NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Život, který je ve vás

Curry Blake - Život, který je ve vás

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Dnes chci sdílet "Ježíš je vinný kmen a my jsme Jeho ratolesti, Jeho život proudí skrze nás, proudí z Něj do nás a z nás do zbytku světa". Pokud někdy opravdu dostanete zjevení tohoto, tak je to úžasné, protože díky tomu se vše otevře. Myslím, že jedno z největších zjevení, které jsem měl - četl jsem kázání od John G. Lake a nebylo to ani tak to kázání, jako jeho název. Ten mě postrčil. Název byl "Nezkoušejte, ale věřte" a v tom jsem uviděl, že téměř všichni křesťané neustále zkouší, neustále se dívají někam jinam - jak se říká "tráva je zelenější na druhé straně plotu", tak si neustále myslíme, že duchovní zkušenosti někoho jiného jsou lepší než naše vlastní. Neustále si myslíme, že oni jsou duchovnější, než jsme my a že to bude lepší tam kdesi někde jinde, ale musíme si uvědomit - můžete procházet problémy a nesnázemi a zjevně bez nesnází je to lepší, ale může to být dobré i uprostřed nesnází. Ne že by obtíže byli dobré, ale že Jeho přítomnost je s vámi uprostřed toho všeho.

Kolik z vás by raději šlo po břehu jezera a dívali byste se na bouři, která je na jezeře, a nebyli byste v té bouři a kolik z vás by radši bylo na lodi s Ježíšem uprostřed té bouře? Já bych raději byl s Ježíšem na lodi uprostřed té bouře, než být na pláži, kde se nic neděje, všechno je pěkné a jen vidět, co se děje v dálce, protože v tom jste alespoň s Ním. Jedna z věcí, kterou jsem uviděl - mluvil jsem se svojí dcerou, když jsme dnes jezdili mezi setkáními a je to vtipné, protože takový jsem, jak jste mě viděli tento týden. A takový jsem vždy chtěl být - mám pokoj a prostě Bůh je se mnou a já jsem s Ním. V minulosti jsem o tom přemýšlel - možná, když jsem zde byl naposled, tak to bylo podobné jako když [apoštol] Pavel - ne že bych se s ním srovnával, i když svým způsobem.. Doufám že rozumíte, co tím myslím. Pavel jednou řekl - když přijdu tak tyhle lidi, kteří říkají různé věci a dělají potíže - poznáme, kdo má moc. A říká, pokud mě přinutíte, tak přijdu s bičem, ale byl bych radši, kdybyste činili pokání, abych mohl přijít jako přítel.

Možná to nejsem já, kdo se změnil :D Možná jsem si nemusel brát bič :P - Takovýhle jsme. Je to prostě o obecenství. Vtipné je, že jak cestuji, tak jsem si všiml, že čím více se sdílíme s lidmi, tím více jsou "Novo-smluvní" a tím méně musím přinášet nápravu. Takže se více sdílíme, ale čím méně "Novo-smluvní", tím více nápravy je potřeba a náprava není nikdy příjemná, proto to je náprava. Ale celé toto směřuje pouze k chození s Bohem. Mnoho lidí očekává "Curry Blake, to bude kázání o uzdravení/uzdravovací shromáždění". Curry Blake je připodobňován(conform)do obrazu Krista a čím více jsem připodobněn do obrazu Krista, tak tím méně kážu o událostech, které obklopují Krista a více kážu o životě Kristově, který proudí, a čím více kážeme o životě Kristově, který proudí z vás, tím méně kážeme doktrín/učení. Rozumějte, co tím myslím. Všechno kázání je do určité míry učení/doktrína a to buď špatné nebo dobré, ale čím méně musíme mluvit o konkrétních věcech - například, jak jsem již říkal Ježíš nikdy nevyučoval uzdravení, on učil jednotu s Otcem, učil o Otcově srdci k lidem a říkal náboženským lidem "Vy to nechápete".

Když čtete Matouše 4,5,6, tak tam neustále čtete "Slyšeli jste že ... pokud budete dělat toto, tak je to je správné, je to zákon, ale Já vám říkám ..." - vše co se jim snažil říct je, že je lepší cesta, že zákon to není. Nestačí pouze znát učení/doktrínu. Každý v této místnosti pravděpodobně slyšel vyučování o Božském uzdravení - Bůh chce, abyste byli zdraví, uzdravení je i pro dnešní dobu, uzdravení je součástí výkupné obětí Pána Ježíše, bylo zajištěno Ježíšovými ranami. Každý to slyšel, ale stejně jsou lidé, kteří jsou nemocní. Takže učení neuzdravuje. Křesťanství není nějaké tajné společenství - kde se naučíte tajemství a jste uvedeni do tajného učení, kdy jste jako zednář nebo něco takového, kdy se tam dostanete a děláte přísahy a postupujete dál a dál a když se dostanete dostatečně daleko, tak se dostanete ke skutečným tajemstvím. :D Ne, tak to není.

Pokud něco, tak se v křesťanství nedostanete hluboko, ale naopak se to stává snadnějším, světlejším a méně detailním a vaše cesta ke Kristu je čím dál víc méně o pravidlech a nařízeních a víc a víc prostě žitím a je to čím dál lepší, protože si nemusíte pamatovat všechny ty pravidla. Pak je žijete, ale nemusíte se snažit je žít, prostě to plyne z vás a ten život, který je v Kristu prostě plyne z vás a pokud plyne z vás, měl by také proudit ve vás. A pokud proudí ve vás, pak byste měli být zdraví, měl by proudit do vašeho života, do vašeho těla a neměla by to být těžká věc. Neměli bychom zkoušet žít křesťanský život. Pokud jste ještě nezačali žít křesťanský život, pak jste možná ještě nedostali to nové srdce. || Křesťanství by nemělo být těžké, zákon byl těžký, cesta přestupníka je těžká. Ježíšovo jho je lehké. Amen? A pokud je křesťanství pro vás těžké, pak jste pod špatným jhem. Neříkám vzdejte se a ať se stane co chce, žijte si jak chcete. Ne tohle to také není.

Jak jsme říkali včera - "Pokud chcete vědět, co je v lidských srdcích, odstraňte všechny zábrany." - Pokud odstraníte všechny zábrany, pak na tom jak lidé žijí uvidíte, co je v jejich srdcích. A to vám řekne, zda se potřebují ještě znovu narodit a nebo ne. Můžete to vidět v každé oblasti. Chci s vámi sdílet pár věcí. Bůh ví - nechal apoštola Pavla napsat dopisy různým církvím, takže znal rozdíly mezi jednotlivými sbory, ale zároveň ví, že jsme jedno tělo, bez ohledu na to v jakém sboru se setkáváme, jsme stále tělo Kristovo. Jsou některé sbory, které jsou více vyspělé, než ostatní, ale v každém sboru i tom nejvyspělejším jsou lidé, kteří nejsou až tak vyspělí. Takže máte celek/souhrn a máte jednotlivce.

Minulou noc při uzdravovacím shromáždění - nevím, co si o tom mysleli ostatní, ale pro mě, když jsem dovolil Duchu Božímu přinášet věci tak, jak jsme to udělali, tak podle mě to bylo to nejpřímější a ostré vyučování pravdy, které jsem kdy dělal. Když říkám ostré, nemyslím jen tvrdé, ale přímé a čisté. A zajímavé na tom bylo, že jsem hlavně četl pouze Písmo. Nedělal jsem moc poznámek, občas nějakou, ale jen jsem to četl a říkal znamená to, co je tam napsané - "Tohle jste".. Tam jsou věci, že pokud vaše srdce nebylo proměněno, tak to nepochopíte, ale i když kážu tak přímo, tak jako bych zapomněl, že tam byli i nespasení lidé. Koloským je napsáno věřícím, ne nespaseným, takže jsem v podstatě kázal spaseným na uzdravovacím shromáždění a nevím, kolik lidí bylo uzdraveno, ale vím, že byli lidé, kteří byli určitě spaseni a přitom jsem ani nedával výzvu, bylo to, jako by slyšeli Boha a slyšeli "toto je život, jaký máme žít", protože to bylo velmi přímočaré a nic jsme neocukrovávali. Většina náboženských lidí, když by to slyšela by řekla "to je mimo", ale Bible je "mimo".

Náš problém je, že většinou žijeme v tělesném stavu a nikdy nedosáhneme ani dospělosti Slova, abychom v tom mohli skutečně žít. Neustále si hrajeme v ohradě - jako bychom měli obrovskou ohradu a nikdy bychom nenašli ani zdi, protože si neustále hrajeme uprostřed. Nikdy nezjistíme, jaké jsou limity. Ale limity jsou Písmo a zde se říká, jak to žít. Možná nerozumíte ničemu co říkám, nevím :), jen vidím způsob, jakým Bůh zde v Jižní Africe jedná a co zde dělá a jak Boží Slovo odsud vychází, což mi ukazuje na velký růst v církvi v Jižní Africe, velký postup jen za půl roku. Proč? Protože normálně takto nemůžu učit. Obvykle musíme zůstat u nejmenšího společného, udržet to jednoduché a přijít s tím, že to nepochopíte, takže vám budu muset uzdravení přinést, ale vy povstáváte, dospíváte a začíná to z vás proudit, z těch kteří po tomto jdou. Určitě někteří z vás po tom nejdou, pouze přijdou do církve a pak jdou domů, ale z nějakého důvodu si Duch Boží všímá těch, kteří o to usilují, kteří po tom jdou. Takže s vámi chci rychle sdílet několik věcí.

Církevní tradice říká, že když apoštol Jan [ve stáří] kázal, tak když povstal ke kázání, tak řekl jediné "Děti milujte se navzájem". To bylo jeho kázání. A mysleli byste si, že když to budete měsíc poslouchat, tak by řekli "Jane, už jsme to pochopili, můžeme se posunout dál." A on by vstal a kázal by opět to samé - což znamená, že vám to nedošlo, protože on by to učil, dokud by to každý nežil. Prvních zhruba 300let církve byla víra silná, čistá, církev postupovala, pak se stala státním náboženstvím v Římě a padla na čumák. Ježíš byl smíchán s ostatními bohy a bylo to smutné. Často vidíme nevyučené pohanské lidi, kteří věří na duchy, duchy předků a podobné věci a lidé se na ně dívají jako na nevzdělané, nic neznají, je to jen pověrčivost. Ale je zde duchovní sféra a oni jsou ve skutečnosti moudřejší než většina vzdělaných lidí. Duchovní sféra je reálná.

Podíváme se do Matouše 5. Toto kázání je na připomenutí těchto věcí. Matouš 5,13 ... "Vy jste sůl země" - Vy, křesťané - říká to svým učedníkům - vy jste sůl země. Ale pokud sůl ztratí svou chuť.. Vy jste ta sůl. Sůl může spálit zranění, ale zároveň ho léčí. Musíte si uvědomit - někdy můžete být protivní lidem, můžete z velkých lidí udělat špatné, ale jen kažte pravdu. Milujte lidi a říkejte pravdu v lásce. Můžete mluvit bez lásky a můžete mluvit pravdu a zranit lidi, ale říkejte pravdu v lásce, říkejte co říká Boží Slovo, protože je milujete. Další.

"Jste světlo světa". Ježíš řekl, že On je světlo světa, ale zde říká, že vy jste světlo světa. Proč? Kvůli vašemu spojení s Ním. Neoddělujte, co Bůh spojil dohromady. Přestaňte se vidět jako oddělení. Je podivující, když vidíte církev - pojďme k tomu, kdy byl Ježíš ukřižován. Musíte se odtud podívat na obě strany. Většina lidí se dívá na Ježíše na kříži a snaží se jít odtud dál a to je dobré, to potřebujete udělat, ale jako křesťané musíte vidět kříž, vidět Ježíše mrtvého, pak vzkříšeného a nezapomeňte - když Ho vidíte viset na kříži, tak tam není jen On, vy jste byli ukřižováni s Ním, musíte se identifikovat s Ježíšem Kristem, musíte se identifikovat s tím, že když On byl ukřižován, vy jste byli ukřižováni. Když On byl pohřben, vy jste byli pohřbeni, když On byl vzkříšen, vy jste byli vzkříšeni a když vy jste byli vzkříšeni, byli jste vzkříšeni, abyste chodili/žili v novotě života, ne starobě života.

Bůh nezazáplatoval starý měch na víno, do kterého pak přišel žít. Dal vám nový, který se nazývá nové narození, nové stvoření a to teď jste. Nejste ti stejní, kteří jste byli. Vaše hlava vás může vést k dělání stejných [starých] věcí, myšlení stejných věcí, ke stejnému jednání, ale takoví již nejste. Proto nám říká obnovujte si svoji mysl, abyste mohli zjistit, jaká je Boží vůle. Podíváme se na to za malou chvíli do Petra. Všimněte si říká "Vy jste světlo světa" - On je světlo a pokud On je světlo, vy jste světlo, protože jste s Ním spojeni. Musíte vidět ten kříž a od kříže se díváte vpřed do epištol, abyste zjistili, co všechno Bůh dělá ve vás, skrze vás a do vašich životů, co udělal pro vás. A sledujte ten minulý čas - všechno, co čtete v epištolách bylo uděláno na kříži. Takže to již je hotové, ne že se to někdy stane, to již máte.

Mám nějaké "hračky" - mám notebook, telefon a další věci, ale čestně většinou musím jít za někým z mých dětí, aby mi řekli jak s tím zacházet, neznám všechny ty věci. Stačí mi, když s tím umím toto - A věděl jsi, že to umí také tohle? Ne to jsem nevěděl, to je dobré. - Právě jsem se dozvěděl něco nového. Takhle to je s křesťany. Spasení? - Ano, svobodný od hříchu, sláva Bohu, budeme s Ježíšem na věčnosti, skvělé. Věděli jste, že je tam mnohem více? Podívejte se - křest Duchem Svatým - Wow to jsem nevěděl, to je skvělé. Uzdravení - uzdravení také? Nejen že můžu být uzdraven, ale i zůstat zdravý? Božské uzdravení a božské zdraví? Jaké další věci tam jsou? Protože to všechno tam je, jen to musíte odemknout. To jsou epištoly. Epištoly jsou jako uživatelský návod/manuál, který vám říká, co všechno nové stvoření obsahuje. To je návod, který vám ukazuje, co je ve vás. Pokud chcete vědět, jak to žít, musíte jít na kříž a podívat se, co bylo předtím - podívat se na Ježíše, na to jak On žil mezi nespasenými lidmi, jak žil, co dělal, jak se choval a všechno v epištolách vám říká, jak žít život, který Ježíš žil před křížem. Ježíš žil ten život a pak musel být ukřižován, nemohl být ukřižován a pak žít život. Ježíš musel žít život jako příklad a pak být ukřižován a pak nám zanechal závěť, jak chce, abych žili Jeho život. Abychom to viděli, musíme se dívat na jeho život předtím. My naopak musíme být ukřižováni, abychom mohli žít s Ním.

Takže On přišel, je ukřižován, položil svůj život, pak opustí zemi a pak nám pošle zpět svého Ducha, abychom mohli zde pokračovat žít Jeho život. To je evangelium. Není to jednoduché? Problém je, že většina lidí nezná všechny věci/výhody, které s tím souvisí. Hlavní přínos/výhoda(benefit)je - v Ezechieli neustále - myslím, že to tam je 3-4x kdy říká "Vyjmu jejich kamenné srdce a dám jim masité. Dám vám nové srdce". Na jednom místě se dokonce říká nové srdce a nového ducha. Udělám z vás nového člověka. - Oni to nechápali. Musíte si uvědomit, když Ježíš jim říká "Slyšeli jste, že bylo řečeno... oko za oko, někdo někomu něco udělá, vy mu to oplatíte" - ale Já vám říkám... Co se jim snažil říct bylo, že zákon vzal nespasené lidi a snažil se z nich udělat dobré nespasené lidi. Správně? Protože nepřinesl spravedlnost, nepřinesl život. Pokud by to udělal, Ježíš by nemusel zemřít.

Je napsané, že pokud by ta první smlouva - zákon - mohla přinést spravedlnost, pak by nebylo potřeba nové smlouvy. Ale protože je zde nová smlouva, tak to znamená, že ta první smlouva to nemohla udělat, takže se musíme posunout od staré k nové. Tohle víte, ale problém zde je, že většina lidí se snaží žít "novo-smluvní" život pod zákony staré smlouvy a pak se diví, proč je to tak těžké a mnoho lidí nikdy nepřijali/nezískali to nové srdce, nového ducha, tu změnu, která činí žití křesťanského život doslova jednoduchým. Pokud se snažíte žít co je nazváno zaměněný život - život Krista pod zákonem, to je důvod, proč je to tak těžké, protože se snažíte zachovávat ty pravidla na místo "být těmi pravidly". Rozumíte? Není to o zkoušení, je to o důvěře. Dělám ty věci? Stanu se nejhorším člověkem po té, co jsem spasen, protože není zákon? - Samozřejmě že ne, protože to nové srdce, nový život ze mě udělal lepšího člověka, ale neopravil mě jen jako člověka, ale dal mi život Ježíše, úplně mě oddělil od mého starého života a učinil mě úplně novým.

Když se na to podíváte - víme, že v Římanům 12 se mluví o obnovování mysli, ale pojďme do 2. Petra 1. Jak již jsem vzpomínal dříve, po 300let to vypadalo s církví celkem dobře, potom bylo křesťanství přijato a přidáno k ostatním náboženstvím a upadlo asi na 1200let a kolem 1530 za začalo pomalu zvedat. - Martin Luther měl zjevení "Spravedlivý bude žít z víry", ne podle pravidel a nařízení, ale vírou - je zde živý kontakt a začalo se to vracet. Ale reformace nebyla dostatečná, začalo to mířit vzhůru a za léta se život začal opět dostávat do církve. V posledních 10 letech obzvláště se učení milosti dostalo do popředí. Proč? Musíme si uvědomit, že církev roste a Ef nám říká, že musí, že důvod služby je vyrůst tělo do Ježíše Krista, kdy vypadáme, mluvíme jako On.

Čestně - musíme si přiznat, že co jsme doposud dělali, ať to bylo cokoliv, tak to nefungovalo, protože jsme neprodukovali lidi, kteří by vypadali jako Ježíš. Místy máme lidi, kteří "vyženou[jako výhonek]", kteří se zdá ukazují více Ježíšova života a na místo toho, abychom řekli, že tito lidé duchovně vyrostli, tak řekneme "aha to je dar". Proč? Je snazší to přisoudit "daru", protože jakmile to přisoudíme daru, tak my nemusíme vyrůst. Pokud bychom to přisoudili tomu, že oni vyrostli, pak bychom vypadali jako špatní, že my jsme nevyrostli. Takže je mnohem snazší to svést na dar. Ale dary jsou pro vás dokud, nejste dospělí, protože když dospějete, dary už tak nepotřebujete, protože proudíte v plnosti Ducha díky tomu, že život Krista proudí skrze vás a nyní to je neustálý tok na místo jednorázového projevu [dar](burst). Protože v Ježíšově životě nevidíte dávky, tam je to konstantní.

2 Petr 1:3. Důvod proč začínám V3 je, že nemám čas to číst celé, ale celé je to dobré, takže se k tomu vraťte a studujte to. Opravdu to nevynechávám že by se mi to nelíbilo, nemám zde na to čas. Ok? Vlastně vy na to nemáte čas :P Já jsem zde na týden :0 V3 .. podle .. (mluví o tom, že milost a pokoj se vám rozhojní) .. jako Jeho božská moc nám darovala (minulý čas) všechny - některé nebo všechny? - všechny věci, co patří k životu a zbožnosti. Slyšeli jste to? Co vám to říká? Máte všechno, co potřebujete k životu a zbožnosti. Správně? A nemáte to v hlavě, ale v duchu. Duch byl znovustvořen, hlavu/mysl si obnovujete. Do hlavy/mysli se to dostane z ducha/srdce jak si budete obnovovat mysl podle Božího Slova, protože Boží Slovo a váš duch jsou v perfektní jednotě. Proč? Protože Duch a Slovo souhlasí, takže váš duch již souhlasí s Bohem, proto pokud zemřete, budete s Ním. Správně? Protože je to dokonalé a úplné. Proč? Protože tu část udělal On, vy jste se neznovustvořili. Proto co On udělal je dobré, vy jste noví pokud jste znovuzrození, pokud jste učinili Ježíše svým Pánem, pak jste nový člověk, nové stvoření. Teď váš úkol je obnovovat si mysl, aby vaše mysl byla v souladu, aby se toto mohlo projevit do světa a když se to úplně projeví a mysl bude úplně obnovena, budete vypadat jako Ježíš. Amen? Chápete to?

Říká "všechny věci" - nic vám nechybí, "všechny věci, co patří k životu a zbožnosti", takže máte všechno co se týká zbožnosti nebo života. Jen to musíte žít. Dál říká - sledujte, jak se k těm věcem dostanete - tohle je jak to žijete a jak jste to získali - "skrze poznání Toho, který nás povolal (min. čas) svou slávou a ctností" Takže je zde stránka poznání, které musíte získat, aby to ,co jste získali, se mohlo projevit, jinak On je uvězněný a bude mít jen malou možnost působit skrze vás, ale vy chcete vidět život Kristův, který jde z vás. V4 ... "čímž nám byla darována veliká a drahá zaslíbení" - slyšíte, jak mluví o těchto zaslíbeních? Mluví zde o Písmu - vidíte jak o tom mluví? Proto jsem vám říkal minulý týden - vy se musíte zamilovat do této Knihy [Bible].

Říkáte, že milujete Ježíše, ale upřímně - pokud neznáte tuto Knihu, pak nevíte, jak Ho milovat. Tahle Kniha vám to ukazuje. Můžete mít dobré pocity, můžete se Mu vydat, ale čím více znáte tuto Knihu a jste do ní zamilovaní, čtete ji, studujete ji a trávíte v ní čas, tím více Jeho život může proudit skrze vás, protože získáváte poznání o věcech, které On zajistil. Tyto vzácné zaslíbené - sledujte - ... "jsou vám dána .. zaslíbení" - proč? "abyste díky nim" - díky čemu? - díky těmto vzácným zaslíbením - ne jen nějakým zaslíbením, ale "převelikým a drahým". Proto jsem minulou noc stále zdůrazňoval - vy netušíte, jak až dobré je toto všechno, protože jste nikdy neviděli nikoho, kdo by to žil. Ale vy nejste normální, nikdy jste nebyli určeni, abyste byli normální. Jste určení, abyste se stali účastníky božské přirozenosti. Jiní na této zemi, než kdokoliv žijící zde kdy viděl. Co je tomu nejblíž, je Ježíš, když chodil zde po zemi.

Říká "abyste se díky nim stali účastníky božské přirozenosti, když jste unikli zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti". Jen pro to že to říká žádost, tak to neznamená sexuální. Nepřemýšlejte vždy o žádosti jako o sexuální. Znamená to neuspokojitelnou touhu. Říká že jste unikli zkáze ve světě - ta porušenost přišla do světa skrze žádost a to je ta porušenost, ale díky těmto zaslíbením jste tomu unikli. Sledujte V5 "Právě proto tedy vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře ctnost, ke ctnosti poznání.." - říká vám, aby vy jste tyto věci přidali k sobě. Neříká padněte na tvář před Bohem a nechte Ho to udělat. To znamená, že toto jsou věci, na kterých pracujete - ve svém životě, ne v životě někoho jiného. Nezkoušejte pracovat na životech druhých lidí, Duch Svatý zvládne svoji práci.

Říká V6-7 "...k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost..." - bylo by dobré, abyste si vyhledali všechny ty slova, abyste věděli, co znamenají, o čem mluví. V8 "Budou-li totiž tyto věci při vás a rozhojní se, způsobí, že díky poznání našeho Pána Ježíše Krista nebudete nečinní ani neplodní." V9 "Kdo však tyto věci nemá, je slepý a krátkozraký, protože zapomněl na očištění svých starých hříchů." || Musíte si uvědomit, základ nové smlouvy je, že vaše svědomí bylo očištěno od hříchu. Pokud si neustále vybavujete váš hřích, tak zapomínáte, že jste očištěni od hříchu a myslíte si, že váš hřích stále přetrvává a proto nechodíte ve spravedlnosti a nikdy nebudete ukazovat život Krista a budete jen normální člověk, normální náboženský člověk, neustále žijící nahoře a dole. Neustále reformující svůj život a nezvládající podle toho žít. Opět reformující a opět - "otočme list, tentokrát to zvládnu" - a neuvědomujete si, že se to snažíte udělat se srdcem, které pro to není dělané. Potřebujete nové srdce.

V 10 "Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně nikdy neselžete." - To je dobré zaslíbení, že? Pokud budete dělat tyto věci, pak nikdy nepadnete. - To samotné by stačilo na kázání, ale chci vás vzít ještě na jedno místo. Koloským. Důvod, proč jsem vzal 2. Petra - předtím jsem zmínil, jak obzvláště ve starých dobách - pokud byste se podívali na Mayskou, Aztéckou kulturu a téměř každá kultura měla nějaký druh oběti krve, nějaký druh krevní smlouvy. Obzvláště válečnické kmeny, které obětovali zajatce svým bohům - dělali to ze dvou důvodů. Jeden z důvodů byl, aby si udobřili své bohy, aby měli dobrou úrodu, počasí. Ale je zde ještě jedna věc, kterou dělali severoameričtí indiáni i další kmeny - když v bitvě zabili protivníka, tak se zastavili a vyřízli jim srdce a někteří to dělali i se zvířaty - obvykle první sousto bylo nabídnuto nejmladšímu válečníkovi. Díváme se na to a říkáme - to je strašné, to je tak barbarské - ale to je Pánova večeře. Rozumíte?

Oni dělali z padlé přirozenosti co je v člověku aby měli jednotu s jejich bohem. Jak jedli toto srdce, tak věřili - vím že to zní nechutně, hádám, že jste to v církvi ještě nikdy neslyšeli :P - nejedli to, protože by měli hlad, jíst srdce protivníka a nebo toho zvířete (nedělali to s každým zvířetem, jedli srdce predátorů obvykle, nebo zvířat, které měli sílu), proč? Protože věřili, že snědením toho srdce je to spojilo s tím, co zabili a s jejich bohem. To srdce bylo jako oběť jejich bohu a věřili, že snězením toho srdce se podílejí na ctnostech/vlastnostech toho zvířete/nepřítele, kterého zabili. Takže jíst srdce nějakého udatného válečníka pro ně bylo něco, protože si mysleli - teď získám jeho udatnost. To si doslova mysleli a když obětovali svým bohům, tak opravdu věřili, že se tím stávají účastníky jejich božské přirozenosti. Myslíme si - to zní šíleně. Ano způsob, jakým to dělali byl špatný, neměli nové srdce, ale Pánova večeře je toto. Proto se to nazývá společenství/přijímání.

Poslední Pánova večeře - to bylo/je společenství s Bohem, proč? protože v tom uznáváme, co se stalo při ukřižování a rozpoznáváme, že toto je Jeho krev vylitá na odpuštění hříchů. Jak to piji, tak mě to spojuje s Ním, abych se mohl účastnit na jeho ctnostech/vlastnostech. Jaké věci to jsou? Abyste to věděli, musíte znát ta vzácná zaslíbení. Každé vzácné zaslíbení v této Knize je ctnost/vlastnost. Způsob jakým jsem o tom začal mluvit - každý oddíl 1. Petr 2:24 - "Jeho ranami jsme byli uzdraveni" - tohle jsou stránky/části Božské DNA. Pokud je Ježíš Slovo učiněné tělem, pak každý verš je buňka když byl v těle. Rozumíte? A protože byl Slovo učiněné tělem, pak každý verš zde je Jeho částí, takže to je část Jeho DNA. || Pokud z DNA něco chybí, pak to je mutant do určité míry. Není divu, že církev nevypadá jako Ježíš. Máme vzácné zaslíbení, kterých jsme se nikdy nestali účastníci a vytvořili jsme zmutované tělo, které nevypadá jako Ježíš. Písmo nám říká jasně - je snad Jeho ruka ukrácena, že nemůže uzdravit? Hádejte co - pokud vám chybí uzdravení, které bylo součástí Ježíšovy výkupné oběti, pak máte zmutované tělo, jedna ruka je ukrácena, že nemůže uzdravit. Rozumíte?

Těmito vzácnými zaslíbeními jsme se stali účastníky božské přirozenosti Boha. Proto jak naše mysl je obnovena podle Slova, jak porozumíme těmto zaslíbením a jak je žijeme a Ježíš a Jeho život je opět vidět skrze tělo Kristovo. To se nám snaží říct v Koloským. Doufám že jste to již našli. Koloským 3. V podstatě navazuji na to, co jsme četli včera a i když jsem to neplánoval, jsem otevřený tomu, co chce Bůh. Nebudu to číst celé, jen pár veršů, abych se k tomu dostal.

Koloským 3 V1 Pokud jste byli vzkříšeni s Kristem - jste vzkříšeni s Kristem? Poslouchejte - pokud jste s Ním byli ukřižováni a o tom všude mluví - pokud jste byli s ukřižováni s Ním, pak jste byli s Ním i pohřbeni, pokud jste s Ním byli pohřbeni, pak jste spolu s ním i vzkříšeni. Jinými slovy - čím prošel On, tím jste prošli i vy. A krásné na tom je to, že když tím prošel On, vy již nemusíte. On to udělal pro vás. Takže teď On je ukřižovaný - vy jste ukřižováni, On je pohřbený - vy jste pohřbeni, On je vzkříšený - vy jste byli vzkříšeni. Teď je čas žít na druhé straně kříže, je čas žít tyto vzácná zaslíbení, která jsou v epištolách a Boží DNA která vám říká, kdo jste v Kristu Ježíši. - Toto je Nová smlouva. Rozumíte? Toto je žít jako nové stvoření. Nové stvoření žije podle Nové smlouvy. Je to nová cesta, Nová smlouva se vyznačuje novým srdcem, novým duchem - to jste teď vy. Proto je to lehké žít. Pokud je to těžké žít, pak se potřebujete znovuzrodit. Doslova. Řeknete já již jsem znovuzrozený - možná jste jen náboženští - možná, neříkám že jste, možná jste. Snad vás přiměji, abyste zkoumali sami sebe, což je Biblické. "Ty jsi mi právě sebral spasení." - Pokud jsem vám ho vzal tak snadno, pak jste nebyli až tak spasení :P Alespoň se braňte.

Uvědomte si, že pokud jste vzkříšeni s Kristem, pak máte toto nové srdce. Někteří z vás mají problémy - můžete mít nové srdce a vůli k tomu, Filipským nám říká, že to je Bůh, který ve vás působí chtění i činění. - Často máte vůli a to ukazuje Boží srdce, ale v hlavě máte nepořádek. Snažím se být slušný. Myšleno - vaše mysl není obnovená, takže i když máte vůli, duch chce, ale tělo, tělesná mysl je slabá - jinými slovy se nesjednotí s duchem a nenechá vás to udělat a máte spoustu důvodů, proč byste to neměli dělat. "Vkládejte ruce na nemocné" - "Nee, nic by se nemuselo stát, nemuselo by to fungovat, nemusela by to být Boží vůle, to bylo jen pro ..." a vyjmenujete celý seznam, až dojdete do místa, kdy se přesvědčíte a neuděláte to. Vidíte?

Potřebujete mít svoji mysl obnovenou, aby toto nové srdce se mohlo projevit skrze vás a to nové srdce je srdce Ježíše a proto děláme "přijímání", abychom rozpoznávali a připomínali si a účastnili se na přirozenosti našeho Boha skrze tyto drahá zaslíbení a připomínáme si "Jeho ranami jsem byl uzdraven" - to je vzácné zaslíbení. Máme obřad - jedení chleba a pití šťávy vás neuzdraví ani nezachrání, neosvobodí ani se nestanete spasenými. Amen? Připomínání co znamenají, rozpoznávání těla Kristova a rozpoznávání Ježíšovy krve dělá ty věci. Není to v obřadu/úkonu. Starý zákon byl obřady/úkony, stín věcí, které měli přijít. Ježíš je realita. Pojďme dál, sledujte co říká.

"Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem," - uznávám, že jsem vzkříšen s Kristem - "hledejte to, co je nahoře" - dobrá, budu - "kde po Boží pravici sedí Kristus." - Okamžitě jak říká hledejte věci, které jsou nahoře, co je první verš, který vám přijde na mysl? Matouš 6:33 - "Hledejte nejprve Boží Království" - podívejte se tam a Ježíš jim hned předtím říká "Poslouchejte, nestrachujte se nestarejte se, co si budete oblékat... Netrapte se tím." Říká "pohané" - lidé mimo smlouvu s Bohem - říká "toto dělají pohané, oni se starají, co budou jíst, zda budou mít oblečení, střechu nad hlavou". Říká nebuďte jako oni, protože vy nejste jako oni, vy máte Boha. Oni jsou mimo smlouvu s Bohem, mimo ochranu, mimo Božích požehnání, ale vy takoví nebuďte. Vy máte Boha, který se stará o nás, On ví, co potřebujete, takže se nestarejte o ty věci, zaměřte se na věci, které jsou nahoře. Tohle [Kol.] je zopakování toho, co říkal tehdy. Pavel mluvil z Ducha a říká stejné věci, které Ježíš říkal. Myslete na věci, které jsou nahoře, ne na věci co jsou dole. Nezaplétejte se do věcí, záležitostí [světského] života, přemýšlejte o věcech nahoře. Neříkám nevařte večeři - "Nechci přemýšlet o tom, co budu jíst, takže nebudu dělat nic k jídlu" - Ne to neříkám. Neříká to, abyste o tom nepřemýšleli, ale abyste se o to nestrachovali. Proč? Protože máte dobrého Nebeského Otce.

Pokud se modlíte, jak Ježíš říkal, pak říkáte "Dej nám dnes náš každodenní chléb". Pokud se to modlíte a věříte, že vás slyší a věříte, že přijímáte o co žádáte, pak se nebudete strachovat, co budete jíst, protože vám dá každodenní chléb. Také víme, že denní chléb se vztahoval k uzdravení, protože uzdravení je dětský chléb podle Ježíše. A ten chléb má být každodenní. Ježíšův Život, Ježíšovo uzdravení by s vámi mělo být denně. Pokud žijete v každodenním chlebu, každodenním uzdravení, kdy byste mohli být nemocní? Byl by to neustálý proud. Je těžké zůstat na místě, když jste v proudu???, protože vás to neustále nutí jít. Pokud si všimnete, mluví o Duchu Svatém - "Duch svatý bude ve vás studnou vody tryskající ven" - ne tiše sedící, ne sedící a zatuchávající. Duch Svatý se pohybuje. "Já čekám na pohyb Ducha Svatého" - Tak to abyste se začali hýbat, protože Duch Svatý se pohybuje. On nesedí a nečeká. Pokud čeká, pak čeká na vás, ne vy na Něj. ||

V2 "Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi". [V King James je použito slovo city/emoce/zalíbení(affection)] Uvědomujete si, že můžete myslet na věci nahoře a nemít u toho své zalíbení/srdce? To se nazývá náboženství. Náboženství přemýšlí "nebe a Zákon" - "pokud chcete do nebe, musíte zde na zemi udělat vše správně". Nemají svoje zalíbení na/ve věcech, které jsou nahoře. Říká zde myslete na to, co je nahoře, "neboť jste zemřeli" - to nezní sice nejlíp, ale následující část je opravdu dobrá - "a váš život je s Kristem ukryt v Bohu." Toto je úžasný výrok. Protože pokud je váš život ukryt s Kristem v Bohu, jak můžete onemocnět, být nemocní, zůstat nemocní? Být chudí, zůstat chudí... Pokud je váš život ukryt v Bohu, tak On se o vás stará a vaše potřeby jsou zaopatřeny, nemusíte se starat, strachovat ohledně těch věcí. "Jak zaplatím toto a tamto" - nestarej se On na tom pracuje. Nemusíš to zaplatit právě teď, až bude potřeba, bude to tam, pokud budeš odpočívat - pokud Mu to dáš, pokud Mu v tom budeš věřit.

Jak jsme mluvili dřív o tom svědectví o dívce s rukou [jedna ruka jí končila nad loktem, Curry se za ni modlil - přikázal ruce, ať vyroste a řekl mamince, ať si dělá, čárky aby viděla, o kolik jí ruka vyrostla. Za pár dní jí ruka povyrostla, vytvořil se loket a rostla dál. Když kdosi slyšel jak říká té mamince, aby tam dělala ty čárky, tak říkal, že takovou víru ještě neviděl.] - Jak ten člověk říkal, že to byla velká víra, když jsem jí řekl, ať si tam dělá ty čárky, aby mohla měřit, o kolik jí ruka vyrostla - tak možná, ale určitě už nebyla tak velká, jako když se to stalo poprvé. Podruhé není nikdy větší víra, než poprvé. Poprvé je vždy největší, protože to nemáte na ničem založené. Podruhé již máte něco, na co se můžete podívat. Já se učím.

Poprvé jsem se modlil za malého chlapce, kterému doktoři amputovali nohu, protože měl tuším leukémii. Přišel na domácí setkání, měl tu nohu amputovanou asi měsíc a půl a oni mu odebrali i růstové destičky, buňky, které způsobují růst. Ve vás je schopnost, aby co je odebráno bylo automaticky nahrazeno. Bůh nás takto udělal, abychom se obnovovali, ale většinou se to neděje kvůli hříchu a tomu jak svět/lidé zdegenerovali. |~ Když přišel, tak doktoři mu řekli, že aby ho vyléčili, tak mu budou muset vzít i tu druhou. A byl jen malý kluk, tuším měl 11let. Když přišel, tak se mě zeptal bratře Curry, myslíš, že mi Bůh dá moji nohu zpět? Já sem se na něj podíval a řekl jsem mu "Nemyslím, vím, že dá." "A budeš se za mě modlit, aby mi Bůh dal moji nohu zpět?" - řekl jsem "Bude mi ctí modlit se za tebe".

Měl tu nohu amputovanou nad kolenem, dal jsem ruce tam, kde by mělo být koleno a jednoduše jsem se modlil "Otče, ty jsi slyšel jeho prosbu a já ti děkuji, že jsem mu to udělil/zaručil(granted)ve jménu Ježíše." Řekl jsem "Noho rosť". Ona se tam hned neobjevila. Také jsem řekl "leukémie ty opustíš jeho tělo, nevezmou ti druhou nohu, a budeš zdravý ve jménu Ježíše." A přesně tak to fungovalo. Byl zdravý a silný, žádná leukémie, nevzali mu jeho druhou nohu a za několik měsíců jeho noha vyrostla o 18 palců. Nevím kolik to je v cm, ale je to hodně [45,72 centimetrů]. Než jsem odjel, řekl jsem mu "Až si budeš moct nazout botu na to chodilo co tam vyroste, tak přijď na jakékoliv shromáždění kde budu a hned ti dám mikrofon, protože chci abys řekl to svědectví." A dávali nám vědět - "Noha roste, roste". To bylo asi před 2ma roky - ale již jsme měli zkušenost.

Měli jsme zkušenost se znovu vytvořenými orgány, které doktoři oddělali, Bůh je dal zpět. Cestoval s námi jeden mladý nadějný člověk, "služebník" z "Církve Kristovy", který byl oženěný a nemohli mít děti, jeho žena byla diagnostikována s rakovinou štítné žlázy kterou jí odebrali a musela jíst pilulky s jódem. Vyučoval jsem jednodenní seminář o uzdravení a byl tam on a ještě skupina věřících z jeho církve. "Církev Kristova" nevěří v uzdravení a oni tam seděli a hádali se s ním a říkali mu tomuto nevěříme a on je umlčoval - poslouchejte. Když jsem skončil, tak za mnou přišel a říká "Za 4ři hodiny jsi úplně zničil všechno co jsem se učil na biblické škole po 4ři roky." Řekl "Nemůžu říct vůbec nic proti tomu, co jsi říkal, všechno Písmo tam je, je to tak." Pak říká "Už chci jen vědět, jak se to dělá". Spousta těch lidí z jeho církve nebyli až tak upřímní a oděli s tím že "Naše církev to tahle neučí, takže s tím nechceme mít nic společného" a odešli. Šli jsme potom na oběd si popovídat a nevěděl jsem nic o jeho ženě, neřekl mi o rakovině.

Když jsme seděli v restauraci a přinesli nám jídlo, tak ona si vytáhla svůj sendvič a já sem si říkal to je divné, ale nic jsem neřekl. Když jsme odcházeli, tak mi pak na parkovišti říká "Zítra půjdu do církve, modlil by ses za moji ženu?" Ona tam stála a já sem se zeptal ano, o co jde. "Má rakovinu, odebrali jí štítnou žlázu, a ???, viděl jsi jak musí jíst." Řekl jsem: "Ano toho jsem si všiml." - "A modlil by ses za ni zítra?" A já sem se zeptal a určitě si to chce nechat ještě jeden den? On se na mě tak legračně podíval a říká Ne. - Tak proč bychom se nemodlili hned? A on se tak dívá jako "to jako na parkovišti mezi auty? nemáme varhany, nemáme nic..." :D Právě jsi jedl jídlo a bavili jsme se, takže ses nemodlil a nepostil... Já jsem řekl - právě teď jsem právě tak pomazán, jako budu zítra. Správně? Takže jsem ji vzal za ruku a řekl jsem "Rakovino ty ji opustíš právě teď, ve jménu Ježíše ti přikazuji, abys právě teď odešla." A když jsem to řekl, tak si už mysleli, že jsem skončil, ale já jsem pokračoval "Právě teď ve jménu Ježíše štítná žlázo narosť zpět. Otče děkujeme Ti za nahrazení její štítné žlázy a ???, děkujeme To za to ve jménu Ježíše". Vlastně jsem řekl "sprav, změň, cokoliv co je potřeba, vrať ji do normálu".

On potom řekl "Té první části jsem rozuměl, ale to s tím obnovením to je nemožné". - On si myslel že to má být jako operace, kdy jí to lékaři vrátí. Řekl jsem mu "Ne, On to tam vrátí, On to tam dal předtím, může to tam znovu dát." Bůh může vrátit co člověk udělal. Nad tím se opravdu zamyslel.To bylo v sobotu. V neděli přišli do církve a v pondělí šla do práce - je sestřička v nemocnici, pracovala v dětské nemocnici. Když tam byla tak ji vyvstalo, že si za celý den nevzala léky, volala manželovi a ten ji řekl, ať si nechá udělat vyšetření. Vyšetření zjistilo, že její štítná žláza byla velikosti hrachu a rostla zpět. Nyní má všechno co jí lékaři vzali - vyrostlo to zpět. To je Bůh. Poté tento mladý muž cestoval se mnou a byl v ohni a šel po této věci a byl se mnou všude kde jsem byl, viděl zázraky a věci co se děli a co je úsměvné - měli jsme lidi, kteří byli v jedné velké známe církvi a modlili se za lidi v "uzdravovacích místnostech" a měli najednou mnohem lepší výsledky než ostatní a když se jich zeptali jak to - zjistili že prošli naším tréninkem a hned je odtud vypakovali. Jen pro to, že tam zaznělo moje jméno. |

Pokud něco nepřichází v balení, které byste chtěli, tak to někdy odkopnete i když to je lepší, než to co máte. Pro mě upřímně - koho zajímá skrze koho to přijde pokud to je pravda - zkontrolujte to Božím Slovem, zda to je pravda a použijte to. Takže je vyhodili a tento mladý muž se tam právě přestěhoval, takže jedny vyhodili a přišel jim tam jiný, který má toto poselství a on necouvne ani neustoupí. Prostě tam budem posílat lidi, dokud to nepochopí :D A je vtipné sledovat, jak Bůh pracuje, protože oni nevěděli, že tento mladík se mnou cestoval a teď ho požádali, aby cestoval s jejich vedoucím týmem. Je to jako Pavel - máme lidi v císařském paláci. Neujdou tomu. Dřív nebo později co jste slyšeli, toto poselství - je to Bible a dostane se to ven a bude to poselství nejen o uzdravení. Já neuzdravuji nemocné na základě učení. Uzdravuji nemocné, protože jsem spojen s Bohem. Život proudí skrze ratolest. Není to o učení, ale o tom být spojen, mít nové srdce, mít novou smlouvu, být vzkříšen s Kristem, zalíbení/mysl upřenou na věci nahoře, být tím kdo máte být. Není to chování se určitým způsobem a nebo kázání nějakého učení.

Pokud jste si všimli, tak při uzdravovacích shromážděních jsme záměrně přešli k ??? - vkládáme ruce na nemocné, ale prvně chceme dát Ježíši příležitost, aby sloužil lidem tam, kde jsou a tím způsobem se k Němu můžete osobně připojit a být uzdraveni, aniž by vám to musel někdo zprostředkovat, protože se snažíme, aby Tělo vyrostlo - to chceme. Chceme, abyste měli přímé spojení a věděli, že to nebyl nějaký dar, pomazání, nic co by souviselo s nějakým člověkem. Je to o vás, jak jste připojeni k Němu, tak Jeho Život - vy máte tu hojnost Života.

Pokud vezmete špinavou sklenici a začnete do ní pouštět vodu, tak prvně to je zabahněné, špinavé, ale pokud necháte vodu téct, tak záhy bude sklenice plná čisté vody a i co přetéká je čisté. To co přetéká je hojný Život. Možná prvně potřebujete dostat Boží život do sebe, aby vás vyčistil, duchovně, morálně, citově, fyzicky, to je místo, kde možná potřebujete teď být, ale pokud jen zůstanete v tomto proudu???, tak tento život začne nakonec přetékat a je čistý a dobrý a je to úžasné. Pokud pijete špinavou vodu, tak se pak necítíte tak dobře, možná tohle je ve vás, ale nepřestávejte pít čistou vodu a po nějaké době to vypláchne všechno ven a začnete se cítit mnohem lépe.

Jen potřebujete vědět, že pokud jste znovuzrození - pokud nejste znovuzrození, pak vám to ani nemůžu říct, ale pokud jste znovuzrození, pak Ježíšův život proudí skrze vás a je jedno, zda to cítíte nebo ne, ale Jeho život proudí skrze vás. Možná to zatím bylo jen dost na to, aby vás to udrželo, kdy jste jen přežívali, ale On chce, abyste měli život v hojnosti. Chce, aby toho života ve vás bylo tolik, abyste ho mohli dávat druhým lidem. Nestačí, že ho máme my, musíme ho dávat dál, protože tam venku je svět, který to hledá, oni potřebují pomoc. Křičí o pomoc a vy jste ta pomoc, vy jste světlo světa a nemáte světlo pod přikrývkou, vy jste postaveni na kopec, kde lidé můžou vidět vaše dobré skutky, VAŠE dobré skutky a oslavovat vašeho Otce, který je v nebi. Amen?

Ježíš říká - nedělal jsem nic v skrytu, vše co jsem dělal jsem dělal veřejně. My musíme začít dělat věci veřejně, aby Ježíš mohl být oslaven, ne jen někde pod přikrývkou.

|~ Pojďme se teď postavit a budu se modlit. Potom skončíme shromáždění a vy kdo budete chtít, abych se za vás modlil, nemám s tím problém, ale pokud to nebudu dělat tak, jak si vy myslíte, že bych měl, tak se prosím nenaštvěte. Já rostu a snažím se být více jako Ježíš a méně jako uzdravující evangelista. Takže nechávám Boží život proudit ze mě jak jdu a dotýkám se lidí a nemusí to být předepsaná modlitba, předepsaný způsob, nemusí to být určitým způsobem, prostě Život. Když zapnete světlo, rozsvítí se žárovka, tak to nejde jen jedním směrem, není to bodové světlo, není to jako světlo pochodně, které můžete nasměrovat - i když to nasměrovat můžete, je lepší, když to je neomezené. Kolik z vás chce žít ve světle pochodně? Já určitě ne. Chcete zapnout vypínač a mít světlo po celém domě. Můžeme to s uzdravením udělat jako s pochodní a dávat to jednotlivcům, ale pojďme zapnout světlo, žijme světlo, žijme ve světle jako On je světlo a nebudeme chodit v temnotě. Amen?

Otče, děkujeme Ti, chválíme Tě a vzdáváme ti všechnu slávu a čest. Je to Tvoje světlo, Tvůj Život, Tvoje láska Pane, která nám umožňuje žít tento život v hojnosti, mít uzdravení jako součást naší přirozenosti, mít zaopatření jako část naší přirozenosti, všechny tyto věci jako části, ale jako celek jsi to prostě Ty. Otče děkujeme Ti, že se na Tebe můžeme dívat jako na diamant z různých pohledů/aspektů, ale že můžeme poodstoupit a vidět ten diamant celý a říct toto je náš Bůh, On uzdravuje, On žehná, je náš pokoj, naše spravedlnost, On je všechny tyto věci, který je všechno, co potřebujeme. Otče děkujeme Ti, že máme takového Boha, děkujeme Ti Pane, že jsme účastníci na tvé Božské přirozenosti díky těmto zaslíbením, které vstřebáváme do svého ducha, naší duše. Děkujeme Ti Pane, že naše mysl se obnovuje podle tvého Slova k tomu, že myslíme, mluvíme a jednáme jako Ty. Otče vzdáváme Ti chválu a slávu, děkujeme Ti za Tvého Syna, za život, který žil, za smrt, pohřeb, vzkříšení a život, který nyní žije skrze nás. Otče děkujeme Ti, že On se neustále přimlouvá za nás, že se modlil za nás, aby naše víra neselhala a děkujeme Ti Otče, že naše víra v Tebe je silná a stálá, zakotvená, vybudovaná ve víře, nekolísající, ne zmítaná jako u dětí, ale rostoucí v duchovní dospělost, synové Boží projevení na této zemi, aby Tvoje sláva byla vidět v každodenním životě.

Otče děkuji Ti za tyto lidi, Pane, děkuji Ti za křest v mocném Duchu Svatém, který umožňuje lidem chodit v plnosti Ducha a požehnání a že s tímto křtem přichází moc, schopnost dělat Boží dílo. Právě teď ve jménu Ježíše Ti Otče děkuji, že pracuješ na srdcích lidí, aby byli zachráněni, přinášíš jim vykoupení, spasení, že právě teď pracuješ, abys přinesl plnost křtu Duchem do jejich života. Děkuji Ti Otče za naplnění jich tvým Životem, který přináší spasení, když Tě učiní svým Pánem. Děkuji ti Otče za přinesení moci Ducha Svatého do jejich života, která jim dá schopnost být svědek. Děkuji Ti Pane za uzdravení jejich těl, jejich myslí, manželství, životů - fyzických, duchovních, duševních, všeho. Otče děkuji Ti, že jsi náš Bůh, Bůh jako žádný jiný a děkuji ti za to, a proto ve jménu Ježíše kvůli tomu vám říkám buďte svobodní, buďte uzdravení, teď ve jménu Ježíše, buďte svobodní od závislostí, od otroctví, svobodní od zvyků, svobodní od hříchů, které se vracejí, ve jménu Ježíše vás činím svobodnými od nemocí a chorob, svobodnými od rakoviny, leukémie, tuberkulózy, svobodnými od astma, ve jménu Ježíše mluvím ke každému oběhovému systému zde, buď zdravý, pracuj správně, krevní tlaku vrať se do normálu, ve jménu Ježíše právě teď strachu odejdi, již žádný strach. Je zde člověk a zřejmě i více, kteří měli strach, že dostanou zástavu srdce. Ve jménu Ježíše vyháníme ten strach, přikazujeme tomu systému, aby se vrátil do normálu, budeš pracovat jak máš, právě teď. Přikazujeme, aby se všechny chemické nerovnováhy vyrovnaly ve jménu Ježíše. Oči, uši otevřete se, slyšte dokonale, vizte dokonale, dělejte svou práci, těla fungujte, jste připojeni k Božím dětem. Ve jménu Ježíše říkáme buďte svobodní, uzdravení, teď ve jménu Ježíše.

Teď kde jste, pokud bylo něco, co jste nemohli dělat, začněte to dělat, začněte se hýbat. Pokud jste nemohli dýchat, měli jste problém s plícemi, začněte dýchat, možná jste měli astma, chronickou bronchitidu, dýchejte a sledujte, vaše plíce jsou uzdravené ve jménu Ježíš právě teď. Otče děkujeme Ti za práci v životech lidí, děkujeme Ti za Tvého Ducha, za Tvůj Život ve jménu Ježíše. Amen. |

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky