NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Jak růst ve víře (text)

Dan Mohler - Jak růst ve víře

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Joey Blodgett: Otázka. Je to velká otázka, ale prostá: "Jak růst ve víře?" - Mimochodem, je to důležitá otázka.

Dan Mohler: Tak Bible říká, že víra přichází ze slyšení a slyšení skrze Slovo. Víra... Víra pracuje skrze lásku. Už roky učím a věřím tomu celým srdcem: "Víra je spontánním výsledkem toho, že Ho znáte." Víra plyne z vašeho vztahu. Když víte, kdo On je a rozumíte Jeho vůli v situaci, tak víra je spontánním výsledkem poznání Jeho.

Když rostete v poznání Jeho, v poznání Jeho přirozenosti, poznání Jeho vůle, tak víra je automatickou reakcí. Nesnažíte se mít víru, pokud se snažíte mít víru, tak ji nemáte. Rozumíte? Víra je spontánním výsledkem toho, že Ho znáte. Víra funguje skrze lásku. Víra nebude fungovat, protože zrovna máte potřebu. Víra funguje, protože máte smlouvu a znáte Boha té smlouvy. Víra nebude fungovat, jenom protože se zrovna nacházíte v krizi. Víra funguje, protože Ho znáte. Porozuměli jste?

Věřím, že takto rosteme ve víře. Přiblížit se víc k Bohu, mít s Ním vztah a poznat Ho. Amen? Dobře poslouchejte. Sloužit je skvělé, jet na misii je skvělé... Všechno je to skvělé. Jet do Afriky, ta svědectví, otevřené slepé oči a podobně, to je super a já to nesnižuji, všechno to je skvělé. Ale nic se nevyrovná tomu, že můžete být s Ním. To je to největší ze všeho, co můžeme dělat. Protože všechno, co On dělá skrze nás, by mělo plynout z toho svatého místa.

V Markovi 3:13 je napsané, že Ježíš je ordinoval/ustanovil... Povolal k sobě ty, které sám chtěl, a ti přišli k Němu. Nikdo nepřijde, aniž by byl přitažen. A to se stalo i nám. On nás povolal, přitáhl a my jsme přišli. Je tam napsané, že je ordinoval. Ordinovat - tj. ustanovit. Ordinoval/ustanovil je, aby byli s Ním a aby je poslal kázat, uzdravovat a dělat mocné věci v Jeho jménu. K čemu je ustanovil? Aby byli s Ním. Na základě čeho je posílá? Na základě toho, že jsou s Ním. Neslužte, pokud nejste s Ním. Pokud nejste s Ním, tak ani nechoďte. Vás posílá to, že jste s Ním. Jinak to, co děláte pro Boha, nahradí to, že Ho znáte, a vaše identita bude ve vaší službě. A nebude to dobré a jednou narazíte. Říkám to upřímně a narovinu.

Nic se nevyrovná té možnosti, kterou vám Bůh dal - být s Ním. A jediný člověk, který vám může zabránit být na tom místě, jste vy a to, že věříte špatným věcem. Protože On zaplatil cenu, aby otevřel dveře a dal vám přístup. Vy sami jste ten jediný člověk, který vás může držet od Jeho přítomnosti. Protože jste pozvaní. Ta jediná věc, je špatné myšlení a věření špatným věcem.

Nikdo jiný mi nemůže zabránit, abych Ho znal. Můžete se proti mně obrátit, můžete se na mě všichni naštvat, můžete o mně psát špatné věci, můžete mě nazývat, jak chcete, ale nejste schopní mi zabránit být v Jeho přítomnosti. Nejste schopní mi bránit, abych dnes v noci slyšel Jeho hlas, když budu tiše na své posteli. Nemůžete mi zabránit v tom, že se budu probouzet v Něm a že Ho budu více znát. Jsem ten jediný, který mě od Něj může držet.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky