NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Jak se lépe modlit - 1 - Co není modlitba

Doporučuji si prvně projít: Andrew Wommack - Poznání Boha a Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost a i tak tohle vyučování vyžaduje notnou dávku pokory ;-)

Andrew Wommack - Jak se lépe modlit - 1 - Co není modlitba

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[Pětidílné vyučování na téma "Jak se lépe modlit", které Andrew Wommack vyučoval na GTS v Chicagu v roce 2009.]]

Všichni věřící uznávají, že modlitba je potřeba, ale je zajímavé, že většina lidí si myslí, že je úplně jedno - že nezáleží na tom, jak se modlíte, ale hlavně že se modlíte. A to není pravda. Je dobrá a je špatná modlitba.

Četl jsem teď článek v Reader's Digest, který mluvil o různých místech a národech na zemi, a o tom, co je pro ně důležité. Zjišťovali také, jak často se lidé modlí. A ve Spojených státech 55% obyvatel říká, že se modlí každý den. Samozřejmě v takovéto statistice jsou zahrnuti i lidé, kteří se modlí v zoufalství, nejsou znovuzrození a modlí se: "Pomoc!" a podobně. Takže je to účelová statistika a není přesná, ale stejně 55% obyvatel USA říká, že se modlí každý den.

Víte ale, v jakých národech se modlí nejvíc lidí? Je to v muslimských národech. Oni jsou nuceni se modlit, jinak by přišli o hlavu. Musíte chodit na modlitby. Oni padnou na zem a drmolí věci a nazývají to modlitba. Ta statistika říkala, že v muslimských zemích se každý den modlí 70-80% lidí. Ale řeknu vám, že taková modlitba ničeho nedosáhne, protože není ve jménu Ježíš. Taková modlitba nic od Boha nedostane, nefunguje. Všechny modlitby totiž nejsou stejné. Takže pokud si někdo myslí: "Já se přece modlím, na co bych se potřeboval o modlitbě něco učit?" - Potřebujete zjistit biblický způsob, jak se modlit. A já jsem toto vyučování schválně nazval: "Jak se lépe modlit". Takže to není jediný způsob, jak se modlit. Stejně tak to není nazvané: "Pokud se modlíte jinak, tak jste z ďábla". Také se to nejmenuje: "Nejlepší způsob, jak se modlit", protože já se stále učím. Stále hledám, abych měl lepší výsledky, ale říkám, že co jsem se o modlitbě naučil, je lepší, než jak jsem se dříve modlil, a je to lepší, než jak slyším modlit se většinu lidí. Dovolte mi říct - neříkám to nijak arogantně, ale než budete mít lepší výsledky, než mám já, tak byste měli zvážit "jak se lépe modlit".

Měl jsem přátele, kteří se mnou stáli 20 let, a když jsem vyučoval o modlitbě, tak se zvedli a odešli, protože jsem mluvil proti tolika náboženským tradicím, že se urazili a odešli. Lidé se naštvou a urazí, protože toto vyučování je velmi ofenzivní, protože budu mluvit proti velkému množství náboženských tradicí. A garantuji vám, že pokud dýcháte, tak budu mluvit i proti něčemu, jak se modlíte vy. Někteří lidé se tolik naštvou a chtějí se hádat, ale přitom co dělají nefunguje! Modlí se a prosít o něco 10 let a nevidí výsledky, ale budou se až do smrti hádat o způsob, jakým se modlit. Říkám vám, že pokud to, jak se modlíte, nefunguje, tak byste měli zvážit, že může být lepší způsob, jak se modlit.

Řeknu vám, že všechno, proti čemu budu mluvit, jsem sám dělal a Bůh mě přitom miloval a já jsem miloval Jeho. Takže nekritizuji vás, protože můžete dělat pouze to, co znáte. A spousta z nás byla vychována v náboženských tradicích, které činí Boží Slovo neúčinné. Marek 7:13 Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A přesně tohle se stalo. Většina z nás věří Bohu, věří v moc modlitby, ale přitom má tak málo zodpovězených/vyslyšených modliteb, kvůli tomu, jak se modlí a kvůli náboženským tradicím, které modlitbě berou její moc. Takže pokud v modlitbě nemáte výsledky, tak vás nechci od modlitby odradit, naopak vás chci k modlitbě povzbudit, ale zřejmě bude potřeba změnit způsob, jakým k modlitbě přistupujete. Myslím si, že ten odpor vůči modlitbě, který je v dnešní době, je kvůli tomu, že modlitba se stala tolik náboženskou a pokryteckou.

A než se k tomu dostanu, tak si hned některé lidi podám. Víte, pokud při modlitbě měníte svůj hlas, pokud třeba najednou musíte křičet, něco ze sebe vyrážet nebo zdůrazňovat některé fráze, tak jste náboženští. To není Bůh. Pokud k Bohu mluvíte jinak, než mluvíte se mnou, tak jste náboženští. Pokud používáte divná slova, která normálně neříkáte, tak jste náboženští a máte náboženské tradice. A to je jeden z důvodů, proč je vaše modlitba neefektivní. Já sice čtu starou King James Bibli, která používá zastaralý jazyk, a mám ji rád, ale víte co? Když mluvím s Bohem, tak neříkám ty výrazy, které se dnes už nepoužívají. Pokud to děláte, jste náboženští. Znamená to, že vás Bůh nemiluje, anebo že vy ho nemilujete? Ne, ale říkám, že potřebujete být opravdoví. Protože spousta lidí je proti víře kvůli tomu, že z ní náboženství udělalo pouze formu a symboliku a nemá skutečnost.

Podívejte se do šesté kapitoly Matouše, kde Ježíš vyučuje o modlitbě. To samé je zapsané také v Lukáši v 11. kapitole. Ježíš zde dává učedníkům příklad modlitby, který se běžně nazývá jako "modlitba Páně". Je to v Matouši 6:9. V Lukáši 11, kde se mluví o té samé události, je napsané, že když Ježíš vyučoval na jednom místě, tak mu jeden z jeho učedníků říká: "Pane, nauč nás modlit se." Takže všechno, co teď budu číst z Matouše, je Ježíšova odpověď na tuto žádost. Ježíš začal vyučovat o modlitbě a podívejte se na první věc, kterou zde říká. Matouš 6:5 "A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Než budu pokračovat, tak si všimněte, že než Ježíš začal vyučovat jak se modlit, tak vyučoval proti náboženským modlitbám. Možná co mluvím se vás dotýká, ale o to se vůbec nesnažím. Dokud se ale nezbavíte náboženských tradicí, které činí Boží slovo neúčinným, tak vaše modlitby nebudou účinné. Mnoho z nás má dům postavený na špatných základech a nevydrží zkoušku. Proto se mnozí mohou cítit, že jim bourám jejich základy, protože půjdu proti tolika náboženským tradicím, že to spoustu lidí může naštvat, ale chci vám jedině pomoct, nikoliv ublížit, a pouze vám předkládám to, s čím přišel Ježíš.

Když Ježíš začal vyučovat o modlitbě, tak jako první věc říká: "Nebuďte jako pokrytci, protože ti se rádi modlí." Pokrytci se rádi modlí. Pokrytci milují modlitbu. Víte, že modlitba sama o sobě nemá žádnou hodnotu? Modlí se muslimové, hinduisté, budhisté, ale jejich modlitby jsou úplně k ničemu, protože nemůžete přijít k Otci jinak, než skrze Ježíše. Takže není jen jeden Bůh, který se každému ukazuje jinak, k Bohu neexistuje mnoho cest. Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě." Takže s opravdovým a živým Bohem nemůžete mít vztah jinak, než že přijdete skrze Ježíše. Neexistuje žádná budhistická cesta, muslimská cesta, nebo nějaká jiná cesta. Ve Skutcích 4:12 je napsané: A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni. K Otci musíte přijít skrze Ježíše.

Po celém světě jsou lidé, kteří se rádi modlí, lidé, kteří modlením stráví hodiny, hodiny a hodiny. Pokrytci se rádi modlí. A jen protože se modlíte, to ještě neznamená, že jste ve spojení s Bohem. Je důležité, abyste tomu porozuměli. V modlitbě není žádná zázračná moc. Ale moc je ve vztahu s Bohem a modlitba je prostě pouze komunikace. Právě teď s vámi komunikuji. Podobný výraz, jako je pro modlitbu, se ve staré angličtině používal pro komunikaci a mluvení s lidmi. A přesně to je modlitba - komunikace. A pokud u modlitby musíte změnit svůj hlas, nebo si musíte kleknout, sepnout ruce, pokřižovat se, nebo něco udělat, tak jste prostě náboženští. Díky za vaše hrobové ticho.

A já vím, že se to mnoha z vás nelíbí, že vás to konfrontuje, ale opět vám říkám - pokud nefunguje co děláte - mění váš způsob modlení věci? Vidíte lidi vzkříšené z mrtvých? Vidíte slepé oči otevřené? Vidíte zázraky? Ředitelka naší modlitební služby Melinda mi právě říkala, že na seminářích v Atlantě vstalo pět lidí z vozíku, slepé oči se otvíraly, hluší lidé slyšeli, lidé se skoliózou byli uzdraveni. Vidíme spoustu zázraků a i dnes zde uvidíme zázraky a já jsem už teď večer několik zázraků viděl, když jsem se vzadu modlil s lidmi. Pokud nevidíte výsledky, tak proč tak urputně lpíte na svých náboženských tradicích, které nefungují? Pokud byste byli opravdu ve spojení s Bohem, potom by byly vidět výsledky. A říkám vám, bratři a sestry, že spousta z vás provozuje náboženské tradice, které činí Boží Slovo neúčinné, a pokud nebudete ochotní se svých tradicí vzdát a věci změnit, tak prostě nebudete mít jiné výsledky. Víte, jak je definováno "šílenství"? "Neustále dělat stejnou věc dokola a očekávat jiný výsledek." Někteří z vás se už modlí 20 let, neviděli jste žádné výsledky, ale tohle vás pohoršuje a nechcete nic změnit. Pokud vám to nefunguje, tak byste se asi měli alespoň trošku zamyslet a zvážit: "No, možná dělám něco špatně... Možná je lepší způsob, jak se modlit."

Pokrytci se rádi modlí. Modlitba sama o sobě nemá moc, záleží to na tom, zda opravdu komunikujete s Pánem a jste s Ním v kontaktu. Existuje správný a špatný způsob, jak se modlit. Jedna z prvních věcí, které obvykle říkám ženám... Zdá se, že ženám na jejich mužích záleží víc, než mužům na jejich ženách. A když za mnou přijdou ženy a říkají: "Mohl bys mi prosím pomoct? Můj manžel je odpadlík, dělá tohle a tohle a tamto... Modlil by ses prosím za jeho záchranu?" Tak prvně jim řeknu, ať se přestanou za svého manžela modlit. Někteří lidé okamžitě vyskočí: "Jak to vůbec můžeš říct?" - "Protože jsem slyšel, co se modlí." Pokud 45 minut strávíte tím, že budete říkat: "Ó, Bože, je to takovej hnusák, bije mě, bije děti, bije psa. Utrácí naše peníze za hlouposti, je nezodpovědný, neuklízí si svoje oblečení. S ničím mi nepomůže...", tak pokud strávíte 45 minut vykládáním Bohu o tom, jak je váš muž špatný a pak připojíte: "Zachraň ho prosím, ve jménu Ježíše, amen." - Víte, taková modlitba nadělá více škody, než dobrého. Budete mít, co říkáte. A pokud jen opakujete problémy, tak budete mít problémy...

Hodně lidí si myslí, že smyslem modlitby je říct Bohu, jak moc je vaše situace špatná. Bůh má přece v nebi ten velký stůl, na kterém se denně objeví miliony modliteb, musí mít fakt velkou "modlitební" schránku, takže na Něj musíte udělat dojem s tím, jak je vaše situace špatná, a musíte Bohu říct, co říkal doktor a podobné věci... Jako by Bůh nevěděl, co se děje. Modlitba je pro spoustu lidí to, že nebohého neinformovaného Boha informují o tom, jak je jejich situace naléhavá, a že jejich žádosti se musí prioritně dostat na samý vrchol hromady a nemají čekat na "běžné zpracování". "Potřebuji okamžitou a rychlou odpověď! Prosím, dej to na vršek hromady..." Takto se někteří lidé modlí, jako by Bůh nevěděl, co se děje. Ale to je špatné a je to urážka Boha. Jak to budeme v Písmu dál procházet, tak Ježíš tam bude o těchto věcech mluvit.

Takže prvně si potřebujete uvědomit, že v modlitbě samotné není žádná zázračná moc. Modlí se hinduisté, muslimové, buddhisté, hare krišnovci, a když někomu dáte pistoli k hlavě, tak se modlí všichni: "Ó, Bože!" Pokud se nemodlíte správně, tak modlitba sama o sobě nic nezpůsobí. Je správný a špatný způsob, jak se modlit. Je modlitba, která má výsledky. A pokud nemáte výsledky, tak byste měli zvážit, jak se lépe modlit. Amen?

Takže Ježíš na prvním místě říká, že když se modlíte, tak nemáte být jako pokrytci. Matouš 6:5 "A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Pokud se modlíte na odiv, ať už pro lidi, nebo pro vás samotné, tak vaše modlitby jsou pokrytecké a neefektivní. Samozřejmě že teď mluvím ke všem, kteří dnes nepřišli, protože mi to Bůh dal na srdce pro všechny lidi, kteří zde právě nejsou - takže to poslouchejte pro někoho druhého, vás se to určitě netýká. :D Jednou za mnou přišel jeden muž, který spolupracoval s člověkem, který asi před 20 lety přišel s ideou: "Nemohli byste se modlit jednu hodinu denně?" A oni k tomu použili Písma z Matouše 6 - vyučovali "modlitbu Páně" a jak ji použít jako odrazový můstek, abyste se modlili hodinu denně. A oni dosáhli toho, že se po celých Spojených státech modlily hodinu denně statisíce lidí. A já nejsem úplně proti tomu, může to být k něčemu dobré, a nezmiňuji to kvůli tomu člověku, který to vymyslel. Ale ten jeho spolupracovník si na tom založil vyučování. Když byl jednou v Coloradu, tak jsem si ho šel poslechnout. Další den se se mnou chtěl setkat, a když přišel, tak z něj hned vypadlo: "A jak dlouho se každý den modlíš ty?"

Já jsem se okamžitě snažil přijít na to, proč chce vědět, kolik jak dlouho se denně modlím. Nenapadl mě žádný dobrý důvod. Buď mě chtěl odsuzovat, kritizovat, nebo se chtěl srovnávat, aby vypadal dobře, nebo už nevím. Říkal jsem si: "Proč byste se někoho ptali, kolik času se denně modlí?" Pokrytci jsou takoví. Modlí se a chtějí, aby všichni věděli, jak moc se modlí. V Matouši 23 Ježíš mluví o tom, že před sebou nechali vytrubovat. Platili si lidi, kteří troubili, aby všichni viděli, jak tito farizeové pokleknou a modlí se na veřejnosti. Dělali to, aby získali chválu od lidí. A dnes je mnoho lidí, kteří se modlí, aby získali chválu od lidí. A to buď od druhých lidí, nebo aby uspokojili vlastní svědomí.

Mnoho z vás slyšelo, že pokud chcete lepší výsledky, tak se musíte modlit aspoň hodinu, nebo musíte udělat tohle, tamto, takže se modlíte, abyste splnili nějakou povinnost nebo metu, abyste se ohledně sebe cítili dobře. Abyste se cítili, že nyní máte splněno, že jste hodní, že jste zapřeli sebe a udělali tohle a tamto. Pokud něco z toho děláte, tak je vaše modlitba úplně k ničemu. Jste pokrytci. Říkám vám to v lásce. Všechno, co vám teď říkám, řekl Bůh i mně. Nejsem na vás naštvaný, ale říkám, že tohle je špatná motivace k modlitbě. Modlitba je určena ke komunikaci. Bůh je osoba. Opravdu by vám pomohlo, pokud byste pochopili, že Bůh není nějaká síla, Bůh je osoba. A pokud byste k Bohu začali mluvit jako k osobě...

Jak by asi vypadal náš vztah, kdybyste ke mně přišli a řekli: "Ó, ty Andrew, jsem tolik rád, že jsi dnes vznešeně přišel..." a pokračovali byste ve svém monologu dalších 30 minut a nedali byste mi vůbec šanci něco říct... Jen byste mluvili, mluvili a mluvili, a pak byste odešli s dojmem: "Andrew ke mně dneska nebyl vůbec přívětivý, nic mi neřekl." Ale kdy jsem vám měl jako něco říct? Vždyť jste mluvili celou dobu a mě jste vůbec nepustili ke slovu. Víte, že modlitba je o tom, že také nasloucháte? Část modlitby je, že prostě sedíte a jste z ticha, nic neříkáte a posloucháte. A mluvíte s Bohem, jako se skutečnou osobou. Příště o tom budu mluvit víc.

Máme všechny možné náboženské formy/způsoby. Mám kamaráda, bývalého pastora, se kterým jsem se modlíval. A on byl takový mírný člověk, ale když jsme se modlili, tak se změnil v někoho úplně jiného. Začal křičet, chodil, bouchal do zdi, řval z plných plic a jel jako kulomet. Ani jsem si nevšiml, že by se u toho nadechoval. Prostě mluvil, mluvil a mluvil. Jednou se v neděli postavil a říká: "Byl jsem si zaběhat a Bůh ke mně mluvil...", v tom se zastavil a říká: "Nevím, proč ke mně Bůh mluví, když běhám, protože se každý den modlím hodinu až dvě a Bůh ke mně nikdy nemluví, ale mluví ke mně, když běhám, nebo ve sprše." Později jsem za ním šel a říkám mu: "Já vím proč. :D Když se modlíš, tak ti Bůh prostě nezvládne nic říct, nenecháš Ho." Při modlitbě musíš také říct: "Přepínám.", stejně jako na těch starých vysílačkách, kdy musíte občas říct: "Končím/přepínám", aby měla šanci mluvit i druhá strana. Ale on jen mluvil a mluvil. A tohle nazývá modlitbou spousta lidí. Je spousta lidí, kteří mají modlitbu naplánovanou. Mají modlitební seznam... Za mnou neustále chodí lidé a říkají: "Přidej mě prosím na svůj modlitební seznam." - Já žádný modlitební seznam nemám!

Představte si, jak by to vypadalo, když byste si se mnou šli promluvit a měli sebou seznam, jehož vyjmenování by zabralo první hodinu naší konverzace? A přeříkávali byste všechny ty věci pokaždé, když byste ke mně přišli. Neustále byste dokola mluvili o těch stejných lidech, o stejných věcech. Pokud by náš vztah byl jen o tom, že vy si přednášíte svůj monolog a neustále omíláte dokola ty samé věci, tak víte co? Takový čas bych si neužil a taková konverzace by se mi nelíbila. Ale přesně tohle je pro spoustu lidí modlitba. Nemáte žádné obecenství, žádný vztah, máte svoji agendu, přijdete, zmíníte svoje věci, ale jaký je Boží názor na věci vás nezajímá. Nemluvíte k Bohu a nedovolíte mu, aby k vám mluvil. Přijdete se svými prosbami/požadavky, máte svůj seznam 50 lidí, za které se modlíte, ale Bůh vás slyšel, už když jste se to modlili poprvé! Už před dvaceti lety! - A vy stále opakujete to samé.

Myslíte si, že budete vyslyšeni, ale ve skutečnosti se modlíte, abyste ohromili sebe, abyste uspokojili své svědomí, nebo se modlíte, abyste s tím, jak moc se modlíte, udělali dojem na druhé lidi. To všechno jsou špatné důvody. Amen? A v tom oddílu je napsané, že pokud to dělají, už mají svoji odměnu. Víte, co to znamená? Že když říkáte, že se modlíte hodinu denně, a lidé pochvalně prohlásí: "Není ten člověk úžasný?" a poplácají vás po rameni... Tak právě tam máte svoji odměnu. To je všechno, čeho vaše modlitba dosáhla - poplácání po rameni, uznání od lidí - to je jediné, čeho vaše modlitba dosáhla. Ale s Bohem nedosáhla ničeho. Bůh se dívá na motiv vašeho srdce. A pokud se modlíte, protože by to mělo u Boha něco způsobit, nějak na něj zapůsobit, způsobit, aby Bůh něco udělal... Nedívejte se na mě jako: "A kdo by se jako s takovým motivem modlil?" Já jsem se tak modlil.

Zkoušel jsem Boha manipulovat. Myslel jsem si: "Bože, sice nevím, proč jsi neodpověděl na moji první modlitbu, ale já se nenechám odbýt, a budu pokračovat, dokud něco neuděláš..." A pokud Bůh vaši modlitbu nevyslyší, tak uděláte modlitební řetěz a získáte dalších 50 nebo 100 lidí, aby na Boha tlačili. Protože vás Bůh nemiluje dostatečně, aby vyslyšel vaše modlitby, tak získáte dalších 50 lidí, ty už přece neodmítne. A pokud Boha nezlomí ani ten modlitební řetěz, tak se jdete postit. A těsně předtím, než zemřete hladem, svíjíte se v bolestech, je vám mizerně, bolí vás hlava, tak přece ten nemilující Bůh, ať již předtím z jakéhokoliv důvodu neodpověděl, tak nyní, když vidí, že jste se dali na hladovku a pokud nedosáhnete svého, tak se zabijete, tak nyní přece už musí odpovědět, takže Boha manipulujete půstem. Já jsem udělal všechny ty věci. A garantuji vám, že jsou zde tací, že i když byste to neřekli tak na přímo, tak se modlíte pro sebe. Modlíte se, abyste u Boha něčeho dosáhli. A tím Boha urážíte pokaždé, když to děláte. Je to jako plivnutí na tvář Ježíše. Nesmířil vás snad Ježíš s Bohem? Musíte si snad něco zasloužit svojí svatostí, svým jednáním, svojí modlitbou?

Někteří z vás mají pocit, že pokud se nebudou denně modlit alespoň hodinu, nebo kolik hodin je zrovna váš požadavek, tak vás Bůh nebude moc milovat a nebude na vaše modlitby odpovídat. A pokud vaše modlitby nejsou zodpovězené, tak se prostě musíte víc modlit... To je špatně. To je pokrytecké a neuvolní to Boží moc.

Verš 6 Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, - tohle nemluví doslova o tom, že se musíte zavřít do pokoje, ale také jsem to dělal. Když jsme se s Jamie vzali, tak jsme měli byt s jednou ložnicí. Měli jsme ložnici, obývák a kuchyni, to bylo všechno. Já jsem se tehdy modlil v jazycích 2-3 hodiny denně a nechtěl jsem zabírat celý byt, takže jsem se zavřel do komůrky a byl jsem tam 2-3 hodiny denně. Ale zde není řečeno, že musíte být doslova zavření v komůrce. Pokud si to slovo najdete v řečtině, tak to znamená místo, kde skladujete věci, nebo "soukromí". Zde se mluví o soukromí.

Nedělejte z modlitby divadlo, kdy se modlíte, abyste na někoho zapůsobili. A garantuji vám, že spousta lidí se modlí, aby se ukázali, aby bylo vidět, jak jsou svatí... Jsou lidé, jejichž hlas se při modlitbě stane hlubším, začnou být dramatičtí, modlí se jen pro uznání a chtějí, aby ostatní obdivovali, jak se modlí. A pak to poplácání po zádech a uznání je všechno, čeho vaše modlitba dosáhla. Bůh na takovou modlitbu nebude odpovídat. Takže když se modlíš, čiň tak v soukromí, ve své komůrce, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně. Pokud je vaše srdce správné - pokud je správný váš motiv, pokud se nemodlíte, abyste na někoho udělali dojem nebo abyste uspokojili vlastní svědomí, tak pokud se modlíte se správným motivem, tak Bůh, který vidí v skrytu, vám odplatí zjevně.

Modlitba se správným motivem zmůže mnoho. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. [Jakub 5:16] Pokud se ale modlíte se špatným motivem, tak špatný motiv učiní modlitbu neúčinnou. V 1 Korintským 13 Pavel mluví o lásce a začíná tím, že i kdyby mluvil andělskými jazyky a neměl lásku, tak je mu to k ničemu. Verš 3 A kdybych rozdal veškerý svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale neměl bych lásku, {Boží druh lásky} nic mi to neprospěje. Motiv, se kterým věci děláte, je důležitější, než to, co děláte. Pokud se modlíte, abyste uspokojili své svědomí, abyste se cítili hodní, abyste si od Boha něco zasloužili, abyste udělali dojem na druhé, tak to vaši modlitbu úplně znehodnotí. Musíte mít správný motiv.

Za mnou chodí lidé, kteří mi něco říkají, ale ve skutečnosti se o mě vůbec nezajímají, jen chtějí, abych jim dal své uznání. Zrovna dneska jsem měl takové setkání. Někdy to je zřejmější, než jindy. Když jsme před více než 30 lety žili v Coloradu, tak si nás vyhledali nějací lidé a přijeli k nám na návštěvu. Měl jsem zrovna jediný volný večer v průběhu asi 10 dní, měli jsme rodinný čas s dětmi, které tehdy byly ještě malé. Přišli a ta žena nám tam vykládala všechno možné, mluvila o svém psu a podobně. Já jsem tuto ženu nikdy v životě neviděl a ona u nás seděla 15, 30, 45 minut a povídala. Nakonec jsem se jí zeptal, proč přišli. A ona odpověděla: "Já jsem jen chtěla říkat lidem, že sem seděla u Andrew Wommacka v obýváku." Ona nechtěla, abych jí sloužil, neměla žádnou potřebu, prostě přišla kvůli svým zájmům a já jsem ji ve skutečnosti nezajímal. A tohle je špatný postoj. Možná si uvědomíme, že to je špatně, když se to děje ve vztazích mezi lidmi, ale co Bůh Otec? Bůh vidí, že často přicházíme a modlíme se, ale pravda je, že si prostě odříkáváme svoje věci, máme svůj monolog, vlastní agendu a modlíme se, za co chceme my, ale pokud by Bůh chtěl, abyste se za něco modlili, nebo šli něco udělat, tak byste nemohli, protože jste ještě neskončili se svojí modlitbou/agendou. Bůh nemá šanci se tam vměstnat. A taková modlitba je k ničemu. Je to náboženská modlitba. A mnoha lidem ničí jejich vztah s Bohem [právě] to, jak se modlí.

Když jsem začal sloužit, tak jsem věděl, že se máme modlit, a Písmo o modlitbě mluví. Možná si někteří z vás myslí, že jsem proti modlitbě, protože nejprve mluvím proti špatnému použití modlitby, ale já jsem jen proti špatným motivům a špatnému způsobu modlitby. Když jsem se obrátil k Bohu, tak mi lidé říkali, že se musím modlit v jazycích alespoň hodinu denně. A já jsem extrémista, zeptejte se mojí ženy. Když by bylo dobré modlit se hodinu, tak mě napadlo, že bude ještě lepší modlit se v jazycích dvě nebo tři hodiny denně. A asi půl roku nebo rok jsem se modlil v jazycích asi 2-3 hodiny denně. Nařídil jsem si budík a v 7h jsem se začal modlit. Modlil jsem se v jazycích a svazoval jsem kde co, rozvazoval jsem kde co, chodil jsem, kopal jsem, křičel jsem. Dělal jsem všechno možné, co kdy dělali jiní lidé. A pro mě to byl rituál, protože jsem se k tomu přinutil a disciplinoval jsem se. Když jsem se takto modlil poprvé, tak jsem si myslel, že se modlím už tak půl hodiny, podíval jsem se na hodiny a bylo to pět minut. :D Trvalo věčnost, než jsem se najednou zvládl v kuse modlit 3-4 hodiny. A mělo to určitá pozitiva, jedním z nich byla disciplína, že jsem se raději modlil, než abych třeba koukal na televizi, alespoň jsem se snažil směrem k Bohu. Jsem si jistý, že to bylo i k něčemu dobré, ale víte co? Dostalo se to do bodu, kdy to byla dřina. Byla to pro mě dřina a nenáviděl jsem to. Ale přitom jsem věděl, že se musím modlit, takže jsem se cítil špatně, že si svůj modlitební čas neužívám.

Jednou jsem opravdu mluvil k Bohu, což byla více modlitba, než to všechno, co jsem během svého modlitebního času dělal. Mluvil jsem k Bohu a řekl jsem Mu: "Nemyslím to špatně, nemíním Tě nijak urazit, ale nesnáším ten modlitební čas." Řekl jsem Mu: "Už od čtvrt na sedm se toho děsím. Můžu tě předtím chválit, zpívat Ti, studovat Slovo, mít s tebou skvělý čas, kdy ke mně mluvíš, všechno se zdá být skvělé, ale pak přijde ten čas, kdy se musím jít 3 hodiny modlit a štve mě to. Už to zašlo tak daleko, že se toho od čtvrt na sedm děsím." A Bůh mi odpověděl: "Nemusíš se cítit špatně, já se toho děsím už od šesti." :‑D Takže mi došlo, že pokud se toho děsí Bůh a děsím se toho i já, tak proč to vlastně dělám? A já jsem to dělal, abych naplnil něco, co mi jiní říkali, že musím dělat. Takže jsem začal promlouvat: "Otče, já už se tak nikdy nebudu modlit. Končím s modlitbou na povel."

Je to jako byste měli rodinu a víte, že spolu potřebujete trávit společný čas. Všichni si jdou po svém, nejsou společně ani u jídla, dělají si svoje věci, úkoly, někdo kouká na televizi. Ale máte spolu trávit společný čas, takže rozhodnete, že se budete sdílet každý večer od 7 do 8 hodin. Víte, na tom technicky není nic špatné, ale záleží na tom, jak to prosadíte. Nemůžete prostě lidi přinutit, aby to tak bylo. Vaše dítě zrovna telefonuje s nejlepším kamarádem, jiné se dívá na pořad, který skončí až v 8:30, ale váš společný rodinný čas je od 7 do 8 hodin. Takže na ně naběhnete: "Vypni ten počítač, vypni tu televizi, ukonči ten hovor, hned teď!" A pokud to neudělají, tak je potrestáte. "A teď 3, 2, 1, sdílejte se!" :‑D Pokud tohle uděláte, tak svoji rodinu zničíte. A trávit společný rodinný čas není vůbec špatné, ale asi budete muset být trošku pružnější. Pokud někdo zazvoní, tak jim nemusíte zabouchnout dveře před nosem a nemusíte na ně být hrubí, protože zrovna máte čas s Bohem.

Pamatuji, že na jednom shromáždění, kde jsme ještě s Jamie dělali všechno sami - Jamie zpívala a já jsem byl vzadu u mixážního pultu. Vysílalo se to tehdy do rádia a lidé ani nevěděli, jak vypadám, a já jsem jim nic neříkal. Byl jsem vzadu, obsluhoval zvuk, Jamie byla vpředu a všichni se divili, kde je Andrew. A já jsem zezadu lidi sledoval. Vzpomínám si, jak tam seděla jedna žena, která měla zdvižené ruce a chválila Boha, plakala, jakože v obecenství s Bohem a její malá dcera ji začala tahat za sukni: "Mami, mami." A ona ji úplně ignorovala. Já jsem seděl přímo za nimi a obsluhoval zvuk. Její dcerka nepřestala a ta žena se k ní najednou otočila, dala jí facku a okřikla ji: "Buď zticha! Já chválím Boha!" A vrátila se ke své póze. A já jsem si pomyslel: "To tvoje chválení Boha má tedy skvělé ovoce/výsledky, když musíš dát svému dítěti facku a křičet na něj. To bys asi radši měla Boha přestat chválit." Pokud na někoho musíte být hrubí, pokud musíte dát dítěti facku, abyste měli čas s Bohem, tak zde asi něco nefunguje. Ale přesně takovéto způsoby nás učí náboženství. Náboženství nás učí formy, učí nás dělat rituály. Pro mnoho z vás je modlitba rituál a Boha byste nepoznali, ani kdyby k vám přišel, potřásl vám rukou a představil se.

A rituál nemusí být jen z modlitby, rituál se může stát z čehokoliv. Jednou jsem četl Bibli a měl jsem plán, kdy jsem za rok přečetl Bibli dvakrát. Jednou jsem se opozdil, takže jsem měl najednou číst asi 10 kapitol. Jedna z nich byla tuším Žalm 119, který má 168 veršů. A měl jsem tedy co dělat, abych to v krátkém čase stihl. Měl jsem ale takový rituál, než jsem začal číst, říkal jsem: "Bože, mluv ke mně, jak budu studovat tvé Slovo." Začal jsem číst a tak při druhém verši ke mně začal Bůh něco mluvit. Dostával jsem zjevení ohledně něčeho, líbilo se mi to, odložil jsem Bibli a meditoval nad tím, co Bůh řekl, ale najednou mi přišla myšlenka, že mi ještě zbývá přečíst 10 kapitol! Takže jsem to zjevení nechal být a vrátil jsem se ke čtení Písma. A Bůh ke mně promluvil a říká: "Co to děláš?" A já jsem Mu odpověděl: "Studuji Slovo!" A On říká: "A proč Slovo studuješ?" - "Abys ke mně mohl mluvit..." A pak bylo ticho. A já jsem o tom začal přemýšlet: "Divné. Čtu Bibli, aby ke mně Bůh mluvil, a když ke mně začal mluvit, tak jsem mu v podstatě řekl, ať mě neobtěžuje, že mi zbývá ještě 10 kapitol! Co moje každodenní čtení?!"

Víte, smyslem modlitby není modlit se hodinu denně. Víte, cílem modlitby není, abyste prošli svůj modlitební/nákupní seznam. Cílem modlitby není uspokojit vaše svědomí, nebo abyste dobře vypadali před druhými lidmi. Cílem modlitby je, abyste komunikovali s Bohem a aby Bůh mluvil s vámi. A pokud k vám Bůh začne mluvit dříve, než se dostanete přes své "zdrávasy Maria" [tj. věci, které si musíte odříkat], tak byste Ho měli nechat k vám mluvit. Není to ušlechtilá myšlenka? Někteří si možná myslíte, že jsem na některé lidi naštvaný a trefuji se do nich, ale já se bratři a sestry pouze snažím odhalit, že máme tolik náboženských tradic, že je zázrak, pokud vůbec Boha někdy opravdově kontaktujeme. Všechno to je převrácené.

Verš 7 Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova - Zde máme další špek. A pokračuje to: "neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov." Pohané mají liturgické věci, které opakují. V muslimské mešitě zpívají všichni stejné liturgické věci - to je prázdné opakování slov, jako to dělají pohané. Opakování slov není křesťanství, nemáme to dělat. Pokud se modlíte "zdrávasy Maria", "otčenáše" a podobně, tak to je všechno prázdné opakování slov, a je to proti všemu, co Ježíš učil. Nemá to žádnou užitečnou hodnotu. - Neřekl jsem to dost jasně? Někomu to uniklo? Vím, že se to mnoha z vás nelíbí, ale říkám vám pravdu. To jsou všechno náboženské tradice. A víte, co je další náboženská tradice?

Verš 9 Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! 10Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11Dej nám dnes náš každodenní chléb, 12a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 13A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen. Pokud byste tohle citovali jako modlitbu, tak úplně minete všechno, co Ježíš tímto příkladem zamýšlel. Ježíš to říká v kontextu, abyste neopakovali věci. Neopakovat znamená neříkat pořád dokola ty samé věci. Bůh nikdy nechtěl, aby se tato modlitba stala něčím, co se bude neustále opakovat, nebo abyste se ji modlili jednohlasně/společně. Je to pouze model modlitby. Bylo by mnohem pravdivější tento příklad modlitby nazvat "model modlitby". Ukazuje vám to, jako je v Žalmu 100 napsané, abyste do Jeho bran vstoupili s díkůčiněním a do síní jeho s chválami - abyste Mu vzdávali chválu a dobrořečili jeho jménu.

Takže první věc při modlitbě je chvála. "Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!" - Ježíš nechce, abyste tyhle slova opakovali. Mluví o tom, že máte Otce začít chválit, že do Jeho bran vcházíte s díkůčiněním. Modlíte se, aby se děla Jeho vůle zde na zemi, jako je v nebi. Lidé se tento verš modlili tolikrát, ale pak úplně otočí a říkají: "Myslím, že Bůh mi dal tuto nemoc, aby mě něco naučil." Ale právě jste se modlili, aby se na zemi děla Boží vůle, jako je v nebi. Ale v nebi nejsou žádné nemoci! A pokud nám Ježíš řekl, abychom se modlili, aby se Jeho vůle děla na zemi, jako se děje v nebi... Víte, ti lidé vlastně vůbec neví, co říkají, prostě jen recitují slova. To je náboženské, to je lidská tradice. Činí to Slovo neúčinné. Nemáte ty slova opakovat, ale máte se přimlouvat: "Otče, pomoz mi zde manifestovat Tvoji přítomnost, způsobem, jak je to v nebi. V nebi nejsou žádné nemoci, není tam žádné trápení, není tam pláč, nejsou tam choroby. Lidé tam nedělají všechny možné divné věci, které se tady teď dějí. Bože, chci, aby se zde děla tvoje vůle, chci to vidět, použij mě dnes, abych pomohl uzdravovat nemocné, očišťovat malomocné, křísit mrtvé, vymítat démony." - Takže vy nerecitujete slova modelové modlitby, ale modlíte se praktickou aplikaci.

Navíc "Otče náš" ani není Novosmluvní modlitba! Namítnete: "Ale je v Novém zákoně!" Ale tehdy Ježíš ještě nezemřel a Nová smlouva ještě nebyla ustanovena! Pokud byste si našli Jana 16, tak tam Ježíš říká: "Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a přijmete to, aby vaše radost byla úplná." [Jan 16:24] Modlitba "Otče náš" není ve jménu Ježíš. Každá Novosmluvní modlitba musí být ve jménu Ježíš. Takže modlitba "Otče náš" není Novosmluvní, je to modlitba Staré smlouvy a je to model modlitby, který vám ukazuje, jak má modlitba vypadat. Nazývám to sendvičový model. Pokud byste začali modlitbu chválou, jaký je Bůh úžasný, potom řekli: "Dej nám náš každodenní chléb.", a zakončili byste to: "Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Bože jsi úžasný!" - Pokud byste svoji prosbu vždy obklopili chválou, jaký je úžasný, a potom Mu na konci děkovali, tak byste nikdy od modlitby neodcházeli ubití/odrazení, ale byli byste ve víře. Ale většina lidí k Bohu běží a říká: "Ó, Bože, já umřu! Doktor mi dal takovouto diagnózu! A já si vzpomínám, že teta Zuzana na to také zemřela. Byl jsem jí na pohřbu a vím, jak vypadala." A strávíte hodinu tím, že Bohu říkáte, co řekl doktor, co se stalo tetě Zuzaně. A potom si sednete k internetu, začnete si o tom hledat informace, získáte nevíru a voláte: "Bože, pokud můžeš udělat cokoliv, pomoz mně!" A pak dodáte: "Ve jménu Ježíše..." To není žádná modlitba!

Charles Capps se jednou modlil a říkal, že k němu Bůh promluvil a řekl mu: "Co to děláš?" Charles Mu odpověděl: "Modlím se." A Bůh mu říká: "Ty se nemodlíš, ty si stěžuješ!" Spousta toho, co považujeme za modlitbu, je jen remcání a stěžování si. "No ale já věřím, že to všechno mám ventilovat a dostat to ze sebe, že Bohu musím říct, jak se cítím." Bůh vůbec nemá zájem poslouchat tu bezbožnost a odpad, který je ve vás. Měli byste to už konečně pohřbít a neříkat ty věci Bohu, ani žádnému člověku. Bůh ví, jak se cítíte. Neříkám, že máte něco schovávat. Ale neposilujte v sobě každý negativní pocit a strach, který máte. Začněte chválou.

Víte, jak byste se měli zachovat, když vám doktor řekne, že zemřete? Měli byste jít k Bohu s díky: "Děkuji ti Otče, že Boží Slovo v Žalmu 118 říká, že nezemřu, ale budu žít a budu vypravovat o Božích skutcích. Děkuji Ti, že Ježíšovými ranami jsem byl uzdraven, a pokud jsem byl uzdraven, tak jsem uzdraven. Děkuji Ti, že Žalm 107:20 říká, že jsi poslal své slovo a uzdravil jsi je a vysvobodil ze záhuby. 3 Janova 1:2 Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Takže vím, Otče, že Tvoje vůle je, abych byl zdravý, vím, že Jeho ranami jsem byl uzdraven. 1 Petrova 2:24. Již je to hotové. Takže ti Otče děkuji, že jsi všemocný a všemohoucí..." A pokud byste takto začali modlitbu, tak než byste se dostali ke svému problému, tak by ten problém byl tak nevýznamný, že byste řekli: "Jo a doktor mi říkal, že zemřu, ale Otče, on neví, že Tvé je Království i moc i sláva navěky." A váš problém by se smrskl, a už by nebyl důležitý. Problém je, že spousta lidí nazývá modlitbou to, že přijdou před Boha a stěžují si a remcají, že vytahují každý strach, který mají, opakují všechny negativní zprávy, říkají všechny špatné věci a pak řeknou: "Ve jménu Ježíše..." a myslí si, že to z toho udělá modlitbu. Ale to vůbec není modlitba, to je stěžování si, remcání, nevěra!

Měli byste k Bohu přistupovat alespoň s trochou respektu a cti, a rozmyslet si, co řeknete. V Kazateli v 5. kapitole je napsané, že když jdete do chrámu, ať si dáváte pozor na pusu. Že je lepší radši neslibovat, než slibovat a nedodržet. Že si máte radši zakrýt ústa, abyste neřekli něco špatného. Když k Bohu přistupujete, tak byste k němu měli mít alespoň takový respekt, jako když přicházíte ke mně. Mnoho z vás ví, že jsem muž víry a že věřím v uzdravení, takže byste si nedovolili ke mně přijít a říct věci, které říkáte Bohu. Ale vůbec nemáte problém říkat Bohu každou shnilou věc, která vás napadne, všechny pocity a emoce. Opět neříkám, že byste měli něco schovávat, ale stačilo by říct: "Bože, ty víš, jak se cítím, je mi to líto, pomoz mi se přes to dostat. Pomoz mi s obnovou mojí mysli." Neříkám, že máte něco schovávat, ale že to nemáte umocňovat/podporovat tím, že ty věci ještě budete říkat a budete projevovat všechny pochyby a nevěru, která ve vás je! Zde je napsané, abyste prázdně neopakovali slova, jako například, že budete recitovat "modlitbu Páně", nebo se budete modlit růženec, nebo budete říkat Westminsterské vyznání víry, nebo budete dělat jakékoliv náboženské věci, které se dělají a nazývají se modlitbou. To není modlitba, to je náboženství! Jsou to tradice a činí to Boží Slovo neúčinným.

A pokud musíte změnit svůj hlas, pokud potřebujete zvýraznit třeba "Sláva Bohu!" a ještě do toho párkrát zamíchat: "Haleluja" a ještě to ani nemůžete říct normálně, ale vyrážíte to ze sebe, pokud vyslovujete nějaká slova, třeba "Duch Svatý", se zvláštní intonací, tak jste prostě náboženští. Je to řečené dostatečně na rovinu?

Dneska ráno jsem vyučoval na naší biblické škole a modlil jsem se. Už si nepamatuji, jak jsem to přesně řekl, ale mluvil jsem o tom, jak Písmo říká, abychom nebyli pomlouvači. Takže jsem se modlil a říkám: "Otče, odpusť nám, pokud jsme pomlouvali. A pak říkám: 'Jak je to anglické slovíčko správně? Tak nebo tak?'" Stále jsem se modlil, ale nemohl jsem si vzpomenout, jak je to správně, takže jsem řekl: "Pane, ty víš, co tím myslím." A někteří lidé by něco takového v modlitbě nikdy neřekli. Ale já bych se zachoval stejně, i pokud bych mluvil s vámi. Víte, Bůh je skutečná osoba. Můžete k Němu mluvit, jako že je opravdu osoba, že cítí, že je inteligentní. :‑D Můžete k Němu mluvit, jako že ví, kdo jste a co potřebujete a to ještě dřív, než prosíte.

Opět verš 7 Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov." A přesně tohle náboženství učí. Že čím více se modlíte, tím budete mít lepší výsledky. A to není pravda. Z Božího pohledu není v dlouhých modlitbách absolutně žádná moc. Možná z vašeho pohledu je to pro vás třeba o disciplíně. Pokud jste byli zvyklí sedět před televizí 20 hodin denně a krmili jste se jí, dokud jste neměli mozek na šrot, tak vám určitě prospěje, když půjdete na hodinu denně do Boží přítomnosti a budete se hodinu denně modlit. Takže v tom pro vás může být disciplína. A co se týká disciplíny/kázně, tak proti tomu nic nemám. Ale co se týká Boha, tak dlouhé modlitby nemají žádnou moc. Jedny z nejlepších modliteb vypadají jako: "Pomoc! Ve jménu Ježíše." - To je úžasná modlitba.

Pokud si všimnete, jak se modlí Ježíš, tak říká: "Buď uzdraven." "Utiš se!" Ježíš se modlil takové modlitby a měl docela slušné výsledky. Ježíš se nemodlil dlouhé modlitby. V Novém zákoně je pouze dvakrát zaznamenané, že se Ježíš modlil celou noc. Je to sice zmíněno asi 7x v různých evangeliích, ale si to seřadíte podle časového pořadí, tak se Ježíš modlil celou noc pouze dvakrát. Jednou před tím, než povolal svých 12 apoštolů, modlil se, aby věděl, které vybrat, a také se modlil celou noc, když poslal učedníky na Galilejské jezero a sám se šel modlit na horu. To jsou ty dva případy v Písmu, kdy se Ježíš celou noc modlil. Takže neříkám, že je špatné se modlit dlouho, ale říkám, že to nemá žádnou větší moc nebo výhodu.

Někteří z vás teď přemýšlí: "Hmm, a má teda vůbec smysl se modlit?" Já z pod vás právě vytahuju koberec. Protože než můžeme začít budovat správný základ, musíme strhnout a rozbít ten starý základ. Bratři a sestry, říkám vám, že je spousta lidí, kteří se modlí pro vlastní dobro, aby ukonejšili/uspokojili vlastní svědomí, kteří naplňují požadavky, které jim ukládá jejich náboženství, kteří se modlí, aby uspokojili vlastní svědomí, ale vůbec nejsou ve spojení s Bohem. A to je úplně k ničemu, ve skutečnosti jim to škodí, protože klamou sami sebe a myslí si, že komunikují s Bohem, že se modlí a že věří, ale pravda je, že Boha vůbec nekontaktovali. Škodí jim to. Amen nebo "Ó, Bože?"

Verš 8 Nebuďte jim tedy podobní, protože váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Takže smyslem modlitby není, abyste ubohého neinformovaného Boha informovali o svých problémech. Neustále slyším, jak se lidé modlí: "Bože, tahle země jde do kytek, potřebujeme probuzení, Bože..." - A stráví 20 minut tím, že přesvědčují Boha, že potřebujeme probuzení. "A Bože, oni dělají tohle, říkají tohle, udělali tamto. Bože, doktor řekl tohle... Právník říkal tohle... Potřebujeme, aby se stalo tohle..." A lidé se snaží Boha přesvědčit, jako by vůbec nevěděl, co se děje. Někteří z vás se na mě opět dívají jako: "Tohle by přece nikdo neudělal." A já se vsadím, že to udělali všichni, co zde jsou. Všichni jsme to dělali, cítili jsme potřebu, že tohle je naléhavé a naléhali jsme na Boha: "Poslouchej prosím..." Ale zde je napsané, že váš nebeský Otec ví, co potřebujete ještě dřív, než Ho prosíte. Dovolte mi přidat, že váš nebeský Otec ví, co potřebujete, lépe než vy.

Možná Bohu říkáte: "Potřebuji tolik a tolik peněz.", ale pravda je, že možná vůbec nepotřebujete tolik peněz, ale potřebujete se naučit, jak zacházet s penězi, které máte, potřebujete přestat vyhazovat peníze za různé věci a lépe s nimi nakládat. Víte, co se týká této ekonomické recese, tak vám garantuji, že pokud by všichni zde dobře hospodařili se svými penězi, tak pokud byste naslouchali Bohu, tak by vám o ní řekl dopředu. Jan 16:13 Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.

Myslíte si, že Duch Svatý nevěděl, že v říjnu budou problémy s ekonomikou? Věděl to. A zde máte zaslíbení, že vám ukáže věci, které mají přijít. Víte, že v lednu 2008 Bůh mluvil k Jamie a řekl, ať stáhneme peníze ze všech riskantních míst a dali je na bezpečná místa? A nevěřím, že tohle Bůh řekl jen nám, Bůh to říkal všem, ale většina lidí byla zaměstnána procházením svého modlitebního seznamu. Mnoho lidí se modlilo v jazycích, ale nedovolili Bohu, aby k nim mluvil. Bůh mluvil ke každému znovuzrozenému věřícímu, Bůh vám ukazuje věci, které mají přijít, ale lidé neslyšeli. Takže zřejmě nepotřebujeme peníze, abychom nahradili ty, které jsme ztratili svými špatnými investicemi a tím, že jsme neposlouchali Boha. Zřejmě se potřebujeme začít učit a potřebujeme začít být více závislí na Bohu, kdy si neděláme svoje věci.

Bůh ví, co potřebujete lépe, než vy. Takže namísto, abyste k Němu přišli a dali mu na výběr ze tří možností, tak byste měli zařadit čtvrtou možnost, která zní: "Nic z předchozích možností. Bože, co ty chceš, abych dělal?" Stejně jako Petr, když šel po vodě. Petr říká: "Pane, jsi-li to ty, ať k Tobě přijdu po vodě." Jak Ježíš tuto modlitbu vyslyšel? Petr neřekl: "Pane, mám dostatečnou víru, abych šel po vodě? Pane, chceš, abych chodil po vodě?" Pokud by se zeptal na některou z těch otázek, tak mohl slyšet jinou odpověď. Ježíš mohl říct: "Petře, nemusíš chodit po vodě, budu u vás za pár kroků, zůstaň v člunu." Nebo mu mohl říct: "Petře, máš víru jen na 10 kroků, já jsem 15 kroků daleko." Pokud by se zeptal jinak, tak mu Ježíš klidně mohl říct spoustu jiných věcí. Ale Petr řekl: "Jsi-li to Ty, ať k Tobě přijdu." Takže Ježíš říká: "Pojď!" Jak jinak by měl Bůh na takovou modlitbu odpovědět? Takže Petr vyšel, ale potom se začal topit a Ježíš ho musel zachránit. Víte, asi by pomohlo, kdybyste namísto: "Ó, Bože, pokud mě opravdu miluješ, udělej tohle...", řekli radši něco jiného. Bůh vás opravdu miluje, ale co když tohle pro vás nechce, co když to není to nejlepší?

Když jsem byl ještě v baptistické církvi, chtěl jsem odtud odejít, chtěl jsem jít někam, kde by lidé Bohu věřili, kde by věřili v křest Duchem Svatým, v mluvení v jazycích a zázraky. Chtěl jsem odejít, ale neustále jsem si myslel: "Bože, ty miluješ baptisty." A vždycky jsem se kvůli tomu modlil: "Bože, nemiluješ snad baptisty? Chceš, abych opustil baptistickou církev, nechal je jít do pekla, nechal je být nemocnými a chudobnými? Nemiluješ snad baptisty?" A jak má Bůh na něco takového odpovědět? Takže jsem vždy dostal odpověď: "Zůstaň tam." Takže jsem u baptistů zůstal ještě 2 a půl roku po tom, co jsem měl už dávno odejít. Nakonec jsem už měl dost pronásledování, kritiky a podobně a zeptal jsem se: "Bože, chceš mě v baptistické církvi?" A odpověď byla: "Ne, odejdi!" Bylo to poprvé, co jsem Bohu takovou možnost nabídl. Ale pokud se ptáte: "Bože, chceš, abych opustil tyhle lidi a nechal je jít do pekla..." Tak Bůh nic podobného určitě nechce, takže jak má na takovou modlitbu odpovědět?

Bůh ví, co potřebujete mnohem lépe, než to víte vy. Takže pokud 90% času strávíte tím, že říkáte Bohu, co potřebujete, snažíte se na Něj zapůsobit, jak je to důležité a že se tomu musí přednostně věnovat, že to potřebujete do určitého termínu, tak si uvědomte, že Bůh ví, kdy to potřebujete, Bůh ví věci lépe, než vy, přestaňte dávat Bohu ultimáta, přestaňte Mu říkat, co má udělat. Ještě jsem se tomu neměl čas věnovat, ale zbavte se také toho, že požadujete věci, že provozujete monolog, že Bohu nedáváte příležitost, aby vás v modlitbě vedl a inspiroval. Správně byste měli k Bohu přijít s vyjádřením své víry. "Otče, děkuji ti, že doktor sice řekl tohle, ale tys o tom věděl dřív, než mi to doktor řekl. Otče, ty víš, jaká je moje finanční situace, a věděls, že to přijde, dávno před tím, než se to stalo, a také víš, co se stane v dalším měsíci, víš, kdy se ty věci změní a obrátí. Bože, ty už víš všechno, takže nemusím ztrácet čas a vysvětlovat Ti situaci. Vím, že pro mě máš plán a vidím, kde jsem a kde chceš, abych byl. Takže zde jsem, Otče, co chceš, abych dělal? Jak chceš, abych se s tou situací vypořádal? Zemřu? Má pravdu doktor, nebo tvoje Slovo?"

Pokud byste přišli a přestali Boha zavalovat požadavky, ale zeptali se ještě na pár dalších otázek, tak byste měli mnohem lepší výsledky. Pokud byste k Bohu přistupovali s tím, že On vás opravdu miluje, tak byste měli lepší odezvu. Pokud byste k Němu přicházeli na základě zaslíbení: "Otče, tohle sice říkal doktor, ale Tvoje Slovo říká tohle!", tak byste měli mnohem lepší výsledky. Amen?

Takže dnes jsem mluvil proti věcem, které nejsou modlitba. Uvědomte si, že Bůh vás zná a ví, co potřebujete. Zjistil jsem to, když jsem byl pastor v jedné církvi a lidé přicházeli pro radu ohledně jejich manželství. Ptal jsem se jich: "Co je špatně?" A ten muž a jeho žena měli každý svoji verzi a v 99% případů nevěděli, v čem je problém. Pokud by věděli, v čem je problém, tak by za mnou nešli pro radu. Oni si mysleli, že problém je to, co jeden z nich udělal - vůbec netušili, co je skutečný problém. Víte, pokud jdete před Boha a myslíte si, že to máte všechno jasné: "Bože, potřebuji 100 tisíc dolarů. Ať vyhraji v loterii a všechny moje problémy budou vyřešené." Bůh ví, že jak o sobě smýšlíte ve svém srdci, takoví jste, takže pokud byste vyhráli v loterii a nezměnili své smýšlení, tak brzy budete zase ve stejné situaci, akorát byste k tomu promrhali další kupu peněz. Váš problém není, že byste potřebovali více peněz, váš problém je, že potřebujete začít věřit Bohu, spravovat co máte a naučit se být věrní a vděční. Namísto, abyste přišli k Bohu a říkali mu, jaké řešení situace má použít, tak byste k Němu měli přijít a vyjádřit mu svoji lásku, svoji závislost na Něm.

Postupně to objasním víc. Postavím se proti mnoha dalším věcem. Ale víte co? Pokud se modlíte správně, tak se dostanete na místo, kdy prosením za věci strávíte minimum času. Bůh ví, co potřebujete a Jeho požehnání na vás přijdou a přemohou vás. Namísto, abyste je pronásledovali z posledního dechu a s vyplazeným jazykem, tak vás Jeho požehnání dostihnou a přemohou. Můžete se dostat na místo, kdy ani nechcete nic zmiňovat, protože víte, že vás Bůh požehná tak nehorázně, že toho nechcete zneužívat. Amen?

Bratři a sestry, pokud byste ke mně přistupovali způsobem, kterým většina lidí přistupuje k Bohu, tak bychom nebyli schopní mít spolu fungující vztah, natož ho udržet. Prostě by to nefungovalo. A přesně proto se spousta z vás modlí a dělá různé věci, ale přitom vás to skutečně nenaplňuje a nemáte odpovědi na své modlitby. Existuje lepší způsob, jak se modlit.

Takže dnes jsem mluvil o tom, že pokrytci se milují modlit, že takové věci jsou špatně. Mluvil jsem proti různým věcem, ale zatím jsem nepoložil dobrý základ, ale jak jsem už říkal, tak někdy se prvně musíte postavit lidským tradicím, než se může uchytit Boží Slovo. Takže budu dál mluvit, proti tradicím, které ruší Boží Slovo a činí ho neúčinným, budu s vámi sdílet více věcí, a budu sdílet, co je skutečným smyslem modlitby a jak se správně modlit. Takže přichází dobré zprávy. Amen?

Některým z vás se to dneska nelíbilo, ale někdy se musíte prvně vyděsit, než jste schopní být budováni. Nesnažím se vám nijak ublížit, ale je to pro vaše dobro. A pokud vám bylo proti srsti, co jsem mluvil, tak víte, co s tím? Je to jako když hladíte kočku proti srsti a celá se naježí. Víte, jak to vyřešíte? Prostě kočku obrátíte a hladíte ji dál, a všechno se urovná. Takže pokud vám bylo proti srsti, co jsem mluvil, tak se obraťte, čiňte pokání a řekněte: "Otče, odpusť mi moje náboženské tradice..." a najednou vám to bude příjemné. Amen? Chvála Bohu!

A opět - já netvrdím, že už to mám všechno vyřešené, stále se učím. A víte co? Dřív sem sám dělal všechno, proti čemu jsem dnes mluvil, a Bůh mě stejně miloval. A Bůh mě miluje úplně stejně i dnes večer, kdy přiznávám, že jsem ještě nedorazil do cíle. Bůh mě stále miluje. Bůh vás miluje! A možná jste znovuzrození a vaše srdce je dobré, ale pokud se modlíte špatně, tak vás to ovlivňuje a brzdí vás to. Dokonce vám to může víc ublížit, než by vám to prospělo. Takže vás povzbuzuji, abyste se pokořili, a s krotkostí přijímali zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Pokud vás něco z těchto věcí usvědčilo, tak čiňte pokání, obraťte se a bude to dobré.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Doporučuji si prvně projít Andrew Wommack - Poznání Boha a Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost ;-)

Podobné stránky