NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Jak být duchovní v přirozeném světě

Curry Blake - Jak být duchovní v přirozeném světě

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

{6 červen 1944 Den D - Největší invaze v historii. Prvně zabrali hodně území, ale pak v Prosinci se to do stalo do bodu, kdy se přetahovali o území, postup vpřed a zase ústup zpět. To se dělo dokud gen. Patton nepřišel s plánem. "Průlom"}

Často stává církvím, že pokud tam není čerstvý pohyb Boha, tak se to stane něčím jako byla bitva o "Bulge" (Battle of the Bulge). Lidé začnou dělat věci, které jsou víc programově orientované než "svoboda" orientované. Začneme přemýšlet v mezích údržby na místo vítězství, údržby na místo osvobozování zajatých a útočení. Křesťané jsou nazváni vojáky - ať se tak chovají nebo ne. {Základ armády jsou vojáci. Pokud ti si s něčím nemohou poradit, jsou povolány speciální síly, které jsou vysazeny do nepřátelského území, kde vykonají úkoly a spolu s normálními vojáky dosáhnou vítězství.}

Lidé něco dělají, někteří jsou zachraňováni, Kristus je jmenován, dílo je konáno. Ale někdy potřebujete něco, co způsobí průlom, abyste se dostali z toho stavu vpřed/zpět. {Normální armáda má většinou více členů než speciální síly, ale pokud potřebujete něco zvládnout, většinou pošlete speciální síly, protože ty zasáhnou rychle, tvrdě a používají nekonvenční metody.} Náš nepřítel je duch strachu. Pravděpodobně znáte lidi, kteří klamou sami sebe. - Kteří vám říkají jednu věc, ale žijí úplně něco jiného. A to vidím že se děje zde. Váš nepřítel není člověk.

Citace "Čím těžší je konflikt, tím slavnější je vítězství. Co získáme příliš lacině, toho si moc nevážíme." Spasení je zdarma pro nás, ale nebylo zadarmo pro Ježíše. On zaplatil cenu. On nám dal vše co potřebujeme k životu a zbožnosti. On nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských oblastech, ale zároveň je zde cena, kterou musíte zaplatit. Není to něco jako zaplatit cenu za nějaké pomazání nebo tak něco, protože On dal svého Ducha do nás a to je pomazání. Cena, kterou musíte zaplatit je svlečení vašeho Já a umírání, aby On mohl být vidět. To je cena. To je jediná věc kterou říká že máte udělat - zemřít sami sobě. Čím víc zemřete sami sobě, tím víc budete vypadat a chovat se jako On.

{Dcera William Bootha - 1903 Velitelka a šéfka Armády spásy ve spojených státech (to vám ukazuje jak si cenil žen) cestovala vlakem a její vagon vykolejil a narazil do vodojemu. 43 letá Ema byla jediný pasažér, který zemřel. To nebyla nehoda, to byl útok. Byla to poprava. Zůstal po ní manžel a 6 mladých dětí. Její dvanáctiletá dcera napsala poem k jejímu pohřbu. Četla ho u matčina hrobu: "Pane děkujeme ti, že naše matka zemřela na bojišti. Nezemřela doma, ale zanechala nám při modlitbě svůj meč. Pane nedovol nám, abychom ho nechali ležet, ale pomoz nám ho zvednout a jít vpřed, aby až my zemřeme mohl jsi nám říct Dobrá práce. Nenech nás žít tak, abys musel říct, že jsme si vedli normálně, nebo průměrně, ale ať žijeme tak, abys řekl Dobrá práce, udělal jsi to nejvíc co mohlo být uděláno, jako jsi řekl naší drahé mamince." - To řeklo 12leté dítě.} William Booth (zakladatel Armády spásy) nikdy nemluvil v jazycích, neviděl nemocné uzdravené ani nevěděl o těch věcech. Jeho vlastní žena zemřela na rakovinu prsu. On sám zemřel slepý. A teď jsme zde my - naplnění duchem, žijeme v zemi kde můžeme kázat evangelium bez pronásledování (maximálně že o vás lidé nějak mluví) a podívejte se co on udělal - neříkám že neměl Ducha Božího, jen ne tak, jak my říkáme že ho máme (křest Duchem, plnost Ducha) a co s tím děláme? Pokud dělal víc než my děláme a my máme víc než on měl, pak naše vina je větší než jeho. Křesťanství není o "sobě". Křesťanství je o zemření sobě. Není to jako "Přijď, abys byl požehnán". Křesťanství je "Běžte protože jste požehnaní".

