NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Jak se modlit za nemocné (text)

Dan Mohler - Jak se modlit za nemocné

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Pokud Ježíš na učedníky dechl a učinil je, jako by nikdy nezhřešili, tak není divu, že se modlíme za nemocné. - Protože všechny naše hříchy jsou odpuštěny, takže následky hříchu, které přišly na lidstvo - to neznamená, že jste nemocní, protože jste zhřešili, nemocní jste díky pádu člověka, životu na zemi a někdy se prostě věci stanou - může za to pád. Ale pokud hřích byl pohlcen, tak by mělo být pohlceno všechno, co s ním přišlo. Proto Bible říká: "Jeho ranami jste uzdraveni." Proč? Protože On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a vědomí a povědomí hříchu a ožili spravedlnosti a "jeho ranami jste byli uzdraveni."

Bůh na kříži neproklel svého Syna. On učinil svého Syna hříchem a proklel to, co nás zabíjelo. Bůh proklel hřích v těle a hřích nad námi již nepanuje, protože zákon Ducha života v Kristu Ježíši nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. Kážu vám Evangelium... Za všechno své jmění získej... - neříká požehnání. Za všechno své jmění získej rozumnost. Nikdy se nestanete tím, co nevidíte. Stanete se tím, co vidíte.

Pokuď jste nemocní a potřebujete uzdravení, tak naše hříchy jsou odpuštěny, Bůh do nás dechl skrze Ježíše - On je Vykupitel - tj. jako bychom nikdy nezhřešili, takže bychom měli zřejmě být vykoupení, obnovení a úplní v každém ohledu.

Kdo potřebujete uzdravení, tak se postavte, pokud můžete, tak se postavte. K tobě přijdeme, za tou mladou dívkou přijdeme a budeme se modlit, chci, aby k ní někdo přišel a modlil se. Nebojte se, když je někdo na vozíčku, nebo že něco vypadá vážně, Ježíš je Pán. Ok? Takže přijďte s opravdovostí a milujte ji. Všichni, co potřebujete modlitbu, se postavte. Kdo jste na nepřístupných místech, běžte někam, kde se k vám dostaneme. Vydržte to se mnou, pošlu za vámi lidi. Ok? Prosím, přesuňte se, aby se k vám lidé dostali. Protože ne každý kolem vás - nikoho nenutím - pokud se nechcete modlit za druhé, nic se neděje, ale je to skvělá příležitost, jste v bezpečném prostředí, jsme rodina.

Pokud potřebujete modlitbu, zvedněte ruku vysoko, abychom vás za chvíli neztratili, potřebujeme vás vidět, zvedněte ruku vysoko a mějte ji zvednutou, než se k vám dostaneme. Jakmile si vás někdo vezme, zabere si vás, tak dejte ruku dolů, abychom věděli, že u každého někdo je. Církvi, potřebuji, abyste mi pomohli, obzvlášť studenti, kdokoliv je částí Těla Kristova, tak se zapojte a někoho si vezměte.

Budeme se modlit společně, dám vám přesné instrukce. Někoho si vezměte a pak se otočte ke mně. Někoho si zaberte a pak se dívejte ke mně. Jakmile si vás někdo vezme, dejte ruku dolů. V pořádku, dostaneme se ke všem. Jsou všichni pokrytí? Ještě jedna dívka... dobře, už je pokrytá. Vedoucí chval... woohoo! To bude hustý...

Takže potřebuji, abyste rychle zjistili - máte 5 vteřin, nevykládejte jim svůj život - nedělám chytrého, rychle se dotyčného zeptejte, proč stojí, co potřebují uzdravit, za co potřebují modlitbu a vy jim krátce odpovězte. Rychle se zeptejte a pak se podívejte ke mně. Mělo by to zabrat max. 5 -10 vteřin. Řekněte jim, za co se mají modlit, za co potřebujete modlitbu. Vydržte to se mnou a dovolte mi vyučovat. Někteří víte, co máte dělat, ale chci vyučovat.

Máte to, jste všichni připraveni? Pokud víte, za co se modlíte, podívejte se všichni sem. Všichni ví, za co se modlí? Dobře. Pozorně poslouchejte: Vím, že zde nehraje žádná hudba a já mám rád hudbu, ale když se začnete modlit za nemocné, tak tam vždycky hudbu nemáte, a někdy se to zdá být suché... A Pán mi řekl, abych takto vyučoval záměrně, protože pokud si nedáme pozor, tak jsme zaměření na atmosféru a přitom atmosféra je v nás a nazývá se Království.

Nepotřebujete navodit nějaké pocity, aby Bůh mohl jednat. Nemusíte hrát oblíbenou písničku, jen musíte věřit, že Bůh miluje lidi. Slyšíte? Bůh miluje lidi! Takže co se zdá být suché, není suché, protože Ježíš je živý a je v nás. Takže nemocné neuzdravuje vaše modlitba - mám pro vás dobrou zprávu, to je úleva... Nemocné neuzdravuje vaše modlitba a stejně tak vaše modlitba nezastaví uzdravení, jinými slovy, lidé si jsou často vědomí sebe: "Modlil jsem se dost dobře?" "Co a jak bych se měl modlit?" Buď uzdravený, ve jménu Ježíše. - To by mělo stačit. Bolesti, odejdi z jejich těla, ve jménu Ježíše. Bércový vřede, zacel se a ztrať se... Prostě jednoduše. Buď zdravý... Bolest odejdi... Buď úplný...

Rozumíte? To z vás bere jakýkoliv tlak na to, abyste něco produkovali. Buďte upřímní - kolik z vás se modlilo za nemocné a přistihli jste se během vaší modlitby, že přemýšlíte, jak se modlíte, zda je to tak dobře? Podívejte se, jak běžný je to problém. Musíme to zničit a nedovolit, aby to ještě někdy byl problém. Nemocného nezachraňuje vaše modlitba, ale to, čemu věříte o Jeho dokonaném díle a Jeho lásce k nim, a že Jeho vůle je uzdravit - tomu věříte. Ok?

Takže vás nechám a jen chci - nesnažím se nic řídít, vydržte to. Dám vám na modlitbu pouze 20 - 25s. Tak si nebudete moct být vědomí sebe, nebudete mít problém nespadnete do pochyb, je to příliš krátký čas, nestihnete to. :D Vážně, kdo se kdy modlil a čím déle jste se modlili, tím více jste zápasili? No tak, já jsem se modlil za spoustu lidí a všechny ty věci se mně staly, věřte mi. Modlil jsem se za někoho s postiženou končetinou, modlíte se a v mysli vám běží: "Nic se neděje... Co je?" - modlili jste se svoji nejlepší modlitbu a ta věc se nezměnila. A teď myslíte "Co dál?" "Jak z toho ven? Co teď dělat?" A pak vytahujete nějaké starozákonní proroctví, máváte další vlajkou, troubíte na jiný šofar... No tak, dělají se šílené věci...

Jste připraveni? Jste v pohodě? Je skoro půl desáté, držíte se? Dávám vám 20-25s, víte, proč se modlíte... Kolik z vás pozná, že vaše tělo bylo uzdraveno? Pár vás je. Kolik z vás nepozná, že jste byli uzdraveni? - Že bude potřeba čas nebo testy? Mějte ruku nahoře, ať vidíme. Poslouchejte, uděláme to takto, držte teď ruku nahoře a vy, co se jich dotýkáte, tak se budeme modlit modlitbu víry a ukážeme si, jak to vypadá. Ok? Protože oni se teď nezkontrolují, aby to poznali. Dobrá, takže mějte ruce nahoře, vztáhněte k nim ruce.

Otče, děkujeme Ti, že uzdravení přichází ke každému se zdviženou rukou, oni nebudou hned vědět a nebudou moct říct, ale děkujeme Ti, že uzdravení přichází a čas a testy to ukáží, že jejich tělo to dokáže a ukáže. Otče, děkujeme Ti, že věci spravuješ, že čistíš krev, že anatomie lidí se srovnává s úplností, Otče, obnovení do stvořené podoby právě teď v této místnosti, žádný nedostatek, žádná překážka. Tělo Kristovo, buď uzdraveno, lidi, buďte uzdravení ve jménu Ježíše. Otče, děkujeme Ti teď za úplnost za změnu situací skrze Boží milost a moc, ve jménu Ježíše. Buďte uzdraveni, ve jménu Ježíše. Děkuji Ti, Otče, že pohlcuješ všechny nemoci a choroby, ve jménu Ježíše.

Ok, tomu se říká modlitba víry. Teď ti, co to hned nepoznají - tak teď děkujte Bohu, mluvte k Němu: "Bože, děkuji Ti, že mě miluješ, že měníš věci, že napravuješ věci, děkuji Ti za Tvoji Lásku ke mně." - Prostě to přijměte. Ok?

Zbytek lidí pozná, zda jste byli uzdraveni, že? Je vás docela dost. Zvedněte ruce, ať vidíme kolik. Je vás dost. Dobrá. Takže se za vás teď budeme modlit. Vezměte si člověka, kterého jste si vybrali, a modlete se 25s a zkontrolujeme, co se stalo, ok? Modlete se, milujte je, dejte jim Království, modlete se, aby byli uzdraveni.

Ve jménu Ježíše buďte uzdraveni. Ve jménu Ježíše buďte uzdraveni. Ve jménu Ježíše buďte uzdraveni. Ve svatém jménu Ježíš, svatém jménu Ježíš. Nemoci, vyjdi z lidí, slabosti, opusť těla lidí, ve jménu Ježíše, buďte uzdraveni... Děláte to dobře, modlete se za ně, do toho, milujte je... Děkuji Ti, Otče, za obnovení... Děkujte Mu teď za jednání v tělech, že žádná bolest nezůstane, děkujte Mu za úplnost toho člověka. Bože, děkuji ti za svobodu, díky Ježíši.

Dobrá, už je to 25s lidi, ok? Potřebuji, abyste si teď nevymýšleli, nepřeháněli, nelhali, zkontrolujte si svoje těla a řekněte mi, co se stalo. Chci, aby si lidi zkontrolovali svá těla a řekli mi, co se stalo. Pokud jste pocítili změnu, dejte mi teď vědět. Budou zde změněné věci...

Celou noc? Bolest? ... Odešlo to, když se modlili? Dobrá. Položte na ni ruku a modlete se, aby ji každý příznak nadobro opustil a již se nikdy nevrátil. Aby se již nikdy žádný příznak roztroušené sklerózy v jejím životě neukázal. Jednou jsem byl na shromáždění a viděl jsem úplně RS odejít ze dvou těl. Otče, žehnáme, co děláš, děkujeme Ti, že RS je pryč, děkujeme Ti, že jsi vzal všechnu bolest skrze krev a jméno Ježíš a děkujeme Ti Bože za úplné obnovení jejího života a odteď už žádný symptom RS, ve jménu Ježíš. Amen? Amen.

To je skvělé! Někdo další? Zkontrolujte si těla. Mluvte... Někdo další cítí změnu ve svém těle? Dejte mi vědět, ať vidím, kdo jste... Vím, že vás je víc. Někdo další? Zkontrolujte se. Pokud nikdo další, tak si nic nevymýšlejte. Posloucháte všichni? Potřebuji to vědět, kdo další?

Ona pocítila nějakou změnu? Změnilo se něco v tvém těle? Co se stalo, že se tak hihňáš? Skřípnutý nerv, ovlivňoval tvoji ruku? Všechno to odešlo? Nemáš ani památky, po skřípnutém nervu? To je skvělé.

Kdo další? Někdo další? Ozvěte se, někdo další pocítil v těle změnu, alespoň nějakou? Ty? Co se stalo? Ještě než jsme se modlili, tak jsi cítil úlevu? Proč jsi měl tu věc? Zlomené zápěstí. Nemohls' s ním hýbat, cítil bolest nebo jak? Takže cítíš, že se to změnilo k lepšímu, něco je jiné? Požehnejte to a děkujte.

Byl jsem na jednom shromáždění a jedna žena měla 7x zlomenou nohu, kotník, měla dlahu až sem, a měla ji mít dalších 11 týdnů. Když se modlili, jako vy zde, tak začala říkat: "Můj Bože, ON spravuje moje kosti, On spravuje moje kosti..." A já: "Wow, to zní dobře." a ti nadšení lidé jí říkají: "Sundej si to, sundej to..." A já: "Počkat, počkat, neříkejte jí, aby to udělala." "Nemusí si to teď sundávat..." Ona říká: "Ne, On spravuje moje kosti, já si to sundám." Sundá si to a já s tím nemám problém, akorát jsem už viděl příliš nadšení a agresivity typu "udělej to, tamto..." Nechte vaše tělo, ať vám řekne, můžete si to opatrně vyzkoušet. Neznamená to, že musíte udělat něco radikálního, abyste byli uzdraveni. Není to o vašich skutcích. Ona si to sundá a začne tam chodit. Další den přijde s pastorem na oběd a měla boty na vysokém podpatku. Měla 7x zlomeninu a dlahu až nahoru na jedenáct týdnů. A Bůh spravil její kosti, zatímco se lidé modlili. Takže to je skvělé.

Někdo další cítí nějakou změnu? Zkontrolujte si těla. Co se stalo? Nemáš žádnou bolest a není normální, že žádnou nemáš? Obvykle ji můžeš najít, pokud se snažíš? A právě teď ji nemůžeš najít? To je opravdu skvělé, ok? Opravdu skvělé!

Mám přítele, který je chiropraktik a on nám poslal pacientku, která měla abnormální zakřivení krční páteře, kdy říkal, že dva roky léčení by možná přinesly malé zlepšení, protože to bylo tak špatné a pod divným úhlem. Stačila jedna modlitba a on plakal a řekl: "To je neuvěřitelné." Protože Bůh vzal její krk a udělal, co žádný doktor udělat nemohl. V jediné chvilce. Takže věříme, že tam Bůh udělal něco dobrého. Amen? Takže ji požehnejte, děkujte Bohu, přikažte, ať se to nikdy nevrátí - ať se bolest nikdy nevrátí a s tím ji požehnejte.

Někdo další? Zvedl zde někdo ruku? Co? Zaznamenala jsi určitou změnu, malou změnu. Dobře. Někdo další má něco co chce říct? Nějaká změna někde? Ty? Ok. Můžeš dělat věci, které jsi předtím nemohla. To je překrásné. Skvělé. Takže za to děkuj Bohu.

Kdo ještě poslouchá a nezaznamenal v těle žádnou změnu? Buďte upřímní, potřebuji vědět, kdo jste... Žádná změna? Držte ruce nahoře. Vy tam zůstaňte s Kelly.

Tys' nezaznamenala žádnou změnu? Za co se modlíme? Dobrá, budeme se modlit za šedý zákal, aby byl odstraněn. Poznáš to? Vidíš zamlženě nebo? Takže pokud to odejde, poznáš to? "Ano." Dobře. U ní se budeme modlit za šedý zákal, někdo další, kdo nezaznamenal žádnou změnu?

Poslouchejte, největší výzva, když nepocítíte žádnou změnu je, že přemýšlíte, co děláte špatně: "Co dělám špatně? Proč nejsou uzdraveni? Proč Bůh nic nedělá..." Lidé, co se modlí, mají sklony přemýšlet: "Proč už nejsou uzdraveni, co když to je mnou, asi by měli pozvat někoho, komu se daří." - To všechno nám začne v hlavě běžet. Ale ne, celé to je o Lásce, o přijetí Jeho Lásky, o tom, že se vás Bůh dotkne a miluje vás a víra není jen o chvíli v čase, ok?

Takže máme jednoho, dva a tam je jeden mladík. Kdo to byl, kdo se hlásil že nepocítil žádnou změnu? Takže se za ně pojďme modlit. Modlete se. Ve jménu Ježíš, věřme, že Bůh bude jednat, jak se budeme modlit. Modlete se za ně ve jménu Ježíše. Bože, děkujeme Ti za změny, že činíš všechny věci nové, díky, že činíš všechny věci nové, Díky Bože, díky, že se dotýkáš Kelly. Díky za uzdravení v jejím těle, že bereš všechnu bolest ve jménu Ježíš.

To je dobré. Polož jí ruku přes oči a řekni: "Oči, buďte jasné, šedý zákale, vyjdi právě teď!" Přesně tak, právě teď, úplný zrak, úplně jasný... Vy vzadu se zkontrolujte a řekněte mi, co se stalo. Zkontroluj si oči, rozhlédni se kolem... Díky Bože, díky Tatínku. Díky Bože... Pořád vidíš zamlženě? Jsi tak skvělá... Modli se za ni dál, je k tomu zde milost.

Pocítil nějakou změnu? Co se tam děje? Nějaká změna? Jsi ten, co říkal, že se nic nezměnilo? Dobře a jak by sis to ověřil? Říkal jsi, že by bylo těžké to poznat, takže kdy by se to projevilo? Vadilo by ti udělat jich pár? Nebo 10? 20? Buď voják, udělej 50 kliků. Díky Bože. Jak to vypadá? Buď opravdu upřímný. Žádná bolest? To už by bolelo? Takže jsi už dlouho neposiloval? "Rád posiluji, ale již jsem dlouho neposiloval..." Kvůli tomu zápěstí? Ok, dobře. Takže chceš znovu začít posilovat? "Ano." Nebo jsi si zvykl na to, jak teď žiješ? Jen chci říct, že pokud půjdeš posilovat, neboj se svého zápěstí, Běž do obecenství s Bohem a děkuj Mu: "Otče, děkuji Ti za to, co děláš, za to, jak mě miluješ, Díky, že když budu chtít dělat kliky, tak jich můžu dělat, co mi síly stačí. Díky Bože." a začni je dělat. To je dobrý způsob jak na to. Obecenství a akce. Amen?

Děje se něco tam vzadu? Nějaká změna? Ne? Za co se modlíme? Zamrzlé rameno? Stále je zamrzlé, že? Úplně? Máme v kanceláři kladivo, takže pro něj dojdu a budeme se modlit. Neboj, to byl vtip! :‑) Budeme se opět modlit, neděláte vůbec nic špatně. Viděl jsem spoustu ramen, které se uvolnila a pár ramen, která se hned neuvolnila. A to se mi nelíbí a vždy mě to štve, chci vidět každé uzdravené, rozumíte?

Zjistil jsem, že uzdravení není chvíle v čase, ani víra není chvíle v čase, je to pozice srdce přijmout. Takže pokud tomu nerozumím a rameno se nezmění, tak cítíme selhání, říkáte si, co je špatně a to není dobré a viděl jsem to už mockrát. Ty to zjevně vidíš jinak, nebojuješ s tím, jak vidím. Ale někdy s tím zápasí i lidé, kteří se modlí. Viděl jsem, jak lidi ze soucitu - myslí si, že to je soucit a řeknou: "Jo zdá se to být trochu lepší..." A snaží se "chránit" lidi, kteří se za ně modlí, protože si myslí, že se jinak budou cítit špatně.

Není to o selhání, je to o věření. Takže uvolníme Království a nemocní se uzdraví, sláva. Takže děláte věci ve vztahu s Ním. Budeme se opět modlit a věřím, že uvidíme nějakou změnu. Ok, bude to skvělé.

Pokud ve vašich životech v nějaké situaci neuvidíte někdy změnu ihned, tak se toho nebojte, nenechte se odradit tím, co by se nemuselo stát, běžte do toho, pro to, co je možné a obujte se do toho. A naučte lidi, u kterých se neprojevila ihned změna... Jednou jsem měl 10 dní... [konec záznamu]

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky