NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Poznání Boha - 4 - Znát Boha skrze Boží Slovo

Andrew Wommack - Poznání Boha - 4 - Znát Boha skrze Boží Slovo

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Nevím, zda vás požehnaly věci, které jsem sdílel minulý večer, ale věřím, že to je klíč k poznání Boha. Dostat se z toho, že se orientujeme a poznáváme věci podle těla, na základě svých tělesných smyslů, a být duchovní. A potřebujete si to projít vícekrát, protože to nebudete schopni napoprvé všechno uvidět. Amen?

Najděte si 2. Petrovu, 1. kapitolu. Kolik z vás je zde poprvé? Celkem dost lidí. Opakuji - potřebujete si sehnat ty záznamy. Mluvil jsem o poznání Boha, a že znát Boha je klíčem ke všemu. Většina lidí chce Boží moc, chtějí přijmout uzdravení, vysvobození nebo Boží dotek a podobně, ale neznají Ho. A já jsem strávil hodně času, abych ukázal, že Ježíš nepřišel na tuto Zem, aby nás zachránil od "jití do pekla". I když to s sebou přináší, tak je to bonus, protože Písmo v Janovi 3:16 říká velmi jasně, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný." A Ježíš v Janovi 17:3 definuje věčný život a říká, že věčný život je znát Boha. Takže smysl Ježíšova příchodu na tuto Zem a smysl odpuštění hříchů je, abychom nezahynuli, ale měli s Ním vztah. A Jan 3:34 říká, že věčný život máme už nyní, že věčný život nezačne až po smrti, kdy půjdeme do nebe. Můžeme Boha znát intimním způsobem již v tomto životě. Pavel o tom mluví ve Filipským 3. kapitole - že všechno pokládá za hnůj, kvůli nadřazenosti poznání Krista Ježíše, aby Ho znal a znal moc Jeho vzkříšení. Pro Pavla to bylo o intimním vztahu. A právě intimní vztah by měl oddělovat opravdové křesťany od jakéhokoliv jiného náboženství. Protože náboženství mají také doktríny, vyznání, systém víry, morální kodex, ale křesťanství je vztah. Vy se doslova stanete posedlí Bohem. Bůh žije ve vás a touží mít s vámi vztah, obecenství.

Spousta křesťanů nemá s Bohem větší kontakt, než lidé v ostatních náboženstvích, kteří jen dodržují pravidla a nařízení. Vím, že to nezní jako pěkný výrok, ale já se setkávám s mnoha lidmi. Jen dnes ráno jsem se modlil s asi 30 lidmi, a modlil jsem se zde s asi 30 lidmi před i po každém shromáždění. Setkávám se se spoustou lidí a podle toho, co lidé říkají a dělají, tak je vidět, že by Boha nepoznali ani, kdyby k nim přišel a představil se jim. Lidé nerozumí Božímu jednání, jak věci fungují... Amen? Radši to nebudu dál rozvádět. :D

Lidé neznají Boha, a pokud by Ho znali, tak by to změnilo všechno, všechno by bylo jinak. Je to tak jednoduché. Křesťanství je jednoduché, pokud ho "děláte" tak, jak ho prezentuje Bible. Ale pokud se Boha jen snažíte použít, aby byly zaopatřeny vaše potřeby, a přitom Ho neznáte, tak si to pěkně zkomplikujete. Pokud nemáte opravdové obecenství s Bohem, tak potom jste nervní, ustaraní, zahořklí, máte neodpuštění, jste posedlí materiálními a pomíjivými věcmi tohoto života, namísto abyste viděli věci z pohledu věčnosti... Když dáte Boha do středu svého života, tak na ničem jiném nezáleží. Tak to prostě je.

Do toho Petra se nakonec dostanu, ale dovolte mi s vámi sdílet, že když jsem měl 23. března 1967 tu zkušenost s Pánem a najednou jsem začal Pána znát - a není to záležitost jedné zkušenosti - že bych najednou znal Boha, ale otevřel se mi duchovní svět, začal jsem Bohu rozumět, věděl jsem, že Bůh je skutečný a živý způsobem, jakým jsem to nikdy dřív nezažil. Po té události úplně explodovala hloubka mého vztahu s Bohem. Ani vám to nejsem schopný popsat. A téměř okamžitě po této zkušenosti jsem byl povolán do služby a poslali mě do Vietnamu. Dnes ráno jsem se tady bavil s jedním veteránem z Vietnamu, byl tam celkem 3x. Poslali mě [sice] do Vietnamu, ale já jsem byl natolik zamilovaný do Pána, že můj vztah s Bohem byl úžasný, že jsem byl jako v bublině. Upřímně ani jsem netušil, co se kolem mě dělo. Dám k tomu příklad.

Byl jsem před léty zde v Chicagu, může to být 15-20 let zpátky, a přišel za mnou jeden člověk a dal mi knihu, ve které bylo 12 svědectví veteránů z Vietnamu. Zažili ve Vietnamu hrozné věci a jejich životy tím byly poznamenané, ale všichni našli Pána a byli to svědectví, jak Ježíš může lidi a věci změnit. Bylo tam i jeho svědectví a tu knihu mi sám podepsal. Věděl jsem, že se mě další den zeptá, zda jsem tu knihu četl, takže i když mě to zrovna nelákalo, tak sem si říkal: "Přečtu si aspoň jeho příběh, abych mohl říct, že jsem ji četl." A bylo to mocné. Takže jsem se rozhodl přečíst si další příběh a další a byla to opravdu dobrá kniha. Zůstal jsem vzhůru skoro celou noc a četl. Bylo tam 12 svědectví a 3 z nich tam byli ve stejnou dobu, kdy jsem tam byl já, a mluvili o věcech, které jsem také zažil. Dva z nich byli dokonce zároveň se mnou ve stejném oddílu. A nejsem si jistý, ale jeden z nich popisoval, jak byli napadeni na jednom místě, a já si myslím, že jsem tam tehdy také byl. Byl jsem asistent kaplana a doprovázel jsem ho. Šli jsme tehdy na místo, kde se těžce bojovalo a kaplan tam sloužil lidem. To místo bylo menší než tato místnost a do toho prostoru během toho, co jsme tam byli, dopadlo 179 granátů z minometů. Mě a kaplana odvolali a nepřítel ten prostor nakonec obsadil, a téměř všichni tam byli zabiti.

Jak jsem četl tu knihu, tak si myslím, že ten člověk popisoval tuto situaci, ve které jsem byl i já, ale on ji popisoval z pohledu nevěřícího. Jaké to bylo bez Boha. Velmi názorně popisuje, jaká to byla hrůza, jaký měl v sobě strach. A já jsem si po dvaceti letech uvědomil, jaké to bylo být v kůži nevěřícího, a přišel na mě ten strach. Dvacet let poté jsem prožil, jaké by to bylo, být tam bez Ježíše. Ale přesně si vzpomínám, co mi tehdy běželo v srdci a v hlavě. V té době jsem byl tak zamilovaný do Pána, ale ztratil jsem vnímání té Jeho přemáhající přítomnosti a nevěděl jsem, co se stalo a co mám dělat. Přišel jsem na to, že jediný způsob, jakým se na to místo dá vrátit, je zemřít a jít do nebe. Takže jsem se už měsíce modlil, aby mě Bůh zabil a vzal domů. A vzpomínám si, jak sem tam seděl v zákopu, kolem padají bomby, všude záblesky výstřelů, bylo vidět, jak nepřítel postupuje do toho kopce. Byla to vážná situace a já si říkám: "Dnes by to mohlo přijít! Dneska už bych to mohl mít za sebou." :D A byl jsem z toho tak nadšený, tak požehnaný, říkám: "Ježíši, to je úžasné!" A potom mně přišli na mysl moji spolubojovníci a vietnamští vojáci a říkám si: "Bože, ale tihle lidé Tě neznají!" A já jsem se za ně přimlouval a cítil sem k nim lásku a soucit. Takže jsem byl v takové vážné situaci, ale měl jsem v sobě pokoj, radost a požehnání pro nepřítele. Mířil sem na ně sice svojí [puškou] M16 a pokud by se dostatečně přiblížili, tak bych střílel, ale modlil jsem se za ně dřív, než bych je zastřelil.

Prožíval jsem lásku, pokoj a radost a ta událost pro mě nebyla ničím extra. Dokud jsem nečetl tuto knihu, tak jsem o těch věcech nikdy nemluvil, ani se svojí ženou Jamie. Nemluvil jsem o tom s nikým, protože pro mě to byl jen další den ve Vietnamu. A dvacet let poté jsem to při čtení té knihy uviděl z perspektivy nevěřícího a rozsvítilo se mi. Říkám si: "Bože, já jsem byl úplně v nějaké bublině, vůbec jsem si těch věcí nebyl vědomý." A říkám to z jediného důvodu - protože to bylo díky blízkému a osobnímu vztahu s Ježíšem. Když jste v Boží přítomnosti, v přítomnosti milujícího Boha, tak tam není žádný strach. Není tam strach, obavy a všechny ty věci, které přijdou lidem na mysl... Byl jsem v situacích, kdy můj vztah s Bohem působil na věci jako protilátka. Pokud máte obecenství s Bohem, chválíte Ho, a někdo přijde a odmítne vás - já to říkám v lásce a doufám, že to nevezmete špatně... Víte, mně lidé plivali do tváře, říkali mi, že jsem od ďábla, nebo mi prováděli různé věci - ale pokud máte obecenství s Bohem, tak v porovnání s Ním, jsou ti lidé nikdo. Koho zajímá, co si myslí? Někteří z vás si říkají, že to by nemohli nikdy ustát - ale to je proto, že jste tolik zaměření na [mínění] lidí, ale když začnete žít v Boží přítomnosti, když jste u trůnu a Bůh vám právě řekl: "Miluji tě!" Tak když pak někdo přijde a řekne: "Já tě nemám rád!" - Tak koho to zajímá? :D

Byl jsem jednou v Severní Karolíně, kde mě pozvali, abych mluvil v podniku jednoho známého. Byl jsem tam, mluvil jsem se všemi jeho zaměstnanci, znovuzrodilo se deset lidí. Modlil jsem se tam s lidmi, viděli jsme zázraky. Potom za mnou přišla jedna žena, která se den předtím pokusila o sebevraždu. Byla třikrát rozvedená a teď jí její čtvrtý manžel řekl, že se s ní rozvede, takže se chtěla zabít. Přišla a říká: "Já nejsem křesťanka jako ty a on, ale vím, že Bůh je skutečný a vím, že může udělat věci, modlil by ses za moje manželství? Manžel mi řekl, že se se mnou rozvede a já už další rozvod neunesu." Spousta lidí si pomyslí, že to je opravdu tragické. Ale já jsem se na ni podíval a ptám se: "Dovolte mi se ujistit, že jsem to pochopil správně. Nejste křesťanka a víte to?" Ona říká: "Ano, přesně tak." A já jí říkám: "Takže kdybyste teď zemřela, tak jdete do pekla." Ona říká: "Ano, je to tak." A já se ptám: "A vy chcete, abych se modlil za vaše manželství a ne za vaši záchranu?" - "Ano." Já jí říkám: "Paní, uvědomujete si, že po tisíci letech strávených v hořících plamenech v pekle vám bude úplně ukradené, jak to s vaším manželstvím dopadlo? Vždyť na tom ve světle věčnosti vůbec nezáleží!" Někdo se může snažit namítnout: "Ty říkáš, že Bohu na manželství nezáleží?" Ne, to neříkám, nakonec jsem se modlil i za její manželství. Ale snažím se říct, že si musíte dát věci do správné perspektivy.

Někteří lidé si myslí, že když procházíte rozvodem, tak z toho musíte být nahromadě. Ale proč? Pokud byste byli v obecenství s Bohem a mysleli z pohledu věčnosti, jak jsme o tom mluvili v 2 Korintským 4, kde Pavel říká, že jsou to pouze lehká soužení, protože to je pouze dočasné. Takže z tohoto pohledu si můžete uvědomit - i kdyby se moje manželství rozpadlo, je to jen dočasné. A můžete Ježíši děkovat, že v nebi se nebudeme ženit ani vdávat. "Díky, že to je dočasné, že i kdyby moje manželství nikdy nefungovalo, tak tě stejně můžu chválit a mít obecenství s Bohem." Pokud byste měli živý vztah s Bohem, tak můžete být šťastní i kdybyste procházeli rozvodem a mohli byste Bohu děkovat: "Otče, děkuji Ti, že Ty se se mnou nikdy nerozvedeš! Ty mě nikdy neopustíš, ani se mě nezřekneš. Děkuji Ti, že jsi věrný, věrný, [jedině] věrný..." I když procházíte rozvodem, tak můžete Boha chválit.

Pokud někomu doktor řekne, že zemře, tak lidé říkají: "Právě mně řekli, že mi zbývá týden života! Hrůza!" Víte, s takovými výroky mám problém. Proč? Zpíváme totiž písničky o tom, že v nebi to bude skvělé, a když vám doktor řekne, že tam brzy půjdete, tak se rozpláčete? Na tomhle je něco špatně. :D Pokud byste se nad tím opravdu zamysleli, tak pokud byste měli postoj, jako apoštol Pavel, který řekl, že se vzdal všeho, aby Ho mohl znát. Pavel řekl: "Žít - to je pro mě Kristus, a umřít - to je zisk!" Pokud byste měli Pavlův přístup, tak pokud by vám doktor řekl, že zemřete, tak byste ho objali radostí a řekli byste: "Člověče, tohle je úžasné!" Někteří z vás nemůžou uvěřit, že něco takového říkám. Já mluvím v lásce, ale máte s tím problém, protože jste tělesní, protože myslíte pouze na lidské rovině, myslíte pouze na přirozený svět a lidé jsou pro vás důležitější než Bůh. Ale když se dostanete na místo, že pro vás Bůh bude více důležitý než lidé, potom budete na místě, kdy vám nikdo nemůže nic udělat, aniž byste mu v tom vědomě nepomáhali. Museli byste se sami na takovou úroveň degradovat.

Jednou jsem s jedním kamarádem lezl na jednu horu. Měli jsme společného známého, který byl služebník v církvi a oba nás kritizoval. Byl náš přítel a zároveň nepřítel a vždycky o nás něco rozhlašoval. Již dříve jsme si o tom promluvili, ale teď jak lezeme na tu horu, tak ten můj přítel říká: "Slyšel jsi, co o mně nedávno prohlásil? Slyšel jsi, co teď rozhlašuje o tobě?" A spustil. Já jsem ho zastavil a říkám: "Nechci to slyšet. Již jsme se o tom bavili, vím, že ten člověk mě prostě nemá rád a já to nechci ani slyšet, vůbec na tom nezáleží." Takže na chvíli ztichl a potom najednou říká: "Jak to, že na tom nezáleží? On je přece tvůj přítel stejně jako je i můj, jak to, že tě nebere, co o tobě říká tak, jak to bere mě?" A já jsem mu odpověděl: "Protože pro mě není jeho názor tak důležitý, jako pro tebe." Aby se vás někdo mohl dotknout, tak to musíte dávat velkou váhu jeho názoru. A není to tak, že bych si nevážil lidí, ale prostě si mnohem více vážím Boha, takže co o mně říkáte vy, prostě není tak důležité. To je mocné. Nějak mě to odvedlo od toho, o čem se zde bavíme, ale mluvím o tom, že pokud budete znát Boha a budete s Ním mít vztah, tak přestane být problémem spousta věcí, které teď vidíme jako problém. Jen pokud byste měli vztah s Bohem...

Našli jste už v Bibli druhou Petrovu? Pokud ještě ne, tak se radši dívejte k sousedovi, protože to zřejmě nenajdete. :D 2 Petrova 1:1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří s námi dosáhli stejně drahé víry skrze spravedlnost našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. - Víte, abyste začali poznávat Pána duchem a nebyli ovládání a dominování fyzickými věcmi, k tomu vede cesta skrze Boží Slovo. Ježíš v Janovi 6:63 říká: "Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno." - Radikální výrok! Tělo není nic platno. Možná zde není ani jeden člověk, který by tomu věřil tak, jako tomu věřil Pavel. "Tělo není nic platno." - A my přitom do těla investujeme obrovské úsilí. Snažíme se, aby pěkně vypadalo. Dopřáváme mu, řídíme se podle pocitů, vyvyšujeme tělo, vyvyšujeme pocity, ale Ježíš říká: "Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život." Co se děje v duchovní sféře poznáte podle Božího Slova. Tak poznáte Boha. Bůh je duch a ti, kdo Ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. [Jan 4:24]

Takže do duchovní sféry se nedostanete tím, že budete sedět se zkříženými nohami a meditovat "hmm, hmm..." - Tohle vás sice dostane do kontaktu s nějakými duchy, ale nebude to Boží Duch. K Bohu přicházíte skrze Boží Slovo a Boží Slovo je jako okno. V této posluchárně nejsou žádná okna, takže nemůžete vidět, jak je venku. Pokud byste chtěli vidět, jak je venku, museli byste najít nějaké dveře, okno a podívat se, zda prší nebo tak. Pokud jste zde zavření, tak nemáte tušení. Obdobně to je s námi - jsme chycení v téhle tělesné oblasti. Jak můžete vidět do duchovního světa, jak se dostanete do kontaktu s duchovní sférou? Je to skrze Boží Slovo. "Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život." Takže jak na to? Jdete do Božího Slova, vezmete, co Slovo říká, a věříte tomu bez ohledu na to, co vám říkají vaše fyzické smysly. Není to jednoduché?

Skvělý příklad je zde v 2 Petrově 1:1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří s námi dosáhli stejně drahé víry... - Pokud si najdete, co v řečtině znamená to "stejně drahé víry", tak to mluví o identické víře, co se týká kvantity i kvality. Dosáhli jste stejně drahé víry - identické/úplně stejné víry, kterou měl apoštol Petr. Petrova víra byla tak silná, že stačilo, aby šel, a kam padl jeho stín, tak lidé byli uzdravováni a démoni vyháněni. Petr vzkřísil z mrtvých Dorkas. Petr chodil po vodě, sice se začal topit, ale prvně šel po vodě - a to je víc, než kdy udělala většina z nás. Petr viděl, jak se staly úžasné věci, a přitom píše těm, kteří mají stejnou víru. Opět připomínám - každé slovo a každá věta v Bible je plná duchovní pravdy, jen pokud jste to schopní vidět. Jen kdybyste vzali ten jeden verš zde. Petr zde říká, že máte stejnou drahou víru, jako on...

Nejčastěji za mnou lidé chodí a říkají: "Vím, že víra funguje, slyšel jsem tě o tom mluvit, modlil by ses za mě prosím? Já prostě žádnou víru nemám... Modlil by ses, abych měl více víry?" Lidé neustále prosí Boha o více víry. Ale zde se říká, že máte stejnou drahou víru jako Petr! Vaše tělesné smysly říkají: "Ne, nemám!" Protože ji necítíte, nemáte z ní husí kůži... Podíváte se do zrcadla a nevidíte žádnou svatozář, neexistuje žádný fyzický důkaz, že to tak je. A protože nic necítíme, tak většina z nás nevěří, že bychom ji měli. A přitom to Boží Slovo říká! A Boží Slovo je jako okno, je to jako byste se podívali z okna, abyste viděli, co se děje a jak to je v duchu. Zde je napsané, že máte stejnou drahou víru jako Petr.

Takže pokud chcete začít poznávat Boha, musíte se začít dívat do Božího Slova a brát to, co Slovo říká [jako skutečnost]. Bůh říká, že ti dal tu stejnou drahou víru, jakou měl Petr. A pokud máte jiný názor, pak se mýlíte. Vy máte tu stejnou víru, kterou měl Petr. Pokud řeknete: "No ale já nevěřím, že mám stejnou víru, jako měl Petr." - tak si prostě vytrhněte druhou Petrovu z Bible! Protože Petr tu knihu píše lidem, kteří mají stejnou drahou víru. Pokud ji nemáte, potom druhá Petrova není pro vás, tak si tu knihu z Bible odstraňte. Je tam napsané, že máte stejnou drahou víru a všimněte si, že ta víra je ze "spravedlnosti našeho Boha a Ježíše Krista". Petr tu víru nezískal, protože byl apoštol! Někteří lidé říkají: "No já si myslím, že všechny ty věci přestaly s apoštoly." Ale Petr říká, že zázraky se děly díky jeho víře v Ježíše a Ježíšovu spravedlnost. Víru máme skrze to, co Ježíš vykonal. Tuto víru získáte při znovuzrození. Je k dispozici nahrávka, která se jmenuje "Boží víra", kde ukazuji, že máte stejné množství víry a víru stejné kvality, jako měl Ježíš. Že ve svém srdci máte víru Ježíše. Nemáte problém s vírou, ale s poznáním, protože nevíte, co máte.

Filemonovi 1:6 - Zde se Pavel za Filemona modlí, aby se sdílení jeho víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši. Ale Tělo Kristovo se jako celek spíše modlí takto: "Ó Bože, ty můžeš všechno. Sice jsi zatím nic neudělal, ale můžeš všechno..." - A je to celé o prosení a škemrání, aby Bůh vylil svoji moc. "Ó Bože, uzdrav tohoto člověka..." - A přitom by to měl být úplný opak! Bůh již vykonal všechno, skrze Ježíše a nyní žije v každém znovuzrozeném věřícím - vy máte ve svém duchu nadpřirozenou Boží moc a schopnost, v duchu jste totožní s Ježíšem. Moje kniha "Duch, duše, tělo" by vám to vysvětlila. Vy to prostě už všechno máte, je to ve vás. Již máte Boží víru. A Boha začnete znát tak, že namísto abyste Boha viděli jako někoho, kdo může udělat cokoliv, ale má zkřížené ruce a vy musíte škemrat dostatečně dlouho, volat hlasitěji, být svatější... Úplně by vám změnilo život, pokud byste znali Boha a věděli, že už do vás vložil všechno, co potřebujete k životu a zbožnosti. Trošku se předbíhám. :)

2 Petrova 1:2 "Kéž je vám v poznání Boha a Ježíše, našeho Pána, rozmnožena milost a pokoj" - Takže jak získáte milost a pokoj? Většina lidí se za to modlí. "Ó Bože, ten člověk o mně řekl tohle a tamto... Já jsem tak naštvaný... Můj život je jako ve víru..." Jen dnes za mnou přišli 2 nebo 3 lidé, kteří chtěli, abych se modlil, aby měli pokoj, naději, aby věci fungovaly. Ale milost a pokoj nepřichází skrze modlitbu. Přichází skrze poznání Boha. Když vaše mysl zůstává v Bohu, když přemýšlíte Boží myšlenky, tak máte milost a pokoj.

Víte, je napsané, že hříšníkův majetek bude uschován pro spravedlivého. A pro některé z vás mám novinku: Lidé ve vedení zpravodajství ve Spojených státech jsou bezbožní. A jejich zprávy nejsou zbožné. A když tam pláčou ohledně ekonomiky, tak je to protože ztrácí peníze. A kam ty peníze jdou? Ty peníze se nevypařují, ale přichází k věřícím. Hodně lidí se modlí "Bože vezmi majetek hříšníkům a dej ho spravedlivým." Pokud by se to masivně stalo, tak by se to ve zprávách objevilo jako finanční panika, recese a že je všechno špatně, protože bezbožní nad tím ztrácejí kontrolu. Ale pokud znáte Boha, pokud znáte, co říká Slovo, tak když pláčou a říkají, jak je to špatné, tak se budete radovat a děkovat: "Díky Ježíši, slovo se uskutečňuje."

Takže vy se nemodlíte, abyste měli pokoj. Poznáte Boží Slovo a to vám dá na věci jinou perspektivu/pohled. Když budou všichni mluvit o nějakém problému, epidemii, nemoci, tak pokud znáte Boží Slovo, pokud máte správné poznání, tak můžete v klidu sedět a říct: "Ke mně se žádná pohroma nepřiblíží." A můžete se radovat a mít pokoj, zatímco si všichni stěžují. Ale pokud neznáte Boha, tak budete ve stejné depresi, stejně zarmoucení a budete se bát stejně jako nevěřící. A tohle se naneštěstí v Těle Kristově do značné míry děje. Neznáme Boha, neznáme Jeho Slovo, neznáme, co říká, takže nás bere všechno, co bere i nevěřící. Zde je napsané, že milost a pokoj přichází skrze poznání Boha. Pokud ve svém životě nemáte pokoj, je to protože neznáte Boha. ;) Pokud byste opravdu znali Boha a věděli, co vám Bůh zpřístupnil, kdybyste věděli, jak moc je Bůh pro vás, tak byste se o nic nestrachovali. Byli byste požehnaní až na maximum. Amen?

Verš 3 tak jako nám jeho božská moc darovala všechno... - Víte, že v řečtině to slovo "všechny věci" znamená "všechny věci"? :D To znamená, že nic nechybí! Potřebujete uzdravení, pokoj, radost? Potřebujete uzdravení pro vaše manželství? Potřebujete vysvobození? Potřebujete cokoliv? Všechny věci přicházejí skrze poznání Toho, který nás povolal svou slávou a ctností. Všechny věci. Pokud máte ve svém těle nějakou nemoc, potom máte problém v poznání/porozumění. Protože všechno, tj. včetně uzdravení, přichází skrze poznání Jeho. Pokud máte ve svém těle nějakou nemoc, tak je něco, co nevíte, na co nemyslíte, nepřijali jste pravdu. "A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." Pokud ve svém životě máte chudobu, tak vám garantuji, že máte problém v poznání. Tohle bych zde mohl rozebírat několik dní. - Žijeme ve společnosti, která nám nabízí skoro neomezené možnosti a kdokoliv zde má možnost... Skoro se mi to nechce ani říkat, protože nemám čas to obhájit, ale je to absolutně pravda. Kdokoliv z vás může prosperovat a být v krátkém čase milionářem - pokud byste se zbavili věření negativním věcem, zbavili se negativních postojů a začali věřit Bohu. Kdokoliv z vás by mohl v krátkém čase nadpřirozeně prosperovat. Někteří brblají: "Tomu nevěřím!" - To je právě ten váš problém s poznáním. Nevěříte, že byste mohli prosperovat, nevěříte tomu, co Boží Slovo říká, takže se dřete, nic neočekáváte a také dostáváte nic. Můžete prosperovat, poznání Boha způsobí, že budete prosperovat.

Poznání Boha způsobí, že se vám srovnají emoce. Všechno, co potřebujete, přichází skrze poznání Boha. Pokud máte v některé oblasti svého života nedostatek, to znamená, že vaše myšlenky jsou v rozporu s tím, co říká Boží Slovo. Většina lidí tomuhle nevěří. Říkají: "Jo, to sice funguje pro většinu lidí, ale já mám chemickou nerovnováhu a je to pouze přirozený tělesný problém a vůbec nesouvisí s mým myšlením a rozhodováním." - To není pravda! Bůh by nebyl spravedlivý, kdyby si jen tak seděl a přikázal vám neustále se radovat v Pánu a nepřidal tam dodatek: "Pro všechny kromě lidí s chemickou nerovnováhou." To by bylo nespravedlivé, ale Bůh tam nedal žádné omezení, je to pro všechny. Vaše emocionální problémy nezpůsobuje chemická nerovnováha, ale chemická nerovnováha je důsledkem vašich emocionálních problémů. Takže si klidně můžete vzít prášek a změnit si chemickou rovnováhu, ale kořen toho problému je: "Jak [o sobě člověk] v duchu uvažuje, takový opravdu je." [Přísloví 23:7] - Vaše emoce jsou takové kvůli tomu, jak myslíte. Pokud myslíte na depresivní věci, budete deprimovaní.

Zde je napsané, že nám jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu a zbožnosti, skrze poznání Toho, který nás povolal svou slávou a ctností, 4čímž nám byla darována veliká a drahá zaslíbení... - Takže předmětem zde je z předchozího verše "poznání Toho" a poznání Jeho nám dalo tyto veliká a drahá zaslíbení. Bůh o sobě učinil záznam, odkryl nám svoje srdce. Bůh se nám zjevil skrze Slovo. Tyhle zaslíbení jsou poznáním Jeho. A všimněte si, jak málo veršů k tomu stačí. V prvním verši vidíte, že Bůh vám již všechno dal. Takže ty věci, o které prosíte - "Bože dej mi víc víry..." - Už máte tu stejnou víru, která žila v apoštolu Petrovi. A ta víra nepřišla díky vaší dobrotě, nebo vaší spravedlnosti, přišla milostí. Ten verš vás učí, že Bůh ve vašem životě nejedná na základě vaší dobroty nebo úměrně vaší dobrotě nebo vaší svatosti, ale na základě milosti. Bůh vám již všechno dal! Pokud tomu porozumíte, promění vám to život. Pokud by tomu lidé porozuměli, tak by to úplně, úplně a úplně změnilo jejich život.

A dále - milost a pokoj přichází skrze poznání Jeho, ne skrze vaše modlitby, ne skrze vaši svatost, ne z toho, že budete Boha hledat, zalibovat se Mu, slibovat Mu něco - "Bože, pokud to uděláš, tak já udělám tamto..." Ne, pokoj a milost přichází skrze poznání Jeho. Všechny věci, které patří k životu a zbožnosti, přichází skrze poznání Jeho. A poznání Jeho nám přináší tyto veliká a drahá zaslíbení, abyste se díky nim stali účastníky božské přirozenosti, když jste unikli zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti. - To je prostě mocná pasáž. Můžete být účastníky na božské přirozenosti. Spousta z nás je tolik v souladu s tělesnou a hříšnou přirozeností. Zpíváme písničky jako: "Jsem člověk, pouhý člověk..." - Nenávidím tu písničku. :D Já nejsem jenom člověk, nejsem pouhý člověk. Jedna třetina mě je Duch Svatý, jsem znovuzrozený, jsem nový člověk!

Když přijdou problémy a doktor třeba řekne: "Máte rakovinu ve čtvrtém stádiu a už není žádná naděje." - Tak pokud si pomyslíme: "Ó já jsem pouhý člověk, co nadělám..." - Ale ty nejsi pouhý člověk! Máš v sobě božskou přirozenost a ta samá moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, žije v tobě jen pár centimetrů od té rakoviny! Potřebuješ ji akorát skrze víru aktivovat a uvolnit. Pokud byste začali brát tyto zaslíbení, tak máte přístup k božské přirozenosti a unikli jste zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti. A přesto mnoho lidí žije jako "pouzí lidé" a nerozpoznávají, kdo opravdu jsme. Jsou zaměření pouze na přirozenou oblast, na přirozená omezení... "Nikdy nemůžu vydělávat více peněz, protože nemám vzdělání.." A nemáte tohle a tamto, takže kvůli tomu limitujete, co Bůh může udělat. Lidi, poznání Boha vás změní. A Boží Slovo je způsob, jakým se nám Bůh odhaluje. A vy potřebujete jít do Božího Slova, začít brát tyto verše: "Otče, každé slovo zde je zjevením toho, kdo jsi a jak jednáš. Zjevením toho, co jsi udělal, co uděláš..." Pokud takto začnete Písmo číst, tak začnete znát Boha skrze Jeho Slovo.

Petr v tomto druhém dopise třikrát říká, že jim bude věci připomínat a také aby si je připomínali. To je napsané za verši, které jsme právě četli. Petr věděl, že se přiblížil čas jeho smrti, tak tyhle věci sepsal, aby si je lidé mohli připomínat. 2 Petrova 15 Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci neustále připomínat. 16Když jsme vám totiž oznámili moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, nenásledovali jsme smyšlené báje, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho velebnosti. - A dále mluví o hoře proměnění. Verš 17 On přece přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." 18A my, kdo jsme s ním byli na té svaté hoře, jsme ten hlas, který zazněl z nebe, slyšeli. - Opět zde říká, že ty věci zapisuje, aby je měli a mohli si je neustále připomínat, protože to nejsou jen nějaké bajky, nejsou to příběhy, které by si vymysleli, oni byli očití svědkové těch věcí. Viděli oslaveného Ježíše, byli s Ním na té hoře, když začal zářit, zahalil ho oblak a zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn." Oni viděli Mojžíše a Eliáše, jak mluví s Ježíšem a říkají, že to není něco, co by si vymysleli, ale že to prožili. A Petr to píše, aby si lidé uvědomili: "Tohle je Bůh, ty slova, které píšu, to chce Bůh říct vám."

Kdybych před příjezdem sem vystoupil v televizi a řekl: "Viděl jsem Pána! Viděl jsem Ježíše! Slyšel jsem hlas od Boha. Bůh mi dal poselství pro Chicago!" Pokud bych ve svém televizním pořadu začal říkat některé z těch fyzických a hmatatelných projevů, nebo že jsem slyšel hlas, tak by sem přišlo mnohem víc lidí. Protože lidi takové věci přitahují. Ale pokud přijde někdo, kdo říká: "Bůh ke mně mluvil skrze Slovo, mám zjevení Božího Slova, pomůže vám to, změní vám to životy..." - Tak na to až tolik lidí nepřijde. A já vás nekritizuji, vy jste ti, kteří přišli. Jen říkám, že pokud bych v televizi řekl: "Slibujeme vám, že něco uvidíte, že budete něco cítit, že přijde oblak slávy..." - tak by se sem ti lidé ani nevešli. Lidé jsou fyzičtí a snaží se přistupovat k Bohu a znát Ho fyzicky, tělesně. Petr si toho byl vědomý, tak jim předkládal fyzické věci. "Viděli jsme Boží slávu, viděli jsme Ježíše zářit, slyšeli jsme slyšitelný Boží hlas." - Dává jim sice fyzické věci, ale podívejte se do verše 19 A máme ještě pevnější prorocké slovo. Petr právě mluvil o tom, že viděli oslaveného Ježíše, že slyšeli slyšitelný hlas od Boha a vzápětí říká, že má ještě něco lepšího! Něco jistějšího než fyzické projevy.

Co může být jistější, než vidět Boží slávu, než slyšet slyšitelný Boží hlas z nebe? Co je lepší? Verš 20 Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. - Lepší a pevnější slovo je psané Boží Slovo. Můžete znát Boha lépe skrze zapsané zjevení Boha v psaném Božím Slově, než byste mohli Boha poznat v nějakém viditelném, slyšitelném nebo hmatatelném Božím projevu. Ale tohle lidi většinou moc nenadchne. Většina lidí používá Bibli s doufáním, že Bůh teď v jejich situaci způsobí něco nadpřirozeného a v momentě, kdy Bůh udělá něco nadpřirozeného, tak Bibli zahodí a půjdou po "husí kůži" a budou se jí držet. "Měli vidění, měli zlatý prach v Bibli, nebo něco jiného..." Jsou lidé, kteří Bibli používají, jen aby mohli mít nějaké nadpřirozené setkání s Pánem. Ale Bible zde říká, že psané Boží Slovo je jistější svědectví, než jakákoliv fyzická nebo hmatatelná věc, kterou můžete prožít.

Když jsem se poprvé opravdu obrátil k Pánu, tak jsem začal poslouchat lidi jako Kenneth Hagin. Vyrůstal jsem v baptistické církvi a tam se Boží moc nikdy nemanifestovala. Lidé se znovuzrodili a prožili Boha v tomto smyslu, ale nevěřili jsme v uzdravení, nevěřili jsme ve vysvobození, nevěřili jsme, že Boží přítomnost je možné opravdu cítit. Nikdo tam nekřičel a nechválil Boha, a pokud jste zvedli ruce, tak vám ukázali, kde jsou dveře ven. Nezvedali jsme ruce a dokonce jsme hlasovali, zda vyhodit jednoho týpka, protože říkal: "Chvála Pánu!" Oni si mysleli, že říct "Chvála Pánu!" je svatokrádež. Takže se hlasovalo, zda ho vyloučí za vysmívání se Pánu.

Nevěřili jsme v nadpřirozeno, takže když jsem byl najednou pokřtěný Duchem a věděl jsem, že Bůh je nadpřirozený a že se může projevit a můžeme zažívat nadpřirozené věci, tak jsem je začal vyhledávat. Kenneth Hagin mluvil o tom, že měl oheň na rukou, a když na lidi vložil ruce, tak ten oheň na ně buď přeskočil, anebo jen hořel a podle toho poznal, zda potřebují uzdravení nebo vysvobození. Měl vidění, viděl démony, anděly, slyšel hlasy. A četl jsem podobné věci i o jiných lidech, takže jsem to začal vyhledávat. Říkal jsem: "Otče, pokud to děláš pro ně, tak to uděláš i pro mě." A začal sem ty prožitky hledat a modlit se za ně. A velmi zkráceně - Bůh mi v Janovi 20 a v Matouši 8 něco ukázal. V Matouši 8 je příběh o setníkovi. Setník řekl: "Pane, můj služebník je nemocný." Ježíš říká: "Půjdu a uzdravím ho." A setník mu říká: "Nemusíš chodit do mého domu, jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven. Protože i já mám pod sebou služebníky, a když někomu řeknu, ať jde, tak jde, jinému udělej tohle a on to udělá. Stačí, když promluvíš slovo a můj služebník bude uzdraven." Ježíš se podivil a říká, že nikdy tak velikou víru neviděl. Ježíš se podivil pouze na dvou místech - zde nad setníkovou vírou a v druhém případě nad nevěrou svých učedníků. Ježíš byl udiven, že někdo může být v takové nevíře a byl udiven takovou velkou vírou.

Jak se projevovalo to, že měl ten setník velikou víru? Řekl: "Řekni jen slovo." Ten setník věřil Božímu Slovu - pokud by to Bůh řekl, tak to mu stačilo. V kontrastu si můžeme vzít Ježíšova vlastního učedníka Tomáše, který nebyl s učedníky, když se jim Ježíš po vzkříšení poprvé ukázal, a když mu o tom říkali, tak říká: "Neuvěřím, dokud nepoložím svůj prst do rány po hřebech a svoji ruku do jeho boku." Odmítal jim věřit. A o nějakých 8 dní později se v místnosti objeví Ježíš a tentokrát je Tomáš s nimi. Ježíš k němu přijde a říká mu: "Vlož svůj prst do rány po hřebech a svoji ruku do mého boku, a nebuď nevěřící, ale věřící." A Tomáš mu padl k nohám a říká: "Můj Pán a můj Bůh." Tomáš činil ze své nevíry pokání. A v Janovi 20 Ježíš Tomášovi říká: "Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš říká, že požehnanější jsou ti, kteří mají pouze Slovo. Stejně jako s tím setníkem - "Promluv jen slovo." - a Ježíš říká, že to je největší víra, jakou kdy viděl. Tomášovi říká: "Věříš, protože jsi viděl a měl fyzický a hmatatelný důkaz, ale požehnanější jsou ti, kteří věří kvůli Slovu, aniž by měli nějaký hmatatelný důkaz."

Když jsem uviděl tyto dvě místa a dal jsem si je dohromady s 2 Petrovou 1, kde je napsané, že "Slovo je mnohem jistější prorocké slovo", tak jsem obrátil a říkám: "Bože, já chci to nejlepší, a pokud bych nikdy neměl žádnou vizi, nedotkl by se mě nikdy anděl, neměl bych nikdy husí kůži, tak chci být člověk, který věří Božímu Slovu a operuje v největší víře, která existuje." A kvůli tomu jsem nikdy neslyšel slyšitelný Boží hlas, nikdy sem neviděl anděly. Lidé vidí anděly kolem mě a já jsem se i modlil: "Pane, vím, že jsou zde na shromáždění andělé, prosím, abys mi odkryl věci." Jednou jsem byl na jednom místě, kde jsem se před shromážděním modlil s jedním mladíkem a tuším, že mu selhávaly ledviny. Byl na tom hodně špatně, byl na dialýze, a věřil, že nemá naději. Jeho otec věřil, ale ten mladík ne a nebyl z toho nijak nadšený. Modlil jsem se s ním, ale on ode mě nic nepřijal. A během chval ke mně Pán mluvil a řekl mi, že zde teď jednají andělé a dotýkají se lidí. Já jsem to oznámil, ale nic jsem neviděl, jen jsem to věděl ve svém srdci. A po shromáždění za mnou přišel ten 18 letý mladík a říká: "Odmítl jsem tvoji modlitbu, ale těsně před tím, než jsi řekl, že jsou tam andělé, kteří se dotýkají lidí, tak mi někdo položil ruku na záda na ledviny a když jsem se otočil, tak tam nikdo nebyl. A já vím, že to byl anděl, a potom jsi říkal, že se právě někoho dotýká anděl." A z toho mladíka se stal věřící člověk a byl uzdraven.

Takže já vím, že na našich setkáních jsou andělé, ale nikdy jsem je neviděl. Pokud pomineme toho motorkáře, o kterém jsem vám říkal. Nemyslím tedy fyzickou manifestaci, myslím tím, že jsem nikdy neviděl duchovní bytost s křídly nebo tak něco. Pointa je, že Bůh chce, abychom chodili vírou. Pokud by Bůh chtěl, tak by si vám mohl ptáček sednout na rameno a říct vám: "Miluji tě." a říct vám, co máte dělat, a mluvit k vám... Klidně by k vám mohl přijít ráno váš pes a vyštěkat na vás instrukce. K Balámovi nechal mluvit jeho oslici. Klidně by vám mohl všechno říct skrze vašeho psa. Mohl by na nebe napsat vaše jméno, mohl by úplně cokoliv, ale takto Bůh nejedná. Když Bůh přišel na tuto zem tak nepřiletěl v Boeingu 747, nebo ve vesmírné lodi. Nepřišel nějakým zázračným způsobem, ale přišel způsobem, který byl tolik pokorný, že k tomu, abyste poznali, že tohle je Bůh, byla potřeba víra. A neoznámil to králům, ale pastýřům. Ježíš byl v obyčejném těle, bez nějaké slávy, nebylo na něm nic zvláštního.

Být na jeho místě, tak se po vzkříšení neukazuji prvně Marii, ale ukázal bych se Pilátovi. :D Zatřásl bych jeho postelí, probudil bych ho a zeptal se ho: "Tak co Piláte, jsou tvé ruce nyní čisté?" Ukázal bych se těm vojákům, kteří mu zavázali oči a potom na něj plivali a říkali mu: "Pokud jsi Kristus, tak prorokuj." Já bych se jim ukázal a řekl bych jim: "Můžu vám něco říct?" A prorokoval bych jim, že by všichni leželi na tváři. Ale víte, že se Ježíš po vzkříšení nikdy neukázal nikomu jinému, jen věřícím? Úplně by stačilo, kdyby se začal vznášet nad Jeruzalémem a všichni v Jeruzalémě by řekli: "Ukřižovali jsme Krista, Mesiáše a On vstal z mrtvých!" Ale Bůh se nezjevil nikomu jinému, pouze těm, kteří již byli věřící. Bůh je pokorný Bůh.

Bůh by mohl položit svůj prst na krk každému člověku a přinutit ho, aby Ho chválil a uznával. Ale Bůh takový není. Bůh chce, abyste ho hledali dobrovolně. Bible v Židům 11 říká, že bez víry je nemožné se Mu zalíbit. Vyžaduje to víru a těší to Boha. Bůh je Bůh víry. Bůh chce, abyste se k němu vztahovali jako duch k duchu. Pokud Ho chcete uctívat, tak Ho musíte uctívat v duchu a v pravdě. A přitom všichni jdeme po něčem fyzickém, hmatatelném, po něčem, co nás vezme ze sféry víry a dá nás to do sféry přirozené, a chceme tak k Bohu přistupovat. Řeknu vám, že znát Boha skrze Boží Slovo je ten největší způsob, jaký je, a má na sobě největší požehnání. Pokud bychom vzali Boží Slovo a věřili mu, přestože všechno v přirozené oblasti křičí, že to tak není, tak pokud byste prostě věřili Božímu Slovu, tak to je víra a spojujete se s Bohem. Bůh říká, že jste požehnaní a všechno ve vašem těle, vaše finance, všechno ve vaší existenci říká, že jste prokletí, ale vy se řídíte podle toho, co říká Boží Slovo a prostě tomu věříte. - Tohle Bible nazývá "víra". A většina z nás to nazývá deprese. "Ano, já vím, že Bible říká tohle, ale já to nedělám." A řídíme se podle toho, co cítíme, spadneme do deprese a jsme zklamaní. Ale víra je prostě vzít, co Boží Slovo říká, a věřit tomu. Není to mocné? A takto poznáte Boha.

Opět - my hledáme nějakou fyzickou manifestaci, ale Bůh se odhaluje v Božím Slově, odhaluje svoji přirozenost, svůj charakter. Pokud chcete znát Boha, musíte znát Boží Slovo. Budete se muset dostat na místo, kdy Boží Slovo vyvýšíte nad své osobní názory, kdy vyvýšíte Boží Slovo nad názory doktorů, právníků, bankéřů, nad názor vašeho manžela/manželky, nad svůj vlastní. Římanům 3:4 Ať je však Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář. Ať je Bůh pravdomluvný a KAŽDÝ člověk lhář.

Přišla za mnou jedna žena, která měla rakovinu prsou a věřila, že je uzdravená. Chytila se toho a já jsem s ní souhlasil, modlil jsem se a ona říká, že je zdravá. Její muž nebyl věřící člověk a říká jí: "V každém případě půjdeš k doktorovi." A ona mu říká: "Klidně půjdu k doktorovi, abych tě pobavila, ale nebudou mě operovat." Takže šla na vyšetření a našli jí v prsou dva velké nádory a objednali ji na operaci. A ona jim říká: "Klidně mě na operaci objednejte, ale nebudete mě operovat, já jsem uzdravená Ježíšovými ranami." Nadešel den operace, ona tam přišla a připravovali ji na operaci. A ona jim říká: "Připravujte si mě, jak chcete, ale operovat mě nebudete, jsem uzdravená Ježíšovými ranami." A oni jí říkají: "Ale paní, máte dva veliké nádory!" Kamsi ji vzali, dali ji na mamograf a obraz promítli na zeď a viděla tam ty dva velké nádory. A říkají jí: "Vidíte tyhle nádory? Musíme je vyoperovat, to je rakovina." A ona jim říká: "Ano, já je vidím, ale nebudete mě operovat, jsem uzdravená Ježíšovými ranami." A ti lidé na ni naléhali: "Ale to nemůžeš, nevidíš to snad?" A když se znovu podívali, tak ty nádory byly pryč, zmizely z obrazovky. A ona jim řekla: "Já vám říkala, že mě nebudete operovat." Víte, co to je? To je víra. Většina z vás si říká: "Ne, to je šílenství!"

"Ale já mám rentgenové snímky, které dokazují, že... Doktor mi řekl že... Právník mi řekl... A vždyť můj bankéř... A co ten výpis z banky?" - Ale co Boží Slovo!? - "No jo, Boží Slovo říká... Vím, co říká Boží Slovo, ale bankéř říká..." - Ať je Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář. Vím, že někteří z vás si myslí, že jsem divný. Ale já si myslím, že jste divní vy. Tohle je normální. Tohle je normální křesťanství. Někteří z vás si můžou říkat: "Ale takhle to přece nefunguje!" - No, tak pro vás to takto fungovat nebude, protože tomu nevěříte. Ale pokud se dostanete k tomu, že tomu budete věřit, tak víte co? Můžete začít vidět úžasné, úžasné, úžasné zázraky. Řeknu vám, že Boží Slovo je tolik mocné. Lidé umírali, aby se zachovalo, platili velkou cenu, vložili do toho velké úsilí, a i když ho dnes má většina lidí, tak ho moc nečtou, a když už ho čtou, tak mu stejně nevěří. Říkám vám, že Boha nebudete nikdy znát, pokud nebudete znát Slovo, protože Bůh se nám zjevuje ve Slovu a je to způsob číslo jedna. Není to jediný způsob, Bůh se může zjevit ve viditelné formě, může mluvit slyšitelným hlasem, ale pokud na to čekáte, tak většina z vás umře dřív, než se to stane. Každý může zažít Boha skrze Slovo, každý Ho může znát skrze Slovo. Slovo je dokonalá a přesná reprezentace. Na Božím Slově není žádná chyba, je inspirované Bohem a lidi, skrze Slovo můžete poznat Boha. To je mocné!

Vím, že co jsem sdílel, je velmi jednoduché, ale hluboké. Většina lidí nedovolí, aby se jim Boží Slovo pletlo do toho, čemu věří. Ale to by se mělo změnit. Měli byste se dostat k tomu, že Boží Slovo bude základ vašeho života a řídí všechno, čemu věříte. A pokud byste tak žili, tak můžete začít znát Boha. A na večerním shromáždění budu ze Slova sdílet konkrétní věci, které odhalují Boha a jsou protichůdné s naší dnešní náboženskou kulturou. Takže doposavad jsem mluvil o důležitosti poznání Boha, o tom, že abyste poznali Boha, tak musíte být v duchu, namísto v těle, a o tom, že Slova, která vám mluvím, jsou Duch a Život. Musíme začít důvěřovat Slovu. Co jsem sdílel je opravdu jednoduché, ale hluboké a slibuji vám, že pokud se toho budete držet, tak to způsobí velkou změnu ve způsobu, jakým se vztahujete k Bohu a jakým Ho znáte. Amen?

Otče, děkuji Ti za Boží Slovo. Děkuji ti Otče za tyto pravdy a zaslíbení a děkuji ti Otče, že se nám skrze Boží Slovo ukazuješ, že nám jsou dány všechny věci, které patří k životu a zbožnosti, skrze poznání Tebe. Děkuji ti Ježíši. Vítám tě Duchu Svatý, svědči lidem, předávej pravdu. Lukáš 24:45 říká: "potom jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům." Duchu Svatý, prosím Tě, abys přišel a dotýkal se srdcí a životů lidí, abys jim otevřel mysl, aby jim Boží Slovo ožilo, aby to nebyla nějaká mrtvá kniha, ale aby začali dostávat zjevení a přišli k tomu, že Tě znají způsobem, jakým ses ve Slovu ukázal. Otče, vítáme Ducha Svatého, aby přišel a dotýkal se dnes lidských srdcí a dal lidem zjevení toho, kdo Ježíš skutečně je. Díky Ježíši. Haleluja.

Jak jsme minulý večer probírali Lukáše 24, jak Ježíš po svém vzkříšení šel s učedníky do Emauz, tak je tam napsané, že se jim dal poznat skrze Písmo a ukázal jim všechny proroctví počínaje od Mojžíše až do proroků. A učedníci si potom říkali: "Copak v nás naše srdce nehořelo, když k nám mluvil po cestě a otvíral nám Písma?" Pokud se pro vás Boží Slovo nikdy nestalo živé a nehořelo ve vás, nevím, jak to lépe vysvětlit, tak potřebujete, aby vám Duch Svatý otevřel porozumění a ukázal vám Písma. Protože když k vám začne Boží Slovo mluvit, tak to je největší věc, kterou můžete zažít. Víte, viděl jsem svého syna vzkříšeného z mrtvých, viděl jsem slepé oči otevřené, viděl jsem změněné životy lidí, zažil jsem skvělé věci, ale víte co? Úplně nejvíc pro mě je, když Slovo studuji a všemohoucí Bůh ke mně skrze Slovo mluví a to Slovo ožije. Jeremiáš říká podobnou věc. Jeremiáš 20:9 jeho slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím ohněm zadržovaným v mých kostech. Namáhal jsem se ho v sobě zadržet, ale nedokážu to. Pokud ve vás nikdy Boží Slovo nehořelo, pokud vám Boží Slovo nikdy neožilo a nezměnilo vás, prostě ve vás nezažehlo oheň, tak vám chybí vztah s Bohem. Bůh k vám bude skrze toto Slovo mluvit. Amen.

Lidé mě kritizovali a říkali mně: "Ty miluješ Boží Slovo více, než Boha." Ale v tom není rozdíl. Já nemiluji stránky v této Knize, ale miluji ty pravdy, které jsou tam zapsány a zjeveny. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi - Ježíš se ztotožňuje se Slovem. Ježíš byl vtělením Slova. Říkám vám, že pokud ve vašem životě není Boží Slovo úžasné, tak neznáte Boha. A neříkám to, abych někoho zranil, ale můžu vám říct, že spousta lidí, kteří za mnou přijdou, abych se za ně modlil, tak neví, co o jejich uzdravení Boží Slovo říká. Lidé říkají: "Věřím, že někde v Bibli je napsáno, že Jeho ranami jsem uzdraven" - ale to vás neuzdraví. Potřebujete to opravdu znát, musí to být vaší součástí. A vy, kteří zápasíte, a zdá se, že ve vašem životě nic nefunguje, tak vám garantuji, že Boží Slovo neznáte. Možná znáte nějaké verše, ale neznáte Boží Slovo. Když znáte Boží Slovo, tak Písmo říká, že jeho Slova dávají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. Žalm 107:20 Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je ze záhuby. A mohli byste tak pokračovat dál.

Boží Slovo ve vás způsobí zdraví, zaopatření, radost, pokoj, vítězství a váš život bude jiný. Římanům 8:6 říká, že smýšlení těla je smrt, ale smýšlení Ducha je život a pokoj. Jan 6:63 říká, že Slovo je duch a život. Takže být duchovně smýšlející znamená myslet Slovo/podle Slova. Pokud myslíte Slovo, tak to působí život a pokoj.

Lidé za mnou neustále chodí a říkají: "Já vím, co Boží Slovo říká, ale mně nic nefunguje." To je jako byste říkali, že jste zaseli hrášek a vyrostla vám kukuřice. Takhle to prostě nefunguje. Existuje Boží zákon - zákon setby a žně - sklízíte, co jste zaseli. Možná jste si mysleli, že jste zaseli Slovo, mohli jste udělat něco, co vám někdo řekl, ale nebyla to pravda a nebylo to podle Božího Slova, protože mít smýšlení ducha, tj. mít smýšlení Slova, to přináší život a pokoj. Začněte myslet podle Slova a uvidíte ve svém životě výsledky podle Slova. Amen?

Pokud jste někým z těch, kterým Boží Slovo není nadevšecko, nedominuje vás, pokud jste člověk, který ví, že Písmo říká: "Jeho ranami jsem uzdraven", víte, že to Písmo říká, ale zpráva od doktora říká něco jiného a ta lékařská zpráva pro vás má větší význam a způsobuje ve vás více strachu, než Boží Slovo víry. Pokud jste někdo z těch, v jejichž životech Boží Slovo nedominuje a nepracuje, tak pokud jste připraveni, aby vám Duch Svatý otevřel porozumění, abyste mohli porozumět Písmům a mohly ve vás hořet, tak vás žádám, abyste se pokořili a řekli: "Potřebuji se změnit, potřebuji tohle přijmout." Pokud jste to vy, tak se postavte, kde zrovna jste, a povedu vás v modlitbě. Budeme se modlit, aby Boží Slovo ve vás ožilo a proměnilo vaše životy. Jistě, každý z nás může přijmout více zjevení Slova, ale tato výzva je pro lidi, ve kterých Slovo není opravdu živé. Pokud to ve vás již začalo, jste v procesu, tak můžete zůstat sedět. Tohle je pro lidi, kteří říkají: "Boží Slovo pro mě není živé, ale potřebuji, aby bylo. Bože, chci, aby Tvoje Slovo ve mně ožilo." Je to pro lidi, kteří vědí, že pro ně Boží Slovo není živé takovým způsobem a chtějí, aby bylo živé v jejich životech.

Pokud jste správně porozuměli mé výzvě a teď stojíte, tak už víte, proč máte v životě problémy. Amen? Vůbec byste se neměli divit, protože pokud pro vás není Slovo živé a nemluví k vám, tak to je důvod, proč váš život nefunguje, a tohle váš život změní. Díky Bohu za vaši pokoru, že jste se před lidmi postavili a přiznali si, že Boží Slovo pro vás není živé. Tohle promění váš život. Ještě někdo to chce přijmout? Je zde někdo, kdo sedí a říká si: "No, sice to platí i pro mě, ale já si nechci stoupnout, nechci, aby lidé věděli, že Boží Slovo není v mém životě rozhodující, a přijmu si to v sedě." - Já se budu modlit, aby to nefungovalo, aniž byste se postavili. :D Abyste to získali, tak se musíte postavit, musíte se pokořit, musíte být ochotní se pokořit a činit pokání. Vidíte lidi, jak povstávají? Já to tušil. :D Amen. Ještě někdo?

Otče, děkuji Ti za všechny tyto lidi a chválím Tě za způsob, kterým jsi nám dal zjevení Tebe - skrze Slovo. Děkuji Ti za lidi, kteří zemřeli a obětovali své životy, abychom mohli mít přesnou kopii toho, co jsi nám řekl. Děkuji Ti Otče za úsilí, které jsi věnoval, abys k nám toto Slovo dostal. Děkuji Ti, že jsi poslal Ducha Svatého, který toto Slovo inspiroval, aby v nás přebýval a dal nám zjevení. Otče, děkuji ti za Písma jako Jan 14:26, kde je napsáno, že utěšitel, což je Duch Svatý, nás naučí všem věcem, uvede nás do veškeré pravdy a bude nám připomínat všechny věci, které Ježíš mluvil. Otče, děkuji Ti, že jsi poslal Ducha Svatého, aby nám zjevil Slovo. Děkuji Ti za pomazání od Svatého, abychom mohli znát všechny věci, abychom mohli vědět, co je ve Slově. Otče, právě teď se modlím Písmo z Lukáše 24:45, abys otevřel lidem porozumění, aby mohli znát Písma, aby mohli znát Slovo. Otče, děkuji Ti, že jim Duch Svatý přináší zjevení. Děkuji Ti, že když si otevřou Boží Slovo a začnou ho číst, že to v nich bude hořet, že to bude jako oheň v jejich kostech, že Boží Slovo k nim bude mluvit a dá jim porozumění, že to pro ně bude živá kniha. Děkuji ti Ježíši.

Otče, tito lidé povstali a pokořili se a ty jsi řekl, že když se pokoříme pod mocnou ruku Boží, tak nás povýšíš a pozvedneš. Pokořili jsme se a říkáme: "Otče, potřebujeme Tě. Nemáme takové zjevení Slova." A já věřím, že Ty je pozvedáš, že se to právě uskutečňuje a jejich život bude jiný. Věřím, že Boží Slovo pro ně odteď začne být živé, bude je vést a bude jim dávat instrukce jako nikdy předtím. A my ti Otče děkujeme a předem Tě chválíme za zázračné výsledky, které to vypůsobí. Souhlasíme s tím a přijímáme to, ve jménu Ježíše. Amen.

Věříte tomu? Díky Ježíši! Skvělé! Chvála Pánu! Můžete se posadit. Řeknu vám, že jsem z toho nadšený, protože tohle je rozdíl mezi tím, když dáte člověku rybu anebo ho naučíte rybařit. Že za mnou přijdete, abych se za vás modlil, to je jedna věc, ale když porozumíte Božímu Slovu, tak se ve vašem životě začne dít Bůh. Není to skvělé?

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky