NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Kdo je David Hogan

David a Debbie Hogan žijí v Mexiku, mají 4 dospělé děti.

David Hogan je misionář, který žije už přes 35 let v Mexiku. Narodil se a vyrůstal ve Spojených státech na severu státu Louisiana. Sedm předchozích generací byli kazatelé. Vyrůstal tedy ve věřící rodině, ale když zjistil, že církev je pokrytecká a že tam lidem lžou, tak se naštval a odešel. Připojil se ke gangu a byl proti Bohu a církvi.

V roce 1971 se oženil se svojí ženou Debbie. Ta se znovuzrodila a začala se s jeho rodiči modlit za Davidovo spasení. David pracoval na ropných polích, a když letěl pracovat na Aljašku, tak se v letadle setkal s Bohem. Když Boha vyzval, ať mu ukáže alespoň jednoho člověka, který dělá, co dělal Ježíš, tak mu Bůh řekl, že On z něj takového udělá. David Hogan to přijal, znovuzrodil se a vrátil se domů.

Po návratu se stal pastorem v malé církvi v Severní Louisianě, kde se každý týden obracelo hodně lidí. Později byl naplněný Duchem Svatým. Bůh k němu mluvil ohledně Mexika, kam se také po misijní návštěvě Mexika s rodinou odstěhoval. V té době měli dvě děti - Jo-d a Crystal. V roce 1981 založil službu Freedom Ministries.

Boj se silami zla, čaroději, modlářstvím a spiritizmem vyžaduje moc Ducha Svatého. David Hogan se rozhodl hledat Bohu a Jeho moc a vidět, že zázraky následují věřící, namísto náboženského pokrytectví. Hledal Boha ohledně kříšení mrtvých a po čtyřech letech modliteb a hledání viděl prvního člověka vzkříšeného z mrtvých. Nyní osobně zažil přes 33 vzkříšení z mrtvých a jejich služba v Mexiku eviduje přes 500 vzkříšení z mrtvých. Viděli lidi uzdravené ze všech možných nemocí a také stvořitelské zázraky, kdy jsou orgány a části těla buď obnoveny, nebo stvořeny.

David a Debbie Hogan žijí stále v Mexiku, mají 4 dospělé děti: Jo-d, Crystal, Joy a Luise. Jejich děti s nimi pracují ve službě.

ukázat více ...
Poté, co učedníci strávili čas s Ježíšem, je vyslal kázat. To není první, to je až druhé. Jsi cenný a důležitý pro tento svět. Ale jsi k ničemu bez přítomnosti Ježíše. K ničemu. V takovém případě nechoď. Neztrapňujte se, nechoďte aniž by byl s vámi. A jak to udělat? Jdete k Němu a On vás potom pošle kázat a ještě něco: "uzdravovat nemocné, vyhánět démony". Tohle je až poslední, nikoliv první! Podle mého názoru, to nejcennější, co máte, je vaše schopnost hledat Ježíše. Není to o tom, jak dobře mluvíš, jak pěkně se modlíš, jak uzdravuješ nemocné, ani to není o tom, kolik démonů vypudíš, když někam přijdeš. Je to o tom, jak umíš říkat: "Miluji tě, Ježíši!" "Potřebuji tě, Ježíši!" "Pohlť mě, zmocni se mě, Ježíši!"
― David Hogan
Nenávidím náboženství! Musí se vrátit zpět do pekla! ― David Hogan
"David Hogan je skvělý detektor pýchy." ― Dan Mohler

David Hogan byl v říjnu (októberu) 2016 v ČR a v SR

David Hogan byl v říjnu (októberu) v České Republice (České Budějovice, Olomouc) a na Slovensku (Banská Bystrica).

Materiály

Odkazy

Oficiální stránky služby Davida Hogana (Freedom Ministries).