NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Nikdy nezamýšleni být normální

Curry Blake - Nikdy nezamýšleni být normální

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

John Lake říkával "Věřící je Boží velký chlap." Všechno vychází od věřícího. - Je mi jedno kdo jste, v jakou roli/pozici zkoušíte plnit, pokud nejste věřící, tak nejste v jakékoliv další roli, kterou byste zkoušeli dělat. Rozumíte? Generál je vojákem, než se stane generálem a i když je generál, je stále voják. Správně? Apoštol je stále věřící, pokud apoštol není věřící, není apoštol, protože musíte být věřící, abyste mohli být apoštol. Vždy to jde k nejmenšímu společnému, což je věřící, což jsou Boží lidé, kteří dělají věci. To je věřící, základ je věřit. Ježíš řekl a Wigglesworth to citoval "Jen/pouze věřte". A my to dáváme na všechno ostatní "pouze věřte a postěte se", "jen věřte a modlete se", "jen věřte a plaťte desátky" a podobné věci. "Jen věřte" - věřit je klíč.

Když zapnete to "věření" - věřit znamená pevně uložit/vyřešit si to. Nemůžu se teď tomu více věnovat ale - pokud nejste v odpočinku, pokud jste jako "nervozní, zkusíme tuto věc zvládnout", pak nejste ve víře. Musíte to mít vyřešené, musíte mít tu otázku ujasněnou - "stane se to". Když vám to někdo později připomene, tak musíte být schopni říct "to je již vyřízeno, nemusíš se o to starat, je to vyřešeno." - Nemůže to být "ano, my věříme, že se to stane" - to je křesťanská zkratka pro "doufáme a modlíme se a uvidíme, co z toho bude". NE, vy musíte vidět, jak to dopadne a když to uvidíte, pak to tak dopadne. Dokud to nebudete schopni vidět dřív, než se to stane, pak nevěříte. Rozumíte? Věřit - musíte tomu prvně věřit a musíte to mít ustanovené, musíte mít tu věc ujasněnou. Jakmile to budete mít ujasněné, pak nebudete váhat/kolísat. Nebudete "zmítáni" jak říká Bible. Musíte to vyřešit/ujasnit.

Všichni ti lidé - Wigglesworth, Dr. Sumrall, všichni... Dr. Sumrall byl s Wigglesworth(em) pravděpodobně více než kdo jiný. Mluvil jsem s několika lidmi, s řidičem, asistenty a pod, se všemi jsem dělal rozhovory, ale Dr Sumrall(a) jsem o tom slyšel mluvit nejvíce. Asi kolem r. 1939, Wigglesworth měl kolem 80ti let a dalo by se říct, že končil svůj běh. Jezdil po celém světě, viděl mrtvé vzkříšené - říkají 20-22x, dělal velké zázraky, měl pozvání všude po světě, hromady pozvání a přesto Dr. Sumrall říkal, že pokaždé, když ho šel navštívit, tak když přišel k jeho domu na verandu, tak tam nikdo nebyl. Nikdo jiný. Mysleli byste si, že takový člověk jako Wigglesworth - každý si mohl najít, kde bydlí, nebyl jeden z těch, kdo by se skrýval, neměl utajené telefonní číslo, kdokoliv mohl najít jeho dům kdykoliv a přesto tam nikdy nikdo nebyl. Mysleli byste si, že tam byly fronty přes celou ulici. Ale nebyly. Víte proč? Protože lidem se nelíbil. Byl drsný a řekli byste zlý, ale nebylo by to, že by byl zlý. Vím že to bude znít jako protiřečení, ale myslíte, že čím blíže se dostanete k Ježíši, tím budete zdvořilejší a pěkní, ale říkám vám - čím blíže se dostanete k Bohu, tím více budete otrávení/naštvaní z pitomosti náboženství, náboženských tradic. Tím více budete naštvaní na nemoci a choroby. Jako by nestačilo že nemoci a choroby jsou všude venku, ale dokonce v církvi se to přijímá, pěstuje a dělá se z toho nějaký duchovní odznak, že trpíte pro Ježíše. NE, trpíte pro ďábla. Ježíš trpěl pro vás, vy netrpíte nemoc pro Něj. Rozumíte tomu? Tomuhle lidé nerozumí.

Když Dr. Sumrall přišel k Wigglesworth(ovi), tak když mu otevřel dveře, řekl mu "můžeš jít dál, ale nechej ten odpad venku, žádné noviny nebudou u mě v domě." Řekl "Hitler a Mussolini budou brzy v pekle a mě nezajímá číst si o jejich životech". Tohle řekl a nenechal ho ani vzít si noviny sebou. || Lidé ho neměli rádi, protože byl tak drsný a pro způsob, jakým mluvil s lidmi. Neříkám, že to z něj nutně dělal Duch Svatý, protože on byl taková povaha stejně. Je ale zajímavé, že Bůh si často povolává tvrdé lidi, ne vždy, to neříkám, ale podívejte se na ty, o kterých jste slyšeli, na Boží generály, téměř všichni byli celkem drsní. Oni nemínili být drsní vůči lidem. Jednou se zeptali Wiggleswortha, proč "mlátí" lidi a on řekl "Já nebouchám lidi, bouchám do ďábla, oni jen stojí v cestě." Stejná věc s Dr Sumrallem. On měl charakter a když byli kolem něj, tak jste pochytili některé jeho způsoby a mohli jste říct, kdy začínal být naštvaný, jak vnímá věci. Pokud jste řekli něco hloupého, tak jste mohli poznat, že si myslí, že to je hloupost. Když jste něco mluvili a on udělal "hmm, hm", tak jste věděli "potřebuji sklapnout" :D Takový byl.

Ale byl pastor a když procházel mezi lidmi, tak je bral za ruce, potřásal jim rukama, mluvil s nimi, žehnal jim, byl tak citlivý a najednou - objevil se někdo, že má problém, tak se rozloučí s tím prvním a ten druhý říká "Já mám takový problém a nemůžu to přestat dělat." - To je lež! Můžeš přestat, ale nechceš! Až toho budeš mít plný zuby, tak s tím skončíš. Pak se zeptal "Chceš být svobodný?". Ano. [zařvání] "Vyjdi z něj ven!" Přímo tam mezi lidmi, všichni sebou cukli a tato osoba většinou zapadla do sedadla a zůstala tam a on se otočil k dalšímu člověku a klidně se zeptal "Jak se dnes máte?". Rozumíte? Lidé to nechápou. On byl nevyzpytatelný, ale přesto úplně předvídatelný. Ďábel nemohl předvídat co udělá, ale věděl, že vždy udělá co je správné a snažil se nechodit mu na oči. Všechny překvapil, když dělal věci takto. Neřekl "Chceš být svobodný? Přijď v pondělí, uvidíme, co se s tím dá dělat." Přímo na místě se s tím vypořádal. Tohle lidé nemají rádi.

Lidé nechtějí služebníky, chtějí politiky. Chtějí, abyste jim potřásali rukama, políbili jejich děti, byli hodní a pokud to budete dělat, pak pro vás budou hlasovat a budete moct být pastor i další týden. Ale pokud s nimi jednáte na rovinu, pak říkají "Nelíbíš se mi, jsi zlý, půjdu někam jinam". - Na shledanou, jak říkáme v Texasu - pozor ať tě dveře neuhodí.

Je zde duch vlády, kterého potřebujete uchopit. Rozumíte tomu, kdo jste? Vy nejste normální, rozumíte? Možná vám to už někdo řekl, mně to lidé říkají celý můj život. :D Vy jste nikdy nebyli zamýšleni, abyste byli normální. Normální je dívat se, jak vaši blízcí umírají, to lidé normálně dělají, to je normální - ale takoví vy nejste. Pro to jste nebyli povoláni, k tomu jste nebyli povoláni. Byli jste povoláni být zvláštní - zvláštní neznamená divný. To znamená obklopení, zahrnutí, chráněni jako by plotem. Znamená to být odděleni. Nikdy jste neměli být normální a víte, kdy přichází váš zápas? Když se snažíte žít normální život s Boží mocí. Pokud přestanete zkoušet být normální a zapadnout do světa a místo toho zapadnout do nebe, nebudete normální.

Svět neměl rád Ježíše a nebude mít rád ani vás, ale přijdou za vámi, když jejich děti budou nemocné a budou vám volat, když jejich blízcí budou nemocní. Mám příbuzné, kteří mě nemohou vystát. Proč? Protože se nepřipojím k jejich způsobům, neposlouchám je a když začnou mluvit, opustím místnost. Když máme rodinné setkání, tak si beru sebou knihu, jdu do zadní místnosti a čtu si, než mě zavolají, že je jídlo hotovo. Proč? Nemám s těmi lidmi nic společného. Rozumíte? Oni nejsou moje rodina. Proč? Protože nejsou lidé víry. Moje rodina jsou lidé víry. Já se s nimi snažím mluvit, aby byli spasení a vstoupili do rodiny, ale potřebujete porozumět - pokud si budete obnovovat svoji mysl, tak svět se vám snaží bránit. Ďábel nechce, abyste měli obnovenou mysl, chce, abyste zůstali pod vládou principů tohoto světa raději než, abyste nad nimi vládli. Ďábel nechce, abyste povstali v Kristu, chce, abyste zůstali ubití dole - červi v prachu - tak chce, abyste o sobě přemýšleli. Ale Bůh nestvořil červy v prachu, On stvořil syny - a to jste vy, pro to jste určeni, to jste, ať to víte, nebo ne a budete muset změnit svoji představu o sobě. Nemluvím o nějaké namyšlené představě sebe, že jste někdo - o tom nemluvím. Musíte si uvědomit - děláte svoji práci, protože to je vaše práce, je to správné a byli jste pro to stvořeni.

Dobrý generál se nebude procházet se všemi oceněními mezi lidmi a nebude ukazovat "vidíte ty medaile? jsem někdo, radši salutujte.." Tohle nedělá. Generál ví, že ty hvězdy znamenají "vy jste moje zodpovědnost, moje práce je ujistit se, že dostanete dobrý výcvik, abyste nezemřeli na bojišti". To je úkol generála. On rozumí, že vydává příkazy, protože mu byla dána důvěra od jeho vlády, která ho dosadila do této pozice. On si o sobě nemyslí něco víc. Myslíte si, že generál chodí kolem a musí se zabývat "já nevím, mám vydat ten příkaz, vím jsem generál, ale mám ho vydat?" - ne to je jeho práce. Generál nepřemýšlí o sobě. Říkám generál - neříkám žádné jméno. Generál ví, že je generál a že to není o jeho jménu, ale o jeho pozici. Víte proč mu lidé salutují, proč ho poslouchají? Ne kvůli jeho příjmení, ale kvůli těm vyznamenáním. Tohle jste vy v duchovní sféře. Ďábla nezajímáte, kašle na vaše jméno, nic pro něj neznamená, jediné jméno, které pro něj něco znamená je Ježíš a vše co ho zajímá je, zda věříte v toto jméno. Pokud nevěříte v to jméno, pak ho nic nezajímá. Pokud nemáte víru ve jméno Ježíš a používáte ho jako nějaké zaříkadlo, tak tam bude stát a odporovat vám celý den "Ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše... " - "až budete mít víru v toto jméno, pak se začnu starat".

Vaše pozice - není to o tom, kdo jste, vy nejdete ve svém jménu. Uvědomujete si, že všechny ty řeči co říkáme o pomazáních, obdarováních a pod. to vše vede k vyzdvihování lidí a říkání, že jste speciální a jiní a končí to řečmi "slyšel jsi o tom a tom proroku?..." - Ne já sem slyšel o Ježíši. Rozumíte? Není to o tom, kdo jste a že si děláte nějaké jméno, ale je to o tom, že vy děláte Jeho jméno známé. A když to děláte, když začnete činit Jeho jméno známé a zapomínáte na své jméno, zapomínáte kdo jste vy, tak mi věřte ďábel - ďábel neřekne "Ježíš nebyl Syn Boží, On nic nebyl.." - To ďábel nikdy zkoušet nebude - proč? Protože by se s tím nikam nedostal, protože již víte, kdo Ježíš je. Víte na čem pracuje? - "Ty nejsi nikdo" - Takže to prostě oddělejte z rovnice. Ani o sobě nemluvte. Ďábel řekne "Jsi nikdo" - Tss ani nevím o kom mluvíš, protože já zde nejsem ve svém jménu, pokud bych zde byl za sebe, s tím kdo jsem a kdo jsem byl, pak by to mělo význam, ale já zde nejsem ve svém jménu, jsem zde ve jménu Ježíš a kvůli tomu ty odejdeš. Rozumíte?

Neustále lidem říkám - největší osvobození, kterého se vám kdy dostane, je od vás samotných. To, že dostanete sebe ze své mysli. Když to uděláte - dostávám od lidí e-maily, zprávy na facebooku "Posloucháme tvá kázání, nebo byli jsme na tvém vyučování, někde jsme slyšeli... a změnilo to naše životy". Jeden mi napsal "Prošel jsem tvým školením a dokázal jsem to - dostal jsem se ze sebe a vidím výsledky". Vystupte ze sebe a vstupte do Ježíše. Přestaňte se soustředit na sebe, přestaňte se zabývat co jste udělali, jaké máte schopnosti. "Nevím zda mám víru, zda mám takový dar, jakou mám sílu" - zapomeňte na to všechno. Ježíš - to je ono, to je vše na čem záleží. Byli jste pokřtěni do Něj, byli jste dáni do Něj, skryti do Něj, zůstaňte v Něm.

|~ Není to úplně nejlepší přirovnání, ale mělo by to být tak, že si uvědomíte - když je na stavbě někde bourací stroj, má takovou sílu, že když rozhoupá to závaží, tak všechno zboří a ten člověk, který to řídí nemá sám o sobě žádnou sílu na to, aby to udělal. Ale ten stroj "zesiluje" jeho sílu. Takže všechno co musíte být je ten člověk ve stroji. Rozumíte? | Jste pokřtěni do Ježíše, Bible říká, že jste oblékli Krista, tak Ho oblékněte, dejte svoji ruku do rukávu s jeho rukou a použijte Jeho sílu k rozbití ďáblova obličeje. Nestarejte se o sebe - já neznám jméno toho člověka v tom bouracím stroji a upřímně mě nezajímá a pochybuji, že zajímá někoho jiného pokud ví, jak zacházet s tím strojem a vykonat požadovanou práci. Správně?

Mně je jedno, jaké mám auto, pokud mě sem doveze - to mě zajímá. Dokud mě doveze kam potřebuji. Měl jsem jich již několik, ale není důležité, jaké je to auto, důležité je, že mě doveze kam potřebuji. Co je důležité - a zní to jako opakovačka - protože vy jste v Něm a On je ve vás, jediný důvod, proč jste důležití je, že On je ve vás, protože vy jste Jeho "doprava", auto, které Bůh používá, aby dostal svého Syna na místo, kde může udělat práci. Ale vy jste Jeho ústa, Jeho ruce, nohy. Já vám neříkám nic, co byste nevěděli, již jste toto všechno slyšeli, ale jednou tomu budete muset začít věřit a proto vám říkám - přestaňte se soustředit na sebe a prostě běžte ven a jednejte jako Ježíš, mluvte jako On, říkejte co On řekl, neříkejte nic jiného. Neříkejte co jste se naučili v církvi, říkejte co čtete v Bibli. Rozumíte tomu, ne? Netrapte se tím být teologové a mít všechno přesně. | Mám tady nějaký materiál, který zde teď nebudeme procházet - doufám že si to doma projdete. Prošel jsem Bibli (Nový zákon) a vypsal jsem všechny verše, které říkají "v Kristu, v Něm, díky Němu, Ním..." a vytiskl jsem je pro vás, abyste je mohli studovat. Pod každým jsem vám nechal prostor, abyste si mohli napsat co to k vám mluví, když to čtete. |

Věřte tomu, nebo ne, co je ve vás musí být vytaženo ven. Nebude to na vás vylito, bylo to vylito do vás, ale teď to nepřijde na vás, musíte to vytáhnout. Musíte jít a studovat tyto věci. Pokud bych vám všechno řekl, tak upřímně - věci které jsou snadno nabyté se snadno zapomenou. Takže tyhle věci si musíte studovat sami, protože nemůžete říct "pamatuji si ten seminář, kde bratr Curry říkal toto". Vy musíte být schopni říct "Je psáno ..." a najít to. Nemáme čas to všechno procházet, ale chci, abyste si to doma studovali, protože když si to budete procházet, tak to bude stejně jako s Písmem z vyučování o kterém jsem mluvili včera - "Uznání toho, co je ve vás". Tímto způsobem to dostanete. Já jsem nešel jednou takhle po ulici přemýšlejíc o dalším dílu nějakého seriálu a Bůh tyhle věci na mě prostě vylil. - Seděl jsem, studoval jsem, modlil jsem se, chodil jsem a mluvil jsem tyto věci k Bohu, říkal jsem mu tyhle věci a ptal se "a co toto, co tamto" - Rozumíte?

Šel jsem po tom. Budete muset být jako Mojžíš - když uvidíte hořící keř tak řeknete "Obrátím se půjdu za tím, abych to viděl". Nefunguje to tak že "Pokud Bůh chce, tak to na mě vyleje" - tohle budete říkat až do smrti, protože to se stane a když se pak dostanete do špatné situace, tak budete shánět někoho, kdo dal ten čas a studoval tyto věci. Rozumíte? Není to skutky. Neříkám vám, že to získáte děláním skutků, dokonce ne ani studiem - On to již vložil do vás, vy to nezískáte studiem, vy to již máte dané ve vás, vy studujete, abyste zjistili, co máte. Je to již dáno, ale v určitém bodě si musíte uvědomit "Pokud to co říká je pravda a já jsem věřící, pak tyto věci jsou skutečné pro mě, jsou pro mě pravda" - a tehdy povstanete, protože tam venku jsou lidé, kteří umírají. Oni čekají, svět čeká, aby uviděl Ježíše, svět nečeká, aby uviděl církev.

Můžete projíždět prakticky každým městem v Americe a nebudete schopni spočítat na obou rukách počet církví kolem kterých pojedete a směšné na tom je - právě jsem slyšel, že kdyby všechny církve v Americe byly úplně naplněny, 98% obyvatel by stále bylo venku. Církev je schopná pojmout pouze 2% a přesto mluvíme o probuzení? 2% to není probuzení. Církev není místo, kam přivádíte lidi, sem přijdete, abyste byli vycvičeni a jdete ven, abyste získali ty lidi venku. Vy sem nemůžete dostat všechny lidi co jsou venku. Váš úkol není jít ven a přivést je sem. Neříkám nevoďte lidi do církve. Ale "Moje služba je: Přišel bys do církve? Zde je moje vizitka, sem chodíme do církve, přijdeš?" - Lidé slyší "Snažím se naplnit naši církev.", "Přijď a vezmi sebou někoho, potřebuji tělo na židli, a peníze a .., takže se snažím shromáždit lidi". Tohle slyší, když mluví s lidmi. Když s nimi mluvíte, tak obvykle první otázka, kterou se zeptají je "Do jaké církve chodíte". Vždy se snažím říct "Já zde nejsem, abych se bavil o církvi. Nebudu to skrývat pokud vás to zajímá, ale o tom to není. Snažím se vám pomoct pravě zde."

Váš úkol je dorůst do Krista ve všech věcech, reprezentovat Ho. Ale musíte si uvědomit, co máte, než to budete moct udělat, uvědomit si jaká je jednota, kterou máte s Ním. Známe všechny ty verše, nepřicházím k vám s nějakou knihou, kterou jsem napsal, která by byla mimo Písmo. Mluvím o Písmech, které znáte. On je vinný kmen a vy jste ratolesti - kde je rozdíl? Ten samý život, který proudí skrze kmen proudí i skrze ratolesti. Není to jiný život a ratolest nemusí žádat kmen, aby dovolil život proudit. Život proudí, protože je ratolest připojená. Rozumíte? Nikde nevidíte, že by Ježíš prosil Boha, aby někoho uzdravil, vlastně nikde nevidíte, že by Ježíš prosil Otce o cokoliv. I u Lazarova hrobu pouze řekl "Vím, že mě vždy slyšíš a toto říkám jen pro to, aby věděli, s kým jsem spojen" - to byl jediný důvod, proč to řekl nahlas.

Představte si - vzpomínáte si jak jsem předtím mluvil o tom že "On odpoví ještě než zavoláte" - jak jsem byl někde a můj telefon v té době zvládl uchovat pouze 30 zpráv v hlasové schránce. Byl jsem tam týden a v té době se můj telefon zaplnil 3x-4x denně zprávami a nestále jsem je musel mazat a odpovídat, takže jsem věděl, že když budu na tom místě, tak se to zaplní a protože tam nebyl signál, tak jsem s tím nemohl nic dělat. Říkal jsem si, co se stane se všemi těmi lidmi.|| Po týdnu jsem si vybíral zprávy a asi 12ta zprava byla "Bratře Curry modlil by ses za toho a toho, zbývá mu pár hodin života a potřebujeme tvé modlitby" - To bylo před týdnem, ale já jsem to dostal až teď. Říkal jsem si - tento člověk již může být mrtvý, protože často jsem jediný, komu zavolají. Nevolají každé službě, často na nás spoléhají, takže volají nám. Když jsme se dostal k asi 27-me, tak ten samý člověk říká "Bratře Curry chceme ti poděkovat za modlitby, je uzdraven a dnes ho pouští domů." - Teď jsem se cítil ještě hůř, protože on si teď myslí, že jsem se modlil a já se nemodlil. A vzpomínám si, že jsem se modlil - "Bože, s tím se musí něco udělat, to není správné, že on byl uzdraven, protože já jsem se nemodlil, ani jsem o něm nevěděl." Bůh mi řekl "Máš u mě úvěr". a já jsem si pomyslel "Úvěr u Tebe.. Bože, potřebuji k tomu Písmo." A On mi dal Písmo - "Předtím než zavoláš, Já odpovím". Vidíte? My jsme zavřeli Boha do krabice... Co chtěl říct bylo "Vím, že kdyby se k tobě dovolali, modlil by ses, víš, jak se modlit, jak uzdravit lidi, byli by uzdraveni, takže jsem to udělal na základě toho". Tohle se nelíbí náboženským lidem, oni mají rádi věci do puntíku udělané přesně správně. Pokud to tak neuděláte, pak to podle nich nemůže být správně. Bůh je větší, rozumíte?

Jen se snažím, abyste uviděli většího Boha, abyste věděli, že skrze vás může lépe pracovat, že On může udělat věci i když vy ani nevíte, co děláte, tak On může pracovat skrze vás. Je úžasné, jak On dělá věci. Snažím se vám říct - nezasekněte se na formulacích, na názorech jako "Musím znát toto, tamto. Musím studovat, nemůžu jít sloužit nemocným, nemůžu jít a pomáhat lidem... Musím být teolog." - Bůh tě nepovolal, abys byl teolog. Nepovolal tě, abys studoval Jeho, povolal tě, abys s Ním chodil/žil. Rozumíte? Neříkám "Nestudujte Bibli." Já jsem hodně studoval Bibli, takže neříkám, abyste to nedělali, ale nezapomeňte, že se nesmíme stát farizei. Ježíš řekl farizeům - "Vy studujete a zkoumáte Písma, protože si myslíte, že v nich máte věčný život a nedochází vám, nerozumíte, že vás vedou ke mně". Věčný život není v Písmech, je v Kristu a Písmo vás vede k Němu. To, že se naučíte více Písma vás nečiní ani o trochu blíž k Němu. Upřímně vás to může od Něj oddálit, pokud neděláte co se učíte.

Nepotřebujete vědět mnoho. Neustále se vracím ke stejné situaci. Když jsem byl ještě v bojových uměních, tak mi lidé říkali "Bůh si použije bojová umění, aby přivedl lidi k sobě." A já jsem si říkal "tak to asi ne". Viděl jsem věci jako "Karate pro Krista", "Judo pro Ježíše" a to jsem neviděl jako dobré. Myslel jsem, že ti lidé mysleli, že tím, že budu dělat ta bojová umění, tak si to použije, aby přivedl nějak lidi ke Kristu. Ale to nebylo ono. Byli to principy, co si Bůh použil. Rozumíte? Protože principy samotné nebyly ledajaké, ale Biblické a byla to moje mentalita, kterou jsem měl - nebylo to naučit se nějaký pěkný styl a dělat pózování pro fotografy. To jsem dělal, ale kvůli tomu jsem nedělal bojová umění. Myšlenka byla naučit se bojovat a vyhrát rychle, skončit boj co nejdříve, protože čím déle boj trvá, tím spíše uděláte chybu a tím spíše vás nepřítel porazí.

Proto vám nepřítel tolik odporuje, obzvláště, když poprvé začnete, protože vás chce vyčerpat, chce aby ten boj trval co nejdéle, protože ví, že v dlouhém boji se vyčerpáte a vzdáte a přijmete porážku. Proto s vámi bojuje, protože ví, jakmile prožijete ten první průlom, začnete vidět výsledky, tak již vás nic nezastaví. V bojových uměních jsme to nazývali "první krev" - jakmile poraníte nepřítele, jdete do toho naplno, protože vidíte, že jste ho zranili a teď ho jdete dodělat. Nepřítel nechce, abyste tohle udělali. Takže jsem se nesnažil naučit co nejvíce věcí, ale naučit se pár věcí, které nejlépe fungovali ve většině situací a tím pádem jsem se mohl věnovat pár věcem a mohl jsem v nich být velmi dobrý. To je myšlení, které když jsem přišel ke křesťanství si Bůh použil.

Není to o tom být teolog a znát ve kterém roce se nějaký král dostal na trůn. Je být schopen přinést Ducha Božího do situace se silou, která osvobodí toho daného člověka, to se počítá. Takže to není o tom být teolog. Neříkám, že nestuduji různé věci, ale ve všem jde o to "jak toto pomůže, k čemu to je dobré". Pokud je to jen historická událost, ať to učí někdo jiný, to mě nezajímá. Lidé mě znají jako letničního historika, protože vám můžu říct data, jména, místa, ale v tom všem moje studie nebyly kvůli datům, místům a jménům, nesnažil jsem se naplnit moji hlavu fakty, hledal jsem tu nit/souvislost, která procházela všemi životy těch lidí, protože to je pravda. A našel jsem ji. Našel jsem stejnou nit, která byla v životě Wigglesworth(a), Lake(a), Sumrall(a), Jack Coe, A.A.Alan. Někteří z těch lidí jak víte byli hodně nedokonalí, ale Bůh si je stejně použil. Je naděje i pro vás :D

Já nehledám dokonalé učitele, protože pokud je dokonalý, nebude pro mě dobrý, protože já nejsem dokonalý. Já chci najít toho nejvíc nedokonalého člověka, kterého si Bůh ještě používá, protože pokud si používá jeho, použije si i mě. || Když jsem byl v bojových uměních, snažil jsem se vyvinout styl, kterým by i nejmenší, nejslabší a nejnemotornější člověk dokázal vyhrát, protože jsem věděl, že pokud dokážu, aby takový člověk, který věděl úplné minimum, pokud bych jim dokázal dát několik věcí, které by fungovali v každé situaci a dokázali si poradit, tak jsem věděl, že dokážu cvičit větší, silnější lidi, aby to zvládli ještě lépe. Celá pointa je v tom, že nezáleží na tom, kolik toho víte. To jsme z toho udělali my.

Takže když čtete tyhle Písma [v Něm .. atp], tak si nemyslete, že jen vkládáte dovnitř nějaké věci. Není to o tom jen do sebe něco cpát, buďte opatrní, co přijímáte, "dávejte pozor na to, co posloucháte". Já nestrávím 5minut na místě, kde se mluví odpad, odejdu takhle [lusk prsty] rychle. Nemám žádnou loajalitu k nikomu, abych někde seděl a poslouchal odpad. Odejdu rychleji, než si umíte představit, půjdu do rychlého občerstvení, dám si smažené kuře a budu si číst Bibli - to udělám na místo sezení a posloucháni odpadu. Těch pár věcí, není potřeba mnoho, stačí pár, které fungují velice dobře a těch pár věcí je, jak jsem již říkal "Jméno Ježíš a víra v toto jméno", další 2Kor 5:17 "Pokud je někdo v Kristu" - je zde někdo, koho by nebyl zahrnut v "někdo"? Takže pokud jste v Kristu - "je nové stvoření", jeden překlad říká nový druh, který předtím nikdy neexistoval. Sledujte, zde je část, kterou lidé zapomínají - "staré věci pominuly" - ne že pominou, již pominuly. Jaké staré věci? - Mluvíme o novém stvoření, o vašem novém já. Pokud jste nové stvoření a staré věci pominuly, pak vaše staré já tam již není. Ale vaše mysl není obnovená. Co to znamená? Že vaše mysl není "vy", protože vy jste nové stvoření. To staré já, které vám vaše mysl připomíná, všechna vaše minulost již neexistuje.

Můžu se vrátit do mého rodného města (udělal jsem to) a vyfotit si nějaký dům. || Rok na to tam již ten dům není. Ale já mám pořád tu fotku. Správně? A fotka, to je dobrá reprezentace toho, co tam bylo, ale není to ta skutečná věc. Můžu se na tu fotku podívat a říct, tato budova měla hodnotu 4,2mil. dolarů. Kdo chce koupit tuto budovu za 4,2mil dolarů? Někdo řekne - vypadá dobře, já si ji koupím. 4,2mil prosím. Řeknete jsi bázeň, vždyť je to jen fotka, není to ta budova. Ale musí to být to samé ne? Řeknete si "Curry o čem to mluvíš?" - Vaše minulost je ta budova, již neexistuje, ale ďábel stále přináší fotky, ale vy si myslíte, že obrázek je ta skutečná věc, myslíte si, že to na té fotce je stále skutečné a proto přijímáte odsouzení a vinu, na základě obrazu. Ale co je na té fotce již neexistuje, již to proti vám nikdo nedrží, vy si musíte obnovit mysl, aby na vás ďábel již nemohl chodit s tou fotkou. Potřebujete tu fotku smazat. A pokud vám někdo připomene tu fotku a řekne "vzpomínáš si, když jsi kdysi ..." - právě tehdy jim musíte být schopni říct "ta osoba již nežije a ocenil bych, kdybys se o tom již nikdy nezmiňoval." Říkal jsem to již lidem, kteří když mě potkali, říkali "vzpomínáš si, když jsi udělal tohle.." Říkal jsem jim "Líbilo se vám, jaký jsem tehdy byl?" - "Ne, byl jsi blázen, zlý..." - "Pokud o té osobě nepřestanete mluvit, tak se vrátí zpět, nelíbil se vám ten člověk, nechcete, aby se vrátil, takže toho nechte. Nevracejte ho zpět." Rozumíte? Pokud mi toto někdo udělá 2-3x, tak se s nimi přestanu stýkat. Jak vidím, že přichází, odcházím a jdu dělat něco jiného. Nebudu to poslouchat - lidé zemřou, pokud nebudu udržovat svoji mysl obnovenou. Rozumíte?

Vyplnili jste papíry, které jsem vám na začátku rozdal? Předesílám - neudělám to. Vyplňte to, napište tam svoje jméno a váš telefon a potom, když mi lidé budou volat, tak jim řeknu - zavolejte tomuto a vám pak někdo zavolá "Dobrý den. Právě jsem volal Curry Blake, mám AIDS, umírám, zbývá mi několik hodin života a Curry říkal, že mi pomůžete". Pak uvidíme, jak vážně to budete brát. Rozumíte? Protože teď životy závisí na vás, teď zvoní váš telefon. Když toto pochopíte - teď na vás nic netlačí, možná proto, že vám lidé nevolají, ale pokud vás zveřejním, dám vaše jméno někde na bilboard, vystavím na své stránky "pokud mě nezastihnete, volejte tuto osobu..." A najednou váš telefon je zahlcen celý den a budete slyšet věci. || Je rozdíl pokud čtete, že někomu umírá dítě a když slyšíte hlas matky, její hlas se třese, protože její dítě umírá. Je to jiné.

Křesťanství nemůže být jen něco, o co se zajímáte. Já jsem se zajímal bojovými uměními, ale křesťanství pro mě není zájem. Že jsem se stal křesťanem, to ukončilo můj zájem o bojová umění. Musel jsem mít srdce na jednom místě, nemohl jsem rozdělit svoje srdce. Ale křesťanství nemůže být jen zájem. "Já se zajímám o uzdravení, proroctví, ..." To je největší snůška odpadu, protože proroctví nikdy nebylo zamýšleno, abyste se o něj zajímali, uzdravení nikdy nemělo být nějakou podkategorií, o kterou byste se mohli zajímat. Toto je život, potřebujete, aby na vás byl kladen požadavek, potřebujete abyste měli zodpovědnost, abyste mohli říct "Toto je reálné/skutečné, lidé opravdu žijí nebo umírají na základě toho, co já dělám, nebo nedělám." Potom se opravdu zamyslíte.

Když jezdím na různá místa, tak sebou vozím pár filmů, protože mě televize moc nezajímá, maximálně přehled zpráv, ale beru si určité filmy a když pracuji, tak si třeba nějaký pustím. Již jsem je viděl, takže se na ně nemusím opravdu dívat, ale mám určité filmy, na které když se dívám, tak vím, co to ve mně dělá. A když si pustím nějaký z těch filmů, tak to ve mně něco posiluje. Asi byste se smáli, kdybyste znali některé názvy těch filmů, jsou to filmy jako Statečné srdce, Gladiátor, Trója a podobné věci. Neříkám vám, abyste šli a dívali se na ty filmy. Patton je jeden z těch filmů - hrubý jazyk, ale nic, co bych neslyšel již dřív. Lidé se někdy chovají, jako že jsou tak puritánští..

Můžete souhlasit nebo ne, ale vzpomínám si, kdy věřím, že to byl Bůh, kdo mi řekl "chci, aby ses podíval na film Patton" - tehdy jsem byl ještě náboženský a pomyslel jsem si - již jsem to přece viděl a byly tam použit hrubý jazyk a tehdy mi Bůh řekl "Nic, co bys neslyšel již dřív." Nemyslete si, že získáte ztracené lidi venku a přitom neuslyšíte různé věci. Vzpomínám si, že jsem se díval na ten film a díval jsem se na něj jinak - čekal jsem na to, kdy řekne "toto je věc, kvůli které ses na to měl podívat, už to můžeš vypnout". Ale tak to nebylo a viděl jsem to celé, chtěl, abych viděl celý ten film. Proč? Protože chtěl, abych viděl Patton(ův) postoj a když jsem to poprvé viděl - bylo to poté, co jsem potkal Dr. Sumrall(a), tak jsem si pomyslel to je Sumrall. :D

Musíte se naučit rádi bojovat. Pokud nebudete mít rádi bitvu, budete z ní utíkat. Musíte se naučit ji mít rádi a musíte znát svého nepřítele a musíte být schopni ho vidět a poznat kam jde. Nemusíte se obávat, co udělá, protože kdekoliv ho potkáte ho můžete porazit, ale potřebujete znát jeho taktiky, abyste ho uviděli i když pracuje na vás, kdy se snaží vás zlenivět - "Mně se nechce studovat.. Mně se nechce číst..." - Hádejte co, to je hlas ďábla. Musíte dělat co nemáte rádi a dělat to dokud to nebudete mít rádi a až to budete mít rádi, dělejte to ještě víc, protože to máte rádi. A nepřestávejte. Ale potřebujete mít ten postoj.

Studoval jsem Patton(ův) život pak více a on dělal šílené věci. Měl strach z toho, že bude postřelen, ale věděl, že je určen, aby byl voják, věděl, že účel jeho života je vést velkou armádu do velké bitvy a to udělal, ale aby se tam dostal, musel projít tréninkovým centrem ve Westpoint. Tam cvičili střelbu na cíl a protože on měl strach, že někde je kulka se jeho jménem, tak si řekl, že to musí porazit, jinak nikdy nebude efektivní velitel v boji. To dávalo smysl. Takže při nácviku střelby se dobrovolně přihlásil, že bude měnit terče. Aby porazil tento strach, tak když vyměnil terče, tak pak stál vedle nich, takže mu kulky létaly kolem hlavy a pak si na to tak zvykl, že ani nemrkl. Řeknete "To je šílené" - ale to z něj udělalo slavného generála. Slavní generálové dělají co vy nechcete udělat. ||

Lidé na vás závisejí, Bůh volá tebe, každého v Těle Kristově, aby povstal. Proč? Protože to není o těle Kristově, je to světě, který je venku. Máme vedoucí v těle Kristově, kteří vedou členy těla Kristova, ale na místo toho by měli všichni lidé v těle Kristově povstat a jít a pomoci lidem, kteří nejsou v těle Kristově. Vy máte naději, máte pomoc, máte moc/sílu, dary, všechno toto a ti lidé venku umírají na cestě do pekla a o těchto věcech vůbec nic neví, neví, jak se k nim dostat, jak vzít z Božího zaopatření a my chceme sedět a bavit se o další křesťanské módě. "Kde padá zlatý prach? Jaký prorok přijede příští týden? Nemůžu se dočkat příštího shromáždění". Nikdy jste nebyli stvořeni pro shromáždění/bohoslužby, byli jste stvořeni pro službu [lidem]. Proč myslíte, že církev je rozdělená a bojuje mezi sebou? Protože trávíte příliš času odpočinkem, zábavou, rekreací, jen posedáváte a začnete rozebírat lidi. Netrávíte čas na bojišti - na bojišti všichni se stejnou uniformou jsou "kamarádi". K tomu se potřebujete dostat a ti lidé tam venku nejsou vaši nepřátelé, jsou to váleční zajatci, kteří byli zajati, jsou utlačovaní a zůstanou v okovech dokud se k nim nedostanete.

Zamyslete se nad tím. Vžijte se do role Patton(a), kdy v r. 1944 překročil hranici Německa a řekli mu ať ustoupí, protože neměli naftu a museli ji získávat ze zajatých německých tanků, jen aby měli pro vlastní tanky a mohli pokračovat. Mohl říct "není nafta, ustoupím, není kam spěchat, počkáme, ať se o to druzí postarají." - To neudělal, proč? Protože že věděl tam umírali lidé v koncentračních táborech a každý den, který váhal, umíralo více lidí. Byla to strašná smrt, viděli jste obrázky z holokaustu, z koncentračních táborů. Říkám vám - můžete se podívat na ty fotky a nebo se jít podívat zde do dětské nemocnice a vidět to samé. Uvidíte ty samé lidi, jediný rozdíl je, že to nebude černo-bílé ale bude v živé a umírající barvě. Tohle jste - povoláni, vybaveni Duchem Božím. Já nejsem ten, kdo vás vybaví. Jsem povolán, abych vybavil lidi, ale akorát vám můžu říct, co máte a ukázat, jak něco z toho použít, ale ten kdo vás vybavuje žije ve vás, On je ten, který vás činí vybavené, který vás kvalifikoval. Kolik toho víte, to vás nekvalifikuje, občas vás to diskvalifikuje.

Musíte jít na tato místa, některé z těchto nemocnic nejsou nic jiného, než zajatecké tábory, lidé tam umírají. Oni se snaží udržovat v nich naději "zkusíme ještě toto, to nefungovalo, zkusíme tamto, mohli bychom ještě toto, moment zkontroluji, zda to pokryje vaše pojištění. Vaše pojistka to nepokryje, takže doufejme, že ta minulá léčba zabere, nebo vás odepíšeme." Když tam přijdete a vidíte ty postele, není to o moc jiné, než Auschwitz [Osvětim], lidé umírají. Když půjdete do Jižní Afriky do kempů, kde jsou lidi s AIDS, mají je tam oddělené v kempech jako Auschwitz a nemůžou jim nijak pomoct (nebo nechtějí) a dívají se na vás jako na šílence, protože tam chcete jít. A proč? Protože si uvědomujete, že co máte může změnit jejich život. Co žije ve vás může zastavit, zabít jejich nemoc.

Poprvé, když jsem šel kázat do Afriky, tak jsem kázal živě na satelitní televizi a sledovalo to mezi 200-500milióny lidí tehdy. Modlili jsme se za lidi, kteří tam tehdy přišli a bylo jich asi 4-5tisíc a všichni AIDS pacienti byli odděleni na jedné straně. || Zeptali se mě, co chceš dělat, řekl jsem, že chci k těm 300 pacientům s AIDS. Šli jsme tam a oni leželi na postelích a matracích, umírali a měli jen malou cedulku, na které bylo, co jim je. Když tam přicházíte, tak najednou na zlomek vteřiny vám proběhne hlavou "Můj Bože, jak můžu pomoct těmto lidem?", protože to je to lidské, co je ve vás, ale pak si uvědomíte, že tam nejste, abyste reprezentovali lidství, reprezentujete tam božství, uvědomíte si "reprezentuji zde Boha, Boha, který toto může napravit mrknutím oka a již za to zaplatil". Začal jsem procházet mezi těmi lidmi, dotýkal jsem se jich a říkal "Buďte uzdraveni, AIDS zemři, ve jménu Ježíše budete žít a nezemřete". Když jsem pak slyšel svědectví - 300 pacientů s AIDS uzdraveno. Rozumíte? 300 lidí, kteří měli umřít, ale nyní žijí? Lidé, kteří tam seděli se svými dětmi, které měli také AIDS, nemluvňata, za nic nemohli.. Teď budou žít.

Jednou jsem kázal a měli přinést nějakého člověka s AIDS, který byl tak slabý, že si nebyli jistí, zda vůbec přežije cestu na setkání, tak mě požádali, abych se za něj modlil hned, jakmile tam dorazí. Když dorazil, dorazil pozdě, již jsem kázal, takže jsem to pak skončil dříve a šel jsem k němu. Přinesli ho tam v přikrývce a já si ani nejsem jistý, zda byl ještě živý. Žádný pohyb, nic, oči měl navrch hlavy, předpokládám, že mu ještě bilo srdce, nezkoušel jsem, sklonil jsem se vedle něj a myslel jsem, že udělám co normálně - řeknu "Ve jménu Ježíše budeš žít a nezemřeš." To dělám většinou, ale není to nějaká kouzelná formulace. Nic jsem neřekl, položil jsem na něj ruce a začal jsem plakat a nebyly to hodiny, bylo to asi 30s a pak jako by se mi ulevilo, vstal jsem, sundal jsem z něj tu přikrývku a řekl jsem mu "vstaň a jdi". První náznak života - ten muž otevřel oči, otočil hlavu, posadil se s výrazem "co zde dělám?" a pak vstal. Když začal jít, tak to ze začátku bylo pomalé, ale pokračoval v chůzi a byl silnější a silnější a když odcházel ze setkání, tak po svých. Neměl přežít ani do toho setkání. Rozumíte Koho máte v sobě? Vy nejste normální a nikdy jste nebyli zamýšleni, abyste byli normální, přestaňte se zkoušet chovat normálně.

Možná vám to pomůže - já jsem nikdy nebyl normální, za celý svůj život. Byl jsem idealista a aktivista celý svůj život, můj problém byl, že jsem neměl správný motiv dokud mi nebylo 17let, ale nebyl jsem normální a všichni si o mně povídali "Nevím co je s tím Curry(m)" - protože mně nešlo o práci, o peníze, nic z toho. Byl jsem zaměřen, na co jsem zrovna byl zaměřen. Po té, když jsem začal sloužit a měl rodinu jsem se nějakou dobu snažil být normální, opravdu jsem se snažil - pracoval jsem 8h, učil jsem bojová umění a dělal kolem rychlého občerstvení, ale bylo to tak snadné to dělat, nebyla v tom žádná výzva a byl jsem znuděný a to vede ke hříchu a uvědomil jsem si, kam směřuji a uvědomil jsem si, kde je problém - snažil jsem se být normální. Uvědomil jsem si "normálnost není normální pro křesťany". My máme být jiní. Můžete jít za lidmi venku a zeptat se "modlil se teď za někoho v poslední době, viděl jsi někoho uzdraveného?" - Cože jsi blázen já nejsem doktor?. Ani nevím, kolikrát jsem to použil, miluji to, miluji, že co dělám působí rozdíl v životech lidí a ve světě. Nikdy bych se mohl vrátit k házení hamburgerů. Není na tom nic špatného, dělal jsem to, ale nemohl bych se k tomu vrátit. Proč? Protože to nemění lidské životy.

Když někam jedu a bavím se s lidmi a oni říkají "Já nesnáším svoji práci", tak jim můžu říct "Já svoji miluji".. A co děláš? - Pokaždé se k nim nakloním jako bych jim chtěl zdělit tajemství a polo-šeptem řeknu "Jezdím po světe a vkládám tyto ruce na lidi, a jejich těla jsou změněná. Lidé kteří umírají žijí, lidé kteří jsou mrtví se vrátí k životu." Oni se na mě podívají jako "Cože?" Můžete na nich vidět, že si myslí "je to pravda a nebo to je nějaký blázen?" :D Neříkám jim, že jsem kazatel. Jakmile uslyší, že jsem kazatel, hned nasadí masku a "Ó ano já chodím do kostela" - okamžitě přepnou do náboženského způsobu, takže jim to neříkám. A když říkají "Nesnáším svého šéfa" - Opravdu? Já svého miluji. Říkám jim - Tak to přestaňte dělat a dělejte něco, co je k něčemu, připojte se ke mně - a to lidi rozhodí, protože takto nepřemýšlí. [konec- přestávka]

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky