NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Todd White - Osobní svědectví + svědectví z celnice

Útisk pro evangelium - Osobní svědectví + svědectví z celnice

Todd White sdílí své osobní svědectví o vysvobození z drog (22 let byl závislým), setkání s Bohem, pobytu v Teen Challenge a proměně jeho života. Mluví o identitě, kterou jsme získali v Ježíši Kristu a popisuje zážitek z kanadské celnice.

Video si můžete stáhnout Ke stažení / Video.

Podobné stránky