NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Jsi učedník?

Curry Blake - Jsi učedník?

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Pokud máte Bibli, začneme v Matouši 10 kapitole. Jeden z klíčových bodů této služby [JGLM] je, že věříme - že čemu se vydáte, tím se stanete. A na co se díváte nejvíc, takoví budete a co nejvíc slyšíte, takoví budete. Takže zdůrazňujeme a neustále se snažíme posilovat Boží Slovo. Je hodně různých aspektů - většina lidí si o nás myslí, že jsme "uzdravovací služba", když přemýšlí o JGLM, myslí na uzdravení - a i když to je velká část a nemůžu ani říct část, protože to je vše jedno. Slyšel jsem někoho mluvit o spasení a uzdravení nebo spasení nebo vysvobození a neustále mně šlo na mysl - podívej se do Bible, je to stejná věc. Nejde zmínit pouze jedno. Nemůžete mít opravdové spasení bez uzdravení, patří to k tomu. - Můžete toho mít část ale ne celé - nemůžete mít toho plnost [bez uzdravení ...]. Můžete mít uzdravení bez spasení a spasení bez uzdravení - ale to je částečné. Když jste uzdraveni, tak jste zachráněni ve svém těle - do určité míry. Není to záchrana (spasení) ve smyslu že budete s Kristem nebo tak.

Podstata všeho co děláme je založena na revoluci v křesťanství. Vše co děláme, čím se zabýváme je přinést pro nás "nové křesťanství", ale ve skutečnosti není nové, protože to je jen o čem mluví Bible. Ale "církev" se dostala tak daleko od Bible, že ať se podíváte kamkoliv, tak to vypadá všelijak, jen ne tak, jak říká Bible. Ježíš řekl že vybuduje Církev a brány pekel ji nepřemohou - ale pokud půjdete do téměř jakékoliv "církve", tak uvidíte jak brány pekla ji přemáhají. Lidé jsou nemocní, žijí v hříchu... Upřímně z větší části není žádný rozdíl mezi lidmi v církvi a mimo církev, krom toho, že lidé v církvi můžou mít ... snad mají naději pro budoucnost. Ale co se týká jejich životů... Právě teď je míra rozvodů v církvi větší než ve světě (podle statistiky). Míra potratů je větší mezi členy "církve" než mezi lidmi na ulici. Přemýšlejte nad tím. Kdykoliv jsme venku a říkáme přijďte a buďte zachráněni, k čemu se vlastně mají připojit? Pokud lidem zmíníte církev, tak o ní většinou přemýšlí dvěma způsoby - "něco tak přísného/svázaného, že tak nikdo nedokáže žít" a ten druhý je tak volný, že "proč tam chodit, vždyť již teď takhle žijeme." To je jako dva příkopy, ve kterých církev jede.

Potřebujeme se dostat {nechci říct doprostřed cesty ale alespoň} na cestu. Dnes budeme mluvit o tom, co považuji za první kroky v tom dostat se na cestu. V ranných křesťanských dobách nazývali křesťanství "cestou". Všimli jste si, že všechny kulty vykradli dobré názvy? Ne všichni jsou kulty - třeba Armáda spásy, ale třeba před pár lety jeden začal skupinu "cesta mezinárodní" (The Way Int.) a je to kult, ale mají skvělé jméno. "Vědecká církev" hrozný kult, ale skvělý název. Svatí posledních dnů - těžko najdete lepší jméno a přesto je to jeden z právě nejrychleji rostoucích kultů v USA. Takže vidíte spoustu skvělých jmen a většinou se za nimi schovávají kulty. Dnes vidíme co lidé udělali z pravdy a co mysleli dobře, začali dobře, začali s pravdou, ale pak se dostali do příkopu a vybudovali něco, co není pravda a když pak někde později zmíníte ten název, který je většinou z Bible, tak lidé hned říkají "s tím nechceme mít nic společného, pamatujeme si ještě co to bylo zač." a ďábel pracuje tímto způsobem a osekává evangelium. "Nechceme mluvit o učednictví, protože víte co se stalo v 70tých letech s tím pastýřstvím a jak to ulítlo", ale ve skutečnosti učednictví není částí evangelia, ale to je evangelium. Bůh nás nikdy neposlal dělat rozhodnutí, poslal nás dělat učedníky a my přesto chceme chodit po světě a dělat rozhodnutí - snažit se, aby lidé udělali rozhodnutí, ale máme dělat učedníky. {dám vám pár míst z Písma prvně}

Matouš 10:24 Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. 25 Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí? - zde se zastavíme, protože dnes budeme mluvit hlavně o učednictví.
Můžete se toho hodně naučit o Bibli a nebýt spaseni, ale nemůžete poznat Boží Slovo a nebýt zachráněni. Je tam rozdíl. Jsou lidé, kteří citují Písmo, dokáží to vpřed i pozpátku, znají to a nejsou ani spasení. Takže schopnost zapamatovat si a tématicky uspořádat neznamená, že znáte Boží Slovo. Abyste znali Boží Slovo musíte znát Boží srdce, Boží mysl, Boží vůli. Ale můžete znát slova, znát pasáže a citovat ale .. {protože téměř každý kult začal v Písmu ale pak ho někde opustil}. Takže známost Písma vás nečiní přesnými a že je znáte neznamená, že znáte Boží Slovo. Takže musíme zjistit jaké je Boží srdce, mysl, duše a vůle a tam začít. Jakmile to uděláte, tak vám začne sedět celé Boží Slovo.

Zde se říká "Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?" Spousta míst v Písmu mluví o pronásledování, věcech kterými budete procházet, těžkostech a podobně, ale když si dnes pustíte "křesťanskou" televizi {uvozovky kolem křesťanskou}, tak nic z toho nevidíte. Vymklo se to z ruky takovým způsobem, že pokud nejste milionáři, tak nejste v Boží vůli, protože Bůh chce milionáře. Neříkám, že Bůh nechce milionáře a hádám, že by raději chtěl křesťany aby byli milionáři spíše než hříšníci, ale zároveň to záleží na mentalitě jednotlivých lidí. Osobně nechápu, jak by křesťan mohl být milionář a být křesťan a zůstat milionář. Vím, že Bůh vám žehná, vy dáváte, Bůh žehná... Pokud se zastavíte po Jeho požehnání, můžete umřít jako milionáři, ale pokud vám dává příležitost, raději umřete jako "správní" (proper). Je to o mentalitě.

Jedna žena mi minulý týden napsala dopis a ptá se mě, jak se stavím k prosperitě, protože z mých vyučováni nabyla dojem, že člověk má být spokojený s papírovou krabicí pod mostem. Ona věřila Bohu za milióny, aby mohla být moudrý správce nad milióny pro Boží Království. Ještě jsem jí nestihl odepsat, ale píšu jí - pokud říkáte, že chcete být správce nad milióny, co děláte se svými stovkami? Protože pokud nejste věrní se stovkami, nikdy nebudete věrní s milióny. Takže můj postoj k prosperitě je - já prosperuji, ale budu k vám upřímný, právě teď máme pravděpodobně méně než 2000 dolarů na účtu. Nemluvím o církvi, ta má kolem 13k. Ale přesto mám všechno co potřebuji a až budu něco potřebovat, budu to mít. A neprosím, nežádám lidi. Od úplného začátku jsme si udělali jasno v tom, že budeme říkat Bohu co potřebujeme a ne lidem. Nikdy jsme nezasílali nějaké "prosebné" dopisy, kde bychom říkali pomozte nám, utápíme se... Radši bych zmizel, než udělal něco takového. Toto je Boží věc a On ji buď bude podporovat a nebo ne. A On ji podporuje jdeme vpřed - k čemu se snažím dostat je, že svým životem naplňuji Boží vůli a nedělám to s milióny, dělám to s vírou. A jak to dělám vírou, tak vždy když něco potřebujeme, tak to přijde a je jedno co to je.

Armáda spojených států má školu, kam posílají lidi, aby se z nich stali generálové a vyučují je strategii, vedení a různé věci. A je to úsměvné, ale připadám si, jako by mě Bůh dal do podobné školy, protože způsobil, že jsem studoval Jeho generály. Ne jen ty o kterých se dozvíte v sérii "Boží generálové". Ale třeba Finney, který je generál v evangelizaci a probuzení, George Muller - generál ve víře a modlitbě... Když mě slyšíte učit o různých věcech, tak upřímně velmi málo toho co slyšíte je něco úplně nové. Pokud jste to dříve neslyšeli, je to protože jste nečetli Finney(ho), Muller(a) a všechny ostatní. Bůh do toho dal nové světlo, ale zároveň je tam ta kostra a zdůrazňujeme to. Věříme, že Bůh jednal skrze lidi a Bible říká, abychom si vzali příklad z těch, kteří vírou a trpělivostí dosáhli zaslíbení. Takže to děláme. Když přijde na modlitbu, tak my se nemodlíme za nějaké množství peněz, modlíme se za naplnění té potřeby a Bůh tak může naplnit tu potřebu jakýmkoliv způsobem. Měli jsme účty, které zmizeli - přišli jsme, abychom je zaplatili a nenašli je, jindy zase přišly peníze na zaplacení účtů. Takže raději celou věc dáváme Bohu, modlíme se za naplnění potřeby a Bůh ji naplňuje, na místo, abychom byli konkrétní a šli po penězích.

Důvod, proč o tom zde mluvím - pokud Ježíše nazývali Belzebubem a On říká, že nás tak také budou nazývat, jak to, že se to neděje? (povětšinou) Proč nevidíme pronásledování? Můžeme se zde klidně scházet a venku na nás nečekají muslimové a další skupiny, které by na nás házeli kamení a převraceli a zapalovali nám auta. Částečně je to pro to, že zákon to zakazuje, ale když přijde na věc, tak lidé dělají věci bez ohledu co říká zákon že se smí nebo ne. Chci říct - pokud Ježíš říkal, že brány pekel nepřemohou Církev kterou On buduje, tak pokud vidíme, že brány pekel odolávají tomu, čemu říkáme "církev", tak zřejmě většina toho co vidíme není to, co Ježíš budoval. Nemůže být, protože brány pekla odolávají. Pokud Ježíš říkal, že budou všechny v Jeho domácnosti nazývat Belzebuby a když si pustíte televizi, tak je to pravý opak. Slyšíte "budete mít výhody a budete požehnaní".. Ano jsou výhody a požehnání, ale kde je pronásledování? Pavel neříká "Všichni kdo usilují žít zbožně v Kristu možná budou mít protivenství" on říká že budou mít. Není to tak? Řeknete "Měl bys poznat moji rodinu, moje rodina mně činí pronásledování" - Ale Pavel nemluví jen o tom. Biblické protivenství v rodině je, že povstane syn a dcera a zabijí rodiče kvůli jejich víře. Takže to je ještě jiná úroveň.

Proč to říkám? Když se na to podívám, tak jsem promarnil spoustu let a spousta z nich byla jen moje vlastní hloupost - "nahoru a dolů" křesťanství, kázání jeden týden a odpadávání další... Prošel jsem si tím a byli to bitvy a zápasy a jsou věci, které jsem poznal později, které kdybych věděl než jsem se stal křesťan, tak by to bylo vše mnohem jednoduší. Neříkám, že musíte do někoho nacpat celé poznání Bible, než mu řeknete můžeš přijmout Ježíše jako Pána a být zachráněn. Říkám, že jak rosteme tak - co myslím a vidím v Bibli, tak učednictví není epidemie křesťanství, jsou to dveře. Když se vydáte Kristu, když se podřídíte a budete chodit v Jeho Slovu a dělat co říká bez ohledu na okolnosti, tak to je první krok ke křesťanství, ne epidemie. Považujeme lidi, kteří toto žijí za velikány, velké a tak duchovní, ale neuvědomujeme si, že akorát náš standard je příliš nízký. Měli bychom si uvědomit, že toto je začátek. V ranných dnech křesťanství, když někdo přijal Krista jako Pána, pokud byli v římské říši, tak římané jim okamžitě vše zabavili a dali je do otroctví a nebo vyhostili. Pro nás teď učinění toho rozhodnutí až tolik neznamená, ale kdybychom žili dříve, tak bychom si to dobře rozmysleli. Někdy to co je velmi snadno/levně získáno, se snadno ztratí. Udělali jsme spasení tak levné, že to nic není - protože jsme tak silně kázali odpuštění... "Ó to nic není, klidně můžu odpadnout, vrátit se přijmout odpuštění a všechno bude v pořádku"... Dokonce jsem o tom kdysi i vtipkoval a říkal jsem nad vrahy apod - "dobrá věc na křesťanství je, že tam vždy najdete odpuštění". "Děláte si co chcete a pro odpuštění si přijdete později.." - takhle jsem tehdy přemýšlel. - Vidím, že někteří z vás jsou v šoku - modlete se za mě :)

Aspekt učednictví musí být srdcem křesťanství - všechno co děláte se musí vycházet z aspektu učednictví. Minulý týden jsme mluvili o srdci a kde srdce bylo a že to není jen vaše srdce ale i vaše využitelnost pro Boží Království. Musíte mít obojí. Nemůžete být pouze zaměstnáni děláním a nemít srdce nasměrované k Bohu. Na druhou stranu podle Jakuba, nelze mít srdce ve správném postoji před Bohem a nečinit Boží Slovo. Někdo říká "Moje víra je moje soukromá věc" - nemáte žádnou víru. Vaše víra je buď veřejná a nebo žádná (nic není). Chci toto zdůraznit.

Matouš 10: 42 ...

Lukáš 6 40 ... - zde je to zaznamenáno obdobně [o tom že učedník není nad svého mistra]. Když to Ježíš říkal, lidé měli svou představu, co to znamená, ale když čteme později, jaké měl Pavel zjevení přímo od Ježíše, tak to doslova znamená být připodobněn obrazu Krista. |~ nedávno jsme učili o tom, z čeho se skládá křesťanství - ovoce, dary, učednictví, modlitba .. různé aspekty křesťanského života - všechny jsou potřeba. Čím více aspektů budete uplatňovat, tím spíše půjdete správným směrem. Ale můžete dělat všechny ty věci a nemít srdce k Bohu. | Můžete být tak zaměstnáni žitím svého života... To je poselství dnes večer "Pro co žijete?", jste učedníci? Nebo žijete jako zbytek světa a takzvaně "jste do něčeho jiného"? Někteří lidé jsou do lodí, aut, domů, koníčků. Křesťanství pro vás nemůže být koníček, musí to být to, co vás motivuje - srdce, musí to být všechno. Lidé říkají "Curry ty jsi kazatel a vyděláváš si tím na živobytí, já dělám tohle a tohle". Věřte mi nebo ne, ale já jsem to dělal před tím, než jsem šel naplno kázat. Lidé říkají různé věci - ano teď jsem za to placený, ale dělal jsem to předtím i když jsem musel platit, abych to mohl dělat. Bydleli jsme v přívěsu celá rodina, cestovali a žili jsme tak. ||

Zaplatili jsme cenu za toto evangelium. Přiznávám, že to není co musel zaplatit Pavel a další z těch lidí tehdy. Spousta lidí se na nás dívá teď a nedochází jim, že jsme vždy nebyli v této pozici. || Udělali jsme některé věci, ale žádná nás neučinila "hodnými". V životě se nepočítá čeho dosáhnete, ale co přemůžete, abyste pokračovali dál. Když Ježíš mluvil o víře - malé nebo velké, nemluvil o množství. Neřekl máš půl litru víry, nebo jinému ty máš pět litrů.. Když Ježíš mluvil o víře týkalo se to toho "co tě zastaví". Víra je vytrvalost. Jste pouze tak velcí, jako problém, který vás zastaví - vlastně ani ne tak velcí. Důležité je v jakém momentě se vzdáte. V jaké chvíli se pro vás služba Kristu stane příliš nákladná(drahá)? Když se nad tím zamyslíte - tak co máme?. Jako rodina jsme několikrát přišli o úplně všechno. Zbyl mi jen pár pracovních kalhot a tričko, ani boty jsem neměl. 3x se nám to stalo. Jednou to bylo kvůli tornádu. Bylo to v jednom městě, kde to vymazalo všechno, ale Bůh nám předtím řekl, že to přichází, takže tam nikdo z naší rodiny nebyl, ale přišli jsme o všechno. Lidé od červeného kříže nebo armády spásy nám zaplatili motel na týden, protože jsme ani neměli peníze na to, abychom tam byli. Tehdy jsem pracoval v restauraci s rychlým občerstvením. Takže jsme zažili a dělali různé věci, kvůli kterým mě lidi nazývali "blázen". "To je šílené tahat děti všude možně, ani nechodí do školy..." Snažili jsme se je vzdělávat "doma". Nikdy jsme se na to necítili, ale stejně jsme to dělali. A dopadlo to celkem dobře - jsem pyšný na každého z nich. Ale musíme si uvědomit, že je jedno jak nás lidé nazývají. Záleží jak nás nazývá Ježíš. A jediné o co se snažím - až přijde ten den, chci aby mě nazval věrným. Chci pokračovat za všech okolností a nic mě nezastaví. Pouze Bůh mě může zastavit a zatím jsem od Něj slyšel jen běž dál a to děláme.

Lukáš 14:26 "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. - Vidíte? Na tuto část zapomínáme. Snažíme se to udělat jako "Pokud chcete následovat Krista, všechno bude skvělé, v pohodě, budete požehnaní, budete mít auta, domy..." || Udivuje mě, jak daleko od evangelia jsme se dostali. Lidé říkají "Jsi kazatel, protože to je snadný způsob života. A nebo chceš být bohatý, takže chceš být kazatel" - pokud je to tak snadné, tak proč to taky neděláš? :D Lidé říkali "On to dělá jen pro peníze". Opravdu? A co děláte vy "stavím domy" - a to děláte zadarmo? :D Ne? Pak to děláte pro peníze, ale jako by se to stalo něčím špatným když jde o evangelium - vidíte co říkám? Najednou se to otočí. "Kazatel by to neměl dělat pro peníze." - Já to nedělám, jsem placený za to že to dělám. Dnes jsem říkal na setkáních našeho personálu - děláme všechno možné, abychom mohli nabídnou vše co máme zdarma. Budeme mít internetové stránky, kde budou k dispozici materiály ke stažení. Lidé řeknou "A z čeho budete žít?" - Pokud budeme muset, začneme chodit znovu do zaměstnání - dělali jsme to i předtím. Ale věřím, že nám Bůh bude žehnat a že porosteme, protože to je o to dostat ven poselství a ne budování nějaké služby a nebo plnění bankovního konta. Takže tam se ubíráme. Možná se budeme muset scházet v domě - ale dělali to i apoštolé, tak to můžeme dělat také.

Neslyšíme kázat tyhle věci, neustále jen požehnání, neslyšíme že to něco stojí.

27 Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. 28 Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? 29 Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: 30 "Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!" 31 Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?

Víme, že když satan padl, vzal sebou 1/3 andělů. To znamená, že jsme stále v přesile 2:1. Správně? Uvědomujete si, že již nepřibývají žádní andělé? Proč si myslíte, že satan nenávidí myšlenku, že by se lidé stali křesťany? Protože každý křesťan znamená, že ho přečíslíme více než 2:1. Žádní andělé nejsou generálové - jediní generálové jsou lidé a ti přikazují, aby byla vykonána Boží vůle a andělé ji činí. Takže nemají svoji vlastní vůli, svoje věci - poslouchají Boha. Můžou si vybrat neposlouchat, protože satan si to vybral. Uvědomujete si, že když satan padl, tak vzal člověku jeho vládu na Zemí? Víme, že Ježíš nám tuto vládu vrátil zpět, ale satan nezískal žádné další schopnosti, takže ta schopnost se kterou dnes bojuje je andělská schopnost, což znamená, že andělé jsou pod našima nohama. A je napsáno, že andělé se dívají na nás a chtějí rozumět věcem o spasení. Takže nejsou tak vševědoucí, jak si někteří lidé myslí. Jediná věc co nahrává satanovi jsou roky zkušeností. Ví, co na vás působí, ví co na vás bude fungovat a co nebude. A proto nenávidí kázání učednictví, kříže a zemření sobě, protože čím víc zemřete sobě, tak on ztrácí věci, kterými vás může ovládat. A čím víc vypadáte jako Kristus, tím víc bude jednat z vás a tím méně bitev satan vyhraje. Takže náš úkol je zemřít. - Jednoznačně. Když si za mnou přijdete stěžovat, můžete mluvit o skutečné situaci, ale vše co slyším je "ještě nejsem úplně mrtvý". Takže vám řeknu hádejte co - "Zemři" :D. "Já tamtoho nemám rád a nelíbí se mi jak se ke mně chová." - Je jedna věc kterou můžeš udělat - "Zemři". A tohle nikdo neslyší rád. "Musíš jít a odpustit mu" - "Ale já mu nechci odpustit" - Pravě proto musíš. Pokud bys chtěl, již bys byl mrtvý a nemuseli bychom se bavit.

Říká s 10 000 se postavit 20 000. Většina křesťanů tomu z nějakého důvodu nevěří. Myslí si, že jsme v menšině, a musíme shromáždit dohromady dost lidí... Většina křesťanů věří, že potřebujete shromáždit hodně křesťanů než můžou vyhnat jednoho démona. || Mám pro vás novinku - učedníci neměli na začátku Bibli. - Měli svitky v synagoze. Takže nechodili a neříkali "studujme Slovo". Základ křesťanství je, že máte nové srdce a nového ducha. Uvědomujete si, že pokud jste opravdu znovuzrozeni, tak ať vás vezmou kamkoliv tak Bůh může ve vás obnovit vše co Bible říká. A nemluvím o nějaké verzi Bible, ale dal do vás Ducha. Víte, kdy to pokazíte? Když to začnete příliš analyzovat a dostanete se do své hlavy a zkusíte poslouchat hlavu na místo obvykle prvního instinktu - což je obvykle Duch Boží.

Když jste znovuzrozeni, tak jste blíž k Bohu - asi drtivá většina vás - než jste dnes. Řeknete "Jak je to možné? Miluji teď Boha víc.." - Neříkal jsme, že ho nemilujete víc, ale že jste k Němu byli blíž. "Ale já s Ním teď trávím hodiny času." - To je dobré, ale když jste byli znovu narozeni tak jste Mu byli blíž a byli jste blíž Jeho vůli a Jeho srdci. "Curry jak to můžeš říct?" - Když se obrátíte, tak první věc kterou chcete udělat je říct to všem. A to je první úkol, který nám dal. - Běžte po celém světě, kažte a čiňte učedníky. Takže jste to dělali. Teď jediná osoba, které to říkáte je Bůh (z větší části). Zřídkakdy někomu jinému. - Proč? Protože teď jste příliš zaměstnáni studiem. "To proto že jsem zmoudřel ve víře" - Ve skutečnosti jste byli moudřejší tehdy, kdy jste nepřemýšleli moc nad věcmi a nenechali jste mysl, aby vám mluvila do věcí, protože jste následovali Ducha Božího. Tehdy, když jste na ulici sloužili někomu na ulici, který vás třeba ani neposlouchal a třeba jste jim jen drželi hlavu zatímco oni zvraceli z předávkovaní nebo opilosti, tehdy jste byli blíž Bohu, než když zde dnes stojíte a modlíte se. Pokud sloužíte/sdílíte Boží lásku - o tom to je. "Církev" je v zajetí myšlenky, že musíme dělat "duchovní" věci. Říkám vám - celý váš život je duchovní. Vše co děláte je duchovní. A nejvíc duchovní věc co můžete udělat, je říct někomu o Ježíši.

Jsou takoví, kteří nikdy neslyšeli jméno Ježíš, jsou ztracení a obecně se považuje, že budou souzeni podle svého svědomí. Pak jsou lidé, kteří slyšeli evangelium a tvrdí, že jsou křesťané, ale jejich život a tím co rozumí o Bibli jsou tak daleko od Boha, že by nepoznali - jak říkal bratr Hagin - kdyby mezi ně přišel Duch Svatý v červené čepici. Kdo je víc ztracený? Ti kteří neslyšeli a budou souzeni podle svého svědomí a nebo lidé, kteří slyšeli evangelium a myslí si, že poslouchají Boha a přitom jsou tak daleko od Boha, že říká "nadarmo mě uctívají". V určitém bodě si musíme uvědomit, že satan udělal výbornou práci v bombardování církve nevěrou, pochybami - paralyzoval nás - "Já musím být veden Duchem Svatým". - Byl bys, kdybys přestal přemýšlet a šel do Bible. Byl bys překvapený, co by se stalo.

V 32 Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. 33 Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. 34 Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? 35 Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš."

V Janovi 9 28 - Říkají jim vy jste Jeho učedníci, ale my jsme Mojžíšovi. - Tak je to i dnes. Máte lidi, kteří jsou učedníci Ježíše a máte lidi, kteří jsou učedníci Mojžíše. Máte "Novo smluvní" křesťany a máte "Starozákonní" křesťany. Když sloužím (uzdravením) tak slyšívám "Jsem úplně jako Job". Udivující, kolikrát to slyšíte. První otázka - "Jsi křesťan?" - Ano - "Pak nejsi jako Job, ten nebyl křesťan. Job neměl advokáta, Novou smlouvu, porozumění Boha. Nevíme co měl ale víme, že určitě neměl Bibli." A lidé se dívají na Joba a mají Bibli a nedělají ani to co Bible říká, a zde je Job, který dělal vše co mohl i když neměl Bibli. My máme Bibli a ani neděláme co říká. Jak jsem říkal na začátku - jsou lidé jako Ch. Finney - on se vydal pro evangelizaci pro "probuzení" a když někam přišel - celá továrna se zastavila a usvědčení přišlo na lidi. Proč? Protože se stanete tím, pro co se vydáte. Pak máte lidi jako John Lake, který měl úžasnou uzdravovací službu, obzvláště v jižní Africe, kdy když stál u dveří, tak lidé co vcházeli padali pod mocí a říká, že někdy jich bylo 6 vrstev a když se to stalo a pak vstali, byli uzdraveni. Žádná modlitební řada. || Reinhard Bonke - masy, evangelizace, Georg Muller - modlitba a to je způsob, jak se stanete tím, pro co se vydáte. Moje srdce - většina lidí si mě spojuje s uzdravením, ale upřímně - co mám neustále na mysli "Jak způsobit, aby křesťané se stali z posluchačů činiteli." Pokud bychom toto dokázali, pak bychom dokázali změnit národ i celý svět v jednom dni. Tohle budete slyšet pořád, dokud pokaždé když půjdete do církve sebou někoho nového nepřivedete. Tím nemyslím že je musíte vodit přímo sem. Ale dokud se nebudete dotýkat životů druhých, tak jak říkáme "Pokud se tvoje evangelium nedotýká druhých, pak se nedotklo ani vás". Kdy to začneme žít, nebo o tom budeme pořád jen mluvit?

Četl jsem teď několik posledních měsíců knihu o William Booth [zakladatel armády spásy] a na začátku byla velmi výstižná věta: "William Booth byl pravděpodobně největší křesťanský reformátor v sociální oblasti, který kdy byl." Říkal jsem si wow, to je síla, ale asi to je pravda. A pokračovalo to "ale jeho druh křesťanství nikdy nezaujal masy a drtivá většina křesťanství se k tomu nepřipojila." Říkal jsem si "Proč?" Pokud jste žili v době Luther(a) a chtěli jste být v pravdě s Bohem, pak jste chtěli být s Luther(em). Pokud jste žili v době John(a) Wesley, pak jste museli být metodisté. Tak to dřív bylo. Za dnů Finney(ho), chtěli byste být kolem něj a probuzení, kde se pohyboval Bůh v tom čase. Když pak přišel William Booth, tak byl skvělým příkladem duchovního/fyzického křesťanství, protože dělal všechno. Jejich krédo bylo tak jednoduché - polévka, mýdlo, spasení (Soup Soap Salvation). Celá idea byla - očistit je z venku, nakrmit je - naplnit je vevnitř a pak jim zvěstovat spasení. Stáli před domy, kde se provozovala prostituce a když vyšla ven prostitutka a její zákazník, tak stáli venku a zpívali, svědčili a modlili se za ně a oni byli spaseni. Ukázali prostitutkám jiný život a potom je vzali hned sebou "Pojďte s námi, nechte tuto práci." (To zní jako Ježíš, že? Pojďte následujte mě). Vzali je sebou do Armády spásy a za 14 dní ta žena, která předtím byla prostitutka, byla zpět před tím samým domem, ve kterém předtím pracovala, a kázala dalším lidem, kteří odtud vycházeli. Víte co je na tom úžasné? Oni neodpadli a nevrátili se k tomu. Proč? Protože byli opravdu zachráněni.

V dalších měsících tohoto budete slyšet více. Nedivte se, když přijdu a budu zde číst knihu od Finney(ho), protože on byl velice přímý a proč by se snažil nějak říct něco, co on řekl lépe. Ale řekl to jasně - bez změny srdce nejste křesťani. Pokud se nenaučíte nenávidět hřích, pak jste stále na straně nespravedlnosti. Musí být nové srdce - nový duch, který je dán do vás, abyste nenáviděli hřích. A když ho nenávidíte, pracujete proti tomu - uděláte všechno co můžete fyzicky, duchovně, budete se modlit když uvidíte zprávy... Zrovna dnes ukazovali ve zprávách člověka, který ubil 13měsíční dítě, které nechtělo přestat plakat. Když jsem to slyšel, napadlo mě "Bože, jak dlouho? Proč jsi ho nenechal padnout mrtvého přímo tam?" a slyšel jsem hlas Ducha Svatého "Pracuji na něm." Uvědomil jsem si, že Bůh má víc lásky, než já. My musíme vidět lidi Božíma očima, pokud bychom je viděli našima... Ale jakmile je začnete vidět Jeho očima, tak je začnete zachraňovat a uvědomíte si, že Ježíš již nesl trest. On to již nesl, aby i tento muž Ho mohl poznat, protože v pekle to bude mnohem horší než v oblastním vězení.

Ve starém zákoně je slovo "probudit" (revive) použito 8x v 7dmi verších a přesto to je hlavní aspekt křesťanství v dnešní době. Žalm 85:7; 138:7; Izaiáš 57:15; Ozeáš 6:2; 14:7; Abakuk 3:2. Slovo probudit (revive) není ani jednou použito v "Nové smlouvě". Ani jednou. Není to udivující? Proč? Protože v době staré smlouvy Bůh musel průběžně přinášet vlny probuzení, aby lidé šli správným směrem, protože byli přirozeně neznovuzrození lidé a vždy šli špatným směrem, vždy se vraceli k náboženství, protože nebyli znovuzrození. A Bůh musel rozněcovat nové pohyby Jeho Ducha. Ale co tehdy říkali "Pane probuď nás..". Takže být probuzen musí přijít zvenčí. Nikdy neuvidíte někoho mrtvého na ulici, jak si dá dýchaní z úst do úst. Vždy musí přijít někdo jiný. Probuzení vždy přichází z venčí do určité míry. Ale všimněte si, že to není nikde použité v "Nové smlouvě" - Proč? Protože pod Novou smlouvou nepotřebujete být probuzeni. Protože probuzení znamená, že jste žili a zemřeli jste a museli jste být znovu přivedeni k životu. Ř 13:11 ... , 1 Kor 15:34 ..., Ef 5 14 ... Vidíte rozdíl mezi těmito verši? Tam volali "Pane probuď nás" a zde Bůh říká "vzbuďte se". Neříká "dávám vám svého Ducha", "vydržte, modlete se správně, pokud se všichni budou modlit za probuzení, tak pošlu vlnu". Jak říkám pokud dostanete všechny lidi k tomu, aby se modlili, už to je probuzení :D

Říkáte, že potřebujete probuzení, když nikdo nepřijde na modlitební setkání. Ráno jsem řekl své dceři "Viděl jsem skoro úplně každou nemoc/chorobu uzdravenou". Viděli jsme 9x vstát někoho z mrtvých zatím, a zároveň jsem minulou noc měl jednu z nejlepších chvil svého křesťanského života, kdy asi 10-12 lidí sedělo v této místnosti a mluvilo evangelium, svědectví, různé věci a po cestě domů jsem říkal "takhle to mohlo být, když se vrátili učedníci a říkali: I démoni nás poslouchají ve Tvém jménu", protože každý tam měl svědectví, něco co Bůh udělal a viděl jsem, že to je budoucnost. || My se nesnažíme být církev, máme poselství a to zní "Máme Boha" a viděl jsem včera, že přichází čas, kdy tohoto bude mnohem více. || Věřte mi, že to nebylo něco náboženského, prostě jsme tak mluvili a bylo to skvělé. Jediné o čem jsem se nebavili je "jak zajmeme celý svět" - to je jedna z věcí, ke které bych nás chtěl dostat. Co uděláme, abychom změnili křesťanství. Mám velkou vizi a vůbec není o velkých budovách, je o změně křesťanství, kdy křesťané skutečně dělají čemu říkají že věří a prostě jsou a žijí to. Ano vstávat ráno a jít do práce a pak se vrátit večer a jít svědčit. Opravdový život, ne něco odděleného, kdy si myslíte že všechno je jen "duchovní".

Ř 13:1-4 ... - zde se zastavte - vidíte? Podle naší teologie by tam tento verš neměl vůbec být. Obzvláště ten poslední. Víte, co by to mělo říkat? "Pokud děláte zlo, připravte se, že přijde nemoc/chorobu, protože Bůh vás potrestá. Nemoci a choroby přichází, protože máte hřích". - Ale to tam není. V podstatě to říká to, že hněv Boží je na základě setby a žně a jsou přirozené síly, které přinesou výsledek setí a sklizně. Pokud zasejete zločin, sklidíte vězení. Tak to má být. Ale neříká se tam, že pokud uděláte něco zlého, pak Bůh na vás hned nějakou zlou věc pošle. Zde ukazuje, že Bůh svěřil stránku soudu člověku, ne nějaké paní jménem Katrina [hurikán r. 2005]. To neudělal Bůh. Tak to fungovalo ve Starém zákoně. Když "synové hromu" říkali "Pane chceš abychom přivolali oheň z nebe aby je pohltil?" Ježíš je napomenul. "Nevíte z jakého jste ducha". A většině kazatelů, které jsem slyšel kázat na toto téma bych vzkázal "nevíte z jakého jste ducha". A lidé říkají a proč se to tedy stalo? Ježíš to řekl "nedějí se snad dobré i zlé věci každému?" Že se někomu stane něco špatného, to z něj přece ještě nedělá špatného člověka. Proč? Protože je zde nepřítel, žijeme ve světě, který je v hříchu a naším úkolem je přinést jim vykoupení. Celá země sténá, čeká na zjevení Božích synů.. Kdy se zjevíme? Když už nás přestane bavit sedět, být "obyčejní" ? Když zemře strach z lidí a budeme mít větší bázeň před Bohem a budeme ochotni dělat co nám řekl, abych dělali? Pak když to budeme dělat, tak se nebudeme muset starat, co na to říkají lidé. Když začnete učit "Novou smlouvu" tak vás lidé budou nazývat vším možným. Budou vás nazývat kult, blázni, ale také vám budou volat, když jejich děti jsou nemocné, protože budou vědět, že to "zvládnete" (get the job done) a zůstanete/vytrváte dokud to nebude hotové.

V 5-8 - Neslyšíte to neustále? Milujte Boha a bližního a když to budete dělat, tak jste správně s Bohem ve smyslu že naplňujete zákon.
V 9-10 - Jak jsem vám říkal, jak je v Galatským ovoce ducha je pak ... a proti takovým není žádný zákon - můžete milovat úplně jak nejvíc chcete a nedostanete se do potíží. Můžete mít všechen pokoj, který chcete a nebudete mít kvůli tomu potíže. Není žádný zákon proti pokoji, lásce, víře. Můžete používat svoji víru v jakékoliv míře chcete. A Bůh se nenaštve - protože není žádný zákon proti víře. Někteří lidé řeknou "Ale já čekám, abych zjistil, zda můžu věřit za toto. Čekám až mi Bůh dá na to víru." - Vy to házíte zpět na Boha, Bůh již řekl mějte pro to víru, není proti tomu žádný zákon, mějte víru. To znamená že můžete jít a vkládat ruce na kohokoliv, že se můžete modlit a činit dobře všem. Je podivuhodné, jak si odporujeme. Protože budeme sedět a říkat "Nevím zda mám jít a vkládat ruce na nemocné. Musím se za to modlit." - A přitom máte jasné přikázání. Minulou noc jsme byli svědky automobilové nehody přímo před našima očima. Myslíte že jsme se tam postili, nebo seděli v autě a modlili se "Pane chceš, abychom tam šli a zjistili jak na tom jsou?" Co to ospravedlňuje v jednom případě a ne v druhém? Pokud to je princip, pak musí platit vždy. Takže jsme zastavili zkontrolovali jsme, že jsou všichni v pořádku, zavolali jsem policii a když jsme viděli že přijíždí, tak jsme pokračovali. Nemusel jsem se kvůli tomu postit, byla to správná věc. Přečtu vám jednu citaci od Charles(e) Finney: "První věc kterou byste měli naučit nově uvěřívšího je: Nikdy nemeškej splnit svoji povinnost. " A víte proč? Pokud je to nenaučíte, tak skončí v pochybách a se špatným učením. Někam přijdou a někdo jim bude říkat - musíš se prvně postit a modlit... Říká, že pokud ho budete učit, aby čekal než bude poslušný (obey), tak to zničí jeho křesťanský život. To je Finney rok 18xx a říkám to již nejméně 10 let a lidé si myslí, že mám nějakou novou doktrínu.

Jak jsem vám říkal - jste výsledek každé knihy, kterou jste četli a lidí, se kterými jste se stýkali. A většinou jsem nemohl najít žádné lidi, se kterými by stálo za to být, takže jsem se zabýval lidmi jako Finney, John Lake, g. Patton (jednou nebo dvakrát), a podobně. Měl jsem možnost strávit nějaký čas s Dr. Sumrall(em). Když si uvědomíte, že tito lidé věděli o čem mluví.. Pokud byste se zbavili toho odpadu, který jste se naučili a vrátili byste se ke četní a činění Bible, tak by to bylo správné. "Ale co když vložím ruce na někoho, na koho Bůh nechce abych je vkládal." - Nemyslím, že by to bylo možné. Lidé mi říkali "Bůh mi řekl abych na něj nevkládal ruce" - a já jsem jim řekl, že tomu nevěřím, nevidím to tak v Bibli.. "Ale já vím co jsem cítil" :D Tak to pak je tvůj pocit proti Bibli. A i kdyby to bylo možné, radši bych vložil ruce i na špatné lidi a moct stát před Bohem a říct "dělal jsem co jsi mi řekl" radši, než abych řekl "měl jsem takový pocit" a nebo spíš "neměl jsem žádný pocit, takže jsem nic nedělal"... A On řekne "máš pravdu, nic jsi necítil, žádné pocity, žádný pocit účasti, soucit, prostě nic. Studený jako psí čumák."... My musíme mít city pro lidi. Vy chcete ten duchovní aspekt, chcete být "super" duchovní "Bůh mě vedl tam a tam, řekl mi ať udělám toto..." Já jsem jednoduše přemýšlející člověk. || Dívám se na William(a) Booth - byl naplněn Duchem? Mohl někdo dělat co dělal on a nebýt naplněný Duchem? A představte si co by dělal, kdyby byl naplněný Duchem.. Samozřejmě byl naplněn Duchem, ale přesto nemluvil v jazycích. Nedělal spoustu věcí, nevkládal ruce na nemocné.. My ty věci děláme. Potřebujeme ale víc takových lidí. Finney taky nemluvil v jazycích, ale měl Ducha? Myslím že ano ;). A když vidíte ty lidi a podíváte se na to co děláme my - "měli bychom jít od slávy ke slávě, od víry k víře, mít více světla jak jdeme" - pokud máme obstát, musíme se vrátit k základům.

Dary jsou za účelem, musíme se vrátit k tomu, co říkal Ježíš - říkal že budeme mluvit jinými jazyky - ano - ale důraz by měl být na kázání evangelia, uzdravování nemocných, kříšení mrtvých a vyhánění démonů. To jsou základy. Být voják, být učedník. Opravdu můžeme říkat, že jsme Jeho učedníci, když nejsme ani trochu jako On? V určitém bodě musíme být jako On, takže se vraťme k základům, nesnažme se být duchovní. No tak - pokud jsme "duchovní" podle "našeho porozumění" a přesto William Booth neměl ani ducha způsobem, jakým my rozumíme, pak bych upřímně byl raději jako William Booth. My si nemusíme vybrat ani jedno, my můžeme růst od místa kde byl on a uvědomit si, že opravdová duchovnost je dotýkat se životů. Není to doktrína. I když miluji studium Bible a všechny ty věci, když přijde na věc - Ježíš neřekne "Pokud umíš citovat 100veršů zpaměti, tak můžeš vejít. Pokud máš naučených 100 veršů..." To neřekne. řekne co jsi udělal s mým Slovem? Jsi dobrý a věrný služebník nebo ne? Jak jsme před pár týdny zde měli(tuším Matouš 25) - jediný rozdíl mezi ovcemi a kozly byl ve věcech, které dělali nebo ne. A není to o duchovnosti. Vy jste duchovní bytost ať se vám to líbí, nebo ne. Nemusíte být dospělí, ale jste duchovní. Ale opravdová duchovnost je dotýkat se životů. Právě teď kde jste, každý den. Ne v neděli, ne při akcích, každý den. To je jak jsem vám na začátku říkal, že jsem promarnil mnoho let a je mi 47 a proto chci teď běžet tak rychle, jak jen to půjde, protože se snažím vynahradit za ten ztracený čas, promarněný čas. A rád využívám příležitosti vzít mladší služebníky - tak s polovičním věkem a předat jim to, protože oni můžou běžet rychleji než já. || Snažíme se udělat evangelium něčím, co se dostane ke všem a není to něco super duchovního tajemného, je to evangelium, které je při zemi a které vás nakrmí, uzdraví vaše zlomené kosti, udělá cokoliv je potřeba udělat, protože to je "Kristus v nás, ta naděje slávy". Amen?

Efeským 5:1 Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem 2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. 3 Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4 Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. 5 Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. 6 Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.

Proč je nazývá děti neposlušnosti? Protože neposlouchají. A co? Zákon lásky, zákon "čiňte ostatním co chcete aby činili vám." Nepotřebujeme teology. Máme jich dost. Pokaždé když se někdo chce stát teologem, začnou "zduchovňovat" Bibli. Potřebujeme křesťany, kteří jsou dětmi poslušnosti. Řeknete "Ano to chci být já, chci být poslušný, naslouchám Božímu hlasu abych byl poslušný" - Ale to On neřekl. Řekl tomuto máte být poslušní: poslouchejte Jeho Slovo, čiňte co vám řekl abyste dělali. Bůh k vám už nikdy nemusí promluvit a vy můžete být zaměstnaní [děláním Jeho vůle] a být poslušní (obedient). Říká zde

7 Nemějte s takovými nic společného. 8 Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, 9 neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10 Rozlišujte, co se líbí Pánu;

Uvědomujete si? říká vám, co máte dělat. Je to tak? Pokud musíte být vedeni duchem, abyste mohli něco dělat, proč je to napsané v Bibli? Na co by pak Bible byla? "Bůh mě nevede k tomu, abych byl poslušný tomu verši. Necítím, že by mě duch vedl abych poslouchal" - Vy musíte poslouchat co On řekl, nemáte na výběr - pokud jste učedníci, pak to budete dělat. Není to tak? Nemáte v tomto na výběr. Nemůžete se rozhodnou poslechnout a nebo neposlechnout. Pokud posloucháte, jste děti poslušnosti, pokud ne, pak jste dětmi neposlušnosti. "Ale víš bratře Curry, já jsem v pohodě, nezáleží na tom, co dělám, protože jsem zachráněn" - Opravdu? To je něco podobného, jako říkali židé - "my máme Abraháma jako otce". A On řekl - nevíte, že si může učinit potomky z tohoto kamení pokud by chtěl? A jednou řekl "nevíte že od vás může odejmout království a dát ho někomu jinému"? Jen pro to, že řeknete "Jsem zachráněn, díky Bohu, nemusím se ničeho takového bát, jsem prostě spasený" - Opravdu? Pak Bůh byl asi úplně nespravedlivý k židům, proč jim nedal tu samou možnost? Proč jim vzal království a dal ho pohanům? Může tu samou věc udělat nám. Proč si myslíte, že jste opravdu zachráněni, když neděláte co vám řekl abyste dělali? Takže celé to jde k tomu, kde jste a nebo nejste. Buď máte Ducha Božího a nebo ne.

11 neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. 12 Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. 13 Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo 14 a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" 15 Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. 16 Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.

Vidíte? Říká vykupujte čas. Když se zeptáte, co je nejdražší věc, uslyšíte "Moje auto, dům"- Ne je to čas. Protože každá minutu, kterou promarníte, nikdy nedostanete zpět. Včera jsme si na internetu našli, že každou vteřinu zemřou na světě dva lidé. Zamyslete se nad tím - dva lidé za vteřinu umírají. Pokud nebyli zasaženi, jdou do pekla. Naše populace roste, to znamená, že se více lidí rodí, než umírá. To znamená, že ztrácíme "půdu" každou vteřinu. Nejsme schopni udržet krok s populací, ale pokud by celá Církev - každý kdo je křesťan by šel a svědčil jednomu člověku a on by byl spasen, tak by se Církev zdvojnásobila za jediný den. Pokud bychom to takhle dělali, mohli bychom do10 let zachránit celý svět. Celý svět by slyšel evangelium a byl zachráněn. Řeknete "to zní dobře a jak to uděláme?" Stačí když dostaneme každého, kdo je křesťan, k tomu aby svědčil. Říká se, že jeden křesťan ze sta za svůj život někoho přivede ke Kristu. 1 ze sta...

V 14- ... - mluví o Církvi, co je Církev, jak ji posvětil a očistil obmytím Slova, a postavil ji sobě jako slavnou Církev bez poskvrny a vrásky..

Skončím tímto. Když jsem skoro před 30 lety vstoupil do armády, tak předtím to bylo jiné - dnes se tam nedostanete pokud máte zápis v trestním rejstříku apod. Tehdy to bylo tak, že pokud jste měli nějaký problém se zákonem a šli jste do armády, tak vám to smazali. Takže spousta lidí šla do armády kvůli tomu, aby unikla nějakým problémům. Asi dvě noci zpátky mi Bůh ukázal - říkám Bůh a vy sami si to rozsuďte, já jsem to tak viděl. Bůh mě vzal zpět a ukázal mi že jsou tři druhy lidí, kteří šli tehdy "na vojnu". Lidé, kteří šli do armády, aby se vyhnuli stíhání, lidé kteří měli nějaký druh patriotizmu(vlastenectví) pro zemi a lidi, a další protože uvěřili reklamě, že uvidí svět, budou slavní a podobně. Takže máte lidi, kteří tam jsou aby se vyhnuli stíhání, lidi, kteří milují zemi a chtějí chránit lidi a nebo mají nějaké vznešené cíle, a lidi, kteří se připojí hlavně kvůli pověsti a slávě. Bůh mi řekl, že přesně tak je to i v církvi. Jsou lidé, kteří se prostě chtějí vyhnout stíhání - nechtějí jít do pekla, snaží se vyhnout peklu. A i dnes jsou v církvi, protože nechtějí jít do pekla. A neslouží Bohu protože by Ho milovali a nebo že by milovali spravedlnost a upřímně pokud byste oddělali Boha a trest, tak by byli okamžitě zpět ve hříchu. Protože ve skutečnosti stále milují hřích a stále po něm touží. Takoví lidé jdou do církve, aby se vyhnuli "stíhání", nechtějí do pekla. Pak máte lidi, kteří tam jsou pro pověst a slávu. Přemýšlí jako "Jdu tam bych byl kazatel, chci cestovat, mít takovéhle věci, mít zástup, budu další Benny Hinn" - Jsou takoví lidé. A pak jsou lidé, kteří tam jdou s vznešenými cíly. Milují Boha, za starých dob se říkalo "Za Boha a za vlast, nebo za Krále a za vlast". Jsou zachráněni, protože opravdu milují Boha, jsou vděční, že jim bylo odpuštěno a teď chtějí se nějak "odvděčit" a vidí, že to mohou udělat službou bližnímu. Sami poznáte, kam patříte. Pokud bych teď řekl, že cokoliv se stane za následujících 24h se nebude "počítat" co byste dělali?

Takže si musíte ujasnit, kdo jste, protože vaše odpověď určí, kde strávíte věčnost. Jak říká Pavel - jsou lidé, kteří učí ze závisti .. ale evangelium je stejně kázáno.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky