NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Otázky a odpovědi - DHT California - duben 2013 - část 1

Curry Blake - DHT California - duben 2013 - Část z otázek / odpovědí

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[Otázka: "Může opakovaná "modlitba" pomoci/uspíšit uzdravení?" Následuje část odpovědi.]

Když vkládáte ruce na nemocné, tak pokaždé, když na ně vložíte ruce, tak Život, který máte v Kristu Ježíši, teče z vás do nich. Takže pokaždé, když se jich dotknete, tak jim dáváte více Života, což vypudí více nemoci. - Tohle je dobré vědět, protože vám to umožní začít, ať jste na jakékoliv úrovni. A měli byste se budovat v duchu, což znamená budovat se ve víře, abyste mohli dosáhnout bodu, kdy můžete vložit ruce jednou a mít výsledky, které chcete mít. Ale můžete začít [na úrovni], kde jste.

Mnoho výsledků bude záviset na našem způsobu života. Pokud se krmíte Božím Slovem, pak je to Boží Slovo, co z vás proudí. Pokud se krmíte programy v televizi, nebo dalšími věcmi jako jsou knihy, romány - pak v sobě máte míchanici a lidé nebudou dostávat čistý Život. Není to tak, že žijete určitým způsobem života, abyste získali více moci. Boží Slovo nám říká, že pokud máme být nádoby ke cti, tak se musíme očistit od určitých věcí. - O tomto mluvím. Další věc, o které Boží Slovo mluví je, že voják Ježíše Krista se nezaplétá do záležitostí běžného života [/světa]. - To je největší důvod, kvůli kterému lidé, kteří znají pravdu, nemají výsledky. Tolik lidí má příliš mnoho věcí, které je rozptylují a tolik jsou zapleteni ve věcech - a většina z toho se týká strachu o věci každodenního života. - Pokud se musíte starat/strachovat o všechno ve svém životě, pak máte ve svém životě příliš mnoho věcí. Potřebujete žít jednodušeji a být více jednomyslní.

Ježíš nepřišel, aby nám dal život v hojnosti - ve významu auta, domy, ... On nám přišel dát Život a toho Života hojnost. To je rozdíl. Jednoduše se musíte rozhodnout, co chcete. Pokud chcete mít americký sen, tak to není Evangelium. Pokud chcete [žít] Evangelium, tak to není americký sen. Ale pokud znáte Evangelium a žijete podle Božího Slova, Bůh vám bude žehnat a pokud vás Bůh učiní bohatými, tak s tím nepřichází žádné trápení. Takže se musíte ujistit, aby život, který žijete, byl hoden smrti Ježíše. Toto si potřebujete držet na mysli.

Mnoho křesťanů žije izolovaný život. Jejich život je oddělen od světa. Ale my máme být ve světě a přitom ne ze světa. Pokud nevidíte bolest lidí, potom nikdy nemusíte mít tu naléhavost jim pomoci. Důvod, proč jsem se začal zabývat Boží mocí a uzdravením byl, že jsem měl dceru, která měla nádor [z krevních cév]. Zemřela a já jsem naléhavě potřeboval najít pravdu. Nečekejte na něco podobného. Modlím se, abyste k tomu nepřišli touto cestou. Modlím se, abyste se rozhodli žít život, jaký žil Kristus. - Abyste se vydali, pro větší věc, než jste vy sami, žít pro něco většího, než jste vy. Křesťanství nebylo nikdy zamýšleno jako cesta, jak zbohatnout a žít "dobře". Bylo to zamýšleno jako cesta jak zemřít a nechat Krista, aby žil skrze vás. O tom zde mluvíme.

Jeden z problémů, kterému v křesťanství čelíme je, že vyučujeme semináře na určitá témata, ale musíte si uvědomit, že nemůžete oddělit uzdravení od všeho ostatního v křesťanském životě. Patří to vše dohromady. Křesťansví je vložení Božího charakteru do vás. Boží Slovo říká, že "těmito drahocennými zaslíbeními jsme se stali účastníky Božské přirozenosti." - Jeho přirozenost se stane naší přirozeností. Jak bereme tyto Písma, a žijeme je ve svých životech, tak začneme vypadat více a více jako Ježíš. - To je klíč ke křesťanství. Není to jen o uzdravení, nebo vysvobození, nebo financích, je to o tom, chodit zde na zemi jako Ježíš, s Jeho přirozeností. On se nikdy nestrachoval/nestaral, nikdy ho ani nenapadlo, že by ho Bůh zklamal, nikdy nepřemýšlel, zda bude mít co jíst, nikdy se o nic nestrachoval. Dokonce řekl svým učedníkům "Proč se strachujete o to, co budete jíst, co budete oblékat, kde budete bydlet" - Říká "o ty věci byste se neměli strachovat/starat, tak žijí pohané, ale vy máte Boha, který je váš Otec, On se o vás postará, věřte Mu, že se o vás postará. Nevěnujte svůj život tomu, abyste si vydělávali [na žití], ale věnujte svůj život tomu, abyste žili život, život Kristův, abyste byli přínosem pro společnost, byli požehnáním pro lidi na této Zemi. Ukažte jim Boží dobrotu - uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, vyhánějte démony.. Zdarma jste dostali, zdarma dejte."

My jsme se stali "soudci", na místo toho, abychom byli ti, kteří osvobozují. Vybíráme si, kdo by měl být volný a kdo ne, a pak děláme doktríny/učení, abychom prosadili naše rozhodnutí/představy a lidem pak říkáme, proč je Bůh neuzdraví, na místo toho, abychom byli těmi, kdo osvobozují a prostě je osvobodili. Měli byste se dívat na každého člověka, jako by byl vaše dítě a chtít, aby byli osvobození stejně, jak byste to chtěli pro svoje vlastní dítě. Když takto uvidíte lidi, tak víte, že takto se Bůh dívá na lidi vašima očima a vidíte lidi, jak je vidí Bůh. Proto poslal Ježíše. Pokud by takto neviděl lidi, neposlal by Ježíše, ale soud. Ale On poslal Ježíše, abychom mohli osvobozovat lidi.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky