NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Stefan Driess - Proroctvo o cirkvi (Praha 19.2.2011) ve slovenštině

Stefan Driess - Proroctvo o cirkvi (slovensky)

Stefan_Driess-Proroctvo_o_cirkvi-sk-v01.cc.pdf
(PDF, 8 stran, 98,99 kB, 20.09.2016)
Stefan_Driess-Proroctvo_o_cirkvi-sk-v01.epub
(ePub pro čtečky a tablety: 39,36 kB, vytvořeno 20.09.2016)
Stefan_Driess-Proroctvo_o_cirkvi-sk-v01.mobi
(Mobi pro Amazon Kindle: 90,24 kB, vytvořeno 20.09.2016)

"Toto prorocké slovo verím, že je veľmi dôležité a chcem, aby ste ho mali k dispozícii a aby ste ho mohli zadarmo šíriť. Táto vízia zmenila môj život."

Bol som v Duchu vzatý von z miesta a bol som vzatý do miesta, ktoré by som mohol nazvať jedine večnosťou. A keď som bol v Duchu, videl som Ježiša. A On mi povedal: "Poď so mnou. Chcem ti ukázať to, čo ma činí smutným." A ako to vravel, stále sa na mňa usmieval. Tak sme spolu vyšli do širokej ulice, ale táto ulica mala veľké diery. Nebola to rovná cesta, ale bolo tam veľa dier. Hovoril som si: "Čo to je?" A Ježiš mi vravel: "To je to, čomu vravia cesta". Bol som šokovaný a bál som sa Ho opýtať, kto to sú "oni". Kto tvrdí, že toto je cesta. Bál som sa Ho spýtať, pretože som sa obával, že odpovie: "cirkev".

Šli sme tou širokou ulicou a po oboch stranách som videl vysoké budovy a boli tak staré, že už boli zarastené množstvom stromov a kvetín, ale ako som sa na nich pozeral, mohol som stále vidieť krásu v nich. A vravel som si: "To muselo byť kedysi tak nádherné, keď to bolo nové, pretože aj teraz, keď sú staré, je na nich vidieť ešte časť tej krásy." Chcel som ísť bližšie a pozrieť sa na nich zblízka poriadne. Som si vravel: je to tak krásne, tá krása a sláva, ale Ježiš vedel, čo si myslím a povedal: "Štefan, nerob rovnaké chyby, aké iný už urobili pred tebou. Nehľadaj nové veci v starom. Nové nie je v starom. Akokoľvek nádherné boli staré veci, v tých starých veciach nenájdeš nič z toho, čo ja robím nového."

A ako sme pokračovali tou ulicou, stále som sledoval tie budovy, videl som ľudí okolo tých budov, ako ich študovali, prezerali si ich, hovorili o nich, ale všetky tie budovy boli také zašednuté, pretože boli staré. A potom som poznal, že tie budovy reprezentujú staré prebudenia. A ľudia ich študovali a snažili sa nájsť to tajomstvo, akým vznikli minulé prebudenia. A počul som ten hlas hovoriac: "Študujete a hľadáte v Písmach, ale Písma hovoria o mne. Študujete, aby ste v nich našli večný život, ale tie Písma svedčia o mne." To je to, čo Ježiš kedysi povedal. Viete, my skúšame nájsť stratégiu vo veciach, ktoré Boh robil pred sto, alebo tisícmi rokov, ale viete, každá generácia stiahla z neba to, čo Boh mal pre ňu pripravené v tej chvíli. Do čoho vstúpime my, to nemôžeme porovnávať s tými vecami, ktoré boli pred tým. Stále sa pozeráme dozadu a vravíme si: "ak to urobíme takto, tak sa to stane s nami" Snažíme sa kázať ako Wesley a Finney a myslíme si, že tak prebudenie príde. Ale Wesley a Finney hovorili to, čo mal pre nich Boh na ten čas a robili to, čo im Boh povedal, to bol dôvod, prečo sa tie veci pohli dopredu.

A potom sme pokračovali ďalej a videl som koniec tej ulice a bol tam taký nápis, ako keď prídete na kraj mesta a ten nápis bol 2010. Vedel som, že je to ten rok, to bolo minulý rok. A vedel som, že toto je o nás teraz. A keď sme minuli ten nápis, ocitol som sa náhle na kolotočoch, boli tam motokáry, húpačky, horské dráhy. Bolo tam veľa zvukov, veľa hluku a ľudia sa smiali a tancovali a boli tam rôzne stánky a mohol si si tam užívať. Takže sme minuli nejaký ten stánok a myslel som si: "teraz je tu Ježiš a všetci sú z toho nadšení a ja som s Ním, som so svojim priateľom" a prišli sme tam a nikto si to nevšimol, pretože každý bol tak zaneprázdnený. Ľudia Ho nemohli vidieť. Bol som tak smutný a uvedomil som si, že Ho nikto nevidí. A keď sme prišli na tie kolotoče, tak prvý kolotoč, na ktorý sme šli, bol strašidelný zámok (Ghost ride).

Videl som ľudí, ktorí pozývali iných, aby šli na ten Ghost Ride a ľudia, ktorí sa toho zúčastnili, museli najskôr zaplatiť za vstupenky, ale nedávali peniaze, dávali svoje meče, pretože každý z tých ľudí mal krásny, úžasný, cenný meč. A dali tie zlaté meče s diamantami preč a vymenili ich pri tej pokladni za papierové meče a štíty. Pozrel som sa na Ježiša a spýtal sa: "Pane, čo robia?" A Ježiš povedal: "Len sa dívaj a uvidíš." A títo ľudia šli na Ghost Ride a užívali si to, že tí duchovia ich strašili. Ako boli na tej prechádzke, tí duchovia na nich pľuvali niečo ako sliz a ľudia bojovali proti týmto duchom s ich papierovými mečmi a štítmi, stále tým šermovali a neuvedomovali si, že s tým nič nezmôžu. Nemali možnosť sa brániť. Keď vyšli von z toho Ghost Ride, boli im dané nové šaty a na tých šatách bolo napísané STRACH.

Tá Ghost Ride bola symbolom čohosi. V tele Kristovom sú ľudia, ktorí vedia viac o démonoch, než toho vedia o Bohu. Sú ľudia, ktorí neustále, celý život bojujú s hromadou démonov a odovzdali preč ten pravý Boží meč, čo je Slovo Božie a veria vyučovaniam, ktoré im vravia: "Musíš bojovať proti tomuto démonovi a tomuto" a myslia si, že niečoho dosiahnu a vôbec si neuvedomujú, že nakoniec budú mať väčší strach z démonov, než majú bázeň Božiu. Takže neustále bojujú a stále sa zaoberajú duchovnými bitkami, ale neuvedomujú si, že sú podvedení zlými duchmi. Preto v tom obraze bolo, že tí duchovia napľuvali na ich hlavy sliz, lebo ten sliz je symbolom zlého vyučovania.

Ja verím v duchovný boj. Viete, čo je duchovný boj? Ak sa mýliš a povieš prepáč, uvoľňuješ svetlo v ten moment, pretože robíš, čo je správne, povieš prepáč a v tej chvíli príde svetlo a tma musí odísť. Každý hovorí o Ef 6,10, ale nikto nehovorí o tom všetkom, čo je tam okolo, je tam písané tiež o poriadku v rodine, o tom, že máme jeden druhého milovať a rešpektovať, toto je duchovný boj. Tá veta, ktorá vraví, že naše bojovanie nie je proti telu a krvi, nám len ukazuje, že ak k nám niekto nie je milý, je za ním iná duchovná mocnosť, ktorá ho zneužíva.

Ľudia z toho strašidelného zámku vychádzali nadšený a hovorili iným o tom a ukazovali im tie svoje papierové meče, ale oni nevideli, že sú to len papierové meče a štíty. Ja som kričal: "Prestaňte, čo to nevidíte? To je klamstvo! Vaša sila a moc bola od vás odňatá", čo bolo to Slovo Božie, takže oni verili viac v zjavenie iných ľudí, než v Slovo Božie. Nezaujíma ma, čo mi vravíš o tom, ako funguje služba vyslobodenia, nezaujíma ma to, ak nevidím, ako sa to okamžite deje, ale mojim cieľom je robiť službu oslobodenia, ako ju Ježiš robil. A to bolo veľmi jednoduché. Nepotrebuješ žiaden týždenný seminár na to. Povieš: "vypadni!" alebo "uhni mi z cesty" a démoni budú odchádzať. Nebudú hovoriť: "my sme tu už 5 generácií Ježišu, ty nás nemôžeš vyhodiť". Ak to nefunguje rovnakým spôsobom, ako to robil Ježiš, nie je to chyba Ježiša, niečo je zlého v našom porozumení. Ak musím hodiny bojovať s démonmi a Ježiš vraví, že môžem robiť rovnaké veci, aké robil On a On povedal jedno slovo a odišli, potom je niečo zlého v mojom pochopení, nie v Ježišovom. A mne je to jedno kto to je a čo učí, pretože ty môžeš vziať akúkoľvek časť písma a postaviť na tom celé učenie. Takže pokiaľ sa to nedeje tak, ako u Ježiša, tak ja to neberiem.

Takže ten sliz bol ako druhá koža na ich hlave a Ježiš mi povedal: "Oni ťa nemôžu počuť. Viac veria slovu človeka, než v moje Slovo." A potom som počul hlas, ako kričal: "Majú uši, ale nepočuj. Majú oči, ale nevidia. Srdce môjho ľudu sa zatvrdilo." A potom ten hlas povedal: "To je tá ulica, ktorou si šiel predtým." Bol som šokovaný. Ulica s dierami bolo srdce ľudí. Toto zjavenie bolo tak bolestivé. Veríme, že sme taký perfektní a vieme všetko o tom, ako má byť cirkev a ako má byť Boh a my sme nevideli, ako sme zaslepení.

A potom mi Pán povedal: "Synu, chceš toho vidieť viac?" Som vravel: "Pane, neviem, či to vôbec unesiem". A On sa mi pozrel do očí a spýtal sa ma: "Môžem ti ukázať to, čo ma skutočne činí smutným?"

A okamžite sme boli prenesení na iné miesto a videl som ľudí a nejakí iní ľudia im dávali ručníky a ľudia stáli v rade a veľa tých ľudí malo na svojom tele choroby a niektorí z nich mali toľko bolesti, že ani nemohli ísť rovno a videl som taký malý rybníček a pripomenulo mi to ten rybník Bethesta. U toho rybníku stáli rôzny kazatelia a kričali: "Uzdravenieee, uzdravenieee!" Tie slová prenikali do mojich uší. A vrave som si: "Tu je niečo v neporiadku". Zavrel som oči a počul som iný hlas a ten hlas kričal: "Svätý, Svätý, Svätý" Otvoril som oči a počul znova: "Uzdravenieee, uzdravenieee, uzdravenieee". A tak som zavrel oči znovu a počul som nádherný anjelský hlas, ktorý kričal: "Svätý, Svätý, Svätý je Boh Všemohúci a nikto nie je ako On." Potom som sa pozrel na Ježiša a bol som zmätený a videl som slzy v Jeho očiach a už ako som sa na Neho díval, tak som cítil tú bolesť, ktorá bola v Jeho srdci. Stále z Neho vychádzala taká krása a naraz mi to došlo, pochopil som, že dary sú používané k tomu, aby bavili ľudí. Tie uteráky boli biele a bolo na nich veľa Božích zasľúbení a každé to zasľúbenie malo niečo spoločného s uzdravením a tie uteráky boli dávané na ľudí a ľudom bolo povedané, že ich tie uteráky majú chrániť a tým spôsobom budú mať to uzdravenie. A niekedy bolo vidno, že sa niečo deje. Tam bol niekto uzdravený, niekto mohol zase znovu chodiť a pokaždé, keď sa niečo stalo, ľudia začali chváliť kazateľov a prinášali im k nohám dary a iní ľudia začali propagovať reklamou týchto kazateľov a niektorí z nich začali predávať tričká s menami tých kazateľov.

Naraz som počul hrmenie a bol som vydesený. A hlas povedal: "Beda tomu, kto berie slávu od ľudí, pretože všetka sláva patrí tomu, kto sedí na tróne a On sa nebude s nikým deliť o svoju slávu." Myslel som si, že ten hlas ma roztrhá. Padol som na tvár a volal som: "Svätý, Svätý, Svätý, Bože, zmiluj sa, odpusť nám kedykoľvek sme ukradli Tvoju slávu!" a prikrýval som si tvár a bál som sa vzhliadnuť, až som pocítil ten nežný dotyk a hlas, ktorý prenikal tak hlboko do môjho vnútra, povedal: "Povstaň, tvoje hriechy sú odpustené." Ako to povedal, všade okolo bolo svetlo a naplňovala ma radosť, bol som pozdvihnutý v Duchu, bol som zrazu tak čistý a plný lásky. Vedel som to, čo On vedel, myslel som si to, čo si On myslel a mohol som vidieť to, čo On vidí a ja som sa vznášal. Všetko podo mnou bolo teraz tak maličké a potom Ježiš povedal: "Ešte raz poď so mnou. Musíš vidieť niečo, čo potrebuješ povedať mojej cirkvi." Nemohol som povedať nie. V tej atmosfére neba bolo toľko lásky okolo mňa, toľko lásky pre Neho, že ma mohol požiadať o čokoľvek a v mojom srdci by bola len jediná odpoveď: "áno, môj milovaný."

Spolu sme leteli a videl som kolotoče pod sebou zo vzduchu a potom som videl, že ich tam bolo oveľa viac, ale nepotreboval som sa Ježiša pýtať viac, pretože teraz som mal už porozumenie. Videl som to, čo videl On. Videl som Jeho očami, takými čistými očami. Teraz som pochopil, prečo Písmo hovorí: "čistému je všetko čisté." Leteli sme nad všetkými tými rozličnými kolotočmi a každé z týchto miest zábavy reprezentovalo kráľovstvá a ríše, ktoré si ľudia vybudovali počas rokov. Ľudia ich vybudovali v mene Ježiša. Napriek tomu, že každé vyzeralo inak, každé z nich tam bolo preto, aby boli zdrojom zábavy pre ľudí. Napriek tomu, že Ježiš tie miesta niekedy navštevoval, aby sa za tých ľudí modlil. Aj keď som videl veľa ľudí, ktorí boli v zajatí tej zábavy, bola vo mne nádej. Nádej, že stále sa niečo môže zmeniť. Vstúpil som do tej nádeje, pretože sa ma dotklo skutočné pokánie.

A potom som videl zo vzduchu nad tými kolotočmi lietadlá s veľkými nápismi a vzdušné balóny na ktorých bolo napísané: "The show must go on."(show musí pokračovať). Lietadlá a balóny mali veľké megafóny, z ktorých hrala nahlas pesnička od Queen The Show Must Go On. Tá hudba vytvárala atmosféru v zábavných parkoch.

Vyhľadal som si slová tej pesničky v angličtine: "Prečo žijeme? Sme tak prázdny. Vyzerá to ako všetko okolo je prázdne. A my všetci vieme, čo nás čaká na konci. Je to pokaždé rovnaké. Je tu niekto, kto vôbec tuší, čo vlastne hľadáme? Jeden ďalší hrdina, znovu ďalší zločin, všetko sa deje za oponou ako v pantomíme. Show musí pokračovať, aj keď je moje srdce zlomené, aj keď mi to zmýva make up, stále budem držať svoj úsmev, nech sa stane čokoľvek, musím to prijať tak, ako to príde. Či prídu bolesti, alebo neopätovaná láska, stále je to rovnaké. Je tu niekto, kto vôbec tuší, prečo žijeme? V temnote túžim byť slobodný. Ale show musí pokračovať napriek tomu, že mi to láme srdce. Moja duša je zafarbená a ja žijem zo včerajších historiek. Show musí pokračovať a budem to prijímať s úsmevom. Budem niečo viac, než smrť, budem stále pokračovať, lebo show musí pokračovať.

Naraz som si uvedomil, že slovo Qeen je predstaviteľom Jezábel, to je kráľovná nebies, duchovná mocnosť, ktorá stojí v opozícii proti pravej prorockej službe. V dobe, keď kraľovala Jezábel a kráľ Achab, snažili sa zničiť každú pravú prorockú službu a namiesto pravých prorokov si nastavali svojich falošných prorokov. Falošných prorokov, ktorí vraveli, čo kráľ a kráľovná chceli počuť. A táto mocnosť sa znovu snažila zabiť tých pravých prorokov. A počul som hlas, kričiac: "Ja pošlem svojho posla a on pripraví cestu."

A naraz som sa ocitol na cintoríne. Bolo tam veľa hrobov a na hroboch bolo napísané FALOŠNÝ PROROK. A potom som videl ľudí ako chodili a kameňovali prorokov a hlas mi povedal: "Aj ty si stratil ostrosť Božieho Slova, pretože v dobách prenasledovania a v dobách, kedy sa proti tebe ľudia postavili sa ti zamlžil prorocký zrak. A ľudia, ktorí na teba zaútočili si dokonca mysleli, že to robia pre svojho Boha." A ja som z toho činil pokánie a vravel som: "Bože, odpusť mi."

Potom som bol vzatý v Duchu a videl som veľkú ruku, ako drží váhy a videl som ľudí, ktorí boli oblečení tak, ako bývajú sudci u súdu a tí ľudia sa klaňali pred svetlom a tou veľkou rukou, ktorá držala váhy, no niektorí z nich sa odmietli pokloniť pred tými váhami a hlas povedal: "Kto ma chce vyzvať, kto sa odváži súdiť, kto sa odváži súdiť mojich vyvolených, kto z vás by mohol súdiť brata" a potom som zrazu videl malé škaredé stvorenie, ako utekalo preč a pomaly sa snažilo zmiznúť. Uvedomil som si: to je satan. On zneužíval ľudí k tomu, aby obviňovali Božie deti a keď na nich prišiel Boží súd, pretože sú proti sebe rozdelené, tak satan z toho rýchlo ušiel preč.

Zrazu som bol na tom mieste smrti a videl som mladého muža, ktorého viedli na to miesto, aby ho zabili, ale ten mladý prorok nebojoval proti tým, ktorí ho prenasledovali. On vzal utrpenie Kristove ako niečo, čo je jeho súčasťou. A ako trpel pre Krista, tak sa díval do očí Ježiša a keď sa Ježiš pozeral do očí toho mladého proroka, z Jeho očí vychádzalo svetlo, ktoré sa dotýkalo najhlbších častí vnútra toho mladého proroka. Ten lúč svetla, vychádzajúci z Ježišových očí, dopadal do srdca proroka a bolo to ako film, ktorý ukazoval rôzne časti jeho života. Tie obrázky mu ukazovali budúce kráľovstvo, kde bude a to mu dalo silu nezaprieť Ježiša. Vždy boli ľudia, ktorí si dali veľkú námahu s tým, aby iní ľudia boli označovaní za falošných prorokov.

Ježiš povedal: "čo vidíš?" - " Smrť", povedal som. Ježiš povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto vo mňa verí, bude žiť naveky. Povedal som: "Ježišu, ja to viem." A On to povedal znovu. "Som vzkriesenie a život. Ktokoľvek verí vo mňa, bude žiť naveky." Bol som smutný, lebo som nerozumel, prečo to znovu opakuje. Povedal: "Neboj sa, Ja som prekonal smrť. A smrť už nado mnou nemá žiadnu moc." Zrazu to bolo, ako by som bol v Ježišovi, boli sme tak jedno a počul som Ho hovoriť: "Hovor, hovor, hovor" a ako to hovoril, cítil som, že na mňa prišla moc a počul som tie slová: "Duch Pánov je nado mnou" a kričal som: "Mŕtve kosti, prebuďte sa! Proroci, prebuďte sa! Povstaňte a hovorte! Hovorte, hovorte, hovorte!" Zem sa začala triasť a počul som, ako praskajú reťaze a hroby sa otvárali, z nich vyšli telá, ktoré boli už vonku na zemi, ale stále neboli živé. Vedel som, čo musím urobiť. Kričal som: "Duchu Boží, prídi! Z koncov zeme a z hlbín neba!" A prišiel silný zvuk a vyzdvihol ma do vzduchu. Uvedomil som si, ako ten život naplnil moje pľúca, ako keby sa mi nafukovala hruď a na chvíľu som zbadal na svojich prsiach nápis El Shadai, znamená to Boh, ktorý je viac, ako dosť. Nikdy v živote som necítil toľko života v sebe, takú veľkosť a naraz som pochopil, prečo sa Dávid vydal proti Goliášovi, pretože v tej chvíli som cítil, že ma nič nemôže poraziť, lebo na mne spočíval Duch Hospodinov.

V tej chvíli som vydychoval ten život zo mňa von a ocitol sa znovu na mieste, kde boli kolotoče a videl som niekoho, ako tam fúkol na ľudí a oni padli k zemi a diali sa tam divné veci, ale tentoraz to bolo iné, pretože on to robil preto, aby tých ľudí zabavil, ale čo som ja prežíval, to bolo iné. Z mojich úst vyšiel Boží vietor a vyformoval sa do tvaru veľkých pier a tie pobozkali mŕtve telá a keď boli pobozkané bozkom života, tak začali žiť. Videl som svätý oheň v očiach tejto Božej armády. Bola v nich taká čistota a všetci mali rany, ale tie zranenia sa uzdravili, no jazvy boli stále vidieť. Boli to tí, ktorí prešli ohňom prenasledovania.

Videl som ďalšie stánky, kde ľudia chodili k prorokom ako k veštcom - "povedz mi budúcnosť, povedz mi budúcnosť" a to sú proroci, ktorí prorokujú ľuďom to, čo chcú počuť. Potom som videl dve tmavé miestnosti. V jednej niekto sedel na peknej stoličke, počúval hudbu: Pán ma miluje, Pán ma miluje a potom som videl inú tmavú miestnosť, kde mal niekto bič a mlátil ľudí. Obaja títo ľudia reprezentovali zlé extrémy protichodných zjavení. -Ocko ťa miluje, môžeš čokoľvek spraviť, On ťa miluje a ten druhý stále bil do tých ľudí a vravel musíš robiť toto a nesmieš robiť tamto. Potom tam bol ďalší stánok, kde boli obrázky ľudí a mohli ste na nich hádzať šipky. Niektoré fotky mali označenie wanted (hľadaný). Tie šípky boli šípkami obvinení. Potom som videl ďalšie kolotoče, kde ľudia mohli mať zážitky a všetko to bolo len o zážitku: "Aah, toto nebola dobrá služba, necítil som sa veľmi dobre, už som toto raz počul, ja som si myslel, že bude prorokovať a on stále hovorí túto dlhú víziu". To je všetko o mojom zážitku. Vždy tam boli ľudia, ktorí mali nad tými kolotočami dozor a dohliadali na to, aby sa to točilo a šlo ďalej.

Potom ma Ježiš vzal do stanu, vyzeralo to ako cirkus, alebo divadlo s mäkkými, pohodlnými stoličkami. Naozaj som si pomyslel: chcel by som v tom sedieť. Avšak to, čo nebolo vidno bolo, že ak si tam sedel nejakú dobu, objavili sa neviditeľné reťaze a pripútali ťa k tomu kreslu. Bol som tými stoličkami tak priťahovaný, no Ježiš povedal: "Nesadaj si tam, ty musíš so mnou sedieť v ponebesiach." A potom začalo predstavenie, ľudia vyšli na javisko, bolo to úžasné predstavenie, ktoré na mňa urobilo dojem a bol som tak zasiahnutý tým, čo tam predvádzali, ale vo mne bol hlas, ktorý stále vravel: "Pozeraj sa na Ježiša." Všetko ma to priťahovalo, táto zábava, no vždy, keď som sa pozrel na Ježiša, tak som sa akoby prebral. Ten hlas vo mne stále opakoval: "Pozeraj sa na Ježiša!" Bolo tam hlučno, ľudia kričali a tlieskali, bol tam veľký aplauz a ľudia vraveli: "Zatlieskajme Ježišovi!" A ja som si vravel: "To je skvelé, Ježišu, to je pre Teba" a potom som sa na Neho pozrel a videl som na Jeho tvári slzy.

Počul som ten hlas Jeho srdca ako vravel: "Otče, odpusť im, pretože oni VEDIA, čo činia." Bol som v šoku, povedal som: "Ježiš, ty si povedal, že oni vedia, čo činia?" Povedal: "Môj synu, majú moje Slovo a Ducha. Keby nemali moje Slovo a môjho Ducha, tak by na nich nebola vina, ale oni sa chvastajú sami sebou a vravia: "Ježiš povedal toto, Ježiš povedal tam to" a vládnu nad mojimi deťmi, v ich slovách je jed. Chcú, aby moje zasľúbenia boli známe, aby budovali ich kráľovstvá. Nazývajú sa lídrami a neuvedomujú si, ako sú slepí. Môj synu, dávaj veľký pozor na cestu, po ktorej ideš. Sleduj, ktorú cestu si vyberieš, aby si nepadol ty sám, ale modli sa za nich, aby sa uvedomili, aby som nemusel prísť a súdiť ich. Zapíš si to a povedz to mojej cirkvi. Hoci budú mnohí, ktorí ti nebudú veriť a budú ťa prenasledovať, ale pamätaj si, čo som povedal: budem nepriateľom tvojim nepriateľom."

Potom vzal moje ruky a povedal: "Ešte raz pôjdeme na tie kolotoče". Pôjdeme do môjho domu, z ktorého urobili miesto zábavy vidieť, či sú tam nejaké spravodlivé srdcia, nejaké úprimné srdcia, ktoré ma milujú. A ja prídem potom s hromom. A už to začalo. V nasledujúcich 19stich mesiacoch bude zjavená temnota srdca a skryté veci budú zjavné. Mnohí budú vydesení. Ja prídem a vybudujem svoju cirkev, ale vonku z týchto kolotočov. Vybudujem svoju cirkev na hore, pretože v posledných dňoch, je napísané, sa bude hora Hospodina zástupov týčiť vyššie, než ostatné hory."

Ocitol som sa naspäť v tej mojej miestnosti a bol som zdesený. Povedal som Bohu: "Bože, ak toto je tvoja cirkev, tak mi je ľúto, že som sa na tom podielal. Tam, kde som sa stal súčasťou toho, že som robil pre ľudí zábavu. Kde som mal podiel na tom, že som hádzal šípky. Kde som si budoval svoje vlastné kráľovstvo. Pretože my sme tam všetci žili, alebo ešte stále žijeme na tom mieste. A veľmi často si to človek neuvedomí, až kým nie je od tiaľ vzatý preč. Nevravím, že každá cirkev je taká, ale potrebujeme byť úprimný.

Koľko toho robíme pre ľudí, aby sme ich zabavili, ovládali a ako často chodíme do cirkvi s postojom: "Ja chcem, ja ja ja" Do akej miery veríme učeniam, ktoré nie sú od Ježiša a veríme skôr ľuďom, než Božiemu Slovu a vzdávame sa svojich mečov a študujeme viac o démonoch, než o Bohu, ako často hľadáme zážitky a označujeme ľudí titulmi "falošný prorok". Ako často sme sa chovali ako tí ľudia vo vízii. Show musí pokračovať, nemám ani poňatia o tom, čo robím, prečo to robím, ale všetci okolo to robia, tak ja to budem robiť tiež. Ak si vedúci, ovládaš svojich ľudí, alebo vydávaš svoj život za ich životy tak, ako to robil Otec. Ježiš príde a Ježiš už začal.

Cirkev nie je ani budovaná, ani zakladaná, cirkev sa rodí z Ducha. A to sa deje, Boh to robí. Keď budem plánovať, aby som vybudoval cirkev, tak potom budujem cirkev. Ale ak sa zrodí z Ducha, tak potom je to Ježíš, kto ju buduje a ľudia patria Ježišovi. Ježiš je tvojim vlastníkom, nikto nemá na teba právo ťa vlastniť okrem Ježiša. A ja to musím rešpektovať. Každý musí. Môžem vám pomôcť, aby ste vyzrievali a stali sa závislými na Ježišovi, aby ste si uvedomili, až sa objaví a povie: "Vystúp z tej zábavy. Staň sa srdcom Otca. Si v tomto svete, ale nie z tohto sveta, tak sa prestaň poflakovať po tých kolotočoch, kde si odložil všetko to, čo som ti dal ja len preto, aby si mal zábavu. Prestaň uctievať uzdravovateľov a prestaň stále utekať za prorokmi, aby ti dali nové slovo. Ani si neuveril tomu poslednému, ktoré som ti dal. A vy, prorockí ľudia, prestaňte hovoriť to, čo chcú ľudia počuť. A prestaňte mať dobré proroctvá pre vašu cirkev a zlé pre iné cirkvi. Ale tiež prestaňte súdiť a byť jedno so žalobcom bratov. Uvedomte si, že je len jediný, ktorý súdi. Prestaňte robiť show. Ježiš nemá najmenší záujem, aby sme Mu tlieskali a vraveli "Jééé", ak je naše srdce od Neho ďaleko. Niečo vám poviem, keby takto začali tlieskať anjeli v nebi a robiť "jééé", tak to budú robiť oveľa lepšie, ako vy.

Ježiš chce poslušné srdce. Chce srdce, ktoré je ochotné vystúpiť a postaviť sa proti prúdu. Postaviť sa proti prúdu ako to všetci hovoria a všetci robia. Ľudia, ktorí sú plní súcitu a lásky k cirkvi, pretože pravý veriaci a pravý prorok bude vždy milovať cirkev, aj keď tam je zmätok, pretože Ježiš miluje cirkev, ale rovnako tak neprestane hovoriť pravdu. Cirkev spí, produkuje veľa pekných programov, má veľa pekných projektov, ale v tejto chvíli sa jej už démoni neboja. Ľudia vo svete sa boja viac iných náboženstiev, než kresťanstva. Nemajú už úctu k tomu, čomu my vravíme kresťanstvo, pretože je vyrobené ľuďmi a je to o nás. Keď ja zapnem TV, tak vidím stále ľudí, ako pýtajú peniaze, aby zarábali peniaze na Božom kráľovstve. A náš Otec má dosť. Miluje teba a mňa príliš, než aby sa pozeral na to, ako budeme zničený systémom tohto sveta.

V nadchádzajúcich rokoch uvidíte stále viac ľudí, ktorý budú zlomení a zničení ako títo proroci. A Duch života im dá nový život. A oni sa zjednotia s jediným cieľom: chceme Ježišovi priniesť slávu. Nebudú mať záujem o organizáciu, nebudú mať záujem o jeden jediný zbor, ani nebudú vyzerať ako normálni cirkevní členovia. Niekedy sa stretnú, niekedy sa nestretnú. Niekedy sa zídu viac krát do týždňa a niekedy sa nezídu celé týždne. Ale stále budú mať jednotu v Duchu. A budú svietiť v miestach, kam ich Boh postavil. A oni sa nestiahnu a neodizolujú za cirkevnými stenami. Oni budú prejavom, manifestáciou cirkvi v miestach, kde sú a moc a sláva Božia bude s nimi. A nebudú potrebovať, aby sa stali pastorom, alebo evanjelistom, aby mohli byť na plný úväzok s Bohom, budú vedieť, že čokoľvek robím, teraz to robím na plný úväzok pre Boha. Budú politici, budú pracovať v médiách, v školách, vo vzdelaní, vo vede, všade. A povstanú. A budú apoštoli a proroci na týchto miestach. Nie v prvom rade v cirkvi, budú cirkev, ale rozdielna. A na svojich pracoviskách a v politike budú pevne stáť za zásadami Božieho kráľovstva.

"Ale vieš, Štefan, niekto do toho musí vniesť poriadok a vybudovať ten systém a postaviť nejakú štruktúru.". - "Áno. A viete, kto to spraví? Ježiš. Skrze Ducha Svätého."

"Ale kto ich bude pokrývať autoritou?" - "Ježiš. On to vie najlepšie, verte mi."

"Ale komu budú vykazateľní, zodpovední?" - "Ježišovi, lebo Jemu nemôžu klamať, On vie všetko."

Môžu klamať ľuďom, ale Ježiš vie všetko. A On vraví, že jedného dňa budeme vydávať počet. A budú vznikať skutočné priateľstvá. A v tých priateľstvách budú vykazatelní jeden druhému. Nie preto, že to na nich niekto uvalil, že to musia robiť, ale pretože oni to chcú robiť. A budú rešpektovať jeden druhého a poddávať sa jeden druhému, lebo budú vedieť, že majú rovnakého Otca. Vieme, že si nemôžeme zvoliť rodinu, ale môžeme si zvoliť priateľov.

A naraz si uvedomíte: "Nemusím už chodiť na Biblickú školu, aby som mohla slúžiť Bohu. Môžem byť dizajnér, alebo pracovať ako žurnalista a napriek tomu môžem pracovať pre Boha". Ráno vstaneš a pôjdeš do práce nie preto, že tvoja práca ťa zabezpečuje, ale preto, že budeš vedieť, že si tam bol vyslaný, aby si bol Božím svetlom. A Boh ťa bude zabezpečovať. A ešte nejaké novinky: v nebi nie je žiadna ekonomická kríza a Boh je stále na svojom tróne. Nebojí sa, nemusí vyhodiť pár manažérov, nebeská banka je stále plná, pretože je to rovnaké slovo a rovnaký Boh.