NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Z rozhovoru v COVID-19 čase

Z rozhovoru v COVID-19 čase - české titulky

Krátké úryvky z videa z rozhovoru s Danem Mohlerem, který se pro zákaz shromažďování kvůli šíření koronaviru konal namísto běžného shromáždění. Dan na začátku a v závěru mluví k lidem, jinak odpovídá na různé otázky (které se netýkají přímo COVID-19 a z videa jsou vystřiženy). V části odpovědi na to "Jak napomínat lidi" mluví důležitosti motivu ve všem, co děláme. Celý rozhovor najdete v Anglické části NS. (Duben 2020, Outreach Church, Greenville, SC) (anglicky, české titulky)

Slovo, které Dan Mohler dostal od Pána v červnu / júnu 2020, najdete zde.

Text - Z rozhovoru v COVID-19 čase

Zdravím vás, každého, kdo se dívá. Promiňte, že to je pouze takto. Je to takové, jaké to právě je. A co se toho týká, nebojte se, máme úžasnou smlouvu. Ale rozumějme, co se děje. Lidé jsou nakaženi, lidé umírají, Nepřestávejte se za ně modlit a věřit. Nezlehčujme to. Potřebujeme se tímto prodrat a projít tím, amen? Projít v Duchu a v tom, že budeme věřit Bohu. A k tomu máme Smlouvu a proto Ježíš prolil svoji krev. Takže to, že teď nemůžeme mít normální společenství, není zásadní problém. I když teď procházíme těmito změnami, tak Ježíš je Pán a žije v nás. Nezapomínejte, že jde o to mít vztah s Pánem a choďme ve světle, jako On je ve světle. Ok, takže se asi pustíme do otázek, jen jsem vás chtěl pozdravit.

Uzavřel bych to tímto. Vím, že už je dost hodin. První dvě věci, které mě Duch Svatý naučil... Vybavuji si to a je to pro mě intimní. První věci, které mě vůbec naučil. V den, kdy jsem se znovu narodil, jsem přišel domů, našel jsem a otevřel svoji Bibli, a ON mi ukázal, že pokud nebudu mít lásku, tak nemám nic. A ve mně se objevil hlad stát se láskou, chodit v lásce, prožívat co to je... ne to, že jsem milován, ne být milovaný tebou, nebo někým, i když to je super, ale milovat. - To jsem chtěl.

A druhá věc, kterou mě naučil, to bylo asi po třech týdnech. Řekl mi: "Nikdy se nedostaneš přes svůj motiv. A tvůj motiv bude nakonec vše určovat. A nebude to o tom, co jsi dokázal a čeho jsi dosáhl, ale proč jsi dělal, co jsi dělal." Opravdu jsme to dělali pro Jeho veliké jméno? Opravdu jsme to dělali pro dobro druhých? Opravdu jsme byli ve službě pro Něho a dobro druhých? Pokud to je pravda, jak se nás může ve službě něco dotknout? Proč lidé odchází z církve, protože si jich tam nevážili? Protože to nedělali ze správného důvodu a jejich motiv je na konci dostane. A jsem přesvědčen, že to jediné, co obstojí, budou věci, které byly opravdu učiněny v Jeho jménu. Ne "Ve jménu Ježíš...", ale ve jménu Ježíše. Ostatní shoří. Jediné, co zůstane, budou věci opravdu učiněné pro Něj.

Bůh vám žehnej, miluji vás, doufám, že vám to pomohlo. Zůstaňte v celém tomto období ve víře, přejde to. Nepřestaňte se modlit. Modlete se za rodiny, které to zasahuje, modlete se za vládu, nestěžujte si na politiky. Modlete se za ně. Bible říká, abychom se za ně modlili, aby měli moudrost a porozumění. Nestěžujte si, nepomlouvejte. Držte svoje srdce čisté a choďme v lásce. Amen? A doufám, že vás někdy zase uvidím.

Podobné stránky