NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Odhalování nauk démonů

Curry Blake - Odhalování nauk démonů

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Dal jsem slib Bohu, že nikdy nebudu učit teorii. To znamená že buď skončíte tak, že budete hodně dělat, nebo toho nebudete moc učit. Když mně bylo 40, rozhodl jsem se, že se nedostanu k sedmdesátce způsobem, že budu sedět na své předzahrádce v houpacím křesle a říkat si "co kdyby". "Co kdybych důvěřoval Bohu. Co kdybych věřil Bohu. Co kdybych ..." Již jsme viděli Boha dělat věci předtím. ||

Začneme znovu. Bůh zakládá církve, protože toto poselství funguje. Neučím vás teorii, ale věci, které jsme dělali po celých Spojených státech, po světě (Afrika, Anglie,...). Nic z toho co vás budu dnes učit není teorie. Nejsem zde, abych vám (pře)dal svoje myšlenky, názory. Můj názor je k ničemu. Jediné, co se počítá je co si můžu ověřit v Bibli. Dnes naštvu dva druhy lidí - náboženské démony a ty, kdo je mají :D Hodlám zničit každou věc za kterou se schováváte a o které říkáte, že vám brání mít Boží moc.

Musíme toho hodně projít. || Pokud vezmete materiály z naší služby a budete je chtít učit, tak zmáčkněte tlačítko "přehrát", přehrajte si kazetu, pak o tom mluvte ve skupině a můžete růst. || Tohle poselství funguje na všech možných místech, takže to není o nějakém specifickém geografickém místě. Někteří mluví o znovu vykopání studen - pokud si na to chcete hrát, můžete. Je na tom něco pravdy, ale kamkoliv vkročíte, tam je svatá půda. Pokud Svatý žije ve vás, pak kamkoliv jdete je to svaté. Bůh neposlal Ježíše zemřít za budovu, nějakou geografickou lokaci, poslal ho zemřít za lidi. Lidé jsou to, co je svaté Bohu. Ne místo, ne skála. Rozumějte - my je můžeme oddělit, posvětit, ale neuctívejte nějaké místo. Kolik z vás slyšelo o člověku John Lake? Jsou lidé, kteří ho uctívají a pokud si myslíte, že když jsem teď v této službě, tak to dělám také, pak se mýlíte. Ve skutečnosti - čím více toho o něm vím, uvědomuji si že byl jen člověk. Což je dobře, protože si uvědomuji, že i pro mě je naděje :D Ale já z něj nedělám modlu.

Nezbožňuji žádného člověka. Ježíš je jediný, na kom záleží. John Lake mi ukázal cestu a odkryl mi některé pravdy. Jsou lidé, kteří si myslí, že když půjdete do jeho domu (otevřeli jeho dům) a dotknete se tam něčeho, že získají nějaké jeho "pomazání"... || John Lake by se obracel v hrobě, kdyby věděl, že ho lidé "zbožňují" (činí z něj modlu). Byl jenom člověk, který dělal práci. Takže vás budeme učit, jak dělat práci. John Lake (a jeho tým) viděl 100 000 uzdravení během pěti let. To je kolem 20 000 za rok. Pracovalo s ním 16 lidí. My jsme vycvičili 4000 za poslední necelé 4roky. Z těch 4000 nám každý měsíc zasílá zprávu asi polovina. {měli by všichni ale ...} Z té poloviny - každý z nich vidí průměrně 25-30 uzdravení měsíčně což dělá přes 30 000 za měsíc. Takže co Dr. Lake zasel stále roste. Víte proč? Protože co udělal je že nás nasměroval zpět ke Slovu.

Většina knih o uzdravení vám řekne: "Bůh chce uzdravit, zaplatil za vaše uzdravení, .." a pak vám řekne a zde jsou důvody, proč nebudete uzdraveni - nazývá se to "překážky"... Víte co jsem zjistil, že je největší překážka k uzdravení? Fakt, že si myslíte, že nějaká existuje. Zjistil jsem, že vše co lidé používají jako důvod, "proč vás Bůh neuzdraví" není pravda. || Bible říká, že vaše tradice způsobují, že Boží Slovo je neefektivní. Takže když se zbavíme tradic, tak zůstane jenom Slovo a začne to fungovat. Lidé říkají "To je úžasné, ty máš takovou moc.. " - Ne, umím číst. :D Jednoduché. |~ Na konci budeme mít svědectví od lidí z JGLM, abyste viděli, že toto není jeden člověk, nedělám to já sám, dělají to lidé. Ježíš, který pracuje skrze Jeho tělo. Ale jsou to svatí, kteří musí jít a dělat. |

Kdo je zde znovuzrozený? Skoro všichni. Pokud nejste, budete chtít být, protože zjistíte, že Bůh je dobrý a že chcete pro Něho žít. |~ Dnes vám nebudu kázat o vztahu. Jste křesťané, máte vztah s Bohem. Upřímně já vám nemůžu dát vztah s Bohem. To je něco, na čem musíte pracovat, není to záležitost hodinového setkání. Neustále se vyvíjí. Kdo z vás je ženatý a může říct že již nepracujete na svém vztahu? | Vztah je životně důležitý, potřebujete ho, ale nejsem zde, abych ho učil. Již jste o tom slyšeli a hodně se o tom v křesťanství káže. Ale z nějakého důvodu se lidé nedostanou do Boží moci skrze vztah. || Takže dnes vám zde budu říkat některé věci, které se vám nebudou líbit. {~ Již jsem řekl svým lidem "buďte u dveří a dejte pozor, zda lidé co přichází sebou nemají kamení :D"} Budu předpokládat, že máte určitou míru vyspělosti, že nejste úplní nováčci. Nebudu vás učit ABC uzdravení i když je to jednoduché: dostupnost, smělost, soucit, odhodlání (Aviability, Boldnes, Compassion, Determination) - pokud to pochopíte, bude vám to fungovat. Takže vám dám co vám uniká. || Pokud bych vám říkal co slyšíte neustále, pak bych pouze mrhal vaším časem. || Ale upřímně pokud by vám fungovalo co slyšíte, pak byste zde dnes nebyli a byli byste venku a dělali byste ty věci. Důvod proč tu jsem je, že věci které dělám fungují.|| Uvědomujete si že neexistuje žádné místo, kde by nebyla Boží přítomnost? {zabijeme tu posvátnou krávu až tam přijdeme} ||

Jsem zde, abych vám dal slovo od Boha, které změní navždy váš život. Rozumějte mi - to není žádný chyták. Pokud to nezmění váš život, pak jsem promrhal váš i můj čas a právě teď umírají lidé. || Lidé se ptají a kolik jste viděli vzkříšení z mrtvých? Zatím sedm. |~ Jedním z nejpotřebnějších (byla moje dcera), ale které se mi nejvíc líbí se stalo v Coloradu - dvě děti v matčině lůně mrtvé dva týdny. Čekali, až dojde k přirozenému potratu. Když tu ženu přivedli, tak jsem položil ruce na její břicho - vlastně prvně dala ona svoje ruce a já jsem je položil na její - nedotýkám se ženských břich. Je hodně věcí, které neděláme určitými způsoby, protože uzdravovací služba je kritizovaná i bez toho, abychom si na sebe nakládali více kvůli naší hlouposti. Řekl jsem ty samá slova, která jsem řekl nad svojí dcerou - "Ve jménu Ježíše nezemřete ale budete žít, Život ve jménu Ježíše". Udělal jsem to několikrát. Necítil jsem vůbec nic, nic jsem neslyšel. A proč také? ON řekl že budu vkládat ruce na nemocné a oni budou uzdraveni. ON řekl křiste mrtvé, tak to děláme. Když přijela domů, tak asi za hodinu něco začala cítit a myslela si, že to bude ten potrat. Šla k doktorovi, a obě děti byli živé. | Někteří říkají - odveďte ty děti, dělají rámus a rozptylují - ne mě. Hlas křičícího dítěte je lepší než ta druhá varianta. || Mě nerozptýlí a nerozptýlí ani Ducha Svatého. On je zaměřený, ví co se děje. Nezarmoutíte ho bavením se v zadu, ale ignorováním nemocných. Zarmoutíte ho neděláním co vám řekl, abyste dělali. {Další bod.}

Jsem zde, abych vás vyřídil :D pro tradiční křesťanské náboženství nebo jak to chcete říct. Když jste byli v ohni, již se nespokojíte s kouřem. Většina křesťanství jsou kouřící ...

Zjistěme, jak rychle vás dokážu naštvat. :D Z větší části není žádný rozdíl mezi tím přijít na křesťanské shromáždění a na shromáždění hříšníků. Co tím myslím je toto: Pokud by se zde vyskytl hříšník - nespasený člověk... || Zamyslete se na chvíli - co by slyšeli v našich slovech, v našich písních. Jaký by měli celkový dojem? Vnímali by triumf Ježíše a toho z čeho nás vzal k čemu? Slyšeli by, kdo jsme my teď? Slyšeli by co Bible říká, že jsme - vítězové (overcomers)? Slyšeli by "kdo věří vkládá ruce na nemocné a ti jsou uzdraveni"? A nebo by slyšeli něco, co zní jako banda hříšníků, kteří slyšeli že je nějaké spasení a slyšeli, že jsou nějaké dobré věci, ale ještě je neviděli? Nezníme jako tlupa lidí, která tluče někde na dveře a dožaduje se něčeho? Nerad to říkám, protože nebeské dveře pro vás nejsou zavřené. Netlučete na Boží dveře. Uvědomujete si, že když se podíváte na "církev" a nevidíte církev, kterou On popsal, tak se nedíváte na církev, kterou On vybudoval? Díváte se na něco jiného, falešného co bylo vybudováno někým jiným. Moje matka říkala "Byly jsme naprogramováni k porážce" - to se nazývá náboženství. Ale to nejste vy. Nejste hříšníci zachránění milostí. Vy jste zachránění, posvěcení, jste vítězové (overcomers) - není to tak? Není to ten, který je ve vás? Neříkáte "Větší je ve mně, než ten co je ve světě?" A říkáme to jen tak, nebo tomu i opravdu věříme? ||

Mluvíme o náboženství jako by to byla špatná věc a to je - obzvláště pokud je to mrtvé náboženství. Bible mluví o čistém a neposkvrněném náboženství, které je dobré. My se ale bavíme o náboženství - rituálech, formách, bez srdce, bez Ducha, bez života. || Já mám náboženství celkem rád, obzvláště mrtvé náboženství - alespoň se mám do čeho strefovat, mám terč a je to snadný cíl, je to mrtvé. :D || A je to zábava. Nevím zda to víte, ale je zábava vyhrát. Někteří řeknou "ne bratře je to těžký život". Ne, Bible říká že cesta hříšníka je těžká, moje je požehnaná. Bůh jde přede mnou, jde za mnou, hlídá mi záda, celého mě obklopuje, je můj přítel. Dr Sumrall mě naučil, že můžu být duchovní a praktický zároveň. Nemusím podepsat šeky a pak jít jinam a "tohle nemůžu udělat, musím se dostat do ducha". Bible říká, že Duch Kristův je ve vás, vy jste v duchu. Není to tak? Já chápu, že jsou chvíle "občerstvení" a nejsem proti tomu. Jen pro toto, že něco zmiňuji, neznamená to, že jsem proti tomu - pokud vyloženě neřeknu že jsem. Chci abyste věděli, že můžu jet Walmartem (obchoďák) štuchat košík a být v Duchu. Můžu zastavit a rozhlédnout se zda někdo nepotřebuje pomoc a můžu se na ně podívat a říct "Ve jménu Ježíše buďte uzdraveni" a oni můžou být uzdraveni hned tam aniž by u toho hrálo cd s nějakou "uzdravovací hudbou" proto abych vytvořil "atmosféru". Ne já vytvářím atmosféru když vejdu do dveří. Není to tak?

Boží království je ve mně a pokud je ve mně, pak kamkoliv jdu, tam jde Boží království. Kam musím jít, abych to získal? Nikam, již to mám - ON ve mně chodí, mluví ke mně. 2 Kor 6:16 "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.". Lidé někdy říkají "byl jsi to ty a nebo Bůh?" "Ano" :D Pracujeme spolu - ten kdo se připojuje k Pánu, je s Ním jeden duch. Není to Jeho Duch, můj duch, jsme smíchaní - nemůžete nás oddělit, jsme dohromady. Já si myslím Jeho myšlenky a pokud zkusím, aby On si myslel moje, tak je vykopne a řekne "to bylo hloupé, zde máš moje myšlenky ty jsou lepší". Takže přemýšlím a zjišťuji, že mám mysl Kristovu. Nejsem škemrač a nejsem tu ani abych vám řekl "Jste královské děti, zasloužíte si to nejlepší". - Zasloužíte si zemřít - vy nechcete co si zasloužíte, chcete milost, milosrdenství, ne co si zasloužíte. Ale jakmile zemřete [znovuzrození], tak už to nejste vy kdo žijete. Musíte vědět, že jste zemřeli. Pokud už to nejste vy, kdo žije, pak o sobě přestaňte mluvit. || Nebavíme se o mně a ani o vás. Život který žijete teď, žijete skrze víru v Syna Božího. Mluvte o Jeho životě. Vy už nežijete, On žije ve vás. Mluvte jako On, dejte mu šanci - přestaňte Ho mít v krabici. "Teď ho máme v jiné krabici" a stejně ho nepustíme ven. On chce žít skrze vás.

Teď rychle projdu pár věcí. Vše co jsme kdy udělali jsme udělali z víry v Boží Slovo. Neudělal jsem nic o čem bych věděl pod "přímým vedením" - co říkám je, že jsem nikdy nečekal, než jsem začal něco dělat, na nějaké "vedení". Pokud jsem veden, jsem veden ale pokud nejsem, tak se chovám podle Slova. Jednoduché. Nečekám na "vedení". A všechno co Bůh skrze nás udělal vzešlo pouze z jednání podle Božího Slova - víra ve Slovo. Petrovi říkali "Ó ty jsi někdo" a on jim říká "proč si myslíte že to je naší vlastní silou nebo svatostí že tento muž chodí?" Je to díky Ježíšově jménu a víře v to jméno. Takže to není naší mocí/silou "ó ten je svatý, je speciální". - Ne, nikdo není speciální, pouze ON.

Když jsem začal, tak jsem neustále slyšel "on nemá pravdu" a pak když jsem začal mít výsledky, tak lidé otočí "Co si myslíš o bratru Currym teď?" - "On je speciální/výjimečný" :D Ne, nejsem výjimečný a nejsem vedle. Žiji život který Bůh zaslíbil. A to ještě není ani život, který bude potom. |~ Na pohřbu John Lake lidé říkali "Když nás John Lake našel, tak jsme byli v hříchu, nemocní a mysleli jsme si, že vítězství bude až po smrti, ale on nám ukázal, že vítězství je už zde".| Toto je země zaslíbená. Zde máme nepřátele se kterými můžeme bojovat. V Soudcích se říká, že Bůh zanechal nepřátele v zemi. - Proč? Aby se Izrael naučil bojovat. A my máme církev, která je tak zženštilá, slabá a anemická... Náboženství říká "Pšš buďme důstojní". Vidíte? Ale spravedlnost hlasitě volá, říká "Dobrořeč duše má Hospodinu". Náboženství "Pšš buďme důstojní" - pokud byste si to přeložili, tak to říká "buďme všichni mrtví." :D "pomřemě". Jsem plný života a pokud se dostanete do mé blízkosti, tak žijete. Takhle by to mělo být i s vámi, protože život je ve vás.

Nechci vám zde začít říkat svědectví, protože bychom zde mohli být 14dní a říkat svědectví, viděli jsme věci a je to úžasné, ale chci vás naučit "proč vidíme věci", abyste vy pak mohli jít a vidět věci sami. Pak nebudete muset chodit a říkat svědectví druhých, protože budete mít svoje vlastní. Kdysi jsem řekl Bohu - už mě nebaví říkat 20let stará svědectví. Odpověď byla "tak začni dělat, co jsi dělal tehdy a budeš mít nová". Čekal jsem, že mi Bůh dá něco "nového" - něco jako "dělej toto, teď jsi pomazaný...", ale tak to nebylo. Slovo funguje, jen je potřeba odstranit všechen ten odpad. Hudba - velice rychle. Hudba má dva účely - oslavovat Boha/oslavovat lidi. Ne si stěžovat, škemrat, plakat, ne působit na emoce. - Pokud bych se za někoho modlil ze svých emocí, pak zemřou, protože emoce neuzdravují. Duch uzdravuje. Když se modlíte ze svého ducha, tak jsou uzdraveni. Můžu se na vás podívat a cítit s vámi a zemřete, ale můžu se na vás podívat se soucitem/účastí. Pokud se na vás podívám a budu mít pochopení - pochopení říká "Chudáku, kéž bych pro tebe mohl něco udělat". Účast řekne "Nešťastníku, dovol ať ti z toho pomůžu." To je rozdíl. Pokud se modlíte "abychom měli více soucitu/účasti s druhými lidmi" - to již dokazuje, že to máte. Pokud byste neměli ani byste za to neprosili, nezajímali byste se.

Měli jsme zde truhlu úmluvy - "Bůh býval v krabici", ale nyní je v člověku, má nový domov, už není v krabici - je ve mně, ve vás. My jsme zde na místo archy [úmluvy]. Archa představovala Zákon. A my jsme se teď dostali od zákona k milosti.

1 Kor 2. Pokud nemáte Bibli, máte hřích :D Asi jsem to neměl říkat, protože křesťané jsou tak rychlí k přijímání odsouzení, že budou sedět celý den a plačtivě říkat "je mi to líto, mrzí mě to.." :D Buďte svobodní. Jsem tak svobodný od náboženství, všem říkám že jsem jako dítě, které sedí na zemi v továrně svého Otce a nikdo s tím nemůže nic udělat. Můžu lidem překážet, můžu je štvát, ale nic s tím nemůžou udělat, protože můj otec vlastní tu továrnu. :D A já sedím na zemi a hraji si a mám dobrý čas, nemusím se dřít, nemusím mít atmosféru, nemusím mít vůbec nic. Ježíš nechodil po Galilei s hudebním kvartetem, které by ho doprovázelo. Nemusel udávat tón "Chlapci ještě jednou, už je to skoro ono, už to cítím, přichází to..." Žádná hudba vás nemůže vyburcovat.|~| Když mě Bůh cvičil, tak jsem se zavázal Bohu, že se nebudu nikdy oddělovat - že nezmizím hned po kázání, neříkám že to je špatné, ale nikdy bych nemohl mluvit s lidmi a jejich otázky by mě neposunuli na místo, kde jsem dnes tak rychle. Lidé řeknou "a nezdá se ti, že tě vysávají?" - ne, čím víc je požadováno, tím více On vyleje skrz a tím více života dostanu. Nemůžete mě oslabit, posilujete mě a i když mě nemáte rádi a jdete proti mně, klidně i v duchu "modlím se proti němu" - skvělé, pojďte. Odpor - to vás posílí, ne snadný život. {Nechtěl jsem to říkat, ale řeknu to.}

V Evropě se kdysi "králové" mohli ženit pouze s "vlastní" krví. Víte co se za čas se kvůli tomu stalo? Způsobilo to chudokrevnost, protože se stali slabými a způsobilo to řadu mimořádných chorob ale hlavním příznakem bylo šílenství. Víte proč? Protože páchali incest. Uvědomujete si, že církev je vina duchovním incestem? Shromažďujeme se, prorokujeme si, učíme jeden druhého, svědčíme jeden druhému, zachraňujeme se dokola, uzdravujeme se.. Strávím tolik času uzdravováním křesťanů, že mně nezbývá čas jít do světa. To není správné. Vy nemáte být kandidáti na uzdravení, máte být zdraví. Ale my jsme se uzavřeli a stala se z nás subkultura a nedotýkáme se světa, nechodíme tam. "Nechci se k nim přiblížit - znečistili by mě" - Že už jseš znečištěný ty jeden nábožňáku? :D

Potřebujete jít ven a ušpinit si ruce lidmi, aby si mohli uvědomit, že Bůh žije ve vás. Takže jsme spáchali stejnou věc a teď máme slabé a chudokrevné křesťany, kteří nemůžou jít a postavit se proti někomu. Proč? Protože proti nám nikdy nic nestálo, zůstáváme izolovaní a v bezpečí.. A neustále co děláme je jen mezi sebou. A to přináší šílenství. Šílenství je dělat neustále ty samé věci a očekávat jiný výsledek. To je církev. "Ale my to nazýváme vytrvalost." - To není vytrvalost, to je šílenství. Dělejte to podle Bible a budete mít Biblické výsledky. Přestaňte se bát. Pokud jdete někam kázat, obecně chcete kázat něco, co se bude lidem líbit a podobně. Musíte zabít strach z lidí - víte jak? Uvědomte si, že lidé vás nedali do té pozice. Vy jste mě neustanovili, Bůh mě ustanovil, vy mě nemůžete "odstranit". Nemáte mě rádi? Tak to máte těžké, musíte se s tím vyrovnat. Proč? Protože Bůh mě má rád ať už vy máte nebo nemáte. Sice se mu nelibí všechno co dělám a když se Mu něco nelíbí, tak mi to řekne. Já vám o tom ale říkat nebudu, protože On na to zapomene, vy ne :D

Uvědomujete si, že Bůh zapomněl vaši minulost? A jediný kdo vytahuje minulost je ďábel. Je to tak? Takže pokud někdo vytahuje vaši minulost, tak víte, pro koho pracuje. :D Takže se nad tím nepozastavujte.

1 Kor 2:9, budeme mluvit o novozákonním/starozákonním myšlení. Ukážu vám, že většina církve funguje se starozákonní myslí - proto většina kázání je ze Starého zákona. Neříkám, že pokud učíte ze Starého zákona že máte starozákonní mysl, ale že církev funguje v tom režimu. Ale vy již nejste pod starou smlouvou, jste pod novou - lepší a s lepšími zaslíbeními.

1 Kor 2:9 Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." [ALE]
10 Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Včera jsem poprvé slyšel někoho veřejně kázat na toto téma, protože jsem za to byl hodně kritizován. Takže to ALE tam znamená, že můžete zapomenout co jsem právě řekl a zde je co tím myslím. Takže nemůžete říct, že Boží cesty jsou vyšší než ty vaše - pokud ano, tak se potřebujete znovuzrodit, protože pokud vaše cesty nejsou Boží cesty, pak nejste zachráněni. Takže to přestaňte říkat. Byly, ale již nejsou. ON nepřišel dolů a nenechal vás zde, On vás vzal sebou. Již nejste kdo jste byli předtím.
V 11 ... 16 Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! "Hm byl to Bůh a nebo ďábel. Je toto z Boha? Hmm " - Ne, my máme mysl Kristovu, můžete vědět, co je z Boha, váš duch vám bude dosvědčovat a nebo nebude.
1 Kor 3:1 .. 2 - Vidíte? Tělesní jsou nemluvňata a dostávají mléko. Duchovní jsou dospělí a dostávají maso. Říká krmil jsem vás mlékem a ne masem, protože byste to nesnesli a ani teď to nesnesete. Říká jste tělesní - nemluvňata a nemůžu vám dát maso. Je to tak? Ani teď vám nemůžu dát maso.
V 3 ... Jak máme tedy chodit/žít? Jako synové Boží. Máme po této zemi chodit jako synové Boží a promlouvat Slova života, jako bezúhonní Boží synové. Potřebujete si následující věci dát do správného pořadí. Jste Boží synové (pokud jste dcera, stejně jste v Jeho Synu, takže jste syn). Jste Boží synové - nejste Boží služebníci. Jste synové, kteří slouží - ale nejste služebníci. Je rozdíl mezi služebníkem a synem. Jste služebníky lidí, sloužíte bližním - tak dokazujete že milujete Boha. A jste páni nad ďáblem. Potřebujete to mít ve správném pořadí. Jste Boží syn, služebník lidí a pán nad ďáblem. Pokud nejsi Boží syn, nemůžeš pomoci lidem. Pokud nejsi pán nad ďáblem, nemůžeš lidem pomoct - protože z nich nemůžete ďábla dostat. Musíte být Boží syn, služebník lidí a pán nad ďáblem. {Snažím se to projít rychle, k některým věcem se ještě budeme vracet.}

"Někdo říká já jsem Pavlův ..." - nejste snad tělesní? "Kterého kazatele máš nejradši? - už se nemůžu dočkat, až přijde .... On je to , on je tamto... Slyšel jsi co říkal bratr Chris? A co bratr Curry?.." - tělesní, tělesní. Co byste měli říkat - "byly jste zde, když Duch svatý mluvil skrze ty lidi?" Je to o Duchu Božím, není to o člověku. Dokud si budete myslet, že to je o člověku, budete vyvyšovat lidi a když oni padnou, tak vy buď padnete s nimi, nebo se na ně naštvete. || Ale Ježíš vás nikdy nezklame. Ježíš je ve vás - Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jak říkal jeden bratr včera - Bůh se nebude dělit o svou slávu, ale dá vám ji. Ježíš řekl "Slávu kterou jsi mi dal, dal jsem jim". Nemůžete vzít Bohu slávu, On vám ji dal, ale vy si myslíte, že vám nepatří, tak si jí nevšímáte, nebo máte jiné představy o tom co sláva je. Sláva není jen oblak, který přijde a všichni spadnou pod mocí. Uvědomujete si, že to má význam pouze pro jednotlivce? Pokud spadnete na zem pokaždé, když se Duch Svatý "ukáže", tak vás nemůže použít. Musíte se naučit být "dopravníky" Ducha Božího. Jsme Božími příbytky v Duchu - ON žije v Nás, chodí v nás. Pokud na někoho vložím ruce a něco se stane a je to Bůh .. Přemýšleli jste někdy nad tím, zda to je skutečné a jak to udělat abyste nespadli? Musíme se stát "izolovanými". Jinak bych se modlil za někoho, on by spadl já bych spadl a co těch zbylých 200 lidí? :D Musíte být schopní unést slávu. Musíte být schopni vejít do obchodu se slávou. || Musíte žít připravení.

Smith Wigglesworth říkal "Člověk naplněný Duchem by nikdy neměl říkat "nemůžu", protože "Já můžu" žije v něm". || Někdo si může dělat srandu z mého vzrůstu - řeknu jen co Wigglesworth říkal "Vevnitř jsem tisíckrát větší než navenek". Proč? Protože Duch Kristův žije ve mně a může způsobit změnu v duchu, duši, těle.

"Zkoušeli jsme někoho uzdravit" - to je nejsměšnější věc. Uzdravení je - když vezmete Boží Život a dáte ho do lidského ducha, tak to se nazývá "záchrana/spasení", když vezmete Boží život a dáte ho do lidské duše, tak se to nazývá vysvobození. Když dáte Boží život do lidského těla - to je uzdravení. Vy máte život, jen ho dejte dál. Říkám vám, že nepotřebujete žádné pomazání, vy máte pomazání, jste pomazaní. Pokud vezmete radioaktivní materiál a "dáte ho do sebe" - budete radioaktivní. Ježíš je ten pomazaný. Ok? On žije ve vás. Ok? Pak jste pomazaní. Pokud Kristus žije ve vás, jste pomazaní. "Ale my potřebujeme větší pomazání" - větší než Kristus? Nikdo takový není a On je ve vás. "Pane víc, Pane víc" - to máte převrácené, tohle říká On vám. JÁ chci víc tebe.. My nepotřebujeme více Jeho, On nám dal všechno - když nám dal Krista nedal nám s Ním snad všechny věci co potřebujeme k životu a zbožnosti? Vidíte? Na každou tradici se kterou přijdete zde mám Písmo :) Když vaše tradice zemřou, moje Písmo bude stále žít. Pravda vždy přežije lež. Musíte si uvědomit, že život je ve vás - nemusíte se nikam vypracovat. ||

Všimli jste si - nebyla Korintská církev v pěkném nepořádku? Nebyli pravděpodobně nejvíc zaneřáděnou církví o které víme? Pavel jim říká "tělesní Korinťané, jsou mezi vámi lidé co dělají šílené věci, žijí ve hříchu". A když dojde na dary, tak jim říká že nejsou pozadu za nikým. Ale všimněte si, že v kap. 3 jim říká že jsou tělesní a že jim nemůže dát maso (hutná strava). Takže v Korintským není žádné maso. A když se pak v 12 kap. mluví o darech tak my si myslíme že to je vzor křesťanské zkušenosti. "Kdybych se tak stal dostatečně svatým, kdybych se tak dostatečně modlil, postil, pokud se stal dostatečně duchovním, pak by si mě Bůh možná použil - možná - v darech ducha, uzdravení..." - Tohle byli tělesní korinťané kteří provozovali dary. Dary Ducha nejsou jen pro duchovní. Je dobré pokud jste duchovní. || Nemůžete soudit někoho jak chodí s Kristem podle "daru". [Dar je projev Ducha v nějaké oblasti] Pokud mají nějaký dar, ať ho používají, ale vy kvůli tomu neposlouchejte všechno co říkají. Protože co říkají může být z jejich duše nebo kdo ví odkud. Bůh si je možná používá, ale to nepotvrzuje vše co říkají.

Pocházím z hnutí víry - tam jsem vyrůstal na začátku, vlastně ještě předtím jako letniční. Pokud někam chodíte, bude to na vás poznat. || Pokud chcete být jako někdo, tak s nimi travte čas. Téměř všichni moji hrdinové jsou mrtví. Takže jsem začal vykopávat věci, mám přes 300 videí s AA Alen Jack Cole, William Branham, ... Takže od Branhama chci slovo poznání, od Cole smělou víru a od Alan chci mít to "prostě věřit". Ale ti lidé již zde nebyli, když jsem se o ně začal zajímat. Třeba Dr. Lake - dostal jsem se jen k lidem, kteří ho znali a ještě žili. || Divím se, že jeho hrob nemá 24h ochranu, protože jsou lidé, kteří by si rádi lehli na jeho kosti a přijali nějaké "pomazání". - Proč byste chtěli nějaké lidské "pomazání", když máte přímo zdroj? Někteří říkají "nárokuješ si pomazaní John G. Lake" - nikdy jste mě neslyšeli to říkat. Nechci jeho "pomazání", on měl část Ježíšova pomazání. Proč bych chtěl část části, když mám Jeho celého. || Nikdo vám nemůže nic prodat a žádný člověk vám nemůže dát něco, co by mělo hodnotu - vzkládáním rukou a podobně. (Kromě křtu Duchem)

To všechno je starozákonní myšlení. || Uvědomujete si že v nové smlouvě je pouze jeden prostředník mezi Bohem a člověkem a to Ježíš Kristus? (1 Tim 2:5) Celá idea nové smlouvy je, že Bůh může mluvit k vám, přebývat ve vás. "Ale ve staré smlouvě Bůh pomazal pouze krále proroky a kněží" - A to také dělá i nadále. Jediný rozdíl je, že vy jste teď kněz, prorok a král. Ve Zjevení se říká, že nás učinil králi a kněžími našemu Bohu. Bůh chce mluvit k vám. Nechce abyste chodili k nějakému jinému člověku. {musíme pokračovat}

Vzpomínáte si někdo na probuzení v Pensacole? Nemám nic proti tomu, jen chci něco ukázat na písni kterou zpívali. "Pane žiji v suché a vyprahlé zemi" - ok, nic proti tomu nemám, to můžu zpívat. "Pane jsem tak žíznivý, pošli svůj déšť" - to nemůžu zpívat. Není žádný rozdíl mezi říkáním a zpíváním lži. "Bratře nejsi žíznivý?" - Ani trochu. Jsem spokojený? Ne, ale nežízním. Žíznil jsem - ale znáte příběh Ježíše a té ženy u studny... Takže kdykoliv zpíváte že hladovíte, jste škemrající dítě a Bůh nepotřebuje žádné škemrající děti, On se ke všem chová dobře. Již vám to všechno dal. || Podobenství s marnotratným synem - ten co zůstal doma to měl k dispozici celou dobu, nemusel o to prosit. Nemůžu říkat že žízním - již jsem pil z Jeho vody a nebudu nikdy žíznit. Ani nemůžu říct že mám hlad, protože jsem hladověl a žíznil a byl jsem naplněn. A můj úkol teď je vzít tuto živou vodu tento živý chléb k umírajícím lidem, aby mohli být naplněni a nemuseli již žíznit.

"Bratře, mně se to nelíbí protože mi zabíjíš všechny moje písně" :D Možná Bůh chce, aby některé byly zabity. Možná již je unaven posloucháním škemrání. "Hm a to sem si myslel že tě budu mít rád" - Těžké že? Ale já zde nejsem pro to, abych se vám zaliboval. Když odejdu, On bude se mnou. Vy neplatíte moje účty, On ano. Proto můžu svobodně kázat. Nemusím to dělat jako "Musím mít dobré kázání, aby byla velká sbírka". Pokud od vás nedostanu ani korunu víte co to znamená? Že Bůh se o mě postará jinak. To je vše. Protože je to On, kdo naplňuje moje potřeby. || Nikdy nikam nejezdím na základě toho, kolik tam mají lidí atp. Fungujeme striktně vírou, protože to nám umožní zůstat čestnými. ||

Je snadnější říct "žízníme" než být poslušní Slovu. Jan 6:42 ... nikdy nebude hladovět.. Takže kdykoliv byste to znovu použili, nemáte pravdu. Můžete si ponechat vaši tradici ale ...

Lidé mluví o tom, že jsou zoufalí. Dobře možná, ale nelíbí se mi to, protože to zní jako "Bože jsi moje poslední naděje. Už jsem zkusil všechno možné a nic, musíš něco udělat." - Bůh by neměl být naše poslední naděje, ale první a jediná. Neměli bychom být zoufalí ale odhodlaní. || Jaký chléb vám dal? Ježíš řekl "Já jsem ten chléb života" - pokud máte Ježíše, hádejte co máte - zdraví a uzdravení. Nesnažíte se být uzdravení - jste uzdravení. On to již udělal. Ale já vám neříkám že to znamená "Jen vyznávejte a věřte". Váš život/smrt je příliš důležitý na to, abyste o něj přišli kvůli pár vyznáním. Znamená to, že do toho musíme jít a dostat ďábla z vašeho těla. Protože když odstraníte problém, pak výsledkem je zdraví. Náš problém je, že způsob jak nám bylo slouženo nás nezbavoval problému, místo toho jste slyšeli "Asi nemáš ještě dost víry". Líbilo se mi o čem zde mluvil bratr včera - "V Božím dítěti není žádný nedostatek víry". My jsme si udělali z "víry" boha. Víra není váš Bůh. Víru máte ve vašeho Boha a pokud vaše víra je ve vaši víru, pak selže. Vaše víra nesmí být ve vaši víru, ale v Boha.

Boží přítomnost. Vždy se snažíme "udělat/způsobit", aby Boží přítomnost přišla. Snažíme se udělat aby "padla Jeho sláva", a nějak se všemožně snažíme stát tím, čím již jsme. A skutečnost že se o to snažíme dokazuje, že nevěříme že to již máme. Skončete s tím "zkoušet být" a prostě buďte. Přestaňte zkoušet dosáhnout a prostě to žijte. Nezačnete na vrcholu, ale jak jdete, rostete a život poroste ve vás. Já jsem šel tou cestou - výkony apod a když se tehdy za mě modlili tak jsem měl naběhlé žíly na krku a "přijmi to, přijmi to, poooojď" :D A nic... ||

Boží sláva je zde teď. Boží sláva - Ježíš říká "uvidíte slávu Boží" a vzkřísí Lazara - když vidíte vstávat lidi z mrtvých, vidíte slávu Boží. "A co oblak?" :D - To je starý zákon. Nemluvíme o oblaku, mluvíme o slávě když se dějí věci - uzdravování nemocných - vidíte Boží slávu. "Ale my mluvíme o Boží přítomnosti..." - Ř 10 5 ... "Kdo půjde nahoru a přivede Ho?" Dokonce používáme stejnou terminologii "jít po nebi". Nebe jde po vás :D Snaží se vás dohnat. "Já jsem našel Pána" - Ne, nenašel - On nebyl ztracený :D Přestal jsi konečně zdrhat a On tě uchvátil. Ty jsi ho nechytil. Chápete to? Vidíte rozdíl mezi starou a novou smlouvou? Bůh staré smlouvy byl vždy tam někde, nedotknutelný. {mám pro vás další}

Prodává se kniha "Pronásleduji Boha". Já ne. Já jsem vlastnící, On mě vlastní. On mě uchvátil, Já jsem od Něj roky utíkal a on mě uchvátil. Já se nehoním za Bohem. Mám rád ty lidi, ale nemůžu zpívat ty písničky "...jak moje srdce touží po tobě.. " Ne, my chodíme spolu, mluvíme spolu, žijeme spolu, On mluví a já žiji v Jeho přítomnosti. Není to tak, že se dostanu do Jeho přítomnosti, jsem v Jeho přítomnosti, opustím Jeho přítomnost... Tak to není. Jeho přítomnost je se mnou 24/7. "Ale já tě vidím, že mluvíš s lidmi, směješ se ..." - Ano, to se nazývá život, měli byste to někdy zkusit. :D Je to zábava. Nezapomeňte, vše co vám říkám můžete dělat, není to o tom co já můžu - nedělám nic díky nějakým obdarováním, vůbec nic. Vše dělám Božím Slovem a vírou v Boží Slovo. Já se nezabývám dary, ale Bohem. || {zpět ke Slovu}

Vy nepotřebujete přivést Krista dolů, ani slávu, nejsme bálovi proroci, nemusíme tancovat kolem, křičet a snažit se něco vypůsobit, aby náš Bůh přišel dolů. Když toto bálovi proroci dělali tak se jim Eliáš smál "možná je váš bůh na záchodě :D možná na výletě". A pak řekl uděláme to Bohu těžké, něco vám ukážu - a udělali vše co mohli aby nebylo možné aby Bůh odpověděl. A Bůh nejen že odpověděl, ale oheň pozřel i vodu. Takže to není o dávání slávy nahoru nebo dolů, vstupování do slávy... Největší sláva, kterou vám Bůh kdy dá, je když budete dělat Jeho Slovo a budete chodit po tomto světě jako Ježíš. Mohu vám dát spoustu příkladů a s některými nebudete souhlasit. Můžu vám říct - Boží moc je mechanická. Nemusíte být zachráněni, abyste s ní mohli operovat. Kvůli tomu vztah nesouvisí s Boží mocí. Určitě vám nedoporučuji zacházet s Boží mocí bez vztahu. - Jak je napsáno "mnozí mi v ten den řeknou Pane Pane cožpak jsme ve tvém jménu..." - Nechcete být v té skupině, takže chcete mít vztah, ale operovat s Boží mocí lze mechanicky. {nemáme na to teď čas ale..} Mojžíš udeřil do skály a vytekla voda - byl ve hříchu a stejně vytekla voda, ale něco ho to stálo. Boží moc fungovala - měli vodu. Můžete mít hřích a Boží moc bude fungovat. Když jsem začal sloužit, v mém životě byl hřích jak už jsem vám říkal a Boží moc stejně fungovala. A když jsem se ptal "Copak nevidíš, co se zde děje? Jsem ve hříchu to ti nevadí?" Odpověď byla "Vím a vyřídím si to s tebou později." A krátce na to mě pohltila honba za svatostí. :D

Žalm 139:7 ... ... - pro křesťany noc může být den. Nikdy se nebudu muset nikomu podívat do obličeje a říct "je to beznadějné". Nikdy to není beznadějné. Umřete, ale pořád to není beznadějné, protože je vzkříšení z mrtvých. Je po všem jedině ve chvíli, kdy se vzdáte. Víte proč většina lidí nevidí kříšení mrtvých? "Zemřeli.. Ok naplánujme pohřeb." Oni po tom nejdou, vzdají se příliš brzy. Mohl jsem se vzdát po 25ti minutách u mé dcery a měl bych dva hroby. Zeptáte se "a jak dlouho to trvá, než jsou vzkříšeni?" Pokud by to mělo trvat několik dní, máš snad něco lepšího na práci? Říkám vám, že tyto věci fungují, ale musíte se dostat z těchto nesmyslů "možná se to stane, možná je Boží čas, možná to je Boží vůle"...

Uvědomujete si že Bible říká - když se znovuzrodíte, váš duch je znovuzrozený, ale vaše mysl není, vaše duše není. Proto vám říká obnovujte si mysl, obnovujte se duchem své mysli. A jak jste obnoveni hádejte co se stane - začnete přemýšlet Jeho myšlenky. Ale všimněte si v Ř 12:1 se říká "nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale buďte proměněni obnovováním své mysli" - proměna vašeho života přichází s obnovením vaší mysli. Díky tomu se přestanete chovat hloupě. Další verš říká proč má být vaše mysl proměněna "abyste poznali jaká je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle". Dokud vaše mysl není obnovena, nepoznáte jaká je Jeho vůle. Budete říkat "Možná je, možná není..Je to Bůh? Není to Bůh?" - unášeni každým větrem učení... "Je Boží vůle aby všichni byli uzdraveni?" - "Ó já tomu věřím." Přijde další člověk a káže "To je Boží plán že trpíš. Nebudeš uzdraven dokud nedostaneš ten hřích ze svého života." - "Ó ano tak to určitě bude, kdybych já byl bůh tak bych neuzdravil někoho v jehož životě je hřích." - Opravdu mě těší že vy nejste Bůh. "Bratře snažíš se mi říct, že Bůh by uzdravil někoho, kdo má hřích ve svém živote?" - On tě zachránil když jsi měl hřích ve svém životě! "Ale..." - Přečti si Jakuba 5:14-15 "starší na tebe vloží ruce, modlí se modlitbu víry, pomažou tě olejem .... a pokud se dopustil hříchu, budou mu odpuštěny." Takže ty věci jako "zjisti každý hřích, minulost...".

"Je to generační kletba." Bible říká nezabývejte se vyčítáním rodokmenů... "Ty nevěříš na generační věci?" Ale věřím, moje generace jde zpět pouze jednu generaci k člověku jménem Ježíš. Protože ten člověk, který měl nějaké lidské předky zemřel a ten co žije nyní jde zpět pouze jednu generaci. A nemám generační prokletí, ale generační požehnání. Protože v Kristu přišla všechna požehnání. Takže zapomeňte na generační kletby. Pokud bych vás poslouchal, byl bych alkoholik a měl bych ve svém životě věci, které bych nemohl "setřást". Víte proč je kolem toho tolik "humbuku"? Protože se o tom vydávají knihy a většina církve není vedená duchem, ale vydavateli knih. Když vyjde nějaká kniha "Tohle je teď móda pojďme tudy...". Máte knihu na tohle, tamto... Vy ale potřebujete pouze jednu Knihu - Bible. Čtěte si Bibli. Proč číst někde poloviční pravdy, když máte "pravdu, nic než pravdu a k tomu vám dopomáhej Bůh" ?

Matouš 28 ... - "jsem s vámi po všechny dny" "jsem s vámi někdy, když cítíte slávu, kdykoliv cítíte Ducha Svatého" - NE, jsem s vámi neustále. Kdykoliv se cítíte nejsilnější, tehdy nejste. Když se cítíte slabí ale jdete/pokračujete dál, tehdy jste nejsilnější. Proč? Protože pokračujete. Pavel řekl "když jsem slabý, jsem silný" - Proč? Protože si uvědomuje, že sám nemůže nic učinit, ale skrze Krista může učinit cokoliv. Jak to, že církev se starozákonní myslí říká "Bez Krista nemůžeme nic učinit, bez Boha nemůžeme nic." - Ano to víme, už jsme to slyšeli. Ale teď - s Kristem můžu dělat všechny věci. - Co vy na to? "Ano to je pravda, ale bez Něj nemůžu nic." - Jsi snad bez Něj? "Nó nejsem." - Tak proč se staráš o "nic" dělání? :D Nejsi bez Něj, jsi s Ním, takže můžeš dělat - co? - Všechny věci. "Všechny věci jako vymítat démony? A co vymítání démonů které lidé chtějí?" Hmm zamyslím se - Ano... "Cože? Ale počkat co démoni, kterým se lidé otvírají, ty můžeme taky vymítat?" - To se vsaďte :D ON říká dávám vám moc nad všemi démony. "Ale co když oni toho démona chtějí" - Pak ví, kde ho zase vzít :D ||

Uvědomujete si že vaše nevěra mě nemůže zastavit? Mně je jedno, čemu věříte a ani se vás nebudu ptát čemu věříte. "A kolik víry máš..?" - Pokud byste měli víru, pak byste mě nepotřebovali. Pokud budete mít víru na uzdravení, pak mě nepotřebujete. Pokud byste měli víru na uzdravení, byli byste uzdravení dřív, než bych se k vám dostal. Když k vám přijdu, nepotřebuji vaši víru, nehledám vaši víru. Jezdím po celé zemi a viděl jsem uzdravení všude kam jsem přijel. || "Bbbbrrratttře" - Počkejte, teď mě děsíte, vidím že asi potřebujete jít a začít něco dělat. Vím to je strašná myšlenka. :D Odstranit všechny vaše tradice, všechny věci za které se schováváte, všechny vaše výmluvy.

"Ale Bible říká, že ve svém domovském městě nemohl udělat žádné zázraky." - Náboženství vždy cituje pouze polovinu verše - dočtěte to - "kromě toho že vložil ruce na několik nemocných a uzdravil je". Jejich nevěra nezastavila uzdravování nemocných. ||

Uvědomujete si, že Ježíš je vždy uzdravil všechny? Ten Ježíš, to byl ale někdo, měl určitě více štěstí než kdo jiný - On učil zástupy, uzdravil pravděpodobně tisíce lidí a ta pravděpodobnost že by každý kdo tam přišel měl víru - to je úžasné :D Ten měl ale štěstí. :D NE, ON měl víru pro ně. Kdo měl víru pro Lazara? - Lazar to určitě nebyl. "Ale když zemřou tak pak můžeme mít víru pro ně" - Ok tak já vás radši nechám zemřít, než abych se s vámi o tom hádal :D ||

Víte co ten verš ve skutečnosti říká - protože na jiných místech se říká "že je uzdravil všechny" - říká že "jejich nevěra jim bránila přijít". Víte kdo určitě nebude uzdraven při shromážděních co zde máme? Každý kdo nepřišel - nebudou uzdraveni protože jejich nevěra jim zabránila přijít. Ale Ježíš se na nikoho nikdy nevykašlal protože "nemá víru". Nikdy nikoho neodmítl "věříš málo", čti si Římanům 10:17 "Víra je skrze slyšení a slyšení a slyšení a slyšení a slyšení a slyšení Božího Slova" - není to způsob, jakým nás to učili? Musíte slyšet, nepřestávejte naslouchat - už máte víru? - naslouchejte dál, pořád slyšte, vydržte... Ale to ten verš neříká. Říká víra přichází skrze slyšení a slyšení přichází skrze Slovo Boží. Jinými slovy "Rhema" neznamená nějaké speciální "blik [, Bůh to oživí] a mám to" - protože pokud by to byla pravda, pak by Bůh určoval vaše odměny a skutky a všechno. Rhema je "logos" na základě kterého jednáte. Bible neříká dělejte "rhema" ale dělejte "logos". Znáte doufám ty dvě slova - pokud ne, nastudujte si je. V Jakubovi 1:22 se říká "proto buďte činitelé slova, nejen posluchači, kteří klamou sami sebe". Činitelé a ne jen posluchači kterého "slova"? - Logos a ne Rhema, ale když vezmete "logos" a zčnete ho dělat, stane se "rhema". Obdobně jako když sníte jídlo, tak se přemění na energii. Logos podle kterého jednáte je rhema. My jsme mixovali "rhema" se zjevením, s osvícením, s vedením, se vším možným, ale to jsou různé věci. Takže pokud chcete více "rhema", dělejte víc "logos". Jednoduché :) My jsme z toho ale udělali nějakou duchovně náboženskou věc, udělali z toho boha. Takže to není záležitost získání obživení nějakého slova. Každé slovo tohoto Slova obživuje. Pokud budete číst cokoliv z tohoto Slova, obživne to. Zjistil jsem, že není čas čekat na nějaký "pohyb"(vedení).

Jsou dvě uzdravení, které se v církvi různě interpretují. Rybník Bethesda ... - první kdo tam vešel byl uzdraven a Boha nezajímalo, jakou měl nemoc, protože uzdravil cokoliv jim bylo. Takže je jedno, zda je to rakovina, cukrovka ... nezáleží na tom, všechno se dá porazit. Říká první, kdo se tam dostal - to znamená první kdo byl tak odhodlaný, že se tam dostane. Když Ježíš přišel k tomu člověku a ptá se ho "Chceš být uzdraven?", tak ten člověk byl zřejmě "dobrý křesťan", protože odpověděl "Já bych chtěl, ale nemám nikoho, kdo by mě vzal a donesl tam." První věc, kterou křesťan udělá - "Chceš být uzdraven?" "Nemůžu být, mám takový a makový problém..." První co začnou dělat je stěžovat si. Ježíš se zeptal "Chceš být uzdraven?" Všimněte si, že nezáleželo na nemoci nebo chorobě kterou ti dotyční měli. Uzdravoval cokoliv to bylo. Lidé řeknou "a proč Ježíš uzdravil pouze jednoho člověka?" Neříká to, že uzdravil pouze jednoho. Je to jediný zaznamenaný ale Jan v té samé knize říká "pokud by mělo být zaznamenáno všechno co Ježíš udělal, tak by svět ty knihy nepojmul". Takže jich klidně mohlo být uzdraveno mnoho. "A proč šel Ježíš právě k tomuto?" - Evidentně měl problém dostat se do rybníka. "Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami" - NE, Bůh pomáhá těm, kteří si nemohou sami pomoct. Vidíte? - ty tradice...

Řeknu vám to přímo. Každá doktrína, která říká "Bůh nemůže" je lež. Všechno co popírá Boží moc je lež. Vina padá na službu. My jsme tu od toho, aby ty věci byly udělány. "Musím neustále slyšet, jen slyšet ... " - to ale ten verš neříká. Není to "neustále slyšet" ale Slyšení Slova, slyšení/víra, poslušnost a činění toho Slova. Když to takto děláte, funguje to.

Nikdy vás neopustím ani se vás nezřeknu. 1 Jan 2:27 ... - to pomazání zůstává. Nepřichází, neodchází, nezvedá se - zůstává. Neustále jsem pomazaný. "Přijdu za tebou až po kázání" - klidně, to akorát znamená, že budete nemocní o několik hodin déle. Já nemusím prvně kázat. Ježíš uzdravoval a potom kázal a jindy učil a pak uzdravoval, nezáleží na tom, je to stále Boží Království. Boží Království je demonstrovat Boží nadřazenost/vyvýšenost (superiority) nade vším. {snad budeme mít čas o tom ještě mluvit} Ale musíte si uvědomit, že pomazání zůstává. "Ó bratře měl jsi být na bohoslužbě před 6ti týdny to pomazání bylo tak silné..." || Když kazatel řekne že "pomazání se zvedlo/odešlo" tak to je pouze jejich způsob jak říct "jsem unaven, chci jít do svého pokoje." Nebo si myslíte, že Ducha Svatého něco přestane bavit dokud jsou tam nemocní lidé? Ne On se neunaví, nenechá se rozptýlit, je zaměřený. Vám se může stát, že se přestanete soustředit, když se modlíte za lidi, ale On přijde a řekne "ne takhle ne, tamten řekl toto, dávej pozor". Proč? Protože Mu záleží na lidech.

Duchu Svatému jsou ukradené rituály a formy a "dělání věcí přesně správně". Jak se modlíte? Není to o tom co říkáte, ale o tom kdo to říká. Není to o formuli, není to co řeknete. Jsou lepší a horší způsoby jak to říct, ale z větší části záleží na tom "kdo to říká". Nebe vám odpoví protože vy jste spojeni s nebem. To neznamená že "kroutíte" nebi ruku. Nebe "kroutí" vaši ruku, aby vás donutilo k pohybu. Boží čas je teď. Pokud čekáte "Bůh mě uzdraví až bude Jeho čas" - Jeho čas byl před 2000 lety. Jste uzdraveni, setřeste to ze sebe. Kolik lidí teď něco v jejich těle bolí? Vidíte ty ruce? Udělejme teď něco. Ve jménu Ježíše, právě teď, právě teď ve jménu Ježíše, bolesti, přebírám autoritu nad každým duchem bolesti na tomto místě a přikazuji aby bolest odešla, bolest ve jménu Ježíše slyšíš a posloucháš (obey) hlas Božího Slova, teď ve jménu Ježíše bolest ty zde nemáš co dělat a odejdeš a odejdeš TEĎ, TEĎ ve jménu Ježíše. Kdo byl uzdraven, přihlaste se. Vidíte? Kdo se jich dotkl? Ježíš. Můžu v tom pokračovat, je to jako popkorn - prvně to je pár a potom se to rozjede. Proč jsem to udělal? Chci vám ukázat, že to není těžké. Je to autorita, musíte si uvědomit, kdo zde má autoritu. Satan nemá autoritu ve vašem životě. "Ale já jsem mu nechal otevřené dveře, fňuk". Tak to je mi líto - zloděj má právo vykrást váš dům pokud nezamknete dveře? NE, stále je kriminálník a teď opět přestupuje zákon. Byl kriminálník ještě než tam přišel. Vyžeňte ho ven. Tak je to jednoduché.

Učení démonů. "Kdokoliv vám říká, že něco musíte snášet nějakou dobu [nemoc atp]" - tak slyšíte ďábla. Nemusíte nic snášet. "Chci dosáhnout jenom tohohle a s tamtím se smířím." Ne, proč bys se něčím [zlým] smiřoval? Jsme všichni spojeni a pracujeme pro jedno tělo. Pokud se s něčím smíříte... Vy nemáte právo být nemocní, protože jste součást těla, nemáte právo mě oslabovat. Potřebujete být uzdraveni, abychom se stali silnější. Nemáte právo být nemocní, byli jste koupeni za cenu, patříte Jemu. Nebuďte kvůli tomu odsouzení, proto jsme zde, abychom vám pomohli z vás ty věci dostat. Nemluvím k vám jako k nemocným, kteří potřebují uzdravení, mluvím k vám jako ke křesťanům, kteří mají Ducha Kristova aby šli a uzdravovali nemocné, křísili mrtvé, vymítali démony a žili evangelium které kážete. Víte, jaký je mezi námi rozdíl? Vy to citujete, já tomu věřím. Vím, že tyhle věci fungují, jen to necituji. Nejsou to jen nějaká slova, která by mě činila částí nějaké skupiny - věřte mi že jsem byl vyloučen z mnoha skupin. Ale váš nedostatek víry mě nezastaví. Ďábel je nepřítel a mám nad ním moc. Pokud jste ho měli rádi, běžte si ho najít tam, kam jsem ho vymítnul, najděte si ho. ||

Uvědomujete si, že v nebi není žádný výpadek moci? Bůh nic nezadržuje a nemůžou za to ani nemocní. Neříkejte jim že musí mít víru. Mají dost problémů bez toho, abyste na ně ještě dávali nějaké náboženské démony. "Ale ..." - Dobrá tak vy na mě vložte ruce a uzdravte mě mistři víry. "Ale ty nemáš dost víry"... Možná jsem vám to již říkal. Jednou mi jeden kazatel řekl "nemáš dost víry" - sem se na něho podíval a říkám "chodil jsem sem 10 let, čím jste mě to teda krmili? Pokud nemám víru - co jste mi dali, to mám. Dávali jste mi pochyby a nevěru?" - Vidíte kam vedou všechny výmluvy? Ježíš si posvítil na lidi když jeho učedníci nedokázali uzdravit toho chlapce. Říká vlastním učedníkům - "Pokolení nevěřící a zvrácené .. jak dlouho vás ještě budu snášet..." To říká svým učedníkům. Neříká to dnes i nám? "jak dlouho vás ještě budu snášet? Kdy budete věřit mému Slovu?" "Ale já čekám až dostanu víru" - Víra je jen důvěra Bohu že udělá co řekl že udělá. ||

Vy máte víru. Pokud nemáte víru, nejste ani znovuzrození. Luk 4:18 "Duch Páně je nademnou protože mě pomazal." "Ano, amen" :D Dobře, ale jak to můžeme citovat, když tomu nevěříme? Především církev to ani tak neříká. Církev říká "jste pomazaní protože Duch je na vás" - "Ale není to co jsi právě říkal?" NE. Řekl jsem "Duch je nade mnou protože jsem pomazaný." Nejsem pomazaný protože Duch je na mně. Duch je na mně protože jsem pomazaný. Chápete? Když jste pomazáni tak Duch přijde na vás. - "Oči Hospodinovy prohledávají zemi, aby se ukázal jako silný...(2 Par 16:9)". Samuel pomazal Saule olejem a říká "není to pro to, že tě Bůh již pomazal abys byl ..." Jinými slovy již byl pomazán, Samuel říká že ho maže protože Bůh ho již pomazal. A později se tam říká že Duch Boží přišel na něj. Je to tak? Duch Boží na něj přišel až byl pomazaný. Přestaňte zkoušet, aby Duch přišel na vás, abyste byli pomazaní. Jen si uvědomte že již jste pomazaní a jak půjdete a budete dělat Boží práci, tak hádejte co - Duch přijde na vás. || Dává vám to něco?

Kolik lidí poslal Ježíš aby uzdravovali nemocné? Prvně 12 - včetně Jidáše, on také uzdravoval nemocné. Pak dalších 70. To je 93 lidí včetně Ježíše, kteří chodili a uzdravovali nemocné. Kolik lidí celkem poslal Ježíš aby kázali evangelium a zároveň jim neřekl "jak jdete uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, vymítejte démony" ? Kolik? Máte pravdu - nikoho. Nikdy neposlal nikoho s kázáním evangelia, aby ho také s kázáním evangelia neposlal uzdravovat nemocné, křísit mrtvé a vyhánět démony. Proč? Protože nemůžete kázat evangelium bez demonstrování evangelia. Protože nemůžete někam přijít a kázat silného Boha aniž byste demonstrovali, že je natolik silný, že může sejmout lidská břemena. To nejde. Evangelium Ježíše Krista kázané bez moci, která by to podpořila, není evangelium Ježíše Krista. :O Moc tam musí být. Jako služebníci evangelia, jako služebníci Ducha musíte být schopni manifestovat Ducha Božího kdykoliv je potřeba. Ne nutně "kdy chcete", ale "kdy je potřeba", protože Duch Boží vám byl dán abyste naplnili potřeby lidí. Vidíte potřebu a naplníte ji. "A jak mám vědět na koho mám vkládat ruce?" - Co třeba na všechny? "Ale na to nemám čas." - Spěcháš někam? Máš něco lepšího na práci?

Říkám vám "Dokud nenajdete evangelium, pro které stojí za to zemřít, nenašli jste evangelium pro které stojí za to žít." Není nic lepšího. Léta jsem učil bojová umění a chtěl bych se dostat k "válečnému" aspektu těchto věcí. Ale to asi uděláme jindy. Byl jsem v bojových uměních, učil jsem bojová umění a odešel jsem od toho, Bůh mě vysvobodil - 22 démonů odešlo. Bylo to úžasné. Pokud děláte bojová umění, skončete s tím. Není to z Boha. V Boží přirozenosti není učit vás jak zranit/ublížit lidem. Když Bůh ke mně ohledně toho mluvil, řekl "Používáš ruce abys naučil lidi jak zabíjet, Já chci použít tvoje ruce abych naučil lidi jak uzdravovat." Takže jsem od toho odešel a od té doby za mnou občas přišli lidé a říkali "Bůh si použije ty bojové umění, aby pomohl lidem".. A moje reakce byla "Vy jste se asi zbláznili" "Karate pro Krista" nebo "Judo pro Ježíše" a podobné věci - NE. A pak mi Bůh začal ukazovat, že principy boje jsou stejné v přirozenu i v duchovnu. Principy války. Co jsme dnes zde dělali - vy si nemyslíte že to je válka, ale naše zbraně nejsou tělesné, ale mocné v Bohu k boření pevností. Pevnosti jsou ve vaší mysli. To jsme zde dělali - učili jsme o této válce.

Byl jsem v armádě (US AirForce) a když jsem ráno vstal a šel se obléct tak jsem si uvědomoval že jsem Curry, ale jakmile jsem si oblékl tu uniformu, tak jsem byl US AirForce. Reprezentoval jsem vládu spojených států. A nasadil bych život za tu vlajku, zavázal jsem se k tomu. Bůh se mnou začal tehdy jednat ohledně toho jakému království sloužím. A jsem velvyslanec toho království? Jsem voják - máme být dobří vojáci, abychom bojovali dobrý boj. - Není to tak? Bojovat dobrý boj víry - přečtěte si to, je to válečná Kniha. Celá ta kniha je o válce. "Zaberte to zde dokud se nevrátím" - jsme okupační síly. Máme to zde zabrat. Takže jsem si pořídil košili z Walmartu a nechal jsem si na to něco "vyšít". A když jsem si to oblékl, tak jsem věděl co to představuje. Pro vás to nic není, nic to neznamená - nepatřím k nějaké skupině, ale udělal jsem si to abych reprezentoval Boží Království. Můj oficiální titul ve službě je "generální dohled" (general overseer). A měl jsem pět takových a když jsem je začal nosit, uvědomil jsem si, že jsem zpět v armádě - akorát teď reprezentuji Boží Království. ||

Neoblékám se tak pro vás, je to pro mě, pomáhá mi to uvědomit si, že jsem voják a že nepřítel jsou nemoci a choroby. Není to problém ale nepřítel, koho je potřeba najít a zničit. Potřebujete se naučit to nenávidět. Proč? Protože to zabíjí muže a ženy a pokud to nebudete nenávidět, tak si to budete pěstovat. Budete říkat "Bože nemohl by ses prosím dotknout..." Odpověď "Jeho ranami jste byli uzdraveni, již jsem udělal svoji část, takže na ně vložte ruce a osvoboďte zajaté." Na to máte to pomazání. "Duch Boží je nade mnou" - proč? "Abych kázal evangelium a osvobodil zajaté". Ne abych učil "pokud chcete svobodu přijďte a získejte ji". To není vyhlašování svobody zajatým. Vyhlašování svobody zajatým znamená že právě teď vám říkám "Již jste svobodní, setřeste to ze sebe, pohybujte se svobodně, brány jsou otevřené." Nepotřebujete být uzdraveni, již jste uzdraveni, jste svobodní. Akorát jste seděli ve vězení příliš dlouho. Ježíš nikdy nepoužil Boží moc a uzdravení jako donucovací prostředek, abyste sloužili Bohu nebo aby kdokoliv sloužil Bohu. Používal Boží moc aby osvobodil zajaté, aby demonstroval Boží vyvýšenost nad jeho nepřáteli.

Je udivující kam až jsme se dostali. {po tomto skončíme. Můj třetí pokus o ukončení - víte co znamená když kazatel řekne že "už končí"? Nic. :D} Bereme Bibli a používáme ji jako důkaz, že uzdravení je skutečné. Ježíš používal uzdravení aby dokázal že Slovo je skutečné - úplný opak. Musíte si uvědomit, že uzdravení není velký problém. My z toho děláme velký problém, ale je to jednoduché a je to o tom "kdo jste". On žije skrze vás a když nemocní k vám přijdou tak budou uzdraveni. Není správně, že lidé venku pochovávají své děti a jejich milovaní umírají. Začněte toho mít plné zuby.

Když Pavel vyhnal démona z té otrokyně tak neříká, že se ozval hlas z nebe "Poslouchej Pán praví: Pavle vyžeň toho démona z té dívky". Říká se tam, že když to trvalo mnoho dní, Pavel byl zarmoucen v Duchu obrátil se na něj a vyhnal ho. Pavel už toho měl plné zuby. {Dokáži si představit že noc předtím měli malé apoštolské setkání. Seděli tam a Pavel říká "Pokud tam zítra bude zase ta holka, tak toho démona vyženu, už toho mám plné zuby, nepotřebuji aby ďábel ohlašoval moje setkání. Pokud tam bude tak to z ní vyženu". A jako bych slyšel Silase jak říká "Nedělej to Pavle, víš jak to dopadne - pokaždé když vyženeš nějakého ducha tak skončíme ve vězení" :D "Nech ji být, to je dobrý." A další den je tam zase, Pavel vyžene ducha a skončí oba ve vězení :D A Silas by mohl říct "Pavle, neříkal jsem ti to snad? Nemohl jsi ji nechat být že? Pan velký apoštol..." :D} My žijeme způsobem "nechci prosazovat svoji víru", ale vy potřebujete prosazovat svoji víru - pravý a živý Bůh. Potřebujete jít a porazit nepřítele.

Je mi jedno, co jste udělali, jak jste špatní a klidně po tomto i služte takhle nadále Bohu, ale tohle se mi na vás nelíbí. Nemáte s tím nic společného, tak prosím neříkejte "Nebudu tě asi mít rád když ze mě odstraníš tuhle věc". Buďte zticha, já si budu myslet, že jste dobří a vyženu tu věc. Ok? Jsou tyhle věci pravda? Poslouchejte, vy to máte, nepotřebujete víc. "Dej mi víc sebe" - Víte jak to uděláte? Dělejte toto: Chcete probuzení? Řeknu vám co Ch. Finey říkal "Opravdové probuzení je, když se křesťané vrátí k poslušnosti Božího Slova." Když začnete žít Boží Slovo vypukne probuzení. Víte proč? Protože budete uzdravovat lidi někde venku, třeba hypermarketu a ne zde. || John Wesley se modlil za svého koně a byl uzdraven. Bohu mnohem víc záleží na vás než na Wesleyho koni. Ale musíte vyjít ven. Když budete dělat tyhle skutky tak lidé řeknou "Jak jsi to udělal?" - To Ježíš. "Jak se můžu dozvědět víc? Kam chodíš do církve?" - A vaše církev bude napakovaná. Proč? Protože někdo dělá Slovo. Vy si nevymodlíte aby přišel oblak. Pokud něco tak ho akorát odmodlíte. Jeho Duch je ve vás. Pokud přijde bude to z vás. Poselství T.L. Osbornne bylo jednoduché - "Vidíte potřebu? Naplňte ji." Vy máte moc. "Ale víš ty mě neznáš" - Ne, a ani bych nechtěl. Ale Bůh vás zná, to se počítá. Nechte toho ve vás jít z vás. ||

"Ale bratře teď to je jen poznání v hlavě a já se to snažím dostat do svého srdce, aby to bylo zjevené poznání." - Zaprvé není poznání v hlavě a v srdci. Váš duch je znovuzrozen, všechno je vám dáno když jste znovuzrozeni, takže je to leda že to je "poznání v srdci", které se snaží dostat do vaší hlavy. Nesnaží se dostat z vaší hlavy do srdce - pokud by tomu tak bylo, pak vaše srdce není ještě znovuzrozené. Vaše srdce tyto věci již ví. Proto když se vaše hlava dostává do souladu, tak vaše srdce jásá "ano běž po tom, to je ono, běž po tom". Vy jste předtím neslyšeli tyhle věci - alespoň hodně z vás a vaše hlava říká "Hmm aha, na tom asi něco je" ale ve vás to je jako "Jo jo to je ono, pokračuj..". Proč? Protože váš duch je znovuzrozený a je to vaše hlava co je v nepořádku (messed up). Napravte svoji hlavu :D Libí se mi co vždy říká David Hogan, když je zde "Já nejsem šílený/pomatený, vy jste" :D Je čas mít Jeho mysl, dostaňte se do jeho myšlení - Jeho myšlení říká, že ty věci můžeme dělat. Vaše mysl říká "Hmm, nevím, já ne.. " On říká "Ano potřebuji použít tebe, protože tam nikdo jiný není." Věřte mi, pokud by měl na výběr, pravděpodobně by vás nechtěl použít. :D Ale on se snížil, aby pracoval skrze nás.

Vzpomeňte si - neučím nic, co by nefungovalo. Lidé co jsou zde a prošli DHT vyučováním - tohle říkám i tam je to tak? A všechno co učím vám funguje? Je to tak? Ano? Takže vidíte, že toto není nějaká teorie. Takže můžete diskutovat jak chcete a vytáhnout na mě vaše doktríny a říct "tomu co říkáš já nevěřím". - Klidně v tom pokračuj a nevěř ničemu, ale pak budeš ve zjevení - Zjevení 21:8 "Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá." Ale tyhle věci fungují. "Ale mně se to nelíbí" - Tak to máš těžký, my jsme si to nevymysleli. Vy si nemůžete vytvářet vlastní pravidla, vy se musíte řídit/poslouchat podle pravidel které dal Bůh. Je čas začít poslouchat.

Vzbudili jste se někdy hladoví uprostřed noci a nevěděli jste co se děje? - Běžte si číst Slovo. To váš duch volá po jídle, ne vaše tělo. Máme hladomor z nedostatku Božího Slova. Víte proč? Protože nás krmili koláčky, kterým říkali evangelium, které když sníte tak se rozplynou a není v nich žádná výživa. A lidé pak umírají věříc těm věcem které nazývají evangelium. Evangelium Království je dobrá zpráva o Ježíšově nadvládě (superiority) nad všemi nepřáteli. To je evangelium. Pokud z toho neustoupíte, neučte to, žijte to.

Řekl jsem vám, že nejste služebníci ale synové vzpomínáte si? Věříte na setbu a žeň? Bůh nezasel Syna, aby sklidil služebníky. Zasel Syna, aby sklidil mnoho synů. Chystá se přivést do slávy mnoho synů. Amen? Projděte si ty věci. Jak jsem říkal - říkám vám to zde pouze ve zkratce. Tohle většinou učíme 3 dny a já to zde s vámi procházím necelé dvě hodiny. Nejsem zde pro to, abych vám dal všechny odpovědi, nejsem váš Duch Svatý. Jsem zde, abych vám dal dostatek pochyb o vašich vlastních doktrínách, že půjdete a budete studovat Slovo úplně nově. A běžte do toho s postojem, že "to co toto Slovo říká je pravda bez ohledu na to co jsem viděl, čemu jsem věřil...".

Svědčíte někomu na ulici a řeknete mu "Pojď k Ježíši, je to nádherné, prostě pojď." - "Ale já nedokážu urovnat svůj život". - "Ne to ani nemůžeš. Pokud bys to dokázal, nepotřeboval bys Ježíše. Jen přijď, je to z milosti." - Není to co jim říkáte? "Milost"? Pak přijde do církve, je spasen a sedí tam a první neděli a slyší "Ježíš bude uzdravovat" (neříkáme že máme důvody proč ne) a on řekne "Chci být uzdraven". - "Je nějaký hřích ve tvém životě?" - "Hm .. ano, snažím se na tom pracovat." - "Tak si běž sednout, Ježíš tě neuzdraví s hříchem." - Uvědomujete si že je potom lepší být hříšník na ulici, protože tam je to vše z milosti, než být zachráněn a přijít do církve? Jakmile se dostanete do církve, tak je to všechno o skutcích. Matouš 23:4 "nakládáme lidem břemena" a sami nehneme ani prstem a to z vás dělá farizeje a pokrytce. Váš úkol je zvedat jejich břemena, ne jim ještě víc nakládat. Neříkejte lidem že Bůh nechce, neudělá a že obzvláště ne pro ně. Máte jim říct - pokud Bůh někoho uzdraví, pak to budeš právě ty. Víte proč? Protože ON to udělá. Ať je Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář.

Jednou jsem učil 12hodin bez své Bible. Lidé "On ani neotevřel Bibli" - Víte proč? Protože je v srdci. Učedníci nechodili a neříkali kapitolu a verš, bylo to v srdci. Pokud to není v srdci, pak vám tato Kniha stejně bude k ničemu. Ta Kniha není váš meč. Váš meč je Slovo, které je živé ve vás, to "rhema" Slovo, které je živé - podle kterého žijete. - To je váš meč. Slovo které je ve vás živé. K John Lake(ovi) jednou přišel jeden muž a řekl "Nevěřím doktorům, nevěřím v Boha, nevěřím těm věcem o uzdravení a nemám víru ani ve vás. Co pro mě můžete udělat?" Většina kazatelů by řekla "Nic. Jdi a umři :D" Víte co udělal Lake? Začal se smát a řekl "to je v pořádku, mám dost víry pro nás oba". A já sem zjistil, že to je pravda. Víra v Boha je pouze víra, že Jeho Slovo je pravda a jednání podle toho. My jme to udělali takové duchovní a divné... Víte proč jdeme do těch divných "duchovních" věcí? Protože to je snadnější, než být poslušní na veřejnosti. Pokud nepadáte pod mocí když jste v hypermarketu (walmart), nepadejte ani zde, protože to z vás dělá herce.

Boží moc je stejná všude. "Kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost" - Boží moc je silnější ve hypermarketu než ve většině církví. Protože On se chce ukázat jako silný. Viděl jsem větší zázraky v hypermarketu než ve většině církví. Je to úžasné. Žádné "vybuzení", žádný "humbuk", nepotřebuji hudbu. Když učíme DHT, nepoužíváme hudbu. Proč? Protože v hypermarketu ji nebudete mít. Když jsem učil bojová umění tak jsem se naučil "Zbav se všeho o co by ses chtěl opírat." - Necvič se zbraněmi, protože pokud se budeš spoléhat na zbraň - tu ti můžou snadno vzít - používej ruce a nohy, ty ti jen tak vzít "nemohou". Proto nemažu olejem - pokud mě ovšem o to nepožádáte. Proč? Protože ne vždy mám u sebe olej. A nechci se dostat na místo, kde bych "A jé, nemám olej nemůžu jim pomoct, snad je ještě někdy potkám." - Ne to je berlička - mohlo by se to stát berličkou (výmluvou). Navíc je psáno že pokud byste měli používat olej, měli by vás zavolat oni... Není to na to, když jdete do světa. Nedostaňte se do zajetí doktrín.

{Musím vás nechat jít, ale nechce se mi. Jsem zvyklý učit 6-8 hodin denně, toto bylo jako zahřívací kolo :D}

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky