NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 2 - Zákon nebo milost?

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 2 - Zákon nebo milost?

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Kolik z vás zde večera večer nebylo? Skvělé, je zde spousta nových lidí. Chci vás povzbudit, sežeňte si záznamy včerejšího večera a vůbec celé série. Včerejšek byl úvod a mluvil jsem o tom, že většina lidí Bohu nerozumí a to z mnoha důvodů. Spousta lidí nemá jasno, jaká je skutečná Boží přirozenost a jedním z důvodů je samotná Bible. Sice to zní hrozně, ale ve Staré smlouvě byl Boží hněv a soud vůči hříchu a lidé umírali, ale v Nové smlouvě je to jinak. A pokud neporozumíte, proč byla Stará smlouva, proč Bůh ve staré smlouvě ukazoval hněv, ale v Nové smlouvě to už nedělá, tak budete mít o Bohu špatný dojem, takže je to potřeba vysvětlit. Minulý večer jsem dával mnoho příkladů, kdy je vidět protiklad mezi věcmi ve Staré a v Nové smlouvě. Třeba když Eliáš svolal z nebe oheň a v Novém zákonu, když učedníci chtěli udělat to samé, tak je Ježíš pokáral a říká jim: "Nevíte, jakého jste ducha!" Ježíš pokáral lidi za to, že chtěli jednat jako lidé ve Starém zákonu.

Mluvil jsem také o přímluvě, jak se to dělalo ve Starém zákonu, ale v Nové smlouvě je v 1 Timoteovi 2:5 napsané, že Ježíš je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, a pokud se v Nové smlouvě chcete přimlouvat, jako to dělal Mojžíš, David, Eliáš a podobně, tak jste antikristové. Jste proti Ježíši. Mezi Starou a Novou smlouvou je zásadní rozdíl a je zarážející, že tomu většina lidí nerozumí. Takže včera večer to byl úvod a mluvil jsem o 1 Janově 4:8, kde je napsáno: "Bůh je láska." Láska je Boží jádro a Boží přirozenost. Když Adam s Evou zhřešili, tak se na ně Bůh nevykašlal, neotočil se k nim zády, jak mnozí lidé věří, nevykopl je ze své přítomnosti. Bůh je poslal pryč ze zahrady, aby nejedli ze stromu Života a nežili navždy v hříchu.

Bůh nechtěl, abychom žili navždy ve hříšném světě a v hříšném těle, které bylo hříchem porušené. Bůh pro nás měl připravené něco lepšího. Takže v Genesis 4 vidíte, že Bůh stále s člověkem chodil a mluvil a sdílel se s ním. Bůh Adama s Evou neodmítl ani nezavrhl, Bůh je sice poslal ze zahrady pryč, ale stále je miloval a ani nechtěl, aby věděli, jak jsou hříšní. Bůh nechtěl, aby měli vědomí hříchu [, aby si byli vědomí hříchu]. Bůh jim klidně mohl dát Zákon hned, jak zhřešili, ale než dal Zákon, tak čekal 2000 let, protože nechtěl, abychom žili ve vědomí hříchu a pod Zákonem. Díky za to hrobové ticho! :D

Tohle lidi úplně omráčí, protože církev prakticky učí, že Zákon je náš přítel a Bůh dal Zákon, aby nám ukázal, co musíme dělat, abychom byli před Bohem spravedliví. Ale proto nebyl Zákon vůbec dán. Zákon nebyl dán, aby vás osvobodil, Zákon byl dán, aby vám zacpal ústa, aby vás spoutal a odsoudil. Zákon přišel, aby vás zničil a také aby oživil hřích. Vím, že si někteří z vás právě myslí: "No tak to tedy ani náhodou!" - "Ale ano!" Podívejte se na to do 1 Korintským 15. kapitoly. Ukážu vám několik veršů a budu s vámi sdílet, co o Starozákonním Zákonu říká Písmo. Zde se mluví o vzkříšení a oslaveném těle a v 1 Korintským 15:55 je napsáno: Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten? 56Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon.

Pokud bych vám tohle řekl, aniž bych vám ukázal, že to je z Bible, kolik z vás by tomu věřilo? Kolik z vás by věřilo, že Zákon posiluje hřích? Většina křesťanů by reagovala, že to není pravda, že Zákon přece hřích ničí a že Zákon ve vašem životě hřích zmenšuje. - Ale přitom je to úplný opak! Zákon hřích posiluje. Ale proč by nám Bůh dal něco, co posiluje našeho nepřítele - hřích? Zákon v boji s hříchem neposiluje nás! Zákon posiluje hřích v jeho válce proti nám. Proč by Bůh dal něco, co posiluje hřích? Odpověď je taková, že hřích nás už porazil. Hřích nás již oddělil od Boha. Přestože Bůh vůči hříchu neprojevoval svůj hněv a hřích netrestal, jak jsme včera četli v Římanům 5 - že když není Zákon, hřích se nepočítá. Bůh proti nám nedržel náš hřích, ale i když Bůh hřích netrestal, tak hřích lidstvo ničil, protože hřích otvírá dveře ďáblu a dovoluje mu přijít a krást, zabíjet a ničit. Takže i když Bůh hřích netrestal, tak hřích lidi ničil, protože do vašeho života otvírá přímý vjezd pro ďábla.

Hřích lidi ničil, ale lidé se srovnávali a porovnávali s ostatními, takže si mysleli: "Já jsem v pohodě, jsem lepší než tamten." A dnes slyšíte to samé. Slyšíte třeba: "Pokud do nebe půjdou pokrytci, kteří jsou v církvi, tak já se tam dostanu taky, nejsem ani zdaleka tak špatný." Jediný problém je, že pokrytci v církvi se do nebe nedostanou. Ale lidi si tak věci omlouvají. Pokrytci v církvi nejsou vaším standardem/měřítkem. Římanům 3:23 říká: "všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva." Boží sláva je Ježíš a vy budete měřeni podle Ježíše. A i když jste možná lepší, než já, nebo někdo jiný, tak kdo chce být nejlepší hříšník, který kdy šel do pekla? Všichni jsme zhřešili a chybí nám Boží sláva. A pokud se srovnáte s Ježíšem, tak neprojdete. Takže se potřebujete přestat měřit/srovnávat s ostatními lidmi. Musíte si přestat myslet: "No já jsem průměrný, pokud budou zachráněni jiní, tak já také." Takhle se srovnávat nemůžete. Musíte se srovnávat s Ježíšem a musíte přijít k tomu, že potřebujete Spasitele, protože jste zhřešili a nejste tím, čím Bůh zamýšlel, abyste byli.

Lidé si toho nejsou vůbec vědomi. Ztratili smysl toho, co je dobré a co špatné. Takže proč Bůh dal Zákon? Aby vám ukázal hřích a aby hřích ožil, aby byl posílen pro lidi, kteří byli samospravedliví a mysleli si: "Já jsem opravdu dobrý/úžasný." V Písmu vidíme příklad farizeje a celníka, kteří se přišli modlit do chrámu. Farizej říká: "Otče, děkuji Ti, že nejsem jako ostatní. Postím se dvakrát za týden, platím desátky z kopru a máty. Děkuji ti, že nejsem jako tenhle celník." - Farizej se srovnával a říká, že je lepší než jiný člověk. A přitom ten celník ani nepozvedl oči, tloukl se do prsou a říká: "Bože, buď milostiv mě hříšnému." A Ježíš říká, že ospravedlněný odešel ten celník, ne farizej. Samospravedliví lidé, kteří si myslí: "Bože díky, že jsem lepší, než ostatní lidé..." Jak takové lidi vyvedete z jejich omylu? Dáte jim Zákon a Zákon odsuzuje a posiluje hřích, způsobuje, že hřích v lidech ožije.

Bůh dal Zákon kvůli samospravedlivým lidem, kteří byli oklamáni, protože se srovnávali s druhými lidmi. Bůh dal Zákon, aby jim ukázal: "Vy si myslíte, že jste dobří lidé? Že si zasloužíte být spravedliví na základě svých skutků a výkonů? Ukážu vám jaký je můj standard." A Boží standard není schopný nikdo splnit. Nikdo zde není schopný zachovat Zákon. Právě teď si někteří lidé myslí: "Ale já jsem věřil, že musíme dodržovat těch 10 přikázání..." Ale ono jich není pouze 10! Sice se obvykle mluví o těch velkých deseti přikázáních, ale jsou to stovky přikázání. Najde se ale spousta lidí, kteří bojují za dodržování deseti přikázání. Je zajímavé, že většinou tito lidé těch 10 přikázání nedokáží ani vyjmenovat. Ale přitom věří, že by je měli dodržovat. - Pokud si myslíte, že byste je měli dodržovat, tak byste je měli alespoň znát, ne?

Přesto má spousta lidí myšlení jako: "Musím žít podle deseti přikázání." Ale v Zákonu jsou přikázání i ohledně oblečení, které máte nosit. Pokud na sobě máte oblečení, které je z bavlny a polyesteru, tak jste porušili Zákon. Zákon říká, že musíte mít oblečení vyrobené z jednoho materiálu. Nemůžete materiály míchat. Pokud na sobě máte něco, co je z více materiálů, tak jste porušili Zákon. Lidé, kteří říkají, že máme žít podle Zákona, ani netuší, co Zákon vlastně říká. Pokud máte na těle pihu, tak jste porušili Zákon. Pokud máte plochý nos, špatné záda, ploché nohy, shrbená ramena, nebo pokud špatně vidíte, tak jste porušili Zákon. Proč Bůh takové věci řekl? Protože nenávidí lidi s pihami na těle? Chce, abyste si nechali všechny skvrny vypálit? Ne, Bůh ty věci řekl, aby ukázal, co je dokonalost. Aby pokud si myslíte, že si spravedlnost před Bohem zasloužíte na základě svých skutků a výkonů, tak abyste věděli, že Bůh lidi nestvořil s pihami. Ty skvrny jsou kaz a jsou následkem hříchu. Pokud máte pihu, tak jste znečištění.

Chce snad Bůh, abyste si všechny pihy vypálili? Ne, ale pokud chcete skládat svou naději na sobě a svých skutcích, tak Bůh říká: "Dobře, myslíte si, že jste dobří? Tak zde vidíte, co je dokonalost, takto sem učinil člověka." V Nové smlouvě vás Bůh miluje a přijímá tak, jak jste. S pihami a podobně. Ale pokud chcete být samospravedliví, tak Bůh říká: "Dobře, pokud si chcete něco zasloužit, pokud si myslíte, že na to máte, tak se podívejte, co je můj standard." - A Zákon vám ukáže, že jsme Boží standard všichni minuli.

Mohl bych pokračovat, ale zde je napsané, že mocí/silou hříchu je Zákon. Hřích nás již dostal, ale my jsme si toho nebyli vědomi a mysleli jsme si, že jsme opravdu dobří, protože se porovnáváme s ostatními a mezi sebou navzájem. Takže Bůh nám ukázal, jaký je skutečný standard. Bůh tím říká: "Tvoje měřítko nejsou druzí lidé, ale můj standard." - "Nezabiješ, nepokradeš,..." A Bůh nám dal tak svatý a dokonalý standard, že každého z nás odsoudil. Neexistuje člověk, který by naplnil Zákon. Ale Zákon ani nebyl dán, abyste ho zachovávali. Zákon byl dán, aby nám všem ukázal, že jsme všichni zhřešili a chybí nám Boží sláva. A další verš říká - Římanům 3:24 Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši... Často zdůrazňujeme, že všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva a to je pravda, ale jde o to, že nyní jsme byli všichni zdarma ospravedlněni. Spasení je pouze z milosti, protože jsme všichni hříšníci a nikdo se nemůže zachránit sám.

Zákon zmocňoval/posiloval hřích. Podívejte se do 2 Korintským 3:6 který nás také učinil způsobilými služebníky nové smlouvy, ne litery {to mluví o Staré smlouvě}, ale Ducha; neboť litera {Starozákonní Zákon} zabíjí, ale Duch obživuje [/dává život]. Když vyučuji o Zákonu, tak za mnou chodí spousta lidí a namítá: "Seš mimo, protože mluvíš o ceremoniálním zákonu ne o legálním/morálním zákonu. Ve Starém zákonu jsou dva zákony a my jsme byli vykoupeni pouze z ceremoniálního zákonu, takže nemusíme dodržovat pesach, svátky, přinášet oběti a další, jako třeba mít oblečení z jednoho druhu materiálu. Byli jsme sice vykoupeni z ceremoniálního zákona, ale stále musíme dodržovat Deset přikázání." - Podívejte se ale pozorně na následující verš. Verš 7 Jestliže pak služba smrti, literami vyrytá do kamenů, byla slavná... - Vyryto na kamenných deskách bylo pouze deset přikázání. Ceremoniální zákon nebyl vyrytý na kamenných deskách, jen ten legální/morální Zákon, čili deset přikázání. A všimněte si, že je to nazýváno služba smrti. Zákon dával/sloužil smrt. V Novém zákonu je s Ježíšem spojen Život, ne smrt. Jan 10:10 Satan přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, ale Já jsem přišel, aby život měli a toho života hojnost.

Život pochází od Boha, smrt od ďábla, a přesto Zákon ve Starém zákonu, který byl vyrytý na kamenných deskách, byl službou smrti. Pokud věříte Bibli, tak tohle téma je pro mnoho lidí problematické, vzhledem k tomu, jak byli učeni. Většina lidí nedovolí, aby se jim Bible pletla do toho, čemu věří. Něco byli učeni a věří tomu, co je jejich náboženství naučilo, takže je jim jedno, co Bible říká, a říkají: "Tomu ale my nevěříme..."

Jednou jsem pracoval v domě u jedné ženy, maloval jsem místnosti. Celou dobu jsem jí svědčil. Ona byla baptistka a chodila do První baptistické církve. Mluvil jsem s ní celý týden, co jsem tam pracoval, a ona se nakonec zeptala: "Proč jsi vlastně odešel od baptistů? V baptistické církvi potřebujeme dobré mladé lidi, jako jsi ty." A já jí říkám: "No přijal jsem křest Duchem Svatým a oni mě vyhodili. Právě když jsem už mohl být použitelný, tak mě z církve vyhodili." A ona říká: "Co to má být ten křest Duchem Svatým? To mluvíš o tom mluvení v jazycích?" A já říkám: "Ano, jazyky jsou součástí křtu Duchem. Mluvím v jazycích, ale je to mnohem víc." A ona říká: "No, tak to by tě z mé baptistické církve taky vykopli." A já jsem se jí zeptal: "Ale jak to je možné?" A nalistoval jsem 1 Korintským 14:39 "nikomu nebraňte mluvit v jazycích." Ukázal jsem jí to v Bibli, a říkám jí: "Zde je napsáno: nikomu nebraňte mluvit v jazycích." A ona říká: "To sice jo, ale v Bibli je spousta věcí, kterým [jako baptisté] nevěříme!" Ta žena byla alespoň upřímná.

Jak se chcete bavit s člověkem, který má postoj: "No, v Bibli je spousta věcí, kterým nevěříme."? A takových lidí je spousta. Pro lidi je často důležitější, co si sami myslí a co byli učeni, než to, co říká Bible.

V 2 Korintským 3:7 je napsané, že Zákon vyrytý na kamenných deskách byla služba smrti. Zákon zabíjel a odsuzoval a způsobil, že hřích ožil. Zákon posiloval hřích. Zákon neposiloval vás, ale posiloval hřích! 2 Korintským 3:7-8 Jestliže pak služba smrti, literami vyrytá do kamenů, byla slavná, takže synové Izraele nemohli pohledět do Mojžíšovy tváře kvůli slávě jeho obličeje, která byla pomíjející, jak by tím spíše neměla být slavná služba Ducha? - I když vidíte, co je zde napsané a já zde mluvím proti Zákonu, tak Zákon byl svým způsobem dobrý. Bylo úžasné, čeho Bůh skrze Mojžíše dosáhl. Ale co teď máme my skrze Krista, je nekonečně větší a lepší. A pokud se lidé chtějí vrátit pod Zákon a žít podle Zákona, namísto žít podle Ducha, tak to vůbec nedává smysl. Napadá mě snad jediný důvod - ti lidé nemají skutečné zjevení toho, jak úžasné je to, co pro nás Ježíš udělal, a ti lidé stále žijí podle Starého zákona.

Dnešní průměrný křesťan žije stále podle Starého zákona. A Starý zákon měl svoji slávu a je to lepší, než Boha vůbec neznat, ale služba Ducha je dnes nekonečně lepší, než k Bohu přistupovat podle Zákona. Následující verš říká: 9 Jestliže totiž služba odsouzení měla slávu, služba spravedlnosti se ve slávě rozhojňuje mnohem více! - Zde se opět mluví o starozákonním Zákonu. Zákon je zde nazván službou smrti a odsouzení. Shrňme si ty tři verše, které jsem zde použil. 1 Korintským 15:56 říká, že Zákon posiluje/zmocňuje hřích a zde jsme četli, že Zákon byla služba smrti a odsouzení. Pokud si to dáte dohromady s Římanům 8:1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. - Pro nás již není žádné odsouzení, Bůh nás již neodsuzuje, ale Zákon je [stále] služba odsouzení.

Slovo "odsouzení" je pro většinu lidí jen náboženský termín. Mimo náboženství se moc nepoužívá. V náboženství je to klišé a většina lidí neví, co to slovo vlastně znamená. Znamená to prostě "prohlásit něco za nepoužitelné/nezpůsobilé". Když vláda odsoudí budovu, tak vám ji nedovolí obývat, je nezpůsobilá k užívání, je to "odsouzená" budova. Obdobně "odsouzení" vám dává pocit, že jste nezpůsobilí k používání, nepoužitelní. Víte, odkud to pochází? Odsouzení je ze Zákona! Bůh nikdy nechtěl, abyste se tak cítili. Bůh nechce, abyste se cítili nezpůsobilí.

Dnes jsem se modlil s jedním člověkem a bylo to skvělé. Byl osvobozen a podobně. Ten člověk miluje Boha z celého srdce, ale je odsouzený a žije život v odsouzení. Miluje Boha, ale odsouzení ho paralyzuje. Víte, spousta z vás jste slyšeli moje svědectví, a co zde říkala Audrey, která vidí také zázraky a podobně. Když kážete Evangelium, tak Bůh potvrzuje Slovo znameními a zázraky. Viděl jsem slepé oči otevřené, hluché uši otevřené, lidi vzkříšené z mrtvých. Náš syn byl vzkříšen z mrtvých a možná i moje žena Jamie, ale to nemáme lékařsky potvrzené, ale díky Bohu, že je živá a je dnes se mnou. Myslím, že mohla být vzkříšená z mrtvých minulý říjen. Ale i tak, viděli jsme veliké zázraky a většina z vás tomu věří. Tohle je pátek ráno, není to rutinní nedělní shromáždění. Vy jste fanatici nebo vás sem nějaký fanatik přitáhl. Amen?

Takže jste fanatici a věříte v Boží nadpřirozenou moc, jinak byste zde v pátek ráno nebyli. Pokud by zde někdo padl mrtvý na zem, a zeptal bych se: "Kolik z vás věří, že Bůh toho člověka může vzkřísit z mrtvých?" Tak by se přihlásila většina. Ale pokud bych řekl: "Pokud tomu věříte, tak sem pojďte a modlete se za něj.", tak bych asi ztratil většinu z vás. Někteří by vyskočili a přiběhli by, ale vsadím se, že u většiny lidí zde, kteří věří, že Bůh může toho člověka vzkřísit z mrtvých, tak jakmile bych řekl: "Pokud tomu věříte, pojďte ho vzkřísit.", tak se vaše víra změní na strach, vaše nadšení opadne. Co se stalo? Přestali jste věřit, že Bůh dělá zázraky? Ne, ale když vám řeknu, abyste se za něj šli modlit vy, tak najednou ztratíte víru. Víte proč? Protože se necítíte být hodni, necítíte se být použitelní. Přesně tohle Bible nazývá "odsouzení". Necítíte se být způsobilí. Nepochybujete o Bohu, ale pochybujete o tom, že by vás Bůh mohl použít, a to je odsouzení. Většina z vás věří věcem, které ale neprožíváte a divíte se, proč se nedějí. A nedějí se ne protože by je Bůh nemohl udělat, ale protože jsme odsouzení. Zákon nás odsuzuje. Zákon je služba odsouzení.

Pokud se cítíte nepoužitelní, nezpůsobilí, říkáte si: "Jak bych mohl jít a sloužit, já si to nezasloužím..." - Mám pro vás novinku - nikdo si to nezaslouží! Bůh si ještě nikdy nepoužil někoho, kdo by byl kvalifikovaný. Bůh nás nepoužívá, protože bychom si to zasloužili. Ale garantuji vám, že proto většina z vás má před lidmi strach a ostych, protože si myslíte, že si to nezasloužíte, že nejste dostatečně svatí a nejste dostatečně dobří. Ale nikdo není dostatečný! Vůbec nikdo. Už dávno jsem zjistil, že když přijde ďábel a snaží se mě odsuzovat a říká: "A proč si myslíš, že tě Bůh použije?" Dříve jsem s ním diskutoval, říkal jsem mu: "Jsem lepší a snažím se víc, než kdy jindy. Modlím se, studuji Slovo..." - a jakmile se začnete ospravedlňovat svými skutky, tak jste prohráli, protože ďábel na vás vždycky něco najde. Nikdo z nás není takový, jaký by měl být. Takže jakmile ďábel přijde a začne obviňovat, hned si uvědomím: "Ano, já si to nezasloužím! Ale díky Bohu za Ježíše! Myslím, že těm lidem řeknu o Ježíši!" :D Amen? Budu se za ty lidi modlit ve jménu Ježíš a uzdravím je skrze to, kdo je Ježíš, namísto kdo je Andrew Wommack. A lidi, tohle mě tak osvobodilo!

Pokud jste pod Zákonem, tak Zákon ukazuje na váš hřích. Zákon poukazuje na vaše selhání. Pokud jste pod zákonem, jste si vědomí hříchu a jste zaměření na sebe, nikoliv na to, co pro vás Ježíš udělal! Ukážu vám k tomu Písmo v Římanům ve 3. kapitole. Římanům 3:19 Víme pak, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla zacpána všechna ústa a aby všechen svět byl vinen před Bohem. - V tomto verši je napsáno tolik, škoda že nemám čas to s vámi všechno sdílet, ale všimněte si, že cokoliv Zákon říká, říká těm, kteří jsou pod Zákonem! Ukazuje, že pod Zákonem nejsou všichni. Bůh nikdy nezamýšlel, aby Zákon znali pohané, tj. lidé, kteří nebyli židé.

Možná jsou zde lidé, kteří jsou fyzicky židé, ale drtivá většina Těla Kristova nejsou židé. Čtete to na mnoha místech, třeba je napsáno že: "Bůh prostíral své ruce k lidu neposlušnému a odmlouvavému, takže se dal poznat pohanům." A dneska drtivá většina Církve nejsou židé a nikdy jsme neměli být učeni Zákon a všechny ty obřady, rituály a věci, které máme dělat. Vím, že to spoustu lidí nepotěší, ale musím to říct. Dnes je spousta křesťanů z pohanů, kteří se snaží stát se mesiánskými židy. A to je prostě špatně. Vůbec se židovstvím nemusíte zabývat. Ano, je nějaký přínos, pokud budete studovat věci jako pesach, když si uvědomíte, co ty symboly znamenají a jak jsou naplněny v Kristu. Je dobré těm věcem rozumět, sám o některých z nich učím, ale jinak to nemá žádný užitek. Vím, že to některé nepotěší, ale nemá absolutně žádný smysl, abyste nosili modlitební šál nebo jarmulku a dělali všechny možné židovské věci a dodržovali židovské svátky! Ježíš vás od toho všeho osvobodil a není to zdravé! Je to návrat do otroctví.

Vím, že se to některým lidem nelíbí a budou se snažit říkat: "Ale já to dělám s dobrým postojem..." - Nikdy jsem nepotkal žádného takového člověka, který by nebyl zákonický až hrůza. Právě židé pronásledovali první novozákonní křesťany, protože byli svobodní. Církev se setkává v neděli namísto v sobotu, aby se oddělila od Starozákonního Zákona. Jedno z deseti přikázání je, že musíte zachovávat sobotu, ale novozákonní církev nezachovávala sobotu a záměrně se setkávali v neděli, v den vzkříšení, aby se oddělili od Starozákonního zákona. A mohli bychom pokračovat. Navíc, Zákon ani nebyl dán nám! Ale přitom neustále žijeme ve strachu ze Zákona.

Někteří budou tvrdě hájit: "Věřím, že se musí dodržovat sobota!" A držíte sobotu od pátečního západu slunce, do sobotního západu slunce? Protože to je sabat. Udivuje mě, jak si křesťané prostě vybírají, co chtějí. Říkají: "Věřím, že musíme zachovávat sobotu a neděle je pro nás sobota." Ne, neděle není sobota. :D Sobota je od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce, není to neděle! Jak můžete říkat, že zachováváte sobotu, když porušujete samotné přikázáni o sobotě? Některým z vás se nelíbí, co říkám. Ale víte co? Pokud se nevypořádám s takovými náboženskými tradicemi a vy se je budete neustále snažit míchat do Nové smlouvy, tak to je problém. Pokud si myslíte, že musíte zachovávat 10 přikázání, že musíte světit sobotu, ale potom ji zachováváte v neděli, pak to přikázání porušujete! Snažím se snad říct, že všichni musíme začít zachovávat sobotu od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce? Ne, říkám, že sobota je nyní naplněna v Kristu. Mluví o tom Židům 4. kapitola. Mám skvělé vyučování nazvané "Náš sobotní odpočinek", které by vás úplně dostalo, potřebujete si ho sehnat.

Takže Zákon nebyl dán všem. Ale účelem zákona bylo, aby všem byla zacpána ústa a aby všechen svět byl vinen před Bohem. Zákon vás měl učinit viné a zavřít vám ústa. Zákon měl umlčet řeči jako: "Díky Bože, že nejsem jako jiní lidé, jako tenhle celník. Postím se dvakrát týdně..." Zákon byl dán, aby vám zacpal ústa. Slyšel jsem lidi říkat: "Až budu jednou stát před Bohem, tak se zeptám, proč se dělo tohle, tamto, proč jsi dovolil tohle a tamto..." To je hloupé. Až budete před Bohem stát a uvidíte, jak je úžasný a uvidíte Jeho slávu, tak sklapnete. Budete tam mlčky stát a myslet si: "Díky Ježíši, ještě že jsem se nezeptal na tu hloupou otázku." Jakmile uvidíte Boží úžasnou slávu, tak všechny vaše otázky a stěžování si bude pryč, padnete na svou tvář a vyznáte: "Ježíši, ty jsi Pán!" Amen?

K tomu je Zákon. Zákon vás přinutí skončit se samo ospravedlňováním sebe a všemi řečmi, jak vy máte pravdu, a Bůh se mýlí. Job toho měl spoustu co říct, dokud nespatřil Boha. A když uviděl Boha, tak říká: "Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem, aniž bych měl o věcech páru, ale už mlčím. A byl z ticha." Zákon byl dán, aby vám ukázal váš hřích a obvinil vás před Bohem, aby vám zavřel ústa a přestali jste se sami ospravedlňovat. Pokud použijete Zákon za tímto účelem - pro samospravedlivé lidi, kteří si myslí, že jsou sami o sobě dobří a můžou se před Bohem ukázat, nebo že jim Bůh něco dluží, tak potom používáte Zákon správně. Zákon byl dán, aby vám zavřel ústa a vzal vám vaši samospravedlnost, důvěru v sebe sama a přivedl vás až na váš konec. Proto Bůh dal Zákon.

Římanům 3:20 Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo; neboť skrze Zákon přichází poznání hříchu. - Zákon vám dává poznání hříchu, Zákon vám nedává poznání odpuštění, nedává vám poznání Boží lásky. Zákon vám nikdy neposlouží ničím dobrým, protože i když uděláte 100 věcí a 99 z nich je správných, tak Zákon vypíchne tu jednu věc, kterou jste udělali špatně. Zákon vždy ukazuje a zaměřuje vás na vaše selhání. Zákon vás nikdy nebude povzbuzovat ohledně dobrých věcí. Všichni děláme spoustu dobrých věcí, ale spousta lidí si to nemyslí.

Jednou jsem viděl video kazetu, kde se jeden pastor v neděli ráno zeptal: "Kolik z vás dnes zhřešilo?" A téměř všichni měli ruce nahoře. Jeho žena se také přihlásila a on se jí ptá: "A co jsi udělala, jak jsi zhřešila?" A ona odpověděla: "Zrovna mě nic nenapadá, ale vím, že neustále hřeším a nejsem taková, jakou by mě Bůh chtěl mít." - Lidé mají vědomí hříchu. A ten pastor říká: "Mnoho z vás si neuvědomuje, že jste dnes udělali mnoho dobrých věcí." Vy jste přišli na shromáždění v pátek ráno. Víte, že to je dobrá věc, když dáte Boha na první místo? Ale spoustu lidí by to ani nenapadlo. Ale udělali jste dobré věci, například jste si vyčistili zuby. Víte, že to je dobrá věc? Jednak se staráte o to, co vám Bůh dal, a navíc těšíte druhé lidi, protože nemusí čichat váš špatný dech. A to je dobrá věc. :D Většina z vás se i oblékla. :D A to je také dobrá věc. Mohli jste sem přijít bez oblečení a mohli jsme zde mít striptýz. :D Udělali jste spoustu dobrých věcí. Máte oblečené slušné oblečení, máte upravené vlasy.

Udělali jste dnes dobré věci, ale pokud bych se zeptal, tak většina lidí by nebyla schopná říct ani jednu. Ale kdybych se zeptal, zda jste zhřešili, tak i když o ničem nevíte, tak si budete myslet: "Hmm, musel jsem v něčem zhřešit..." - Protože máme vědomí hříchu. Víte, odkud to pochází? Ze Zákona. Zákon vás činí vědomé si hříchu. Zákon vás nikdy nepochválí, nikdy vám neřekne, že se vám něco povedlo, že jste udělali dobrou věc, nikdy vám neřekne nic dobrého, pouze vám ukazuje, že jste špatní, špatní a špatní. Někteří z vás by nikdy nepřijali, když o vás někdo řekne něco dobrého, ale přijmete všechno špatné a všechnu kritiku, protože jste si vědomí hříchu - protože žijete pod zákonem. A pod zákonem vás nutí žít náboženství. Amen. Kážu lépe, než posloucháte. :D

Spousta z vás jste si vědomí hříchu a vědomí hříchu je ze Zákona. Zákon vás obviňuje a přináší poznání hříchu, nikoliv poznání odpuštění nebo poznání Boha, ale poznání sebe a vašeho hříchu. Verš 21 Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky... - To znamená, že v Nové smlouvě můžeme být před Bohem spravedliví bez Zákona. Dnešní náboženští lidé říkají, že něco takového není možné, že musíte Zákon zachovávat, že musíte podle Zákona žít, musíte si být vědomí každého hříchu, neustále musíte vyznávat všechny hříchy a podobně. Říkají, že abyste byli ve správném postavení před Bohem - tj. spravedliví, tak to všechno musíte dělat a musíte si být vědomí Zákona. Ale zde je napsané, že můžete být spravedliví bez Zákona, bez vaší vlastní dobroty, bez vašich dobrých skutků, bez toho, abyste se snažili o dosažení nějakého standardu. Lidi, to je radikální!

Právě mluvím o skutečné Boží přirozenosti a vnímám velký odpor proti tomu, co říkám, protože jsme byli učeni, že Bůh je jiný. Byli jsme učeni, že Bůh je přísný a pokud všechno do puntíku nesplníte, tak Bůh neodpoví na vaše modlitby a je to důvod, proč nejste uzdraveni nebo proč si vás Bůh nebude používat, a tak dál... A to je všechno Zákon, který nás učinil tolik si vědomých hříchu, a my jsme tolik zaměření na sebe, ale Bůh se na vás nezaměřuje! Bůh se nedívá na vaše skutky, nejedná s vámi podle vašich výkonů/skutků. Jediná věc, která Boha nějak ovlivní, je, když vydáte svůj život Ježíši a učiníte Ho svým Pánem, a potom vás Bůh vidí jako spravedlivé a svaté.

Jan 4:24 říká, že Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. A to je z toho důvodu, že Bůh s vámi nejedná na základě vašich skutků, výsledků a výkonů, nejedná s v vámi na základě těla. Pokud by s námi Bůh jednal podle našich skutků, tak by každý z nás byl jen hromádka popela, každý by byl souzen, protože každý člověk zhřešil a chybí mu Boží sláva. Ale Bůh je duch a dívá se na vás v duchu a jedná s vámi na základě toho, kdo jste v Kristu. A v Kristu jste absolutně úžasní! Pokud jste se znovu narodili - pokud máte novou přirozenost, tak jste nyní Boží spravedlností, jste svatí a čistí. A Bůh se na vás dívá v duchu. A to je právě důvod, proč mnozí lidé neprožívají Boží požehnání, protože se nevidí v duchu, ale vidí se v těle, protože Zákon vaši pozornost zaměřuje na váš hřích, na vaše selhání a ukazuje vám všechno, co je špatně.

Když k Bohu přichází průměrný člověk, tak přichází jako: "Ó, Bože, je mi to tak líto, přicházím k Tobě dnes tak pokorně. Ó, Bože, já si to nezasloužím, dnes jsem opět selhal..." A pokračuje ve vyjmenovávání hříchů, jakoby si myslel, že když vyjmenuje svoje hříchy rychle, tak si jich Bůh nevšimne. A má mentalitu: "Musím všechno vyznat, musím Bohu říct, jak jsem bezbožný, protože pokud nevyznám všechny hříchy, tak si mě Bůh podá." Ale to není pravda. Tohle je snaha přijít k Bohu v těle, ne v duchu. Pokud se snažíte vyjmenovat všechny hříchy a mluvit o svých selháních, tak to znamená, že k Bohu chcete přicházet v těle. V duchu jste spravedliví a svatí. Efeským 4:24 říká, že v duchu jste byli stvořeni spravedliví a ve svatosti pravdy. Ve svém duchu jste spravedliví a opravdu svatí. Takže pokud Boha uctíváte v duchu, pokud k Němu přicházíte na základě ducha, tak nemáte z čeho činit pokání! Pokud k Bohu přicházíte a říkáte Mu, jak je vám to líto, tak to znamená, že přicházíte v těle a snažíte se Boha uctívat v těle. Přicházíte k Němu ve své vlastní spravedlnosti, na základě vaší dobroty a právě to je důvod, proč vás Bůh nepřijímá a proč neprožíváte Boží lásku a přijetí. Máte zákonické myšlení. Přesně tohle právě Zákon dělá. Zákon zaměřuje vaši pozornost na vás samotné a na to, jak je vám to líto... Ale Bůh nechce, abychom k Němu takto přicházeli. Ale tohle je způsob, který je učena drtivá většina křesťanů.

Zákon bude vždycky ukazovat pouze váš hřích. Zákon nebude nikdy ukazovat vaši spravedlnost. Všimněte si, že ve verši 21 se píše, že spravedlnost bez zákona byla dosvědčovaná Starým zákonem. Jinými slovy, Starozákonní Zákon vám říkal, že je pouze dočasný, bylo prorokováno, že přijde nová smlouva. Jeremiáš 31 říká, že přichází den, kdy Bůh odpustí jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomene. David v Žalmu 32 říká: "Blahoslavený je ten, komu Hospodin nepočítá hřích." - nejen že nepočítal nebo nepočítá, ale nebude počítat hřích. David o tom prorokoval a říká, že po tom dni touží. Starozákonní Zákon prorokoval svůj konec a my máme žít pod Novou smlouvou, a většina lidí sice o Nové smlouvě mluví, ale ve skutečnosti do ní míchají věci ze Staré smlouvy a neukazují na jasný rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Lidé stále žijí pod odsouzením, hněvem, vinou, s vědomím hříchu a jsou zaměření na sebe. Zákon posiluje hřích a Zákon je službou smrti a odsouzení, a většina křesťanů nevyužívá přínosů Nové smlouvy, protože Starozákonní Zákon nebyl odmítnut a odstaven.

Starozákonní Zákon nebyl špatný, to my jsme byli špatní. Zákon nebyl dán, abyste ho dodržovali, ale Zákon byl dán pro lidi, kteří byli podvedeni, aby jim ukázal jejich potřebu Spasitele. Ale jakmile tato potřeba byla ukázána, jakmile se obrátíme k Bohu, tak nyní už máme k Bohu přicházet jako duch k duchu, ne jako tělo k duchu. A máme mít úplně novou cestu, kterou k Bohu přistupujeme, než měli lidé ve Starém zákonu. V Nové smlouvě je nepřijatelné, abychom Boha chválili, jak to dělal David, nebo jak Boha chválil Mojžíš a další Starozákonní lidé. Zkoušet to je špatně, protože máme něco mnohem lepšího!

Projdu pár dalších veršů. Podívejte se na Římanům 4:14 Jestliže jsou totiž dědici ti, kteří jsou ze Zákona, pak je zmařena víra a zrušeno zaslíbení. - Pokud se snažíte k Bohu přicházet na základě Zákona, potom je vaše víra zmařena a je neproduktivní. Tohle zní, jako kdyby to popisovalo životy většiny křesťanů. Jejich víra neprodukuje správné výsledky. Takoví lidé sice věří, že Bůh ty věci může udělat, ale nikdy je nezažijí. Víte proč? Protože Zákon jejich víru zmaří a zaslíbení, což je Boží Slovo, a zaslíbení v Božím slově činí neúčinnými. Hodně křesťanů ví o uzdravení, ale velmi málo z nich v uzdravení působí. Víte proč? Protože Zákon činí vaši víru a zaslíbení neúčinné. Lidé věří v prosperitu, ale velmi málo křesťanů ji prožívá. Věříte v radost a pokoj, ale neprožíváte je... Existuje více důvodů, ale ve většině případů je hlavním důvodem, že lidé nerozumí Nové smlouvě, stále jsou zaměřeni na svůj hřích a myslí si, že musí být dost dobří, aby si zasloužili Boží přízeň.

A ve verši 15 (Zákon přece působí hněv; neboť kde není Zákon, není ani přestoupení.) - Spousta z vás se bojí Božího hněvu a přitom jste už znovuzrození a neměli byste mít z Boha strach! Nemluvím o úctě a respektu, ale mluvím o strachu z odmítnutí, o strachu, že Bůh na vaši modlitbu neodpoví. A v tomto strachu žije většina křesťanů, protože mají myšlení Zákona. Byli vychováni pod Starozákonním Zákonem, namísto pod Novosmluvní milostí. Tohle jsou radikální věci. Podívejte se do 6. kapitoly, verš 14 Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. - Hřích nad námi nepanuje, protože nejsme pod Zákonem! Jde to vůbec říct jasněji? NEJSTE pod Zákonem! - "Ale já věřím, že Zákon musíme dodržovat." - NEJSTE POD ZÁKONEM! - "A co to tedy znamená? Máme ho snad zahodit?" - Nejste pod Zákonem, čemu z toho že "Nejste pod Zákonem" nerozumíte? Vy nejste pod Zákonem! A protože nejste pod Zákonem, tak nad vámi hřích nepanuje. Pokud vám panuje/vládne hřích, tak jste pod Zákonem. Pokud nemůžete hřích přemoci, pak jste pod Zákonem.

Římanům 1:16 Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří... - Zde se mluví, že evangelium - že milost je Boží moc. Slovo "evangelium" se na různých místech používá jako milost. Ve Skutcích 20:24 a také v Galatským 1:5-6 slovo "evangelium" odpovídá Boží milosti. "Nestydím se za evangelium - za Boží milost, protože evangelium je Boží milost ke spasení." Pokud ve vašem životě nepůsobí tato moc, abyste mohli přemoci hřích, přemoci depresi, odrazení, zklamání, nemoci, choroby, chudobu, tak je to proto, že jste pod Zákonem a ne pod milostí! Milost vás zmocňuje. Milost vás nezmocňuje, abyste šli a žili v hříchu, ale abyste hřích přemohli.

Titovi 2:12 Boží milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně... Lidé, kteří berou vyučování o milosti a dělají z toho, že můžeme pít, klít a podobně, a táhnout s lidmi, kteří to dělají, že můžeme být homosexuálové, že můžeme smilnit a podobně, protože jsme pod milostí, tak ti lidé vůbec netuší, co je milost, a vůbec pod milostí nežijí. Boží milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti, ale mění váš motiv. Já už nežiji "svatě", aby mě Bůh přijal, ale žiji svatě, protože mě Bůh přijal a jsem za to tolik vděčný, a zjistil jsem, že je lepší žít svatě, než žít v hříchu. Já žiji ve svatosti, která je ovocem/výsledkem spasení, ne kořenem/příčinou spasení. V tom je obrovský rozdíl.

Někdo se zeptá: "A jaký je v tom rozdíl? Přece máš stejně žít svatý." - Obrovský rozdíl. Pokud se snažíte žít svatě, abyste od Boha něco získali, tak jste zákoničtí a pod Zákonem, a satan si vás podá a umlátí vás, protože ať jste zapálení a odhodlaní, jak chcete, tak selžete. A jakmile selžete, tak na vás přijde odsouzení, vina, hněv a pocit nehodnosti, a vaše víra bude zmařená/neúčinná a zaslíbení pro vás budou neefektivní. Ale pokud nežijete svatě, abyste něco od Boha získali, ale v díkůčinění kvůli tomu, co On již udělal, tak pokud děláte správné věci ze správného motivu, tak když potom selžete, tak řeknete: "Otče, já tohle nechci dělat, chci dělat, co je správné, protože to je lepší cesta a já využívám možnosti nesloužit ďáblu a mít lepší svědectví, ale děkuji ti, že mě miluješ, i když to minu..." A nedostanete se pod žádné odsouzení, nemáte pocit viny, a hřích nad vámi nemá moc, takže můžete vstát a jít dál, protože víte, že vás Bůh miluje bez ohledu na vaše výkony. Takže mezi těma dvěma je obrovský rozdíl.

Udivuje mě, jak je to pro lidi těžké pochopit, když o tomhle mluvím. Asi to bude kvůli zákonictví, kdy Zákon je v lidech natolik zažraný, že je pro ně těžké si představit, že je někdo může milovat nezávisle na jejich výkonu. Dnes jsem se modlil s jedním člověkem, který se potýkal s alkoholem a cigaretami. Byl natolik upřímný, že mi to řekl, a já jsem cítil, jakou má Ježíš pro tohoto člověka lásku a soucit, žádné odsouzení, ani trocha. Ale řeknete takovému člověku snad: "Je v pořádku se opíjet a dělat další věci, které ničí tvoje tělo?" - Ne, nic takového jsem mu neřekl. Není to dobré, ale nijak to neovlivní Boží lásku k němu. Naopak Bůh mě nechal prorokovat, že tento muž je povolán ke službě a že má na svém životě pomazání. A byl to člověk, který zápasil s alkoholem, ale přesto byl Bohem pomazaný. Zákoníci by teď křičeli: "Tak to ani náhodou! Bůh by nikdy nepoužil člověka, který má ve svém životě hřích..." - A právě proto si Bůh ty zákoníky nepoužívá.

Bůh si mě používá bez ohledu na to, jaký jsem. Nepoužívá si mě pro to, kdo jsem! Tohle je tolik osvobozující, jen pokud byste tomu opravdu porozuměli... Mohli bychom procházet ještě spoustu Písma, ale zbývá mi už jen pár minut. Podívejme se do Římanům 7:6 Nyní jsme však zproštěni Zákona... - Čemu z toho "Nyní jsme zproštěni Zákona" nerozumíte? Jsme osvobozeni od Zákona! To znamená, že Zákon nebyl nic dobrého! 6Nyní jsme však zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli drženi... - To mluví o naší hříšné přirozenosti, která je mrtvá a je pryč. Zákon byl dán lidem s hříšnou přirozeností. Pokud nemáte hříšnou přirozenost, potom jste zproštěni/osvobozeni od Zákona. Pokud jste znovuzrození, potom jste vysvobozeni od Zákona, abyste sloužili Bohu v novosti Ducha a ne ve starobě litery. Římanům 7:7 Co tedy řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! - Já neříkám, že Zákon je hřích. Zákon měl svůj význam. Chtěl bych mít víc času, anebo umět mluvit rychleji, protože o tomto je v Písmu tolik napsáno a vím, že jak o tomto mluvím, tak vás napadají otázky.

1 Timoteovi 1:5 Vždyť koncem/cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a nepředstírané víry... Konec přikázání znamená "konec přikázání"! 6od čehož někteří zbloudili, když se uchýlili k prázdnému tlachání. - To znamená k pustému žvanění. 7Chtějí být učiteli Zákona, přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají. - Tohle popisuje většinu náboženství. Náboženství učí Zákon a říká: "Díky Otče, že jsi nám dal 10 přikázání, díky, že jsi nám ukázal, jak jsme bezbožní. Díky, že jsi nám ukázal všechny věci, které musíme dělat a plnit, díky, že jsi mi ukázal, že si musím vypálit všechny pihy a že už nesmím používat svoji levou ruku, ale pouze pravou..." a pokračují dál a dál. Ale Bůh nedal Zákon pro tohle. Takoví lidé vůbec nerozumí tomu, co říkají, ani na čem trvají. Verš 8 Víme ovšem, že Zákon je dobrý, užívá-li ho někdo náležitě... - Takže existuje správné použití Zákona. Verš 9 a s vědomím toho, že Zákon není uložen spravedlivému... - Kdo je spravedlivý člověk? Každý znovuzrozený člověk byl stvořený spravedlivý a opravdu svatý. [Efeským 4:24] Ježíš se stal hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. [2 Korintským 5:21]

Pokud jste znovuzrození, tak jste spravedlivý muž nebo žena, a Zákon není pro spravedlivého člověka. Zákon je dán nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec, 10 smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením... - Zákon není pro znovuzrozené lidi, kteří byli učiněni spravedlivými. Zákon je pro lidi, kteří neznají Pána, kteří si myslí, že jsou ve srovnání s jinými dobří, takže jsou v pohodě a Bůh je musí přijmout. Pro všechny takové je zde Zákon, který jim ukazuje, jak jsou mimo, a ukazuje jim, že potřebují Zachránce.

Jednou jsem byl na setkání v Houstonu, bylo tam asi 200 lidí a přišel tam jeden člověk, chvíli poslouchal, potom vystoupil a začal na mě křičet. Snažil jsem se mu odpovědět, ale on neposlouchal, byl mimo, buď opilý, nebo na drogách. Takže jsem mu nakonec přikázal: "Sedni si a buď z ticha!" A ten člověk si hned sedl na zadek. Když setkání skončilo, tak jsem za tím člověkem šel, a mluvil jsem s ním o tom, jak ho Bůh miluje a chce ho proměnit, jak se Bůh může dotknout jeho života. Mluvil jsem s ním o Boží dobrotě a ten člověk říká: "Já Boha nepotřebuji, já jsem Bůh!" Takže víte co? Právě na tohle byl dán Zákon, aby ukázal lidem, kteří si myslí, že jsou Bůh: "Tak ty si myslíš, že jsi Bůh?" Takže jsem vzal Zákon a bil jsem jím toho člověka. Ukázal jsem mu, jak je v Božích očích jeho pýcha a samospravedlnost jako špinavý hadr, a jak má štěstí, že z něj Bůh ještě neudělal hromádku popela. Vzal jsem Slovo a doslova jsem jím tohoto člověka rozřezal na kousky. A během pár chvil plakal a volal: "Bože, odpusť mi!" A tohle je smyslem Zákona. Zákon byl dán lidem, kteří si myslí, že jsou dobří. Zákon je zde pro to, aby vás ubil, aby vám zacpal ústa. Ale Zákon není pro spravedlivého člověka!

Vraťme se do 7. kapitoly Římanům. Římanům 7:7 Co tedy řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě!... - Zákon není hřích, pokud ho použijete za správným účelem. Pokud Zákon použijete, abyste člověka přivedli na místo, kdy si uvědomí, že potřebuje spasení, a ten člověk se odvrátí od samospravedlnosti k Bohu, tak použít Zákon za tímto účelem je v pořádku. ...Avšak hřích jsem nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť ani o žádosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nebudeš žádostivý!" 8Hřích se pak skrze to přikázání chopil příležitosti a způsobil ve mně veškerou žádost. To slovo "žádost" zde znamená: "Nekontrolovatelná, neuspokojitelná, neomezená chtivost." Zákon ve skutečnosti způsobuje, že máme chtivost. Někteří si myslí: "To není možné!" - Ale je!

Jednou jsem mluvil na toto téma a poslouchal to jeden kazatel. Dotýkalo se ho to, ale zápasil se zákonickou mentalitou, pod kterou byl celý život vychováván. Z okna viděl, že jeho syn a jeho kamarádi si hráli na zahradě a řekl si, že to půjde vyzkoušet. Šel za nimi na zahradu, zavolal si je a říká: "Pěkně si hrajete." Hráli si bez problémů už asi hodinu a on jim říká: "Hrajte si jakkoliv, ale v žádném případě nesmíte plivat na tuto květinu." a ukázal na ni. Vrátil se do domu a sledoval je oknem. Potom říkal: "Ty děcka si předtím hráli víc než hodinu a ani si nevšimli, že tam nějaká květina je. Ale jakmile jim řekl, že na tu květinu nesmí plivat, tak na ni hned polovina dětí plivla a ostatní polovina tam stála a přáli si, aby měli odvahu na ni také plivnout."

A přesně takhle to je. Pokud začnete kázat: "Nesmíte cizoložit!" a budete kázat proti cizoložství, tak způsobíte, že v srdcích lidí ožije chtíč po cizoložství. Tohle je smysl Zákona. Zákon hřích posiluje a oživuje. Právě k tomuto verši se snažím dojít. Podívejte se na verš 8 Hřích se pak skrze to přikázání chopil příležitosti a způsobil ve mně veškerou žádost. Bez Zákona je tedy hřích mrtev. 9Já jsem pak kdysi žil bez Zákona, ale když přišlo přikázání, hřích ožil 10a já jsem zemřel. Zákon oživil hřích, Zákon totiž oživuje hřích. Pokud začnete kázat proti hříchu, pokud začnete kázat proti pití alkoholu, tak to v lidech vzbudí žádost po pití. Začnete kázat proti nemorálnosti a lidé začnou být nemorální. Vím, že někteří z vás si asi myslí, že to je opačně, že kázání proti těm věcem způsobí, že se od nich odvrátíte.

Budu teď muset skončit, budu pokračovat večer, ale ještě řeknu tohle. Vyrůstal jsem v náboženství pod velmi silným Zákonem. Minulý měsíc mě bylo 64 a za celou tu dobu jsem nikdy nezaklel, nikdy jsem nepil alkohol a nekouřil. Byl jsem celý život mistr "spravedlivý" a "svatý" podle náboženských standardů. Ale víte, že dřív to bylo kvůli strachu z trestu? Když jsem byl malé dítě, tak jsem míval sen, že jsem kouřil cigaretu a někdo mě u toho chytil, dali mě policajtům a ti mě dali mé mámě a to bylo horší, než policie, a skončil sem v pekle. Hořel jsem kvůli kouření cigarety v pekle. Tento sen jsem míval pravidelně a budil jsem se celý zpocený a vyděšený, že jsem kouřil cigaretu. Někteří z vás si myslí: "Tys byl pěkně divný!" Ano, byl jsem divný, to z vás udělá náboženství. A kvůli tomu množství odsouzení jsem sice neudělal některé hříchy, které jste vy udělali, ale víte, že jsem pravděpodobně měl větší žádost, myslel na ty věci víc a byl na ně mnohem citlivější, než kdokoliv z vás, kdo jste třeba cizoložili? Přišel jsem třeba někam na záchod, kde bylo vyryté sprosté slovo, a já jsem z toho byl obviněný dva týdny, jen protože jsem to viděl. Někteří z vás to tam vyryli a vůbec vás to netrápilo. :D Ale mě to trápilo dva týdny. Hřích měl nade mnou vládu. Sice jsem neudělal ten skutek, ale byl jsem tolik citlivý na odsouzení, že mě stačilo to vidět, nebo někoho slyšet, jak o tom mluvil.

Hřích nad vámi panuje kvůli Zákonu. Jakmile jsem porozuměl Boží milosti, tak jsem byl osvobozen. Ne osvobozen, abych šel a pil alkohol, kouřil a dělal všechny možné špatné věci, ale byl jsem osvobozen nejen od špatných skutků, ale i od žádosti po nich. Byl jsem osvobozen ze strachu z nich, z odsouzení, viny. Poznání Boží milosti mě úplně osvobodilo.

Věřím, že mě Bůh vedl, abych mluvil na toto téma, ne kvůli lidem, kteří nepřišli, ale kvůli všem, kteří přišli. Právě zde sedí lidé, kteří si možná ani neuvědomují, že doteď žili pod Zákonem. Takoví lidé jsou si vědomí hříchu a to přináší hněv, odsuzuje je to, způsobuje to, že v nich ožívá hřích a zápasí se spoustou různých věcí, se kterými by už vůbec neměli mít problém, a je to protože žijí pod Zákonem, protože Zákon vyvyšovali jako pozitivní a zbožnou věc, ale jediné správné použití Zákona je, aby vám ukázal, že potřebujete Spasitele. A jakmile přijdete k Ježíši, tak Zákon přestává být tím, co vás vede dobrým směrem, protože potom se Zákon stává negativní věcí - tj. pokud se budete snažit žít ve smyslu výkonu a dělat a zachovávat všechny věci, které Bůh řekl.

Wow, tohle je úžasné. Večer budu pokračovat a povzbuzuji vás, abyste zítra ráno opět přišli. Pořiďte si záznamy a poslouchejte je, tohle jsou věci, které potřebujete slyšet více, než jen jednou. Většina z vás tyhle věci pravděpodobně nikdy neslyšela, ale i kdybyste je slyšeli, kolik znáte dalších lidí, kteří to potřebují slyšet, a může je to osvobodit? Tyhle vyučování jsou skvělým způsobem ke sdílení se s ostatními lidmi. Asi se nedá ani odhadnout, co by byl schopen udělat Pavel, kdyby měl k dispozici CD a DVD, kdyby se jeho věci neustále přehrávali. Povzbuzuji vás, abyste si ty záznamy sehnali.

Pokud je zde dnes někdo, kdo nezná Ježíše osobně jako svého Pána, tak jsem sdílel dostatek evangelia, že byste měli být schopni přijmout spasení. Do pekla vás nepošlou vaše hříchy, ale to, že odmítnete Ježíše. Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy a nabízí vám záchranu jako dar, úplně zdarma, a vy ji můžete přijmout tím, že svůj život vydáte Ježíši a učiníte Ho svým Pánem. Znovu se narodíte a přejdete ze smrti do života. A jakmile se znovu narodíte, potřebujete přijmout křest Duchem Svatým. Nemusíte přijmout křest Duchem Svatým, abyste se "dostali do nebe", ale abyste mohli mít obnovenou mysl a žili vítězný život, tak ve svém životě potřebujete mít moc Ducha Svatého. Žít křesťanský život bez Ducha Svatého není jen těžké, to je úplně nemožné! Sami to prostě nezvládnete.

Dnes jsem sdílel věci, které jsou proti běžnému myšlení, protože všechno, co děláme, je založené na našem výkonu. Váš zaměstnavatel vás přijme, platí vám a povyšuje vás na základě vašich výkonů. Justiční systém s vámi jedná podle vašeho chování, podle vašich skutků - podle vašeho výkonu. Je to smutné, ale vaši kamarádi a přátelé v práci, prostě všichni - celý svět je založen na výkonech, takže abyste porozuměli milosti, která je úplně nezávislá na vašich výkonech, tak potřebujete moc Ducha Svatého. Nemůžete těmto věcem sami porozumět. 1 Korintským 2:14 říká, že přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha a jsou pro něj bláznovstvím, ani je nemůže poznat, protože jsou poznávány duchovně.

Musíte tyhle věci přijímat duchem, a pokud jste nepřijali křest Duchem Svatým, potom vám garantuji, že o to, co jsem dnes mluvil, přijdete. I kdyby vám to ve vašem srdci svědčilo a říkali jste si v srdci: "Tohle je dobrá zpráva!", tak to bez Ducha Svatého ztratíte. Potřebujete, aby vám Duch Svatý dal porozumění a zjevení těchto věcí. A křest Duchem zahrnuje spoustu věcí a jedna z nich je mluvení v jazycích. Mluvit v jazycích je jedna z nejúžasnějších věcí, které můžete udělat, abyste přijali zjevení. Zjevení o věcech, které jsem dnes sdílel, jsem dostal, když jsem se modlil v jazycích a když jsem studoval Boží Slovo a prosil Boha o zjevení. A Bůh vám to takto zjeví. Pokud nemáte dar jazyků, tak ho bez výjimky potřebujete. Všichni zde potřebují být znovuzrození a pokřtění Duchem Svatým, což obsahuje také mluvení v jazycích.

Je zde dnes někdo, kdo říká: "Potřebuji jedno nebo obě? Potřebuji to přijmout?" Pokud ano, zvedněte ruku. Sláva Bohu. Podívejte, já vás nežádám, abyste se připojili k nějaké církevní organizaci, žádnou církev pro vás nemám, jen se s vámi chci modlit a chci vám pomoct. Viděl jsem jen pár rukou a vím, že včera přišla a přijala spasení a křest Duchem spousta lidí, ale pokud nemluvíte v jazycích, tak byste měli přijít a přijmout křest Duchem. Slibuji, že vám to úplně změní život. Pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout, ale nezvedli, přijďte dopředu a budeme se s vámi teď modlit a pomůžeme vám přijmout spasení a křest Duchem Svatým. Díky Ježíši!

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky