NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 1 - Zlý nebo milující?

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 1 - Zlý nebo milující?

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Řeknu vám, že Bůh nás miluje mnohem víc, než si vůbec uvědomujeme. Věřím, že dnes večer i v průběhu tohoto týdne nám Bůh pomůže více porozumět, jak moc nás miluje.

Najděte si Genesis 3, hned na začátek zde něco ukážu. Tento týden chci mluvit o tom, jaký Bůh skutečně je. Protože pokud nerozumíte skutečné Boží přirozenosti, potom k Němu nebudete správně přistupovat. A satan je mistr v házení špíny na Boha a mluví o něm věci, které nejsou pravda. Právě zde v Genesis to uvidíte. Satan přišel za Adamem a Evou, a v Genesis 3 říká: "Opravdu Bůh řekl?" A napadal, co jim Bůh předtím řekl. Satan ženě řekl: "Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?" Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé.

Někteří lidé si zde neuvědomili, že satan tam úplně nepopřel, co Bůh řekl. Satan neřekl: "Ne, to není pravda!" Ale satan zde napadl "důvod", proč jim to Bůh řekl. Satan říká: "Bůh vám zakázal jíst ovoce z toho stromu, protože nechce, abyste byli jako On." - Uvědomujete si, že tohle je úplně lživá reprezentace Boha? Bůh jim řekl, ať z toho stromu nejí, protože nechtěl, aby zažili odsouzení, vinu, hanbu a všechny problémy, které by to do lidstva přineslo. Je pravda, že Bůh řekl: "Nejezte ovoce z toho stromu.", ale oni si špatně vyložili, proč to řekl.

A úplně ten samý problém máme dnes i my. Bůh řekl spoustu věcí, kterým jsme neporozuměli a špatně jsme si je vyložili. Satan toho využívá a spousta lidí není schopná k Bohu přijít anebo od něj přijímat, protože Mu nerozumí. Týká se to spousty věcí. Problém je už to, že "koneční" lidé, se snaží porozumět nekonečnému Bohu, takže už to je nevýhoda. ALE... A teď řeknu něco, co některé bude šokovat, ale neodcházejte dřív, než mi dáte možnost to vysvětlit. Ale věděli jste, že náboženství je první/hlavní zdroj špatných informací o Bohu?

Pokud vezmete průměrného člověka z ulice a představíte jim Boha, tak budou mít mnohem lepší start, než lidé, kteří jsou poznamenaní náboženstvím. Písmo v Matouši 7:13 říká, že učení a tradice lidí učinili Boží Slovo neúčinným. Ježíš přišel před asi 2000 lety a za těch 2000 let se počínaje od malých věcí postupně mnoho věcí převrátilo. Nevím, proč se to všechno stalo, rád bych věřil, že ti lidé byli upřímní a mysleli to dobře... Možná byl problém, že dlouhou dobu neměli dostupné psané Písmo v běžném jazyce, takže ho lidé nemohli znát a museli věřit jiným, kteří jim ho vykládali. Ale ať již to bylo z jakéhokoliv důvodu, tak jsme se dostali na míle daleko od toho, jak Bible opravdu Boha reprezentuje/ukazuje. O Bohu se podává tolik špatných informací.

A další zajímavý výrok je, že většina těchto špatných informací pochází z Bible! Ne, že by na Bibli bylo něco špatně, ale lidé jí často neporozuměli správně. Hlavně - a na to se tento týden zaměřím - lidé neporozuměli Staré smlouvě a k čemu byla učiněna. Lidé používají Starou smlouvu a vykreslí obraz Boha, který je krutý, zlý, naštvaný, policajt, a pokud neuděláte všechno správně, tak není spokojený a podobně. A spousta těchto věcí pochází přímo z Bible, protože jsou tam příklady, kdy Bůh potrestal lidi malomocenstvím, zabíjel je a děly se nepěkné věci. A protože tomu lidé neporozuměli, tak Boha špatně reprezentovali. Věřím, že dnes má běžný křesťan o skutečném Božím srdci a Boží přirozenosti úplně špatnou představu. A pokud máte o Bohu špatné informace a věříte jim, tak si uvědomte Písma jako Galatským 5:6, kde je napsané, že víra pracuje/projevuje se skrze lásku. Víra pracuje skrze lásku, a pokud nerozumíme, že Bůh JE láska, pokud to máme nějak začerněné a vidíme Boha jako přísného, naštvaného Boha, který vám odplácí podle vašich zásluh, a podobně, tak potom vaše víra nebude fungovat! Protože víra funguje skrze lásku. Potřebujeme Bohu správně porozumět.

Z mého osobního svědectví - když jsem dostal zjevení Boží lásky ke mně, tak se můj život úplně proměnil. Měl jsem to zjevení, ještě než jsem slyšel o Kennetu Coplandovi a Haginovi. Netušil jsem, že ti lidé existují, ale dostal jsem zjevení Boží lásky ke mně a okamžitě jsem začal věřit za zázraky. Věděl jsem, že Bůh je tak úžasný a tak dobrý, že chce lidem pomoct, dotknout se jich, uzdravovat jejich těla, zaopatřit finance. Začal jsem věřit za zázraky dřív, než jsem věděl, že za 2000 let existuje ještě někdo jiný, kdo věří za zázraky. Protože jsem měl zjevení Boží lásky, tak moje víra začala okamžitě fungovat. A věřím, že právě tohle je jedna z věcí, která spoustě lidí brání, aby chodili v Božím požehnání, protože mají špatné porozumění o skutečné Boží přirozenosti. Dám vám jednu ilustraci a pak půjdeme do Písma a začnu vám to ukazovat.

Většinu svého života jsem choval koně. Jednou mi jeden pár dal dva arabské koně, byli skvělí a často jsem na nich jezdil. O tři roky později mi nabídli jejich potomky. Ti lidé se měli stěhovat a řekli mi, že pokud ty koně chci, tak ať si je chytnu. A já jsem je chtěl. Jeden z nich se jmenoval El Šadaj a druhý Stín. Tohle ale byli úplně divocí koně, protože ti lidé na ně neměli čas a tři roky běhali volně po pastvinách. Snažil jsem se je chytit, ale nedalo se k nim přiblížit. Zaplatil jsem dvěma kovbojům, aby mi je chytili a zkrotili, ale skončili v nemocnici.

Do stěhování zbýval poslední týden, a pokud bych je nechytil, tak by je nechali utratit. Modlil jsem se za to a Bůh mi ukázal způsob, jak je chytit. Mimochodem El Šadaj byl ten divočejší. :D Nedalo se k nim přiblížit, ale chodili žrát z kýble, kam museli strčit hlavu. Dal jsem kolem něj smyčku z pevného lana, zamaskoval ho trávou a čekal zpovzdálí. Jakmile tam strčil hlavu, tak jsem lanem švihl a chytil jsem El Šadaje za krk. A byla to stahovací smyčka. Jakmile ten kůň ucítil lano na krku, tak vyrazil vpřed jako šílený. Když se lano napnulo na maximum, tak to milého koně škubnutím hodilo na záda, měl všechny čtyři nohy ve vzduchu.

Než budu pokračovat, tak pro milovníky koní - nenaštvěte se na mě, já jsem netušil, co se stane. Já jsem se tomu koni snažil zachránit život. Chtěli ho utratit, byla to otázka života a smrti a co jsem zkoušel předtím, prostě nefungovalo. Jakmile se El Šadaj ocitl na zádech, tak ho posedli démoni. Začal vyhazovat, vzpíral se, běhal dokola. Měl vyvalené oči, Lítali z něj věci zepředu i zezadu. Byl to jeden z nejhroznějších zážitků, jaké jsem zažil. Vzal jsem nůž, že ho odříznu, protože to vypadalo, že se zabije, ale nedalo se k němu přiblížit. Asi za dvacet minut ze sebe vydal veškerou energii, a jak se snažil dostat co nejdál, tak ta stahovací smyčka ho přidusila, takže omdlel a spadl na zem. Sedl jsem si mu na krk a oddělal to lano a ohlávku, která mu už byla malá, a dal mu novou. A když se ten kůň pak zvedl, tak jste na něm už mohli jezdit. Jeho duch byl úplně zlomený. Ale to není způsob, jak zkrotit koně. Potom jsem musel do práce, a když jsem se vrátil, tak ten kůň si zamotal přední nohu do toho lana a to se mu zařízlo až na kost. Veterinář řekl, že ho budu muset utratit, že se z toho nikdy nedostane. A já jsem řekl, že to nemůžu udělat, že jsem za něj zodpovědný. Takže jsem toho koně začal ošetřovat. Jezdil jsem za ním každý den a modlil jsem se za něj, zpíval jsem mu, modlil se v jazycích, říkal jsem mu, že bude v pořádku, a ten kůň se úplně uzdravil.

Proč to ale všechno říkám? Byl to opravdu hrdý arabský kůň. Vždy měl hrdě vztyčenou hlavu, vzpřímené uši, ale jakmile viděl přijíždět moje zelené auto, tak dal hlavu dolů, sklopil uši a třásl se. A třásl se celou dobu, kdy jsem u něho byl. A já jsem mu říkal: "Tys o mě chytl úplně špatnou představu! Já jsem ti zachránil život!" Ale ten kůň viděl jediné: "Tys mě málem zabil!" Ale já jsem mu zachránil život, protože jinak by už bylo po něm. A já jsem toho koně nenutil, aby tak vyváděl, mohla za to jeho divoká přirozenost, která ho nutila vzepřít se a způsobila mu všechny ty problémy a trauma. Říkám to, protože jsem tomu koni říkal: "Víš, já jsem opravdu hodný a milý člověk, ty mě neznáš! Já jsem se ti nesnažil ublížit." Ale po celou dobu, co jsem ho měl, tak jakmile mě uviděl, tak se začal třást.

Víte, v Bibli jsou zapsané některé věci, které Bůh udělal, ale lidé neporozuměli, proč je udělal. Nechci se předbíhat, ale jen zmíním, že když Bůh dal Zákon, který začal trestat hřích a způsobil spoustu negativních věcí, které jsou v Bibli zapsány, tak to bylo kvůli naší divoké přirozenosti. Bůh musel něco udělat, jinak by se lidi sami zničili. A i když Zákon nebyl tím nejlepším řešením a Boží nejlepší vůlí, tak to bylo lepší, než nic. Bůh musel něco udělat, aby krotil lidstvo, protože jsme byli na cestě ke zkáze. Takže byl dán Zákon a kvůli zákonu lidé umírali, a proto ve Starém zákonu vidíme Boží hněv, anděl tam zabíjí lidi a podobně. A lidé z toho získali dojem, že Bůh je přísný, naštvaný a zahořklý Bůh.

Ale Písmo v 1 Janovi 4:8 říká, že Bůh je láska! Bůh JE láska. Láska není jen něco, co by Bůh měl, Bůh JE láska. To znamená, že Láska je Jeho přirozenost, láska je Boží srdce. Někdo hned namítne: "Ale pokud je Bůh láska, jak to že udělal tohle?" A právě to se vám pokusím vysvětlit. Ukáži vám, že Bůh je stále stejný a že se od Genesis až do dnes nezměnil. Stačí se na to podívat ve správné perspektivě.

Opět připomínám, že satan sice vzal věci z Bible, ale převrátil je, stejně jako zde v Genesis. Satan zde říká, že Bůh nechce, aby z toho stromu jedli, protože nechce, aby byli jako On. Ale pravda je, že oni už byli jako Bůh! Bůh jim nezakázal jíst z toho stromu, protože by měl potřebu jim něco zakazovat, nebo že by jim chtěl ublížit, ale aby je požehnal a ochránil. Ale satan to převrátil a Boha pomlouval a obviňoval. A dnes dělá úplně to samé. A bratři a sestry, věřím, že většina lidí zde, má špatné pojetí Boha a toho, kdo Bůh je. Pokud byste věděli, jak moc vás miluje, tak by vaše víra fungovala skrze lásku a vaše víra by byla obrovská.

Byl jsem dnes na golfovém turnaji, a jak jsme hráli, tak jsem se bavil s lidmi a tři mi řekli: "Já jsem se do Boha tak zamiloval. Miluji Ho víc, než jsem ho kdy miloval. Vůbec jsem netušil, že je tak úžasný!" Většina lidí neví, jak moc nás Bůh miluje. A nejvíc za to může neporozumění věcem, které jsou v Písmu napsané. Aby Boží Slovo fungovalo, tak ho musíte správně rozdělovat. Satan používá Písmo proti vám. Satan citoval Písmo i Ježíši, když byl na hoře pokušení. Satan bude Písmo převracet, a pokud znáte Písmo jenom trochu, tak můžete mít pěkné problémy. Potřebujete Boží Slovo znát a správně ho rozdělovat.

Budu s vámi sdílet věci o Boží dobrotě a ukážu vám, proč bylo období, kde bylo tolik Božího hněvu a trestu. Pokud to uvidíte, tak to způsobí velkou změnu ve vašem životě a ve způsobu, jakým k Bohu přicházíte.

Najděte si 2 Královskou, 1. kapitolu. Prvně chci ukázat na rozdíly, mezi Starou a Novou smlouvou. Je smutné, že většina lidí nestuduje Bibli dobře. Neříkám to, abych někoho kritizoval, ale říkám, že prostě Boží Slovo moc neznáme a potřebujeme se v některých základních věcech upevnit. Ukážu vám, že je rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Pro většinu lidí je rozdíl mezi Starým zákonem a Novou smlouvou pouze oddělující stránka v jejich Bibli. Ale mezi nimi je obrovský rozdíl a nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu dohromady. Ježíš u toho používá příklad, že nemůžete dávat nové víno, do starých měchů a nemůžete dávat novou záplatu na staré šaty. Tam mluví o tom, že nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu. Ty smlouvy nejsou kompatibilní/slučitelné. Ale běžný křesťan to všechno smíchá dohromady a jediným rozdílem pro něj je ta oddělovací stránka v Bibli. Stále se totiž snaží žít podle přikázání/pouček Staré smlouvy.

Ukážu vám ze Staré smlouvy věci, které jsou v Nové smlouvě absolutně nepřijatelné. |~ Zde v 2 Královské 1 je zaznamenáno, jak Achaziáš po pádu onemocní a pošle posly, aby se zeptali Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotaví. Bůh pošle Eliáše, aby jim šel naproti a vyřídil jim, že král zemře, protože se chtěl dotazovat cizích bohů. Achaziáš na Eliáše pošle velitele s 50 bojovníky, aby ho přivedli. Když tam velitel s vojáky dorazí, tak Eliáš prohlásí: "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti." A král opět pošle velitele s 50 vojáky a situace se opakuje. Král potřetí pošle dalšího velitele a 50 vojáků a jejich velitel před Eliášem padne a prosí ho, aby ušetřil jejich životy. Eliášovi se ukáže anděl a řekne mu, ať jde s nimi a Bůh ho ochrání. |

Eliáš vůbec nemusel svolávat oheň, ale takhle to ve Starém zákonu bylo. Ve Starém zákonu vidíte hněv, soudy a tresty, které ale nejsou v Nové smlouvě přípustné. Podívejte se do Lukáše 9 a ukážu vám příklad s Ježíšem. Pokud si vzpomínáte, tak v Lukáši 4 už Ježíš sloužil ženě u studny v Samaří, a uvěřila ona i celé město. Takže Ježíš už v té oblasti dříve sloužil, ale když byl na cestě do Jeruzaléma, tak je tam napsané, že ho někde nepřijali. Lukáš 9:52-53 Poslal tedy před sebou posly a ti šli a vstoupili do samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Ale tam ho nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k cestě do Jeruzaléma.

Tohle je důležité, protože Ježíš už předtím v té oblasti sloužil a přijali Ho. Ale zde je speciálně napsané, že Ho nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k cestě do Jeruzaléma. A bylo to z následujícího důvodu - Samařané a Židé se vzájemně nenáviděli. Samařané byli směsicí ras a původem pohanské obyvatelstvo, které přijalo věci z židovské víry, a proti nim se postavili farizeové, kteří odmítli všechny se smíšeným manželstvím a ty, kteří uctívali Boha a zároveň pohanské modly. A v průběhu století se to dostalo do bodu, kdy už spolu ani nemluvili a nenáviděli se. Říkám to, protože Samařané Ježíše předtím přijali, ale nyní, když viděli, že jde do Jeruzaléma, aby slavil svátek s židy, kteří byli jejich nepřátelé, tak tam Ježíše nepřijali.

Je to důležité, protože odmítnout Ježíše bylo mnohem horší, než s čím se setkal Eliáš. Eliáš nemusel z nebe svolávat oheň a zabít 102 lidí, protože Bůh Eliáše chránil a staral se o něj. Ale Ježíš byl Boží Syn, byl bez hříchu a odmítli ho z rasistických a náboženských předsudků. Tohle bylo absolutní odmítnutí, protože oni věděli, kdo Ježíš byl. Tohle bylo vážnější, než Eliášova situace. A podívejte se, co se dělo dál. Verš 54 Když to tedy viděli jeho učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, chceš, ať řekneme ohni, aby sestoupil z nebe a pohltil je, jako to udělal i Eliáš?" Oni se odkazovali na 2 Královskou a chtěli svolat oheň z nebe a zabít všechny lidi, kteří odmítli Božího Syna. A jak na to Ježíš reagoval? Verš 55 Ale on se obrátil a pokáral je slovy: "Vy nevíte, jakého jste ducha. Neboť Syn člověka nepřišel lidské duše zahubit, ale spasit." Šli tedy do jiné vesnice.

Ježíš zde Jakuba a Jana napomenul, že se snažili kopírovat, co udělal Eliáš. Chtěli se zachovat jako Starozákonní prorok Eliáš a byli napomenuti. Dovolte mi říct - některé z vás to možná bude šokovat - pokud by zde byl Ježíš fyzicky přítomen v Eliášově době, potom by ho Ježíš za svolání ohně také napomenul. To totiž nevyjadřuje Boží srdce. Znamená to, že Eliáš zhřešil? Ne, protože to bylo možné ve smlouvě, pod kterou se Eliáš nacházel. A takových věcí najdete ve Starém zákonu spoustu. Říkám to, abych vám ukázal, že je rozdíl mezi tím, jak Bůh tehdy jednal s lidmi a jak s nimi jedná teď. A pokud se vracíte do Starého zákona a snažíte se používat Starozákonní principy a jednat s lidmi podle Starozákonních principů, tak potom nereprezentujete Boha [správně]. Ježíš by vás pokáral úplně stejně, jako pokáral Jakuba a Jana. Říká jim: "Vy nevíte, jakého jste ducha!" Někdo může ukázat do Bible a říct: "Ale to je přece v Bibli napsané!" Ano, ale pod jinou smlouvou. Mezi těmi smlouvami je rozdíl.

Budu se tomu pravděpodobně věnovat víc, takže nebudu zabíhat do podrobností, ale dám vám malou ochutnávku, co budu mluvit o přímluvě. Mojžíš se v Exodu 32 modlí a říká Bohu: "Čiň pokání/změň smýšlení a odvrať se od svého hněvu." Mojžíš říká Bohu, aby činil pokání/změnil smýšlení. Ale ještě zajímavější je, že v Exodu 32:14 říká, že Bůh činil pokání. Mojžíš řekl Bohu, ať činí pokání, a Bůh ho učinil. Víte ale, že v Nové smlouvě - 1 Timoteovi 2:5 je napsané, že je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem, člověk Ježíš Kristus? V Galatským 3 je napsané, že Mojžíš byl prostředník, který stál mezi rozhněvaným Bohem a židy. Mojžíš za ně prosil, přimlouval se, aby se Bůh odvrátil od svého hněvu a Bůh ho vyslyšel. Mojžíš zde byl prostředník. Když se jednalo o Sodomu a Gomoru, tak tam byl prostředníkem Abraham, který za ně prosil. Uslyšíte, že lidé se na tyto příklady odkazují a staví na tom, jak se máme modlit a přimlouvat. "Ó Bože, odvrať se od svého hněvu na Ameriku a nesuď Ameriku kvůli našim hříchům." A odkazují se na ty místa v Bibli, jako na vzor. Ale 1 Timoteovi 2:5 říká, že v Nové smlouvě je pouze jediný prostředník.

Mojžíš byl prostředníkem, Abraham byl prostředníkem, David byl prostředníkem, a fungovalo to, protože byli pod jinou smlouvou a Ježíš ještě nepřišel. Takže oni se takto mohli přimlouvat, ale pokud byste se dnes chtěli modlit jako Mojžíš anebo David a podobně, tak se snažíte zaujmout místo, které nyní patří pouze Ježíši. Pokud byste se tak modlili, tak byste byli antikristové. Další příklad je v Žalmu 51. Najděte si to. Zde se modlí David a je spousta podobných Žalmů, nemám čas všechny procházet. V Žalmu 51 David činí pokání ze svého hříchu s Bat-šetbou a z vraždy jejího manžela. Říká zde věci jako: Žalm 51:9-14 Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, kterés zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha! Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber! Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.

Víte, že David se tohle mohl modlit, protože Ježíš ještě nepřišel? Ale my se už takto modlit nemůžeme! Tohle je urážení Boha. Někteří z vás se na mě teď díváte opravdu zajímavě. Slyšeli jste někdy písničku: "Stvoř ve mně srdce čisté, ó, Bože, a Ducha přímého obnov v nitru mém. Jen mne nezamítej od tváře své, Bože, Ducha Svatého neodnímej"? Tohle se dneska v církvi zpívá a je to urážka Ježíše. Někdo se zeptá: "A co je na tom jako špatně?" - Bible říká, že když se znovu narodíte, tak Bůh vezme vaše kamenné srdce a dá vám místo něj masité. Pokud jste znovuzrození, potom již máte stvořené nové srdce! A pokud se to modlíte s výjimkou znovuzrození, čili pokud jste již znovuzrození, tak to je proti zjevení Nové smlouvy. Navíc v Nové smlouvě Bůh říká: "Jsem s vámi neustále až do konce světa." [Matouš 28:21] A v Židům 13 je napsáno, že nás Ježíš nikdy neopustí ani nezanechá. Takže pokud se budete modlit: "Ó, Pane, neodnímej ode mě Ducha Svatého." Jak by ho od vás mohl odejmout? Přísahal sám při sobě, že vás nikdy neopustí ani nezanechá. Je naprosto špatně modlit se: "Ó, Bože, neopouštěj mě!" To znamená, že nemáte zjevení Boha. Pokud patříte mezi lidi, kteří se modlí: "Ó, Pane, prosíme Tě, abys dneska přišel a byl dnes s námi.", tak se modlíte špatně. Někdo namítne: "Ale co je na tom špatně?" - Bůh řekl: "Nikdy vás neopustím!" Bůh řekl: "Kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Proč byste Boha prosili, aby přišel a byl s vámi, pokud řekl, že je vždycky s vámi, že vás neopustí ani nezanechá?

A proč se vlastně modlíme hloupé modlitby jako: "A Bože prosíme tě, buď s námi jak teď odcházíme..." Jaká hloupá modlitba! Jak ji má Bůh jako vyslyšet? Má vás opustit a zase se vrátit, aby vás vyslyšel? Vidíte? Nemáme o Bohu správné porozumění.

Mluvil sem dnes večer s jednou ženou, která s Pánem 3 roky prožívala skvělé věci, ale nyní už nic necítí. A byla jednou z těch lidí, kterým jsem říkal: "Potřebuješ přestat žít/řídit se podle pocitů. Koho zajímá, jaké máš pocity?" - "Ale já chci Boží přítomnost cítit." - Potřebujete přestat vyvyšovat pocity nad Boží Slovo! Potřebujeme se dostat na místo, kdy se řídíme/žijeme podle toho, co říká Boží Slovo: "On nás nikdy neopustí ani nás nezanechá." A pokud vás napadá: "Já vím, že to Slovo říká, ale já prostě Boha necítím..." - Tak potom potřebujete přestat vyvyšovat své pocity nad Boží Slovo. Potřebujete se začít řídit podle Božího Slova. A stejně se najdou lidé, kteří se modlí a prosí Boha, aby šel s námi. Modlí se: "Bože, vztáhni prosím svoji ruku a uzdrav tohoto člověka." - Přitom Bible v 1 Petrově 2:24 říká: "Jeho ranami jsme byli uzdraveni!" Již je to hotové. On poslal svoje Slovo a uzdravil je. Stejná moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých, už žije ve vás. A lidé se klidně modlí: "Bože, dotkni se mě prosím.", nebo: "Dej mi více víry." - Stejně prosili i učedníci a Ježíš jim říká, že nepotřebují více víry, že potřebují použít, co už mají. Je špatně modlit se a prosit za více víry. Je napsané, že každému byla dána [stejná] míra víry. [Římanům 12:3] A Pavel říká: "Život, který nyní žiji, žiji vírou Ježíše Krista." [Galatským 2:20] Pokud měl Pavel míru víry Syna Božího, potom i vy máte víru Božího Syna.

Dnes večer za mnou přišla jedna žena a říká: "Modlím se, abych měla takovou víru, jako máš ty." A já jí říkám: "Ale ty ji máš! Už ji máš, jenom nevíš, co máš." Ve Filemonovi 1:6 je napsané: "aby se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás v Kristu Ježíši." Máte Boha úplně stejně jako já nebo kdokoliv jiný. Máte stejnou míru víry, moci a pomazání, jako měl Ježíš, protože Kristus je ve vás! Je úplně mimo pořádat shromáždění dvojnásobného pomazání. Nevím, kolik z vás někdy bylo v letničních církvích, ale oni mají večery dvojnásobného pomazání. "Přijďte a pomažeme vás olivovým olejem, který pochází z Jeruzaléma... A když vás ještě polijeme vodou z Jordánu, tak budete mít dvojnásobné pomazání Ducha Svatého..." - To je nesmysl. Nemůžete mít všeho dvojnásobek. Je napsané, že v Kristu v nás přebývá veškerá Boží plnost tělesně. Jak chcete mít dvojnásobek? Někdo namítne: "Ale Elíša měl dvojnásobek pomazání, co měl Eliáš." - Ano, to je pravda, Eliáš byl ve Staré smlouvě a měl pouze malý díl pomazání. Ve vás ale žije veškerá Boží plnost!

Když Eliáš svolal z nebe oheň, když se modlil, aby pršelo, když předběhl vůz, když vzkřísil toho chlapce z mrtvých a udělal všechny ty věci, tak měl pouze malou část toho, co v sobě máme my! Co máme my je větší, než co měl Eliáš! Je to větší, než co měl Elíša! Někdo opět namítne: "Ale já to nevidím." - Ale to neznamená, že to nemáte! To jen znamená, že jste se nenaučili, jak to uvolnit. Odpověď na to je zase ve Filemonovi 1:6, že "sdílení" - to slovo sdílení znamená sdílení, komunikaci nebo uvolnění vaší víry se stane "efektivním" - to znamená, že začne fungovat - skrze poznání všeho dobrého, co je už ve vás v Kristu Ježíši. Tělo Kristovo jako celek říká: "Ó, Bože, jsem nic, nic nemám, ale ty můžeš udělat všechny věci, dotkni se mě, udělej v mém životě něco, ó, Bože, dej mi něco..." Pokud se takto modlíte, tak už to je nevíra! Protože Bible říká, že to již máte! Již jste požehnáni veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. [Efeským 1:3] Už vám byla dána všechna moc a autorita. [Matouš 10:1]

Už je dokonáno, ale my se stále modlíme, jako lidé ze Starého zákona, a nerozumíme rozdílu, mezi Starou a Novou smlouvou, a potom se divíme, proč se nedějí věci, které dělal Eliáš a podobně. To protože oni používali, co měli, ale my nevěříme, že bychom něco měli a prosíme Boha, aby nám dal víc. "Ó, Bože, dej mi víc víry!" - Nepotřebujete víc víry! Už máte stejnou víru, jakou používal Ježíš! Vaše víra je víra Ježíše Krista! Galatským 2:16 říká, že jste zachráněni/ospravedlněni Kristovou vírou, není tam vírou v Krista, ale Kristovou vírou. Bůh vám doslova dal Jeho víru, abyste se jí znovuzrodili. Máte všechno, co potřebujete, ale my neuznáváme/nepoznáváme, co už máme. Protože znovu - my máme Starozákonní myšlení, kdy voláme a prosíme Boha, aby přišel, dotkl se lidí a dělal věci.

Ve Starém zákonu Bůh řekl lidem, aby šli a zabili všechny muže, ženy, děti a dobytek, cokoliv co dýchalo, ať zemře. Dneska doufám všichni chápou, že v Nové smlouvě takto nejednáme. Víte, že pokud vám pod Zákonem vaše děti zlořečili, tak jste je vzali před starší a oni je pokárali, a pokud to udělali znova, tak jste je museli ukamenovat? A rodiče museli hodit první kameny. Většina z nás by byla mrtvá! Ale my nezabíjíme svoje děti, když jsou neposlušné. Ale proč to vlastně neděláme? Vždyť je to napsané v Bibli, ne? Je to přece přikázání, a pokud ho neplníte, potom jste viní. Takže proč to dnes už neděláme? Protože ve Staré smlouvě se lidé nemohli znovu narodit. Nemohli být vysvobozeni.

Jediný způsob, jak se vypořádat s lidmi posedlými démony - což byli lidé, o kterých jim Bůh řekl, aby šli a zabili všechny včetně zvířat - to bylo, protože ti lidé byli vydáni démonickým věcem. Měli zabít i zvířata, protože bylo běžnou praxí, že lidé měli sex se zvířaty. Tehdy byla běžná homosexualita, bestialita, muži i ženy měli sex se zvířaty, byli posedlí démony a nemohli být osvobozeni, protože nemohli být znovu narozeni a nebyla zde moc Ducha Svatého. Takže to bylo něco, jako je pro naše tělo rakovina. Dneska vám kvůli ní doktoři odstraní zasažené části těla. A i když si můžeme myslet, že odstranit část těla je krutá věc, tak je to pokus zachránit celé tělo. Lidská rasa začínala být přemožená démonicky posedlými lidmi, kteří se vydali démonickým praktikám a obětovali i své děti jako oběti démonickým bohům. Bylo to jako rakovina a jediný způsob, jak s tím pod Starou smlouvou šlo něco udělat, bylo to zabít. To byl jediný způsob, jak démonům zabránit jednat skrze lidi. Ale v Nové smlouvě se můžete znovu narodit. Můžete být změněni, být vysvobozeni. Takže dnes už své děti nezabíjíte, když si pustí ústa na špacír. Amen?

1 Samuelova 15:23 Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Zde je přirovnán vzdor a svéhlavost k nepravosti a modlářství a je to démonické. Takže pokud byl ve Starém zákonu někdo vzpurný, tak musel být zabit. To byl jediný způsob, jakým se zbavit démonického ducha, který to způsoboval. Dnes se lidé mohou znovuzrodit, můžou být vysvobozeni a dnes už nikoho nezabíjíte. Ježíš všechno změnil. Dal jsem vám zde spoustu příkladů, ale průměrný křesťan čte Starý zákon a věří, že podle něj máme žít.

Mezi Starou a Novou smlouvou je rozdíl. Může to vypadat, že Stará smlouva ukazuje Boha jako tvrdého, zlého a plného hněvu. A Bůh je svatý, určitě má moc a soud se blíží, ale tohle není skutečná Boží přirozenost. Bůh se nechtěl ukázat takovým způsobem. Budu o tom mluvit podrobněji později, ale zamyslete se nad následujícím. Pokud by skutečná Boží přirozenost byla taková, tak proč tak nejednal s Adamem a Evou od počátku? Proč by čekal 2000 let, než dal Zákon a začal lidi trestat? Protože skutečnou Boží přirozeností je láska. A když Adam s Evou zhřešili, tak namísto, aby je Bůh potrestal, tak jim udělal oděv z kůže, aby zakryl jejich hanbu, a stále s nimi měl obecenství. Stále je miloval. Trošku se ale předbíhám.

Římanům 5:8-12 Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem. Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem. A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali smíření. A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt... - Kéž bych měl čas tohle vysvětlit, protože tomuhle nerozumí většina lidí. Lidi si myslí, že Boha naštvalo, co jste udělali vy. Myslí si: "Já jsem udělal tohle a Bůh je na mě teď naštvaný..." - Ale Boží hněv je proti hříchu, který na svět přišel skrze jednoho člověka! Ne kvůli vašim činům. Boha nehněvají vaše činy, ale hřích lidstva - hříšná přirozenost. Kdybych měl čas vám to vysvětlit, tak to slovo pro "hřích" je v knize Římanům použito asi 43x v jednotném čísle a pouze jedenkrát v množném. Hřích v jednotném čísle, nemluví se o hříších - o věcech, které děláte. Mluví se o hříšné přirozenosti, kterou jste zdědili, a ta hříšná přirozenost na svět přišla skrze jednoho člověka. Vy jste se už hříšníci narodili. Není to tak, že byste zhřešili a tím se stali hříšníci, ale už jste se narodili s hříšnou přirozeností a proto jste hřešili.

Když dám výzvu, kdo chce Ježíše učinit svým Pánem, tak lidi vedu v modlitbě a opakují po mně. Říkám: "Otče, lituji mého hříchu." - v jednotném čísle, ale lidé vždycky řeknou: "hříchů" - množné číslo. A pokračuji: "Ale věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil můj hřích." - opět jednotné číslo. A lidé opakují: "Věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil moje hříchy." Ale hříchy nejsou ten problém. Problém je hříšná přirozenost a hříšná přirozenost se na svět dostala skrze Adama. Že jste hřešili pouze potvrzuje a svědčí o tom, že jste měli hříšnou přirozenost. Vaše hříchy nezpůsobili, že byste měli hříšnou přirozenost, ale vaše hříšná přirozenost způsobila, že jste hřešili. A pokud byste tomuto porozuměli, tak to úplně změní váš vztah s Bohem.

Římanům 5:12 A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt {ne skrze hříchy, ale skrze hřích}, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili... - to slovo "zhřešili" už mluví o vašich skutcích. Ty hříšné skutky vypůsobila hříšná přirozenost. Mluví o tom Římanům 7. kapitola. Verš 13 hřích byl totiž na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. - Jaký radikální výrok! Hřích se nepočítá, když není Zákon. To slovo "počítat" se dnes moc nepoužívá. Sice používáme ten pojem, ale ne to slovo. Je to účetnický pojem, který znamená "zaznamenat" nebo "přičítat vám". Například, pokud použijete kreditku, tak tehdy jim neplatíte, ale dáváte jim na kartě informaci, a oni vám to započítají. A pokud si myslíte, že to tak není, tak až přijde účet za kreditku, tak ho neplaťte. Řekněte jim, že jste to už zaplatili, že jste jim přece dali kreditku. Ale vy jste to ještě nezaplatili, pouze vám to započítali a musíte potom zaplatit účet. Tohle znamená to slovo "počítat". A zde je napsané, že Bůh nepočítá/nezaznamenává hřích, když není Zákon. Pokud si to přečtete v kontextu, tak to mluví o době, než byl dán Mojžíšův zákon, který přišel 2000 let po pádu člověka. Bůh lidem nepočítal přestoupení 2000 let. Bůh lidem 2000 let nezaznamenával hříchy a jednal s lidmi podle milosti a lásky. Bůh lidi nesoudil ani je netrestal. Tohle je v protikladu s tím, co většina z nás byla učena, a co jsme si z náboženství odvodili.

Najděte si Genesis 3 kapitolu, kde Adam s Evou zhřešili. Průměrný člověk věří, že zde byl svatý Bůh a člověk najednou padl, přestal být svatý a svatý Bůh nemohl s nesvatým člověkem nic mít, takže Bůh člověka poslal ven ze zahrady, ze své přítomnosti, protože nyní byla mezi Bohem a člověkem obrovská propast. Ale Římanům 5:13 říká něco jiného - dokud nebyl Zákon, tak Bůh nedržel hřích proti lidem a nepočítal jim ho. Pozorně se sem do Genesis 3 podívejte. Tohle je už po jejich hříchu, poté, co jim Bůh udělal oděv z kůže, aby zakryl jejich nahotu. Genesis 3:22 I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky! 23Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. - Verš 23 říká "proto" a to znamená "tohle je ten důvod, proč". Když narazíte na slovo "proto", musíte se podívat, proč tam je. Vztahuje se vždy k předchozímu textu.

Takže Bůh poslal člověka ze zahrady, protože nechtěl, aby vzali a jedli ze stromu života a žili navždy. Tohle nebyl trest, tohle bylo milosrdenství! Někdo si řekne: "Ale Bůh způsobil, že umíráme, protože jsme najednou neměli strom života." Problém je, že jsme už byli hříšníci, že jsme už měli hříšnou přirozenost a odplata za hřích je smrt. [Římanům 6:23] Umíte si představit, že byste navždy žili v těle, které by mělo třeba Downův syndrom? Umíte si představit člověka, který nemůže nikdy zemřít, ale je mentálně nebo fyzicky postižený? Nebo člověk, s nějakou bolestí, zmrzačeními, slepotou, hluchotou a všemi možnými problémy, které postihly lidstvo? Umíte si představit, že byste nemohli zemřít a žili s tím navždy? Umíte si představit, že by třeba Hitler žil věčně? Nebo třeba Mussolini, Sadám Husajn a další? Umíte si představit, že byste je nemohli zabít? Že by právě teď žili všichni krutovládci se svými armádami? Umíte si představit, jak by to na Zemi vypadalo? Jakkoliv se zdá smrt špatná, tak je smrt lepší, než žít navždy v hříšném stavu.

Viděl někdo z vás film "Tajemství nesmrtelných"? Mně se líbil. Je to o lidech, kteří pili z nějakého pramene a nyní jsou nesmrtelní. Ta rodina byla naživu kolem 300 let. Mohli jste je zastřelit, pověsit, prostě cokoliv, ale nemohli zemřít. Setká se s nimi jedna dívka a zamiluje se do ní mladík, kterému je přes 200 let, ale vypadal na 18, a chce si ji vzít, akorát jí musí sdělit svoje tajemství. A v tom filmu bylo ukázané, že žít navždy v hříšném a porušeném světě se všemi problémy, je trápení. Pokud by nebylo žádné nebe, kde dostaneme nová, oslavená těla, kde bude všechno napraveno... Ale my bude mít nové nebe a novou zemi, kde nebude žádná špatnost, nebude tam zlo, trápení, pláč ani slzy. Skrze Ježíše nás čeká něco mnohem lepšího, než tento život. Takže i když po smrti netoužíte, nechcete zemřít, tak nás čeká něco mnohem víc, než tento život. Bůh to věděl a bylo milosrdenství, že poslal Adama s Evou ze zahrady a zabránil jim jíst ze stromu života, aby žili navždy v hříšném a porušeném těle. To nebyl Boží soud a trest, ale Boží milosrdenství!

Lidé si automaticky myslí, že Bůh člověka vykopl ze své přítomnosti, ale to není pravda. Bůh je pouze z milosrdenství vzal od stromu života, protože najednou žili život hluboko pod úrovní, než pro kterou je Bůh stvořil. Bůh měl v plánu něco lepšího a nechtěl, abychom žili navždy v hříšném a porušeném těle. A ve 4. kapitole je to vidět. Genesis 4:1-5 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar Hospodinu. I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin shlédl na Ábela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla.

Zeptám se vás - kde Kain s Ábelem vzali, že budou obětovat? V Písmu není nikde napsané, že by jim to Bůh přikázal. Někdo může ukázat na třetí kapitolu, kde Bůh zabil zvíře a udělal jim oděv, že to byl předobraz a symbol obětování, takže to mají odtud. Je to možné, ale Kain přinesl plody země, takže to určitě ze zabití toho zvířete nevzal. Když se ale podíváte do Leviticus, tak tam je přikázání, že musíte přinést prvotinu z úrody. Někteří lidé říkají, že Bůh přijal Abelovu oběť, protože Ábelova oběť byla "krvavá", ale Kainova byla ze země. Ale v Leviticus je přikázané, aby lidé obětovali plody země. A v Židům 11 je napsané, že Ábel vírou obětoval lepší oběť. Nevěřím, že šlo o druh oběti, protože později to bylo přikázáno. Byla to skutečnost, že Ábel obětoval vírou, ale Kain pouze z povinnosti. Kde vůbec vzali, že by něco takového měli dělat? Nemohli to mít z toho, že Bůh zabil zvíře kvůli kůži. Pokud si to pročtete tak uvidíte, že Bůh s nimi mluvil slyšitelným hlasem. A logická odpověď je, že Bůh jim o tom prostě řekl. Jinými slovy - Když lidé zhřešili, tak Bůh s nimi nepřestal mít obecenství. Nevykopl je a nevykašlal se na ně. Stále s nimi chodil a mluvil s nimi. A když obětovali, tak Bůh nějakým způsobem ukázal přijetí Ábelovy oběti a odmítnutí Kainovy. Nevíme, jak to přesně vypadalo, možná Bůh pohltil oběť ohněm, jako na jiných místech, anebo promluvil slyšitelným hlasem, protože v této kapitole k nim slyšitelným hlasem mluví.

Bůh byl stále v přátelství a obecenství s lidmi. Bůh ze své strany vztah s člověkem nepřerušil. Bůh jim nepočítal jejich hříchy. I po pádu člověka byl k lidem stále milostivý. Pokračujme ve čtení. Genesis 4:6 Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? - Zde Bůh ke Kainovi mluví slyšitelným hlasem a Kaina to vůbec nepřekvapilo. Tohle opět ukazuje na to, že byl zvyklý slyšet Boží hlas. Verš 7 Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" - Představte si to. Kain právě zabil svého bratra Ábela. Je to poprvé, kdy byl na Zemi někdo zavražděn. Pro nás je těžké si to představit, protože jsem viděl statistiku, že průměrné dítě, které právě dokončilo střední školu, vidělo za svůj život v televizi sto padesát tisíc brutálních vražd. Ale tehdy nikdo žádnou vraždu neviděl. Kain nebyl v žádném případě nijak "otupený". Zabil svého bratra, a zatímco měl krev na svých rukách, tak Bůh promluvil slyšitelným hlasem: "Kaine, kde je tvůj bratr?" A Kain si schová ruce za záda a bezostyšně Bohu lže: "Jak to mám vědět? Jsem snad strážcem svého bratra?"

Představte si, že byste právě někoho zabili, že byste byli první, kdo kdy někoho zabil, a najednou by se ozval slyšitelný hlas z nebe, který říká: "Co jsi to udělal?" Většina z vás by na místě zemřela. Ani by vás nemuseli soudit, prostě byste zemřeli na infarkt. Ale Kain zde Bohu lže a ani nemrkne okem. Víte, na co to ukazuje? Ukazuje to na všednost. Kain nebyl v šoku, že slyší Boží hlas. Nebylo to pro něj nic neobvyklého. Tohle ukazuje, že Bůh stále s člověkem chodil, mluvil a sdílel se s ním. Ve verši 16 je napsané, že Kain odešel z Boží přítomnosti. Jak by z ní mohl odejít, pokud by ji neměl? Nemůžete opustit něco, co jste neměli. Pokud byste zde nikdy nebyli, tak z této místnosti nemůžete odejít. Aby Kain mohl opustit Boží přítomnost, tak ji musel mít.

Dal jsem vám čtyři různé věci, které ukazují, že Bůh neposlal Adama pryč ze zahrady, aby s člověkem přestal mít společenství, ale Bůh měl s lidmi nadále společenství, mluvil k lidem slyšitelným hlasem a komunikoval s nimi. Bůh lidstvo neodřízl. Jejich hřích sice měl následky a Bůh je poslal pryč ze zahrady, aby nejedli ze stromu života a nežili navždy v hříchu. Jejich hřích měl následky, ale Bůh lidi stále miloval, nebylo to tak, že by je nenáviděl. Naopak namísto, aby potrestal prvního vraha na Zemi, tak Kaina označil. Protože Kain říká: "Teď mi každý půjde po krku..." A Bůh měl s prvním vrahem slitování, označil ho a řekl: "Pokud se někdo Kaina dotkne, tak jeho smrt pomstím sedmkrát." Bůh prvního vraha chránil, neschvaloval vraždu, ale byl plný milosti, nepočítal jim jejich hříchy. Hřích měl následky, nemůžete se praštit kladivem do prstu, aniž by to bolelo, ale to neznamená, že tu bolest způsobil Bůh. Život s hříchem má následky, ale Bůh je netrestal, Bůh jim prokazoval milosrdenství.

Později, ve stejné kapitole, Genesis 4:23 se mluví o Lámechovi. Lámech byl první, kdo měl více manželek. Ježíš říká, že Boží vůle nikdy nebyla, aby měl někdo více manželek. Bůh chtěl, aby jeden muž měl jednu ženu. Lámech měl dvě ženy a Bůh ho za to nepotrestal. Bůh ho stále miloval. Genesis 4:23 I řekl Lámech svým ženám: Ádo a Silo, slyšte můj hlas! Ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči! Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Lámech zde říká, že někoho v sebeobraně zabil. Říkal si, že jeho vražda je více ospravedlnitelná, než ta Kainova. Takže ve verši 24 říká: "Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech sedmdesátisedminásobně." Lámech zde vlastně říká, že když Kainovy vražda prošla a Bůh tehdy řekl, že kdo by Kaina potrestal, tak toho Bůh potrestá sedminásobně, tak mě Bůh pomstí 77x. Víte, co je na tom špatně? Že tohle Bůh neřekl, tohle řekl Lámech. Lámech si myslel, že jeho vražda je ospravedlnitelnější než Kainova, takže předpokládá, že pokud vražda prošla Kainovi, tak mu každopádně, protože si ochranu zaslouží více, než Kain.

Písmo říká v 1 Korintským 10:12 [ti,] kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. A přesně tohle lidé neustále dělají. Ukazují na druhé: "Podívej se, co udělal tamten, a prošlo mu to. Stále se mu daří, lidé ho respektují." Ještě před padesáti lety byla homosexualita považována za špatnou a lidé se jí nechlubili. Nebyly žádné průvody/demonstrace, nikdo by se neodvážil. Homosexuálové sice existovali, ale přinejmenším se za to styděli. Ale dneska, poté, co některé filmové hvězdy, fotbaloví hráči a politikové přiznali, že jsou homosexuálové, tak homosexualita ztratila svoji hanbu, protože lidé se srovnávají s druhými. Říkají si: "Tomu člověku se daří, ti lidé jsou na obalech časopisů..." a podobně, a naše standardy se najednou stanou relativní vzhledem k současné kultuře, namísto aby byly ukotvené v Božím Slovu.

A to je přesně náš případ, protože vidíme nějakého politika ve vládě, kterého všichni respektují, mají moc a projde jim to, takže to přece nemůže být špatné. - Ale to vůbec nic neospravedlňuje! Je jedno, zda lež budete omílat tisíckrát, nebo miliónkrát, stále to je lež! A nezmění to ani počet lidí, kteří tomu věří. My se srovnáváme úplně stejně jako Lámech. Lámech říká: "Vražda prošla Kainovi, tak projde i mě." A právě proto musel Bůh dát Zákon. Protože lidé se srovnávali s druhými a mysleli si: "Ten člověk je vážený, jsou na nich nějaké dobré věci, ale i když jsou úplně proti tomu, co učí Boží Slovo, tak to přece nemůže být až tak špatné..." A protože Bůh hřích nesoudil, netrestal, a nedával průchod svému hněvu vůči hříchu - Bůh Kaina nezabil a proto měl Lámech odvahu zabít člověka. A to pokračovalo dál a dál a bylo to horší a horší. Nakonec Bůh začal trestat a uvolňovat hněv proti hříchu, aby nám ukázal, že hřích je smrtonosný.

Hřích má dvě roviny. První je vertikální - přestoupení proti Bohu a to zasluhovalo trest, ale Bůh lidem až do doby Zákona hřích nepočítal. Bůh neuvaloval proti hříchu trest, byl milosrdný, ale lidé brali chybějící trest jako souhlas a přijatelnost, a kvůli tomu měli lidé špatnou představu o tom, co je dobré a špatné. Dívali se kolem sebe, a protože když lidé zhřešili a nepadli na místě mrtví, tak nebyli schopní vidět viditelné následky hříchu a mysleli si, že to není až tak špatné. Takže prostě žili ve hříchu.

Bůh sice netrestal hřích, ale hřích má i druhou rovinu a to je popsané v Římanům 6:16 Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? - Pokud se vydáváte hříchu, potom se vydáváte satanu, protože on je původcem toho hříchu a satan přijde, sní vám svačinu a ještě vám praskne sáček. Takže hřích má následek, aniž by Bůh něco udělal. Tohle je horizontální efekt, kdy hřích umožňuje satanu, aby přišel do vašeho života. Bůh hřích netrestal, ale pokud by něco neudělal, aby obnovil naši perspektivu toho, co je dobré a špatné, pokud bychom nezačali mít strach, který nás nutil omezit množství hříchu, které jsme dělali, pokud by Bůh neudělal nic, aby hřích omezil, tak by na Zemi nebyla doslova jediná panna, skrze kterou by Ježíš mohl přijít na tuto Zem. Tak to bylo špatné.

Za dnu Noe byl pouze jeden muž a 7 členů jeho rodiny, kteří byli hodni záchrany. Zbytek byl jako rakovina a Bůh ji musel vyříznout. Někteří si právě myslíte: "Ale já jsem myslel, že Bůh lidem přece nepočítal hřích." Můžete se na to podívat a vidět v tom odsouzení těch lidí za dnů Noe, ale z pohledu lidstva to byla milosrdná věc, protože lidská rasa byla tolik kontaminovaná zlem, že Bůh tu rakovinu zabil a ušetřil pouze Noeho a jeho rodinu. Bůh by byl spravedlivý, i kdyby zničil úplně všechny, ale Bůh to udělal jako skutek milosrdenství. Sice to byl soud nad těmi lidmi té doby, ale bylo to milosrdenství nad lidstvem. Ježíš říká, že jako to bylo za dnů Noe, tak to bude také před příchodem Syna Člověka a právě v současné době se k tomu začínáme vracet, začíná to být tak špatné, jako za dnů Noe. Ale přesto, jak jsou dnes věci špatné, tak tehdy to bylo ještě nepoměrně horší. Bestialita byla tehdy na denním pořádku, měli sex se zvířaty. Ženy dovolovaly zvířatům, aby s nimi měli sex, byla to běžná praktika. A Bůh to musel zastavit. Proto přišel Zákon.

Pokud by Bůh chtěl dát Zákon, proč by čekal 2000 let, než dal Zákon Mojžíšovi v době, kdy už bylo výjimečné, že by někdo slyšel slyšitelný Boží hlas? Vždyť za dnů Adama Bůh s lidmi mluvil a komunikoval každý den? Bylo by to přece mnohem jednodušší a ekonomičtější, ušetřilo by to Bohu spoustu energie, kdyby Zákon dal hned Adamovi a Evě. Proč jim nedal 10 přikázání? Protože to nikdy nechtěl! Bůh nikdy nechtěl, aby to všechno věděli. Zamyslete se nad tím. Zde v první řadě sedí znovuzrození lidé naplnění Duchem Svatým a milují Boha. Ale pokud by jim Bůh ukázal, co se stane v jejich životech, všechny zranění, tragédie, smrt rodičů, smrt kamarádů a příbuzných, nemoci, choroby, odmítnutí lidí a to ještě vůbec nezahrnuje války, První světovou, Druhou světovou, občanské války, milióny a milióny lidí, kteří zemřeli... Pokud by tohle všechno ukázal Adamovi a řekl mu: "Ukážu ti, co tvůj hřích způsobil...", tak věřím, že by Adam namístě zemřel. Nemyslím, že by se sebou byl schopný žít. Ale jediné, co Adam s Evou věděli, bylo, že jsou nazí. A to je relativně nepodstatné v porovnání se znásilněními, vraždami, závislostí na drogách, homosexualitě, opilstvím a tím vším, co se děje. Bůh nechtěl, aby věděli, jak moc je špatné, co udělali.

Bůh jim klidně mohl dát Zákon. Zákon dává poznání hříchu. [Římanům 3:19] Bůh jim ale nechtěl dát poznání hříchu. Oni pouze věděli, že jsou nazí a už to stačilo, aby byli v odsouzení a styděli se. Bůh nechtěl, aby věděli, jak strašné je, co udělali. Ale protože ostatní lidé viděli, že Bůh hříchy lidí netrestá, tak si začali říkat: "Pokud Kainovi projde vražda, tak mě také." a tak dál. A budu ty Písma procházet detailně, ale v Galatským 3 je napsané, že Zákon byl dán kvůli přestoupení. Takže Zákon nebyl něco, co by Bůh chtěl použít. Bůh nechtěl, abyste museli mít ty přikázání a zákony, Bůh původně nechtěl, abyste si uvědomili, jak jste hříšní a bezbožní. Zákon byl dán, protože lidé se úplně přestali kontrolovat a Bůh musel udělat něco, aby omezil množství hříchu. A když Bůh dal Zákon tak se naše svědomí srovnalo do normálu a přestali jsme se ospravedlňovat tím, že to přece dělá každý. Najednou jsme si uvědomili: "Ale ne, pokud tohle je Boží standard, tak jsem vinen." A Zákon přinesl poznání hříchu a přinesl odsouzení a vinu. To sice pomohlo omezit množství hříchu, ale zároveň to hřích zmocnilo.

Nemůžu vám říct všechno, co vím, za jednu noc, ale zítra vám ukážu Písma, která budou o Zákonu říkat věci, které většinu z vás budou šokovat. Zákon hřích posiloval. Zákon způsobil, že hřích ožil. Zákon odsuzuje a zabíjí. Zákon nedává život! Zákon není dobrý. Zákon byl tehdy k užitku, ale dnes není pro nás. A proto Bůh čekal 2000 let, než dal Zákon. A přitom je dneska každý průměrný křesťan úplně zaměřený na život podle Zákona, přestože Bůh nikdy nechtěl, abyste podle něj žili. Zákon nepřináší žádnou výhodu. Jediný smysl Zákona je ukázat vám, jak jste nehodní a nedostateční, abyste činili pokání ze své samospravedlnosti a obrátili se k Ježíši jako ke spasiteli. Ale jakmile se obrátíte k Ježíši, tak pro vás už Zákon není dobrý, naopak je špatný. Někteří z vás si zrovna myslí: "Nemůžu uvěřit, že se toto opovážil říct!" Ale já vám pouze cituji parafrázovaná Písma. Pokud jste dost stateční, abyste sem znovu přišli, tak vám ukážu Písma, které přesně dokazují, co jsem právě řekl.

Pokud jste začali rozumět tomu, o čem dnes mluvím, tak vám to mohlo začít dávat na Boha jiný pohled. Že Bůh netrestal hřích, protože by chtěl. Čekal 2000 let, ale musel dát Zákon, abychom zjistili, jak jsme mimo. Zákon oživil hřích, abychom si uvědomili, že to sami nezvládneme. Zákon nám měl ukázat potřebu Spasitele. A Zákon sice ukázal, co bylo špatně, ukázal vám, jak jste byli nedostateční a mimo, ale Zákon vás nemohl zachránit, zachránit vás může pouze víra v Boží milosrdenství a Boží dobrotu.

Zítra budu na toto téma pokračovat. Nikdy nejsem hotový, prostě se přinutím skončit. Začneme opět ráno a budu s vámi sdílet věci, o kterých věřím, že úplně změní váš život. Amen. Díky Ježíši!

Otče, děkujeme Ti za Boží Slovo, za zjevení těchto pravd, a modlíme se, aby Duch Svatý vzal věci, o kterých jsem dnes večer mluvil, a ukázal lidem, kteří v této oblasti neměli jasno, že Ty jsi dobrý Bůh a jsi Láska, že láska je Tvoje přirozenost, tvoje jádro a že jsi dal Zákon jako poslední možnost, než mohl přijít Ježíš. A že když nyní Ježíš už přišel, tak už nejsme pod Zákonem, už nežijeme podle Starého zákona. Díky, že už nemusíme zabíjet své neposlušné děti, že již žijeme pod jinou smlouvou. Modlím se, aby tohle Duch Svatý lidem oživil a učinil jim to skutečností, abychom otevřeli své srdce k porozumění a přijali nové zjevení Tvojí dobroty k nám. Děkuji ti Otče a věřím, že se to právě děje. Prosím, aby všichni zde, kteří tě osobně neznají, abys jim pomohl otevřít srdce a přijmout Tebe, dobrého Boha, který je k nám milosrdný a naše hříchy a nepravosti už nebude nikdy připomínat. Otče, modlím se, aby lidé přijali toto odpuštění, aby dnes přijali moc Ducha Svatého do svých životů. Děkujeme Ti za to ve jménu Ježíše. Amen.

Dovolte mi dát pozvání. Pokud neznáte Ježíše, možná jste člověk, který si myslí, že jste dobrým člověkem, že se snažíte žít dobře a dodržovat ty přikázání, tak to vůbec není o tom snažit se žít svatě. Problém nejsou vaše hříchy - množné číslo - ale váš hřích - jednotné číslo - to je vaše hříšná přirozenost. A pokud byste z toho činili pokání a řekli: "Otče, odpusť mi tuhle hříšnou přirozenost, odpusť mi, že jsem padlý člověk, že jsem se narodil do hříchu. Přijímám tvoje spasení/záchranu jako dar." Pokud to dnes ze srdce řeknete, tak vaše přirozenost bude změněna a vaše nová přirozenost nakonec změní i vaše jednání. Pokud neznáte Ježíše, tak mu dnes potřebujete dát svůj život a učinit Ho svým Pánem. A pokud jste znovuzrození, ale nejste pokřtění Duchem Svatým, tak potřebujete být Duchem Svatým pokřtěni. Křest Duchem Svatým obsahuje spoustu věcí a není to pouze dar mluvit v jiných jazycích. Ale mluvení v jazycích je součástí křtu Duchem Svatým. Když lidé v Bibli přijali křest Duchem Svatým, tak mluvili v jazycích.

Vím, že je zde směsice lidí z různých denominací a pravděpodobně ne všichni v Křest Duchem věří. Někteří jste mě možná viděli v televizi, a protože se nechovám jako "letniční", neprskám, neříkám neustále "Sláva Bohu!", tak jste si možná neuvědomili, že jsem pokřtěný Duchem Svatým, ale já jsem pokřtěný Duchem Svatým, mluvím v jazycích, a říkám vám, že Křest Duchem a mluvení jazyky je nezbytné. Potřebujete dar jazyků. Někdo může namítnout, že v jejich "církvi" tomu ale nevěří - právě to je důvod, proč nejsem v jejich církvi. :D Někdo může namítnout: "Musíš mluvit v jazycích, abys šel do nebe?" - Ne, do nebe můžete jít klidně bez mluvení v jazycích a můžete se tam dostat i rychleji, pokud jimi nemluvíte, protože nebudete mít moc. Ježíš řekl: "Když na vás přijde Duch Svatý, tak přijmete moc." Věřím, že můžete být znovuzrozeni a i pokřtění Duchem Svatým a nemusíte mluvit v jazycích. Já jsem pokřtěný duchem a právě teď v jazycích nemluvím. Mohl bych mluvit v jazycích, ale teď nemluvím. Znamená to, že nejsem pokřtěný Duchem? Ne, já jsem pokřtěný Duchem Svatým, ale teď nemluvím v jazycích. Vy můžete být pokřtění Duchem Svatým a nemluvit v jazycích. Ale proč byste to dělali? Je to skvělý a mocný dar. Můžete do kalhot strčit pouze jednu nohu, ale jaký by to mělo smysl?

Řeknu vám, že křest Duchem Svatým je úžasný. Pokud bych nepřijal křest Duchem Svatým, tak byste mě v televizi nikdy neviděli. Znovuzrodil jsem se deset let před tím, než jsem byl pokřtěný Duchem Svatým a křest Duchem naprosto změnil můj život. Takže možná kvůli tomu, co učí vaše církev, si nejste křtem Duchem jistí, já jsem si naprosto jistý a pokud si nejste jistí, tak vezměte za slovo někoho, kdo si je jistý. Říkám vám, že potřebujete křest Duchem Svatým, protože to do vašeho života uvolní moc.

Takže pokud jste zde a pokud chcete Ježíše učinit svým Pánem, znovuzrodit se a mít změněnou tu hříšnou přirozenost, nebo pokud jste již znovuzrození a nejste pokřtění Duchem Svatým, nemluvíte v jazycích, tak bych se za vás rád modlil a pomohl vám křest Duchem přijmout. Protože znovuzrození a křest Duchem jsou dvě věci, které potřebuje každý člověk. Je to absolutně nezbytné. A pokud nejste znovuzrození nebo pokřtění Duchem, tak bych se s vámi rád modlil a pomohl vám. ||

Řeknu vám, že křest Duchem Svatým změnil můj vnější život mnohem více, než spasení. Spasení je samozřejmě základ, musel jsem se znovu narodit, nijak to nezmenšuji, ale spasení je o vnitřní změně a křtem Duchem Svatým se to začne uvolňovat do vašeho života. Křest Duchem mě změnil víc, než cokoliv jiného, a věřím, že křest Duchem Svatým má potenciál naprosto radikálně změnit váš život. ||

Kdo chcete učinit Ježíše svým Pánem, tak vás povedu v modlitbě. Budu se modlit podobně, jak byste se měli modlit vy, ale není v tom žádná magie, neznamená to, že když ty slova řeknete, tak se to stane, musíte tomu ve svém srdci věřit. Ale pokud se budete modlit, jak vás povedu, a budete to myslet naprosto vážně, potom se znovu narodíte, vaše přirozenost bude změněna a Bůh přijde do vašeho života.

Takže vás všechny požádám, abyste opakovali po mně a nezapomeňte, že činíme pokání z našeho hříchu - jednotné číslo a ne ze svých hříchů - množné číslo. Amen?

Takže řekněte: "Otče, lituji svého hříchu. Věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil můj hřích, a přijímám to odpuštění. Ježíši, činím tě svým Pánem. Věřím, že jsi živý a nyní žiješ ve mně. Je mi odpuštěno, jsem zachráněn, právě teď, ve jménu Ježíše. Amen."

Mysleli jste to vážně? Pokud jste to mysleli vážně, tak jste právě přešli ze smrti do života. To je úžasné! Víte, navenek jste stále muž nebo žena, stále máte stejnou barvu pleti, nezměnila se vaše výška, ale víte co? Vevnitř jste úplně nový člověk! Nemůžete to navenek vidět, ale právě jste se stali novým člověkem. A Bible říká, že jste nyní chrámem Ducha Svatého. To je důležité, protože to znamená, že pro tohle vás Bůh stvořil, abyste byli místo, kde přebývá Duch Svatý.

Takže nyní se budeme modlit a přijmete Ducha Svatého. Nemusíte mít sebemenší pochyby, zda vám Bůh Ducha Svatého dá, protože Bůh vás pro to stvořil. Bůh to chce víc, než vy. Někteří lidé učí, že nesmíte mít žádný hřích, že musíte ze svého života prvně odstranit všechen hřích, než vás Bůh může naplnit Duchem Svatým. Pokud byste se mohli stát svatými bez Ducha Svatého, pak byste Ho nepotřebovali! Nepotřebujete být "navenek svatí", naopak pokud máte ve svém životě nějaký hřích, tím spíš vás chce Bůh naplnit Duchem Svatým, abyste měli moc ten hřích přemoci. Takže nedovolte, aby vám v přijetí Ducha Svatého bránil nějaký pocit nehodnosti. Budeme se modlit opravdu jednoduchou modlitbu a otevřeme svoje srdce a přivítáme Ducha Svatého, aby přišel do těchto chrámů, a On slíbil, že to udělá.

Potom se za vás budou modlit zdejší služebníci. V Bibli je napsané, že Duch Svatý se také předává vkládáním rukou. Jakmile na vás vloží ruce, tak chci, abyste o Ducha Svatého přestali prosit a namísto toho věřili, že přišel. A prostě Mu začněte děkovat. Je úplně jedno, zda něco cítíte, nebo ne. Když jsem přijal ducha Svatého já, tak sem necítil absolutně nic. Pouze jsem věřil vírou, že jsem přijal. Takže se budeme modlit, vloží na vás ruce a potom chci, abyste zvedli ruce, protože když zvednete ruce, tak to žehná Boha. Je to podobně, jako když vám někdo strčí do zad pistoli, tak zvednete ruce na znamení, že se vzdáváte. Zvednout ruce je znamení poddání se Bohu. Takže chci, abyste pak zvedli ruce a začali Bohu děkovat, že vám dal Ducha Svatého. Už Ho o to neproste, ale děkujte Mu. Učiňte krok víry a děkujte Bohu.

Potom se ti lidé za vámi začnou modlit v jazycích a tehdy se přestaňte modlit ve svém jazyce a začněte se také modlit v jazycích. Prostě se k nám připojte a začněte mluvit. Někteří si možná myslíte: "Ale já nevím, jak se modlit v jazycích. Co mám dělat?" - Někteří lidé čekají, že je Duch Svatý přinutí modlit se v jazycích. Myslí si, že Duch Svatý nad vámi převezme kontrolu a že si prostě nemůžete pomoct a jazyky jdou ven. Ale takhle to nefunguje. Ve Skutcích 2:4 je napsané, že oni mluvili v jazycích, jak jim Duch dával. Duch Svatý za vás nemluví, on vás inspiruje a mluvit musíte vy. Duch Svatý vás nebude nutit mluvit v jazycích. Je to úplně stejné, jako když jsem dnes mluvil. Věřím, že skrze mě mluvil Duch Svatý. Ale Duch Svatý nepřevzal moje ústa a nepřinutil mě mluvit. Pokud bych otevřel svoji pusu a řekl: "Ó, Bože, mluv dnes skrze mě." A potom měl otevřenou pusu a s vyplazeným jazykem čekal, až mě Bůh přinutí mluvit, tak by se nestalo nic. Jen bychom na sebe zírali. Já jsem mluvil. Byl jsem to já, a proto to bylo v texasštině, ale já věřím, že to Bůh inspiroval. A úplně stejné to je s mluvením v jazycích.

Při mluvení v jazycích musíte mluvit vy. Vy musíte vydat zvuk a vírou věřit, že vám to dává Duch Svatý. A slibuji, že jakmile se dostanete přes tu "novotu" a přestanete se poslouchat a říkat si: "Je tohle z Boha?" Tak potom zjistíte, že to z vás prostě proudí a je to jiný jazyk, než je váš a Bůh vám potvrdí, že to je z Něj. Ale vy budete muset vírou přijmout, že Bůh vám dal Ducha Svatého a budete muset začít mluvit. Ok?

Bible říká, že věřící budou mluvit novými jazyky. Chci, abyste řekli: "Já jsem věřící a budu mluvit v jazycích." Otče, děkuji ti za tyhle lidi, děkuji Ti za lidi, kteří se dnes znovuzrodili a jsou nyní chrámem Ducha Svatého. Všichni zde jsme chrámem Ducha Svatého. Takže otvíráme dveře od těchto chrámů a vítáme tě Duchu Svatý, abys právě teď přišel do našich životů a naplnil naše nádoby. Přijď a přebývej ve svém příbytku. Chceme Tvoji moc, Tvoje pomazání, dar mluvení jazyky a všechny ostatní, takže právě teď otvíráme svoje srdce, ve jménu Ježíše. Přijměte Ducha Svatého ve jménu Ježíš. Vkládáme na vás ruce a uvolňujeme teď moc Ducha Svatého ve jménu Ježíš.

Díky Pane Ježíši, že moc Ducha Svatého proudí v našich životech! Začněte nyní mluvit v jazycích. Díky Ježíši! Díky Otče!

Nestarejte se o to, jak to zní. Když se učí mluvit malé dítě, taky to nezní jako angličtina, ale otec dítěte ví, že to malé dítě chce říct: "Táta." Váš nebeský otec naslouchá vašemu srdci a při mluvení v jazycích obcházíte svůj rozum a modlíte se ze svého ducha. Obcházíte svoji nevěru, své pochyby, modlíte se nebeským jazykem a uvolňujete víru. Mluvte, modlete se. Nemůžete se modlit zároveň v angličtině a v jazycích, přestaňte mluvit anglicky a mluvte v jazycích.

Díky Ježíši, díky Otče. Otče, my souhlasíme a přijímáme. Díky Ježíši. Haleluja! Otče, děkuji Ti, že jsi nám dal moc Ducha Svatého. Díky za dar mluvení v jazycích.

Promiňte, že to teď přeruším. Víte, i kdybyste právě teď nezačali mluvit v jazycích, tak věřím, že jste přijali Ducha Svatého, protože Bůh slíbil, že vám Ho dá. Dostali jste Ho. Někdo může namítnout: "Ale já jsem nezačal mluvit v jazycích." To nevadí, dostali jste Ducha Svatého. Je to stejné, jako když dostanete pár nových tenisek - dostanete je s jazyky. Amen? Dostali jste to, Bůh vám to dal, nyní to jen potřebujete uvolnit. Když jsem se já modlil za křest Duchem, tak jsem nezačal hned mluvit v jazycích, protože jsem byl baptista a učili mě, že mluvení v jazycích je od ďábla, a měl sem v sobě tolik obav a zmatků, že mi trvalo 3 a půl roku, než jsem začal mluvit v jazycích. Ale modlím se v jazycích a všechno, co vím o křtu Duchem a mluvení v jazycích, jsem sepsal do knihy. Pochybuji, že někdo někdy měl víc otázek a pochybností o mluvení v jazycích, než jsem měl já, ale dostal jsem se přes to, takže bych tu knihu chtěl dát každému z vás a ta kniha vám věci ohledně křtu Duchem vysvětlí.

Pokud někdo chcete, aby se s vámi někdo modlil, dokud nezačnete plynule mluvit v jazycích, tak jsou zde lidé, aby vám v tom pomohli. Vedle v modlitební místnosti máme pro každého z vás knihu, abyste věděli a měli úplný užitek z toho, co se dnes ve vašem životě stalo. Amen?

Sláva Bohu! Díky Ježíši. Bůh vám žehnej!

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky