni zaslíbením. Vede nás odpověď. Máme vítězství v Kristu, o které zápasíme a které si přivlastňujeme, protože Jeho Slovo je Pravda. Není to pro to, že jste četli Bibli a máte "práva/nároky křesťanů". Je to pro to, že máme smlouvu a vztah s Bohem. Někteří z nás jsou zklamaní a zranění, protože jsme "zkoušeli všechno", modlili jsme se všechno, co jsme měli, a obrátili jsme vztah na metodu, na křesťanskou techniku jak získat výsledky a pomoc v čas potřeby - a potom následuje zklamání, protože je to o vztahu a růstu do Něj ve všech věcech. Je to o víře, která se projevuje/pracuje skrze Lásku a Láska nikdy neselhává. Je to o tom, že známe naši pozici. ||

Chci vás povzbudit v jedné věci. Vidíte, že jsem svobodný a šťastný člověk a užívám si Evangelium? Jste schopni říct, že věřím alespoň tomu, co vám říkám? Ok. Sledujte. Se mnou je již pozdě na diskutování. Jako - lidé, kteří nerozumí, nebo nemají žádnou křesťanskou zkušenost v uzdravení, tak ti se chtějí hádat a diskutovat a říkat "proč se to nestane" - u mě jdete opravdu pozdě. Z člověka jako já budete jedině ještě více frustrováni a to se nebudu ani snažit. Protože do toho mě nezatáhnete, já prožívám příliš skvělých věcí. Prostě rozumím, že vy nerozumíte a není to arogantní fráze. Viděl jsem stovky a stovky uzdravených lidí. Stovky. A viděl jsem lidi, kteří nebyli uzdraveni. Viděl jsem umřít lidi, kteří měli umřít, ale taky jsem viděl žít lidi, kteří měli zemřít. A již dávno jsem se dostal přes snažení se [si to vysvětlit] a prostě jdu po tom, co je možné, po tom, co je Bůh [tečka], a stavím na tom, co On dělá. Nesnažím se napsat/udělat nějakou [novou] teologii, teologie je již zde, je to Ježíšův život. Ježíš je dokonalá teologie. On je viditelný obraz neviditelného Boha. On je vyjádřením Boží podstaty, září Jeho slávy, když jste Ho viděli, viděli jste Otce. Ježíš je odhalení Boha. Bůh se ukázal jaký je skrze život Krista. Takže Kristus je zjevená Boží vůle. Ježíš je zjevená Boží vůle. My se neustále snažíme určit Boha podle [běhu] života. Říkáme "Bůh je takovýhle, protože se stalo toto.. Nebo víte, Bůh je takovýto, protože se stalo tamto.. Toto dopadlo takto, takže Bůh musí být toto.. Víte, jak Bůh někdy dělá toto, protože se stalo tamto.." - a neustále se snažíme zanalyzovat Boha na základě událostí v životě. Ale Bůh se ukázal jaký je skrze Ježíše Krista! A pokud to, čemu věříte o Boží vůli, nevidíte v životě Ježíše, tak to vyhoďte ze svého věření. Je to jednoduché.

Je to Nová smlouva skrze Jeho krev. On je nová a živá cesta, je nejvyšší kněz, který žije navždy a nemění se, je schopný dokonale zachránit ty, kteří skrze něho vírou přistupují k Bohu, takže on chce, abychom se zafixovali do pravdy toho, kdo je Bůh skrze Něj. A my se přitom stále snažíme najít to, jaký Bůh je, skrze zkušenosti v našem životě. Říkáme, že když někdo umřel - že když Honza umřel a Bob se uzdravil, tak Bůh uzdravuje některé, ale ne všechny. Ale tohle Ježíš neprohlašoval, tohle říká život. Ale Ježíš to neříkal/neukazoval. Jan 1 říká "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil". A v těchto posledních dnech k nám Bůh mluvil skrze svého Syna. Ježíš neprohlašoval/neukazoval, že Bůh uzdravuje jen některé a neuzdravuje všechny. Tohle nám říkají situace. Takže co je hlas pravdy? Situace, nebo Ježíš? Bůh vyvýšil svoje Slovo nad svoje jméno, takže se vsadím, že máme vyvýšit Jeho Slovo nad naše situace, nad to, co cítíme a co si myslíme. Buďme pokorní a opravdu zemřeme sobě, jinak si budeme myslet, že vše známe a naše znalost nás nadýmá a brání Boží moci, kterou zoufale potřebujeme. Mluvím přímo a nejsem na nikoho naštvaný. Tohle je skutečné.

[Wow údivu z publika.] - Vidíte? Když tahle věc ve mně před 16ti lety oživla, tak takový účinek to mělo na mě, neumíte si to ani představit. Přesně takto jsem se radoval ve své ložnici. Protože tyto věci mně nikdy nikdo neřekl, nikdo nebyl ani natolik odvážný, že by řekl, že takovéhle věci jsou možné. Všichni měli akorát výmluvy, aby omluvili chybějící moc, vysvětlovali smrt lidí a člověk je pak najednou zajatcem života a je podmaněn přestože je stvořen, aby podmanil, aby byl smělý jako lev, aby byl spravedlivý a zvítězil. Takže to žiji 16 let a nikdo mě nezastaví. Říkám vám, nemusíte se mnou souhlasit, ale povzbuzuji vás k tomu, každopádně mě nezastavíte. Můžete nesouhlasit jak moc chcete, ale lidé budou stejně uzdraveni a vás to bude štvát a přijdete s dalším důvodem, proč ano a proč ne.

Běžme s Evangeliem. Sjednoťme se s Nebem. Ježíš nevylíčil Otce jako toho, který uzdraví jen někoho a neuzdraví všechny, nebo ne? Uzdravil všechny, kdo k němu přišli a každý, koho se dotkl byl uzdraven. Takže On deklaroval, že Boží vůle je uzdravit. Pokud by byť jedinému člověku řekl: "Je mi líto, nemůžu tě uzdravit, není tvůj čas.." nebo "Není to moje vůle.. Není to Boží vůle.. Nemám to udělat.." - Pokud by toto byť jedinkrát o uzdravení řekl, pak bychom měli důvod nevěřit. Protože pak byste si říkali, zda ten, za koho se modlíte, patří do té kategorie. Sledujete? Pokud by Ježíš udělal jednu výjimku, jen jednu jedinou výjimku, tak bychom toho člověka před námi [za kterého se modlíme] zařadili do té výjimky. Ale protože jsme dovolili naší zkušenosti, aby byla naší doktrínou, tak již jsou ve výjimce, protože my jsme udělali mnoho výjimek. Říkáme věci jako "No víš, Bůh má svůj čas." - Čas pro spasení - slovo soteria [které znamená] - uzdravení, vysvobození, zachování, je TEĎ. Dnes je den spasení, teď je ten čas. Řeči jako: "No dobře, není to Boží vůle, protože pokud by to byla Boží vůle, tak by byli uzdraveni." - Ale to není "abraka dabra", nemocného zachraňuje modlitba víry. To je Jakub 5tá kapitola. Není to obřad. Není to tak, že se modlíte a řeknete "co bude to bude, pokud je Boží vůle uzdravit, bude uzdraven. Buď zdráv." - a nic se nestane: "Tak to asi nebyla Boží vůle.." - Tak to není. Je to modlitba víry.

Co je víra? Židům, kapitola 11. Co je víra? Víra je podstata - víte, co znamená podstata? Znamená uskutečnění/realizace, hmatatelnost. Realizace čeho? Toho, v co doufáte. Jak můžu mít realizaci své naděje, - ano uskutečnění/realizaci své naděje, pokud nejsem upevněný a nemám ujasněnou Boží vůli ohledně uzdravení? Odkud pochází víra? Ze známosti Boží vůle. Víra se projevuje skrze Lásku. Víra nepracuje protože mám problém, to potřeba se projevuje tím, že mám problém, a potřebu ovládá strach. Víra se projevuje skrze Lásku a Láska vyhání strach ven. My se často modlíme ze strachu. Dozvíme se, že máme rakovinu a zemřeme, nebo Saly má rakovinu a má zemřít, a celá církev se modlí a postí, protože jsou napůl vystrašení k smrti, že zemře. Takže se dostanou do křesťanských výkonů a snaží se získat průlom, a kámen je přitom již odvalen. Doufám, že mě slyšíte. Potom říkáme: "Ale vždyť se celá církev modlila, všichni jsme se modlili, modlilo se 150 lidí.. Takže to nebyla Boží vůle, jinak by byla uzdravena, protože jsme se všichni modlili.." - Nevím, co jsme to vlastně dělali, nejsem si jistý, protože Bible říká "Pokud člověk věří a řekne hoře, aby se pohnula, pohne se." Takže pokud se nepohne, pak nám něco uniká, něco nevidíme. Jsme dobří lidé a nechceme, aby Saly zemřela, ale dovolíme, aby nás k modlitbě vedly naše emoce, sympatie, a změní se to na techniku. - Přitom to je ale celé o vztahu a Boží moci.

Nemůžete brát věci osobně, musíte brát osobně Evangelium. Nemůžete se modlit jen pro to, že to je Saly a ona je ta nejsladší bytost, která kdy byla, a kde projde, tam začnou kvést květiny - jak by mohla zemřít? Ona přece nemůže mít rakovinu, ne Saly.. - Ne nikdo, ale tohle se vám dostane do hlavy a začnete se modlit ze všech špatných důvodů. A ty důvody se zdají správné, ale nemají Boží moc. A můžete vidět, že to je na špatné koleji, protože výsledek potom mezi námi působí velkou nevraživost a rozdělení. A tak máme [různé] tábory, řeky a proudy, které Bůh nikdy neudělal a nevykopal. - Protože si ospravedlňujeme vlastní zkušenosti, náš vlastní systém víry. Spousta věcí, kterým věříme, přišla skrze náš život, na místo skrze Ježíšův život. Spousta z toho, čemu věříme, se rozšířilo skrze život/zkušenosti. Jsou lidé, kteří jsou úplně zklamáni uzdravením, protože se modlili za svého strýčka, který nebyl uzdraven, a řekli si "již nikdy více". Přitom je to důvod jít po tom o to víc, protože Boží Slovo říká, že to je možné, takže musí být něco, co potřebuji uvidět, musí být něco v čem můžu být osvícen.. - A Bůh chraň, abych se stal sobeckým, bral to osobně, uzavřel se do sebe a skončil s něčím, pro co jsem byl předurčen. Bůh chraň, abych házel flintu do žita, když na to ani nemám právo, protože nejsem sám svůj, jsem koupený za cenu, takže - "Bože ať je v mém životě po tvém a dej mi zjevení, jdu po tom.. Možná jsme ztratili mého strýce, ale Bůh chraň, abychom ztratili ještě někoho." - Pokud couvnete a budete dění sledovat z lavice, tak uvidíte umírat více a více lidí a vaše srdce bude zatvrzelejší a zatvrzelejší, a budete si tím více ospravedlňovat svůj systém víry, a budete na hony daleko od Boží moci a Pravdy. - A usadíte se v učení, které se snaží ochránit vaši duši, ale nejste přitom v pořádku. Mluvím jak mi to přichází, doufám, že tomu rozumíte.

Nezlobím se na vás. Vidíte, jak jsem v tomto intenzivní? Nemohu s tím nic dělat a není to nic osobního vůči vám. Je to pro to, že tyhle lži nás stojí příliš mnoho. Mě už nebaví sledovat, jak naši lidé umírají, jak umírají lidé ve světě a buďte upřímní - vás také ne. Nepotřebujeme důvod, abychom tomu dovolili, aby to nadále pokračovalo, když to našim srdcím nesedí. Přijdete sice s důvody, ale stejně nejste připraveni, aby všichni ti lidé zemřeli. Můžete to vidět ve světě a není to nějaké zlé proroctví, ale je to tolik rozšířené - slyšíte o rakovině více, než kdy předtím, lidé se starají, zda nejsou více náchylní, zda nejsou další na řadě a podobně. Snaží se to vytvořit hysterii a strach mezi lidmi. Před rokem jsem se vzbudil a Pán mi řekl: "Moji lidé se cítí zranitelní ve světě, ve kterém žijí." A řekl: "Zranitelnost je strach." A já sem plakal a plakal a přimlouval se za nás, lidi. Protože my se tolik staráme/strachujeme o to, co jíme nebo co jsme nejedli, co bylo ve vodě, a zapomínáme na Smlouvu a Boha a zachování života. A tak nyní používáme "moudrost" a zkoušíme toto a tamto a většina z toho je strach.

Zkoušíme nedělat toto, dělat tamto a podobně, protože jsme zranitelní, protože čekáme, kde se objeví problém. Dáváme chřipce sezónu. Ano, dáváme a necháme se očkovat, aby nás nedostala. Tu vaši chřipku na mě nedostanete a to nejsem arogantní člověk. Říkám vám na rovinu, mně to nedáte. Já se toho nebojím a nedotkne se mě to. Nikdy se mě to nedotklo a nedotkne, a nejsem arogantní člověk, Nebe a peklo ví, o čem teď mluvím. Vy tomu nemusíte porozumět, ale Nebe a peklo ví a to mně stačí. Takže o mně teď můžete napsat knihu nebo článek a říct, že říkám, že něco jsem, ale uvidíte, že ta chřipka, které vy dáváte sezónu, se na mě nedostane. Měli byste cítit, co teď cítím, protože já vím, proč takto mluvím, když říkám tyhle věci. Nejsem arogantní a neodsuzuji vás, pokud budete mít chřipku. Říkám, že co dovolíme, že co vidíme a čemu věříme je to, co nás určuje a my tomu[stále] nerozumíme. Protože se cítíte náchylní/zranitelní, tak jste se tomu vystavili. Bojíme se věřit a myslíme si, že jsme extrémní a nemáme rovnováhu, abychom to deklarovali, když se nikdo nedívá.

Bůh nás nechce mít tak zranitelné. Máme strach být sebevědomí, bojíme se, že budeme arogantní a namyšlení a myslet si o sobě více, než bychom měli a oháníme se těmi verši tak, až zastavíme pravdu. Já o sobě nesmýšlím více, než bych měl. Já o sobě smýšlím tak, jakým mě učí On že jsem. To je to, co řekl On, je to Jeho nápad. On je ten kdo řekl "Větší je ten, který je ve mně." Takže pokud začnu chodit bez strachu, tak jsem troufalý? On řekl "nebojte se". Takže to jako musím dosáhnout určité úrovně strachu, abych zůstal reálný a v rovnováze? On řekl "nebojte se". Takže já se již nikdy nebudu bát a já se nebojím a nebudu se bát. Můžete říct "Ty popíráš skutečnost bratře." - Čas ukáže. Já se nebojím a ani tomu již nerozumím, já věřím Ježíši a můj život nepatří mně, a když se věci nedějí, jak by měly, tak to stejně nakonec bude k dobrému, protože On mě miluje a já miluji Jeho, a jsme ve smlouvě, takže to bude v pořádku, a já neztrácím pohled z Pravdy. On mě naučil, jak se nebát. Když moji žena byla zasažena jednou věcí a byla na jednotce intenzivní péče, měla rozsáhlé poškození mozku a byla v kómatu, a mně zavolali z nemocnice v jakém je stavu a co všechno chtějí provést protože umře.. Řekl jsem tehdy tomu člověku: "Teď není čas, abys mně dával medicínské vzdělání, pro to jsi šel studovat ty příteli. Já si cením všeho, co pro mou ženu uděláte, udělejte všechno, co si myslíte, že je správné, nejsem člověk, který by se s vámi soudil. Prostě udělejte, co si myslíte, že je správné. A já vám řeknu, kdo jsem a jak toto vidím." A řekl jsem mu to. On mi odpověděl "Já si toho cením, ale já se musím vyrovnat s realitou a vaše žena.." A já jsem mu řekl "Pane, vy jste vůbec neslyšel, co jsem říkal. Já jsem se postavil realitě čelem a jedu tam, abych ji viděl a vkládal na ni ruce."

Takže nemůžu být jako "Ó můj Bože, moje žena.. Já vidím jiné ženy uzdravené, Bože, proč jsi dovolil, aby se tohle stalo mé ženě? Bože, kde jsme otevřeli dveře? Proč.. úí.." A jediné co tím říkám ďáblu je, že nemám ani páru o tom, kdo jsem, a že mě právě vyřídil navždy, že jsem neupevněný, bez pevného základu a nezakořeněný.. To má být vtip? Co ten telefonát změnil na Evangeliu? Jak můžu nějak prohrát? Řekněme, že moje žena zemře dřív, než se tam dostanu. - Bude mi fyzicky chybět, na čas ji ztratím, ale již jsme zvítězili v Kristu, ona žije věčně a já kvůli tomu poběžím do cíle ještě usilovněji. || To nejhorší, co můžu udělat, je být zraněný, naštvaný na Boha a stáhnout se, brát život osobně, brát ztrátu osobně, nechat se tím rozebrat, a dokázat, že v tom jsem pro sebe a ne pro Jeho slávu. No tak. Život je dar, děti jsou dar, váš partner je dar. Nebuďte žádostiví toho, co vám bylo dáno Bohem. Bůh vám nikdy nedal dar na úkor toho, kdo je On [ve vašem životě]. On vám dal dar, abyste si uvědomili Jeho dobrotu a pokud je ve válce někdo zasažen, tak neobviňujte Boha a neustupujte. Vyzbrojte se a bojujte o to víc. Pokud ztratíte dítě, běžte do cíle usilovněji, abyste na konci mohli přijmout je i Boha. Necouvejte zpět a nebalte to. Vidíte? Já nemůžu prohrát. Již jsme vyhráli. Takže když dostanu ten telefonát, tak nemůžu prohrát, ale ona může vstát, a vy tomu raději věřte. A já se nebojím, to vám slibuji. A můžu vám slíbit, že nepláču - "Ó můj Bože..", nezačnu 17 modlitebních řetězů, "prosím modlete se za moji ženu".. - To je strach. Pokud to uděláte, tak to jsou modlitební řady strachu. "Ale čím víc lidí se modlí, tím líp, bratře." - Jeden ve víře je většina, pohněte s tou horou!

Vidíte to na mně? Musíte projít těmi věcmi, aby to nebyla filozofie nebo teorie. My se bojíme lví jámy, bojíme se strávit den a noc ve lví jámě. Bojíme se, protože si myslíme, že nás kousne lev. Proč bych se trápil pokud jsem ve lví jámě přes noc, pokud On je Pán, tak zavře tlamu všem lvům. Jsem ve smlouvě, jsem v Jeho očích nevinný skrze krev. Nejsem odsouzený, jsem ospravedlněný. My se modlíme, abychom se nedostali do lví jámy, protože si nejsme jistí, že nás nekousnou. Modlíme se, abychom se nedostali do ohně, protože si myslíme, že nás spálí. Ale tam nikdy nešlo o oheň, tam to bylo o tom, kdo je Pán. Nikdy to nebylo o ohni, jinak by ho čtvrtý muž uhasil, když se objevil. Ale on nevzdává čest ohni, aby ho uhasil, On je Pánem nad ohněm. - Proč ho hasit, když on je Král? Prostě způsobí, že jeho lidé jsou uprostřed ohně svobodní. Tváří v tvář protivenství jsou rozvázáni, svobodní a ani nesmrdí kouřem. Vidíte? Já nevypadám, že jsem byl v ohni podle toho, že byste cítili kouř, ale vidíte ve mně to nadšení? Viděli jste, jak se moje tvář za poslední půlhodinu změnila? Víte proč? Protože jsem byl ve lví jámě a tohle pro mě není filozofie. A byl jsem v té peci a vy raději věřte, že tam je čtvrtý muž a jeho jméno je Ježíš a On je můj Král. Toto není hra, toto není filozofie, není to náboženství, není to učení, je to skutečné a je to vztah, a Jeho Láska nikdy neselhává. Ale pokud je to v tom ohni o mně, pak věřte, že to bude pěkná pečínka. Ale pokud to v tom ohni je o Něm, potom to na mě nic nemá. Rozumíte? Již vidíte, co je se mnou? Toto Evangelium je pravda - to je se mnou.

Měl jsem velkou výsadu být beze strachu a přijít se synem k mé ženě, otevřít jí oči a říct "Ahoj děvče, tvoji kluci jsou zde a přišli jsme tě vzbudit." A my jsme nezpívali chorály, netroubili, nemávali vlajkami. Vím, že říkáme, že Bůh nám řekl, abychom to dělali, ale někdy se prostě jen moc snažíme, protože nám na tom záleží a cítíme problémy. Mluvím na rovinu, nevadí vám to? Neurazte se nade mnou. Vím, že nám na tom záleží, že jsme dobří lidé, nechceme, aby naši milovaní zemřeli, a proto se snažíme - a já myslím že se snažíme až příliš. :) Já chci být lepší věřící, ne lepší mávač vlajkou. A to mám rád vlajky při uctívání. Ale moje žena nebude uzdravena pro to, že jsem zamával vlajkou se správnou barvou. Moje žena bude uzdravena, protože Ježíš vstal z mrtvých. Slyšíte? Vím, že to některé pohoršuje, ale já se nesnažím pohoršovat. Takže se nad ní modlíte a mluvíte nad ní život 20 sekund, pak vezmete svého syna a odcházíte domů. On vás na chodbě chytne za ruku a usedavě pláče a říká: "Tati, já si tě tolik cením, protože jsem si uvědomil, že ty nevidíš co vidím já." Jako teenager plakal a říkal: "Ty nevidíš co vidím já, to je rozdíl mezi tebou a mnou. Tys v té místnosti neviděl to, co já." A já jsem mu odpověděl "Já neumím vidět nic jiného. Ježíš je Pán." A on mě drží a pláče. Řekl jsem mu: "Poslouchej, odvezu tě domů a nemáš povolení být sklíčený a zítra jdeš do školy. Budeš požehnaný chlapec, protože tvoje maminka je v ruce živého Boha." Odpověděl "Ano, tati." Vzal jsem ho domů a pak jsem se vrátil zpět do nemocnice. Uplynulo 1,5h od chvíle, kdy jsem se jí dotkl a sledoval jsem, jak připojená na podpoře životních funkcí otevřela oči a probudila se z kómatu. Udělali jí EEG a její mozek byl normální.

To se nestalo protože jsem byl ustrašený a bál se. Je jednoduché se bát, když je člověk v těle, je to reakce těla. Ale vy nežijete z těla, vy žijete duchem. Víte, co je skvělé? Mohl bych brát benzín na cestě do nemocnice a vy byste na mně vůbec nepoznali, co se děje, protože to není můj příběh dne. ON je příběh mého dne. On je tučný titulek na přední straně. A nebo by to mohlo vypadat "Jak se máš Dane?" - "Ó můj Bože sem tak rád, že jsem tě potkal, to je úplně od Boha, prosím tě modli se za nás, právě jsem měl telefonát ohledně mé ženy, zavolej prosím tomu a tamtomu, ať se modlí, právě za ní jedu." - Tohle děláme a nazýváme to víra. Ne, to je panika a strach a již jsme se stali produktem problému. Nebuďte odsouzení tím, co říkám, ale buďte tím vyzváni. On řekl "nebojte se a nestrachujte" a první dvě reakce, když v našem životě přijde problém, jsou strach a starání se, a potom se modlíme. - A pak se modlíme z místa, kdy jsme rozebraní a identifikovaní tím, co je špatně, a ztratíme pohled z toho, co je správně, a potom jsme sníženi na to, že vezmeme Bibli a otočíme ji na techniku, kterou aplikujeme a doufáme, že to zabere, protože jsme v bryndě. A pak se tím zklameme.. [Ale] On není technika, On je můj Otec a On je se mnou, raději tomu věřte. Lidi, cítím Ho právě teď, je všude kolem mě a mně se to líbí. Rád cítím Boží přítomnost. Ale i kdybych ji necítil, tak hádejte co? Jsem syn a On mě miluje. Takže nemůžete prohrát. Yay. ||

Je to autorita věřících. V Matouši 28 Ježíš říká "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte.." Kolik? Všechna. "Proto jděte" - Co právě udělal? On vás pasuje tou autoritou, vybavuje vás tím, co právě vybojoval. Říká "vy jste ve Mně a Já ve vás a jsme jedno. Já jdu ke svému Otci, vy zůstanete na Zemi." - "Otče nemodlím se, abys je vzal ze země, jen je chraň od toho zlého, protože oni dostanou tento svět mojí Láskou." - "Takže Já jdu k Tobě a Ty jdeš k nim skrze Ducha Svatého a Já jsem jim právě dal autoritu. Yay." Já vládnu Království spravedlností, oni jsou spravedliví v našich očích.. Vy se před ním skloníte a On vás pasuje "spravedlivý, spravedlivý, běž dobře, spravedlivý".. Kolik moci? "Všechna moc na nebi i na zemi byla dána mně, proto jděte." - Co tím říká? "Vy jste ve Mně a Já ve vás, vybral jsem si vás, vy jste moje tělo, vy jste můj lid. Dal jsem vám to, kdo jsem a co jsem, nepostrádáte nic dobrého, proto buďte dobré mysli a běžte po tom." Je to po celé Bibli, v každém oznámení je spojení. Dokonce když říká, že je vyvýšen a má jméno nad každé jméno, a každý na nebi i na zemi se skloní - hned potom říká "proto moji milovaní.." - hned to váže k nám. Říká, že je hlavou každé vlády a mocnosti a nad všemi věcmi, i nad církví, která je jeho plností, který naplňuje všechno ve všem. V Korintským říká "ke slávě Boží, skrze moc, která v nás působí". V Efeským říká "který může učinit mnohem více, než prosíme nebo rozumíme, skrze moc, která působí v nás". Všude, kde vyvyšuje Ježíše, nakonec připojí i nás. Je to úžasné.

My čekáme na Boha a já opravdu věřím, že On čeká na nás, abychom porozuměli a přestali se bát, přestali být podmaněni a začali podmaňovat.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky