NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - SWAT - Opravdový duchovní boj - část 1 (s1d5)

Curry Blake - SWAT - Opravdový duchovní boj - část 1 (s1d5)

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Co je opravdový duchovní boj? V pojetí duchovního boje se hodně lišíme od běžného učení na toto téma.

1) Opravdový duchovní boj je životní styl každodenní připravenosti. Váš život je zbraň a když žijete správně, tak vás to připravuje a pomáhá vám být připraveni na všechno, co přijde. A skutečnost, že žijete správně, že každý den žijete správně - tak tím získáváte sílu a jste silnější a je pro vás snazší žít správně. Váš život je také zbraní v oblasti duchovního boje a to čemu věříte ovlivňuje věci kolem vás.

2) Je to životní styl každodenní přípravy a trénování. To znamená, že když skončíme tento seminář, tak neřeknete: "No dobře, toto již znám, co dál?" Jinými slovy musíte vzít ty věci, které jsou zde vyučovány a začít je dělat. To myšlení pochází z toho, že v církvi něco dělá pouze 10-20% lidí. Obvykle 80-90% si chtějí pouze něco vyslechnout, nechat se povzbudit, získat něco nového do svého slovníku, nechat si prorokovat a odejít s pocitem, že jednou něco budou, namísto, aby žili Život každý den. To je boj.

3) Je to životní styl disciplíny, která se vám stane vlastní, přirozená a bude to prostě způsob, jakým žijete. Jedna z největších věcí, kterou jsem v křesťanském životě zaznamenal je, že církev se prakticky neliší od světa. Lidé v církvi žijí stejně, chovají se stejně, mluví stejně a jediný rozdíl je, když jsou v církvi a i tehdy co říkají - obzvláště v dnešní době je to celé o motivaci k tomu být úspěšný. Dostalo se to až tak daleko, že duchovnost lidí se posuzuje podle velikosti bankovního konta, podle toho, v čem lidé jezdí, nebo kde žijí, namísto toho, co produkují a jaké je jejich ovoce pro Království. Téměř všechen takzvaný křesťanský život je dnes posuzován podle toho, co lidem křesťanský život přináší, na rozdíl od toho, jaké ovoce nese jejich život pro Království. Voják může být součástí Království, ale voják není Království. A Království zde není pro to, aby se měl voják dobře. Voják je zde proto, aby se Království mohlo rozšiřovat a pokračovat ve své vládě. Kvůli tomu jste zde, proto jste zde na Zemi. Pokud zde nejste, abyste šířili Království, tak k čemu by vás zde Bůh nechával poté, co uvěříte? - Prostě by si vás mohl vzít k sobě. "No ale já jsem zde, abych svědčil." - No to znamená šířit Království.

Já věřím že máme být svědkové, ale zároveň Bible neříká, že bychom měli svědčit ve smyslu "chodit od dveří ke dveřím" a říkat "Ahoj, tomuhle potřebuješ věřit.." Bible říká, že máte jít do celého světa a činit učedníky. Ne jít do celého světa a dělat s lidmi rozhodnutí "pro Pána". Říká, že máte jít do celého světa a činit učedníky. To znamená, že máte jít do celého světa a trénovat lidi. Pokud někoho přivedete ke znovuzrození, tak je vaše zodpovědnost, abyste ho vyučili a trénovali. Úplně stejně jako jste zodpovědní za trénování vašich dětí. Přivedli jste je na svět, musíte je vychovat. Tak to má být. Ale v církvi to děláme tak, že jdeme ven a pokud... Víte že pouze jeden z 10ti křesťanů někdy někoho přivede ke znovuzrození? To říká statistika. Většina křesťanů věří, že veškerá evangelizace a spasení se má dít při výzvě v církvi. Což je divné, protože v první církvi se nic takového nedělo. Tohle začalo až ke sklonku devatenáctého století a my si to tak představujeme. "Musím dostat svého kamaráda do církve a doufám že pastor bude kázat evangelizační kázání..." - Ne vy je máte vést ke znovuzrození, postarat se o ně, udělat z nich učedníky a pak je vzít s sebou do církve.

Celá myšlenka jak dnes církev funguje je špatná. Řeknete: "Jak to můžeš říct?" Protože je to pravda. Musíte si uvědomit, že pokud by církev byla jaká má být, tak by svět byl jiný. Není to tak? Na prvním místě, pokud by církev byla jaká má být, tak by byla jiná. Ale církev povětšinou vypadá jako svět. Přicházíme si pro své každotýdenní očkování, abychom to nějak přes týden zvládli, namísto abychom se budovali v Tělo. V Novém zákoně se říká "Když přišla církev do nějakého města, nebo se v církvi něco stalo, tak v tom městě na všechny padla veliká bázeň kvůli tomu, co Bůh dělal v církvi." A my zde v církvi máme povětšinou velký strach z toho, co se děje ve vládě a jinde. Všechno se to týká... Všechno co potřebujete je prostě zemřít. A je to. Jakmile zemřete, tak to všechno přestane. Už se nebojíte, co o vás někdo pomyslí, co o vás řeknou, co vám udělají. ||

Tento život disciplíny zahrnuje duchovní disciplínu, což zahrnuje modlitbu a půst pro zbudování disciplíny.

4) Duchovní boj je všechno co děláte. Úplně všechno. Nic není nevýznamné nebo neutrální. Jste neustále pod dohledem jak přátelských tak nepřátelských sil. A jakmile se tak naučíte žít, tak... Církev takhle žila, ale pak se někde vytratilo to, že jsme poutníci v cizí zemi, že jsme zde cizinci a toto není náš domov. Toto není místo, kde žijeme, jsme z Nebe. Jsme narozeni z nebe, tam směřujeme, tam je náš domov. Jsme občané Nebe a zde máme být poutníci. A pokud jsme poutníci, jak nám zde může jít o shromažďování a budování nějakých věcí, které by měli trvat? Hitler nazval třetí říši říší, která bude trvat 1000 let a trvala 12 let. Tohle nám může pomoci uvidět, jak je vše pomíjivé. A my přitom trváme na věcech jako "Tento dům musí vypadat takto... Máme velkou církev a postavíme ještě větší a lepší..." - Koho to zajímá? Ježíš nezemřel za cihly. Ježíš nezemřel za lepší budovu, za osvětlení. Díky Bohu, že máme pěkná místa, kde se můžeme setkávat, nejsem proti tomu, ale když pak přijde někdo opilý a pozvrací vám koberec, tak je chcete vyhodit, protože vám zničil nový koberec... Něco vám řeknu. Ta budova, ve které se scházíte, to není církev. Vy jste církev.

"Vidíš to auto, kterým mě Bůh požehnal?" - No tak svez tamhle toho špinavého chudáka. - "Ale já ho nemůžu pustit do svého nového auta, podívej se jak je špinavý. Zničí mi potahy..." - Myslel jsem, že jsi říkal, že to auto je požehnáním od Pána? Vidíte? Je v tom rozdvojenost. Musíme se vrátit k tomu, že si uvědomíme, že jsme zde poutníci, vojáci, kteří snášejí těžkosti. Jaké těžkosti snáší většina křesťanů? Možná že musí poslouchat nudná kázání? Vím, že to někdy musí být opravdu těžké vydržet. :D

5) Buď připravujete boj, trénujete, bojujete nebo analyzujete boj. To je jedna z věcí, které obdivuji na Izraeli. Oni žijí ve stavu neustálé války od svého vzniku. Další věc - možná jsem staromódní ale líbí se mi, že když je jejich dětem 18 let, tak mají 2 roky vojenský výcvik. Nemyslím si, že by Američanům ublížilo, kdyby to zde bylo také tak. Myslím, že by to mělo být povinné. Protože jakmile tímto projde jedna generace, tak ta následující generace bude úplně jiná. Protože budou mít disciplínu, budou rozumět tomu, co je potřeba a myslet jinak a Amerika by se opět změnila.

6) Pokud neděláte jednu z těch věcí, pak nejste duchovní bojovníci. Jednoduché. Takže kdo je duchovní bojovník? Duchovní bojovník je křesťan, který se rozhodl následovat Krista ve všech věcech. Duchovní bojovník je ten, který splňuje požadavky učedníka. Porozumějte tomuto - vy si nemůžete vybírat, co budete dělat a co nebudete dělat. Děláte vše co vám je řečeno a to znamená všechno, co je v Knize [v Bibli]. Je to tak? Když řeknete svým dětem: "Běžte si uklidit pokojíček." a oni namítnou: "Můžu místo toho udělat něco jiného?" Nebo jim řeknete: "Posekej trávník." A oni zkouší: "Můžu si místo toho uklidit pokojíček?" Ne, posekej trávu a ukliď si pokojíček. :D Vy si nemůžete vybírat to nebo to. Pokud svým dětem nedovolíte, aby si dělali co chtějí, jak si můžeme myslet, že když Bible jasně říká, jak vypadá učedník a co mají věřící dělat - jak si můžeme myslet, že to můžeme vynechat a přitom si stále říkat učedníci? Jak můžeme ignorovat vše, co je tam napsáno, a rozhodnout se "No já budu přímluvce... Nebudu vkládat ruce na nemocné, to není moje služba... Nebudu vymítat démony, protože to prostě není moje služba, já jsem povolán být přímluvce." Ne, na prvním místě musíte být učedníci. A pokud nejste učedníci, pak nejste nic z toho, co dál říkáte že jste. Proč? Protože nemáte disciplínu, abyste byli schopní ty další věci dělat, protože nejste učedníci. První kázání, když jsme začali církev v Dallasu bylo "Jsi učedník?" Protože jsem chtěl od začátku udat směr a říct lidem: "Toto nebude místo, kam si mě přijdete poslechnout, vy vyrostete a budete jako Ježíš, jinak to zde nevydržíte. Ne že bychom vás vyháněli, ale nebudete chtít zůstat."

Takže si musíte uvědomit - je napsané: "Věřící budou vkládat ruce na nemocné, vyhánět démony, pokud vypijí něco jedovatého, tak jim to neublíží, budou mluvit jinými jazyky..." a další věcí, klidně si to sepište. Pokud chcete být přímluvce, pokud cítíte, že vás Bůh povolal k přímluvě, nebo chcete být apoštol, prorok nebo cokoliv, tak si prvně musíte napsat věci z Marka 16 a potom si za to můžete připsat, co věříte, že vás Bůh povolal být a musíte to dělat všechno. Rozumíte? Nedá se to přeskočit. Každý musí projít základním výcvikem. Je jedno na jakou pozici v armádě míříte, zda voják či důstojník, stejně musíte projít základním výcvikem. Proč? Protože jak mariňáci říkají - každý mariňák je střelec. Každý musí projít základním výcvikem. Každý musí být učedník, každý musí dělat základní věci. Proč? Protože uzdravování nemocných, vymítání démonů, kříšení mrtvých a to všechno - uvědomujete si, že nic z toho není pro vás osobně? Nic z toho není pro váš prospěch. Proč? Protože co vás to naučí? Že zde nežijete pro sebe, že žijete pro druhé. Že máte zemřít sobě a žít pro Ježíše. Jak žijete pro Ježíše? Tak že Ho milujete. Jak Ho milujete? Ježíš říká: "Jak můžete říkat, že mě milujete a přitom neděláte co jsem vám řekl?" - Vidíte, jak je to jednoduché? Je to tak jednoduché. Proč? Protože toto je základní křesťanství. Jednoduché věci.

7) Duchovní bojovník je ten, který má charakteristiky vojáka nebo je získává. Pavel říká Timoteovi: "Snášej těžkosti jako dobrý voják" - to znamená bez reptání. My máme být svojí mentalitou vojáci. Což znamená "smýšlet střízlivě", žít správně, mít podmaněná těla, disciplinovaná těla ... - to vše je charakteristické pro vojáka.

8) Duchovní bojovník je ten, který se rozhodl, že životy ostatních stojí za to, aby za ně položil svůj život. Tohle si musíte ujasnit. Tohle není něco, že se jednou rozhodnete jako "Já jsem byl zachráněn a to stačí." Ne, každý den činíte rozhodnutí pokračovat v cestě s Ježíšem. Každý den se musíte rozhodnout "Ano, stále jsem s Ním." Protože i v Bibli když Ježíš mluví o pití Jeho krve a jedení Jeho těla - tak je tam napsané, že od toho dne s Ním mnoho Jeho učedníků přestalo chodit. Proč? Protože se odvrátili. Proč? Protože jim mluvil tvrdou řeč. A jednou se dokonce ptá i svých učedníků: "Chcete také odejít?" Ale Petr měl alespoň tolik duchaplnosti, že říká: "Kam bychom šli? Ty máš slova věčného života. Pokud tě opustíme, opustíme život." Mám pro vás novinu - Ježíš stále jde a každý den se ptá a každý den musíte učinit rozhodnutí "neustále chodit s Ním". Problém je, že spousta lidí přestala následovat Ježíše, ale nepřestali být nábožní. A oni zůstávají v systému, dělají všechno možné. Ale když Ježíš řekl já jdu tudy a "církev" řekla my jdeme tamtudy, tak tito lidé šli s "církví" namísto, aby šli s Ježíšem.

9) Duchovní bojovník je ten, kdo "na mě v Kristu" neklade žádná omezení. Jinými slovy kdo dělá co je nutné a ne jen to, co mohou. Duchovní bojovník není "křesťan", který četl pár knih a začal se strategicky modlit, nebo ten, kdo prorocky tančí v církvi, nebo mává vlajkami, zatímco se zřídkakdy dotkne životů lidí mimo církev. Slyšeli jste to? Nejsem proti vlajkám, proti prorockému tanci, proti ničemu. Jediné proti čemu jsem je, pokud to je to jediné, co děláte. Pokud to děláte a cestou ke svému autu neposloužíte člověku, který potřebuje pomoc, tak jste náboženští a ne křesťané. V tom je rozdíl. Jsme zde, abychom změnili svět, ne abysme dělali shromáždění. Chápete?

Kolik z vás má internet? Ok. vyzývám vás, pokud budete mít třeba ještě dnes čas, podívejte se na mé stránky, tam je 7 položek a jedna z nich je nazvána "12 pravidel pro služebníky". Sestavil je John Wesley a bylo to 12 pravidel pro jeho služebníky. Víte, co tam měl? Důvod pro těchto 12 pravidel byl 1) Aby způsobili žárlivost služebníků, kteří nedělají svoji práci. Už rozumíte, proč nebyl za svého života úplně oblíben? A v těchto pravidlech říká, že váš úkol není jít pouze k těm, kteří vás chtějí, ale k těm, kteří vás chtějí nejvíc. Proč? Protože to jsou ti, kteří budou něco dělat. A říká, že lidem nemáte kázat jen několikrát, nebo mít nějaký počet shromáždění, ale že vaším úkolem je zachránit ty, kteří to potřebují.

My jsme se v našem myšlení a učení nějak vrátili k židovskému systému chrámového uctívání. Máme nejvyššího kněze, který se nazývá pastor, máme různé aspekty chrámu - oddíl pro pohany, svatyni svatých - to je kancelář kazatele :D a všechno možné. A říkám vám, že tohle Bůh nechce. Pokud by se mi jen vás povedlo dostat od toho myšlení k myšlení vojáka, abyste přemýšleli vojensky, tak to má vypadat jako vojenská základna. Do budoucna bych rád viděl - zakládáme všude církve a rád bych, kdybychom byli známí pro mentalitu, že jsme jako vojenské základny, kde jsou lidé trénováni v týmech pro práci. Léta jsem říkal lidem: "Pokud mě Bůh někdy nechá dělat pastora" - a kolem toho se vedly diskuze. Moje žena namítla "Jak můžeš být pastor, když nejsi pastor." A já jsem odpověděl "Nejsem pastor podle toho, jak si pastory představujeme. Já jsem apoštolský pastor a učím správně podle Bible a nejsem zde jen abych někoho poplácával, podával si ruce. Jsem zde, abych ty lidi pozvedl, tvaroval je do obrazu Ježíše, trénoval je a vyslal. A pokud to bude potřeba, tak je i nakopl, pokud to k vyslání budou potřebovat." To je můj úkol.

Řekl jsem "Pokud budu někdy dělat pastora, tak jedině pokud budu mít ve vedoucím týmu lidi ze všech ras." Protože pokud mám zasáhnout všechny rasy, pak potřebuji nejlépe lidi ze všech typů ras, kteří tam mohou jít. K čemu mít bariéru, kterou nepotřebujete? Upřímně, pokud bych chtěl poslat do Afghánistánu vojáka v utajení, tak nepošlu někoho, kdo vypadá jako typický Ir. :D Proč? Protože nepotřebujete více bariér než již máte. |~ Aktuálně máme ve vedoucím týmu lidi různých ras. | Já mohu dostat evangelium k Indům tak, že se dotknu rodiny Indů v Dallasu a Indové v Indii se o tom dozví, protože jsou propojení a rodiny jsou si velmi blízké a jsou neustále ve spojení s domovem. Takže mohu zasáhnout svět tím, že se dotknu lidí kolem sebe. A to děláme.

Nejsme velká církev, ale máme týmy a skupiny. Máme lidi prorocky obdarované jiné orientované na evangelizaci - a já proti tomu nejsem. Máme lidi, kteří jsou více zaměření na uzdravení a podobně. Neříkám, že nemůžete mít jednu hlavní věc/oblast, ale říkám, že musíte být schopní dělat vše. Máme týmy evangelizační, uzdravovací, prorocké, ale oni se neshromažďují pouze spolu, protože evangelizační tým se zajímá hlavně o záchranu ztracených a nebyla by v tom rovnováha. Takže všechny ty lidi rozdělíme do týmů a když pak jdou ven, tak je tam někdo, kdo se víc věnuje proroctví, jiný zase víc uzdravení a někdo víc evangelizačně zaměřený, takže se můžou dotknout kohokoliv potkají. Jsou to jako jednotky speciálních sil. Všichni ví, co je jejich specializace, ale každý může dělat všechno. Naše Life Teamy (Týmy života) jsou jako vojenské čety. V každém je 12 lidí a ti tvoří tři týmy. Na Weslym se mi líbí organizace. On to nazýval "Organizování pro bití ďábla." A já si říkám "To bylo dobré." Ale pak se církev stala takzvaně "naplněná duchem" a veškerá organizace šla stranou. Nyní musíme "být volní, abychom mohli následovat Ježíše..." - a nic se neudělá.

Včera jsem říkal, že bych s sebou měl radši lidi, kteří nejsou "plní ducha", protože vezmu necharismatického člověka a uvedu ho do Boží moci - to není problém. Ale charismatici nechtějí nic dělat, chtějí pouze "plynout s duchem"... A to není plynutí s Duchem nebo alespoň ne s tím Božím. Duch divnosti a nicnedělání. :D

10) Duchovní bojovník není někdo, kdo se zajímá o duchovní boj. - Ve smyslu čte o tom knihy a podobně. řeknu vám - pokud si vezmete 10 knih, budete mít 10 různých názorů a většinou skončíte zmatení. Opravdový duchovní bojovník už zjišťuje nebo praktikuje duchovní disciplíny, které vedou k vítězství. Proč? Protože po tom jdou a Bůh jim ukazuje věci jak jdou. Opravdový duchovní bojovník je ten, který vidí stejně zranění, bolest a problémy křesťanů i hříšníků, zápasí za ně a účelně hledá řešení na ty problémy v Bibli a aplikuje je. Záměrně jsem tam dal, že hledají řešení v Bibli a ne v psychologii a ne v každém větru doktríny, který se objeví. Jako "Viděl jsem lidi udělat tohle a způsobilo to uzdravení..." No a co? Můžete udělat voodoo a může to přinést uzdravení. To že něco uděláte a někdo je uzdraven ještě neznamená, že to je z Boha. Bůh má určený způsob, jak uzdravovat nemocné a to je vkládat ruce a věřit v Jeho jméno. To je způsob, který zajistil Ježíš. Používají se třeba modlitební šátky a další jiné metody, ale všechny jsou v Bibli a všechny vychází z Ježíšovy Krve, Jeho jména a víry v Jeho jméno. Ne psychologie. Ježíš nikdy nedával ďáblu poradenství, aby vyšel. Nikdy nemocnému nedával poradenství, aby byl uzdraven. On je vysvobozoval. Nemixujte uzdravení s učednictvím. Uzdravte je a potom je učte. Nezkoušejte je učit do uzdravení.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky