NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Vyvolení - 2. série, díl 5. - Duch

Duch

Když Ježíš zčeří vody je nyní pronásledován Šimonem Zealotem, Atikem a Šmuelem. Jan Křtitel navštíví skupinu a řekne Ježíšovi o jeho nebezpečné misi. Mezitím je Marie Magdaléna v táboře zdrcená ze setkání se záhadným a nebezpečným cizincem.

Podobné stránky