NOVÉ STVOŘENÍ Život, pro který jsme byli stvořeni

Jak vytisknout pdf soubory / Tisk brožury z pdf souboru

Cíl

Tisk PDF souborů z Nového Stvoření na formát A4 na šířku tak, aby po přehnutí vznikla "brožura" velikosti A5. Tj 4 strany na jeden list A4 (oboustranně), s vazbou uprostřed.

Požadavky

Adobe Reader ve verzi nejméně 10 (X, v předchozích nezkoušeno) (dříve Adobe Acrobat Reader)

Tiskárna

Nastavení tisku

  1. V menu vyberte "Soubor" > "Tisknout"
  2. Podle obrázku (níže) vyberte tiskárnu
  3. Zvolte stránky, které se mají tisknout (někdy je výhodné vynechat první a poslední stranu - obal, aby se ušetřil 1 list - při změně rozsahu stránek se příslušně mění hodnoty v polích "Listy od")
  4. V oblasti "Velikost a zpracování stránek" zvolte typ "Brožura"
  5. Podmnožina brožury - zde vyberte, zda tisknou obě strany najednou - pokud nemáte oboustrannou tiskárnu, nebo chcete tisknout více kopií bez "Kompletování", může být vhodnější nejprve vytisknout "Pouze přední stranu" a poté vytištěné papíry vrátit do tiskárny a vytiknout na druhou stranu "Pouze zdaní stranu".
  6. Pozor - pokud nemáte oboustrannou tiskárnu a zvolíte oboustranný tisk, musíte tisknout po jednom a vracet papír do tiskárny pro tisk druhé strany. (Papír případně otočte podle požadavků pro vaši tiskárnu)
  7. Vytiskněte
  8. Vytištěné listy případně seřaďte a přehněte tak, aby z A4 formátu byl A5 a brožuru máte hotovou.
  9. Svázání je na vás. Tipy: sešívačka, nit, případně nic, ...

Obrázek nastavení tisku brožury

Výsledek tisku brožury

Máte problém s tiskem?

Využijte kontakt.