NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 1 - Čtyři pohledy na poslední časy

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 1 - Čtyři pohledy na poslední časy

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Miluji studium eschatologie a rád o této oblasti vyučuji. Když se zamyslíte nad eschatologií - to slovo později víc vysvětlím, ale je to v podstatě "studium posledních časů/věcí/pohled na budoucnost", tak je to taková část teologie, která je jako divné dítě, které skončí v koutě, a nikdo si s ním nechce hrát. Akorát jednou za čas se k němu dostane nějaký podivín a pak si jeden podivín hraje s druhým. Eschatologie často končí v koutě, protože je to dnes takové hodně zmatené téma, ale na začátku to tak nebylo.

Můžete vzít Bibli, začít ji číst a zdá se to tak jednoduché. Zahrada Eden, pak otec Abraham, potopa, a další příběhy. Ano, jsou hluboké, ale jsou celkem přímé/jasné. Ale když se dostanete na samotný konec Bible, tak si najednou říkáte: "O čem to vlastně je?" Přitom ale všechno ostatní se zdá být celkem normální. Ježíš vám dává smysl, Starý zákon vám dává smysl, sice je to divoká část Bible, ale povrchně se tomu dá snadno porozumět. Ale když se dostanete na samý konec Bible, tak nastane problém, protože o tuto část se hádá spousta lidí. A člověk si může říct: "Já jsem nevystudoval doktorát teologie, proč bych se tím vůbec zabýval a zkoušel tomu porozumět, vždyť i teologové se o to věčně hádají." Přemýšleli jste někdy takto?

Moji rodiče se potkali a vzali, když studovali na biblické škole, na počátku 70. let. Biblická škola, na kterou chodili, jim předkládala tři pohledy na poslední časy a naštěstí jim řekli, že si můžou vybrat, čemu budou věřit - žádný pohled jim nenutili. A tohle není běžné, protože jsou celé denominace, které jsou velmi známé, nebudu je jmenovat, ale pokud jste třeba pastor v takové denominaci, tak každý rok musíte podepsat papír, že o posledních časech věříte tomu, co jejich denominace učí. Pokud nepodepíšete, tak v té denominaci jako pastor končíte. Kdybych řekl názvy těch denominací, tak byste je znali, ale většina lidí o tom nemá ani tušení, protože nejsou pastory. A pokud jste v takové struktuře, která věci takto diktuje, tak nejste schopní přemýšlet jinak, než se v té krabici myslí, protože byste mohli přijít o práci, o církev, svoji kariéru a živobytí. Mohli byste přijít o všechno, v čem jste byli zapojeni a o co jste se desítky let snažili. V takovém případě je určitě bezpečnější se takovými věcmi nezabývat, protože by člověk mohl přijít na věci, které ho dostanou do potíží. Ale protože já jsem cestující služebník, tak mám mnohem větší svobodu, protože to můžu studovat, zabývat se tím do hloubky a dát tomu čas.

Vyrostl jsem v rodině, kdy moji rodiče zastávali názor "pan-trib", což znamená, že prostě "nakonec uvidíme, jak to vlastně bude". V padesátých letech tento pohled měla spousta lidí této věkové skupiny, kdy měli eschatologii typu "pan-trib", nebo "pan-milénium" - to znamená, že to všechno nějak bude a Bůh udělá, co udělá, a my prostě zatím budeme žít naše životy, jak nejlépe umíme. Já tomuto pohledu rozumím, ale pro nás v naší generaci tento přístup nebude fungovat. Nebude to fungovat, protože s tím, jak se vyvíjí technologie, jaké se točí filmy, když vidíme všechny ty různé věci, co se dějí, tak se potřebujeme rozhodnout, zda budeme ti, kdo šíří Království, nebo budeme žít ve strachu z toho, co přijde v budoucnu. Budeme přemýšlet dlouhodobě? Budeme myslet na další generace? Pokud si v těchto věcech neuděláte jasno, tak to velmi ovlivní váš život, a jak daleko budete přemýšlet/plánovat.

V roce 1988 vyšla kniha, která se jmenovala "88 důvodů, proč se Ježíš vrátí v roce 1988". Vy se tomu smějete a ano, měli bychom se takovým věcem smát, je to šílenost, ale té knihy se prodalo 4,5 miliónu výtisků! Potom udělali revizi, "89 důvodů, proč se Ježíš vrátí v roce 1989", potom "91 důvodů, proč se Ježíš vrátí v roce 1991", 93 důvodů, proč v roce 1993, 95 důvodů, proč v roce 1995, a z vydání v roce 1995 se ještě stále prodalo 300 tisíc výtisků!

Je neuvěřitelné s jakou naivitou a důvěřivostí se sebou lidé nechají rok za rokem manipulovat. Jako by nám chyběla krátkodobá paměť a nebyli jsme schopní se nad tím zamyslet. Byla zde ptačí chřipka, prasečí chřipka, nemoc šílených krav, rok 2000, Mayský kalendář, těch 88 důvodů, spousta proroků, kteří prorokovali různé věci... Třeba Harold Camping prorokoval vytržení na 21. května 2011. Tohle a mnohem víc jsme zažili jen za posledních 15 let a každý rok přijde někdo s něčím novým. A teď jsme dokonce přežili i volbu Amerického prezidenta. Přežili jsme spoustu věcí a v určitém bodě se budeme muset zastavit a zamyslet, zda je tohle to pravé ořechové, zda chceme žít neustále pod tlakem strachu, kdo s čím zase přijde? Aktuálně běží, že budou 4 krvavé měsíce. "Ó hrůza, 4 krvavé měsíce, všichni zemřeme..." :‑D Neustále se objevují nové a nové věci a za pár let lidé přijdou zase s novými věcmi. V určitém bodě se budeme muset zamyslet, na co se vlastně máme a budeme soustředit.

Ježíš v Matouši 6. kapitole říká, abychom nejprve hledali Boží Království - takže asi na toto bychom se měli soustředit. Už by nám to mělo konečně dojít, jsme přece správní charismatici, takže se máme soustředit na Království - a někteří lidé to i chápou. Jsou ale celé větve Těla Kristova, které o Království nikdy nemluví, nikdy se na něj nezaměřují, nevěnují mu pozornost a je to kvůli jejich eschatologii. Za moment to vysvětlím.

Když mluvíme o eschatologii, tak spousta lidí má názor: "Já tomu nerozumím, je to tak složité, nevím, jak to uchopit." Ale v církevní historii tomu tak vždy nebylo. Stalo se to složité a komplikované díky některým jedincům, kteří na konci 19. století vytvořili nové systémy pro pochopení posledních časů. Předtím církev po 1800 let vyučovala jednoduchý a srozumitelný pohled, co se posledních časů týkalo. Věřila a rozuměla tomu většina církve. Ale před asi 160 lety se to zkomplikovalo a od té doby se v tom snažíme nějak vyznat.

Dnes zde chci prezentovat několik myšlenek a jsou to důležité věci, takže nevypínejte, nenechejte mozek někde za dveřmi. Předložím vám některé z pohledů na poslední časy a pomůžu vám tomu porozumět, protože věřím, že je opravdu velice důležité, jak vidíme "konec", protože to ovlivňuje, jak právě žijete a jak budete žít dál.

Takže první věc: "Vaše eschatologie určuje vaši soteriologii." Možná jste o soteriologii nikdy neslyšeli, ale to je jen teologické slovo, které vyjadřuje "studium záchrany" - to je soteriologie. Lidé si myslí, že mohou vzít eschatologii a nechat ji ležet v koutě, a že si zatím mohou vesele dělat církev a mít dobrý čas. Problém je, že to tak nelze udělat, protože eschatologie je základem všeho, čemu věříte. Všechno ostatní, čemu věříte, se odvíjí od vaší eschatologie. Protože všechno, co budete stavět, stavíte na základě svého pohledu na budoucnost. Pokud máte na budoucnost pohled, že budete budovat pro svoji rodinu, pro svoje vnuky, že budete spravedlivým mužem z Přísloví 13. kapitoly, který zanechá dědictví pro děti svých dětí, tak v tom případě budete muset začít myslet dlouhodobě. A je těžké zanechat dědictví pro své vnuky, pokud nevěříte, že budete mít vnuky.

Problém je, že nás všechny ty zprávy a různá proroctví zpracovávali a ovlivňovali už dlouhou dobu. Když v roce 1988 vyšla ta kniha "88 důvodů...", tak to byla tak vlivná kniha, že největší televizní síť TBN na ni pravidelně vysílala reklamy a říkali lidem, aby byli připraveni na vytržení, že vytržení bude v tom roce. A lidé si kupovali trampolíny a skákali na nich, aby se na vytržení připravili. - Ne, to opravdu není vtip, tohle se opravdu dělo. Lidi to ovlivnilo různě. Někteří lidé kvůli tomu nepokračovali ve studiu a místo toho začali "zachraňovat" lidi a stali se z nich pastoři. To je pěkné, ale nešli na vysokou, protože si říkali: "Než ji dodělám, tak bude vytržení, takže proč bych ztrácel studiem čas." Dnes máme spoustu kazatelů, kterým je dnes kolem šedesáti let, kteří nešli studovat, protože se znovuzrodili v osmdesátých letech a věřili, že bude každou chvíli vytržení - a dnes tomu věří už 40 let.

Právě teď je čas zastavit se a zamyslet se, jaké ovoce tahle proroctví a věci ohledně posledních časů přináší. Produkuje to ovoce, které buduje a šíří Království, myslíme na předání co nejlepšího odkazu následujícím generacím, myslíme na dědictví, myslíme dlouhodobě? Anebo jsme svět přenechali ďáblu, a pokaždé, když vidíme něco negativního, tak přemýšlíme jako: "No jo, to je znamení posledních časů!" Problém je, že si všechno, co vidíte, budete vykládat přes svůj filtr/pohled, a pak i když vidíte něco pozitivního, tak si můžete citovat verš, který říká: "Budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou", takže i když je něco pozitivního, stejně to můžete vidět negativně. A pokud uvidíte něco negativního, hned si to vysvětlíte jako: "To je znamení posledních časů." - Takže ať se děje cokoliv, tak to bude vždy zapadat do vašeho pohledu myšlení. Když uslyšíte skvělou zprávu, třeba že byla udělána velká studie a právě v tomto roce - 2013 - bylo nejméně válek, hladovění, hladomoru, úmrtí a všech těch negativních vlastností za celou historii lidstva, velké studie udělané Harvardskou univerzitou, MIT, a další nezávislou skupinou, tak pro nás křesťany je velmi těžké to vidět pozitivně, protože jsme byli neustále vystaveni tomu negativnímu, že si myslíme, že ty zlé věci jsou v pořádku, že se to přeci má dít.

Je těžké slyšet, že se věci hýbou k lepšímu, ale právě tak to má být! Protože bychom měli jít od slávy k slávě. - "Jo? Ale já jsem myslel, že to přestalo a směřujeme ke zkáze..." - Ne, tam je napsané od slávy k slávě! To znamená, že právě teď je na církvi více slávy, než kdykoliv dříve! Pro některé lidi je velmi těžké něco takového přijmout, protože často mají první církev zidealizovanou. Říkají věci jako: "První církev je to nejlepší, co kdy bylo." To je hloupost. První církev byla plná lidí, kteří se snažili přijít na to, co teď, co ano, co ne, jak se dostat od Staré smlouvy k Nové smlouvě. Řeší tam, zda mohou jíst maso, nebo ne, zda musí obřezávat lidi, nebo ne. Nebo zda mohou být ženy ve vedení, nebo ne, jak říká Zákon - Pavel v tomto místě cituje Korintské. Vedou se různé debaty, Petr se chová pokrytecky a Pavel ho musí napomenout. V první církvi byl pěkný nepořádek. Ano, uvěřilo 3000 lidí v jeden den. Dnes se to děje každých 25 minut. Každých 25 minut je zachráněno 3000 lidí. Nevím, jestli jste slyšeli o statistice, která říká, že přirozená porodnost je 1,9%, "znovuzrozenecká" porodnost, pokud se to tak dá říct, je kolem 8%. To znamená, že každý den se znovuzrodí 4x více lidí, než se jich narodí přirozeně. Pokud by to takto pokračovalo dál, tak v roce 2033 by byl každý člověk na planetě věřící. Potřebujeme do své "Dobré zprávy" dostat lepší zprávy. Trošku nám asi utekla realita toho, co se právě teď na zemi děje, protože šíření Království není nějaká novinka, Království se zde šíří už od jeho příchodu.

Zamyslete se. Když se zde objevil Ježíš, tak je jediný, kdo ví, o co jde. Vybere si 12 lidí, ze kterých to celkem 11 pochopí, začnou rozumět Království a začnou Království šířit. Potom vyšle asi 70 dalších. V den letnic to je 120 lidí, potom se k tomu přidá 3000 dalších, potom 5000, a mluví se tam o přidávání, ale kolem Skutků 7. kapitoly je to už násobení. Takže už v první církvi se to z "přidávání" změnilo na "násobení". Ale předtím to byla jen jedna skupina lidí na celé planetě, kteří rozuměli Ježíši a Nové smlouvě. To si zřejmě někdy neuvědomujeme. Dnes je na světě kolem 2 miliard lidí, kteří tvrdí, že Ježíš je Pán. Dvě miliardy lidí! To je skoro jedna třetina lidstva. Můžou mezi sebou debatovat a nesouhlasit ohledně různých věcí, že někdo může lidi kropit, jiní je ponořují, že někdo pije k Večeři Páně víno, jiný něco jiného. Dá se debatovat o spoustě věcí, ale když na to přijde, tak jsou zde 2 miliardy lidí, kteří se sklonili a vyznali, že Ježíš je Pán, a to z nás činí jednu rodinu. Klidně se můžete hádat o hloupé věci, ale co se týká Boha, tak tam záleží jenom na jednom - sklonili jste se před Ježíšem, je Pánem vašeho života? To znamená, že to je skoro každý třetí člověk. Nikdy v historii Země to takto nebylo, to je něco úžasného! Takže bychom měli mít ohledně budoucnosti mnohem více naděje. Nebo?

Další výrok, který se mi opravdu líbí: "Věřím, že každý má eschatologii." Ať už o ní chcete mluvit, nebo ne, ať jste ji studovali, nebo ne, ať jste křesťan, nebo ne, tak máte eschatologii. Protože každý má na budoucnost nějaký pohled. Můžete eschatologii ignorovat, jak chcete, můžete se vyhýbat o ní mluvit, klidně po dnešku můžete odejít a říct: "O eschatologii už nikdy nechci nic slyšet.", ale realita je, že nějakou máte. Možná je založená na úplně špatných informacích nebo neinformacích, ale nějakou máte. Eschatologii má i každý ateista, protože i ateisté mají svůj pohled na svět a mají touhu ho řídit určitým směrem. Eschatologii mají i muslimové, mají cíl, kterého chtějí dosáhnout, a chtějí, aby se svět ubíral směrem k jejich pohledu na budoucnost. Rozumíte? Stejně tak každý buddhista, hinduista, každý člověk na Zemi má pohled na budoucnost, a vidí, kam by chtěli, aby se věci ubíraly. Takže každý máme nějaký svůj pohled na budoucnost, takže otázka není, zda máte nějakou eschatologii, ale jediná otázka je: "Jaká je vaše eschatologie a jaké ovoce produkuje ve vašem životě?" Protože záleží na tom, jaké ovoce produkuje systém vaší víry [to čemu věříte]. Produkuje zdravé ovoce?

Otázka zhodnocení, jaké ovoce produkuje to, čemu věříme, pro nás nemusí být úplně snadná, protože když se nad tím zamyslíme, tak často je naše jediné kritérium, zda je to pravda, nebo ne. Hodnotíme, zda je nějaký pohled pravdivý, anebo ne. Ale zamyslete se - podle čeho vlastně chcete určit, zda je to pravda nebo ne? Jeden ze způsobů, jak se to dá určit, je podívat se na ovoce, které to produkuje. Je tím ovocem to, že máte sklep zaplněný pytli s pšenicí a barely s naftou? Mám přátele, jejichž rodiče mají ve sklepě stále zásoby, které dělali ve strachu z roku 2000. Mají sklepy plné pšenice, cereálií a podobně. To je ovoce některých pohledů na budoucnost. Problém je, že spousta těch věcí už prošla, nebo jim prochází lhůta použitelnosti, a co uděláte s 200 litrovým sudem plným obilí, které jste nikdy nepoužili? Hádám, že asi začnete péct hodně chleba, nebo nevím. A tohle je ovoce některých našich pohledů na věci. Otázka je, jaký to vůbec dává smysl - pokud máte být vytrženi, tak proč si děláte zásoby? Nebo se hluboko v srdci obáváte, že to nějak minete? Nebo děláte zásoby pro sousedy? Nebo co to vlastně děláte? Proč si děláte zásoby, pokud věříte, že zazní zatroubení trouby a vy a Kirk Cameron zmizíte? To nedává smysl. Pokud chcete věřit takovým věcem, tak hlavně žijte a svým životem šiřte Království, jak nejvíc to jde, a budujte Království, protože pokud žádné vytržení nebude, tak neminete svoji produktivitu a smysl toho, proč jste zde. A pokud něco takového bude, no tak odsud zmizíte, nedává to větší smysl? To by alespoň ve vašem životě produkovalo lepší ovoce. Namísto abyste byli ovocem/výsledkem těch všech zpráv a názorů, tak byste ovoce měli/nesli.

Udělejme si rychlou anketu. Očekávám, že se přihlásí všichni. Věříte, že Království je zde? Věříte, že Království je pro dnes? Věříte, že jste povoláni, abyste Království šířili? Myslím, že všichni, kdo se přihlásili, to vidí dobře. Že je Království zde, je realita a rozumíme tomu. Tedy aspoň bychom tomu měli rozumět. Bill Johnson už o tom mluví 20 let. "Království je zde, přiveďte ho na Zem, šiřme ho, pojďme do toho." A má pravdu. A my to potřebujeme uslyšet a pochopit. Potřebujeme se pohnout od získávání členů do naší církve k tomu, abychom začali šířit Království. A to zahrnuje mnohem víc. Takovéto myšlení je charizmatické. Nevím, zda si to uvědomujete, ale šířit Království je velmi charizmatický pohled. Rozdíl je v tom, že jiné části Těla Kristova, které nevěří, že Království je zde teď, tak věří, že Království přijde až po vytržení. A víte, že právě toto je důvod, proč celé části Těla Kristova dnes nevěří v nadpřirozené věci? Protože nevěří, že jsme v Království. Vy věříte v nadpřirozené, protože věříte, že jste v Království. Ale pokud věříte, že Království přijde až po vytržení, tak teď jste jen ve "věku církve". Slyšeli jste někdy tuto frázi? Že jste teď ve "věku církve"? Ne, nejsme ve věku církve, to je nesmysl, který vymysleli v 19. století. Neexistuje nic jako "církevní věk", to je úplný nesmysl. V Písmu to nikde nenajdete. Je to koncept, který byl na Písmo položen v polovině 19. století. Ve skutečnosti jsme v Království. Lidé do toho přivedli zmatek, protože někde od 10. století do 13. století našeho letopočtu bylo 9 křižáckých tažení a církev to tehdy pojala jako způsob šíření Království. Šli do Jeruzaléma, zabíjeli muslimy a snažili se zabrat zpět Svatou zemi. Ale tímto způsobem se Království nešíří, je mi líto, ale to je úplně špatně.

Naše současné porozumění šíření Království je lepší, než bylo kdykoliv v minulosti. V minulosti to občas probíhalo velmi špatně. Vypadalo to i takto: "Přijdeme do Severní Ameriky, zabereme zpět Severní Ameriku těm barbarům a vybudujeme Boží Království na Zemi tady a teď." Vůbec ten koncept "manifestace osudu" byl pěkný problém. Některé představy o šíření Království byly opravdu velmi špatné. Když o šíření Království přemýšlíme my, tak v dnešní době to vypadá takto: "Modlit se za nemocné, křísit mrtvé, vyhánět démony, obnovovat manželství, rodiny, obnovit vztahy mezi rodiči a dětmi, rozeběhnout podnikání a sloužit Bohu skrze naše podnikání a podobně." Je toho tolik a nic z toho nevede na "válečnou stezku", což je skvělé.

Takže jsou různé perspektivy, ale my rozumíme Království - Království je vláda a panování Ježíše Krista. Takže pokud je Ježíš Král, tak by v Jeho přítomnosti neměla obstát žádná nemoc. Pokud je Ježíš Král, pak by v Jeho přítomnosti neměli být žádní démoni. A podobně. Je jasné, že Království nemá nic společného s válčením a podobně. Je to o tom, že přijde přítomnost Ježíše a prosadí svoji vládu na tom místě, což přináší uzdravení, zdraví, obnovení manželství, rodin, vztahů, životů, podniků, ekonomie. Je to obnovení věcí. A všechno, co Ježíš v Království dělá, přináší obnovení a uzdravení do všech oblastí. Takže Království je úžasná věc a mělo by se šířit velice snadno, pokud bychom tomu nestáli v cestě tím, že to budeme kazit našimi vlastními představami o Království.

Kdekoliv jsem, tak se mě lidé ptají: "Proč v Africe, Číně, Indii a Jižní Americe, proč v těch zemích mají 'probuzení'?" To slovo "probuzení" používám v uvozovkách, protože nevěřím v probuzení, věřím v normální křesťanství. Věřím, že normální křesťanství je naplněné nadpřirozenem, že zástupy přicházejí k Ježíši, že v normálním křesťanství to je normální stav. Lidé v těch zemích neudělali něco, co by způsobilo, že tam Bůh začne jednat. Víte, Nový zákon nás varuje před falešnými učeními. Falešní učitelé, falešné doktríny, učení démonů. Byli jsme před falešnými učeními varováni. A já věřím, že hlavní věc, která brzdí západní svět, ať už je to Evropa nebo Severní Amerika, jsou na prvním místě falešná učení. A neříkám to jen, protože jsem učitel. Mohl bych to říct i z pohledu "probuzení", protože to je stále stejný problém. Není to totiž o tom získat "dostatek víry", problém je v tom, že pijeme jed falešných učení, které nám brání, abychom měli Boží přítomnost a aby Bůh jednal, jak chceme a jak po tom toužíme. Jeden z jedů, které jsme pili, je, že nejsme v Království. A pokud jste vyrostli v nějaké takové církvi, nebo někdo z rodiny je stále zachycen v takovém myšlení, tak tento jed vás přesvědčí k myšlení, že nejsme v Království a pokud nejsme v Království, tak nemůžeme nadpřirozené věci očekávat.

A naopak. Pokud jste v Království a jste velvyslanci z nebe na zem, jste na Zemi velvyslanci nebe, jste občané nebe, jste posazeni v nebeských oblastech, tak byste měli očekávat, že když na nemocné budete vkládat ruce, tak se nemoc skloní. To by měla být naprosto normální a samozřejmá věc. Ale pokud nemyslíte Království a myslíte si, že teď běží nějaký náhradní program a trčíte ve "věku církve", tak se budete snažit maximálně zvětšit počet členů v církvi a přimět nějaké další lidi, aby uvěřili, přišli do církve, dávali desátky a byli součástí vaší církve. U toho to končí, nadpřirozeno s takovým myšlením neočekáváte, a maximálně se Bůh jednou za čas ve vaší církvi objeví/projeví. Problém je v tom, kam dál? Protože dosáhnete určité úrovně - uctívání máte namakané, přijde ta nejlepší písnička od Michaela W. Smitha, a uvědomíte si, jo je zde hustá atmosféra, ale nevíte, co s tím, takže pojďme kázat/pokračovat, jako vždycky... Tohle se děje v Americe neustále a je to nešťastné, protože jsme se nenaučili, jak s tím nakládat, a ani nerozumíme, že bychom s tím měli nějak nakládat. Protože, co to vlastně je? Je to Království. Je to Jeho vláda a panování, které vstupuje do atmosféry a vy to můžete cítit, ale protože nerozumíte tomu, že jste velvyslanci, tak ani nevíte, co dělat. My jsme velvyslanci Království, se kterým bychom měli být ve spojení! Je těžké být velvyslancem, pokud jste nikdy ani nenavštívili zemi, ze které jste velvyslanec!

Lidé se mě neustále ptají: "Jak často tě Bůh bere do nebe?" A já si říkám: "Počkat, moment. Zamysleme se. Vy jste občané nebe, proč byste nemohli prostě být ve svojí vlastní zemi?" Pokud je to dům vašeho Otce, proč by vás nepustil dovnitř? Máme nějaké hodně pošramocené přemýšlení, když si myslíme, že by nám něco bránilo navštívit ve svém srdci nebe. Už jste tam posazeni, tak proč se odpojujete? Za všechno mohou lži, které jsme byli učeni. Myslíme si, že existují super křesťané a potom zbytek nás. A možná že "super křesťan" tam má přístup neustále, ale co já? - Tohle je krize identity. Jsou to lži, na které jsme skočili. Ježíš v Janovi 3. kapitole říká: "Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka" - Ježíš mluví o sobě - "který je zde, ale je i v nebi" - Ježíš říká, že přišel z nebe, že stojí před nimi a přitom je právě teď i v nebi. Ježíš věděl, Ježíš byl ve svém srdci ve spojení, mohl zavřít oči a seděl po Boží pravici. Vy jste mezidimenzní bytost, měli byste být neustále napojeni na oboje. Již jste posazeni, to není nějaké teologické tvrzení, to je realita, se kterou můžete být ve spojení.

Takže o co jde s tím Královstvím? K čemu to je? Jak víme, že Království už přišlo? Na toto nám odpoví Daniel 2. kapitola. Je to dlouhá kapitola a nebudu to teď číst celé, ale zřejmě to znáte. Král Nabuchodonozor měl sen, který ho rozrušil. Zavolá si kouzelníky a říká jim: "Řeknete mi sen, který jsem měl, a ještě mi dáte výklad." To je celkem drsné. Tohle je ještě trochu jiná úroveň, než John Paul Jackson - ani jim neřekne, jaký měl sen, a ještě pokud to nezvládnou, tak všichni zemřou. Daniel se postí a modlí a Bůh mu dá ten sen i jeho výklad. V tom snu je socha, která se skládá z pěti částí. Je tam hlava ze zlata, pás, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti hliněná. Znáte ten sen? Pokud budete pokračovat ve čtení i v další kapitole... Tak často si přečteme jen jednu kapitolu za den, nebo jen jednu kapitolu najednou, ale pokud byste pokračovali ve čtení, tak v následující kapitole se mluví o Šadrachovi Méšachovi a Abednegovi, kteří se mají poklonit gigantické soše, jinak půjdou do ohnivé pece - tak to je pravděpodobně ta samá socha, kterou Nabuchodonozor viděl ve snu. Takže ze zjevení se stala modla. To jen taková odbočka. Někdy se stává, že z vašeho zjevení od Boha se stane modla.

Takže král Nabuchodonozor má toto zjevení, mluví se tam o královstvích, které mají přijít a Daniel to vykládá: "Ty, Nabuchodonozore jsi hlava ze zlata." Nabuchodonozor je totiž králem Babylóna. Daniel pokračuje: "Po tobě povstane jiné království a to bude stříbrné království." To jsou Médové a Peršané, ti byli po Babylónu. "Po nich přijde bronzové království." - To značilo řeckou říši, která následovala potom. Procházím to rychle, ale běžte do Daniele 2. kapitoly a projděte si to a uvidíte to tam. Na všem ohledně té sochy, co jsem doposud mluvil, se shodují všichni. Rozdíl nastane, když se dostaneme na konec té sochy. Hlava označuje Babylon, stříbro jsou Médové a Peršané, bronzové břicho a boky je Řecká říše, železné nohy jsou Římská říše. A teď ještě zbývá těch deset prstů.

Nevím, zda jste viděli některé z těch starších filmů - sérii filmů "Jako zloděj v noci", tuhle sérii si dneska můžete zdarma pustit na Youtube. Je to taková verze "Left Behind - Byl jsem ponechán" ze 70. let. Potom bylo "Byl jsem ponechán" v 90. letech, potom "Byl jsem ponechán" po roce 2000. Někde mezi nimi se objevil ne až tak známý film "Kód Omega", viděl to někdo z vás? Ten film přináší koncepci takzvaného "znovu obnovení Římské říše", pokud jste někdy něco takového slyšeli. Zatímco se všichni shodují na tom, co je hlava, hruď, boky, nohy, tak některé výklady eschatologie oddělili chodidla od té sochy. Namísto, aby ta království šla jedno za druhým, tak oddělili chodidla, dali je do budoucnosti a říkají, že chodidla se zatím nestala. Odtud máme to uskupení deseti národů, což byly teorie, že by to mohly být Spojené národy, nebo Světová osmička, nebo Evropská unie. Že to bude 10 národů, které budou vládnout světu, a že skrze ně bude světu vládnout antikrist. Kde se vzalo těch 10 národů? Ve Zjevení to nikde nenajdete, ale je to useknutých těch 10 prstů z této sochy, a ti lidé tvrdí, že toto se ještě nestalo. Akorát je problém, že Daniel 2. kapitola nám ukazuje na čas příchodu Božího Království na Zemi. To je totiž pointou 2. kapitoly Daniele. Máte sochu, ale potom je zde kámen. Mluví se o kameni, který byl bez rukou vylomen z hory a ten kámen udeří té soše do chodidel ze železa a hlíny, rozdrtí je, socha se rozpadne, a potom ten kámen začne růst, stane se horou a ta hora naplní celou zemi. A ten kámen je Království a přišlo a bude růst bez zásahu rukou.

Většinou jsme toto místo slyšeli a četli skrze získaný filtr deseti národů, které budou vládnout a že se to stane v budoucnu, ale toto proroctví mluví o příchodu Království. To proroctví je totiž o tom kameni. A kdo je ten kámen? Ano, je to Ježíš! A ten koncept je tento. Ježíš je označován jako úhelný kámen, který stavitelé zavrhli, také je nazýván kamenem úrazu na Siónu a je duchovní skála, která šla za Izraelci. Ježíš je označován jako kámen/skála na mnoha místech. V Danielovi 2. kapitole se o něm mluví jako o kameni, který je vytržen ze skály bez lidských rukou. A co je těch 10 prstů? Když v roce 27 př. n. l. začal vládnout první císař římské říše Augustus [po česky Oktavián], tak protože římská říše se stala tak obrovskou, tak ji rozdělil na deset provincií. A nad každou provincií ustanovil krále. Víte, jak se ve Zjevení mluví o králi králů? To byl původně římský koncept, protože císař byl nad všemi těmi 10 provinciemi, která měla každá krále, takže byl králem králů. A Ježíš je také Král králů. Ježíš nikdy neřekl, že je Králem otroků a sirotků! Ježíš je Králem králů! A to vypovídá hodně o vás a také to hodně vypovídá o Něm. Takže vy jste králové a On je Král králů. A úplně stejně císař Oktavián rozdělil římskou říši na deset prstů, 10 provincií a nad každou ustanoví krále. Císař Oktavián vládne od roku 27 př. n. l. do roku 14 n. l. - a co se v tom období stalo? Narodil se Ježíš. Takže ten kámen dopadne v období, kdy císař Oktavián rozdělí Římskou říši na 10 provincií. To je Ježíšův příchod, tehdy se Ježíš narodil ve chlévě, ten kámen už je na Zemi.

S Králem přichází i Království, nelze to oddělovat. Král přijde na tuto zem, narodí se ve chlévě a mudrcové přicházejí, aby mu dali dary. Ježíš je už Králem vesmíru. Nestal se králem až po své smrti, nestal se Králem někdy později. Po své smrti se potom Ježíš vrátí do nebe na trůn, ale Králem je od prvního dne, kdy se zde ukáže. ON je Králem tohoto světa. Takže Ježíš - Král, dorazí do jesliček, je to ten kámen, který dopadne v období deseti prstů, rozdrtí je a Jeho Království začne růst. A to je pro nás dobrá zpráva. Problém vznikne tehdy, když těch 10 prstů oddělíte, a dáte je někde do budoucnosti, pak to začne být matoucí. Protože pokud řeknete, že se těch deset prstů zatím nestalo, tak aby se toto mohlo naplnit, muselo by někdy v budoucnosti dojít k obnovení Římské říše, protože jinak by se to nemohlo naplnit. A pokud by to tak bylo, tak to by znamenalo, že ten kámen ještě nedorazil, a že zde není Boží Království, a že neroste, že se nešíří, že prostě jde jen o to "dělat dobrou církev". A přesně takto vypadá většina křesťanství v Americe a západní Evropě. "Dělejme dobrou církev, protože nemáme Království. Protože se ještě nestalo 10 prstů, kámen ještě nedopadl, ještě neroste..."

Další matoucí věc je představa, kterou jsme často získali, že Království prostě přijde celé najednou. Jako by Boží Království mělo spadnout z nebe jako mrakodrap a hurá, máme zde Království. Ta myšlenka ohledně toho je taková, že se stane vytržení a potom zde Bůh nějak shodí z nebe Království. Problém je, že to nesedí s tím kamenem, z něhož vyroste skála, která potom naplní celou Zemi. Zde to jasně ukazuje, že to je postupná věc. Růst/šíření Království je postupná věc. Ježíš pro to používá různé obrazy. V Matouši v 13. kapitole říká, že Boží Království je jako hořčičné semínko, které vyroste a stane se z něj strom, takže nebeští ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. Pak dává další příklad. Boží Království je jako maličko kvasu, které prokvasí všechno těsto. Boží Království se šíří, nepřijde celé najednou. A pokud porozumíme, že je to postupná věc, tak vidíme, že Ježíš v prvním století začal něco, co od té doby roste. A porozumění, že Království roste, vám umožní něco dělat. Protože potom jen nečekáte na nějaké vytržení, ale můžete být zapojeni v růstu a šíření Království. Potom můžete myslet dopředu, na další generace, na odkaz, který zanecháte, můžete být spravedlivý člověk, který myslí na děti svých dětí. Jinak pouze čekáte, až to zde skončí a konečně přijde Království.

Stačí se ale podívat na příklad modlitby, který dal Ježíš učedníkům: "Přijď Tvé Království, ať se na zemi děje Tvoje vůle, jako je v nebi." V řečtině je zde použit rozkazovací způsob. "Boží Království, přijď! Boží vůle, buď!" Není to nějaké prošení: "Ó, kéž by přišlo Tvoje Království..." Je tam použitý násilný tón, který znamená: "Prosazujte Království, přineste ho na Zem! Způsobte, aby se to stalo! Buďte zapojeni v jeho růstu!" Vidíte, máte práci. A to je skvělé, protože spousta z nás je doposud "nezaměstnanými křesťany". Vypadá to asi takto: "No jo, tak alespoň jednou za čas se někdo obrátí..." a pokud "nemyslíte Království", tak vaše jediné porozumění je "zachraňovat lidi". Ale Království je mnohem víc, má mnohem větší záběr. Dáváte to zatím?

Je v tom zázsadní rozdíl - hledat prvně Království, porozumět Království. Hledáme prvně Království? Šíříme Království? Anebo žijeme v nějakém "věku církve" a čekáme, že jednoho dne budeme vytrženi a potom přijde Království? Tohle jsou dva velmi odlišné pohledy.

Předložím vám něco, co jste možná nikdy neslyšeli, a možná už nikdy neuslyšíte, ale toto jsou čtyři hlavní pohledy na poslední časy. Většina lidí si pod tím představí: "Vytržení před velkým soužením, uprostřed soužení a po velkém soužení", ale toto nejsou různé pohledy na poslední časy. Tyhle možnosti spadají pod jeden hlavní systém/pohled. Vezměte si něco a poznamenejte si.

První hlavní pohled je "futurizmus". Futurizmus je současný pohled západního světa, je to pohled, který prezentuje snad každý televizní evangelista, který se objevuje v každém filmu, v každém románu a knize, která je napsaná. V západním světě je to převládající pohled. Futurizmus je koncept, který předpokládá, že všechny ty "špatné věci" o konci, které jsou v Bibli napsané, se odehrají v naší budoucnosti. Ať se už jedná o celou knihu Zjevení, nebo Matouše 24. kapitolu, knihu Daniele, že všechny ty věci se stanou v budoucnu, že nás to teprve čeká. V podstatě je to takzvaná "apokalypsa". To je futuristický pohled. Futuristický pohled v sobě zahrnuje různé varianty pohledů. Takže když lidé diskutují o posledních časech, tak v drtivé většině případů je to diskuze pouze v rámci jednoho z těch čtyř hlavních pohledů na poslední časy.

Prví pohled, který patří do futurizmu, obsahuje myšlenku, že bude prvně vytržení a potom zde bude 7 let vládnout Antikristus a podobně - tohle je nejvíce propagovaný pohled. Tohle propagovala spousta známých osobností, filmy a podobně. Všichni velcí televizní evangelisté kázali "vytržení před velkým soužením", protože to je pro lidi populární, protože zde lidé nebudou, až se budou dít ty zlé věci. "To je úleva, že?" Takže tohle je v naší době nejrozšířenější a nejpopulárnější pohled.

Druhý pohled, který patří do futurizmu, ale nepropaguje ho mnoho lidí, je ten, že vytržení bude uprostřed velkého soužení. To znamená, že by zde křesťané měli být polovinu pekla, které se má údajně na zemi v budoucnu odehrát. Ta myšlenka za tím je taková, že zde budete jen polovinu, protože v druhé polovině se bude vylévat Boží hněv a nevěsta Kristova zde už nebude muset být, protože Bůh na ni není až tak naštvaný, ale potrpíte si polovinu z těch 7 let pekla na zemi. Tento pohled se nazývá "vytržení uprostřed velkého soužení".

Poslední pohled futurizmu je "vytržení po velkém soužení". Tento pohled je zajímavý, protože myšlenka je taková, že křesťané si prožijí peklo na zemi a bude to něco jako exodus, jak to bylo s Mojžíšem a Izraelským národem. Kdy pomyslný moderní "Egypt" bude zasahovat rána za ránou a "Izrael" je v klidu a čeká. Takže "Izrael" prostě vyčkává, zatímco se na zemi děje po 7 let peklo. Toto je myšlenka pohledu "vytržení po velkém soužení". Proto jsou lidé, kteří chtějí budovat různá útočiště a podobně, kde chtějí shromáždit zásoby, munici a toaletní papír, protože zde přeci budeme 7 let, kdy zkolabuje celý systém a my to v klidu přečkáme ve svých útočištích, zatímco Bůh bude jinde trestat lidi 7 let. To je pohled "vytržení po velkém soužení."

Ale všechny tyhle pohledy patří do futurizmu - věří, že všechno tohle se stane v budoucnosti. Že všechny ty věci, o kterých Bible mluví, se teprve mají stát, a že to je právě na spadnutí. Takže toto nejsou 3 různé myšlenky, jsou to jen tři pohledy na jednu myšlenku. Pochopili jste? Jdeme dál. Ještě existují tři další hlavní pohledy.

Druhý hlavní pohled je historizmus - historický pohled. Historizmus je pohled, kterému věřili církevní otcové a reformátoři, jako Jan Kalvín, John Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. Toto byl převládající pohled v létech 1500-1800. Věřili, že Zjevení 1. kapitola je počátek církevní historie, že kniha Skutků a kniha Zjevení začaly současně, a že v jejich době už 1000 let probíhá, takže bychom dnes mohli žít ve Zjevení 14. kapitole. Je to úplně jiný pohled, který říká, že něco z toho "špatného" ze Zjevení se již stalo, něco se má teprve stát a něco z toho se právě děje. Je to mnohem pozitivnější, než futurizmus, protože alespoň něco z těch špatných věcí se již stalo. "Uf, skvělé, aspoň něčemu unikneme..." Pořád si ale můžete říkat: "No, už se to chýlí ke konci..."

Futurizmus říká, že všechny ty události v knize Zjevení jsou v naší budoucnosti. Historizmus říká, že události knihy Zjevení jsou roztažené přes 2000 let. A když byli moji rodiče na biblické škole, tak tíhli právě k tomuto pohledu. Z počátku měli názor, že na konci se ukáže, jak to bylo, ale když slyšeli myšlenky historizmu, tak jim to dávalo smysl, říkali si: "No, aspoň něco špatného se již stalo, budeme věřit tomuhle..." Takže moji rodiče vyrůstali jako historisté. Na historistech je zajímavá jedna věc - že se neustále snaží vykoumat, ve které části Zjevení se právě teď nacházíme. Takže v minulosti říkali, že šelma je Napoleon Bonaparte, takže jsme ve Zjevení 13. kapitole a věřili tomu, že žijí právě v té době. A vždy, když se objevil někdo jiný, tak to změnili - ne, Hitler je šelma... A když se objevil Stalin, tak Stalin byl šelma. Může to být kdokoliv, kdo se objeví, dá se to napasovat na kohokoliv. Takže historizmus se musí neustále upravovat a přizpůsobovat tomu, co se píše v novinách. Protože najednou to sedí na toto, pak na tamto... Takže historistický pohled dnes není úplně populární. Může to být populární u některých skupin, třeba Adventisté sedmého dne věří historizmu a také některé starší denominace, ale celkově dnes historizmus není tolik populární.

Třetí hlavní pohled se nazývá idealizmus nebo takzvaný "duchovní pohled". A myšlenka zde je, že kniha Zjevení je něco jako "Pán prstenů", že to je duchovní pohled a je to alegorie. Že to není o událostech, které by se měli stát, nebo staly, že to je prostě o šelmě - draku a beránku - což je Ježíš, a že se prostě nacházíme ve velké bitvě, a že celá kniha Zjevení je duchovní obraz a že bychom se to neměli snažit vidět jako doslovné proroctví, které by se mělo stát. To je pohled idealizmu. Tento pohled byl velmi populární asi před 100 lety, kdy lidé začali věřit, že zázraky se již nedějí, a tehdy přišli s takzvaným liberálním anebo sociálním evangeliem. Koncept toho byl, že zázraky a nadpřirozené věci nejsou pro dnes, že kniha Zjevení není skutečné proroctví, že to je alegorie, duchovní obraz, který nám něco ukazuje.

Problém s těmito různými pohledy je, že Jan v knize Zjevení říká, že to jsou věci, které se mají brzy stát. Takže to není nějaký obraz věcí, které by se měly dít následujících 2000 let a ještě po zbytek historie církve. Takže tyto pohledy jsou položené na špatném základu. Protože kniha Zjevení je skutečné proroctví. Takže to byly tři hlavní pohledy. A existuje ještě čtvrtý hlavní pohled.

Čtvrtý hlavní pohled se nazývá preterizmus. Preterizmus je z latinského slova, které znamená "něco, co se již stalo". Preterizmus je opakem futurizmu. Futurizmus říká, že se všechno má teprve stát v budoucnu, ale preterizmus říká, že tohle všechno se stalo v prvním století. Že kniha Zjevení byla o zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l., což byla apokalypsa a nejhroznější čas v dějinách Izraele, která kdy byla v historii lidstva zaznamenána. A byl to přechod od světa Staré smlouvy, který byl zničen, do světa Nové smlouvy, který byl ustanoven. Tohle je preterizmus. Preterizmus to vidí jako popis událostí přechodu od Staré smlouvy do Nové smlouvy, což se dělo při zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l.

Takže když se podíváme na tyto čtyři hlavní pohledy, je důležité si uvědomit, že existuje více možností, protože většina z nás ani nikdy neslyšela, že by možností mohlo být více. Pokud jste jako většina Američanů, tak jste slyšeli pouze 3 možnosti, které jsou obměnami pohledu z jedné hlavní kategorie, která se nazývá futurizmus. A protože jste neměli ani tušení, že existují i jiné pohledy, tak jste byli omezeni na myšlení, že vlastně jediná otázka je: "Kdy tedy vlastně budeme vytrženi z té nadcházející noční můry?" Ale jakmile člověk uslyší i jiné možnosti, tak ho napadne: "Tak počkat, že by nás zrovna teď nemusela čekat noční můra? Chceš mi říct, že je možné, že Zjevení mluví o věcech, které se již staly?" Hmm.

Dnes jsem se snažil jen položit základ a přinutit lidi, aby začali přemýšlet. Ale zvažte následující. Ať již zastáváte kterýkoliv z futuristických pohledů, tak nemůžete operovat v Království, protože byste byli pokrytečtí, pokud byste se snažili jednat v Království, protože jakýkoliv futuristický pohled popírá, že by Království bylo zde právě teď. Protože Království zde ještě není, čekáme na 10 prstů, čekáme, až spadne ten kámen. Pokud chcete věřit některému z těch futuristických pohledů, tak nevěřte v zázraky a nadpřirozeno pro dnešek. Pokud byste to zkoušeli nějak skloubit, pak to nedává smysl. Je ale zajímavé, že se o to lidé neustále pokouší. Ale nesedí to, je to úplný rozpor, věřit v nadpřirozeno a zázraky, a abychom nežili v Království. Tohle nejde dohromady.

Vy jste velvyslanci Království a přinášíte/šíříte nebe na zemi. Tohle znamená, že Království již přišlo v minulosti, a že se Království šíří. Jinak bychom stále čekali na 10 prstů, které se mají stát někdy v budoucnu. To je důležité.

Další zásadní věc zde je, že nerozumíme spoustě věcem, které byly napsány v prvním století, na opačné straně země, v kultuře, které nerozumíme, která byla úplně jiná, než ta naše, a co se týká Starého zákona, tak většina z nás ho zase až tak nestudovala, aby ho viděla jako pozadí pro porozumění Nového zákona. A to nám působí spoustu problémů a spoustu zmatků.

Dám vám jeden příklad. Někdy se můžete dostat do debaty s někým, kdo se snaží vyhrabat a hodit na vás třeba zákony ohledně jídla. Třeba že nesmíte jíst slaninu. A vy na něj: "Odstup ode mě satane!" :‑D Ale jsou křesťané, kteří se snaží znovu takové věci zavést. Třeba že musíte dodržovat sobotu, že musíte být zákoničtí v tomhle a tomhle. V tomto "zákonickém" hnutí je spousta proudů. A oni operují s Matoušem 5:17-18, kde Ježíš řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. A potom Ježíš dodává, že nepomine ani čárka ze Zákona, dokud nebesa a země nepominou. A oni tuto pasáž používají, aby dokázali, že je zde stále Zákon, a to má větší dopad, než si umíte představit. Vy jim můžete namítnout: "Ale co obětování zvířat a podobně?" A jakmile jim začnete připomínat ostatní věci ze Zákona, tak začnou říkat, že to už pro dnešek není. Zde je obrovský problém. Protože pokud se zamyslíte nad tím, co tam Ježíš právě řekl. Matouš 5:17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou.

Ježíš říká, že nepomine ani písmenko, nebo čárka, že nepomine ani jeden detail, dokud nepomine nebe a země. Zamysleme se nad tím na moment, protože zde narážíme na zásadní věc. Buď nebe a země pominuly, anebo jste stále plně pod Zákonem! Z toho se nevyvlečete, klidně nad tím můžete 3 hodiny přemýšlet. Nevyvlečete se z toho. Buď nebe a země pominuly, anebo každé písmenko a každá čárka platí, dokud nepomine nebe a země. Takže je otázka: "Pominulo nebe a země?"

Náš [západo-kulturní] mozek s tím má problém, protože přemýšlí v režimu "doslovnost". "Ježíš přece musí myslet, že nebe a země doslova pominou." - Akorát židovští historikové nám říkají, že v prvním století věřili, že chrám byl nebe a země. Že nebe a země bylo reprezentováno chrámem. Když jste vešli do Svatyně svatých, tak tam byly stěny s vyšitými cherubíny. Byla tam truhla smlouvy, nad kterou byli dva cherubové, celá ta místnost reprezentovala nebe. Když jste vyšli ze Svatyně svatých, tak tam byla místnost, kde byl svícen, chléb, měla hliněnou podlahu a to reprezentovalo zemi. A když jste vyšli ven na nádvoří, tak tam bylo bronzové umyvadlo, které představovalo moře. Všimněte si, že v knize Zjevení je napsané, že v novém nebi a nové zemi už nebude moře. A nebe a země už pominuly - chrám už byl zničen. A Ježíš nyní přebývá mezi svým lidem. Změnilo se zde něco velkého. Byl by problém, pokud by nad námi stále visel Zákon. Víme, že kde je Boží Duch, tam je svoboda. Svoboda v porovnání s čím? V porovnání s nesvobodou. Takže pokud je Duch Boží zde a my jsme chrámem - nyní je chrámem naše tělo, již se nejedná o fyzický chrám v Jeruzalémě, nejedná se o nějakou budovu. Pokud pominuly písmenka a čárky ze Zákona, tak muselo pominout nebe a země. Co to znamená? Znamená to, že Ježíš v Matouši 5 nemluví o zničení planety Země, ale mluví o zničení chrámu, které se stalo 40 let poté. O tomto mluví v 5. kapitole Matouše. "Hmm." To je velké "hmm", že? Příště o tom budu mluvit víc a budu pokračovat, kde jsme skončili.

Myslím si, že jsme četli věci zapsané v Novém zákoně a mysleli jsme si, že to je o konci světa, o konci planety Země. A věřím, že když to budete studovat, tak uvidíte, že to je konec planety "Mojžíš". Byl to konec - úplná zkáza a zničení systému Staré smlouvy, což pro ty lidi tehdy bylo nejvíc traumatizující událostí v jejich historii. Bylo to horší, než když padli do babylónského zajetí, horší než útlak Sýrie za proroka Jeremiáše a Ezechiele, bylo to mnohem horší, protože už to nikdy nemělo být obnoveno. Za dob Jeremiáše a Ezechiele bylo proroctví, že budou zničeni, ale že je Bůh shromáždí. V Novém zákoně to je jinak - Bůh úplně zničí Starou smlouvu, Stará smlouva už nikdy nebude obnovena, a Bůh je vede k Nové smlouvě.

Takže namísto aby moje teologie byla o konci planety Země, tak moje teologie je o konci Staré smlouvy. A to působí zásadní rozdíl, protože namísto, abych žil ve strachu z budoucnosti... Neustále potkávám mladé ženy, které říkají: "Bojím se mít dítě, protože v Bibli je napsané..." - Matouš 24:19 Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. A modlete se, aby to nebylo v sobotu, v zimě a podobně. A lidé s takovým myšlením žijí neustále ve strachu a nejsou schopní myslet dopředu, protože toto se má přece stát každou chvíli. Neustále se vyhlašuje nějaký konec: "Vidíte, je to rok 2000, ne asi je to Mayský kalendář. Ne jsou to 4 krvavé měsíce... Prasečí chřipka, ptačí chřipka..." Doplňte si tam cokoliv. A lidé neustále žijí v napětí a nervózním strachu z budoucnosti, namísto aby uviděli, že ty věci v Bibli byly napsány, abychom věděli, že Starozákonní svět byl zničen a pominul, abyste mohli úplně vstoupit do Království, do Nové smlouvy s Králem, a být velvyslanci a šířit Boží Království na zemi.

Ano, přijde den, kdy se nebe a země konečně spojí. Přijde den, kdy se Ježíš vrátí. Tyto věci se stanou a toto je v budoucnosti. Ale očekáváme nyní, že by se v budoucnu měla stát spousta zlých věcí? Nevěřím, že by nás toto učila Bible, ale věřím, že nás toto učí takzvané "moderní křesťanství" a mezi moderním křesťanstvím a Biblí je veliká propast.

Myslím, že zde nyní skončíme. Postavme se, budu se za vás modlit. Položte si prosím ruku na vaši hlavu, budeme se modlit za tyhle mozky a za to, s čím vás posílám domů.

Pane, pomoz těmto lidem, aby si uchovali, co se dnes naučili, aby přijali věci, které jsem sdílel, začni měnit jejich myšlení. Pane, tolik z nás ani nikdy neslyšelo, že jsou i jiné možnosti, jak tomu všemu porozumět, že je víc, než jeden pohled, a že ses k nám snažil mluvit o něčem, čemu jsme nerozuměli. A prosím tě, Pane, abys pomohl uvolnit myšlení lidí z každého omezení, zákonictví a jakéhokoliv starého způsobu přemýšlení, aby se mohli efektivněji pohybovat v Království a žili plněji ve Tvé Nové smlouvě. Pane, žehnám Tvoje lidi svobodou přemýšlet, ve jménu Ježíš, amen.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky