NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Křesťanství je o proměně (text)

Dan Mohler - Křesťanství je o proměně

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Nehrajte Evangelium na lidské duše na základě jejich potřeby. Naučte je Ježíšově Lásce tak, že se jí stanete. A když [lidé] přijdou k Bohu, tak je to proto, že On je úžasný a oni se s někým takovým nikdy nesetkali. Slyšíte? Byli bychom produktivnější a efektivnější, kdybychom učili o hodnotě lidí, namísto hříchu lidí. Protože když kážete o hodnotě člověka, tak je to oddělí od jejich hříchů, protože se budou divit, proč žijí tak moc pod úrovní pravdy, jakmile pravda pronikne do jejich srdce, a pravda je začne osvobozovat. Když budete ukazovat na hřích, tak akorát učiníte lidi vědomé hříchu a potom jsou ve válce s hříchem, ale Ježíš přitom tu válku již vyhrál. Pokud budete kázat o hodnotě, tak budete povolávat lidi ven z otroctví hříchu. Když budete kázat o hodnotě člověka a smyslu jejich stvoření v Bohu, tak budou mít touhu žít to a žít pro to. Kážu vám čisté Evangelium. Toto musíte prvně přijmout do svého života a do svého srdce, musíte se tím stát a manifestovat to světu. No tak.

Máme dvě největší přikázání, ve kterých spočívá celý zákon i proroci. Ježíš řekl, že celý zákon a proroci spočívají v těchto dvou přikázáních. Miluj Boha vším, co jsi. Je to tak? A Bible učí, že nemůžete milovat Boha, pokud neuvidíte Jeho první Lásku k vám. Takže přijít k Bohu musíte na základě toho, že On vás miluje. Musí to tak být. A ne, že jste hříšníci a že musíte činit pokání. Protože když uvidíte, že vás miluje, tak vás to usvědčí z hříchu a budete chtít činit pokání. Ale není to: "Hele, pokud se nepomodlíš tuto modlitbu, tak půjdeš do pekla, namísto do nebe. Co kdybys dnes v noci zemřel, kam půjdeš? Musíš si to vyřešit a modlit se tuhle modlitbu..." - Tomuhle opravdu nefandím, protože tohle ve své Bibli nevidím. Protože je to celé o proměně přirozenosti, o tom, kdo jste stvořeni být. Není to o tom, abyste se zachránili, je to o tom, abyste sobě zemřeli, abyste mohli žít Bohu. Rozumíte? Ale lidé se pádem člověka stali sebestřední, zaměření na sebe... Jsem rozvášněný, ale nejsem na nikoho naštvaný, nevykládejte si mé emoce špatně.

My jsme v této zemi kázali toto Evangelium na úkor ještě větší sebestřednosti nyní, když vyznáváme, že jsme křesťané, než předtím, než jsme se modlili "modlitbu", protože to celé děláme o přijímání věcí od Boha, o tom, že nás Bůh zaopatřuje, a máme všechna zaslíbení, aby se nám dařilo lépe, a někteří používají víru jen na to, aby měli lepší cestu do práce, namísto proměněné přirozenosti. No tak, já na vás nejsem naštvaný. Toto je pravda a Ježíš za tohle nezaplatil. Ježíš zaplatil za zkušenost znovuzrození, ne za aplikování principů, abyste měli lepší den. Neplýtvejte všechnu svoji víru na volné parkovací místo. Pokud vás Bůh požehná, máte víru na přízeň, tak proč ne, ale je problém, když to parkovací místo nenajdete, že se divíte, co jste udělali špatně, a vezme vám to identitu a začnete žít se závojem, namísto bez závoje. Chytnete tři červené namísto dvou a říkáte si, kde jste Boha minuli, zda vás dnes slyší a zda vás miluje. Tohle lidé dělají... A neustále pochybují o své identitě... Přijďte k němu s odkrytou tváří, zhlížejte se v Pánově slávě jako v zrcadle, protože jste proměňováni v tentýž obraz, od slávy k slávě, jako od Pánova Ducha.

Lidi... vidíte, co se mnou je? Víte, čím to je? Věřím tomu, co vám říkám. A sledujte, jak je moje víra neohrožená. Vím, že toto není ten případ, ale nikdo z vás by tomu nemusel věřit a vůbec nic to nezmění. Všichni mě můžete proklínat a odejít. Vím, že zde se to nestane, ale chci říct: "Proč jsme určováni lidmi a životem, namísto pravdou?" Kdy prostě budeme osamotě s Bohem a opravdu se vzdáme a vydáme, a dovolíme Mu milovat nás, odpustit nám a obmýt nás? Kdy přestaneme volat přátelům pro modlitbu, službu a vysvobození, a kdy prostě povstaneme a řekneme: "Děkuji Ti, že jsi mě vysvobodil, díky, že jsi mě přenesl z moci temnoty, že hřích nade mnou nepanuje, protože jsi ho proklel v těle na kříži a já jdu svobodný!" No tak! Takhle má vypadat křesťanská modlitba! A ne: "Ó Bože, pomoz mi, prosím Bože... Auto nejede, jak má, šéf se chová jako debil, a spolupracovníka Freddyho nemůžu ani vystát, Bože, prosím tě, srazil bys jim hřebínek a změnil je?" Takhle se často modlíme. "Bože, oni mi už fakt lezou na nervy, dotkl by ses jich prosím?" A Bůh si myslí: "Kéž bys mi dovolil, abych se dotkl tebe." Protože vám říkám, že vy jste Bohu nikdy nelezli na nervy, ale provokovali jste Jeho milosrdenství a milost, ať jste mimo Něj žili jakkoliv. On se vám nevyhýbal, On vás pronásledoval, protože o vás znal pravdu a viděl, že žijete pod svojí stvořenou hodnotou, v zaslepení, tmě a oklamání. - "Otče, odpusť jim, neboť neví, co činí." Jsem vinen opět tím, že vám dnes kážu Evangelium. Doufám, že slyšíte.

Chci přečíst, co řekl Petr, ok? Cítím, že bych měl... Ano mám... Musel jsem si to ověřit u Tatínka. 2. Petrova 1, chci to rychle projít a uzavřeme to, budeme se za sebe modlit...

Bože, ty jsi tak úžasně dobrý! No tak! Já k Bohu nejdu ze strachu, protože bych se bál soudu. Přicházím k Bohu proto, že On ve svém Synu přišel ke mně, a já si uvědomím, že Bůh mě miluje a že mi chce o mně ukázat něco, co jsem nikdy neviděl. A pokud Mu dovolím, aby mě miloval, tak začnu vstupovat do té pravdy a stanu se vším, kým mě naplánoval a stvořil, abych byl. Přestaňte před tou pravdou utíkat. Pokud předtím někdo zde utíkáte, nebuďte vlastní nejhorší nepřítel, nepotřebujete dalšího kritika, nepotřebujete se kritizovat, nemusíte být sobě [ke škodě]... Rozumíte? Je čas dovolit Evangeliu, aby vás milovalo.

Dvě největší přikázání: "Milujte Boha vším a milujte bližního jako sebe." Pokud nemilujete sebe v Bohu, tak nikdy neuvidíte v Bohu druhé. Pokud nemilujete sebe, jak můžete milovat svět kolem vás? Přinejlepším se budete snažit nějak pro lidi něco dělat, něco, abyste se cítili lépe, že pro lidi něco děláte, ale není to Láska, ve skutečnosti to je [sobecké - kvůli sobě]... Chápete? No tak. Snažíte se zaplnit prázdné místo převrácené potřeby a pak děláte věci kvůli sobě. Proto se cítíte odmítnutí, když vás lidé nepřijmou. Lásku je nemožné odmítnout, protože Láska nedělá věci pro sebe, ale pro druhé. Je nemožné, abyste mě odmítli, já jsem přijat v tom milovaném a miluji vás. A vy to nemusíte přijmout, ale já se nebudu cítit odmítnutý. Budu se vevnitř rmoutit, budu se se slzami přimlouvat a bude zjeveno více Lásky. Chci, abyste se mi všichni podívali do očí, nemám ďábla, ok? Je nemožné, abyste mě odmítli, protože vás miluji. Je nemožné, abyste mě emocionálně zneužívali, protože znám pravdu o sobě v Kristu. [Kdo jsem v Kristu.] A pokud mi řeknete něco méně, tak jen nerozumíte a máte špatné informace. Tím nejsem arogantní člověk, není to jako, když lidé říkají... Sledujte, není to jako, když lidé říkají: "Mě nezajímá, co řekli, já už vím, kdo jsem, Bůh mě miluje, je mi jedno, zda mě ti lidé milují..." Tím ukazujete, že jste zničení tím, co řekli, a používáte duchovní mluvu, protože jste zranění a zdrcení.

Ok, takže jdeme do toho. Je nemožné, abyste milovali Boha, abyste měli opravdový vztah a přitom nemilovali lidi. To je absolutně nemožné. Protože projevení Lásky k Bohu je Láska k lidem. Protože milujete Boha a když milujete Boha, tak milujete svého bližního jako sebe. A když máte zdravý pohled na sebe, tak skrze ten pohled uvidíte ostatní. Pokud někdy uvidíte svoji hodnotu v Kristu, potom uvidíte hodnotu všech v Kristu. A není tam napsané: "Ale jen pokud se nechovají jako blbci, nebo hlupáci, nebo jiná slova, se kterými jsme vyrostli." Protože nic takového neexistuje. Jsou to dezinformovaní, zaslepení lidé, kteří potřebují Pravdu, vaši Lásku a milosrdenství. Je nemožné milovat Boha a nemilovat lidi. Vůbec ani nepodporuji lidi, aby chodili a říkali lidem, jak jsou Bohu blízko, jak moc se modlí, jaký s Ním mají vztah, jak se setkávají s Bohem v komůrce a jak je bere na svůj klín a k trůnu...

Nepotřebujete to potvrzovat a rozhlašovat. Lidé poznají, že jste byli s Bohem, podle vaší Lásky. Spousta lidí říká tyto věci, aby navenek potvrdili to, co nevidí, že jsou. A to je falešné ujišťování se a nakonec vás zanechá vyprahlé. Poznáte je podle ovoce, ne podle toho, co říkají. "Nikdo nemůže dělat věci, které děláš, Ježíši..." - Není tam: "Nikdo nemůže říkat věci, které říkáš." "Nikdo nemůže dělat věci, které děláš, aniž by Bůh byl s ním." Církvi, vy jste správci svého vlastního srdce. Přísloví říká: "Chraňte ho a střežte, protože z něj vychází prameny života." Mějte své srdce v Něm. On vás miluje a miluje vás proto, abyste se stali Láskou.

S vášní neustále říkám: "Co Ježíš vykonal, je oslavené a zjevené, když se muž nebo žena stane Láskou, a ne, když se modlí "modlitbu", aby šli do nebe. Vykonané Kristovo dílo je naplněno s dividendy i ziskem Otci - bohatství slávy jeho dědictví ve svatých - je dědictví ve svatých, protože byl vložen velký vklad se ziskem... Jeden za všechny... Abychom byli připodobněni k Jeho obrazu, předurčeni být synové... Největší sláva a oslava vykonaného Kristova díla a největší zisk pro Otce není to, když se někdo modlí modlitbu, aby byl zapsán do knihy Života, ale to, když je jeho přirozenost opět proměněna do původní hodnoty. Protože tehdy se Ježíš znovu a znovu a znovu rozmnožil, až celá země je naplněná Jeho slávou. Rozumíte?

Lidi... Slyšeli jste to malé dítě? "Ha ha ha." [smích] - Přesně tak se cítím. Tak bychom se měli cítit všichni. Lidi, měli bychom se rozzářit a radovat se, že přišlo Království! Měli bychom se radovat a opět pravím radovat. "No ale ty bratře nerozumíš..." Ne, ne! Zjevně nerozumíš ty, pokud říkáš: "Ano, ale..." U nás říkáme "Ano, ale" je ďábel, vždycky! Výjimka je jedině "Ale Bůh, který je bohatý ve svém milosrdenství..." "Ano, ale Bůh..." Je to tak? Bůh vás nikdy nestvořil tak, abyste si Ho vymluvili. Neříkejte: "Ale Bůh mi dal schopnost myslet a toto a tamto..." - Ne, člověk poslechl jiný hlas a od té doby mu byl podřízen. Slyšíme cizí hlas, ale nemáme ho následovat, již přišlo Slovo, následujte Ježíše. Musíme se obnovit duchem své mysli. Do doby, než slyšeli v zahradě ten hlas, tak znali pouze Boha a Jeho hlas. Člověk nezačal uvažovat, dokud nepřišla ta myšlenka... Když nemáme obnovenou mysl, tak si vymluvíme Boží moc, odpuštění, Boží Lásku, naději, naše uvažování nám zní téměř rozumně a věříme svým důvodům, namísto Jeho Slovu. Wow. "No ale bratře, počkej, nech mě to vysvětlit, ty nerozumíš..." - A najednou věci ospravedlňujeme lidským uvažováním, abychom mohli pokračovat v těle a podcenili tak to, co Ježíš vykonal. A my těm důvodům začneme věřit...

Měl jsem stovky poradenských sezení s lidmi, kteří si se mnou sedli, aby obhájili své důvody a mohli žít méně, než co kážu. A mně to nevadí, protože jemně s Láskou useknu takovou hlavu mečem. :‑D Protože vás miluji. To je ošklivá hlava, taková hlava je ohyzdná. Takoví nejste. [Šmik.] Vážně. Kdybyste se jen poddali Slovu... Vážně... Dobře řeknu to, tohle není odsuzující, je to pro všechny. Dívám se nahoru, aby si někdo nemyslel, že mluvím o něm. Pokud byste se upřímně zamkli někde s Božím Slovem, a upřímně volali ze srdce víry: "Chci Tě opravdu znát a v poznání Tebe chci poznat, kým jsem se stal..." - tak si nebudete moct pomoci žít jinak, než podle pravdy. Sám Bůh přijde a obnoví vaši mysl skrze pravdu.

Jan 7:17 Pokud někdo bude chtít činit Jeho vůli, pokud chce činit Jeho vůli, tak bude znát pravdu ohledně učení, zda je z Boha, nebo z člověka. Lidé čistého srdce uvidí Boha. Nečtu svoji Bibli, abych měl pravdu a nečtu svoji Bibli kvůli vám. Čtu svoji Bibli, abych Ho znal. Rozumíte? A Duch Svatý mně Ho odhalí, protože jsem hladový, hledám a jistě naleznu. Víte, co mi Ježíš řekl, když jsem měl poprvé kázat? Byl jsem 6 měsíců spasený a byl jsem požádán, abych kázal. A byl jsem trochu nervózní. A Pán mi řekl, abych něco mluvil, a já si říkám: "To nemůžu, to nezní fér..." Bůh je přesvědčivý. Řekl: "Chci abys na úvod řekl, že lidé mohou mít tolik Boha, kolik chtějí a že kolik Boha vidíte v životě člověka, tak natolik mu o Boha jde." A já si říkám: "Cože?" A pomyslel jsem si: "Budu to kázat a uvidím, co to udělá s lidmi." A když jsem to kázal, tak mi Bůh dal ohledně toho porozumění a mluvil o hladu a opravdové, skutečné touze... Řeknete: "Dane, to není fér, někteří lidé jsou oklamáni, jiní zase tamto a ono..." Ano, ale hlad se pozvedne nad všechny věci a odmítne zůstat nenaplněn.

Hluboko v srdci každého z nás je volání, jinak byste zde tento víkend nebyli. Víte, že je víc, chcete víc, neustále máme usvědčení, že je víc, přiznejte si to. Neustále dostáváme záblesky, že nejsme opravdu uspokojeni, že se toho sotva dotýkáme, že musí být víc. Že se cítím jako v potoce, ale někde musí být řeka. Všichni to cítíme. Kdo nemá takový pocit? No tak. Můžete být úplný ateista a stejně máte ve svém životě takové vědomí a nutkání, ať si uvědomujete, co to je, nebo ne. Je to volání k pravdě. No tak! Takže na to buď reagujete, nebo se necháte oklamat všemi možnými věcmi. A Bůh mi říkal, že je úplně dostupný! Pastore, říkal mi, že nic nezadržuje, že se neschovává. Není to tak, že prosíte, a Bůh říká: "Ne." Proste a bude vám dáno. Za co prosíme? Za více Jeho Ducha Svatého, za porozumění, za Boží moc a přítomnost, za manifestaci Lásky. Hledáme Ducha Svatého, více Boha v našich životech. A Bůh se nebude držet zpátky. Je pouze jediná věc, která to může zastavit, to pokud k Němu nepřijdete, abyste byli proměněni do Jeho obrazu. Nemůžete k Němu přijít kvůli sobě, musíte přijít pro Jeho jméno a pro ostatní.

Já nejsem naživu pro sebe, ale pro Něj a pro vás. Proto mě nemůžete zranit. Tohle Evangelium vás v té oblasti učinilo neškodnými. - Co se týká zranění. Můžete mě jen poučit, ostřit, povzbudit. Potkávám nespočet křesťanů zraněných církví, pastory, vedoucími, bezpočet vedoucích, zraněných svými lidmi, a říkám si: "To vypadá, jako by nikdo nezemřel." Vypadá to, že stále žijeme pro sebe, jenom přijímáme Boha do svého života a činíme Ho ke svému obrazu, namísto aby nás On proměňoval ve svůj. Jak můžete být zranění? Proč? Proč nepláčete za toho, kdo vás zranil, kvůli tomu, co nevidí? Proč neprokazujeme milosrdenství? Bůh nám prokázal tolik milosrdenství... Proč my nejsme milosrdní? Co když tomu nerozumíme a jsme křesťané kvůli sobě, namísto abychom byli proměněni do Jeho obrazu?

Víte, čemu satan věří o každém z nás? Věří, že jste křesťané kvůli sobě a Boha hledáte jen pro to, co pro vás může udělat. Tomuhle satan věří, můžu vám to v Bibli ukázat. Satan řekl Bohu: "Vezmi Jobovi požehnání a bude Tě proklínat jako každý jiný." Víte, co Bohu říkal? "Lidé Tě nemilují, všichni patří mně, všichni jsou jako já, však víš, co jsem jim udělal v zahradě, stali se takoví, jako já. Sobečtí, žárliví, pyšní, pokud něco nejde podle jejich představ, vykašlou se na Tebe. Lidé Tě nemilují, byli odděleni od Lásky." - Toto je satanovo obvinění proti církvi ve dne v noci. Proto satan přináší zkoušky, problémy, soužení, protože věří, že budete jednat sobecky. Věří, že se na Boha naštvete a přijdete s teologií: "Proč Bůh udělal tohle? Proč tohle dovolil? Proč mě Bůh tímto nechá procházet?" - "Mám s Bohem problém, už se nemůžu dočkat až budu v Nebi, mám na Něj pár otázek!" A přitom je za tím zloděj, který se vytrácí jako had v trávě, a který obviňuje Boha před lidmi a lidi před Bohem. A my s neobnovenou myslí a neobnoveným srdcem na to satanovi skáčeme s lidskou moudrostí a cestou, která se zdá člověku správná, a která je protkaná naším evangeliem.

No tak, mluvím dnes k vám! Jediné, co Bůh udělal je, že dal svého nevinného Syna za naše vinné životy, takže se vsadím, že Bůh není náš problém. Vsadím se, že Bůh nenechal zemřít vaše dítě, že nezabil vašeho manžela, vsadím se, že nedovolil, aby se stala ta tragédie, že neseděl se skříženýma rukama, nepískal si a neptal se: "Ježíši, slyšel jsi někoho se modlit?" Vsadím se, že to je práce zloděje, že jsme ve válce, a vsadím se, že je čas nemilovat své životy až k smrti, abychom bojovali dobrý boj víry, zvítězili a rozdrtili hlavu nepřítele. Vsadím se, že je čas získat správnou a zdravou perspektivu, a přestat obviňovat Boha a nazývat Ho spolu s ďáblem "zlodějem". Je hodně arogantní, když ďábel říká Bohu do tváře: "Všichni lidé jsou jako já... Pokud se jim nebude dařit, tak Tě budou proklínat, protože Tě jenom potřebují, nikdo z nich Tě nemiluje, nikdo Tě opravdu nemiluje. Všichni milují sami sebe. Budou od Tebe přijímat požehnání, přízeň, ale nemilují Tě, protože ztratili Lásku." To je satanova arogance. Nedovolte, aby to byla pravda ve vašich životech.

Lidi, když mi to Bůh ukázal, tak mě to vystřízlivělo a satan mě již neovládá jako loutku, provázky jsou zpřetrhané a už ze mě nemůže dělat blázna. Ďábel ztratil moc a skončil. Nemiluji svůj život až k smrti, nejsem křesťanem pro svůj prospěch, proto se vám můžu směle podívat do očí... Kážu takto již 15 let a řeknu vám, že jsem za 15 let nebyl zraněn nebo uražen, a neustále to říkám. Pokud bych se jen vytahoval, tak bych už dávno špatně skončil. Dívám se vám do očí a říkám vám: "Miluji vás, vy nade mnou nemáte žádnou moc, já vás miluji, nemůžete mě urazit, emocionálně zneužívat..." - Zanechejme psychologii a pojďme do Evangelia! Přestaňme chodit po cestě, která se nám zdá být správná, a dovolme Evangeliu, aby proměnilo naše srdce a duši. Protože pokud je naše oko prosté, potom je celé naše tělo zaplaveno světlem. Pokud máme jasný a čistý pohled, tak budeme žít přesně jako Pán. Pokud bych Ježíše nemohl následovat, tak by mě k tomu nikdy nevybídl. My si myslíme, že následování je jen o znameních, divech a zázracích, ale je to o [Jeho] srdci, přirozenosti a charakteru. Myslíme si, že jde o moc, ale jde o Lásku. Celé to je o Lásce.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky