NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Slovo od Pána - červen 2020

Slovo od Pána - červen 2020 - české titulky

Dan Mohler mluví o slovu a dává slovo, které dostal od Pána ve své domovské církvi (Harvest Chapel) v červnu (júnu) 2020. (anglicky, české titulky)

Tip: Text ke čtení najdete níže ;-) Ale stejně doporučuji si pustit i video ;-)

Text - Slovo od Pána - červen 2020

Byl jsem ve své domácí církvi, chválili jsme a bylo to důvěrné. Zpívali jsme, jaký je úžasný, a najednou mi přicházelo slovo. a říkám si: "Ajaj". Protože cestuji a moc tam nebývám, tak když se vrátím, mají mě rádi a pastor hned: "Chceš něco sdílet, říct? Chceš něco vést?" A já: "Ne, nechej se vést, já si tu sednu a budu si to užívat." Takže si říkám "Ajaj" protože tomuhle neuteču. Vnímal jsem Pána, vnímal jsem to slovo. Nevím, kdy jsem naposled sdílel slovo s takovým chvěním. Stěží jsem došel zpět na své místo, celé moje tělo se třáslo. Ale bylo to slovo od Pána, aby lidé byli opatrní. A vnímal jsem... Vnímal jsem ve svém srdci, že to je pro celý svět. Přestože jsme byli v místnosti, kde se setkává Harvest Chapel, nevnímal jsem, že by to bylo jen pro nás. Vnímal jsem, že to je pro celou církevní komunitu.

Pán říká: "Nikdo ani nic se mi nemůže rovnat." Hlídejte si, abyste v tomto období měli upřené oči na Mně. V období nejistoty, otázek a co ještě bude, podvržených a nepravdivých zpráv, nezapomeňte, že vašimi nepřáteli nejsou nikdy lidé. Vaši nepřátelé nejsou lidé. Vaším nepřítelem je klam, vaším nepřítelem je nevíra. Nezapomeňte, že ve světě falešných zpráv, je tu Dobrá zpráva. V atmosféře nevěry je tu Ten, který je věrný. Nic se mi nemůže rovnat říká Pán a v ten den uvidíte že já jediný jsem pravda, že jsem věrný a že moje zaslíbení jsou spolehlivé.

Hlídejte si, abyste hleděli na Mně. Nedávejte se, nedovolte svému srdci, aby se vzdálilo, říká Pán. Neuvízněte ve věcech, které jsou dočasné a pomíjejí. Mějte to za čest, že můžete žít v době, jako je tato. Není to snad zapsáno? Není tohle jen počátek věcí? Teprve to začíná, ale vy povstáváte ve Mně, říká Pán. Nedejte se oklamat. Nezaměřujte se na špatné věci. Uvědomte si, proč je ve vás Můj duch. Uvědomte si, proč jsem vám dal své Slovo. Ne[vy]dejte se něčemu jinému, říká Pán.

Zůstaňte u mých nohou. Zůstávejte v mé přítomnosti. Zůstaňte v Mé moudrosti a nenásledujte nikoho jiného. Protože nyní je čas, aby moji lidé byli tím, za co jsem zaplatil, aby byli tím, za co jsem je pomazal. Lidé nejsou vaši nepřátelé! Váš nepřítel je klam. Nespouštějte své oči ze Mě. Choďte ve světle, jako Já jsem ve světle. Nikdo ani nic se mi nevyrovná, říká Pán.

Podobné stránky