NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Artur Heider - Jak rozumět Bibli

Artur Heider - Jak rozumět Bibli

Série kázání Artura Heidera na téma Jak rozumět Bibli.

Špatný přístup k Bibli a špatná interpretace Bible vede k mnohým spatným učením a ke špatnému pohledu na Boha. Jak Bibli správně číst a rozumět? Proč se zdá být Bůh ve Starém zákoně jiný, než Bůh, kterého nám zjevil Ježíš v Novém zákoně? Změnil se, anebo je zde něco, čemu ještě nerozumíme? Proč se zdají být některé pasáže v Bibli problematické?
Porozumění věcem v historickém kontextu s pohledem, kdy spousta věcí najednou začne dávat smysl.

Prozatím 6 dílů, další budou, až budou ;-)

Javascript + Flash Player Required

Podobné stránky