NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Vyvolení - 1. série, díl 3. - Ježíš miluje malé děti

Ježíš miluje malé děti

Ježíš se spřátelí a učí skupinu dětí, které objeví Jeho tábor na okraji Kafarnaum.

Podobné stránky