NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Seriál Vyvolení - The Chosen: 3. série, díl 2. - Po dvou

Po dvou

Ježíš je pro Římany problém. Když poutníci ze všech stran zakládají stanové městečko u bran Kafarnaum, aby viděli Ježíše, napětí stoupá. Ježíš oficiálně posílá dvanáct apoštolů na vzrušující, ale nebezpečnou misi, kvůli které se Malý Jakub ptá, proč nebyl uzdraven.

Lepší než automatické titulky pro vás opět přeložila Marieta ;-)

V tomto dílu se tvůrci seriálu rozhodli použít postavu Ježíše, aby lidem dali "utěšení a vysvětlení", proč nebyli uzdraveni, ovšem za cenu Pravdy s dalekosáhlými následky. Pokud vám to zní rozumně anebo se s tím nespokojíte, porozumějte Uzdravení podle Bible, Jaký je Bůh, jaká je Boží vůle, Řídí Bůh všechno, co se děje, Skutečné Boží přirozenosti, Jak se lépe modlit.

V Evangeliu podle Jana 1. kapitole Jan říká "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil". V Židům 1. kapitole je napsáno: "v těchto posledních dnech k nám Bůh mluvil skrze svého Syna." Proč je to tak důležité? Protože tyhle věci zastavují Boží moc v našem životě.

Původně jsem chtěl do titulků zasáhnout, nicméně zodpovědnost je na vás... Ovšem nemám na srdci takovýto obraz* Boha šířit, takže na Nové Stvoření další díly seriálu přidávat (alespoň prozatím) nebudu. Děkuji lidem, kteří mi ohledně tohoto psali, vážím si toho. Emaily jsem četl, videa viděl, rozumím - také jsem to tak dříve viděl (a byl učen), také mám své zkušenosti, právě proto je tu tento web, na kterém jsou lidé, kteří chodí s Bohem na jiné úrovni a žijí a káží něco jiného.  *Jde o mnohem víc než o nějakou "nauku o uzdravení", tyhle věci lidem brání v tom Boha skutečně poznat a žít to, pro co byli stvořeni a za co Ježíš zaplatil...

Podobné stránky