2 Kor 5 17. Pravděpodobně znáte tyto verše. Jeden překlad říká "Nové stvoření", jiný říká "nový druh života (new species of being) který nikdy předtím neexistoval". Jeden z problémů je, že se snažíte chovat starým způsobem, když to už nejste.

Dám vám další citaci: "Není to kdo jste vevnitř" (Chápejte, abyste se dostali do nebe, musíte být noví vevnitř, to je jasné. Musíte být nové stvoření. Ale řeknu vám - jakmile jste noví vevnitř, tak se to už nepočítá. Rozumějte co tím říkám - jdete do nebe, ale teď vás určuje to co děláte. Již jste jiní) Takže se nepočítá jen to, že jste jiní vevnitř, protože můžete být znovuzrozeni, můžete být nové stvoření a jít do nebe a je to skvělé. Ale co vás určuje (define) je to, co každodenně děláte. Spousta křesťanů si myslí jsem zachráněn, jsem (set), pokřtěn Duchem, mluvil jsem jednou v jazycích před 5ti lety, jsem v pohodě. Teď se počítá to, čemu věřím. Věřím v uzdravení. - Vkládal jsi na někoho ruce? Ne, ale věřím v uzdravení, to se počítá, protože to čemu věřím se počítá. - Asi byste si měli přečíst Jakuba. Protože Jakub říká, že to není jenom vaše víra co se počítá, protože vaše víra je bez skutků mrtvá. A říká jasně že nejste ospravedlněni pouze vírou - ve významu, že tam musí být také skutky. Vy neděláte skutky, abyste byli ospravedlněni ve smyslu že vaše skutky vás zachrání. Ale skutky dokazují, že jste spravedliví.

Vy říkáte, že jste spasení - a jak to poznáme my? Jak to máme vědět? Každý to o sobě může říct. Mnoho lidí mi říká mnoho různých věcí, ale upřímně - když mi někdo říká "Já jsem křesťan, nejsem křesťan a podobně", víte co udělám? Podívám se na jejich život. Pokud se jejich život točí kolem nich samotných, pak můžu předpokládat že nejsou spasení. Jednoduché. Pokud se jejich život točí kolem jejich práce.. Když se jich zeptám čím se zajímáš a oni mi řeknou "Víš, já mám rád auta" - Pokud to je první věc co z nich vypadne, tak pravděpodobně nejsou spaseni. Jen k vám mluvím otevřeně. Pokud se vás zeptám čím se zajímáte, tak první věc, pokud jste křesťané, by měla být "Kristem" (I'm into Christ). Já jsem v Něm, On je ve mně. Zajímá mě/chci vidět lidi spasené, vysvobozené, krmení hladových, oblékání potřebných a pomáhání lidem, chození do věznic, navštěvování nemocných. To mě zajímá. Pokud řeknete auta, říkáte že vás zajímají věci, které vám přináší radost/potěšení. Pokud jste křesťané tak musíte najít své potěšení v Kristu. Musíte hledat své potěšení ve věcech, které přináší Jemu potěšení. To je krmení hladových, oblékání potřebných, svědčení lidem, mluvení s lidmi. Jakmile začneme mluvit o svědčení, stane se z toho náhle strašidelná věc. Ale já mluvím o tom "prostě mluvit s lidmi". Lehko řeknete "Ale já nevím co jim mám říkat". - Dělejte co dělal Ježíš - prostě se jich zeptejte "Co pro vás můžu udělat?" Oni řeknou "O čem to mluvíte?" Říkal jsem lidem - jeden ze způsobů jak přistupovat k lidem - běžte na autobusovou zastávku. Jak tam lidé tam stojí, tak k někomu přijděte a řekněte "Ahoj, co pro vás můžu udělat?" - jako když přijdete někam do obchodu.. Oni řeknou "Nejsme v obchodě, jak to myslíte?" Jako třeba právě teď pokud byste mohli mít cokoliv, co by to bylo? A když odpoví "Dal bych si panáka whisky" - "Aha, takže potřebujete osvobození" :D Není to tak? A služte jim. Je mnoho způsobů. Mluvím jen o tom, abyste prostě mluvili s lidmi, protože nikoho nezajímá kolik toho víte, dokud nepoznají, jak moc vám na nich záleží. A problém je, že mnoho lidí nemá zájem. Většina křesťanů dnes nemá zájem (they don't care). To je skutečnost.

2 Kor 5 17 ... - Přestaňte se chovat jako staré Vy, začněte jednat jako nové Vy - což je Kristus ve vás.
V 18 ... - Váš úkol (job) je jít a smiřovat lidi. Smířit manžele a manželky, smířit člověka a Boha. Vidíte? To je celý váš život. Řeknete "Ale já chodím do práce". No a co? Pokud vaše práce je to, pro co žijete, tak budu k vám upřímný - žijete politováníhodný žalostný život, protože upřímně můžete o tu práci přijít takhle rychle [lusknutí prsty]. Jakmile se objeví někdo mladší, chytřejší, rychlejší tak jste minulostí. Někdo kdo umí ovládat o jeden program navíc a je to. A přesto do toho investujete všechen svůj čas a všechno. Jak Ježíš říkal - potřebujete si ukládat v Nebi, aby až ten čas přijde jste měli přátele jinde než na výplatní pásce. Skutky 1 {jak již jsem říkal - žádný z těchto veršů by pro vás neměl být překvapením}

Skutky 1 9 ... - Vidíte? První znak toho že budete mít sílu/moc (power) je, že budete svědky. Zajímavé je, že jakmile získáme tuto moc, tak si myslíme že ji máme abychom postávali spolu, mluvili v jazycích, prorokovali si navzájem a měli dobré uctívací shromáždění, které je více živé než ta mrtvá věc ze které jsme vyšli než jsme měli Ducha. Je to zarážející - jsme vybaveni a přestaneme chodit ven a dělat věci. Vy nejste vybaveni abyste mluvili v jazycích. Mluvení v jazycích pomáhá vám být vybaveni, abyste mohli být svědek. Ok? Je spousta veršů, které nám říkají, co Bůh má. Jsou tři které říkají co Bůh je: On je světlo, život a láska. Nemá světlo, On je světlo. Proto je napsáno "kdo chodí/žije v lásce tak chodí v Bohu a Bůh v něm přebývá". Víte co bylo motivací William Booth? Soucit. Zřejmě měl Ducha, ale ne křest duchem, ale Bible říká "Boží láska byla rozlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého". Máte v sobě Boží lásku. Jinými slovy můžete se dívat na lidi a milovat je způsobem, jakým je miluje Bůh. Pokud to tak není (určitě to tak bylo když jste byli zachráněni), tak jste se pravděpodobně dostali do "církve" a ztratili jste to. Protože jste se dostali do společnosti lidí, kteří tam již byli a vychladli. {pojďme na další}

Mat 24 12 ... - to je důvod, proč vychladnete. Nepravost se rozmáhá. Vy nevychladnete protože by se nepravost rozmáhala v církvi nebo ve světe. Vychladnete, protože se nepravost rozmáhá ve vašem životě. Platí dvě věci: Modlící se člověk nebude hřešit a hřešící člověk se nebude modlit. Jednoduché. První věc co udělal Adam když zhřešil byl pokus dostat se co nejdál od Boha. Vůbec se necítil na obecenství s Ním. A se přesně děje v církvi. Čím více je hříchu v životě někoho, tím méně se budou modlit. Takže první věc kterou je potřeba udělat, abyste dostali vojáky do formy - začněte modlitební shromáždění. Co uděláte pokud nepřijdou? Vyžadujte. Co se stane pokud ??odejdou z církve? ?? Udělejte malou skupinku speciálních sil, funguje to. Lepší když jsou dva lidé v jednotě a shodě pracující společně pro společnou vizi než mít 100 lidí, kteří budou bojovat proti všemu co se pokoušíte dělat.

Žijeme v době která je jiná. Amerika žije v době, která zde ještě nikdy nebyla. Více lidí žije ve strachu než kdykoliv předtím. Většina nevěří že lze vyhrát válku s terorizmem. || Toto je doba, kdy má církev zářit. Když se všichni bojí, my máme být smělí. |~ Lidé se bojí smrti. | Já se nebojím smrti. Proč? Protože jsem připraven odejít. ||

Říká se tam "vychladne láska mnohých" - to je důvod, proč církev dnes nic nedělá. Milujeme sebe a nemilujeme svět. Dobře milujeme svět, to je ten problém, akorát nemilujeme lidi, kteří jsou ve světě. Bible říká "pokud milujete svět, láska Otcova ve vás není" - zde se mluví o světě samotném, systému a věcech co svět nabízí. Nemluví se zde o nemilování lidí ve světě, protože "tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna...". Takže pokud ve vás není soucit oslovit a dotknout se lidí přirozeným způsobem - my většinou přemýšlíme "Najít nemocné abychom se za ně mohli modlit a byli uzdraveni" - to je skvělé, neříkám že byste to neměli dělat, nemluvím že byste měli přepnout na to druhé. "Já se můžu modlit" - Určitě, protože modlitba tě nic nestojí, ale zaplatit jim motel to už něco stojí. Postarat se o ně, nakrmit je, pomoct jim postavit se na nohy, to něco stojí. "Ale já bych se raději modlil" - To se pak řadíte do kategorie kdy Jakub říká "Pokud vidíte bratra, který potřebuje pomoct ... pokud místo pomoci jim řeknete ...". Bible říká "pokud někdo umí činit dobře a nečiní, tak to je hřích". Takže vaše křesťanství je k ničemu pokud vás to nenutí k akci, k nějakému pohybu řešit problémy nejen duchovní ale i fyzické a emocionální a všechny možné dočasné/sezónní věci. Musí to být celkové. Začněte kde jste. Neříkám abyste začali obrovskou kampaň na získání oblečení pro lidi a podobně (ale ani neříkám abyste to nedělali, zima se blíží). ||

Moto Armády spásy bylo "Polévka, mýdlo a spasení" (Soup Soap Salvation) protože věděli, že většinou pokud jste se snažili někomu kázat, tak vás neslyšeli když jim kručelo v břiše z hladu. Takže musíte být schopni se dotknout celého člověka, ne jen části a to znamená že to bude vyžadovat oběť, úsilí, vyžádá si to váš čas. Řeknete "Já už teď nemám čas" - protože ho zabíjíte věcmi, které jsou zbytečné. Bible říká abychom vykupovali čas. Není nic důležitějšího. Čas je to co pro vás bude nejcennější když přijde na věc. Čemu věnujete svůj čas na tom vám záleží. A vy říkáte že nemůžete přijít na modlitební setkání protože musíte dělat jiné věci, ale máte čas dívat se 15-30 minutové díly "Pobřežní stráže" nebo co zrovna dávají. A to vám ukazuje, kde je vaše srdce, jaké jsou vaše zájmy.

{věřím, že někteří z vás čekali na toto poselství, jiní budou naštvaní protože jsem přišel s tímto poselstvím. Ale bez ohledu na to zda vás vyprovokuji k dobrým skutkům, tak to udělám i kdybyste si neužívali jejich dělání. Pokud vás mohu zahanbit k tomu, abyste je dělali - pokud řeknu všichni zde to jdou dělat a pokud ty nepůjdeš, tak to všichni budou vědět - pokud vás to přinutí jít, tak to mně stačí. Vám to sice nepřinese nic dobrého, nic tím nezískáte protože se budete snažit zachránit si pověst, aby o vás někdo špatně nemluvil, ale člověk kterému pomůžete dostane pomoc. A o to jde.}

1 Kor 13 ... - máme spoustu dunění zvonů a řinčení činelů v církvi. Lidi kteří skáčou, křičí, běhají, prorokují, modlí se v jazycích, dělají v neděli všechno možné a pak míjí lidi chodíc se zavřenýma očima a neřekli by jim ani kolik je hodin, nebo nekoupili by jim sendvič od pondělí do soboty. A přesto by si koupili všechno po čem touží jejich srdce když něco vidí.
... - vlastnosti... - Ukážu vám jak snadno nechodíte v lásce. Když zastavíte na stopce nebo na červené a stojí tam někdo s cedulí "Potřebuji pomoc, jídlo ..." a vy se odvrátíte s tím "Já mu nedám peníze, utratil by je na drogy". - Právě jste porušili "láska nemyslí nic zlého", protože vy jste právě mysleli. Soudíte toho člověka. Já vím, že to je pravděpodobně pravda tak v 90% případů, ale těch 10% které soudíte špatně - jste viní nespravedlivým soudem. Bylo by lepší jít na to opačně. Být využívaný a zneužívaný a mít pravdu v 10% případů než nemít pravdu v 1% případů.
... - Láska nikdy neselhává. Chcete vědět jak neselhávat? Milujte. Když milujete dá vám to ovoce Ducha - v Gal jedno ovoce Ducha je láska. Čteme si všechno to ovoce Ducha a na konci je napsané "proti takovým není žádný zákon". To znamená že se nikdy nedostanete do potíží s Bohem když budete dělat ty věci. Můžete mít tolik víry kolik chcete a Bůh se na vás nenaštve, můžete někoho milovat tak moc jak chcete a není proti tomu žádný zákon. To znamená, že to můžeme dělat kdykoliv bez nějakého vedení, kdykoliv chceme se můžeme rozhodnou to dělat - není proti tomu žádný zákon. Pokud by nebyl žádný zákon omezující rychlost, co byste dělali? Jezdili rychle.. Proč? Protože proti tomu není žádný zákon a nemusíte se bát žádných postihů když to děláte. Můžete milovat lidi ve smyslu opravdu milovat, naplňovat jejich potřeby, mluvit s nimi, svědčit jim, sloužit jim a můžete to dělat neomezeně a Bůh se na vás kvůli tomu nikdy nenaštve. Nikdy neřekne "To jsi neměl dělat. Neměl jsi krmit tamtoho hladového. Neměl jsi dávat tamtomu kabát ..." Tohle nikdy neřekne. Rozumíte jak je to osvobozující? "Nechci udělat něco co by naštvalo Boha" - Tak dělej ovoce Ducha. Ale skutečnost, že je neděláte by mohla někoho vést k myšlení - pokud nemáte ovoce Ducha - mate Ducha? Vidíte? Musíme to uchopit. Někdy někdo bude muset říct něco co způsobí, že se změníte z pouze posluchače na činitele Božího Slova. Jednou se to musí změnit. Musíte se rozhodnout "Dnes začnu dělat to co znám" a v momentě kdy to uděláte se uvolní/postaví celé peklo proti vám. ||

Jste-li v udržovacím módu - říkám vám, že pokud budete čekat dlouho, tak nepřítel povolá posily, ale pokud se rozhodnete začít jednat, jít vpřed a dělat věci z Lásky, tak proti tomu není žádný zákon a nepřítel proti tomu nemůže stát, protože láska nikdy neselhává. Cokoliv uděláte, abyste pomohli komukoliv kdo je dole, postižený, utlačený, spoutaný, slabý, nemocný cokoliv tak to bude úspěšné pokud to je uděláno z lásky. 100% vítězství. Řeknete "Ale já už jsem to zkoušel předtím" - již jsem vám říkal, teď žijeme v jiné době. Věci, které nefungovaly, nyní fungují. Proč? Protože tělesná teplota těla Kristova se zvedá. Dnes máte více moci než včera, protože tělo Kristovo je dnes silnější než včera - jako celek - a my jsme všichni propojeni.

Můžete se zaměřit na oblasti a doporučil bych vám jak chodíte dveře od dveří tak najděte na každém bloku někoho se kterým můžete začít studium Bible. Řeknete "Já nemám žádné lidi" - Budete mít a jakmile s nimi začnete budete mít hlídku na každém bloku. Budete takzvaně mít oči a uši na každém bloku. Budete vědět, kdo je tam nemocný, vše co se tam děje a ta skupina může pomáhat všem v té oblasti, protože neexistuje způsob, jak by jedno tělo mohlo zvládnout celé město. Ale můžete mít malé jednotky rozptýlené po městě, které můžou kontrolovat to město a je to mnohem jednodušší pro všechny.

... - Pokud Tělo Kristovo má vyrůst a přestat být dítě a dospět, budeme muset odložit dětské věci. Budeme muset přestat být okouzleni proroctvím, přestat být okouzleni obdarováními a budeme muset se zamilovat do lidí, být okouzleni lidmi. A budeme muset na to jít velice přirozeně vědouce, že nejsme přirozené stvoření, ale že Duch Boží se vyleje skrze nás a jak my se jich dotkneme přirozeným způsobem, tak Duch Boží se jich dotkne duchovním způsobem. Tohle je srdce toho co dělal William Booth. V podstatě vám říkám "dělejte všechno co můžete" a když to budete dělat tak přijde Bůh a udělá vše co může udělat. A na to doopravdy čekáte. Ale proč by Bůh měl přijít a udělat úžasné probuzení, vylití svého Ducha pokud my se ani nezvedneme a neuděláme co můžeme udělat v přirozenu? Proč by to dělal? Pokud by to udělal a byli by zástupy lidí, kteří by hledali církev, tak pokud my neuděláme co můžeme udělat abychom jim zajistili místo a pomoc. .. To co si většina lidí myslí o probuzení je "??? růst církve" (church transfer growth). Ale to není probuzení které Bůh chce. Bůh chce aby lidi byli vytaženi a ukořistění z pekla. Když se to stane, tak se vám to z počátku nebude líbit, protože to bude jiné. Přijdou sem a vy budete říkat "Kdo to je?". Sednou si vedle vás a vy si budete říkat co to je za "vůni"? A pak vám Bůh řekne - chci abys jim umyl nohy. A vy si pomyslíte "Díky Bohu, oni potřebují být umyti". Tohle se stane :‑) Ale musíte chtít. || Musíme se dotýkat životů, nemůžeme být křesťané, kteří sedí v kostelích/církvích. A vše co děláme by nemělo být jen co považujeme za "duchovní". Pokud se opravdu máme být celou bytostí pro Boha, pak mu musíme dát ducha, duši a tělo. A to "tělo" neznamená sedět na židli v neděli. To znamená mluvení s lidmi, dotýkání se lidí, zasahování lidí.

V 12 ... 14 - následujte lásku a tužte po duchovních darech - Proč? Pokud zde jen sedíte a chcete po Bohu, aby vám dal duchovní dar, tak ... || Ale pokud jste tam venku a sloužíte lidem a pomáháte lidem a podíváte se na někoho a chcete jim pomoct a napadne vás "Bože já ani nevím, co mu mám říct, nikdy jsem nebyl v takové situaci, neumím se do toho vžít. Jak se sem dostal?" A Bůh vám dá slovo poznání "Když mu byli 3 roky tak ho zneužíval jeho otec a on utekl z domu a byl na ulici od té doby." a vaše srdce se zlomí a přijdete k němu a řeknete mu "vím, čím procházíš". On se na vás podívá a vidí že jste normálně oblečeni a řekne "Nemůžete". Pak řeknete "Já vím že když ti byli 3 roky ...". "Jak to víš?" Duch Boží je zde a říká ti, že Boží Království je na dosah a On je připraven naplnit tvoje potřeby a pokud Ho teď přijmeš, tak se tvůj život může změnit. A pokud přijme tak neřeknete "Bůh Ti žehnej bratře" a neodejdete. Vezmete ho za ruku a řeknete pojď se mnou, upravíme/očistíme tě, zařídíme ti bydlení, práci. Nemůžete udělat pouze část z toho. A nemůže to vše být jen v ústech. Vím že jsou chvíle, kdy lidé budou potřebovat použít dary. Nejsem proti darům v církvi. Ale pozastavme se - my nejsme ti kdo je potřebují nejvíc. Když půjdete do církve a nedostanete prorocké slovo, tak půjdete domů ok, ale ti lidé venku potřebují Boží dotek. A nemůže to být jen jako "To bude v pořádku. Běž si najít práci" - Takhle to nemůže být. Protože kdyby mohli, tak by to již udělali. Pokud jste ve vězení a jste tam dost dlouho, tak se stanete institucionalizovaní a pokud se odtud dostanete, tak se snažíte dostat zase zpátky. Oni se cítí víc doma tam, než venku. Někteří dělají věci záměrně, aby se vrátili zpět, protože ví, jak ten systém funguje. A na ulicích jsou lidé, kteří jsou institucionalizovaní k životu na ulici. Oni neznají jiný život, nemůžou fungovat "normálně". Musíte je kompletně přeprogramovat stejně jako vy potřebujete kompletně přeprogramovat, když jste znovu narozeni, abyste přemýšleli podle Božího Slova. Takže proč je nedostat ke znovuzrození a nepřeprogramovat je a vzít je přes "hranici" jako úplně nové lidi?

Luk 6 24-35 ... - "neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým" - tohle by si měli přečíst kazatelé, vyvrací to teorii, že bouře "Katrina" byl Boží soud.
V 36 ... - v církvi kážeme moc, víru, uzdravení, všechny ty věci, ale co jsme ztratili - stejně jako Ježíš řekl farizeům - opustili jste milosrdenství a oblasti laskavosti. My jsme opustili tyto věci, stali jsme se tak "duchovní", teď všechno co chceme jsou dary na místo starých dobrých skutků. Mnoho lidí, kteří jsou naplnění duchem, dělali více dobrých skutků když nebyli naplnění duchem. My se povyšujeme nad organizace zaměřené na dělaní dobrých skutků "Oni nemají moc" a vy máte moc - tak kde jsou dobré skutky? Musíme se vrátit k tomu, co je milosrdenství, na místo neustálého odsuzování. Proč jsme vždy tak rychlí k soudu a srážení lidí? "Jsou tam protože si to zasloužili. Stalo se jim to kvůli setbě a žni. Je to ..." - Ať je to cokoliv zlomte to, pomozte jim. Milosrdenství se dívá za hranice viny, zpívali jste tu píseň neustále v tradičních církvích "On se podíval za moje viny a viděl moji potřebu" (He Looked Beyond My Faults). Potřebujeme se dívat za nedostatky lidí, vidět jejich potřeby. Začnete naplňovat jejich potřeby a některé nedostatky mohou zmizet. Nebo alespoň vám budou v té oblasti naslouchat.
V 37-40 ... Mohli bychom pokračovat. Bavili jsme se že "dobrý strom nese dobré ovoce", ale většina stromů v církvi nenese žádné ovoce. Vše co děláme je, že chodíme do církve, zpíváme písně, dáváme desátky a necháváme svět jít do pekla, protože "Já jsme přece udělal co jsem musel. Platil jsem poplatky a jsem v pohodě s vedením." - Lidé přemýšlí tímto způsobem, ale musíme si uvědomit, že Bůh nechce tvé peníze pokud nemá tvoje srdce. On chce tvoje srdce protože ví, že pokud bude mít tvé srdce, tak bude mít i tvé peníze. Dáváte své peníze tam, kde je vaše srdce.

Jan 15 8 ... - váš Otec je oslaven když nesete ovoce. Takže pokud nemáte ovoce, nejste učedníci. ...
V 11 ... - uvědomujete si že lidé (a mluvím o lidech v církvi) - smutní, v depresi, žádná radost a diví se proč a pak jdou po světských věcech a snaží se získat větší domy, lepší auta, lepší práci, více peněz a myslí si že to je vytrhne a skončí na tom samém místě jen s většími problémy, protože teď mají víc dluhů. A přímo zde vám říká, jak mít plnou radost - zůstanete v Ježíšově lásce a budete zachovávat Jeho přikázání. A když budete zachovávat Jeho přikázání, vaše radost bude úplná. Jednoduché. Říká toto je mé přikázání "abyste milovali jeden druhého jako já jsem miloval vás". {k tomuto verši jsme se chtěl dostat:}
V 13 "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele" - takže největší lásku kterou můžete mít je položit svůj život za své přátele. A kdo je můj přítel? Musíme si uvědomit, koho Ježíš nazýval svými přáteli. Dal nám příklad - milosrdný samaritán. Říká kdo byl přítel tohoto muže? Kdo byl jeho bližní? - Byl to ten, který mu pomohl. Takže byste měli pomáhat - zachováte Jeho přikázání když budete činit dobře těm, kteří potřebují jakkoliv pomoct. Pokud to je duchovní, posloužíte duchovně, pokud to je fyzické, posloužíte fyzicky. Přestaňte zkoušet být úplně duchovní bytost. Máte tři části - Ducha, duši a tělo. Přestaňte zkoušet operovat pouze v duchu [duchovní oblasti]. Musíte také operovat v fyzické oblasti. Jste součástí tohoto světa, musíte na něj působit (interact). Nebýt jeho součástí ve smyslu hříchu, být ve hříchu a podílet se na hříchu, ale jste zde, toto je fyzická Země. Sloužit ve fyzické oblasti znamená naplňovat duchovní potřeby. Nemůže to být vše jen duchovní. Pokud vždy zkoušíte sloužit v duchovní tak je to úsměvné, protože to je zřídka kdy měřitelné - to je pohodlné. Ale fyzické může být vždy měřeno - to je důvod proč nechceme dělat fyzické, protože pak bychom mohli zjistit, zda máme nějaký vliv nebo ne. Epištoly Jana - to je vše o lásce. Říká se, že když apoštol Jan byl starý, tak na konci se už nemohl ani zvednout aby kázal a museli mu pomoct nahoru a pak ho držet když tam stál. A jeho celé kázání (to by se vám líbilo protože trvalo asi 2 minuty) bylo "dítky milujte jedni druhé". To bylo vše. Proč? Protože to je naplněním celého zákona. Když jen řeknu "milujte Boha, milujte jedni druhé" tak to je jako bych vzal prvních 5knih starého zákona a přečetl každý verš co tam je. - Protože jsem vám právě řekl všechno co tam je napsané. Pokud naplňujete královský zákon lásky, tak se nemusíte starat jestli neporušujete nějaké z 10 přikázání, protože dokud chodíte v lásce, tak neporušíte ani jedno. Ani vůči Bohu, ani vůči lidem.

Víte proč jsem vás prvně vzal do 2 Kor 5 17? Důvod je tento: To co jsem vám právě citoval říká "Čiňte ostatním jako byste činili sobě". Ježíš řekl - první přikázání "milujte Boha z celého srdce, mysli a síly", druhé je "milujte svého bližního jako sami sebe". Proto jsem vás vzal prvně do 2 Kor 5 17, protože spousta lidí nevstoupila do "nového stvoření" a porozumění tomu, co se s vámi stalo a vy stále nemilujete sebe, protože si stále myslíte, že jste ten špinavý zkažený pes, který jste byli před tím, než jste byli znovuzrozeni. Jakmile se znovu narodíte, jste "nové stvoření" a teď můžete milovat sebe, protože jste noví. A když budete milovat sebe, tak můžete milovat svého bližního. To je první věc a je to důvod, proč je církev plná "poradenství", proč je tolik různých programů, které se vrací co minulosti lidí a vykopávají věci... Protože lidé se nenaučili chodit v novém narození a v tom, že již nejsou ta samá osoba. Ta stará osoba je již mrtvá a pryč. A vy stále přemýšlíte o těch věcech, protože si je stále pamatujete. Ale Bible říká že pokud jste opravdu v Kristu a byli jste skropeni Jeho krví, tak očistil vaše svědomí od hříchu. Ale většina lidí má pořád vědomí hříchu, stále myslí na špatné věci které udělali. Nedávno mě napadlo - jsme známí kvůli uzdravení, takže když máme večeři Páně a jíme chléb, tak se většinou zaměřujeme na chléb, protože jsme dokázali, že chléb ukazuje na uzdravení a jste uzdraveni když ho jíte. Ale někdy jako bychom zase zapomínali, že když pijeme tu šťávu - když ji pijete tak pokud rozumíte, že to byla Jeho krev vylitá na odpuštění hříchů, tak právě teď pokud jste nezhřešili od toho co jsme měli přijímání, tak právě teď jste tak čistí před Bohem jako v moment, kdy jste se znovu narodili. Právě teď. Lidé říkají "Nemyslím si že by Bůh vyslyšel teď moji modlitbu, protože mám hřích ve svém životě." Takže právě teď se modlete tu modlitbu, protože jste úplně očištění. A když se budete teď modlit v opravdovém porozumění, že Jeho krev vás očistila a právě teď jste čistí, když toto pochopíte, tak každá modlitba která bude ve jménu Ježíše bude vyslyšena. Někdy si říkám, že bychom modlitební setkání měli začínat přijímáním, protože vaše modlitby - neříkám že budou více efektivní, ale budete mít rozhodně více víry že budou vyslyšeny.

Vidíte? Musíme se stát fyzickými duchovními lidmi, kdy operujeme v obou oblastech zároveň. Vždy mluvím o tom, abyste se "nedrželi za ruku se světem a s Bohem", že to je špatně. - Je to špatně pokud se držíte hříchu a Boha, ale je to v pořádku pokud se držíte za ruku s Bohem a s bližním, kterého vytahujete ven. To je klíč. Pokud opravdu máte něco, pak musíte chtít, aby to měli i ostatní lidé. Musíte. Méně než jedno procento lidí v těle Kristově získá ztraceného člověka. Přemýšlejte o tom. Méně než jeden ze sta někdy přivede někoho ke spasení. Pokud tato statistika je správná (a je), tak mi to připomíná jedno Písmo a to "cesta k životu je úzká a málokdo ji nachází" - protože já nemůžu věřit tomu, že mi říkáte, že jste spasení. Musím vidět váš život a ovoce které nesete, protože to je jediná věc, podle které se to dá posoudit (podle které budete souzeni). Amen.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky