NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Nespoutaná Láska - Citace - (Furious Love 2010, Darren Wilson)

Nespoutaná Láska - Citace k zamyšlení - (Furious Love 2010, Darren Wilson)


Na film Furious Love (2010) se můžete podívat třeba zde, následují přeložené citace, které zaujaly:

 1. Není pochyb o tom, že jsme ve válce. Bojujeme duchovní boj v oblasti myšlenek a světa démonů.
  J. P. Moreland

 2. Pokud věříme ve všemocného dobrého Boha, jak bychom mohli nevěřit tomu, že jsme ve válce? Protože myslím, že je úplně zřejmé, že jsme ve válce, protože tento svět úplně neodráží charakter všemocného dobrého Boha.
  Gregory Boyd

 3. Zaprvé: "Je v pořádku, že něco nevíš". Za druhé - stěžejní otázka je: "Jak moc se snažíš najít odpověď?"
  George Otis Jr.

 4. Myslím, že by láska měla vypadat tak, že lidi přijmeme ať již jsou v jakýchkoliv podmínkách, ale ne pro to, že je chceme obrátit.
  Kris Vallotton

 5. Křesťané jako celek nejsou známí pro jejich obrovskou lásku, jsou známí svojí netolerancí, odsuzováním, svým pokrytectvím a nadřazeností, svým hladem po politické moci, touhou ovládat společnost a kdo ví co ještě, ale nejsou známí pro svoji velikou lásku. A co si myslíte, že se jako první lidem vybaví při otázce "Co si myslíte o křesťanech, o znovuzrozených křesťanech?" - "Ó, oni neskutečně milují, nesoudí, jen slouží druhým" ?
  Gregory Boyd

 6. Je to podobné, jako když si jdete koupit auto a přijde prodejce a mile říká "Jak se máte? Jak to jde?" - Každý ví, že ten prodejce se právě snaží prodat auto a může to být ve skutečnosti ten nejmilejší člověk na světě, ale právě teď prodává, protože to má v náplni práce.
  Kris Vallotton

 7. Pokud by část církve vzala vážně Ježíšovo učení, aby považovala vlastní hříchy za břevno v našem oku a hříchy všech ostatních, ať již jsou jakékoliv, za třísku, byli bychom známi jako nejpokornější, nejobětavější a nejvíc milující lidi na Zemi.
  Gregory Boyd

 8. Myslím, že pokud by prostě milovali druhé pro to, kdo jsou, a pokud bychom nechali mluvit náš život na místo našich slov, tak bychom viděli, jak se lidé mění kvůli skutečnosti, že je opravdu milujeme.
  Kris Vallotton

 9. Když jsem se poprvé setkal s Ježíšem a znovuzrodil se, tak to bylo během výzvy v jednom malém sboru. První věc, kterou mi řekl bylo "Já jsem Ježíš a miluji tě." Slyšel jsem to jako hlas. Takže první věc, kterou mi ukázal, nebyla Jeho moc, ale Láska.
  Philip Mantofa

 10. Církev na západě začala zaostávat v zakoušení moci Božího Království ve srovnání s ostatními částmi světa, hlavně pro to, že jsme přijali světonázor "naturalizmus". Máme sklon věřit, že přirozený svět je všechno, co existuje, že Bůh uzdravuje jedině skrze medicínu, že duchové jsou problém rozdvojených osobností a podobně. Lidé v jiných částech světa, když přicházejí k Ježíši, tak mají ve skutečnosti více Biblický pohled na svět, protože oni již dávno vědí, že démoni jsou skuteční, vědí, že je zde nadpřirozený svět, automaticky věří Bohu za uzdravení, protože uzdravení již viděli dříve.
  J. P. Moreland

 11. Dělal jsem svoji diplomovou práci na téma "duchovní boj" a dlouhou dobu jsem studoval naše zbraně duchovního boje. Tradičně se mluví o Božím Slově, Kristově krvi, o slovu našeho svědectví, což je všechno pravda, ale po dlouhém studiu jsem přišel k závěru, že tou největší zbraní, kterou máme proti ďáblovi je Láska. Když Bůh chtěl vykoupit svět, který padl do rukou satanovi, tak nepoužil duchovní boj, On použil Lásku. Je zde jedna zbraň, kterou ďábel nemůže ustát - tou zbraní je prostě jednoduchá čistá Láska.
  Jan Sjoerd Pasterkamp

 12. Viděl jsem to znovu a znovu v životech lidí - kdy říkají "Už Boha nemiluji!" - Něco hrozného se jim přihodilo, třeba zemřel jejich partner, přišli o dítě, nebo jiné šílené příběhy, které slyšíme a oni řeknou "To je Boží vina, za to může Bůh" a odejdou... Ale Bůh říká "Já tě stále miluji, pořád mám o tebe starost, a zařídím okolnosti tak, že se budeš muset velmi snažit, aby jsi mě nemiloval". "Protože v tomto manželství jsem Já ženich a ty nevěsta. V tomto manželství se o tebe ucházím Já. Já jsem mužem v tomto vztahu, Já jsem tím, kdo se o tebe uchází a miluji tě mnohem více, než ty miluješ mne. A můžeš mě zkoušet odmítat a tvářit se nedostupně, ale ani netušíš, jak těžké pro tebe bude nemilovat Mě."
  Kris Vallotton

 13. Církev měla již příliš dlouho hlavu v písku. Nevidíme zlo, neslyšíme zlo, nemluvíme o zlu a tudíž nebudeme zlí - takto myslím uvažujeme, zatímco je všude kolem tolik utrpení a bolesti, o kterém církev ani netuší. A Bůh přitom chce, aby církev tam byla a milovala, aby byla Jeho rukama, Jeho nohama, Jeho srdcem.
  Annie Dieselberg

 14. Byl jeden rozhovor s holandským církevním historikem a reportéři z BBC se ho zeptali na holandskou církev a on řekl jednu velmi zajímavou poznámku. Řekl: "Máme tucty protestantských denominací a křesťanských skupin, protože pro Holanďany je pravda mnohem důležitější než jednota." Když jsem to slyšel, pomyslel jsem si "Já jsem měl celé kázání na to, co jsi řekl v jedné větě", protože "Co je pravda?" Co on totiž myslel tou pravdou a co správně rozebíral byl "můj výklad Bible, moje dogmatické názory, moje teologické názory". Ale Ježíš řekl "Já jsem ta Pravda". Pravda není učení, Pravda je osoba a pokud máš tuto osobu, potom máš i Pravdu. A v té osobě je vždy jednota. Pokud ale postavíme naše porozumění Písmu a naše věroučné názory výše, než samotného Ježíše - {teď řeknu možná něco velmi ostrého a řeknu to s respektem a upřímností} - tak uctíváme modly. Cokoliv postavíme výše než Pána Ježíše je modla. Naše jednota není v učení, ale v Jeho osobě a v této osobě vždy najdeme jeden druhého.
  Jan Sjoerd Pasterkamp

 15. Myslím, že jsme vztah s Bohem udělali ne o vztahu, ale o plnění požadavků. Mnoho věcí je nám tak podáváno, kázání a vyučování jsou o tom, jak být lepšími, jak něco dělat lépe, jak ze života dostat více.. a často je to o tom, že pokud budete jednat podle těchto principů tak.. Pamatuji, že mi dokonce jeden pastor jednou řekl "Křesťanský život je o principech". - Když si na to vzpomenu, říkám si "Ne". Víte, ve vztahu dvou zamilovaných, nebo ve vztahu obecně to je tak, že v tom vztahu znám toho druhého, vím co má rád, vím co chce a vím, co ho těší, a dělám věci motivované touhou být mu blíž. - A myslím, že toto nám chybí. Udělali jsme si seznam požadavků a odškrtávali si - pokud udělám toto a toto a toto, tak jsem to zvládl. Myslím, že rozdíl je v tom, že to není o požadavcích, podle kterých poznám, zda jsem Ok nebo ne, ale o tom, zda jdu za Kristem. A jediný způsob, jak se můžu jít za Kristem je usilovat a jít po vztahu s Ním, který bude motivovaný Láskou.
  Robby Dawkins

 16. Z biblického pohledu je Ježíš Kristus umírající na kříži obrazem Boha. Bůh není loutkář, není to někdo, kdo se snaží všechny ovládat. Spíš je to Bůh, který ukazuje svůj exotický, fantastický, nepochopitelný, velkolepý, překrásný a milující charakter, když dává svůj život na kříži, když se stal zranitelným. To je všemohoucnost. || Získává nás zpět Jeho přenádherným charakterem. Ale máme svobodnou vůli, můžeme si vybrat říct "ano" a nebo Mu říci "ne". A když se rozhodneme říct "ne", Bůh pláče. On se učinil zranitelným, Ježíš plakal, když šel do Jeruzaléma, věděl, že ho odmítnou.
  Gregory Boyd

 17. Myslím, že lidé hledají spasitele, ale spasitel, kterého chtějí není Ježíš, protože nechtějí ve svých životech nic změnit. Takže chtějí takového spasitele, kdy si budou moct dělat všechno co budou chtít.. A to není možné.
  Jamie

 18. Ježíš jedná naprosto na základě Lásky a bez ohledu na to, jak nevěrní, jak hříšní a zvrácení lidé jsou, On je nemůže přestat milovat.
  Stacey Campbell

 19. "Jak jdete", tak se mění životy lidí - to je Evangelium, to je dobrá zpráva. Když zapomínáme na sebe a milujeme člověka, který je před námi. Takže do toho církev... Pojďme, svět čeká.
  Will Hart

 20. Myslím si, že toto nám uniklo. Před roky jsem měl sen, který úplně převrátil celou moji teologii naruby. Úplně to změnilo, jak se dívám na fungování církve. Vyrostl jsem v "církvi" a bylo to "Dělej toto, zachovávej tamto, dělej tamto..." a to je čím jsi. Viděl jsem Pána, jak mi ukázal obraz církve plné narkomanů, prostitutek, dealerů, členů gangů, různých zločinců, a byli v té církvi a dělali všechno špatně. Měli sex v lavicích, opíjeli se, píchali si drogy, prodávali si je navzájem, všechno co dělali bylo spatné, bili se spolu, a já jsem se to všechno snažil zastavit. Vzpomínám si, že v jedné chvíli jsem zařval "Pokud si nezačnete vážit tohoto Božího domu a nebudete k němu mít úctu, tak vypadněte." - Přesně to, co by pravděpodobně řekla většina pastorů a vedoucích. Pamatuji si, jak ke mně Pán jasně promluvil a řekl "Proč by jsi posílal pryč, co jsem já poslal dovnitř? Proč by jsi posílal pryč ty, o které jsi žádal?" A já jsem odpověděl "Bože, o toto jsem ale nežádal". On ale řekl "Žádal jsi mě o ztracené" a řekl "Nedělej z toho vědu, miluj je a nechej mě, ať je změním". - To způsobilo převrat v mém uvažování o církvi a můj pohled na evangelizaci a vůbec na všechno. Že to není o tom ukazovat lidem co dělají nebo nedělají, ale k čemu je Kristus zve. "Miluj mě a Já tě změním". Miluj mě, jdi za mnou a já udělám všechnu tu těžkou práci. Já jenom chci, aby jsi šel za mnou.
  Robby Dawkins

 21. Věděl jsem, že nás Bůh miluje, ale byl jsem absolutně zaskočen vytrvalostí, trpělivostí a obrovskou mocí Boží Lásky k nám všem, bez ohledu na to, kdo jsme a co jsme udělali. Všude kolem nás zuří válka a je to boj na život a na smrt, musí ale být bojován a vyhrán s jedinou zbraní, kterou máme: "Opravdovou, čistou, nesobeckou Láskou". Láska není o lepším programu, nebo vypilovaném představení a nestará se o to, zda někoho k něčemu ukecáte. Dává se zdarma a je ji možné najít jedině v srdci Otce, který zoufale touží obejmout své děti.
  Darren Wilson

Další film v sérii filmů od Darrena Wilsona je Otec Světel, můžete ho zhlédnout zde.