NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Vyvolení - 1. série, díl 8. - To já jsem On

To já jsem On

Ježíš a Jeho studenti dokončili přípravy a odešli z Kafarnaum do Samaří. Ježíš se u Jákobovy studny setkává s trpící ženou a oznamuje, že je Mesiáš.

Podobné stránky