NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 7 - Domluva

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 7 - Domluva

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Pokud jste zvládli přečíst všechny díly a zamyslet se nad tím, tak vám teď v hlavě asi běží spousta věcí. Je mi jasné, že to jde proti rozumu a "tradicím", které jsme za svůj život přijali. Jde to i proti tomu, co si myslíme, že svýma očima vidíme, že se právě děje ve světě. Vede to k zamyšlení, kde se vzalo to, čemu věříme, proč tomu vlastně věříme, na čem je naše víra skutečně založená.

Ale já si myslím něco jiného!

Nikdo vám to nebere! Jen se nad tím, čemu věříte, dobře zamyslete...

Uvědomte si - každý věří sám za sebe. Každý se sám rozhoduje, komu nebo čemu věří a proč. Je celkem jedno, čemu věří druzí, protože váš život určuje to, čemu věříte vy. Jak jsem již na začátku psal - smyslem není někoho o něčem přesvědčit, hlavní přínos vnímám v tom, že to lidem přináší informace, že je na výběr, a kde se vzalo to, co je. Umožňuje to zastavit se, nadechnout se a "zamyslet se", vyvolá to velmi dobré otázky.

Uvědomte si že veškeré informace - ať v knihách, publikacích, na internetu, výklady Bible a podobně, jsou zatížené myšlením a názory autorů/systémů a nejsou zde pro to, abyste na nich zakládali svoji víru. ;‑)

Nebezpečí?

Za tři měsíce, co jsem pracovní verzi materiálu rozeslal různým lidem k posouzení, jsem obdržel těchto několik "obavných" reakcí a námitek bez dalšího vysvětlení:

1) Že to je blbost a zničí to Nové-Stvoření.cz. 2) Že autor zaměňuje Boží království a tisícileté království Krista, a také smlouvu a zákon. 3) Že to lidi může přivést k tomu, že si budou myslet, že se nemůže stát nic špatného. 4) Že "tisícileté království" teď být nemůže, protože Kristus musí fyzicky vládnout z chrámu v Jeruzalémě. 5) Tisícileté království teď? Ani omylem - podívej se, co se děje ve světě! Tohle nevypadá, že by satan byl spoutaný! 6) Že to není v "duchu" Nového Stvoření.

Já vidím spíše jiné nebezpečí. 1) Lidé to budou chtít použít na druhé a tlouci je s tím po hlavě. 2) Lidé neporozumí, co znamená šířit Království a začnou zase podnikat nějaké "aktivity", namísto aby si uvědomili, že Království se nešíří tím, co dělají, ale tím, kým jsou. Že Království není kultura, není to něco dalšího, čím mohou uspokojit svoji potřebu "něco dělat". 3) Pokud jste si oddechli, že Ježíš teď nepřijde, že si můžete dál žít svůj život - jste vůbec znovuzrození? Pokud ano, měli byste věnovat velkou pozornost svému srdci...

Zajímá vás toto téma víc?

Pokud se chcete touto problematikou více zajímat, v první řadě narazíte na problémy se zdroji a věrohodností. Spousta věcí se zakládá na tom, že někdo něco prohlásil a od něj to převzali další a prohlašují to jako pravdu. Problém je, že se nikdo neobtěžoval ověřit si, zda to tak je. Takže najdete různá tvrzení pro, proti a podobně, různé zdroje uvádí různé věci.

Každopádně si musíme uvědomit, že cílem není správná a dokonalá "teologie", nehledáme a nejdeme po dokonalé teologii, hledáme Království, hledáme Jeho, jdeme po Něm, jde o to znát Ho = být jako On! A když se Mu vydáme a začneme Ho poznávat, tak On naši teologii pošéfuje - jen je potřeba, aby Mu v tom nějaká naše teologie nebránila. ;‑)

Pokud by vás více zajímal preterizmus, tak v češtině toho moc nenajdete - alespoň já jsem nic nenašel (tedy kromě standardní anti-propagandy). Zaujaly mě akorát 3 články publikované na serveru reformace.cz. Nejsou dokonalé, ale každopádně zajímavé. Tisícileté království, A tak bude spasen celý Izrael - 1, A tak bude spasen celý Izrael - 2. Pokud umíte anglicky, tak asi nejlepší je začít prvním vydání knihy "Raptureless", protože tato kniha je jedna z nejkompletnějších prací v tomto směru.

Pokud vás zajímají jiné směry, tak co se týká historizmu (Adventisté sedmého dne, RKC) a futurizmu (hlavně protestanté), tak této eschatologie je i v češtině plný internet a najdete tam jejich nejrůznější variace a spousty názorů. Stačí použít vyhledávač Google a můžete roky zkoumat, jaký na to má kdo názor a co zrovna letí za módu. Doporučuji také YoutubeFacebook, kde se na toto téma má potřebu vyjádřit kde kdo a má potřebu sdílet svá zjevení, proroctví a sny od "Boha". V neposlední řadě věnujte pozornost hromadně rozesílaným emailům s poplašnými zprávami od různých lidí a nezapomeňte jim věřit, řídit se jimi a šířit je dál - pro případ, že by Duch Svatý měl zrovna výpadek. (Konec ironie :-P)

Co s tím?

Když jsem se s tímto poprvé setkal, prošel jsem si to a jediným výsledkem bylo, že jsem si jen v hlavě "upravil" svoji teologii ohledně posledních časů. Když jsem se tím při překládání víc zabýval, tak mi najednou docvaklo, co to vlastně znamená, že to přináší na všechno úplně jiný pohled.

Jak jsem zkoumal ty různé pohledy, různé zdroje, historii, co vlastně říká Bible a podobně, tak mě šokovalo, kolika věcem jsem byl prostě naučen, kterým věřím, i když nemají skutečnou oporu v Písmu. Kolik věcí jsem automaticky přijal a s jakým filtrem jsem se na věci v Písmu díval, protože se to tak říkalo nebo dělalo, protože jsem v tom vyrostl, vesele v tom žil a šířil to dál. Otřáslo mi to věcmi, o kterých jsem ani netušil, že jsou otřesitelné, a vedlo mě to k zásadní otázce: "Na čem se zakládá moje víra? Na lidech, náboženství nebo vztahu s Ním?"

Závěr

Zřejmě je potřeba se opravdu zamyslet, všechno přehodnotit a přejít k trochu jinému způsobu "učení" a života. Asi je potřeba si uvědomit, že nikdy nic nemůžeme postavit na druhých lidech, na učení a zjevení druhých lidí. Že nelze stavět na tom čemu "přece všichni věří", na tom, s čím přišel nějaký "Boží muž" nebo "prorok", na tom, co se nám "zdá" být podle Bible a podobně. Že nemůžeme věřit žádným lidem, ať to jsou nebo byli jakýkoliv "velikáni", ani tomu, co jsme pochytili ze současné "křesťanské" kultury. Zřejmě je potřeba (o)pustit naše představy, začít mít skutečný a důvěrný vztah s Otcem, pokořit se a být vyučováni a vedeni Ním, a k tomu vést i druhé.

Lidé nás určitě mohou inspirovat, ale následovat máme pouze Jednoho. Pro mě je nejlepším příkladem života v Království, na který jsem kdy narazil, Dan Mohler, takže pokud toužíte po životě v dimenzi Království, víte, kde se můžete inspirovat ;‑)

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky